İslam çocukların evlenmesine izin mi veriyor?

Peygamber eşi Ayşe

Sübyancılığı (haşa) İslama bulaştırmak isteyen sapık zihniyet örnek olarak Hazreti Ayşe’nin, Hz. Muhammed tarafından eş olarak istendiği zaman 6 yaşında olduğunu iddia etmektedir.

Bu iddiaların yanlışlığı Ömer Rıza Doğrul’un çalışmalarında ortaya konulmuştur.

Hz. Ayşe’nin doğumu, Hz. Muhammed’e peygamberliğinin bildirilişinden 4 yıl sonra değil,  6 yıl öncedir.

Hz. Muhammed’in Hz. Ayşe ile  evlenme isteğini ortaya koyduğu tarih, peygamberliğin gelişinden tam on yıl sonradır. Hazreti Muhammed bu isteğini, Ayşe’nin babası ve peygamberimizin yakın dostu Hz. Ebu Bekir’e açtığı zaman, Ebu Bekir ona şunu söylemiştir:

Ben, Ayşe’yi akrabamdan Mut’ım’in oğlu Cübeyr’e söz verdim. Eğer onlar bu isteklerinden vazgeçerlerse, Ayşe’nin sizinle evlenmesini ancak o zaman düşünebilirim.”

Mut’ım ailesi, Müslüman olmamış bir aileydi. Hz. Peygamber’e ve İslam’a karşı idiler. İslam öncesi dönemde kızını söz kestikleri Ebu Bekir, bu söz kesmenin sonrasında İslam’ın gelişi üzerine bu dine girmiş, Hz. Muhammed’in yakın dostları arasında yer almıştı.

Putperest kalmayı sürdüren Mut’ım Ailesi’nin hanımı, oğullarının Müslüman bir kızla evlenmesine karşı çıkıyor, şöyle diyordu:

Bu Müslüman kız evime girerse oğlumu dininden eder. Buna izin veremem.

Hz. Ebu Bekir’in, putperest akrabasına kızını gelin olarak vermeyi kabulünün, Ömer Rıza’nın da belirttiği gibi, onun İslam’a girişinden sonra olabileceğini kabul etmek  mümkün değildir. Ebu Bekir gibi bir peygamber dostunun, kızını bir putperest aileye gelin göndermesini düşünemeyiz. Zaten Mekke’de o zamanki ortam göz önüne alınığında putperest bir ailenin de Müslüman bir aileden kesinlikle gelin alması beklenemez.

O halde, Ayşe ile ilgili evlilik sözü, Ebu Bekir’in Müslümanlığı kabulünden öncedir ve bu da gösterir ki, Ayşe, daha babası Müslümanlığa girmeden, birileri tarafından gelin olarak istenecek bir yaştadır.

Ebu Bekir ailesi, putperest akrabalarına İslam öncesi devirde verdikleri sözün geçersiz kılınması için, akrabası Mut’ımın bir adım atmasını beklemiştir.

Ve o adım, Mut’ım ailesinin hanımı tarafından atılmış, Ayşe’nin sözünün bozularak serbest kalması bu sayede gerçekleşmiştir.

Buna göre Hz. Ayşe, Peygamber tarafından eş olarak istendiğinde, en az 14, 15 yaşındadır.

Hz. Ayşe’nin Peygamberle nikâhlanması, Peygamber tarafından istenmesinden üç yıl sonradır. Bu konuda İslam dünyasında görüş ayrılığı yoktur. O halde, Ayşe’nin, Peygamber evine eş olarak girdiği sırada 18-19 yaşlarında olması gerekiyor.

Ayrıca Hz. Ayşe ile ablası Hz. Esma arasında 10 yaş olduğu bilinir. Hz. Esma 10 yaş daha büyüktü. Hz. Esma’nın Hicret’in 73. yılında 100 yaşındayken vefat ettiği de kesin olarak bilinir. Buna göre Hicret sırasında Hz. Esma 27, Hz. Ayşe 17 yaşındadır. Hz. Ayşe, Medine’de Hicret’ten bir yıl sonra evlendiğinde yaşının 18 olduğu anlaşılır.

Kur’an’a göre evlenme yaşı

Kur’an ayetlerine göre evlenebilmek için reşit olmak şarttır. Kur’an’a göre reşit; işlerini düzgün yürüten, malını iyi koruyan, gereksiz harcamalardan ve israftan sakınan kişidir.

Yetimlere mallarını verin. Temizi pise değişmeyin. Yetimlerin mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Bunu yapmak gerçekten büyük bir vebaldir.” Nisâ 2

Yetimler konusunda adaleti koruyamayacağınızdan korkarsanız, sizin için temiz kılınan kadınlardan ikişer, üçer, dörder nikâhlayın. Eğer bu durumda adaleti gözetemeyeceğinizden korkarsanız, bir tek kadınla yahut yeminlerinizin/sağ ellerinizin sahip olduklarıyla yetinin. İşte bu, haksızlığa sapmamanız için en uygun yoldur.” Nisa 3

Kadınlara mehirlerini cömertçe verin, eğer ondan gönül hoşluğu ile size bir şey bağışlarlarsa onu da afiyetle yiyin.” Nisa 4

Evlenen erkek, eşine mehir adı altında bir mal verir. Mehri veren koca, alan kadındır. Kadın o mehirden kocasına bağışta da bulunabilir. Mehir vermek, almak ve bağışta bulunmak ancak reşit olanların yapabileceği iştir.

Yetimleri, nikâh çağına gelmelerine kadar gözetleyip deneyin. O zaman onlarda içinize sinecek bir olgunluk ve erginlik görürseniz, mallarını onlara geri verin. Büyüyecekler diye bu malları tez elden saçıp savurarak yemeyin. Zengin olan, iffetli davransın. Fakir olan ise örfün gerekli kıldığı oranda yesin. Mallarını kendilerine teslim ettiğiniz zaman yanlarında tanıklar bulundurun. Hesap sorucu olarak Allah yeter.” Nisa 6

Prof. Abdülaziz Bayındır’a göre Nisâ sûresinin 6. ayetinde yetimlerin nikah çağına girdiklerinde, yani rüşde erdiklerinde  mallarının kendilerine verilmesi emredilmektedir. Bu ayette yetimler için öğüt verilen “…hattâ izâ belagûn nikâh(nikâha)…nikâh çağına gelmelerine kadar…” ifadesi İslam’da nikah çağı, nikah yaşının varlığını gösterir.

Nisa 3. âyetinde kendileriyle evlenilmesi söz konusu olan yetimler Nisa 2. âyette malları kendilerine verilen, yani Nisa 6. âyete göre rüşde ermiş yetimlerdir.

Nisa 2. âyette yetimlerin mallarının kendilerine verilmesi emredilmekte olduğundan Nisa 3. ve 6. âyetlerle birlikte mütalaa edildiğinde mallarının kendilerine verilmesi gereken yetimlerin rüşde erenler olduğu anlaşılmaktadır.

Sonuçta Kur’an’dan anlaşılan evlilik çağının büluğ ile değil rüşd ile başladığıdır.

İslam örfüne (geleneğine) göre evlenme yaşı

Kur’an’ın getirdiği bu hükümler, Hazreti Peygamber zamanında Arabistan’da sıcak iklim yüzünden  kızların günümüze göre daha erken yaşta reşit oldukları savıyla, sünnete delil getirilen Hazreti Peygamberin Hazreti Ayşe çocuk yaştayken evlendiği iddiasıyla, mesnet olarak, aşağıdaki Kur’an ayetleri saptırılarak çocuk yaşta evliliğin önü tamamen açılmıştır:

Âdetten kesilen kadınlarınızın iddet bekleme sürelerinde kuşkuya düşerseniz, onların iddetleri üç aydır..Vellâî yeisne minel mahîdı min nisâikum inirtebtum fe iddetuhunne selâsetu eşhurin vellâî lem yahıdn(yahıdne),” Talak 4

Genelde ayette geçen “lem yahıdne” adet görmeyen ifadesini henüz hayız görmemiş olanlar yani çocuklar olarak mütalaa edilip, âyeti küçüklerin iddetini düzenlemekte olduğunu, şer’an iddetin sebebi nikah olduğu için de küçüklerin evlendirilebilecekleri kabul edilmiştir.

İçinizden bekârları/dulları, bir de erkek hizmetçilerinizden ve halayıklarınızdan durumu uygun olanları evlendirin…Ve enkihûl eyâmâ minkum ves sâlihîne min ibâdikum ve imâikum,..” Nur 32

Bekarlar diye tercüme edilen “el-eyâmâ kelimesinin küçük ya da büyük, eşi olmayan kadınlar anlamına geldiği babanın küçük kız çocuğunu evlendirebileceği, baba ve dedenin küçükler üzerinde evlendirme velâyetinin sabit olduğu genelde kabul edilmiştir.

Bunları dört mezhep de caiz gördüğü için başta fıkıh kitapları olmak üzere konuyla doğrudan ya da dolaylı ilgili nerdeyse tüm eserler çocukların düğünlerle felakete sürüklenmelerine sebep olmuştur, olmaktadır. Emevilerle başlayıp Abbasilerle kemikleşen dini gelenekte bir çok konuda olduğu gibi bu konuda da Kur’an’ın yerini sünnet yorumlarıyla ulema almış durumdadır. 

Osmanlılar, 1917’de çıkardıkları Hukuk-ı Aile Kararnamesi’nde erkeklerin 12, kızların da 9 yaşını bitirmiş olmaları şartını getirmişlerdir.  Osmanlılar yaptıkları değişikliği,  evlenenlerin reşit olmalarını şart koşmayan İbni Şübrüme ve Ebubekir el-Esamm’a dayandırmışlardır.

– Beşik kertmesi,
– Kız çocuklarının evlendirilerek gerdeğe zorlanması,
– Başlık parası ile kızların alınıp satılır bir mal haline getirilmesi,
– Eşlerin birbirini görmeden evlendirilmeleri,
– Kızların, berdel adı altında mal gibi takas edilmeleri,
Allah’ın indirdiği dinin değil, insanların uydurduğu dinin uygulamalarıdır.

Kaynaklar:

Prof. Yaşar Nuri Öztürk. Asrı Saadetin Büyük Kadınları. Yeni Boyut. 1998. Sayfa 29-65.

Prof. Yaşar Nuri Öztürk Hürriyet Gazetesi . 7 Kasım 2008 Hz. Âişe Peygamberimizle kaç yaşında evlendi?

Nihat Hatipoğlu. Hürriyet Gazetesi . 29 Şubat 2008 İslam’daki kadın özgürlüğünün sembolü 

Kur’an ve Geleneğe Göre Küçüklerin Evlendirilmesi http://www.suleymaniyevakfi.org/kutsanan-gelenek-ve-kuran/kuran-ve-gelenege-gore-kucuklerin-evlendirilmesi.html

İslam çocuk yaşta evliliği yasaklar. Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır. Milliyet 30.7.2013 http://www.milliyet.com.tr/islam-cocuk-yasta-evliligi-yasaklar/gundem/detay/1743292/default.htm

Bülent Pakman, Kasım 2009. Son güncelleme Ekim 2015.  İzin alınmadan ve aktif link verilmeden kısmen veya tamamen alıntılanamaz.

IMG_2654Bülent Pakman kimdir   https://bpakman.wordpress.com/pakman/

Reklamlar

28 Responses to İslam çocukların evlenmesine izin mi veriyor?

 1. Geri bildirim: Haçlı-Siyonist Neden Birleşti? « Pakman World

  • bpakman dedi ki:

   Kuran’ın yanlış olduğunu kanıtlamak için yıllardır Ağrı’da Nuh’un gemisini güya ararlar, her sefer bulduk, kalıntıların analizini yapacağız derler. Ama sonra devamını hiç bir zaman duyamayız. Fakat bu şekilde beynimiz Nuh’un gemisinin mutlaka Ağrıda olduğuna şartlanır. Hz. Ayşe’nin yaşı da bu şekilde. Yıllardır herkesi Ayşeydi, Ağrıydı deyip şartlandırmaya çalıştılar belli çevreler.
   Yazılarımda görmüşünüzdür. Müslümanların halini savunmuyorum. Yanlışlarını ortaya koyuyorum. Eleştiriyorum. Kuranda olmayan bir din haline gelmiştir. Dinden imandan çıkacak hale geldim. Ama tekrar dünyaya gelsem yine müslüman olmak isterim. Zira Allah vardır ve birdir. Allah üçdür diyen maça dakika bir gol bir yiyerek başlamıştır benim için.
   Cennet ve cehennem semboliktir. O devirdeki insanların anlayacağı biçimde anlatılmaya çalışılmıştır. Gerçek şudur. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Maddi yaşam süresince ve/veya maddi hayat sona erince insan hesabını önce kendisi yapacaktır. Haksızlıklar, kötülüklerin o andan itibaren artık üzeri örtülemeyecek her şey bir bir sinema şeridi gibi göz önüne gelmeye başlayacaktır. . Zira tekamül kötülüklerle haksızlıklarla artmaz. İlahi adalet ya da kozmik adalet, adına ne dersek diyelim onunla karşı karşıya kalınacak, onun devreye girecektir. Aslında o her zaman vardır ama kimimiz maddiyata bağlanmanın derecesine göre onun olmadığını sanırız. Öyle ızdırapların yaşanması gerekebilir ki buna cehennem demek az gelir. Tekamül düzeyi düşük olanların çevrelerini algılamaları da zor olacağından onların ızdırapları akılları biraz başlarına gelmedikçe sürüp gidecektir. Tekamül düzeyi ne kadar ileri ise çevreyi algılama, İlahi düzen görevlilerinden yardım görme de o kadar artacaktır. Kimileri dünyada iyi insan olabilmişlerse çok rahat edeceklerdir. Onlar için ortam maddi anlayışla cennet olacaktır.
   Kuran önceliği oruca, namaza vermemiştir. Taalluk’a yani aklı işletmeye vermiştir. Esas ibadet budur.
   Kadının ister saçlı, ister türbanlı, ister saçları kazınmış olması erkeklerin tahrik açısını pek fazla değiştirmez. Kadınların erkekleri tahrik eden tarafları bellidir. İlle de tahriğe son vermek istenirse kadının hiçbir yerini göstermeyen hatta vucut ölçülerini bile belli etmeyen bir kıyafet içine yani burkaya sokmak gerekir. Nitekim Taliban’da böyle yapmıştır.Kadın tesettüre girecek diyorsanız bunun başka yolu yoktur. Ben Arabistan’a ilk gittiğimde 1979 da Suudlu kadınların ayakları açıktı. 2009 da gittiğimde ayakları da kapanmıştı. Bu zaman zarfında herhalde ayak fetişizminin varlığını keşfetmiş Suudiler. Kadın burkaya girsin demeyen bir Kuran nasıl olur da kadın sadece başını örtsün der? Bunun mantığı yoktur, ayetleri yorumlamaya bile gerek yoktur.
   Azerbaycanlılar hakkında değer yargıları onları tanımaya bağlıdır. Yakından tanırsanız, içlerine girerseniz farklı, uzaktan bakarsanız farkılı görürsünüz. Her milletin yaşam tarzı, kültürü değer yargılarına onların bakış açılarıyla bakmak herkesin yapabileceği birşey değildir. Koskoca Sovyet imparatorluğunun yıkılışından sonra yerine yeni bir düzen kurulması, geçiş elbette sancılı olacaktır.

 2. Kemal Kukrer dedi ki:

  Bulent Bey,

  Muhammed peygamberin 14-15 yasinda da olsa kendisine gore kizi yasinda biriyle evlenmesi dunyanin neresine giderseniz gidin adini sapkinlik koymasaniz bile 40’indan sonra azmis bir adamin fantazilerini gerceklestirmek icin evlendigi anlamina gelecektir. Kendimizi kandirmayalim, zira kaynak diye gosterilen belgelerin de gercekleri yansitmadigi ortada.

  Insanlara guzeli, erdemi, iyiligi gosterdigi (!) one surulen Muhammed peygamber’in (bunlarin icinde din adina insan oldurmek de var, hani islam dini insan hayatini herseyden onemli tutan bir olgu ya) aslinda zaten varolmayan seyleri gordugunu, duydugunu soylemesiyle insanlari pesine dusurmus oldugunu gorebiliyoruz. O zamanlar bu adamin hayalinde canlandirdigi, konusmalar veya gayipden duydugu seslere gore insanlari idare etmeye kalkmasi normal, o gunku bilim, TIP, ve beynin dusunme kapasitesiyle bugunkunun bir olmadigini biliyoruz. O zamanlar Arap yarim adasinda yasayanlarin dunyanin geri kalaninin varligindan habersiz oldugunu bile bilmemiz bu konuda kafamizin pek fazla karismadan net dusunmemize yardimci olacaktir. Muhammed’in o zaman gordugu sanrilari bugunku sartlarda siz ya da ben gorsem ve bir doktorla konussam, koyacagi teshisleri sanirim size hatirlatmama gerek yok. Hatta bu teshisleri gunumuz kafa yapisi ve bilgi haznemizle sokaktaki herkesin rahatlikla verebilecegini de biliyoruz.

  Insanlar yuzyillardir ayni yalanin pesinden inanip gitmisler, bu yalanin dogrulugunu mesrulastirmak icin de gene kendilerini inandirici ilave baska bahaneler ve asli astari olmayan aciklamalari da sorgusuz sualsiz kabul eder duruma gelmisler.

  Size bir sorum var: turbani savunan birisi olmadiginizi anliyorum, o gozle degil ama turbanin gerekli oldugunu dusunen birisi olsaydiniz lutfen bu soruma nedenleriyle nasil cevap verirdiniz, aciklarsaniz cok memnun olurum: saclarini kazitmis bir kadin turban takmali midir takmasa olut mu?
  Muslumanlarin kendilerinihep magdur olarak gosterip etraflarini en cok magdur eden insanlar oldugunu soylememe gerek yok sanirim. Ama gene ayni inkar ve inandiklari seyden odun vermeme pahasina tum insanliga zarari dokunan muslumanlari (ki yaptiklari her neyse muslumanlik icin yaptiklarini savunanlari) dislarlar ve onlar gecek musluman degil derler. E hangi hiristiyan bir konsoloslugu, alis veris merkezini, okulu, metroyu muslumanlik icin bombaliyor? Hic duydunuz mu bir yahudinin canli bomba olarak teror saldigini? Ya da bir musevinin eline kalasnikof alip eylem yaptigini? Goremezsiniz de, onlarin dinlerini savundugum icin degil, o medeniyet ile muslumanlarin ve arkasina signdiklari seylerin boslugunun altini cizmek icin bu ornekleri veriyorum. En zararsizlarindan bahsedelim, icki icip kafalari ceker ama ramazan gelince oruc tutup bir yilin gunahlarini savustururlar. Biraz bilgisayar oyununa benziyor. Hayir canim muslumanligi kendisine gore yorumlamis insanlarin hayatlarini ornek vererek degerlendiremezsin diyeceksiniz, katilmiyorum. Cunku herkes kendine gore bir yol tutturup kilifini koyuyor ve verilen diger ornegin dogru olmadigini savunuyor. Belki de butun bunlara hic gerek yoktur, ne dersiniz? Icki de icip, domuz eti de yiyebilirsiniz, ustelik 1 ay oruc tutarak Allah’i kandirmaya da luzum yok, ya da kandirmaya calisarak.
  Ben muhendislik okudum, sizin gibi. Hayatimi degistiren seyin analitik dusunmeyi ogrenmek oldugunu fark ettim. Sadece isimde muhendislik yapip eve geldigimde bu formasyonumu bir kenara birakmadim. Ben etrafimdaki gelismelere herkes gibi yaklasamam, yaklasamiyorum da. Muslumanlik zirhinin arkasina gecip her turlu oyunu yapip daha sonra da gunde 5 defa aerobik yapmanin bir mantigi olmadigini biliyorum. Eminim bunu siz de biliyorsunuz. Aslinda insanlarin iyi birer birey olmasi icin bir kitaba ya da uydurma liderlere ihtiyaci yok, sizin iyi bir insan, etrafinizdakilere faydali bir birey olmaniz icin oruc tutmaniz gerekmiyor. Ornekleri kaba veriyorum, karsisinda “ama” ile baslayan aciklamalar olacagini bilerek. Allah’tan korkarak sureler ezberleyip dualar okuyup, namazlar, yasinler vs.leri tekrar tekrar ayni laf yiginlarini soylemenin manasi nedir? Ben Allah varsa beni seviyor oldugunu dusunuyorum, ben oyle bir varliga inanmak istiyorum, ve seviyorum. Insanin babasi her ne kadar kotu olursaniz olun size kapisini kapar mi? Cehennem denen yalan, insanlari korkutmak icin, nasil cennet denen yalan da insanlari Allah’in varligini kabul etmeleri ve ona tapinmalari icin uydurulduysa. Dusunebiliyor musunuz milattan onceki yillarda uydurulmus o zamanin sartlarina gore korkunc olan bir seyler korkutuluyor muslumanlar, vah yazik…Ateste cayir cayir yanacaksiniz cehennem de, buna kim inanir, Kadir Inanir…Yahu 2011 yilindayiz artik ates mi, kaldi odun mu kaldi, sana kim niye eziyet cektirmek istiyor? Hani Allah bizi seviyordu? Yalan soyledigim icin beni cehenneme mi gonderecek? Bu mudur adalet, o zaman insanligin yarisindan cogu orada olacak…Peki benim yaptigim iyilikler ne olacak, hangi denize atmis olacagiz?

  Bulent Bey, kafanizi sisirdim…size esenlikler diliyorum. Azerbaycan’la ilgili yazilarinizi okudum, 10 yildan uzun bir sure hayatimi Baku’de gecirdim, hala da gelir giderim. O insanlari dogru anlamak gerek, sevgili Ugur Mumcu’nun meshur bir deyimi vardi, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak diye, maalesef Turkiye’deki 70 milyon nufusun kucuk bir orneklemesi Baku’de varoldugu icin ayni mantaliteyle Azerbaycanlilar icin hic hos olmayan fikirlere kapiliyorlar. Acikcasi bizim Azerbaycan’daki Turkiye vatandaslarimizin %90’indan igreniyorum Azerbaycan halkina yaklasimlarindan dolayi. Herneyse, lafimin sonu gelmedi bir turlu….

  Size islerinizde ugurlar arzulayiram, hormetle….

 3. Sebnem Kartal dedi ki:

  Neden insanlarimiz dogrulari kabullenmekte zorlaniyorlar? Tum, Arap tarih kitaplarinda Aysenin 6 yasinda iken peygamberle evlendigi 9 yasinda iken cinsel iliskiye girdigi yaziyor ve ogretiliyor ayni zamanda o gelenek hala bugun de yasatiliyor cocuk gelinlerin sayisi bu yuzden seriatla yonetilen islam ulkelerinde gorulmektedir.
  Talkan ve Curcan katliamlari da inkaqr ediliyor Turkiyede arap tarih derslerinde araplara ogretiliyor, nasil Turkleri kilicdan gecirtip zorla muslumanlastirildiklari.

  Yukardaki videoda arap seyhi CNN e sizin karsi ciktiginiz bilgileri dogrulayan demec veriyor. Seyh demek islamda Allahin peygamberden sonraki sozu gecen Muridi anlaminda.

  • bpakman dedi ki:

   Öyle olsa bir müşrik kanlı bıçaklı olduğu bir müslüman önderinin kızını isteyebilir mi? Sadece bu tek başına yeter gerçeği anlamak için. Ayrıca 9 yaş olacak şey mi? Öyle olsa milyarlar müslüman olabilir mi?

   Türklerin müslümanlığa geçişi konusunda zaten bir sayfam var.

   • Sebnem Kartal dedi ki:

    Tabiki sayin bpakman olacak birsey degil ama olmus. Olmus bir gercegide gozardi etmek yanliis. Videoda CNN e demac veren seyh herhangi birisi degil. Islam aleminde peygamberden sonra sozu gecen en yetkili kisi. Zaten seyh demek allahin muridi demek. milyonlarca musluman Turkiye haric tum bu gercekleri dogal olarak gorup kabulleniyor. Diger islam ulkelerindeki COCUK GELINLER bu inanisin kabullendiginin en guzel ornegi. Zaten bu konu hakkinda arastirma yapan , gerceklerle yuzlesebilenler islami bu yuzden terkediyor.
    Sevgili bpakman sizin sayfaniza henuz bakmadim, bakacagim ilk firsatta. Farkli yorumlari okuyarak bilgilenmek guzel sey. Turklerin genelde kendi istekleri ile toplu muslumanliga gectigi soylenir ama benim mantigima pek dogru gelmiyor. Bireysel olarak bir kisinin din degistirdigini duyariz ama toplu olarak bir toplumun din degistirmesi pek mantikli degil. Talkan ve curcan katliamalri sizce uydurma mi ? Eger uydurma ise Turkler neden sessiz kaliyor araplarin talkan ve curcan katliamlari hakkindaki tarih derslerinin okullarinda ogretilmesine? Araplarin okullarinda cocuklaraina tarih derslerinde, talkan ve curcan katliamlari ile Turkleri nasil kilic zorunl muslumanlastirildiklari ogretiliyor. Tek ogrenmiyenler bizleriz.

   • bpakman dedi ki:

    Şeyh İslamda olmayan bir şey. Peygamberden başka ünvan konmamış Kur’an’da. Halifelik bile yok. Peygamber de vekil atamamış. Ruhban sınıfı yok. Islam bu değil Kuran’dan çok uzaklaşmış. Çocuk gelinler de bunun bir örneği. Türklerin Müslüman oluşu gizli bir tarih. Sağlam kaynak yok. Ama bence çok kanlı olmuş. Gerçi Gagavuzlar gibi Tanrı 3tür mü diyecek ya da Aşkenaziler gibi Türklüğü terkedip Yahudi ırkı mı olacaktık?

 4. Sebnem Kartal dedi ki:

  Bence en guzeli Turkler icin ozunu, oz kulturunu, oz inancini yitirmeden kalmalari olurdu. Islam araplara gelmis bir din, kuranda da bir cok sure ve ayette belirtilmekte. Kuran icerigini kaybetmis degil, kuran neyse hala o. Ayrica Aysenin agzindan yazilmis hadisler var. Seyh islamda yok demissiniz, ozaman nasil oluyorda muhammed seyh’in allahin muridi olarak ilan ediyor? lutfen yapmayin, araplara inmis bir kitabi, sonradan musluman olma Turkler araplardan daha iyi biliyormus gibi savunmalari biraz abes kaciyor. : ) Sayin pakman Irkla dinin ne alakasi var ? Hos bizlerde Turk kalmis degiliz, araplasmisiz demek daha dogru olur. Diger Turkleri elestirmeden once kendimize bir aynada bakalim derim. Tuva ve Yakut Turkleri gibi oz kimligimizi ve inancimizi yitirmeden, araplasmadan da kalabilirdik. Sanirim en dogrusuda bu olurdu. Evet haklisiniz, Turklerin muslumanliga gecisi hakkinda Turk kaynaklarinda bilgiler yok ama diger islam ulkelerindeki tarih dersleri kitaplarinda yeterince bilgi var. Talkan ve curcan katliamlari olarak geciyor. Kuranda peygamberin cinsel hayatina cok deginilmis, hala cariye ve kolelik anlatiliyor ki ileriki nesillere hitap eden bir din oldugu savunulur daima, allah gorememis mi suanki yasadigimiz donemde cariye ve kolelik olamiyacagini ? Kadinlar alinip satilabilen bir mal olarak resmen gosteriliyor kuranda cariye tabiri ile bunlar nasil normal geliyormu size? Siz bir bayani insan olarak mi goruyorsunuz yoksa, pazarlarda satilip alinabilen bir esya, kolelik , cariyelik unvani ile kabullenebiliyormusunuz cunku kuranda hala o sekilde geciyor diye ? Seriat gibi insanlik disi bir siddet hala gunumuzde nasil kabul edilebilir ?

  • bpakman dedi ki:

   İslamı başka türlü görüyorsunuz, haksız sayılmazsınız. Zira o hale getirip bu dindir diye sundular. Siz de onu görüyorsunuz. Bu açıdan bakınca yanlışlarınızın olması da doğal. Pek bilinmeyen bir örnek vereyim. Kur’an da namaz kılmamanın müeyyidesi yok. Tam tersine Kur’an namaz kılanları lanetliyor, daha doğrusu namaz kılıp riya yapanları, Maun suresinde. Sizin olumsuz gördüğünüz herşey adet, gelenek ve erkek egemenliği, çıkar ve özellikle Emevi döneminde iktidar kavgası ve iktidarı kaybetmemek için güdülen siyaset yüzünden sonradan getirilen ve Kur’an’da olmayanlardır. Düşünün ki Buhari’ye siparişle hadis yazdırılmış ve bu uydurma hadisler Kur’an hükümlerini önüne geçirilerek din halie getirilmiştir.

   “muhammed seyh’in allahin muridi olarak ilan ediyor?” cümleniz anlaşılmadı. “muhammed şeyh” diye birisi mi var? varsa da zaten beni ilgilendirmez. Kuran şeyhi kabul etmez. Dolayısıyla müslüman da kabul etmez. Eden varsa da beni ilgilendirmez. Yok Hz. Muhammed’e şeyh diyorsanız bu sizin veya bir yerden anlıntı görüşünüz. O da dinin esasında yok ve sizi ilgilendirir. Benim gibi Kur’an’daki İslama inananları ilgilendirmez.

   Kur’an Araplara inmiş derseniz Hıristiyanlığın da Yahudilere indiğini kabul etmek gerekir.

   Diğer Türkleri yani Gagavuz ve Aşkenazileri eleştirmiyorum. O o zamanlar onların seçimi olmuş. Ama ben öyle seçim yapmış olmak istemezdim. Bu da benim tercihim.

   Kur’an’da cariye kelimesi geçmez ve cariyelik anlatılmaz. Ahzab suresi 50. ayette geçen “yemînu-ke” bir tek Diyanet mealinde yanlış şekilde “cariye” olarak tercüme edilmiştir ki hiç ilgisi yoktur. Diğer meallerde “ellerinin altındakiler” olarak ifade edilir.

   İslam fıkıhı başka şey Kuran başka şeydir. Sayısız adetler, ki çoğu İsrailiyat’dır, İslam’a din diye sokulmuştur. Bunlardan sayıları malesef az olan gerçek Müslümanlar da çok şikayetçidir.

   Kölelik Kur’an ile gelmemiştir. Asırlardan beri vardı. Kaynağı da savaş esirleridir. Neden Kur’an köleliği kaldırmamıştır? Bir örnek vereyim. Sınırsız çok eşliliği tek eşlilik haline getirmeyip, dört ile sınırlandırırken o zamanki sosyal şartları göz önüne almıştır. Kadın-erkek nüfus dengesi normal olduğunda ve kadın para kazanıp erkeğe muhtaç olmadığında zaten çok eşliliğe de gerek kalmamıştır. Kur’an toplumların sosyal gelişimine bırakmıştır. Kölelik de böyle. Kur’an’da kölelerin azad edilmesi ile ilgili bir çok ayet varken köleliğie teşvik edici hiçbir öğüt yoktur. Düşünün ki Amerika gibi büyük bir devlet kurulduktan ancak 84 yıl sonra köleliği kaldırmaya kalkmış ancak bu ülkeye çok pahalıya mal olmuş, bu yüzden çıkan iç savaşta Orta ve Güney eyaletler yakılıp yıkılmış, mahvolmuş, insanlar birbirini yemiş, ona rağmen ırk ayrımı sona ermemiş bir yüz yıl daha devam etmiştir. O da günümüzde hala bitmemiştir. Amerikanın yarısında hala bir zenci beyazların oturduğu sitelerde oturamaz.

   Irkla dinin ne alakasi var? diyorsunuz da var. Yahudilik ırk dini haline getirilmiştir. Yahudi olarak doğmayan Yahudi olamaz, Sinagoglara alınmazlar. O yüzden Yahudiliğe geri dönmek isteyen Dönme ve Sabetayistler kabul edilmemişler ibadetlerini kendi aralarında yapmak zorunda kalmışlardır. Ayrıca Yahudi oldukları inkar edilemeyen siyah derili Yahudiler mecburen İsrail’e kabul edilmişlerse de hala kendilerine 2. sınıf vatandaş muamelesi yapılıyor.

   Sonuçta İslam dinin bugün getirildiği akıl almaz duruma bakıp ben bu dinden değilim diyebilirsiniz. Yahudi olamazsınız ama Hıristiyan olabilirsiniz. O zaman da Allah üçdür demeniz gerekecektir. O da olmaz derseniz Budist, Deist veya Ateist vb. olabilirsiniz. Tam tersine İslam’da kalıp gidip bir şeyhe, hocaefendiye biat edip onun dikte ettirdiği paket çözüme tabi olur aklınızı bir kenara bırakırsınız. Bunlar kolay çözümler. Ben zoru tercih ettim. Hiç bir yere gitmiyorum. Kur’an’ı okuyarak, araştırarak, bolca düşünerek, akıl yürüterek gerçek İslam iancında olmaya çalışıyorum. Zira en kötüsü haline getirilmiş bile olsa hiç olmazsa özünde Allah bir diyen bir din. Buradan başlayarak aklı olan insan çok, çok zor da olsa her gerçeğe erişebilir. Bu çok zordur, bunu yapabilen çok çok az.

 5. Sebnem Kartal dedi ki:

  Tesekkurler kiymetli emeginiz icin. Muhammede seyh demiyorum. Muhammed, kendisinden sonra islami temsil edecek ve islamda soz sahibi olmasi gereken kisiyi seyh diye isimlendirmistir. Seyh yada murid ayni seyler sadece farkli yazilimlar. Kurani defelarca okudum icindeki akil almaz celiskiler dogrusunu isterseniz beni sasirtti. Hristiyanlik yada yahudilik de bence muslumanlikdan cok farkli bir inanc sekli degil, zaten hep ayni cografyaya gelmis dinler. . Ufak tefek farkliliklar var tabiki ama sonucta cok ayricalikli bir fark yok. Orta Asya’daki kultur ve inancimizi layiki ile ogrenip uygulamayi tercih ederim. Bir Turk’e yakisan da budur bence. Arap yada batiya ozenen bozuk bir toplum olusmasindna daha guzel olur. Deist nedemek tam olarak bilmiyorum ama Ateistlere saygim sonsuz. Inanclari olmadigi icin en cok dislanan en zeki insanlarin olustugu bir toplum. Insanliga faydali olan bir cok bulus ateist bilimadamlarina borcluyuz. Hak dinler diye kabul edilen dinler adina tarihden bugune dunya kana bulandi. Demekki din cok da faydali birsye degil.

 6. Sebnem Kartal dedi ki:

  Sayin Pakman israrla Yahudilere takildiniz kaldiniz. Yahudiler yada yahudilik veya hristiyanlik yada onlarin dinlerine kimi ne sekilde kabul ettikleri bizi ilgilendirmemeli. Zaten baskalarini elestirerek kendimize rant yapmaya calismamiz yanlis olur. Araplarin , yahudilerin , hristiyanlarin yada baska milletlerin inanci bizlerin problemi olmamali. Benim inancim seninkisinden daha dogru, seninkisi yanlis gibi dusuncelere girmek cok mantiksiz. Ben yukarda da belirttim Turk’un kendine ait oz kulturu ve inanci vardi zaten. Neden kendi oz kultur ve inancimiza sahip cikmiyoruz bizi alakadar etmiyen baska toplumlarin kultur yada inanci ile bogusuyoruz? Illa birilerini elestireceksek once kendimizi elestirelim. Nasil toplum olarak boyle bir karmasaya girdik biz. Bizim konumuz islam ve Turkluk , yahudilik yada , hristiyanlik degil . Israrala hristiyanlik ve yahudiligi konunun icine tasiyorsunuz. Araplik, islam ve Turkluk uzerine konusmamiza ragmen.Gerci hristiyanlik yada yahudilik veya araplik islam vs. birbirne baglantili inanclar, sizinde bildiginiz gibi hepsi ayni cografyada dogmus dinler ve dogduklari gunden bugune insanlara eziyet cektirmiz, dunyayi kana bulamis dinler. Kuranda zaten celiskiler boy boy, kendini ele veren. Biraz Sumerlerin tarihini calismak birde kurani acik bir zihniyetle taraf tutmadan anliyarak okumak herkesin aradigi cevabi bulmasina yeterli. Turk muslumanlarin kulturundeki islamdan gectigi soylenen tum guzellikler eski samanist Turk kulturunten alintilar.
  Bir filozof derki; Tum din kitaplarini okuyup anliyanlara ateist, anlamadan inanlara ise dindar denir. Bence cok dogru soylenmis bir soz.. Bizim sorunumuzda okumamak , okusak bile okudugumuzu anlamamak, cunku kucuk yasta daha hicbirseye secme hakkimiz olmadan beyinlerimiz dini inanisla yikanmaya basladigi icin. Simdi bir muslumana kuranin yanisira incil ve tevrati oku diye tavsiyede bulunun, hani din degistirmesi icin degil, benzesme ve farkliliklari gorebilmesi icin,size saldirmassa hic sasmam. ya sozlu saldiri yada fiziksel saldiri yapacak kadar gerici. Baska inanclara saygisi olmiyan ama oldugunu iddia eden bir inanis islam. Ateist bir arkadasim Turkiye ye tatile gimisti. Bir barda arkadaslari ile sohbet ederken , arkadaslari soruyor neden ateist oldugu, oda anlatirken baska bir grup bu arkadasimin anlattiklarina kulak misafiri oluyor. Bar cikisina kadar bekliyorlar. Cikisda 5 kisi tanimadiklari bu insana ateist olmus diye saldiriyorlar komalik edesine kadar dovuyorlar taki polis yetisene kadar. Tatili burnuindan geldi. Iste islam bu, gericilik, saygisizlik, baskasinin dusuncesine, iancina ve yasam secimine hak tanimiyan bir inanc. Din adina canli bomba yapma, din adina insanlara eziyet yapma, oldurme. Islami bu dunya bu sekilde taniyor. Samanizm eski Orta Asya inancimiz bence tum inanclardan cok daha guzel ama tabii oda Turkiyede insanlara tasa, topraga hayvanlara tapmak gibi yanlis ve asgilayici bir sekilde ogretiliyor. Okadar komik durumdayiz ki kendi oz kulturumuz ve inancimizla alay edip bize ait olmiyan bir dine olumune sahip cikiyoruz. Samanizmi arastirirken ilk ogrendigim sey su oldu. Evrende yasiyan tum canlilara saygi gostermek ve sevmek. Tum canlilar derken sadece insanlar degil. hayvanlar, bocekler, tum bitkiler en kucugunden en buyugune, akan sular … hepsinin birer ruhlari oldugu, nekadar icimizde etrafimiza karsi ayrim yapmadan sevgi uretebilirsek yasadigimiz cevrenin ve o cevrede yasiyanlarin da bir okadar daha saglikli olacagi …vs. cok hosuma gitti. Soylemek ve uygulamak ayri seyler. Bunlara benzer guzel sozler Turk muslumanlar islamda oldugunu iddia eder ama esasen eski turk kulturunden alinti olan guzelliklerdir islamdan gecen degil. islami zaten tum dunya siddet tasiyan bir din oldugunu ogrendi, ogrettiler. Islam guzellikleri sozde hak ve \hukuku savunur ama hicbiri uygulamada mevcut degildir. Turkiyede bircok fanatik islamcilar laik dusunceyi begenmediklerini soylerler. koskoca milyonlarca insanin izledigi bir tv programinda genc bir bayan laikligi sevmedigini soylemisti, oyle bir hakki tabiki olacak. Hic bir zarar gormedi hala o sevmedigini iddia ettigi ulkede bir saldiriya maruz kalmadan yasamina devam ediyor. Ya baska biri ayni tv de eger ben islami sevmiyorum deseydi o sahis o tv kanalindan sag cikamazdi ayni gun oldurulurdu. En basit bir ornegi size islamin insanlari cennet yada sevap adina kotu seylere iyiyimis gibi tesvik etmelerini sagliyan bir inanc oldugu.

  • bpakman dedi ki:

   Başka dinler beni ilgilendirir. İyi bir din bulsam belki geçerdim ama bulamadım. O yüzden dinleri inceledim.

 7. Sebnem Kartal dedi ki:

  Ve siddet dini islami mi sectiniz ? Samanizm kendi oz dinimiz dinlerin en guzeli. Yakutiya ve ya Tuva, yada Amerika daki kizilderili rezervasyonlarina tatil gibi imkanlariniz varsa gidip oralardan arastirip ogrenin oz kulturunuz ve inanciniz olan samanizmi..

 8. Sebnem Kartal dedi ki:

  Arapcadan siyrilip, Turkce anlami ile soylersek birlik ve birlesmek dini, guzel sizin guzel yonunune inanip kabul etmeniz cok guzel ama ikimizde biliyoruz ki islam inancinda boyle birsye gecerli degil. Islam inanisinda sadece siddet ve zorbalik var. Ya onlarin yani islamcilarin inandigi gibi inanancaksin yada yasama , konusma haklarina sahip olamiyacaksin. Islamda sozler ve uygulamalar arasinda cok buyuk ucurumlar var. Siz guzel olduguma inandiginiz yonlerini kendi adiniza benimsemeniz cok hos.

  • bpakman dedi ki:

   Allah birdir demek tevhid. Sizin bahsettikleriniz …hale getirilen İslam. Kurandaki İslam değil.

 9. Sebnem Kartal dedi ki:

  Peki size soyle bir soru sorabilirmiyim, umarim sizi kizdirmaz. Niyetim sizi kizdirmak yada saygisizlik degil. Allahi kim yaratti ? Eger her canlinin bir yaraticisi var ise Allahin da bir yaraticisi olmali sizce allahi kim yaratti ? Illaki evren ve evrendeki tum canlilarin bir yaraticisi olmasi gerektigi zorunlu ise , allahin da bir yaraticisi olmasi lazim.

  • bpakman dedi ki:

   Bunu cevabı büyük patlamada. Patlayan o mutlak zeka-enerji varlıkları ve alt zekaları yarattı. Evreni yöneten tüm varlıkların oluşturduğu zeka-enerji piramidi. En el Hak bunu ifade eder. Toplu iğnenin ucu kadarını gözlemleyip idrak edebildiğim o mutlak zekanın hayranıyım.

 10. Sebnem Kartal dedi ki:

  Size bir yazi kopyaliyacagim uzunca bir yazi, umarim okursunuz. Benim yazdiklarimin kuranda olmadigini soylediniz o yuzden.

  …………

  Kuranda ise yaradılıştaki farklılıklar birer ayrıcalık olarak ifade ediliyor ve eşitsizlik normal bir durum olarak görülüyor.

  Enam Suresi, 165 ; Verdikleriyle denemek için sizi yeryüzünün halifeleri kılan ve kiminizi kiminize derecelerle üstün yapan O’dur.

  Yani, kiminin zeki, kimin aptal, kiminin güzel , kiminin çirkin olması tamamen Allah’ın iradesi sonucu ortaya çıkmıştır. Aynı şekilde Kuranda pek çok surede de Allah dilediğinin rızkını genişletip dilediğininkini azalttığını (Rum 37), dilediğini doğru yola ilettiğini (Bakara 213) söylemektedir ve Zuhruf Suresi 32. ayette olduğu gibi bir çok ayette de gelir dağılımındaki adaletsizlik Tanrısal yazgıya dönüştürülmektedir.
  Ayrıca, köleler Kurana göre aşağı bir sınıfı oluşturan tabakayı temsil etmektedir.

  Nahl Suresi, 74 ; Allah, hiçbir şeye gücü yetmeyen ve başkasının malı olan bir köle ile, kendisine verdiğimiz güzel nimetlerden gizlice ve açıkça sarfeden kimseyi misal gösterir: Hiç bunlar eşit olur mu? Övülmeğe layık olan Allah’tır, fakat çoğu bilmezler.

  Rum Suresi, 28 ; Allah size kendinizden bir misal vermektedir: size verdiğimiz rızıklardan, emrinizde bulunan kölelerinizin de eşit surette hak sahibi olmalarina razı olur musunuz, ve birbirinizi saydığınız gibi bu ortaklarınızı sayar mısınız ki […] bize ortak koşulmasina razı olasınız?

  Kölelik günümüzde tarihe karışmış bir uygulamadır,fakat çağlara hitap ettiği söylenen Kuran kölelik uygulamasını kaldırmamış, insanı mal konumundan insan konumuna getirmemiştir.

  İslam dini köle azat etmey teşvik eder ancak kölelik uygulamasını kaldırmayarak eşitlik bakımından önemli boşluklar, ihlaller yaratmıştır. İndiği dönemde kölelik önemli bir iş gücü olsa da geleceğin dünyasına da bir mesaj aktaracağı söylenen Kuranda bu konuda taviz verilmesi normal mi?

  Örneğin Kuranda bazı ayetlerde kölelere iyi davranılması gerektiğine dair hükümler de vardır, fakat bunlar köleler lehine değil, köle sahiplerinin yararına olmak üzere koymuştur; sırf köleler, efendilerine karşı başkaldırma gereğini duymasınlar ve iyi hizmet versinler diye! Böylece kölelere, eşitsizlikten doğma durumlara tahammül olasılığını sağlamıştır.
  Fakat, insan haysiyetiyle ve kişinin sağlık durumuyla bağdaşmayan kölelik kuruluşunu kökten yok etmemiştir.

  Bu konuda Allahın bu durumu yavaş yavaş kaldıracağı veya kaldırdığı söylenir, bu bağlmada köle azat etme gibi hükümler koymus olmasını delil olarak sunarlar.Ancak, Allah köle edinmeyi yasaklamadığı için, köle azatlamanın anlamı olamayacağını hesap edemiyorlar.Yani, köle azat eden bir kimsenin, yeniden köle almasına karşı hiç bir durum yoktur.Ayrıca, Allah arapları bu köle alışkanlığından bir anda kurtacak güçte değil mi ?

  Benzer soruları cariyelik uygulaması için sorabiliriz, Kuranda cariye kelimesini karşılamak amacıyla ellerinizin altındakiler, halayıklarınız gibi tuhaf ve aşağılayıcı ifadeler yer alıyor.

  Nisa Suresi 24 ; Savaşta tutsak olarak ellerinize geçen cariyeler dışında, evli kadınlarla evlenmeniz haramdır.[Ayrıca bkn : Mearic 29-30]

  …………
  KISMEN EDİTLENDİ.
  COPY PASTE KES YAPIŞTIR, özellikle propagandaların yayınlanmasnın mümkün olmadığı ana sayfada ifade edilmiştir. B. PAKMAN

  • bpakman dedi ki:

   Kur’an’ın Arapçasında cariyenin geçmediğini yazmıştım. Sadece Diyanet mealinde “cariye” kelimesi var, diğer meallerde yok. Kuran cariye demek isteseydi derdi. Lafı dolandırdığını iddia etmeniz zaten fikrinizi gösteriyor. Bu fikrin neyiyle tartışayım. Yine de devam edelim.

   Enam 165: “Sizi yeryüzünde, öncekilere halefler yapan O’dur.” Buradaki kelime halef anlamındadır. Hadi “halefler” değil de sizin alıntı yaptığınız gibi “halifeler” dedi diyelim. O halife de sizin anladığınız halife değil. O zaman hepimizin halife olması lazım. Zira “sizi” hepimiz kapsar.

   Tanrısal yazgı diye bir şey yok. Varlık kendi kaderini tamamen kendisi oluşturur. Yaptığı amellerle. Kur’an bunu ifade eder. Okursanız görürsünüz. Allah hem kaderi tayin edip hem de müeyyide getiremez. Öyle bir Allah’a ilk önce ben İNANMAM. İnsanın kaderi tamamen ve tamamen kendi ektiğini biçmesidir. Başına gelen herşeyin sebebi kendisidir ve/veya mutlaka bir sebebi vardır. Allah kimseye git falancayı öldür demez. İlahi İrade varlığın ne yapacağını bilir. Ona göre ilahi planları mükemmel bir şekilde düzenler. İnsanların farklı sosyal seviyelerde, sınıflarda dünyaya gelmeleri, yaşamaları, eşit olmamaları da aynı şekilde tamamen kendi önceki amellerinin, tekamül seviyelerinin, ömürlerinden almaları gereken derslerin müfredatlarının sonucudur. İnsan neden böyle dünyaya gelir ve insan neden dünyaya gelir sorularının cevabını http://wp.me/PAexV-2Ad yazımda verdim. Bu ve bağlı yazıları okumayan, anlamayan Allah niye insanları farklı ırk, sınıfta yaratıyor, neden eşitsizlik var? sorularını ömrünün sonuna kadar sorar durur.

   Nahl 74 ün kölelerle hiç ilgisi yok. Eşit dediğiniz eşit değil eş o da Allah koşulan yani Allah’a eş koşulanlar. Önceki ayetlere ve parantezli meallere bakarsanız görürsünüz. Ayetteki kelime de zaten “emsâl(emsâle)”.

   Rum 28 de “emrinizde bulunan köle” dediğinizin doğrusu “Ellerinizin altında bulunanlarda” veya “sağ ellerinizin sahip olduklarından” Arapçası: meleket eymânukum. Bazı meallerde “köle” diye geçer zira bu meallerin hepsi sadeleştirilmiş Elmalı mealinden kopya çekmişlerdir. Elmalının orijinalinde de “köle” kelimesi geçmez ama bir aklı evvel sadeleştirirken öyle yazmış. Çoğu mealler bunun farkına varmışlar. neyse size göre laf dolandırması.

   Nisa 24 de eymânu-kum kelime anlamı cariye değil “elinizin altında bulunanlar” dır. Bu ayet zina yapmamayı, evlenmeyi öğütler.

   Daha devam etmeme gerek yok. Kur’an’ı kötülemek isterseniz internette dünya kadar kaynak var. Çoğu İslam dini düşmanı haçlı-siyonist, misyoner tezgahıdır. İslam’a haklı-haksız nefret duyanlar da bunlara mal bulmuş mağribi gibi sarılıyor.

   Sizin yazdıklarınız ne ki? Ayrıca size gerek yok, dinciler islamı o hale sokmuşlar ki sizin yazdıklarınız onların dini yanında çok hafif kalıyor.

   Gavura darılıp oruç bozulabilir, ki bu gavurlar hem gerçek gavurlar hem de müslüman gavurlar. Aralarında hiç bir fark yok. İsteyen bunlara bakıp dinden imandan çıkabilir ki insanın bunu yapmaması için ya körükörüne inanan biri olması lazım ya da aklını kullanıp neyin ne olduğunu araştırması. Benim gibi.

 11. Sebnem Kartal dedi ki:

  Herkesin zekasi kedni kendinin allahidir.

 12. Sebnem Kartal dedi ki:

  Size bir video ayrica gondereyim. Allahin varligini tarih bilgilerinle cok guzel ozetlemis bu videoyu hazirliyan arkadas. Size o yuzden sumerlerin tarihini biraz derinlemesine degerlendirmeye almanizi tavsiye etmistim.

  • bpakman dedi ki:

   Burası benim sayfam. Benim dünyamı anlatıyor. Yorumlar memnuniyetle karşılanmakta. Ta ki ana sayfada belirtilen ilkelerin ötesine geçilmesin. Bunun dışına çıkmak isteyen kendine sayfa açıp istediğini yazabilir.

   Söz konusu videoda konu edilenler yeni değil, bilinen şeyler. Hz. Muhammed’in babası Abdullah’ın adı El Lah’ın yani ilahın kulu anlamında. Bir yoruma verdiğim cevapta bunlar var. İslam dini çok tanrılı inanışı teke indirmiş. Yani ilahlar yerine tek ilah vardır o da Allah’tır, ondan başka ilah yoktur demiş. Buna tevhid diyoruz. Şimdi ALLAH o eski ilahlardan biridir demek maksatlı bir ifadedir. Biri elma, ötekini ifade etmek için kelimeler yetersiz.

   Videoda bahsadilen adetler az bile verilmiş. Bunlar bilinen şeyler. Kabe’nin kutsallığı da bunlardan biri. Büyük ihtimalle Kabe kozmik bir bağlantı noktası. İslam’a İslam öncesine ait çok sayıda adet girmiştir. İsrailiyat buna örnektir.

   Videoda Hz. Muhammed sadece “Muhammed” olarak ifade edilmektedir. Bu da haçlı-siyonist, misyoner propagandalarının ortak kullandığı ifadedir. Diğer ifadelerde de maksat belli olmaktadır, bu sayfaya yakışmadığından, yer verilmesine değer bulunmamıştır.

 13. Ayçe Kandinsky dedi ki:

  Dünyaca ünlü fizikçi Stephen Hawking’in bir sözü geldi aklıma yorumları okuyunca: ‘Dikkat ettim de, her şeyin kaderde yazılmış olduğunu ve kaderi değiştirmek için hiçbir şey yapamayacağımızı iddia edenler bile karşıdan karşıya geçmeden önce sağa sola bakıyor.’ Şiddetle ironik ( :
  Merak ediyorum Kuran’ın indiriliş dili Arapça değilde İngilizce ya da Çince yazılmış olsaydı yorumlar nasıl olurdu.
  Herkes inancında hürdür. İster Göktanrıya inanırsınız ister Şamanizme ister başka dinlere. Bunca araştırma yapıp bilimsel örnekler sunan bir kişiliğe ‘Turk’un kendine ait oz kulturu ve inanci vardi zaten. Neden kendi oz kultur ve inancimiza sahip cikmiyoruz bizi alakadar etmiyen baska toplumlarin kultur yada inanci ile bogusuyoruz?’ demeyi yakıştıramıyorum doğrusu. Kültürle inancın ayrı kriterler olduğunun bilinmesi gerekir. Özellikle çelişkilerden dem vuran birinin kendi yazısındaki çelişkileri normal karşılamak gerekir. ‘Biz atalarımızdan böyle gördük, böyle inandık ve böyle devam etmeliyiz.’ ısrarlar duvara bakan pencereden dışarıyı seyretmeye benzer. Ayrıca ‘ araplara inmis bir kitabi, sonradan musluman olma Turkler araplardan daha iyi biliyormus gibi savunmalari biraz abes kaciyor’ demek biraz mesnetsiz sallamaya benziyor. Güreş bizim milli sporumuz lakin 2012 güreş şampiyonu Rus. Biraz abes kaçmış (: Demek ki sadece kültürümüzde olması yeterli değil. Demek ki çalışmak araştırmak ve geliştirmek önemli.
  Peygamberlerin hayatları insanlara sınırları öğretmek için akıl almaz olaylarla süslüdür. Buzağısı,gemisi,asası,şifası vs vs. Bakınca bilim kurgu filmi gibi. Hayatın çerçevesi… Sen resmi ne koymak istiyorsan, o sana kalmış.
  Saygı ve sevgiler.

  • bpakman dedi ki:

   Eleştirileriniz kime, nereye tam anlayamadım.

   Bu arada Kur’an’ın indiriliş dili değil insanlara naklediliş dili Arapça. Madde ötesi alemde dil yoktur. Aksi olsaydı madde dışı alemde varlıkların birbirleriyle iletişimi, birbirlerini idrakinde kaos olurdu. Halbuki ilahi/kozmik düzende kaos yoktur. Kur’an telepatik yolla iletilmiştir. Hazreti Peygamber kendisine iletileni(vahyi) çevresine Arapça olarak aktarmıştır, zira bildiği dil, ana dili Arapça’ydı.

  • Sebnem Kartal dedi ki:

   Sporun bir dalini dinle kiyasmaniz cok ilginc. Spor, din gibi gokten hayali bir varlik tarafindan yazili gelmis bir emir degil. Sporda ozgurluk var, dinde ozgurluk yok. Hangi kulturde, hangi dine mensup ailede dunyaya geldinse o kultur ve dunyaya geldigin aile tarafindan dogdugun gunden itibaren beyine islenerek secme hakki taninmadan o dine mensup olarak yetisirsin. Spor beyni gelistiriken, din beyni zehirleyici bir maddedir. Bukadar islami savunuyorsunuz cok merak ediyorum sorgulayarak kac kec kurani okudunuz? Dinler oncesi medeniyetler hakkinda arastirmalar yaptinizmi ? Diger dinlere kiyasla islam en vahset ve yobaz olani. Yazilis seklinden bir ilahi guce degilde bir hasta ruhlu insanin goruslerini icerdigini gormemek iicn kor olmak lazim. TURAN DURSUN eski bir imam, muftu, ilahiyatci , islam ve kuran gerceklerini insanimiza aciklamak istediginde hepimiz biliyoruz hunharca katledildigini.

   • bpakman dedi ki:

    Bahsettiğiniz yozlaştırılmış din. Öyle olunca da katletme de olur. Ben Kuran’ın anlattığı dine başkalarının değil kendi aklımla inanırken dini amaç değil araç olarak görüyorum.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s