Azerice – Türkçe Cümleler

Azerice öğrenme dizimizin cümleler bölümüdür (Azerbaycan Türkçesi – Türkiye Türkçesinde farklı kelimeler için bakınız: http://wp.me/PAexV-1lX)
Sabahın(ız) xeyir.  Günaydın.
Axşamın(ız) xeyir. Axşamınız xeyrə qalsın İyi akşamlar
Hər gününüz (vaxtınız) xeyrə qalsın.  İyi günler.
Buna Azərbaycanca nə deyirsiniz?  Buna Azerice’de ne denir (dersiniz)?
Azərbaycanca … necə demək lazımdır?  Azerice nasıl denir?
Mənə kömək ede bilərsiniz? Bana yardım edebilir misiniz?
Mən indi səni başa düşdüm.    Ben şimdi seni anladım.
Harada yaşayırsan?             Nerede yaşıyorsun?
Haradan bilirsən?                Nereden biliyorsun?
Dünənki cücə bugünkü xoruza dimdik atır. Dünkü civciv bugünkü horoza gaga atıyor.
Eyibsiz gözəl olmaz.   Kusursuz güzel olmaz.
Qaz vurup qazan doldurmaq   Havanda su dövmek
Pişiyin ağzı ətə çatmayanda deyər iy verir. Kedi erişemediği ciğere mundar der.
Cidanı çuvalda gizlətmək olmaz  Mızrak çuvala sığmaz
Qohum qohumun ətini yesə də sümüyünü çölə atmaz.    Akraba akrabanın etini yese de kemiğini dışarıya atmaz.
Keçən günü geri qaytarmaq olmaz     Giden zaman geri gelmez
Gözəllik ondur, doqquzu dondur.      Güzelliğin onda dokuzu elbisedir.
Bir güllə bahar olmaz   Bir çiçəklə yaz olmaz  Az miktarla uzun zaman idare edilmez
Yayda isti, qışda da soyuq.    Yazın sıcak kışın da soğuk.
Yayda işlə, qışda dincəl.          Yazın çalış, kışın dinlen.
Halva, halva deməklə ağız şirin olmaz  Lafla peynir gemisi yürümez (veya: ne kadar ekmek o kadar köfte)
Sarımsağın iyi ətdə qalmır.     Sarımsağın kokusu ette kalmaz.
Onun ağzından kəlbətinlə bir kəlmə də söz çəkmək olmaz  Ağzından kerpetenle söz alınmaz
Balıq başdan iylənər.        Balık baştan kokar.
Bir piroqu iki dəfə yemək olmaz   Yediğin şey artık senin değildir
Gaş gabaq tökme bele   Öyle yüzünü asma
Bir əldə iki qarpız tutmaq olmaz Bir koltuğa iki karpuz sığmaz
Çörək itirən çörək tapmaz.      Ekmek yitiren ekmek bulmaz.
Axtaran tapar        Arayan bulur
Axtardığımı tapa bilmirəm.         Aradığımı bulamıyorum.
Hər şeydə bir zarafat axtarırsan. Her şeyde bir eğlenceli taraf ararsın.
Nisye verilmir.         Veresiye yoktur.
Necə görsənir?         Nasıl görünüyor?
Sənin neçə yaşın var?    Sen kaç yaşındasın?
Siz nə danışırsınız?      Siz ne konuşuyorsunuz?
O, ondan soruşa bilər  Onu sorabilir
Məndən heç nə soruşma.     Bana hiçbir şey sorma.
İki maşını sel aparıb.             İki arabayı sel götürdü.
Bir köhnə maşınım var, onu sürürəm.  Bir eski arabam var, onu sürüyorum.
Maşınını işə saldı.             Arabasını çalıştırdı.
Maşınını saxladı.     Arabasını durdurdu.
Yas saxlayır.      Yas tutuyor.
Evdə pişik saxlayırsanmı?   Evde kedi besliyor musun?
Bu yaxınlarda Türkiyənin Yalova adasında türk yazarlarının muzeyi açılacaq. Türkiye’nin Yalova ilinde önümüzdeki dönemlerde Türk Yazarları Müzesi açılacak.
O, bunu əlavə etdi    Bunu ekledi
O, əlavə edir ki    O ….ekler
Biz bunu dünən etdik    Bunu dün yaptık
Mən onu dünən göndərdim
O, onu dünən aldı            Onu dün aldı
Onlar ona məsləhət verdilər  Ona akıl verdiler
O, buna imkan verir    O buna izin verir
Biz bunu elan edirik  Bunu açıklıyoruz
O, bu gün gəlib çıxır  O bugün görünür
Onlar bunu təşkil etdilər  Onlar bunu düzenlediler
O da onun kimidir    O da onun gibi
Biz buna qalib gəlirik  Bunu yenebiliriz
Onlar xoşbəxt oldu  Onlar mutlu oldu
Mən səni başa düşmürəm.     Ben seni anlamıyorum.
Mən bununla başlaya bilərəm ki,
Onlar hava ilə nəfəs alır  Onlar havayı teneffüs ederler
O, ərzaq alır O yiyecek alıyor
Biz bunu hesablayırıq   Bunu hesabederiz
Özünü bizim kimi aparır.     Bizim gibi davranıyor.
O, ona təşəkkür etdi
Mən üzr istəyə bilərəm  Affınızı rica edebilirmiyim?
Biz onu bağışladıq
Biz bunu bağlayırıq   Bunu kapatırız
O, buraya gəlir  Buraya geliyor
O, mənimlə rəqabət aparır  Benimle rekabet eder
Biz bu barədə şikayət edirik  Onu şikayet ediyoruz
Onlar oxumağa davam etdilər
O, bununla bağlı ağladı  Onun için ağladı
O, bunu mənə təsvir etdi  Bunu bana tarif etti
Biz bununla razılaşmırıq  Bununla mutabık değiliz
Onlar tez bir zamanda yoxa çıxdılar  Kısa sürede gözden kayboldular
Mən aşkar etdim ki,  …keşfettim
Bu, onun xoşuna gəlmir  Onun hoşuna gitmiyor
Biz ondan həzz aldıq  Ondan haz aldık
Biz bunu edirik  Bunu yaparız
Onlar bunu arzu edirlər  Bunu istiyorlar
Onlar bunu yuxuda görürlər  Bunu rüyada görürler
Yuxum gəlib.                 Uykum geldi.
Xəyal kimi hər gün girdin yuxuma. Hayal gibi hergün girdin rüyama.
Onlar buraya daxil oldular  Buraya girdiler
Mən buna nifrət edirəm  Bundan nefret ediyorum
O, bunu təsəvvür edir  Bunu tahayyül ediyor
Ötən günləri yadına salır.    Geçmiş günleri hatırlıyor.
Bu gecə birdən yadıma düşdün. Bu gece birden hatırıma geldin.
Elə belə yadıma gəlirsən. Seni şöyle böyle hatırlıyorum.
O, onu itirdi    Onu yitirdi
Onlar onunla görüşdülər   onunla görüştüler
onu qarşıladılar            onu karşıladılar
Mən onu səhv yazıram    Onu yanlış yazıyorum
Mən həmişə dua edirəm   Ben daima dua ederim
Həmişə belə olur.               Hep böyle oluyor.
O, buna üstünlük verir  Bunu tercih eder, üstün tutar
Biz onları müraciət etdik
Siz onu oxuyacaqsınız
Biz onu aldıq
Etiraf etməkdə çətinlik çəkirik  İtiraf etmekte zorlanırız
Onlar danışmaqdan imtina edir   Konuşmaktan kaçınırlar
Mən onu xatırlayıram      Onu hatırlıyorum
O, saqqalını qırxdı      Sakalını traş etti
O, tez büzüşdü    (Cildi) çabuk kırıştı
Biz bunu oxuyacağıq    Biz (şarkıyı) söyleyeceğiz
Onlar orada oturmuşdular  Orada oturmuşlardı
O, pul xərcləyir    Para harcıyor
Biz ondan əziyyət çəkdik
Mən onu təəcübləndirdim.  Ona sürpriz yaptım.
O, onu götürdü.      Onu aldı.
Biz bunu öyrədirik.    Bunu öğretiriz.
Onlar bizə dedilər.
Mən bu barədə düşünə bilərəm.   Bunun hakkında düşünebilirim
Mən bu barədə danışacağam.  Bu konuda konuşacağım
Biz bu barədə danışırıq.       Bunun hakkında konuşuruz
Mən ona baxdım.     Onu seyrettim
O, onu atdı.      Onu attı
Fəhlə olmaq asan iş deyil.     İşçi olmak kolay iş değil.
Yeraltı təkanlar episentrdə 4,5 bala qədər hiss olunub. Titreşimler, deprem merkezinde 4,5 büyüklüğünde hissedildi.
Asta-asta həm çox gedərsən, həm də benzini az yandırarsan. Yavaş yavaş hem çok gidersin, hem de benzini az yakarsın.
Qeyd olunub ki, Ankara və İzmir şəhərlərində keçiriləcək  tədbir iki ölkənin nazirlikləri arasında imzalanmış mədəni əməkdaşlıq protokoluna əsasən həyata keçirilir.       Ankara ve İzmir’de düzenlenecek etkinliğin, iki ülkenin ilgili bakanlıkları arasında imzalanan kültürel işbirliği protokolü çerçevesinde gerçekleştirildiği vurgulandı.
Azərbaycan və Türkiyə xalqları bir milləti təmsil edirlər.  Azerbaycan ve Türk halkları tek bir milleti temsil ediyor.
Axı belə də olmur.        Ama böyle de olmuyor.
Yox. Axı sabah dərs yoxdu(r).    Hayır. Yarın ders yok ki.
Sən nə deyirsən axı?     Sen ne diyorsun (yahu)
Axırın çatdı.                 Sonun geldi.
Dalımızca danışırlar.            Arkamızdan konuşuyorlar.
Dala qayıtdım.           Geriye döndüm.
Sən tapşırıqları həll eləmisən?    Sen ödevleri hallettin mi?
Ötən gün Şəkidə 4 bal gücündə zəlzələ baş verib. Geçen gün Şeki ilinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Balaca qız küçədə anası ilə gedir.    Küçük kız sokakta annesiyle gidiyor.
Bir balaca sus.          Biraz sus.
Mənə hər şeyi başa sal.        Bana herşeyi anlat (açıkla)
Bəsdir daha!             Yeter artık!
Google bilə tapa bilmədi bəs mən nə edim?  Google bile bulamadı, ya ben ne yapayım?
Məni biabır elədin.            Beni rezil ettin.
Bu biabırçılığa son verin.      Bu rezilliğe son verin.
Mənim ağlım çaşıb.          Benim aklım şaştı.
Məni çaşdırırsan.             Beni şaşırtıyorsun.
Sadəcə uşaqlara çatacaq qədər yemək var. Sadece çocuklara yetecek kadar yemek var.
Hörmetli tamaşaçılar…        Sayın seyirciler…
Hər gün daha çox darıxırdım.      Her gün daha çok özlüyordum (sıkılıyordum).
Sənin üçün (sənden ötürü) darıxmışam.     Seni özledim.
Vitrinin qabağında dayandım.     Vitrinin önünde durdum.
Fəaliyətimi dayandırmışam.         Faaliyetimi durdurdum.
O kamançanı məndən yaxşı çalır. O kemençeyi benden iyi çalar.
Ürəyim dincəldi.                    Yüreğim sakinleşti.
Sən gedib qayıdana qədər dözə bilmərəm.    Sen gidip dönene kadar dayanamam.
Bu səhər erkən durdum.          Bu sabah erkek kalktım.
Elə bil yuxudayam.            Sanki rüyadayım.
Naz eləmə.           Naz eyleme.
Niyə elə elədin?               Niye öyle yaptın?
Gördüyümüz işlərlə fəxr edirik.          Gördüğümüz işlerle gurur duyuyoruz.
Siz bu barədə necə fikirləşirsiniz?      Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Gic-gic danışma.                   Aptal aptal konuşma.
Qadınlar ömürlərinin iki ilini güzgü qabağında keçirirlər.  Kadınlar ömürlerinin iki yılını ayna önünde geçiriyorlar.
Hərdən səni düşünürəm.     Bazen seni düşünüyorum.
Hərənin öz düşüncəsi var.   Herkesin kendi düşüncesi var.
Hərəsi bir yerdə.                  Her biri bir yerde.
Bu sistem avtomatik işə düşür. Bu sistem otomatik çalışıyor.
Kar yoxdur, eşidirik.        Sağır yok, duyuyoruz. (Not: kar: kâr okunur)
Oxucularımızdan bizə bunun kimi maraqlı suallar gəlib.   Okuyucularımızdan bize bunun gibi ilginç sorular geldi.
Bir kafedə ofisiant kimi işləyir. Bir kafede garson (kız) olarak çalışıyor.
İndiyə kimi nəyi düz deyib ki?    Şimdiye kadar neyi doğru söylemiş ki?
Atan yaşında kişiyəm, məni ələ salırsan?   Baban yaşında adamım, beni alaya mı alıyorsun?
Mənə kömək edin.  Bana yardım edin.
Küçə uşaqlarına yardım edilir. Sokak çocuklarına yardım ediliyor.
Azərbaycanda külək dəyirmanları tikiləcək.     Azerbaycan’da rüzgar değirmenleri inşa edilecek.
Məkkədə Kəbə əl-Beyt əl-Həramın yuyulma mərasimi keçirilib. Mekke’de  Kabe El-beytü’l-haram’ın yıkanma töreni yapıldı.
Bu gün səhər namazından sonra yüz minlərlə dindarın iştirakı ilə Kəbənin qızıl qapıları açılıb. Bugün sabah namazının ardından yüz binlerce Müslüman’ın katılımıyla Kabe’nin altın kapıları açıldı.
80 litr gülab (qızılgül suyu) və Zəmzəm bulağının müqəddəs suyu ilə yuyulub.   80 litre gül suyu ve Zemzem Çeşmesi’nin kutsal suyuyla yıkandı.
Papağını qabağına qoyub fikirləş.    Şapkanı önüne koyup düşün.
Kreditlə almışam ha, heç bilmirəm necə verəcəm.    Borçla almışım, nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum.
Xalça sexində işləyən adam oturaraq işlədiyi üçün onun qıçı ağrımır.   Halı atölyesinde çalışan adam oturarak çalıştığı için onun bacağı ağrımıyor.
Radioya qulaq asırdı.          Radyo dinliyordu.
Bunu istəsəm də bacarmaram.     Bunu istesem de yapmam.
Men bacara bilmerem        Ben yapamam
Mən bunu eşidə bilirəm  Bunu duyabilirim
Anam körpəyə laylay dedi.   Annem bebeğe ninni söyledi.
Küçədə lüt gəzir.              Sokakta çıplak geziyor.
Ədəbiyyata olan marağım daha da artdı.  Edebiyata olan ilgim daha da arttı.
Çox maraqlıdı!           Çok ilginç!
Çörəkdə yeni dövr başlayıb.    Ekmekte yeni dönem başladı.
Bu gün etibarilə qüvvəyə girən… Bugünden itibaren yürürlüğe giren…
Bu sözləri eşidəndə mat qaldım.   Bu sözleri duyunca şaşırıp kaldım.
Ailədə səkkiz nəfərik.        Ailede sekiz kişiyiz.
Oğrular yaxalandı.       Hırsızlar yakalandı.
Azərbaycanlı xaker Türkiyədə 5 milyon dollar pul oğurlayıb.    Azerbaycanlı hacker Türkiye’de 5 milyon dolar para çalmış.
Sən yaxşı birinə oxşayırsan.    Sen iyi birine benziyorsun.
1,8 faiz olan duz nisbəti 1,5  faize endirilib. Yüzde 1.8 olan tuz oranı yüzde1.5 a düşürüldü.
Günlər, aylar ötdü.     Günler, aylar geçti.
Bakıya öyrəşə bilmisənmi?    Bakü’ye alışabildin mi?
Özümü itirdim.              Kendimi kaybettim.
Bibərləri, pamidoru, soğanı doğradım ve badımcanlarla qarışdırdım.. Biberleri, domatesi, soğanı doğradım ve patlıcanlarla karıştırdım.
Ankara Türkiyənin paytaxtıdır.        Ankara, Türkiye’nin başkentidir.
SSRİ boyda pəzəvəng imperiya dağıldı.    SSCB kadar büyük imparatorluk dağıldı.
Adamın yediyi-içdiyi burnundan piltə-piltə tökülər. Adamın yediği içtiği burnundan fitil fitil dökülür.
Vəziyyət o qədər də pis deyil.         Vaziyet o kadar da kötü değil.
Ona 20 min manat pul veriblər. Ona 20 bin manat para vermişler.
Pula görə sevgilisinin qıçını sındırdı. Para için sevgilisinin bacağını kırdı.
Qapının şüşəsi sınacaq.      Kapının camı kırılacak.
Televizoru söndür.          Televizyonu kapat.
Sutka ərzində zəng eləyə bilərsiniz.    24 saat boyunca arayabilirsiniz.
Qardaş ölkələr arasında tarixi əlaqələr və sıx əməkdaşlıqdan bəhs ediblər. Kardeş ülkeler arasındaki tarihi ilişkilerden ve sıkı işbirliğinden bahsettiler.
Sənin sümüklərini sındıraram! Senin kemiklerini kırarım!
Bizə tələ qururlar. Bize tuzak kuruyorlar.
Muzeyin direktoru muzeyin tarixi, şairin həyatı haqqında ətraflı məlumat verib.  Müze müdürü, müzenin tarihi, şairin hayatı konusunda ayrıntılı bilgi verdi.
Bir az televizora baxıram. Biraz televizyon seyrediyorum.
Türkiyədə qardaş Azərbaycanın zəngin mədəniyyəti çox yaxşı tanınır və sevilir. Türkiye’de kardeş Azerbaycan’ın zengin kültürü çok iyi biliniyor ve seviliyor.
Tora bir balıq düşüb. Ağa bir balık takıldı.
Hirsindən uşaq kimi ağlayırdı. Sinirinden çocuk gibi ağlıyordu.
Valideynimi məktəbə çağırdılar. Ebeveynimi okula çağırdılar.
Mədəniyyət günləri iyunun 21-də İzmir şəhərində başa çatacaq. Kültür Günleri, 21 Haziran’da İzmir’de sona erecek.
Mənim vecimə deyil.     Benim umrumda değil.
Yaxşı dostu yaman gündə sına. İyi dostu kötü günde sına.
Dahi Azərbaycan şairi Hüseyn Cavidin anadan olmasının 130 illik yubileyi çərçivəsində Türkiyənin Bakı səfirliyinin mədəniyyət və təbliğ üzrə müşaviri Seyyid Əhməd Arslan Hüseyn Cavidin Ev Muzeyində olub. Ünlü Azerbaycan şairi Hüseyin Cavit’in 130. doğum yıldönümü çerçevesinde Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Seyit Ahmet Arslan, Hüseyin Cavit’in Ev Müzesi’ni ziyaret etti.
Budu bizim yarağımız!      İşte bizim silahımız!
Əfqan yaraqlıları iki pakistanlı jurnalisti oğurlayıb.    Afgan silahlıları iki Pakistanlı gazeteciyi kaçırdı.
Qışa hazırlıq yayda başlayıb. Kışa hazırlık yazdan başlamış.
Nənə sənin gözlərin niyə belə yekədi? Büyükanne senin gözlerin neden bu kadar büyük?
Mən ona qulaq asa bilərəm  Ben onu dinleyebilirim
Mən bunu geyinə bilərəm.    Ben bunu giyinebilirim
İnsan təlafatı yoxdur.   Can kaybı yok.
Telefonumu alıb mənə zəng elədi. Telefonumu alıp beni aradı.
Nümayiş edən Türk ulduzları tamaşaçıları ovsunladı.  Gösteri yapan Türk yıldızları izleyenleri büyüledi.
Sənsizlikdən təngə gəldim.    Sensizlikten bıktım (usandım, bezdim)
İyul 3-də Türkiyə nümayəndələri ilə müzakirəli görüş nəzərdə tutulur. 3 Temmuz’da Türkiye temsilcileri ile görüşme düzenlenmesi öngörülüyor.
Bu xoruz məni təngə gətirdi. Gedin, başını kəsin, bişirib plovun üstünə qoyun.   Bu horoz beni bıktırdı. Gidin, başını kesin, pişirip pilavın üstüne koyun.
Biz bunu etiraf edirik
Onu yeyəcəyəm.   Onu yiyeceğim.
Biz onlara hücum edirik
Finlandiyanın paytaxtı Helsinkidə təşkil edilən Avropa Atletizm Çempionatında, qadınlar 1500 metrdə mübarizə edən Türk Milli Komandası sporcularından Aslı Çakır Alptekin qızıl medal qazanarkən, Gamze Bulud da gümüş medalın sahibi oldu.      Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda, bayanlar 1500 metrede mücadele eden Türk Milli Takımı sporcularından Aslı Çakır Alptekin altın madalya kazanırken, Gamze Bulut da gümüş madalyanın sahibi oldu.
Biz okuyuruq         okuyoruz, okuruz
Biz oxuruq            okuruz
Biz onu görürük    onu görüyoruz
Mən qəbul edə bilərəm ki,   …… kabul ederim
Mən onu tanıyıram  Onu tanıyorum
Onlar ondan qaçınırlar   Ondan kaçınıyorlar
Onlar bunu daşıyırlar   Bunu taşıyorlar
O, oraya gedir  oraya gidiyor
O, onu təkrar edir
Onlar onu satır  Onu satarlar
O çox yeyir o çok yiyor
O, bundan canını qurtardı
O, da bunu hiss edir
Onlar aldatmır   onlar aldatmaz
O məni unutdu
O, onu seçdi
Biz onları salamladıq
Biz oradan qaçdıq
Biz bunu tamamladıq
Biz onları dəvət etdik
Onlar onun haqqında yalan söylədilər.
Mən insanları bütə çevirməyin qəti əleyhdarıyam. İnsanları putlaştırmanın kesinlikle karşısındayım.
O, bunu öyrəndi.
Gürcüstan prezidenti Azərbaycana səfərini yarımçıq qoydu         Gürcistan Cumhurbaşkanı Azerbaycan Ziyaretini yarıda kesti (yarım bıraktı, yarıda bıraktı)
İyunun 29-u saat 20:00-da             29 Haziran saat 20 de
Adam döymək maddəsinin Cinayət Məcəlləsindən çıxarılması düzgündürmü? Adam dövme maddesinin Suç Yasasından çıkarılması doğru mudur?
Səhərə qədər köpüb qalıbdır.  Sabaha kadar yatıp kaldı
Sən olmasan axı neylərem    Yahu (ya) ben sensiz ne yaparım
Yaxşı dost yaman gündə tanınar          İyi dost zor günde belli olur.
qapı çölə açılır                     kapı dışarıya açılır
qapı özünə açılır                 kapı kendine doğru açılır
qoy belə olsun                     amin (temenni arkasından söylendiğinde)
qoy belə olsun                 bırak öyle olsun
Allah qoysa                       Allah izin verirse
Ətri öpdürülmək istədiyiniz yerə vurun    parfümü öpülmesini istediğiniz yere sürün
Gözəllik – silahdır! Təvazökarlıq – zəriflikdir! Zinət – elmdir!  Təvazökarlıq = mütevazılık
dama-dama göl olar         damla damla göl olur
sən gedəndə mən səndən ötrü çox darıxıram    sen gidince ben senin için çok özlem duyuyorum (seni çok özlüyorum)
Heç olmamaqdansa gec olmağı yaxşıdır    hiç olmamasındansa geç olması daha iyidir (güç olmasın da geç olsun)
Cibinə beş qram anaşa atdırıb tutdurram səni      cebine 5 gram afyon koydurup seni yakalatırım
Tükdən nazik, qılınc tiyəsindən iti kıldan ince kılıçtan keskin
Nə Xoşbəxtdi Türkəm Deyən    Ne Mutlu Türküm Diyene
Kənardan içki, yemək gətirmək qadağandır     Dışardan içki getirmek yasaktır
Siqaret çəkmədiyiniz üçün təşəkkür edirik
Hürən it dişləməz     Havlayan köpek ısırmaz
Ordu qərbə yeridi Ordu batıya hücum etti
Bu işlər bizim ölkədə yeriməz Bu işler bizim ülkede yürümez
Xəstə indi-indi yeriməyə başlamışdır Hasta yeni yeni hareket etmeye başlamıştır

İstanbulu dinləyirəm, gözlərim qapalı,
Öncə xəfif bir rüzgar əsir,
Yavaş-yavaş sallanır, yarpaqlar ağaclarda,
Uzaqlarda, çox uzaqlarda,
Suçuların səs-küy salan şırıltıları,
İstanbulu dinləyirəm, gözlərim qapalı.

——————-

Yeni Musavat gazetesinin aşağıdaki haberi gazeteci Cenk Başlamışlı’nın özel Azeri-latin harflerini değiştirek aktardığı şekilde  http://www.milliyet.com.tr/2001/07/31/dunya/adun.html sayfasından aynen alınmıştır (Türkiye alfabesiyle).

Siqaret pulu

Dünen (dün) Tovuz rayonunda (semtinde) seyyar qezet (gazete) satışı ile meşgul olan bir nefer (kişi) redaksiyamıza (gazetemize) gelerek, Tovuzda polislerin seyyar qezet satmaga imkan vermediklerini bildirdi.
Çöreyi (ekmeği) kesilmiş qezetçi (gazete satıcısı) daha sonra bildirdi ki, köşklerde (gazete bayiilerinde) qezet satanlar polise şikayet edibler ki, seyyar satışa imkan vermesinler: Post – patrul hidmetinin emektaşları (polis devriyesinin görevlileri) deyirler ki, qezetlerinizi yıgışdırın (toplayın) gidin. Eks teqdirde (aksi takdirde) satıcıları polis idaresine aparmaqla (götürmekle) hedeleyipler (tehdit ediyorlar).
Satıcı başına gelenleri bele (böyle) neql etdi (nakletti): Biz onlara bildirende ki, bizim senedimiz (iznimiz) var. Cavap (cevap) verirler ki, biz senede baxmırıq (bakmıyoruz). Bizden 1 – 2 dene (tane) pulsuz (parasız) qezet alırlar, onda heç ne (hiçbir şey) demirler. Bir de serjantlar (çavuşlar) 1 – 2 min (bin) siqaret (sigara) pulu (parası) isteyirler. Pulu verende qezet satmaga icaze verirler, vermeyende yox (vermezse izin yok).

—————————————————

Kədərlənirsən: fikir vermə deyirlər.
Hirslənirsən: Dəyməz deyirlər.
Susursan: İki kəlmə söz de deyirlər.
Hörmət edirsən: Başına çıxardın deyirlər.
Qışqırırsan (bağırırsan): Sakit (sakin) ol deyirlər.
Ağlı başında davranırsan: Bu qədər sakit olmaq olmaz deyirlər.
Ölsək nə deyəcəklər?
Böyük ehtimalla: Ölüm sənə yaraşmadı.
Yəni qısası dirimizi bəyənmədilər ki, ölümüzü bəyənsinlər ..

——————

Mən Türkəm
Azərbaycan da bu sözü deməkdən utananlar var.
Elə məndə belə insanlardan utanıram.
Türkmanam, soyum Türk, qanım Türk. Qurur mənbəyidir Türklük.

Bülent Pakman.Haziran 2012. Son güncelleme Şubat 2014. İzinsiz ve aktif link verilmeden yayımlanamaz, alıntı yapılamaz.

Azerice (Azerbaycan Türkçesi – Azerbaycan dili – Azerbaycanca) öğrenme dizimiz

Türkiye Türkçe’sine göre farklı kelimeler: http://wp.me/PAexV-1lX   

Lehçe farklılıkları: http://wp.me/PAexV-29P 

Fiil çekim farklılıkları: http://wp.me/PAexV-1w1

Gramer: Azerbaycan Türkçesi Grameri

Diğer gramer farklılıkları:   http://wp.me/PAexV-1NJ

Azerbaycan Türkçesi cümle yapısına ait örnekler: http://wp.me/PAexV-2Gx

Azerbaycan Türkçesi nasıl bir dil? Azerbaycan dili ile ilgili geniş bilgiler: http://wp.me/PAexV-3v3

Kiril harfleri ve okunuşları: http://wp.me/PAexV-2FN

Azericeye giren Rusça askeri kelimeler

Azerbaycan Türkçesinde dini terimler

Bazı Azerbaycan adetleri ile ilgili ifadeler

Azerbaycan Türkçesiyle (Azerice) gramer açıklamaları

Azerbaycan’da Kimlik ve Dil

YANLIŞ: Türkiye’de Azerbaycan Türklerine “Azeri” konuştukları dile de “Azerice” denmektedir.  Azerbaycan resmi politikasında bu tanımlar  “Azerbaycan Halkı”, “Azerbaycanlı” ve “Azerbaycan’ca”, “Azerbaycan Dili” şeklindedir. Bunlar külliyen yanlıştır.

Bir: Azerbaycan bir coğrafya ismidir, millet değil, Ayrıca soyu bilinen, kendine has dili olan halklar coğrafi adlarla kimliklendirilemezler. 
İki: Azeriler İran’da yaşayan küçük bir etnik topluluktur. Azeri sözcüğü, ilk defa olarak, tarihin en azılı Türk düşmanı Stalin, daha sonra ise hasta beyinli İran-Fars şovenistleri tarafından, Azerbaycanlıların Türklük şuurunu yok etmek, unutturmak için uydurulan sahte bir kimliktir. Eğer Ruslar, Çarlık ve Sovyet dönemlerinde Allah korusun Anadolu ya hakim olsalardı, orada da benzeri şekilde Egeli, Karadenizli ve İzmirli diye uyduruk milletler ve kimlikle yaratmaya çalışırlardı.

DOĞRU:  “Azerbaycan Türkleri” ve “Azerbaycan Türkçesi”.

Kurtlar olur çobanların koyunu
İtten öğrenirse, kendi soyunu
“Azerilik” komunizmin oyunu
Azeri değiliz, Türk oğlu Türk’üz!

Bahtiyar VAHAPZADE

Günlüklerimizde arada Azerice ve Azeri kelimelerinin kullanılmasının sebebi arama motorlarında daha çok o şekilde bulunabilmesindendir.

AZERBAYCAN GÜNLÜKLERİ:

Bakü’ye gelmeyi düşünen “özellikle beyaz yakalı” Türk vatandaşlarına yardım için şahsi görüşler yanında bazı bölümleri kaynakları verilmiş yorumlu-yorumsuz alıntılarla derlenmiştir, tenkidi (eleştirel) ya da başka hiç bir amacı yoktur.  Yaşanmakta olan hızlı gelişimler sonucu çok şeyin değişmekte, güncelliğini yitirmekte olduğu da göz önüne alınmalı, burada yazılan her şeyin doğru ve aktüel olduğu düşünülmemelidir.  Kelimelerin çoklu anlamlarında ve ifadelerde tam bilgi sahibi olunmadan değerlendirmeler yapılması da yanlış anlamalara sebep olabilir. 

Başka yerlerde bana ait olarak gösterilen yazılarla ilgim yoktur. Özellikle fotolar eklenmiş, orası-burası, fotoları, alıntıları, linkleri silinmiş olanlarla. Özgün yazılarım sadece buradadır.

Azerbaycan coğrafyası ve Azerbaycan Türkleri aşağıdaki günlüklerde anlatılmaktadır. Okumak için lütfen tıklayın:

Parçalanan Azerbaycan

Kuzey Azerbaycan

Bakü Ofis 2011Bülent Pakman kimdir   https://bpakman.wordpress.com/pakman/

2 Responses to Azerice – Türkçe Cümleler

  1. Seyma dedi ki:

    Tek kelimeyle “BAYILDIM”

  2. Geri bildirim: Azerbaycan’da damat adayına öğütler | Pakman World

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.