Sirius Yıldızı Şuurlanmanın Merkezi

Geceleri gök yüzünün en parlak yıldızı olan Sirius yan yana bulunan çift yıldızdan oluşur. Büyük olanı Sirius A, küçük olanı Sirius B dir. Bu yıldızların birbirleri çevresinde her 49.9 yılda bir çift yay çizerek dolandığı yakın zamanlarda belirlenmiştir.

Sirius, günümüz uygarlığı tarafından Mısır hiyeroglif yazısının çözülmesinin yanında 1930 lu yıllarda Afrika’nın Dogon yerlilerinden öğrenilen bilgilerle önem kazanmıştır. Çağdaş insanın “ilkel” diye nitelendirebileceği, totemleri olan bu yerlilerin astronomi hakkında bildikleri bazı bilgiler o dönemin (1930 lu yılların) astronomi bilgileriyle paralel olmakla kalmıyor, bazı noktalarda o dönemin astronomi bilgilerini de aşıyordu.

Dogonların 1930 lu yıllarda Sirius’la ilgili bildirdikleri bilgiler şunlardı:
1- Sirius bir çiftyıldızdır. Gözle görülmüyorsa da Sirius-A yıldızının bir eşi vardır. Her iki yıldız birbirleri çevresinde dönerler.
2- Sirius-B cüce bir yıldız olmasına karşın maddesi çok ağır bir yıldızdır.
3- Sirius-A ve Sirius-B’nin dolanım periyotları 50 yıldır.
4- Sistemde dolanım süresi 50 yıl olan üçüncü bir yıldız daha vardır ki, bunun bir gezegeni bulunmaktadır.

Dogonlar’ın verdikleri bu bilgiler o yıllarda astronomlar tarafından bilinmiyordu. Sonraki yıllarda yapılan keşifler Dogonlar’ın söylediklerini haklı çıkardıkça astronomlar şaşkınlığa düşmüşlerdir. Ancak Dogonların bunları misyonerlerden öğrenmiş oldukları da iddia edilmektedir.

Sirius (Türklerde Akyıldız), Güneş’ten 23 kat daha parlak, Güneşten 2,3 katı kütleye sahip beyaz bir yıldızdır. Akyıldız’ın dünya’dan uzaklığı yaklaşık sadece 8,6 ışık yılıdır. Akyıldız, Dünya’ya en yakın yıldızlardan biridir. Dünya’nın yörüngesel salınımları, yıldızların gökyüzündeki konumlarını da yavaş yavaş değiştirmektedir. Bir çift yıldız olan Akyıldız’ın da bu nedenle 26.000 yıllık yörüngesel bir salınımı vardır. Bu nedenle bugün Akyıldız, geçmişe göre daha geç doğmakta ve artık yıldızın şafak vakti yükselişi, eskiden olduğu gibi yaz mevsiminin en sıcak günlerine denk gelmemektedir. Bahse konu olan Akyıldız Sirius-A dır. Çifti olan Sirius –B bir ak cücedir (sönmüş bir yıldız). Dünya’dan bile küçük olan bu ak cüce, ilk keşfedilen ak cücedir. Akyıldız Sirius-A sönmüş eşinden 10.000 kere daha parlaktır. Sirius Büyük Köpek takımyıldızındadır.
Sirius-B yıldızı. günümüzde en gelişmiş teleskoplarla bile güçlükle  görülebilmektedir. Sirius-A ve Sirius-B yıldızlarının dolanım periyotları günümüzde en hassas ölçümlerle 49.9 yıl olarak saptanmış ve sistemde üçüncü bir yıldızın varlığı 1995 te astronomlarca onaylanmıştır.

Dogonlar ve onların yanısıra eski Mısırlılar gibi birçok eski uygarlık Dünya’ya daha yakın ve dolayısıyla Dünya’dan daha büyük görünen Güneş gibi bir yıldız varken Sirius’ü daha çok önemsemişti. Eski Mısırlılar koskoca Güneş bütün görkemiyle dururken, takvimlerini Güneş kadar parlak görülmeyen ve “bedenlerini ölüm olayı ile terkeden ruhların gitikleri yer” diye nitelendirdikleri bu yıldızı esas alarak hazırlamışlardır.

Sirius  gökyüzünün en parlak yıldızıdır. Bu yıldız dünyanın her yerinden görülebilir. Kuzey yarımküreden en iyi görüldüğü dönem ise kış aylarıdır. Bu nedenle Sirus Antik devirlerin efsanelerine konu olmuştur.

Sirius (Sothis, Sodbet) eski Mısır kültüründe çok önemliydi. Sirius Tanrıça (ilahe) İsis’in kendi kabul edilirdi ve evrenin en mutena yeridir. Görüleceği gibi Sirius, Hermes modelinde yedinci  kattır ve aydınlıktır. Günümüzde çok kullanılan nur içinde yatsın, ışıklar içinde yatsın deme alışkanlığı da ölünün aydınlık olan 7 kata yani Sirius’e varması fikrinden kalan bir  alışkanlıktır.

5000 yıl önce Mısırda Sirius 20 Haziran civarında ufuk çizgisinde güneşten evvel doğuyor ve yükselmeye başlıyordu. Nil taşmaya başlamadan 70 gün önce Sirius gökyüzünden kayboluyordu. Kaybolduktan 70 gün sonra bir tan vakti güneşten önce ufuk çizgisinde tekrar beliriyor ve yükselmeye başlıyordu, bu aynı zamanda Nil nehrinin sularının yükselmesine denk geliyordu. Hayatı mümkün kılan bu an, yeni yılın başlangıç işareti olarak kabul ediliyor, Rahipler yeni yılın başladığını ilan eden törenlere başlıyorlardı. Sirius’un bir doğup, bir  batması, ufuk çizgisindeki görüngesinin sinüzoidal bir yörünge olması ile ilgilidir.

Pek çok eski Mısır tapınağı, iç odaları Akyıldız’ı (Sirius) görecek biçimde inşa edilmişti. Örneğin,  Keops Piramidi’nin Kraliçe Odası’nın duvarında açılan bir kanal yalnızca Akyıldız’ı görmek üzere yapılmıştı.

Bütün bunlardan Sirius sisteminin galaktik sevk ve idare merkezlerinden biri olduğu dünyamızın yönetimi ve tekamülünde bir devre, hatta günümüzde de Sirius kozmik kültürünün hakim olduğu anlaşılıyor. Ama en ilginci bunun Kur’an da teyit edilmesi.

Sirius yıldızından (Arapçası Şi’ra) Kur’an da adı geçen tek yıldız olup, kendisinden Necm (Arapça’da Yıldız demek) suresinde söz edilir. Şi’ra’nın Arapça’da anlamı hem Şi’ra yıldızı hem de şuurlanma. Söz konusu yıldızdan surenin 49 uncu ayetinde:

Ve ennehu huve rabbuş şı’râ. Hiç kuşkusuz Şi’ra yıldızının / şuurlanmanın Rabbi de O’dur.” {Necm 49. Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk mealinden}

şeklinde söz edilmektedir.

Aynı surenin 9 uncu ayetindeki

Fe kâne kâbe kavseyni ev ednâ. İki yayın beraberliği gibi belki de ondan da yakındı” (Necm 9)

ifadesi okununca iki yıldızın yörüngeleri akla gelmektedir. Her iki ayetin sayılarını yani 49 ve 9 u yan yana getirdiğimizde ise sözkonusu yıldızların son zamanlarda saptanmış dolanım süreleri olan 49.9 (yıl) sayısını oluşturduğumuzu görmekteyiz. Surenin adı Yıldız olması nedeniyle diğer ayetlere de bakılarak Şi’ra’dan kasdedilenin Sirius yıldızı olduğu kuşku götürmez.

Kur’an da gökyüzünde o kadar yıldız varken neden sadece Sirius yıldızı yer almıştır? Daha da ötesi Şi’ra kelimesinin anlamı nedeniyle Sirius’a neden bir taraftan da Allah’tan kaynaklanan şuurlanma olarak gönderme yapılmıştır?

Kur’an, ilkel Dogon ve günümüz bilgilerini birleştirdiğimizde İlahi İdare Mekanizmasının mükemmelliğini bir kez daha görüyoruz.

Ezoterik bilgilere göre

Sirius sistemi galaktik sevk ve idare merkezlerinden biridir. Sirius kültürünün bir gezegene indirilme biçimi gezegenin maddi ve manevi koşullarına göre gerçekleşmiştir. Kimi koşullarda doğrudan bir irtibat, kimi koşullarda bir din tarzında meydana gelmiştir. Sirius kozmik kültürünün en ayırt edici özelliği tektanrılı öğretim sistemidir. Yeryüzünde bir Mu devresinden itibaren (BAKINIZ Mu hakkındaki yazımız: https://bpakman.wordpress.com/dunya/mu/) Sirius kozmik kültürü hakim olmuştur. Dünya gezegeninin yönetimi ve tekamülü halen Sirius ulularına aittir ve bir Mu devresinden itibaren yeryüzünde ulvi nitelendirilen her türlü bilgi akışının kaynağı Sirius olmuştur. Mu devresindeki bilgi akışı biçimiyle ile şimdiki devrenin bilgi akışı biçimi aynı değildir. Dünya-dışı uygarlıklar Sirius yöneticilerinin izni olmadan Dünya ile irtibat kuramazlar. Eski devrelerde bu izin birçok kez verilmişti. Sirius kültürü temsilcilerinin kendileri ise, tekamül düzeyi çok geri olan Dünya gezegeninde çok nadiren, insanlığın çok büyük ve kitlesel tekamül ihtiyaçları sözkonusu olduğunda enkarne olurlar. Dünyanın içinde bulunulan şimdiki devresinde ancak iki Siriyüsyen, değişik zamanlarda enkarne olmuş, görevlerini yapıp geldikleri yere dönmüşlerdir. Döndükleri yer denilirken bir mekan sözkonusu değildir . Üç boyutlu alemin tekamül ortamlarının yönetimiyle meşgul varlıkların boyutu olan dört boyutlu alem için mekan sözkonusu değildir. Asıl kaynağı galaksimizin dışında bulunan Sirius kültürü vasıtasıyla milyonlarca güneş sisteminin tekamül etmesi sağlanmıştır. Mısır’daki Ra güneşi Sirius güneşini ifade eder. Bu Sirius, Sirius-A’dan ziyade Sirius-B’yi ifade eder. Bizim Dünya üzerindeki uygarlıklarımızın ve tüm inançlarımızın temeli Sirius kültürünün yayılmasından ibarettir. Asıl kültür ve bilgelik bu Sirius kültürünün çeşitli zamanlar içinde, çeşitli beşeri topluluklara uyarlanmış olmasıdır. Her topluluğa uyum sağlayacak bir kalıba dökülmüş bir inanç şeklinde bir cümle içine sığdırılmıştır bu kültür. Bu kültür, güneş kursu ile gösterilen, bir ve tek olan Yaradan’ı anlatır. Merkezinde Yaradan bulunan, yaratılmış olanların oluşturduğu çemberle ifade edilen bir kozmogonik anlayış. Kendini bu konuya adamış varlıklar, Sirius bilgilerini zaman içinde insanlara aktarmaya çalışmışlar, aktarmışlar, eğitmişlerdir.”

Bülent Pakman. Temmuz 2009. Eklemeler Şubat 2018. İzin alınmadan ve aktif link verilmeden kısmen veya tamamen alıntılanamaz.  Ezoterik bilgiler alıntıdır.

Safa Tepesi, Beytullah

Safa Tepesi, Beytullah

Facebook Widgets

Bülent Pakman kimdir    https://bpakman.wordpress.com/pakman/

6 Responses to Sirius Yıldızı Şuurlanmanın Merkezi

 1. İsmail Tekin dedi ki:

  Bülent Bey ;
  tesadüfen farkettim, “SİRİUS” Sayfanızda
  “53 / 9 Necm 49” ayetlerine diktiğiniz “Ay-Yıldızlı / Bülent Pakman kâşifler Bayrağını” selâmlarım ..

  Bu vesileyle şöyle bir kısa / özet Konu başlığı yapabiliriz: “53 / 9 Necm” // “Sen Ben GEN (Tübitak-ISBN 975-4o3-o93-6 Amazing Schemes Within Your Genes)”

  “Sen Ben GEN / Sayfa 8″de ; “53/9 Necm” ayetinin bilim refleksli muhkem tefsirinde, içiçe “İKİ YAY” gibi ve Bayrağımızdaki “Hilâl” gibi görünen Çizim; PROTEİN oluşum sürecinin başlangıcında, “DNA’nın kendini kopyalaması / klonlaması”nın harikulade tasviri niteliğindedir..
  “53 / 9 Necm” ayeti sonunda / Ayet-Numarası üstünde, pek küçücük (2/26 Bakara) “karnından Noktalı Cim-Harfi” ; hem “TC ve hem de Ay-Yıldız” birlikteliğinin vb Amon’un Amblemi görünümündedir. “96/1-2 Alak 16” ve “2/1-2 Bakara (26)” ayetlerinde aynı Amblem müşahade edilebilirken, bunun yanında “2/2 Bakara” ayetinde ve daha bazılarında aynı zamanda ALFA (Alpha Centauri) Kanalından yazdırılan meşhur “Mevlana Üçgeni (O.M.K.)”ni anımsatan “Üç Nokta(cık)” serpintileri görülebilmektedir ki, bunların en manidar olanlarının “25/4 Furkan (58-59)” ++ “38/7 Sad” ayetlerinde “ahir zaman” deyişiyle zikredilmiş olması dikkat çekicidir.

  Din Narkozu’yla Arabi Esaret Boyunduruğunda uyuşturulup sömürülen iyi niyetli İnsanlarımızı epeyce heyecanlandıracak bu ilginç konulara yeri geldikçe daha sonra devam edelim ..

  “o9 Haziran 2o10” günkü Internet Haberi ile noktalayalım :
  *** “ALFA (Alpha Centauri)” Planetinde “Türkçe” konuşan Uzaylılar, (Uzaylı “Bülent Çorak” gibi) Dünya Planetinde de bulunuyormuş .. ***
  Uzaylı Bülent Çorak, aynı zamanda (hem görülebilen, hem görülemeyen) “Üçüncü Sirius” yani Erkek Bedende Mustafa Kemal ATATÜRK profilinin fenomenidir, “Yakut içinde İnci’li Güneş / sır’rın içindeki Sır (= 24/35 Nur)” .. İki Büyük Parlak Siriuus; Dünyalı ve Uzaylı “Bülent Çorak İkizleri”dir. Bu gözlerimizin önündekine benzetilen Uzaydaki “Üçlü Sirius” gerçeği, “Atatürk’ün BİLGİ Kitabı”ndan yıllar sonra, NASA’nın ilkel Uzay teknolojisiyle doğrulanmıştır ..
  Saygılarla Efendim **

  • bpakman dedi ki:

   Anlayamadım. Hangi bayrak? Ayrıca ben Kur’an ayetine -haşa- ne dikebilirim?

  • soner demirci dedi ki:

   İSMAİL TEKİN MERHABALAR YORUM YAPTIM VE SİZLE TANIŞMAK KONULARI ÖĞRENMEK İŞTİŞARE YAPMAK İSTERİM DÜŞÜNCELERİNİZ BANADA HİTAP EDİYOR ANLATABİLDİM ZANNIMCA SAYGILAR

 2. İsmail Tekin dedi ki:

  Bülent Bey ;
  Sirius’un Işığı ile sözkonusu Ayetleri ilişkilendirirken, Sitenize de sevecen İmzanızdan Işıklı lezzetler yansıtıyorsunuz. Görüş ve düşüncelere daha modern ve genişletici Ufuklar açan bu Işıklı İmzayı, o an demekki ben selamlanacak “Ay-Yıldızlı” bir Kâşif Bayrağı gibi algılamışım. O Sayfaya benim gibi merak edip bakan biri, bir Kıvılcım olsun Aydınlık bulabiliyorsa, Bilgi Kitabı deyişiyle demek ki bir “Işık Dost” tarafından orada kotarılmış ve keşfedilmeyi bekleyen heyecan verici bazı Bilgi(ler) vardır. Nitekim “53/9 Necm” ayetinde, Bayrağımızdaki Hilâle ve 2 Sirius’un çifterli yaylı yörüngelerine benzeyen, içiçe “2 YAY” gibi gerilen DNA’nın kendini KOPYALAMA süreci, bilim refleksli muhkem Kuran bilgisidir. Bunun dışındaki müteşabih yorumlar ise, o ayetlere Hadisçilerin diktiği Arabi Kutsal PUT’lardır (= 53/19-20 Necm) ..
  Şu ara fırsat buldukça Dünya Kupası Futbol Maçlarına takılıyorum.
  Herşey gönlünüzce olsun Efendim **

 3. HABİP DUMAN dedi ki:

  İSMAİL BEY BU BİLGİLERİ HERKESLE PAYLAŞMAYA DAHA AÇIK AYETLERİNDE YAZILI ŞEKİLDE ANLATILMASINI SAĞLARSANIZ DAHA ETKİLİ OLUR..

 4. soner demirci dedi ki:

  ismail tekin gibi düşünüyorum bende onun kadar bir bilgim yok ama bu dediklerini çok iyi anlayabiliyorum… ayrıca bülent pakman sizin araştırmalarınız ve anlatımınızda ismail tekinin demek istediğidir ben okudum ve aynı şeyler oldugunu düşünüyorum İSMAİL TEKİN SİZİNLE TANIŞMAK İSTERİM KABUL GÖRÜRSE…

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.