Atatürk’ün soyu

Tarihçi Emre Polat, Mustafa Kemal Atatürk’ü hedef alan saldırıların arka planındakileri anlatıyor:

Osmanlı arşivlerine göre Atatürk anne ve baba tarafından Seyyittir. Atatürk sıradan bir insan değil. Atatürk’e ve onun mübarek ailesine sistematik bir şekilde küfrettiren, kindar bir nesil yetiştirenler bilinçli bir oyunun parçalarıdır. Yıllarca Atatürk’ün annesi ve babasıyla ile ilgili alçakça iftiralarda bulunmuşlardır. Sonra bu ufku bize Prof. Dr. Haydar Baş açtı ve dedi ki; ‘Mustafa Kemal Atatürk, O’na dinsiz diyenlerin hepsinden daha dindar ve hepsinden daha Türk’tür. Atatürk Seyyit ve soyu da belli bir insandır.’ Başbakanlık Osmanlı arşivlerinde yaptığımız araştırmalar ve diğer araştırmacıların da katkılarıyla şunu gördük; Atatürk’ün öyle bir soy kütüğü var ki iddia ediyorum bu salonda öyle bir soy kütüğüne rastlayamazsınız. Neden? Çünkü Ehl-i Beyt’ten geliyor. Bunun belgeleri var ve bakın 600 yıl ötesine varacak kadar belge bulunuyor. Atatürk’e dil uzatanların tamamı 100 yıl ötelerini göremeyenlerdir. Kimdir bunlar kafasına fes takarak bir şey olduğunu zannedenler. Bir Fas atasözü der ki ‘Maymuna fes takınca maymun maymunluktan çıkmaz.’ Bizde de bir söz var, ‘Eşeğe altın semer vursan eşek yine eşektir’ diye...”

Kadir Mısıroğlu diye biri var..!

Emre Polat Kadir Mısıroğlu’nun Atatürk hakkındaki açıklamalarına da dikkat çekiyor: “Fes demişken aklıma geldi. Kadir Mısıroğlu diye biri var. Yıllarca Atatürk düşmanlığını pompalayan bu kişinin cevaplaması gereken sorular var. Bunların başında şu geliyor: ‘İngiliz kraliyet ailesinin kütüphanesinde bulunan Dr. Rıza Nur’un hatıratı bir kahvehanede otururken sana nasıl geldi?’ Ben İngiltere’ye gittim oradaki Milli Kütüphane’den yakın zamana ait bir belge almaya çalıştım. İnanın öyle bir prosedür uyguladılar ki vazgeçtim, almadım. Şimdi bırakın sıradan bir belgeyi, bir hatıratın mikro filmi İstanbul’da bir kahvede otururken sana nasıl geldi? Bence bunu açıklaması gerekiyor. Bu durum İngilizlerle olan hukukunun da boyutlarını gösterir. Kendisi darbe döneminde Almanya’ya kaçmıştı. Almanya’ya kaçtığında İngiliz pasaportu taşıyordu. O İngiliz pasaportunu nasıl aldığını da açıklarsa biz de onun Mustafa Kemal düşmanlığının membaını anlamak adına daha somut şeyler söyleyebiliriz. Ama bu yönüyle ciddiye almıyorum çünkü Osmanlıca belgeleri göstersem ne olduğunu bilmez, öyle bakar. Osmanlıca okumayı bilmeyen insan kalkmış tarihçi diye geçiniyor. Bizim meselemiz o değil, ondan etkilenen ve etkilenmesi muhtemel insanları kurtarabilmek. Bu milletin kurucusu ile arasına açılan uçurumu ortadan kaldırabilmek.”

İşte Atatürk’ün soyağacı !

Emre Polat Atatürk’ün soyağacıyla ilgili de çarpıcı bilgiler veriyor: “Atatürk’ün soyu baba tarafından 1500’lü yıllardan itibaren soyunu bulduğumuz Molla Hasan’a gidiyor” diyen Polat konuşmasında Atatürk’ün soyu ile ilgili şunları söyledi: “Molla Hasan’ın oğlu Şeyh Ahmet, Kızıl Ahmet lakabıyla da bilinir. Kızıl lakabı da Balkan coğrafyasına Ehl-i Beyt mayasını taşıyan Sarı Saltuk’un halifelerinden olan Kızıl Deli Sultan’dan geliyor. Şeyh Ahmet’in 4 tane çocuğu var. Bunlar Şeyh Yakup (Mevlevi şeyhi), Şeyh Mehmet Ali (Mevlevi şeyhi), Şeyh Ali Rıza (Halveti şeyhi) ve Şeyh İbrahim Ethem (Mevlevi şeyhi). Şimdi Şeyh İbrahim Ethem’in çocuklarını sayıyorum; ‘Emine molla, Fatma molla, Şeyh Mehmet Emin, Ali, Mahmut ve Ali Rıza.’ Bu Ali Rıza, Mustafa Kemal Atatük’ün babası olan Ali Rıza’dır. Geliyoruz Atatürk’ün anne tarafına. Ulaşılabilen en eski dedesi Ali. O’nun oğlu Mehmet. Mehmet’in 4 çocuğu var. Bunlar Abdullah, Mehmet Sait, Ali Rıza ve Feyzullah. Bu Feyzullah kim biliyor musunuz? Bu Eş şeyh Es Seyyit Şeyhülislam Feyzullah Efendi. Yani Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın büyükdedesi. O bir Osmanlı şeyhülislamıdır. O da şeyh ve Seyyit. Devam ediyoruz. Mehmet efendinin çocukları İbrahim Yorgani. Onun çocukları Feyzullah, Mustafa, Hasan ve Zübeyde ve başka bir şey. Atatürk’ün anne ve baba sülaleleri üste bir yerde birleşiyor. Detayları var, hepsinin belgesi var.”

Nakibüleşraflık ve Atatürk’le bağlantısı nedir?

Emre Polat Atatürk’ün ailesinin Nakibüleşraf olduğunu ifade ederek Seyyit ve Şeriflerle ilgili çok az bilinen bir noktaya da dikkat çekiyor: “Osmanlı’da 1494 yılında 2. Bayazıt tarafından kurulan Nakibüleşraflık müessesi var. Nedir bu? Peygamber Efendimizin soyundan gelen Seyyit ve Şeriflerin işleriyle ilgilenen bir müessese. Nakibüleşraf kaymakamları Seyyitler arasından seçilirdi. Atatürk’ün anne tarafından sülalesi Selanik’teki Nakibüleşraf kaymakamlarıdır. Osmanlı’da Nakibüleşraf kaymakamı olmak için tek şart var o da Seyyitliktir. Bu kadarı Atatürk düşmanları için yeterlidir. Şunu bilin, iki kere iki dört ederden daha net bir şekilde, Atatürk ve ailesi Seyyittir. Şimdi anladınız mı Atatürk’ün ismini, resmini gördüklerinde neden bu İnsanların tüyleri diken diken oluyor! İşte anladınız mı, Prof. Dr. Haydar Baş haykırarak Atatürk Seyyittir diyor! Bu insanların derdi aslında Ehl-i Beyt ile. Özetle İslam dünyasını kuşatan fitneleri bilmeniz açısından size çok kolay bir yöntem öğreteyim. Eğer bir kişi veya grup Ehl-i Beyt’e düşman ise o İslam dünyasındaki en büyük fitne hareketidir. Bugün Türkiye’de İslam’ı kendi tekellerinde gören sarıklı cübbeliler Mustafa Kemal Atatürk’ün ismini duyduklarında da irkiliyorlar, Haydar Baş Bey’in ismini duyduklarında da irkiliyorlar. Çok şükür. Bu çok güzel bir şey. Haydar Baş onların yüzyıllardır kurdukları düzene çomak soktu, fincancı katırlarını ürküttü, artık onların düzeni bitti. İslam’ı İslam’ın gerçek temsilcileri temsil edecek, Ehl-i Beyt’e sahip çıkacak, Ehl-i Beyt’in mahzunluğu son bulacak.

Atatürk'ün soyağacı

 Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk ile ilgili eser çalışmamız, bizi onun soyağacını araştırmaya yöneltti. Bu eser bize, Atatürk’ün bilinmeyen yönlerinin kapılarını açacak…

Soyağacı incelememiz esnasında cumhuriyetin temellerinin Hacı Bektaş Dergâhı’nda atılması kadar şaşırtıcı ve önemli bir gerçeğe ulaştık.  Neden Bektaşi dergâhı? Ve neden yeni devletin kurulma fikri bir Bektaşi şeyhi ile paylaşıldı? Bu hayati soruların cevapları Ata’nın soyacında gizli aslında…

Soyağacı da,  vasiyetname gibi Türk milletinden saklanan bir durumdur. Zira Mustafa Kemal’in soyu Ehl-i Beyt’e dayanmaktadır.

Evet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Atatürk, hem ana hem de baba tarafından Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin soyundan gelmektedir.

Bu hakikati, Atatürk’ün jandarma istihbarat subayı olan Mehmet Rıfat Efendi’nin torunu Meriç Tumluer’in belgelere dayalı ifadesinden aktaralım:

Atatürk hem anne, hem de baba tarafından Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in soyundan gelmektedir. Atatürk’ün dedelerinin uzun yıllar Deliorman, Veliko, Dobruka, Tırnova bölgesinde yaşadıkları biliniyor. Bugün türbesi Diyarbakır’da bulunan, Ehl-i Beyt soyundan Seyyid Sarı Saltuk Hazretleri’nin Rumeli’yi müslümanlaştırma çalışmalarında bulunan oğullarının ve torunlarının soyunun Atatürk’ün dedelerine kadar geldiği biliniyor. Bu soy, Dedesi Kızıl Hafız Ahmet Efendi’ye kadar uzanmaktadır. Kızıl Hafız Ahmet Efendi’nin ailesinin yani Atatürk’ün atalarının, Anadolu’dan Konya ve Aydın yöresinden geldiği yazılmaktadır. Atatürk’ün dedeleri; Anadolu’dan Rumeli’ye gidip, Yunanistan’da Manastır Vilayeti’nin Derbe-i Bala Sancağı’na bağlı bulunan Kocacık Nahiyesi’ne yerleşmişlerdir.  Burası tamamen Türk’tür hatta bu aileler Yörük Türkmenleridir. Kayıtlarda Müslüman Oğuzların, Tanrıdağı ve Karagöz Yörüklerinden olup, Konya ve Aydın yöresine yerleşmiş bulunanların isimleri teker teker yazılı bulunmakta. Buradaki 950 tarih ve 82 numaralı il yazıcı defteri ile 1051 tarih ve 469 numaralı il yazıcı defterinde Anadolu’dan Rumeli’ye geçen Türk boy ve ailelerinin isimleri açıkça yazılı bulunmaktadır. Bunların Müslüman Oğuz Türk’ü Yörük Türkmen boylarından oluşan ailelerinin kimler olduğunu kayıtlarda belirtmektedir. İşte bu kayıtlarda Atatürk’ün atalarının kaydı da mevcuttur. Atatürk’ün dedesi Hafız Ahmet Efendi’nin saçları kırmızı olduğu için adına Kırmızı Hafız Efendi derlerdi.  Atatürk’ün dedesi Kırmızı Hafız Efendi, Kocacık Nahiyesi’nde ilkokul eğitmenliği yapmakta idi. Atatürk’ün babası Ali Rıza Efendi de Kocacık Nahiyesi’nde dünyaya geldi. Babası Ali Rıza Efendiye Alüş Efendi derlerdi.Atatürk, özbeöz Türk olup, Konya ve Aydın yörelerinden gitme çok asil bir ailenin evladıdır. Zübeyde Hanım’ın soyu Yörük’tür. Ailesi Fatih döneminde Karamanoğlu Beyliği’nin yıkılmasından sonra (1466), Balkanlarda fethedilen yerlerin Türkleştirilmesi için göç ettirilen ailelerdendir. Konya bölgesinden geldikleri için bunlar, ismi ile resmi kayıtlara geçmiş ve böyle anılmıştır.Aile, Vodina sancağının Sarıgöl nahiyesine yerleştirilir. Zübeyde’nin babası Sofuzade Feyzullah Ağa’dır. Atatürk’ün kız kardeşi Makbule Hanım, Yörüklük için şunları söylemiştir: “Annem her zaman Yörük olmakla iftihar ederdi. Bir gün Atatürk’e, ‘Yörük nedir?’ diye sordum. Ağabeyim de bana ‘Yürüyen Türkler’ dedi. Yani Zübeyde Hanım da Türk’tür.”  (Başbakanlık Eski Müşaviri Şecaattin Zenginoğlu’nun Bilgi Çağındaki Türk Gençliğinin Yükselen Sesi – 1999, isimli kitabından)

Maalesef, Ehl-i Beyt’e karşı olanların Mustafa Kemal de bu soydan geldiği için ona da karşı olduklarını görüyoruz.

Bugün bazı çevrelerce Atatürk ile Türk Milleti arasındaki bağları koparmak isteyenlerin sığındığı liman olan “din” mevzusuna en güzel cevaplardan biridir Anafartalar anıları…
Zira Atatürk’ün anılarında Çanakkale Zaferi, askerin ağzında Allah lafızları ve Kelime-i Şehadet ile kazanılmıştır.

Mustafa Kemal, kendi ifadeleri ile Anafartalar’da, Conk Bayrırı’nda, Arıburnu’nda Türk askerine Allah’ın yardımından bahsetmiştir.
“
Çanakkale geçilmez” dedirten o ruh, Allah ile askerin kurduğu bağdı.
Ve Atatürk’ün ağzından, Çanakkale’de yaşanan o kutsal bağ şöyle anlatılmıştır:

“Ölenleri görüyor, üç dakikaya kadar öleceğini biliyor, hiç ufak bir fütur dahi göstermiyor, sarsılmak yok. Okuma bilenler ellerinde Kur’an-ı Kerim, cennete girmeye hazırlanıyor. Bilmeyenler Kelime-i Şehadet çekerek yürüyorlar. Bu Türk askerindeki ruh kuvvetini gören şayan-i hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale muharebesini kazandıran bu yüksek ruhtur.” (M. K. Atatürk, Anafartalar Hatıraları, sayfa 24)

Atatürk, Çanakkale Savaşı ile ilgili anlatımlarında, Allah’tan aldıkları güçten sık sık bahsetmektedir:

“Ve elli metre kadar düşmana yaklaşarak ani Allah sesleri ile bir süngü hücumu yaptılar. Bu süngü hücumunda düşmanın bir hattı tamamen kırıldı.” (Atatürk’ün Bütün Eserleri, c.1, sayfa 308)

“Saldırının sürdürülmesini emrettim… Düşmanla aradaki mesafe 700-800 metre idi. Bu sırada Birinci Taburdan Allah Allah sesleri işitildi.” (age, sayfa 308)

Mustafa Kemal’in dindar olması ve düşmanla giriştiği savaşta sırtını Allah’a dayaması gayet tabidir.

Prof. Dr. Haydar Baş   BTP – Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı

Kaynaklar:

Yeni Mesaj. 1 Ekim 2014.   http://www.yenimesaj.com.tr/?haber,13009335/ataturk-seyyiddir

Atatürk’ün soyağacı. Prof. Dr. Haydar Baş http://www.btp.org.tr/content/view/3379/ataturk-un-soyagaci

Çanakkale Zaferi’nde Atatürk. Prof. Dr. Haydar Baş. Yeni Mesaj. 18 Mart 2013. http://www.yenimesaj.com.tr/?artikel,12005055/canakkale-zaferi-nde-ataturk/prof-dr-haydar-bas

Bülent Pakman. Şubat 2015. Gümcelleme Mart 2015. İzin alınmadan ve aktif link verilmeden alıntılanamaz.

Sharjah BAE 2011

Sharjah BAE 2011

Bülent Pakman kimdir https://bpakman.wordpress.com/pakman/

 

Reklamlar

2 Responses to Atatürk’ün soyu

  1. Geri bildirim: Atatürk’e bu iftiralar neden? | Pakman World

  2. Sezen meryem boyraz dedi ki:

    Allah razı olsun..çok güzel bir paylaşım..çarşaflı bir hanım olarak.(fakülte sonrası) çok memnun oldum Atatürk le ilgili yazilarinizdan.iftiralar bni çok uzuyor.Allah mekanını cennet etsin ins.devletin bu iftiralar izin vermesi yaptırım uygulamamasida çok acı.bırakın dinsiz denmesi cinsel kimliğine varan saldırılar kabul edilicek gibi değil.Dahi yı anlamak …bütün mesele bu.Çok acı.o ilk öğretmen.o bir cumhurbaskani.o bir yazar.ve o olmasaydı lari yazmk istemiyorum.Nasıl olursanız öyle yönetilirsiniz.ve o bir insan…Allah lık iddia etmk kimin haddine kâfir v.s. deniyor.ve doğruları savunucusu olunca kâfir bile deniyor bize…elhamdülillah müslümanın.ve ölmüşlerimizin arkasından kotu konuşmayı yasaklayan bir dinimiz var…

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s