Kur’an’da Olmayanlar, Olanlar

Kur’an’da olmayanlar:
zina yapan kadınların taşlanması
başörtüsü, türban, çarşaf, peçe
kadına dayak
kadın haklarının kısıtlanması
kadınların çalıştırılmaması, yöneticilik yapamaması
bir erkek şahit eşittir iki kadın şahitin günümüzde geçerli olması
haremlik, selamlık
hadisler, dinin hadislere dayandırılması
mezhepler, tarikatlar
halifelik, şeyhülislamlık, dini liderlik 
Allahla kul arasında aracı, ruhban sınıfı, hoca, hocaefendi, evliya, molla, şeyh, şıh gibilerinin olması
dini kıyafet
türbe
Kabe dışında kutsal mekan
erkeklerin sünnet olması
Arapça ibadet zorunluluğu
hafta tatili,
namazla ilgili 5 diye bir rakam
Bayram namazlarının farz oluşu
16 rekat Cuma namazı
teravih
namaz kılmayanın cezalandırılması
namaz kılmayanın cehennemde azap çekeceği
Cuma namazı kılmayanın dinden çıkarılacağı
kadınların Cuma namazı kılmaması
Kabe’ye dönülmeden kılınan namazın geçersiz olması
kadın ve erkeğin birlikte namaz kılması
namazın Allah ile Peygamber arasında pazarlıklarla belirlendiği
imam, müezzin, vaizlerin kadrolu ve maaşlı olması
Yahudilerin lanetli olduğu
ölülerin 7-40-52. geceleri
mevlüt
vekaletle ölüler yerine hacca gitmek
dini nikah ya da imam nikahı denilen resmi olmayan kayıtsız nikah
çok eşliliğin bütün toplumlar ve zamanlar için geçerli olması
cariyelik
takı, heykel, resim, müzik yasakları
mehdi, deccal
alkolün içki dışında da haram olması
adet halindeyken namaz kılanamayacağı
adet halindeyken oruç tutulamayacağı
abdestsiz Kur’an okunamayacağı
deniz mahsullerinin haram olması
zemzemin şifalı olduğu
Kutlu doğum haftası
Ramazan ve Kurban Bayramları dışında dini günler ve kutlamalar
v.b. v.b.

Kur’an’da olanlar:
okuma emri
hem namaz kılıp hem din adına halkı soyanların, kul hakkı-haram yiyenlerin, Allah ile aldatanların lanetlenmesi
akıl yürütme şartı
namaz farzlarının üç vakitte toplanması
Hz. İsa’nın çarmıha gerilmediği
Hz.İsa’nın göğe yükseltildiği
Hz. İsa’nın kıyametin kopacağını bildireceği
Haccın temel şartlarının tavaf ve vakfe oluşu
tek eşliliğin gerekli ve adaletli olduğu
laiklik
meclis
reenkarnasyon
namaz kılınan her yerin cami-mescit sayılması, camilere ille de gerek olmaması
nüfusun niteliksiz artmaması
evrende insan dışında canlıların var olduğu
fetvayı Allah’ın vereceği
v.b. v.b.

Bunlardan tartışmalı olanları sayfalarımızda açıklamaya çalıştık.

Erkeklerin sünnet olması gerçekten de Kur’an’da yoktur. Adı üzerinde sünnettir. Vahiyle bildirilmediği için zorunlu, daha doğrusu farz olmamakla birlikte Müslümanlarca adet olarak kabul gören bir gelenek olarak uygulanmaktadır. Kimilerine göre yararlı bir uygulamadır da. Ancak İslam’da yerleşik bir uygulama olması nedeniyle dinde yoktur demek ne derece doğrudur, orası tartışılır.

İsa’nın yeniden yeryüzüne geleceğinin Kur’an’da olup olmadığı da tartışılır. Kur’an, Hz. Meryem’in nasıl hamile kaldığından itibaren Hz. İsa’ya geniş yer ayırmıştır. Kur’an’da Hz. İsa’nın çarmıha gerilmediği, onun kıyametin kopacağını bildireceği de yazılıdır.  Konu bir başka yazımızda çok ayrıntılı olarak açıklanmıştır: Okumak için lütfen tıklayın

Diğer yandan peçe kadın haklarının olmadığı bazı İslam ülkelerinin belli yörelerinde uygulanmaktadır. Dinle gerçekten hiçbir ilgisi yoktur. Aynı şekilde İsrailiyat yani Yahudi etkisiyle bazı Müslümanların uzak durduğu karides ve midye gibi kabuklu deniz hayvanlarının yenip yenmemesinin de İslam diniyle hiçbir ilgisi yoktur.

Karın ağrısından ölenlerin şehit olacağı gibi bir düşünce bu listede ne arıyor acaba demeyin. Güya Allah’ın Elçisi Allah yolunda ölen şehittir, bulaşıcı hastalıktan ölen şehittir, ishalden ölen şehittir, boğularak ölen şehittir buyurmuş. Bunlar adamı dinden imandan çıkaracaklar, tövbe, tövbe. Dini ne hale getirmişler, bu onu gösteriyor.

Aşağıdaki liste İstanbul Kur’an Araştırmaları Grubunun  Uydurulan Din ve Kuran’daki Din kitabından alınmıştır. Liste içeriğinin Kuran’da ve İslam’da olmadığı iddia edilmektedir. İlginç bir içerik olduğundan alıntılanmıştır:

1-Kuran’ın tek başına yetersiz olduğu iddiası
2-Hadislerin dinin kaynağı olması
3-Mezhep alimlerinin fetvalarıyla helal haram belirlenmesi
4-Mezhep çıkarımlarına göre dini uygulamaların yapılması
5-Mezhepleri dinle eşitlemek
6-Kuran’ı musiki kitabı gibi anlamadan okumak
7-Kuran’ı ölüler için okunan bir kitaba çevirmek
8-Peygamber’in hadislerle Kuran dışı hükümler oluşturması
9-Tüm canlıların Peygamberimiz sayesinde yaratılmış olması
10-Peygamberler’i yarıştırma, Peygamberimiz’i en üstün Peygamber ilan etmek
11-Peygamberimiz’in, Peygamberlik öncesi hayatını bile taklide kalkmak
12-Kuran eksiktir, detaylar başka kitaplardadır demek
13-Bazı kimseleri evliya kabul edip Cennetlik ilan etmek ve mezarlarında anormal saygı gösterileri yapmak
14-Tarikat şeyhlerini ilahlaştırmak
15-Tarikatlardaki rabıta gibi uygulamalar
16-Bir tek Sünniler’in veya bir tek Şiiler’in Cennetlik olduğunu iddia etmek
17-Yahudi ve Hıristiyanlar’ın hepsini Cehennemlik ilan etmek
18-Dine Arap geleneklerini sokmak
19-Şahsi görüşlerine uydurmak için dini reformla değiştirmeye kalkışmak
20-Kuran dışında Peygamber’in sünneti başlığıyla ayrı hükümler oluşturmak
21-Çoğunluğun her zaman doğru olduğunu savunmak
22-Mezheplerin tarihsel sürecini mezheplerin doğruluğuna delil saymak
23-Hanefilik diye bir mezhep
24-Şafilik diye bir mezhep
25-Hanbelilik diye bir mezhep
26-Malikilik diye bir mezhep
27-Caferilik diye bir mezhep
28-Sünnilik, Şiilik veya herhangi başlıklı bir mezhep
29-Maturudiye, Eşariye veya itikadi herhangi bir mezhep
30-Mecelle diye bir kaynak
31-Aklı inkar etmek, taklitçiliği üstün tutmak
32-Bilim düşmanlığı
33-Sanat düşmanlığı
34-Buhari diye bir hadis kitabına uymak
35-Müslim diye bir hadis kitabına uymak
36-Kütübü Sitte veya başka hadis kitaplarına uymak
37-Peygamberimiz’in dışında dinimizin kutsal kişileri
38-Sahabelerin (Peygamberimiz’i gören herhangi bir Müslüman) hangisine uyarsak uyalım doğruya erişeceğimiz iddiası
39-Başörtüsü takmak
40-Peçe takmak
41-Haremlik-selamlık uygulaması
42-Kadının tek başına seyahat edememesi
43-Kadının, erkeğin tüm vücudu irinle kaplı olsa, o vücudu yalayarak temizlese, yine de erkeğin hakkını ödeyemeyeceği düşüncesi
44-Allah’tan başkasına secde edilseydi, kadının kocasına secde etmesinin gerekeceği iddiası
45-Kadının yönetici, devlet başkanı olamayacağı
46-Kadının yöneticileri seçme hakkının olmadığı
47-Kadının sesinin erkek tarafından duyulmaması gerektiği
48-Kadının Cuma namazını kılmaması
49-Kadının aybaşılıyken namaz kılmaması, oruç tutmaması, Kuran okumaması, camiye girmemesi
50-Kadınları çarşaf, pardesü gibi üniformalarla örtmek
51-Kadınla erkeğin el sıkışma yasağı
52-Kadının kalktığı yere soğumadan oturulamayacağı
53-Kadının kapalı bir yerde, erkekle baş başa kalmasının haram olması
54-Kadının, köpek ve domuzla beraber namazı bozan unsurlardan olması
55-Kadınların çoğunun Cehennemlik olması
56-Kadınların şerli olması
57-Kadınların eksik akıllı olması
58-Kadınlara evde hapisvari hayat yaşatmak
59-Kadınların kocası dışında erkeklerin duyacağı koku sıkmasının haram olduğu
60-Kadınların makyaj yapamayacağı
61-Kadının kocasına her işte itaatinin farzlaştırılması
62-Kadının kocasının cinsel çağrısına her seferinde cevap vermesinin mecburi olması
63-Şahitlikte, bir erkek eşittir iki kadın ilkesinin uygulanması
64-Kadının ailesinden izin almadan evlenmesinin yasaklanması
65-Zina edenin taşlanarak öldürülmesi
66-Zina ayetinin bir keçinin yemesiyle yok olduğu
67-Maymunların bile zina edenleri öldürdüğüne dair izahlar
68-Erkeklerin altın takmasının haram olması
69-Erkeklerin ipekli giysiler giymesinin haram olması
70-Yemekte altın, gümüş takımların kullanılmasının yasak oluşu
71-Heykel yasağı
72-Resim yasağı
73-Satrancın yasak oluşu
74-Müzik enstrümanları ve müzik ile ilgili yasaklar
75-Midye, karides gibi deniz ürünlerinin haramlaştırılması
76-At, eşek, vahşi hayvan etlerinin haramlaştırılması
77-Böbrek ve koç yumurtasının mekruh sınıfına sokulup, yenmesinin çirkin gösterilmesi
78-Sigaranın mekruh olması veya haramlaştırılması
79-Mekruh diye haramlardan ayrı yasaklar listesi ve üç mekruh eşittir bir haram izahı
80-Cinsel ilişkinin örtü altında olmasının gerekliliği
81-Eşlerin cinsel ilişki esnasında bile birbirlerinin cinsel organlarına bakamayacağı
82-Mastürbasyonun yasaklanması
83-Doğum kontrolünün yasaklanması
84-Yıkanırken bile kişinin cinsel organının açıkta olmaması gerektiği, meleklerden utanması gerektiği, peştemalle yıkanmak gerektiği
85-Erkeklerin sünnet olması
86-Kadınların sünnet olması
87-Sakal bırakmanın sevaplığı
88-Sakal kesmenin haram olması
89-Saçları ortadan ayırmada sünnet sevabı arama
90-Saçları yağlamanın sevaplığı
91-Saçlara, sakala kına yakmanın sevaplığı
92-Erkeklerin sürme çekmesinin sevaplığı
93-Yüzü koyun yatmanın şeytan işi olması
94-Yer yatağında yatmak
95-Sağ ayakla evden çıkmak, eve girmek, yatağa girmek
96-Sol ayakla tuvalet gibi pis yerlere girmek
97-Tuvalet temizliğinin suyla olmasını farzlaştırmak
98-Oturarak küçük tuvalet yapmak
99-Tuvaletin kıbleye karşı yapılmasının haram olması
100-Sol elle yenenleri şeytanın yemesi
101-Sarık sarmak
102-Misvak kullanmak
103-Cübbe giymek
104-Entari giymek
105-Şalvar giymek
106-Beyaz, yeşil, siyah renkli giysilerde sevap aramak
107-Sarı, kırmızı renkler giymemek
108-Hurma, kabak gibi yiyeceklerde sünnet sevabı aramak
109-Yemeği yer sofrasında yemek
110-Yemeği aynı kaptan yemek
111-Elle, üç parmakla yemek
112-Suyu üç yudumda içmek
113-Suyu oturarak içmek
114-Yemeğin bitiminde parmakları yalayarak temizlemede sünnet sevabı aramak
115-Alkollü koku sürmemek
116-Kolonya kullanmamak
117-Kara köpekleri öldürmek
118-Köpekleri eve sokmayı yasaklamak
119-Geceleri aynaları kapamak
120-Kuran’la veya Kuran’sız büyü yapmak
121-Muska yazmak, taşımak
122-Kuran’ı üfürük kitabı gibi kullanmak
123-Islık çalmanın şeytan işi olması
124-Tahtaya vurmaktan, nazar boncuğundan hayır beklemek
125-Falcıları, cincileri dindar hoca sanmak
126-Ramazan ve Kurban bayramları
127-Merdiven altından geçmemek, kara kediyi, kara köpeği uğursuz saymak, kurşun dökmek
128-Çamaşırı belli günlerde yıkamanın, cinsel ilişkiye belli günlerde girmenin gerekliliğini iddia etmek
129-Mevlit
130-Ölünün 7., 40., 52. günlerinde törenler yapmak
131-Kabir azabı ile ilgili hikayeler, kabir azabının kendisi
132-Sırat köprüsünün kıldan ince olduğu, kesilen kurban üzerinde sıratın geçileceği izahları
133-Üzerine idrar sıçratanın en çok kabir azabı çekecek kişi olması
134-Ölünün yerine oruç tutmak
135-Ölünün yerine Hacca gitmek, birisini göndermek
136-Ölünün arkasından ağlayınca ölüye azap olması
137-Kıyametin saati hakkında açıklamalar
138-Mehdi
139-Deccal
140-Dabbenin fil kulaklı, hınzır gözlü, öküz başlı olduğu
141-İsa’nın yeniden yeryüzüne geleceği
142-Yecüc ve Mecüc’ün Türkler olması
143-Irkçılık, Arap ırkını üstün görmek
144-Yecüc ve Mecüc’ün yerin altında bir karışlık adamlar olması
145-Kuran’da belirtilmeyen namaz vakitlerini farzlaştırmak
146-Kuran’da geçmeyen rekat sayılarını farzlaştırmak
147-Namazın yalnız Arapça kılınması gerektiğini iddia etmek
148-Namazı kadının kıldıramaması
149-Rüku ve secdede hep aynı şeyleri söylemenin gerekliliği
150-Fatiha Suresi’ni her rekatta okumayı farzlaştırmak
151-Namazdaki son oturuşu farzlaştırmak
152-Namazın farzı, sünneti, vacibi gibi ayrımlar listesi
153-Namazda el bağlama şeklini, ayakların kaç santim araklıklarla duracağını belirlemek
154-Orucu kasten bozanın iki ay kesintisiz oruç tutması gerektiğini söylemek
155-Teravih namazı, bayram namazı
156-Haccı birkaç güne sıkıştırıp insanları perişan etmek
157-Hacda şeytan taşlamak
158-Kurban bayramında kurban kesmek
159-Belli haramların Hacdan sonra başladığı düşüncesi
160-Zemzem suyunda, okunmuş şeker, tuz gibi maddelerde sevap aramak
161-Zekata 1/40’lık ölçü getirmek
162-Deveye, koyuna tarım ürünlerinin her birine ayrı ayrı zekat ölçüsü getirme
163-Abdesti, tuvaleti yapma dışında başka şeylerin de bozduğu iddiası
164-Boy abdestini cinsel ilişki dışında başka şeylerin bozduğu iddiası
165-Abdestin sırasını farzlaştırma
166-Abdestte ve boy abdestinde ağız burun çalkalamayı farzlaştırma
167-Abdestte ayağın topuklarla beraber yıkanması gerektiği
168-Boy abdestinde önce sağ, sonra sol tarafa üçer defa su dökmek gibi teferruatlar getirmek
169-Abdestin, boy abdestinin namaz dışında Kuran okumak için de mecbur tutulması
170-Boy abdestsiz atılan her adımda günah olması
171-Diş dolgusu olanların abdest ve boy abdestinin geçersiz olması
172-Dövmesi olanların abdestinin ve boy abdestinin geçersiz olması
173-Deprem ve selde ölenlerin şehit olması
174-Karın ağrısından ölenlerin şehit olması
175-Dünya’nın öküz ve balık üstünde olduğu
176-Depremin bu balığın sallanması sonucu olduğu
177-Ay’a gidilemeyeceği
178-Güneş’in batışının, Güneş’in secde etmek için kaybolması olarak açıklanması
179-Güneş ve Ay tutulmalarının, Güneş ve Ay’ın kulplu arabalarla çekilmeleri olarak tanımlanması
180-Boğa, aslan, kartal suretinde meleklerin var olduğu iddiası
181-Cebrail’in 600 kanadına ilişkin açıklamalar
182-Allah’ın Cennette baldırını açması
183-Allah’ın Peygamber’in sırtına dokunması
184-Allah’ın özel günlerde yeryüzüne inip, insanlarla tokalaşması
185-Allah’ın Peygamber’le sıkı bir pazarlık sonucu namazı elli vakitten, beş vakite indirmeye razı olduğu
186-Halifelik müessesesi
187-Saltanat, halkın siyasi otoriteye kullaştırılması
188-Cami imamı, müezzini gibi sınışar
189-Arap dilini Cennet dili, harflerini Cennet harfi diyerek kutsallaştırmak
190-Darül harp iddiasıyla terör yapmak
191-Darül harp iddiasıyla kendi dışındakileri soymak,haklarını çiğnemek
192-Namaz kılmayanı öldürmek veya dövmek
193-Orucu zorla tutturma, tutmayanı dövme
194-Makyajlı açık kadınları dövmek, makyajı yasaklamak
195-Müslümanlığı bırakanları öldürmek
196-Mezhebini değiştirenlere, bırakanlara sopa cezası uygulamak
197-Sırf ganimet için fetihlere kalkışmak
198-İçki içenleri dövmek
199-Baskıyla dini yaşatmak
200-Dine İslam dışında şeriat gibi, mezhep isimleri gibi isimler takmak

Kur’an’da ve İslamda olanlar:

1- Allah’ın varlığı ve birliği
2- Allah’a eşler koşmadan iman etmek
3- Allah’ın merhameti, cömertliği ve affediciliği
4- Allah’ı hem sevmek, hem de Allah’tan korkmak
5- Allah’ın her şeyin yaratıcısı olduğu
6- Allah’ın yaratılışı devam ettirmesi ve kontrol etmesi
7- Allah’ın her şeyi görücü, bilici, işitici olduğu
8- Allah’ın tüm eksikliklerden arınmış olduğu
9- Allah’ın ezeli ve ebedi olduğu
10- Allah’ın doğmadığı ve doğurulmadığı
11- Allah’ın yüceliği ve ululuğu
12- Övgülerin Allah için olması
13- Allah’ın daima üstün ve galip olduğu
14- Allah’ın rızık, şifa vermesi
15- Allah’ın vaadinin doğruluğu
16- Allah’ın yaşatan, öldüren, dirilten olması
17- Allah’ın şaşırmadığı, unutmadığı
18- Allah’ın en güzel isimlerin, sıfatların sahibi olması
19- Allah’ın iman edenleri sevmesi
20- Allah’ın en güzel şekilde, tüm detayları anlattığı
21- Allah’ın dini oluşturan tek otorite olması
22- Allah’ın kitabı Kuran’da dinle ilgili her şeyin açıklandığı
23- Kuran’ın din adına rehberimiz ve gerekli hususların hatırlatıcısı olduğu
24- Kuran’ı Allah’ın koruduğu
25- Kuran’ın çelişkisiz bir kitap oluşu
26- Kuran’ın eksiksiz oluşu
27- Kuran’ın rahmet oluşu
28- Kuran’ın doğru yola iletmesi
29- Kuran’ın detaylı olduğu
30- Kuran’ı ince ince düşünmenin gerekliliği
31- Kuran okumak
32- Allah’ı çok anmak
33- Sırf Allah rızası için ibadet etmek
34- Gerçek dostun bir tek Allah olması
35- Allah’a sığınmak, Allah’a dua etmek
36- Peygamberler’in tümüne iman etmek
37- Peygamberimiz’i çok sevmek
38- Peygamberimiz’in Kuran ile hüküm verdiği
39- Peygamberimiz’in son Peygamber oluşu
40- Peygamberimiz’in, Allah’ın vahyetmediği bir şeyi Allah’a isnat
etmeyeceği
41- Namaz kılmak ve namazda süreklilik
42- Kıyam, rüku, secde etmek
43- Kıbleye dönmek
44- Namaz kılmak için abdest almak
45- Cinsel ilişkiye girilmişse önce yıkanıp, sonra namaz kılmak
46- Su bulamayanın toprakla teyemmüm etmesi
47- Namazda huşunun önemi
48- Namazın kötülüklerden alıkoyduğu
49- Cuma (toplantı) namazı
50- Namazı gösteriş amacıyla kılmamak
51- Namazda Allah’ı anmak
52- Namazdan sonra Allah’ı anmak
53- Ramazan ayında oruç tutmak
54-Orucu yeme, içme ve cinsel ilişki yasağının oluşturması
55- Orucun başlangıç ve bitiş zamanları
56- Oruç tutmaya güç yetiremeyenin ne yapması gerektiği
57- Malları Allah rızası için sarf etmek
58- Bu sarfiyatta malları yetime, yolda kalmışa, fakire, yakınlara vermek
59- Verilenleri başa kakmamak
60- Gönülden severek vermek
61- Hacca gitmek
62- Hacda Allah’ı anmak
63- Hacda kirlerden arınmak, adakları yerine getirmek
64- Haccı ve umreyi Allah için tamamlamak
65- Hacda cinsel ilişki, kavga, sapkınlık yasağı
66- Hacda ihramlıyken avlanmamak
67- Hacda ihramlıyken avlanma yasağını çiğneyenin ne yapması
gerektiği
68- Uygun olanı emretmek
69- Uygun olmayandan alıkoymak
70- Allah rızası için mücadele etmek
71- Gereğinde mücadeleyi hem malla, hem canla yapmak
72- Kuran’ın rehberliğinde mücadele etmek
73- Kınayanın kınamasından korkmamak
74- Riba yasağı
75- Tartıda, ölçüde hile yapmamak
76- Adaletsizlik yapmamak
77- İsraf etmemek
78- Cimri olmamak
79- Adam öldürmemek, adam öldürmenin cezası
80- Hırsızlık yapmamak, hırsızlık yapanın cezası
81- Fitne çıkarmamak, fitne çıkarmanın cezası
82- Zina etmemek, zina edenin cezası
83- Hanımlara zina iftirası etmemek, bunun cezası
84- Lezbiyenlik, homoseksüellik yasağı, bunların cezası
85- Büyünün kınanması
86- Şeytandan Allah’a sığınmak
87- Şeytanı dost edinmemek
88- Şeytanın düşmanımız olduğu
89- Şeytanın kuruntular, vesveseler vermesi
90- Şeytandan korkmaya gerek olmadığı
91- Yalnızca Allah’a yönelmek
92- Duayı için için yalvararak yapmak
93- Allah’tan bağışlanma dilemek
94- Allah’tan ümidi kesmemek
95- Günahlara hemen tövbe etmek
96- Sabırlı olmak
97- Sabırda yarışmak
98- Bilgimizin olmadığı dini bir konuda tartışmamak
99- Körü körüne, bilmediğimiz bir şeyin ardınca gitmemek
100- Anlaşmalara uymak
101- Yemini önemsemek
102- Yemini bozmanın kefareti
103- Yemini bozgunculuk unsuru olarak kullanmamak
104- Yakınların aleyhine bile olsa adaletten şaşmamak
105- Şahsi kin yüzünden adaletten sapmamak
106- Hoşgörülü ve bağışlayıcı olmak
107- Yetimlerin mallarını kendilerine vermek
108- Yetimlere güzellikle davranmak
109- Yetimleri itip kakmamak
110- Dünya hayatına aldanmamak
111- Mal, eşler, ticaret gibi helal unsurların da insanları dinin öngördüğü hayattan uzaklaştırmaması gerektiği
112- Hayatın Allah rızası için yaşanması
113- Allah’a karşı aczini bilmek
114- Güç ve imkana değil, sadece Allah’a güvenip dayanmak
115- Allah’ın ayetlerine gönülden boyun eğmek
116- Allah istemeden hiçbir şeyin olmayacağını bilmek
117- Münafıkların (ikiyüzlülerin) detaylı tarifi
118- İnananlarla edilen alayların anlatımı
119- İnananlara nefret duyanların anlatımı
120- Fitnenin kınanması
121- Kibrin kınanması
122- Nankörlüğün kınanması
123- Aklını çalıştırmayanın kınanması
124- Aklını çalıştırmayanın pisliğe batacağı
125- Doğruyu çoğunlukta aramanın hata olacağı
102- Atalarını üzerinde bulduğuna inanmanın, gerçeği bulmada bir
metot olamayacağı
127- Aklı kullanmadan taklitçi olmanın hata olduğu
128- Hamrın (sarhoşluk verici madde veya şarap) şeytan işi bir pislik olması
129- Tapılmak için dikilen taşların şeytan işi bir pislik olması
130- Fal oklarının şeytan işi birer pislik olması
131- Kıyamete inanmak
132- Kıyametin dehşetli manzarasının anlatımı
133- Cennet’in varlığı
134- Cennet’teki güzel nimetlerin tarifi
135- Cehennem’in varlığı
136- Cehennem’deki azabın tarifi
137- Cennet ve Cehennem’in sonsuzluğu
138- Cennet ve Cehennem’i göz önünde bulundurarak yaşamak
139- Allah’ın rızasının Cennet’ten de önemli olması
140- Bizi ilk defa Yaratan’a, yeniden yaratmanın çok kolay olması
141- Allah’ın elçi göndermeden azap etmeyeceği
142- Allah’ın kendisine ortak koşulmasını bağışlamayacağı, bunun
dışında dilediği günahı dilediğine bağışlayacağı
143- Cennetliklerin mutlu, Cehennemliklerin pişman olacağına dair
anlatımlar
144- Cennet’te yorgunluk, bıkkınlık olmayacağı
145- Din adamı diye gözükenlerin bir kısmının insanların mallarını
haksızlıkla yediğinin anlatımı
146- Din adamlarının ve Peygamberlerin rableştirilmesiyle ilgili olumsuzluğa dikkat çekilmesi
147- Hz. Musa’nın Peygamberliği ve ona Tevrat’ın verilmesi
148- Hz. İsa’nın Peygamberliği ve ona İncil’in verilmesi
149- Hz. Davud’un Peygamberliği ve ona Zebur’un verilmesi
150- Kuran’da kendisinden bahsedilmeyen daha birçok Peygamber’in
olduğu
151- Hz. Adem ve onunla ilgili anlatımlar
152- Hz. Nuh ve onunla ilgili anlatımlar
153 – Hz. İbrahim ve onunla ilgili anlatımlar
154- Hz. Süleyman ve onunla ilgili anlatımlar
155- Hz. Musa’nın Firavun’la olan mücadelesi
156- Hz. İsa ve annesi Meryem’in kıssaları
157- Hz. Yusuf’un kıssası ve rüyaları yorumlaması
158- Hz. Yakup’tan bahsedilmesi
159- Hz. İsmail ve Hz. İshak’tan bahsedilmesi
160- Zülkarneyn’den, Lokman’dan anlatımlar
161- Peygamberler’in karşılaştığı sıkıntılar
162- Bu sıkıntılara rağmen Peygamberler’in mücadelesi
154- Peygamber’in babası veya oğlu olmanın bile kimseyi kurtarmayacağı
155- Peygamberler’i inkar eden kavimlerin dünyada da cezalandırılmaları
163- Anne ve babaya iyi davranmak
164- Allah’ın yarattıklarını incelemek, düşünmek
165- Allah’ın gökteki ve yerdeki sanatlarını araştırmak ve incelemek
156- Leş, kan, domuz eti ve Allah’tan başkası adına kesilenleri yememek
166- Allah’ın helal ettiği rızıkları haram etmemek
170- Günahın açığından da, gizlisinden de kaçınmak
171- Allah’a yönelenlerle beraber olmak
172- Parçalanıp ayrılmamak
173- Allah’ın yolunda kurşunla kaynatılmış binalar gibi kaynaşmış olmak
174- Saldırgan olmamak
175- Saldırganlarla Allah yolunda çarpışmak
176- Saldırana saldırdığı şekil ve ölçülerde saldırmak
177- Güzel düşünüp güzel işler yapmak
178- Emanetleri hak edene, becerikli kişilere vermek
179- Yönetimde danışmayı esas almak
180- Kendi kendini hesaba çekmek
181- Selama aynıyla ya da daha güzeliyle karşılık vermek
182- Sapkın kişilerden gelen haberi incelemeye tabi tutmak
183- İman edenlerin arasındaki çekişmeleri gidermek
184- İman edenlerin kardeşliği
185- Dinde fırkalara (mezheplere) bölünmemek
186- Dinde baskı, zorlama olmadığı
187- Tanıklığı gizlememek
188- Gevşememek, inananların üstün olduğunu bilmek
189- Mal ve çocukların Allah’ı anmada engel olmaması
190- Gerçek hayatın ahiret hayatı olması
191- Anne rahminde geçirilen evrelere dikkat çekilmesi
192- Matematiğe, her şeyde bir ölçü olduğuna dikkat çekilmesi
193- Zamanın izafiliğinin anlatımı
194- Uzayın genişlediğinin anlatımı
195- Güneşin, dünyanın, ayın hareket ettiği
196- İki ayrı suyun birleşmesine rağmen suların karışmaması
197- Rüzgarların aşılayıcı özelliğinin belirtilmesi
198- Yeryüzündeki çatlaklara (fay hatlarına) dikkat çekilmesi
199- Göğün korunmuş bir tavan gibi olması
200- Bu dünyanın sonunun geleceğinin ve o andaki bazı manzaraların anlatımı

Bülent Pakman, Nisan 2010. Güncelleme Ekim 2014. İzin alınmadan ve aktif link verilmeden alıntı yapılamaz.

Twitter Widgets

Abu Dhabi 2013

Abu Dhabi Şeyh Zayed Camii 2013

Bülent Pakman kimdir    https://bpakman.wordpress.com/pakman/

 

Bülent Pakman’ın Youtube video kanalları/arşivi:

https://www.youtube.com/user/aliant28

http://www.youtube.com/user/pakman

Din, inanç ve buna dayalı siyaset ile ilgili yazılarımız

Reklamlar

One Response to Kur’an’da Olmayanlar, Olanlar

 1. nasrullah dedi ki:

  bazilari dogru bazilari yanli$tir

  KUR’AN el kerimi bilmiyorsunuz dolayisiyla varmi yokmu diyemesiniz. KURAN el kerimi KURAN ehlinden soracaksiniz.

  ayrica cennetin kapisinda LA ILAHE ILLAALLAH MUHAMMEDEN RESULALLAH YAZIYOR.s.a.v.

  bunuda kur’anda direk goremezsiniz lakin boyle yazilmi$tir tabi ara$tirirsaniz bulursunuz.

  aklinizi kullanin ?

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s