Avrupalı Kızılderili Hintlilerin Kökeni

Avrupalı Kızılderili Hintlilerin Kökeni Öncü Türkler

Genografi Projesi

İnsanlığın dünya üzerinde yayılımını ve 100 bin yıl içinde göç hareketlerini belirlemek için National Geographic Genografi Projesi olarak adlandırılan Genetik bilimci Dr. Spencer Wells tarafından 2005 yılında başlatılan geniş çaplı bir araştırma yapılmıştır. Kan örneklerinde  Y-DNA’daki STR işaretleri veya mtDNA’daki HVR bölgelerindeki mutasyonlara bakılmıştır. DNA testleri ile ilgili genel açıklamalar ayrı bir yazımızda oldukça basit bir dille verilmeye çalışılmıştır OKUMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN.

Araştırmalarda kanı 100 bin yıldır karışmadan kalabilmiş kabileler sadece Afrika’da tesbit edilmiş. Yani insanlığın beşiğinin Afrika olduğu anlaşılmış. İlk göçler 60 bin yıl kadar önce başlamış ve Afrika’dan ilk göç grubu Hindistan’ın güneyinden Endonezya’ya ve Avustralya’ya, diğer kısmı da kuzeydoğu Asya üzerinden Amerika’ya göç etmiş. 45 bin yıl kadar önce Orta Asya’ya varmışlar ve asıl çoğalma, gelişme ve yayılma buradan olmuş. Bu grubun insanları (Eurasian Clan) uzun süre Orta Asya’da yaşadı ve çoğaldı, Avrupalı ve Asyalı yani Avrasya insanlarının çoğunun atalarını oluşturdu. Dr. Well’s e göre; “İnsanlığın doğduğu yer Afrika ise Orta Asya’da bebeklik zamanını geçirdiği ve büyüdüğü yerdir”.

genographic_map

Afrika’dan ve Orta Asya’dan ilk insan göçlerinin genografi haritası

 Zakircan Niyazov

Dr. Spencer Wells’in araştırmaları sırasında onbinlerce kişiden alınan kan örneklerinden DNA’ları incelenerek aşağıdaki National Geographic Journey of Men belgesel videosunda açıklanan önemli bir sonuca varılmıştır:

Orta Asya’dan 2 bin kan örneği alınmış. Örnek verenlerden biri de Kazakistan’ın Doğu Kırgızistan sınırına yakın bölgesinden Kazak Türkü Zakircan Niyazov. Wells’e göre: Niyazov’un olağan dışı kan örneğinde önemli bir keşifle karşı karşıya kalınmış. DNA bir anlamda bir insanın yaratılış kurallarının yazıldığı kitap gibi.  Y-Kromozomuna dayalı çalışma yöntemi insanın baba tarafıyla ilgili bağlantılarını belirler. İnsan Y kromozonunu babasından o da babasından alır. Böylece kuşaklar boyu bu ilişki sürer gider. Niyazov için de 2 bin kuşak geriye gidersek, bir kişiye yani 40 bin yıl önceki dedesine ulaşırız. Bu çok önemli bir kişiydi. Hala Orta Asyada yaşıyordu. Niyazov genetik olarak M 173 –yani Orta Asya işareti- denilen DNA damgasını taşıyor. Niyazov’un kanı DNA açısından 40 bin yıl geriye kadar saf kalmış. Yani Zakircan Niyazov 40 bin yıl önce şimdi bulunduğu yerde yaşamış olan bir aileden gelmekte. Ataları bu toprakların ilk insanlarıydı. Niyazov’un ailesi insanlığın bilinen en eski genetik kökenine sahip olup 2 bin kuşaktır yaşamaktalar, etnik saflıklarını korumuşlar, yabancılarla  karışmaları olmamış.  Niyazov M 173 DNA damgasını taşıyan bu kabilenin bir üyesi. “Journey of Man” belgeselinin Zakircan Niyazov ve Çukçiler ile ilgili bölümlerinin özeti (Türkçe dublajlı)

“Haa Türkler”

Bunların anlatıldığı belgeselde Spencer Wells, Zakircan Niyazov’u evinde ziyaret ediyor. Wells İngilizce konuşuyor arada tercüman Rusça’ya çeviriyor. Dolayısıyla Niyazov da Rusça konuşuyor.

Video’da yer alan Wells ve Niyazov arasındaki konuşmada çok önemli bir an var.  Wells Niyazov’a “Kanınız, soyunuz bizi ilk Orta Asyalılara, Uygurlardan, Pamirlerden, Taciklerden eskiye,  burda yaşayan ilk insanlara götürüyor desem ne dersiniz” dedikten hemen sonra Niyazov buna 11.03 de Rusça  “Haa Turki” diye ekleme yapıyor. “Turki – тюрки” Rusça’da  “Türkler” demek. Ancak tercüman o arada tercümesini bitirmediği ve aynı anda Wells de tekrar konuştuğu için Niyazov’un bu topraklarda yaşayan ilk insanların, ilk Orta Asya’lıların, Türkler olduğunu vurgulamasının çevrilecek ve değerlendirilecek zamanı kalmıyor.

Wells bu bölümde Niyazov’un atalarının “Türkler” ya da “Ön Türkler” olduğuna değinmiyor. İşin içinde Ön Türklerin olduğu ortaya çıkması halinde siyasi tartışmalara taraf olmamak için bunu kasıtlı yapmış olabilir. Diğer taraftan projenin amacının  antropolojik yani göç yollarını belirleyip haritasını çıkarmak olması nedeniyle soybilime girmemesi gayet normal.

Ama Niyazov Kazak Türkü. Aynı genleri taşıdığı belli olan 2 bin kuşak – 40 bin yıl öncesi de Türklerden daha doğrusu Ön/Proto Türklerden başka kim olabilir? Bunun cevabını bizler biliyoruz, zaten Niyazov’un kendisi de görüşmede vermiş.

Avrupa, Rusya, Hintli, Kızılderili ataları Türklerin ecdadları

Araştırma sonucunda bu özel M 173 DNA damganın tüm kuzey yarımkürede yayıldığı ve 1 milyardan fazla insanın DNA’sında bulunduğu belgeselde vurgulanmakta.  Tüm Avrupa, Rusya, Kızılderililer ve kuzey Hintliler dahil, 1 milyardan fazla insanın atası Orta Asyalı Niyazov’un ailesinden gelmiştir. Niyazov’un ataları yani Ön Türkler  kuzey yarım küreye yayılmışlar; Avrupa, Rusya, kuzey Hindistan, Asya’nın bazı bölgelerinin, kuzey ve güney Amerika nüfusunu oluşturmuşlar.

Avrupaya göçler 30 bin yıldan beri süregelmiş. Kabilenin/sülalenin göç etmeyen üyeleri Kazakistan’da kalmışlar ve hala aynı yerde yaşamaya devam etmekteler. Buradan ayrılıp göçenler ise genetik olarak çok yakın olmalarına rağmen vardıkları yerlerde öylesine inanılmaz çeşitlilik yaratmışlar ki… hem renk hem şekil olarak.

Çukçiler

Niyazov’un tarih öncesi damgası/işareti Sibirya’nın kutup bölgesinde yaşayan ve Dukhalar ve Sataanlar gibi rengeyiği yetiştiricisi, besleyicisi olan Çukçi (Chukchi) göçer kabilesinde de ortaya çıkmış. Göçer olmaları, rengeyiklerinin mevsimsel olarak yiyecek bulmaları için zorunlu. Çukçiler  Sibirya/Altay Türk halklarından biri. Sibirya’nın kuzeydoğu ucunda Çukçi Yarımadası, Kuzey Buz Denizi ile Bering Boğazı kıyılarında yaşarlar. Vücutlarındaki uzantılar, soğuk iklime dayanabilmeleri için doğa tarafından aza indirgenmiş. Yani kolları, bacakları ve parmakları daha kısa, gözleri daha kısa ve yuvarlak.

Onların ecdadı da 20 bin yıl önce Buzul çağının ortasına, günümüzde yaşadıklara yerlere gelmişler. 13 bin yıl önce Bering boğazından geçip, Amerika yerlilerinin ataları olmuşlar. Bering boğazından geçişleri o dönemde buzulların eriyip su üzerinde Beringiya denilen yeni bir kara parçasının ortaya çıkması sayesinde olmuş. Bu yeni kara parçası Rusyanın doğu ucunu Alaskaya bağlıyordu. Ren geyikleri bu kara parçasındaki yeni otlaklara yönelince Çukçilerin ataları da onları takip etti. Böylece Yeni Dünyaya ulaştılar. Kayalık Dağlarının Doğu tarafından buz olmayan bir koridordan geçerek Güneye ilerlediler. 800 yılda çoğalarak hem Kuzey hem de Güney Amerika’ya dağıldılar. Bu seyahate katılmayanlardan arta kalanların torunları şimdiki 14 bin Çukçi nüfusunu teşkil ediyor.  Dr. Spencer Wells’in Çukçiler – Zakircan Niyazov akrabalığını tesbit ettikleri Amerikan yerlileri ise Arizona’da de Chelly kanyonunda yaşayan Navaholar.Wells’in Journey of Man belgeselinin Zakircan Niyazov ve Çukçiler ile ilgili bölümlerinin tamamı (İngilizce)

Lolan Güzeli

Lolan'ın Urumçi müzesindeki balmumu heykeli

Lolan’ın Urumçi müzesindeki balmumu heykeli

Zakircan Niyazovun yaşadığı yerlere yakın sayılabilecek bir bölgede Taklamakan çölündeki Lobnur  kuru tuz gölünün Batısında kadim kent Loulan’da bulunan, o yüzden Loulan/Lolan adı verilen 3800 yıllık bir bayan mumyası bulundu. Bilgisayar ile oluşturulmuş modellemesiyle Lolan Çinlilere göre, daha uzun boylu, beyaz tenli, upuzun kirpikli, ince düz burunlu olarak etnik terminolojiye göre “Kafkasyalı” (Caucasian). Kafkasyalının ille de Kafkasya topraklarından olması gerekmiyor. Afrika, Hispanik ve Güney Doğu Asya ırkları özellikleri ile hiçbir ilgisi olmayan beyaz Avrupa ırkı sınıfına giriyor.

Lolan ve aynı bölgede bulunan otuza yakın mumyalar da çok iyi korunmuş. Bazı mumyaların üzerlerine dokuma kumaş giydirilmiş. Bu kumaşlar, İskoçya’nın kuzeyindeki yaşayan Kelt klanların ölülerini gömerken giydirdikleri ekoseli kumaşa çok büyük benzerlik gösteriyor. Dokuma sadece Avusturya Alplerinde belli bir bölge üzerinde üretilen cinsten.

Bu konudaki ayrıntılı yazımızı OKUMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN.

2007 yılında, Çin hükümeti yazının başında bahsedilen National Geographic Topluluğu’nun yürüttüğü gen araştırmasına izin verdi. Yapılan araştırmanın sonunda, mumyaların Avrupa, Mezopotamya, İndus Nehri bölgesi ve henüz belirlenmeyen diğer bölgelerdeki halkla akraba oldukları anlaşıldı. Bu da Türklerin o zamanlardaki yurtları halklarının Avrupa, Anadolu, Hint halklarıyla akraba olduklarına ilişkin Dr. Spencer Wells’in vardığı sonuçları ayrıca doğruluyor. Ahmet Yeşiltepe_Zaman Yolcusu Türklerin İzinde Belgeseli

Çinliler önce mumyaya “Türklerin Büyük Annesi” adını vermişler. Ama genetik çözümün Dünyanın bilgisine açılmasıyla mumyaların Ön Türkler olarak kabul görmeye başlanması Çinlileri ürkütmüş. Artık Tarım mumyaları, Pekin hükümetinin fazla üzerine gidilmesini istemediği kendilerinin de araştırma yapmadığı antik eserler durumunda. Bu yüzden müzede profesyonel çekim yapılmasını yasaklamışlar. Çinliler Dünya’dan saklamaya çalıştıkları, sınırları içerisinde bulunan, Türk Piramitleri için güttükleri politikayı burada da yürürlüğe koymuşlar.

Türkiye insanı

Günümüz Türkiye insanının DNA’sı, 50,000 yıl önce Anadolu üzerinden Orta Doğu’dan Avrupa’ya göç olduğunu göstermektedir. Türkiye’de çoğunluk, Avrupalı, Kafkasyalı, Orta Doğulu ve Orta Asyalı topluluklar E3b, G, J, I, R1a, R1b, K ve T gibi haplogruplara sahiptir.ftDNA_Göç_Haritası-mtDNA

Türklerin genetik bağlantıları bir başka yazımızda incelenmektedir: OKUMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN

Avrupalılara benzemiyoruz

Bazı İtalyanlar ve istisnalar dışında genelde Anadolu Türkleri neden Avrupalılara benzemez? Batı Avrupa nüfusunun %70’i R1b olmasına rağmen oldukça farklı dış görünüşlere sahiptir. Bunun nedeni, atlı arabalarla ve süvari birlikleriyle düşmanlarına üstünlük sağlayan savaşçıların kendilerinden çok daha kalabalık toplumları yenerek bölge halkına üstünlük kurmalarıdır. Çok eşliliğin yaşandığı eski çağlarda galip gelen taraf savaş esiri cariyeler de edindiği için, bir erkeğin nesli pek çok kadından devam etmiştir. Bu sebeple, Türklerin oradaki genetik soyları R1b grubundan olmalarına rağmen, anne tarafına ait genlerin baskın çıkmasından dolayı gittikçe farklı dış görünüşlere sahip olmuşlar.

Mu Kıtası batmadan önceki göçler

Dr. Wells’in genografi araştırmasına göre insanlar 45 bin yıl kadar önce Orta Asya’ya varmışlar ve asıl çoğalma, gelişme ve yayılma buradan olmuş. Bu da bize MU kıtası batmadan kaçabilenlerin Orta Asya’ya, oradan Kuzey Avrupa’ya ve Amerika kıtasına göç etmiş olmaları ve oralarda koloniler kurmalarını hatırlatıyor. Bu göçün hangi tarihlerde yapıldığına dair kesin bilgi yok.  Mu’nun 70 bin yıllık uygarlık tarihine sahip olduğu tahmin ediliyor, insanlığın ortaya çıkış da 100 bin yıl öncesine dayanıyor. Mu kıtasından Orta Asya’ya oradan da Kuzey Avrupa’ya göçenlerin günümüz Avrasya insanının ve Amerika yerlilerinin ataları olduğu varsayımı ilginç bir şekilde  genografi araştırması sonuçları ile örtüşmektedir. Batık Mu kıtası ile ilgili geniş açıklamalarımızı OKUMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN. Öncü-İlk-Proto Türklerin Tarihi ve genetik bağlantıları ile ilgili kronoloji ve ayrıntıları OKUMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN.

DNA, DNA bölgeleri nedir, DNA testlerinde nelere bakılır ve ne elde edilir? OKUMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN.

KAYNAKLAR:

Türk ırkı nasıl doğdu ve gelişti ve bugün Prof. Spencer Wells. Lale Gürman. 14 Şubat 2013 http://www.turkishnews.com/tr/content/2013/02/14/turk-irki-nasil-dogdu-ve-gelisdi-ve-bugun-prof-spencer-wells-video/

İnsanlığın Yolculuğu ve Orta Asya http://www.tur.freeservers.com/rich_text.html

Examining the Genographic Project – National Geographic http://maya-gaia.angelfire.com/journey_of_man.html

Journey of men. Karobi Moitra. 27 Temmuz 2014.  http://extranet.redeemer.ab.ca/sites/Schools/hta/ppaulgaard/Shared%20Documents/Biology%2030/Unit%204%20Population%20Genetics/JOURNEY%20OF%20MAN.pdf

Genetik Soybilim. Vikipedi http://tr.wikipedia.org/wiki/Genetik_soybilim

Modern Faces give clues to Ancient Migration. 9 December 2011 http://www.abroadintheyard.com/modern-faces-ancient-migration/

The Journey of Man belgeselinin video partları 1-13 http://www.stafaband.info/downloa/mp3/lagu_spencer_wells_the_journey_of_man_part_1_of_13_a_genetic_odyssey/

Distribution of European Y-chromosome DNA (Y-DNA) haplogroups by country in percentage. Eupedia. http://www.eupedia.com/europe/european_y-dna_haplogroups.shtml

Türklerin genetik tarihi. Vikipedi https://tr.wikipedia.org/wiki/Türklerin_genetik_tarihi

Bülent Pakman. Ekim 2014. Ekleme Mart 2016. İzin alınmadan ve aktif link verilmeden alıntılanamaz.

Konuyla ilgili yazılarımız:

IMG_2654Bülent Pakman kimdir?  Facebook Widgetshttps://bpakman.wordpress.com/pakman/

Reklamlar

3 Responses to Avrupalı Kızılderili Hintlilerin Kökeni

  1. Geri bildirim: Hunza Türkleri | Pakman World

  2. Gevsemeyinlan dedi ki:

    Cukcilerin yasayislari ‘ve native amerikalilarin yasayislari arasinda cok buyuk benzerlikler var. Ayrica chukcilerin konustugu dili arastirmak gerek. Ayrica belgeselde tercumanin niyazov’un turki/турки yani turkler lafini cevirmemesini herhangi bir rusun gorur gormez turkleri tanimasina ve bilmesine bagliyorum onun icin cok normal.

  3. Kızıl Kurt dedi ki:

    Kızılderililerin Türk oldukları aşikardır. Fakat Hintliler Soğd kökenlidir. Atasal olarak Türk kökenli olmaları mümkün değildir. Ayrıca genetik çalışmalar güvenilir değildir. Zira bu tür çalışmalar dünyaca ünlü üniversitelerde ABD’nin ve AB’nin özel fonları ile siyasi amaçlarla yaptırılmaktadırlar. Dünya tarihini ve toplumların yerleşim-göç alanlarını bilmeden masabaşında yazılmış pekçok uydurma rapor ve bilimsel makale vardır. Örneğin; Güney Azerbaycan Türkleri’ne onlar İran derler. İran Pers İmparatorluğu 13 sene sürmüştür. Birbirlerini katlederek anca o kadar dayanmıştır. Bunun haricindeki bütün zamanlarda Türk hakimiyeti vardır. Abbasiler döneminde Tuğrul Bey’e aktarılan devlet yetkileri sebebiyle Araplar Emeviler dönemimde Farisilere destek çıkmışlardır. Çinliler bugünkü Çin’in güneydoğusunda küçük bir alandadır. Çin’de 28 farklı etnik unsur bulunur. Aslında bunların çoğu da kadim Türk yapılarıdır. 28 farklı etnik 28 farklı dil kullanırlar. Hiçbiri de birbirini anlamaz. Bütün Çin içi diller ve lehçeler Köktürkçe tamgalardan kaynaklanma dil yapısı kullanırlar. Dil tarihi araştırmalarında bulunmuştur. Hindular da Çinlilerin yerleştikleri o alanın hemen yan tarafına yerleşmişler, zaman içerisinde batıya doğru kayarak Basra Körfezi’ne yakın bir yere yerleşmişlerdir. Akrabaları olan Hindularla da komşulardır.İran ve Hindistan bayrakları da birbirine çok benzer. Zira İran kültürünün Hindistan’a etkisi vardır. Kürtler ise Basra Körfezi’ne yakın 2 köyden çıkmadır ve Soğd kökenlidir.16. yüzyıla kadar onların da varlığı duyulmamıştır. Bizim de araştırmalarımız neticesinde belirlediğimiz dünya tarihi var. Genetik çalışmalar tamamen siyasidir. Türkler ile dünyanın diğer toplumlarını ayıklamak için uydurmadır. Ben HUN mezunuyum ve Biyokimya, Genetik uzmanıyım. Bu alanlarda aldığım derslerin ve yaptığım araştırmaların sayısını bile unuttum. Paylaşımlarınız için teşekkürler. Siteyi beğendim içerik olarak.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s