Azerbaycan Müziği 1

Azerbaycan Müziği, Azeri şarkıları, Azeri müziği – Azerbaycan Mahnıları Bölüm 1

Hepsi birbirinden güzel. Hangisini dinlesem deyip saatler harcayacağınız kadar. Bu müzik Azerbaycan’ın Çarlık Rusyası ve Sovyet rejimi altında dilini, kültürünü önemli ölçüde muhafaza etmiş olmasını bize daha iyi anlatıyor.

Konuyla ilgili sayfalarımız:

Azerbaycan Türkiye – Lale Memmedova
Beste: Novruz Aslan. Sözler: Eldar Allahyaroğlu. Video: Bülent Pakman

Aman Ovcu (Avcı) – Halk Mahnısı – Özgür Abbak

Aman ovçu, vurma məni,
Mən bu dağın, ay balam, maralıyam.
Maralıyam, hem yaralı,
Ovçu əlindən, ay balam, yaralıyam.

Bu dağlarda maral gəzər,
Əl-ayağın, ay balam, daşlar əzər.
Mən yarıma neyləmişəm?
Yarım məndən, ay gülüm, kənar gəzər,
Yarım məndən, ay balam, kənar gəzər.

Bir Könül Sındırmışam – Azerin

Menim Nazlı Yarim – Ayaz Qasimov Söz, Müzik: Anonim

Mən ilhamı səndən almışam yar
Öz eşkimə sadiq qalmışam yar (2)

Odurki məndən
Ay sevgilim sən
Qaçmak istəsən
Qaça bilmesən sən məndən ey yar  (2)

Məndən məndən
Məndən qaça bilməzsən yar (2)

Mənim nazlı yarim hoş avazlı yarim
Mənim nazlı yarim hoş avazlı yarim
Şirin sözlü yarim (2)

Düz əhdimiz düz ilgarımız var
Arzum budur biz olak bəxtiyar (2)

Odurki məndən
Ay sevgilim sən
Qaçmak istəsən
Qaça bilmesən sən məndən ey yar  (2)

Məndən məndən
Məndən qaça bilməzsən yar  (2)

Mənim nazlı yarim hoş avazlı yarim
Mənim nazlı yarim hoş avazlı yarim
Şirin sözlü yarim (4)

Alagözlüm – Nursaç Öner Günhan DoğanışıkBeste, Güfte: Emin Sabitoğlu

Ala gözlüm senden ayrı geceler
Bilir misin uzun olur neyleyim
Bahçamızda kızıl güller her seher
Tezden açıp vaktsız solur neyleyim

Çiçeklerin gözü çeker intizar
Ayrılıktan beter dünyada ne var
Yaz akşamı seni bil ki bu nigar
Hezin hezin yada salır neyleyim

Nergislerin gözü yaşla dolanda
Menevşeler bakıp gemgin olanda
Karanfilin gözü yolda kalanda
Yasemenler saçın yolur neyleyim

Çiçeklerin gözü çeker intizar
Ayrılıktan beter dünyada ne var
Yaz akşamı seni bil ki bu nigar
Hezin hezin yada salır neyleyim

Naz Eleme – Röya Beste İslam Rızayev

Gaş gabağın yerle gedir
De görüm neylemişem
Üregim güp güp edir
De görüm neylemişem

Bir mene bah naz eyleme
Naz eyleme naz eyleme
Gaş gabah tökme bele
De görüm neylemişem
Gel mene naz çekme bele
De görüm neylemişem

Bir günahım yohtur inan
Varsa de olum gurban
Bu hala dözmerem men
Ölürem az gala men
Bir mene bah naz eyleme
Naz eyleme naz eyleme
Gaş gabah tökme bele
De görüm neylemişem
Gel mene naz çekme bele
De görüm neylemişem

Notlar:
Gaş, gabah; kaş, yüz
yerle gedir; yeri süpürür
de görüm; söyle bakalım
Gaş, gabah dökmek: yüzünü asmak
dözmerem; katlanamıyorum, çekemiyorum

Bugün Ayın Üçüdür – Azerin Halq Mahnısı

Bugün ayın üçüdür de gülüm nanay ay narinay
Girme bostan içidir yar girme bostan içidir
Dodaqların bal şeker
Dilin badam içidir yar dilin badam içidir

Kız belin incedir ay ince
Leblerin gonçadır ay gonça
Kız belin incedir ince
Leblerin gonçadır gonça

Dam üstedir damımız de gülüm nanay ay narinay
Goşadır eyvanımız yar goşadır eyvanımız
Sen ordan çık men burdan
hey hey hey hey …..
Kör olsun düşmanımız yar kör olsun düşmanımız

Kız belin incedir ay ince
Leblerin gonçadır ay gonça
Kız belin incedir ince
Leblerin gonçadır gonça

Araqçının mendedir de gülüm nanay ay narinay
Sermişem çemendedir yar sermişem çemendedir
Dünya gözele dönse
Menim gözüm sendedir yar menim gözüm sendedir

Kız belin incedir ay ince
Leblerin gonçadır ay gonça
Kız belin incedir ince
Leblerin gonçadır gonça

Fikrimden Geceler Yatabilmirem – Murat Özkan Güney Azerbaycan  Mahnısı – Beste Ali Salimi (1957)1828 de imzalanan Türkmençay Anlaşmasıyla Azerbaycan’ın ikiye bölünmesinin acısını, hasretini, hüznünü yansıtmaktadır.

Fikrimden geceler yatabilmirem
Bu fikri başımdan atabilmirem
Neyleyim ki sene çatabilmirem

Ayrılık ayrılık aman ayrılık
Her bir dertten olar yaman ayrılık

Uzundur hicrinden qara geceler
Bilmirem men gedim hara geceler
Vuruptur gelbime yara geceler

Ayrılık ayrılık aman ayrılık
Her bir dertten olar yaman ayrılık

In English:

I cannot sleep in the nights dreaming you rather
I cannot throw away this dream
What else I can do when I cannot reach you
Separation, separation, oh separation
Separation enduring more than anything else
Without having you the dark nights looks longer than ever
Where I can escape from the dark nights
These nights had scotched my heart
Separation, separation, oh separation
Separation enduring more than anything else

Gece Yaman Uzundur – Brilliant Dadaşova

gözümün ışığına
her kirpik bir yük olur
gece yaman uzundur
bazan bir ömürden de
bir gece uzun olur
ah sen hardan bilersen
gece yaman uzundur

hayaller şirin şirin
hayaller acı acı
gece yaman uzun dur

belke de yohudasen
şirin şirin gülürsen
ah sen hardan bilersen
gece yaman uzundur

Semeni – Nezaket Memmedova

Yene gözel vetenime geldi yaz
Menim könlüm bu alemden ayrılmaz
Kim bu mavi gözelliğe vurulmaz
Gülüş dolu dodahlara semeni

Bizim eller ohuyub bu nağmeni
Semeni ay semeni sahla meni
Dizerem dört yanına nergizi yasemeni
Semen ay semeni sahla meni

Bu bayramda her il meclis düzelden
Men el çekem senin kimi gözelden
Süfrelerin bezeğisen ezelden
Yaraşıhsan otağlara semeni

Bizim eller ohuyub bu nağmeni
Semeni ay semeni sahla meni
Dizerem dört yanına nergizi yasemeni
Semen ay semeni sahla meni

Men il boyu hasretine dözerem
Ele bilme beklemekten bezerem
Yollarını sözlerimle bezerem
Getme menden uzahlara semeni

Bizim eller ohuyub bu nağmeni
Semeni ay semeni sahla meni
Dizerem dört yanına nergizi yasemeni
Semen ay semeni sahla meni

Laleler – Reşid Behbudov – Güfte Talman HacıyevHacıyev bu şiiri 1918 de Azerbaycan’a yardım için Gence’ye gelen Osmanlı-Kafkas Ordusu için yazmıştır.

Yazın evvelinde Gence çölünde
Çıhıblar yene de dize laleler
Yağışdan ıslanan yaprağlarını
Seripler dereye düze laleler
Hayalimden neler gelib ne geçer
Yaz gelir ellere durnalar göçer
Bulağlar semaver ağ daşlar şeker
Benzeyir çemende köze laleler
Meylim üzündeki gara haldadır
Hicranın elacı ilk vüsaldadır
Ne vakittir aşığın gözü yoldadır
Bir gonağ gelesiz bize laleler.

Not:
lale; gelincik
çöl; dışarı, bozkır

 Bu Qala Daşlı Qala Azeri toyunda (düğününde) canlı kayıt.

Dağlara çən düşəndə
Sünbülə dən düşəndə
Ruhum bədəndə oynar
Yadıma sən düşəndə

Bu qala daşlı qala,
Cınqıllı, daşlı qala,
Qorxuram gec gələsən,
Gözlərim yaşlı qala.

Qızıl gül olmayaydı
Saralıb solmayaydı
Bir ayrılıq, bir ölüm
Heç biri olmayaydı

Bu qala daşlı qala,
Cınqıllı, daşlı qala,
Qorxuram gec gələsən,
Gözlərim yaşlı qala.

Gülem Gülü Neylerem – Modern Folk ÜçlüsüDoğan Canku: Klasik Gitar, Ses. Ahmet Kurtaran: Banço, Ses. Selami Karaibrahimgil: 12 Telli Gitar,Ses. Halil Karaduman: Kanun

Gülem gülü neylerem
Güle hezmet eylerem
Öz gülümü verseler
Özge gülüm neylerem

Menim Balam Ay balam
Yahşı balam ay balam
Hırda balam vay balam

Balama bak balama
Surat vermez adama
Söyle derim söylemez
Cevap vermez adama

Menim Balam Ay balam
Yahşı balam ay balam
Hırda balam vay balam

Maşın gelir aralı
İçi dolu yaralı
Maşında bir gözel var
Azerbaycan maralı

Menim Balam Ay balam
Yahşı balam ay balam
Hırda balam vay balam

Dözerem – Modern Folk Üçlüsü

Ay ışıhlı göy ulduzlu olardı
Könlüm evi çırağandır bu gece
Ne bir çiçeh ne bir yarpah solardı
Ne inciyip yardan küsen olardı

Her möhnete dözerem, dözerem
Sına mene, sına yar, sına yar
Ehte çıhsan vefasız, vefasız
Onda meni gına yar, gına yar

Bizi bir gün ayrı görse yagılar
Könlüm senin hasretinle dagılar
Künde yüz yol sene gurban olardım
Gorhuram ki deyeler çoh az olar

Yar yolunda duman nedir çen nedir
Ellerinin harareti mendedir
Dünya alem bütün gözele dönse
Menim  gözüm menim  gönlüm sendedir

Tut Ağacı Boyunca – Ezginin günlüğü

tut ağacı boyunca
tut yimedim doyunca
yari halvette gördüm
danışmadım doyunca

menim balam kime neyler
körpe balam kime neyler
menim balam ay balam
ay körpe balam ay balam

kızıl üzüm siyahladı
verdim anam sahladı
anama kurban olum
meni tez adahladı

gedirdim yavaş yavaş
ayağıma değdi taş
senden mene yar olmaz
gel olah bacı gardaş

Laçin – Azize Mustafazade

Araz axar lil ile
Deste, deste lil ile (2)

Men yarımı sevirem
Şirin, şirin, dil ile (2)

Ay Laçın, can Laçın
Men sene gurban Laçın (2)

Baġçalari sari gül
Yari gönça, yari gül (2)

Gec açıldın, tez soldun
Olmaydın barı gül (2)

Naçaram – Ezginin Günlüğü

Ezizinem dolan gel
Gülüm derde dolan gel
Namerde boyun eğme
Get gurbette dolan gel

Naçaram men naçaram
Garlı dağı aşaram
Yar gözü yaşlı görsem
Baş götürüp gaçaram

Dolanar geçer zaman
Felek vermir bir aman
Ne dosta itibar var
Ne yarda aht-ü peyman

Naçaram men naçaram
Garlı dağı aşaram
Yar gözü yaşlı görsem
Baş götürüp gaçaram

Allam Allam – Doğan Canku Çok Sesli Vokal GrubuKars Türküsü

bırahot gelende verir fitini
asimana çıkar onun tütünü
ben neylerem senin gibi lotunu
uyan uyan o gözleri maralı

allam allam seni yar
seni bana yar yar
yar bu gece gelem size yar
size bala yar yar

bırahot’a bindim sürdüm samsun’a
açtım penceremi baktım her yana
samsun’un kızları dönüp ceylana
uyan uyan o gözleri maralı

allam allam seni yar
seni bana yar yar
yar bu gece gelem size yar
size bala yar yar

bırahot’un göğü deler direği
göz göz olur sevenlerin yüreği
men sevmişem seni gibi görçeği
uyan uyan o gözleri maralı

Notlar:
Allamak; süslemek.
Bırahot; buharlı gemi, Rusça barahod  пароход

Yalqızam (Yanlızım) – GülayGüfte Resul RızaBeste: Tofiq Guliyev

gönlüm senin esirin
kalbim senindir, yar,
kalbim senindir.
insaf eyle hoş sözle,
beni sevindir, yar,
beni sevindir

söyle, nedir bu edalar,
bu işve, bu naz.
geden ayqız, bu gözellik,
sene de kalmaz (2)

yalqızam yalqız,
yalqızam ayqız.
gel beni möhnete, oda
salan vefasız

söyle, nedir bu edalar,
bu işve, bu naz.
geden ayqız bu gözellik
sene de kalmaz. (2)

dağlar başı dumandır
ki ne dumandır yar,
ki ne dumandır.
ayrılığın ölümden
mene yamandır, yar,
mene yamandır.

söyle, nedir bu edalar,
bu işve, bu naz.
geden ayqız bu gözellik
sene de kalmaz. (2)

yalqızam yalqız,
yalqızam ayqız.
gel beni möhnete, oda
salan vefasız

söyle, nedir bu edalar
bu işve, bu naz.
geden ayqız bu gözellik
sene de kalmaz. (3)

Sen Gelmez Oldun – Nasiba Abdullayeva
Söz: Medine Gülgün Beste: Elekber Tagiyev

Deyirdin baharda görüşerik biz
Bahar geldi getti sen gelmez oldun (2)
Bes nelere değdi sındı ahdimiz
Aylar geldi  getti sen gelmez oldun
Sen gelmez oldun sen gelmez oldun  sen gelmez oldun
Gözleyirem men  sen gelmez oldun
Sen gelmez oldun

Deyirdin gapına gonaram guştek
Guşlar ceh ceh urdu sen gelmez oldun (2)
Yaşamaq eşkiyle vecde geldi
Guşlar yuva gurdu sen gelmez oldun
Sen gelmez oldun sen gelmez oldun sen gelmez oldun
Yarey gözleyirem men,  sen gelmez oldun
Sen gelmez oldun

Bes nelere değdi sındı ahdimiz
Aylar geldi  getti sen gelmez oldun
Sen gelmez oldun sen gelmez oldun  sen gelmez oldun
Gözleyirem men  sen gelmez oldun
Sen gelmez oldun
Sen gelmez oldun sen gelmez oldun

Arzu Qızım – Zeynep Hanlarova

Etir saçır gül çiçek
Gülsün ömrün bahar tek
Senin bu şen heyatta ay gızım
Hoş gademin mübarek

Ay menim Arzu gızım
Ömrümün yazı gızım
Sevinci nazı gızım
Arzu gızım

Dağda duman çen gözel
Çehri o çemen gözel
Gelbimde min arzu var ay gızım
Hamısından sen gözel

Ay menim Arzu gızım
Ömrümün yazı gızım
Sevinci nazı gızım
Arzu gızım

Ana kimi mehriban
Var mı gözel bir insan
Gün olsun sen özün de ay gızım
Böyük anay olasan

Ay menim Arzu gızım
Ömrümün yazı gızım
Sevinci nazı gızım
Arzu gızım

Süreyya- Feryal Öney

Gol çırmayıb sen tarlaya çıhanda
Ses yayılır her mahala Süreyya
Ağ pambığı becerende, yığanda
Gelmeyesen heç zavala Süreyya

Emeğin âzâd, dileğin âzâd
Ay eller gızı, bu şen ölkemin behdever gızı

Gudretinden bu el, oba danışır
Golhozcular mehsül içün yarışır
Tarlalarda ter torpağa garışır
Yetmek içün bu vüsala Süreyya

Ne hoş behttir bar yetirib derenler
Bu dünyada âzâd ömür sürenler
Döşündeki ulduzunu görenler
“Eh sen!” deyir bu celala Süreyya

Azərbaycanım  – Reşid Behbudov

Özün kimi vüqarlıdır uca dağların,
Hüsnünə bir yaraşıqdır yaşıl bağların,
Bizimlə bir başlamışdır gözəl çağların.
Yurdum, yuvam, məskənimsən, Azərbaycanım,
Anam doğma vətənimsən, Azərbaycanım!

El bilir ki, tükənməyən sərvətin vardır,
Sinən üstü ağ pambıqlı göy tarlalardır,
Buruqların göy Xəzərdə qatar qatardır,
Yurdum-yuvam, məskənimsən, Azərbaycanım.
Anam doğma vətənimsən, Azərbaycanım.
Yurdum-yuvam, məskənimsən, Azərbaycanım.
Anam doğma vətənimsən, Azərbaycanım.

Hey! Hey! Azərbaycanım …

Devamı (ikinci bölüm müzikler) için tıklayın; https://bpakman.wordpress.com/baku-2010-fotograflar/azerbaycan-muzigi/azerbaycan-muzigi-2-2/

Azerbaycan müziği hakkında bilgiler için tıklayın: https://bpakman.wordpress.com/baku-2010-fotograflar/azerbaycan-muzigi/azeri-muzigi-hakkinda-bilgiler/

BÜLENT PAKMAN. Ocak 2012. İzin alınmadan ve aktif link verilmeden yayımlanamaz, kısmen, tamamen alıntılanamaz.

Azerbaycan’da Kimlik ve Dil

Azeri diye bir millet var mı?

YANLIŞ: Türkiye’de Azerbaycan Türklerine “Azeri”, konuştukları dile “Azerice” denmektedir.  Azerbaycan resmi politikasında bu tanımlar  “Azerbaycan Halkı”, “Azerbaycanlı” ve “Azerbaycan’ca”, “Azerbaycan Dili” şeklindedir. Bunlar külliyen yanlıştır.

1. Azerbaycan bir coğrafya ismidir, millet değil, Ayrıca soyu bilinen, kendine has dili olan halklar coğrafi adlarla kimliklendirilemezler. 
2. Azeriler İran’da yaşayan küçük bir etnik topluluktur. Azeri sözcüğü, ilk defa olarak, tarihin en azılı Türk düşmanı Stalin, daha sonra ise hasta beyinli İran-Fars şovenistleri tarafından, Azerbaycanlıların Türklük şuurunu yok etmek, unutturmak için uydurulan sahte bir kimliktir. Eğer Ruslar, Çarlık ve Sovyet dönemlerinde Allah korusun Anadolu ya hakim olsalardı, orada da benzeri şekilde Egeli, Karadenizli ve İzmirli diye uyduruk milletler ve kimlikle yaratmaya çalışırlardı.

DOĞRU:  “Azerbaycan Türkleri” ve “Azerbaycan Türkçesi”.

Azerbaycanlılar Türk müdür?

Kurtlar olur çobanların koyunu
İtten öğrenirse, kendi soyunu
“Azerilik” komunizmin oyunu
Azeri değiliz, Türk oğlu Türk’üz!

Bahtiyar VAHAPZADE

Azerbaycanlılar Türktür dilleri Türkçedir

Arama motorlarında bulunabilmesini kolaylaştırmak için yazılarımızda arada Azerice ve Azeri kelimeleri kullanılmaktadır.

Azerbaycan’da Türk milleti vardır, dilleri Türk dilidir

Facebook Widgets

IMG_2654

 

Bülent Pakman kimdir? 

AZERBAYCAN GÜNLÜKLERİ

1 Response to Azerbaycan Müziği 1

  1. Ismayil dedi ki:

    Cok Guzel yazmissin kardes Cok tesekkur ederim.

    Ayrilik sarkisi icin buradan baka bilirsiniz:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Ayriliq
    http://tr.wikipedia.org/wiki/Reşid_Behbudov

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.