Madain Salih

Suudi Arabistan’da toplam 5 yıl yaşadım. Tarihi eser olarak sadece Suudilerin bir kısmını yıktığı, diğerlerini şimdilik yıkamadığı ancak yok olmaya terk ettiği Osmanlı eserleri var zannederdim. Ta ki Gizem Mocan’ın bloğunu keşfedene kadar (BAKINIZ).  Meğer Suudi Arabistan’ın kuzeyinde Medine  – Tabuk arasında Madein-i Salih yani Salih’in şehirleri olarak denilen bir yerde MÖ 1. yüzyıla ait tarihi kalıntılar varmış.

Buraya Madain Salih, Mada’in Saleh,  Madein Salih de deniliyor. Biz bunların  ortalaması olan ve Google Maps da yazılan  “Madain Salih” diyelim. Burası, merkezi Ürdün’ün Petra kentinde bulunan Nebati bölgesi içerisinde eski Nebt (Nabataean) uygarlığının devamı. Aram dilini konuşan Nebatiler MÖ 2000 yılarında, geçmişte yemyeşil ancak bugün çöl olan bu bölgede bir zamanlar medeniyet tesis etmişler. Nebt tüccarlarının, çiftçilerinin, mühendislerinin ve zanaatkârlarının merkezi konumundaydı. Bu bölgede, kaya yontmaları, milattan önce birinci yüzyıla ait iyi korunmuş tek başına ya da grup halinde görkemli 131 adet mezar, o döneme ait kumaşlar, merhemler, resimler, yerleşim birimleri, pazar yerleri kanat denilen su kuyuları  ve su kanallarına ait izler bulunmuş.

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.

Buraya El Hicr (kayalı arazi anlamında) bölgesi deniliyor. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)  “el- Hicr” bölgesini Dünya Mirası Listesi içine almış. Salih adı neyin nesi derseniz Kur’an-ı Kerim’de adı geçen ve Semud (Thamud) kavmine gönderilen Salih peygamber. Salih Peygamber’in kavmi Semud halkı, çöllerle kaplı olan Arabistan yarımadası gibi bir coğrafyada, Allah’ın verdiği yeşillikler içinde cennet gibi bir beldede yaşıyorlardı.

Kur’an’da Semud adı 26 yerde geçer. Semud kavmi ile ilgili Araf suresinde Salih peygamberden bahsederken dağlara evler oydukları belirtilir:

Hatırlayın ki, Allah sizi Ad’dan sonra halefler yaptı ve yeryüzünde sizi yerleştirdi. O’nun düzlüklerinde saraylar kuruyorsunuz, dağlarını yontup ev yapıyorsunuz. Artık Allah’ın nimetlerini anın da fesat çıkararak yeryüzünü berbat etmeyin.” (Araf 47)

Dağlardan güvenli evler yontuyorlardı.(Hicr 82).

Ad ve Semud kavimleri ile ilgili başka ayetler:

Ad’ı, Semud’u da helak ettik. Bu, onların yurtlarından/meskenlerinden açıkça belli olmaktadır. Şeytan onlara amellerini süsleyip püslemişti de kendilerini yoldan çıkarmıştı. Oysaki, bakıp görebilen insanlardı.” (Ankebut 38)

Andolsun Hicr halkı da gönderilen elçileri yalanladı. Ayetlerimiz onlara verdik ama onlardan yüz çeviriyorlardı. Dağlardan güvenli evler yontuyorlardı. Korkunç titreşimli ses onları da sabaha girecekleri sırada yakaladı. Kazanıp durdukları şeylerin kendilerine hiçbir yararı olmadı.” (Hicr 80-84)

Putlara tapan, zulüm ve zorbalık yapan Semud Kavmi kendilerine doğru yolu gösteren Salih peygamberi de kaale almamış hatta efsaneye göre kayalardan bir dişi deve çıkarması istenmiş, kayalar arkasında gelen dişi deveyi kesmişler ve bu yüzden cezalandırılmışlardır.  Bazı tefsirlere göre dişi devenin kesilmesi bereketin yolsuzluklara kurban (ziyan) edilmesini sembolize etmektedir.  

Semud kavmi, azgınlığı yüzünden yalanladı. En haydutları ortaya fırladığı zaman,  Allah’ın elçisi onlara şöyle demişti: “Allah’ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun”. Fakat elçiye inanmadılar da deveyi devirip boğazladılar. Bunun üzerine, Rableri onların günahlarını kendi başlarına geçirdi de o yurdu dümdüz etti.” (Şems 11-14)

Kur’an-ı Kerim’de pek çok ayette geçmiş kavimlerin kalıntılarını görmemiz, onların helak ve izlerinden ibret almamız istenmektedir. Örnek Lut kavmi ile ilgili bazı ayetler:

kentin izleri/işaretleri, hala işleyen bir yol üzerindedir.” (Hicr 76)

Onlardan da intikam aldık. Her ikisi önde, belirgin bir biçimde durmaktadır.” (Hicr 79)

Kur’an’a inanların aslında Semud kavminden arta kalanlar üzerinde ibret almaları için oraları gezmeleri gerek ama Araplara göre Kur’an ayetleri esas alınarak yöre lanetlenmiş olarak kabul edilmekte bu yüzden burayı pek ziyaret etmemektedirler. Başka bir ülkede olsa burası turist kaynar.

Bir çok yazımızda ayrıntılı olarak belirttiğimiz gibi Vahhabiler mezar düşmanı ama hangi dağda kurt ölmüşse Suudi Arabistan yönetimi, Fransızlarla ortak olarak birçok arkeologu, epigrafçıyı (kitabe okuyanlar), para bilimciyi (numismatists), topografçıyı, seramisti, botanikçiyi, antropologu ve jeofizikçiyi bölgeye davet etmiş. 2008-2012 yılları arasını kapsayan yeni çalışma ve kazı programı yapılmış. Birçok kitabenin de bulunduğu bölgede, yapılacak araştırmaların, milat öncesi tarih hakkındaki düşünceleri değiştireceği ifade ediliyor.

Bölgede önemli yerler:

Kasr al-Saneh. Etkileyici bir cephesi, çift beş basamaklı motifi, kapı üzerindeki kitabesi var.  İçerde oyulmuş kabir yerleri görülüyor.

Al Khuraymat. Al Ula’nın 4 km kuzey doğusunda. En iyi korunmuş 20 mezar burada. İnsan başlı, aslan gövdeli, kanatlı şekiller, çanak içinde gül benzeri şekiller cenaze ritüelleri olarak kullanılmış.

Cebel İthlib. Kuzey doğuda, etrafı açık bir tepe. Madain Salih buradan çok güzel görünüyor. Petra’da olduğu gibi Siq denilen dar bir boğazdan girilen içerde Divan denilen açık büyük bir  mekan var. Kuzeye bakan, içerisine güneş girmediği için rüzgar da alan serin bir yer.

Kasr Al Bint. Dışında üçgen içinde iki yılan kabartması mezarı bekliyor. Bu da Nebt sanatının Greklerden etkilendiği izlenimini veriyor. Mezarın yapımı yarım kalmış.

Kasr Al Farid. İzole oyulmuş tek bir mezar Haian Ibn Koza için yapılmış, bu da tamamlanmamış.

Kasr al-Sani.

Fil kayası (Sakharat al-Fil – Elephant Rock): Al-Ula’nın 11 km kuzeyinde, rüzgarın oyduğu yekpare, yumuşak kırmızı kumtaşından oluşmuş.

Mahalab Al Naqa (dişi deve sarnıcı): Al-Khurayba’nın kuzey batısında kaya içerisine oyulmuş bir sarnıç. Kur’an ayetinde (Şems 11-14) anlatılan dişi deve ile bir bağlantısı olduğuna inanılıyor.

Cebel Al-Akma kitabeleri: Al-Khurayba’nın 2.5 km kuzey batısında, isimler yanında onların dinsel, sosyal ve kültürel karakterlerini de yansıtıyor

Kerpiç evler

İslam Kalesi: Hacıları korumak amacıyla yapılmış. Avlusunda derin bir kuyu var.

Nebatilerden kalma kuyu

Al-Ula Arkeoloji ve Etnografya Müzesi

Mezarların oyulması demir murçlarla yapılmış. Bir mezarda birden fazla aile ferdinin yatabileceği ayrı ayrı oyuklar bulunmakta.

Burayı gezmek istiyorsanız Riyad’daki National Museum yani ulusal müzeye ziyaret tarihinden en az bir hafta önce başvurup izin alacak ve adam başı 100 Riyal yatıracaksınız. Karayolu ile Medine’den 380 km uzaklıkta. Gizem Mocan Cidde’den uzaklığın 800 km olduğunu belirtiyor. Arabistan’da fotoğraf çekmek yasak ama Madain Salih’te serbest. Bunun yanında video, film çekimine, yemeye, içmeye ve gece kalmaya izin verilmiyor ama yakınında kamp yapılabildiği söyleniyor. En yakın yerleşim yeri 22 km uzaklıktaki Al Ula (Al Oula). Al Ula’da 4 yıldızlı oteller var.

Medain Saleh Hotel and Resort: Tel. +966-(0)2-884 2888, info@mshotel.com.sa

Arac Hotel Al-Ula: Tel. +966-(0)2-884 4444, hotelalula@arac.com.sa http://www.aracresort-alula.com

S. Arabistan’ın şehirlerarası otobüs şirketi Saptco ile gelirseniz yolculuk süresi Cidde’den 8 saat, Riyad’dan 13.5 saat olarak veriliyor. Buraya tur düzenleyen operatörler (güncel olmayabilir):

Sadd al Samallaghi (Cidde) Tel. +966-(0)2-664 0638 Fax: +966-(0)2-6684963 ops@samallaghi.com

Golden Eagle Services,Riyad: Tel. +966-(0)1-492 2550 goldeneagletours@hotmail.com

Bin Zaid Travel, Riyad: Tel. +966-(0)1-4194688

Rehlat Travel, Riyad: Tel. +966-(0)1-466 0726

Jawlah tours, Medine: Tel +966 4 822 4334 Fax +966 4 828 3113 info@jawlah-tours.com http://www.jawlahtours.com. Bu tur çölde lüks kamp yapma imkanı sağlıyormuş.

Buraya gelmişken Madain Salih’in 6 km kuzeyindeki Hicaz Demiryolu istasyonunu da mutlaka görmek gerekir. Buraya ait fotoğrafları bir başka sayfamızda görebilirsiniz: TIKLAYIN

Kaynaklar:

http://www.travelschemer.com/guide/wikitravelguide.aspx?title=madein_saleh

http://en.wikipedia.org/wiki/Mada%27in_Saleh

http://gizmocan.blogspot.com/search?updated-min=2009-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2010-01-01T00:00:00-08:00&max-results=24

http://www.arriyadh.com/Eng/Tourism/Left/KSAAttract/Madinah/More/getdocument.aspx?f=/openshare/Eng/Tourism/Left/KSAAttract/Madinah/More/Madain-Saleh.doc_cvt.htm

Bülent Pakman. Şubat 2011. İzin alınmadan ve aktif link verilmeden alıntılanamaz.

Bakü Ofis 2011Bülent Pakman kimdir?

Suudi Arabistan ile ilgili günlüklerSuudi Arabistan

6 Responses to Madain Salih

 1. Ali Türkoğlu dedi ki:

  2010 yılı Temmuz ayında Medain Salih Bölgesini gezme şansım oldu. Medineden Tebuk’e giderken uğramıştık. Önce Haybere uğradım.Ama ancak uzaktan görebildik. ne hikmetse Saudi polisi Hayberde bekliyor ve tarihi yerlere kimseyi almıyorlar. resim çekme şansınızda zaten yok.
  Medain salih ise antik bir kent. Daha önce Petrayı gördüğüm için kıyaslama şansım oldu. Medain salih Petraya göre biraz daha geri bir medeniyet. – belkide aynı dönem kurulmuşlar, Petra yaşamaya devam ederken, Medain salih te yaşam bitmiş.-
  Medain salihte Osmanlı tren gar’ı var. bazı Tren parçaları halen durmakta.
  Araplar Medain salihte Konaklamamak gerektiğine inanıyorlar. gerekçe olarakta” Hz. Peygamberin Tebuk seferi dönüşü Bu beldeye uğradığı, arkadaşlarına da “bu belde de konaklamayın! Burdan aldığınız suları içmeyin develerinize içirin. Bu belde den bir an önce geçelim. Zira burasu Semud kavminin lanetlendiği beldedir.” anlamına gelecek sözler söyleyerek. ashabını buradan uzaklaştırdığına inanıyorlar. Al Ula denilen yerde ( Medain Salih ile arası 19 k Eski Al ula daha yakın) konaklamışlar. Al ula hurmalıklarla dolu güzel bir şehir. Al ula şehrinin eski yerleşim alanıda restore ediliyordu( 201 Temmuz itibari ile). Arkeoloji,Sanat tarihi, dini ilimler konusunda meraklı olan arkadaşların gezmesini tevsiye ederim. Arabistanda yasaların ne zaman nasıl değişeceği belli değil. 2010 yılında Medain Salih i gezmek için Al Ula da ki Turizm Müzesinden isin almak gerekiyordu.2010 yılından önce Riyaddan izin almak gerekiyormuş( yukarıdaki yazıdan bunu anlıyorum.) 2011 yılında ikamenizin olduğu şehirdeki Müze mdürlüğünden izin almak gerekiyordu. 2011 in 2. yarısındayız. şimdi durum ne bilemeyeceğim.

 2. Geri bildirim: Suudi prens muhaliflere katıldı | Pakman World

 3. Geri bildirim: 2.DURAK AL-ULA (SALİH AS) KOORDİNATI MUCİZESİ • Erdem Çetinkaya Meta İlahi Mucizeler (Yeni)

 4. Geri bildirim: 2nd DOOR MIRACLE OF THE COORDINATE OF AL-ULA (THE PROPHET SALIH) • Erdem Çetinkaya Meta Divine Miracles (New)

 5. Geri bildirim: 1st DOOR COORDINATE MIRACLE OF MECCA-THE KAABA • Erdem Çetinkaya Meta İlahi Mucizeler (Yeni)

 6. Geri bildirim: İLAHİ ALTIN YOL ÜZERİNDE Kİ MUCİZELER VE ÖLÇÜLER • Erdem Çetinkaya Meta İlahi Mucizeler (Yeni)

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.