Papa’nın Kini

Hıristiyan Katolik aleminin ruhani lideri Papa 16’ncı Benedikt Almanya’nın güneyindeki Bavyera bölgesini Eylül 2006 daki ziyareti sırasında Almanya’da Regensburg Üniversitesinde İslam aleyhinde yaptığı kışkırtıcı konuşmasında “Hıristiyanlık ile akıl arasında sıkı bir bağ var, İslam’da ise Tanrı kavramı o kadar soyut ki akıl ile Tanrı arasında böyle ayrılmaz bir bağ yok. İslami cihad akla ve Tanrı’ya karşı” diyor.

Papa konuşmasında Kuran’a atıfta bulunarak, İslam’daki “Dinde zorlama mecburiyet yoktur” ifadesinin Muhammed’in güçten yoksun olduğu ve tehdit altında bulunduğu ilk dönemlerine denk geldiğini belirtiyor. Papa bu sözlerini, 1350-1425 yılları arasında yaşamış olan ve Batı tarihinde Türklere karşı verdiği mücadelelerle anılan Bizans İmparatoru Manuel II Paleologos’un sözleriyle destekliyor. Papa kendini dinleyenlere Bizans İmparatoru’nun bir İslam alimine söylediği şu sözleri aktarıyor: “Bana Muhammed’in getirdiği yenilikleri göster… Sadece kötü ve insanlık dışı şeyler bulacaksın. Tıpkı vaaz ettiği dinin kılıç gücü ile yayılması emrini verdiği gibi… Dine davet için, şiddet ve tehdit yerine, iyi konuşma kapasitesi ve doğru akıl yürütme gerekir…

Bu konuşmayla ilgili yorumlara bakalım:

İtalyan basınının önde gelen gazetesi La Repubblica;

Papa Muhammed’in kılıcını aforoz etti. 16’ncı Benedikt’in, Muhammed’le polemiğe girdiği bu Kuran karşıtı alıntıları Türkiye’ye yapacağı ziyaretten birkaç ay öncesine denk düştü. Ve üstelik de Türklerin çok olduğu Almanya’da İstanbul ve Ankara’dan sonra en büyük Türk şehri sayılan Berlin’in başkent olduğu bir ülkede bu konuşmayı yaptı

İslam dünyası uzmanı Prof. Dr. Gilles Kepel;

Papa’nın şiddeti yorumlaması Kilise için bir yenilik. Ama Papa’nın İslamı yorumlamak için meşruiyeti yok. Müslüman aleminin bir kısmının daha radikalleşmesine yol açacak...”

Vatikan uzmanları;

Papa, İslam ve Hıristiyan dinlerinde Tanrı’nın aynı olmadığına dikkat çekiyor. Dolayısıyla İslam ve Yahudi dini mensupları ile ortak dua etmenin anlamsız olduğunu söylüyor

Papa`nın Özel Kalem Müdürü, Georg Gainswein;

İslam Hıristiyan kimliğini tehdit ediyor, Avrupa`da İslami değerlerin yayılması, kıtanın kimliğine karşı tehdittir, batıyı İslamlaştırma çabaları reddedilemez bir gerçektir ve bu, Avrupa kıtasının Hıristiyan kimliğini tehdit etmektedir. Papa Benedict İslamiyet ile şiddet arasındaki bağa ilişkin sözleri ile Papa İslam`la ilgili bir gerçeği dile getirmiştir.

Prof. Dr. Yümni Sezen, Diyalog İhaneti kitabı yazarı;

Bu sözler Hıristiyan dünyanın bizimle diyalog kurmasının mümkün olmadığını açıkça göstermiştir. Takiyyecilik olarak yorumlanması gereken bu tür girişimlerin arkasında İslam’ın içinin boşaltılmasının yatmaktadır. Zaten bu Papa’nın Türk ve İslamiyet düşmanı olduğu biliniyor. Bu açıklamaları yaptıktan sonra Türkiye’ye gelmesi nasıl olacak bilmiyorum. Hiçbir şekilde davet edilmemesi gerekiyordu. AB dayatması ile bu davet gerçekleşti ama doğru değildi.

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sait Doğan;

Papa bir gerilim oluşturmaya çalışıyor, Müslüman ve Hıristiyanları kapıştırmaya çalışıyor.

Yazar Aytunç Altındal;

İslam dini hoş görü dinidir. Katolik İspanya’da Katoliekler Yahudileri yakarken, hoşgörü dini olan İslamiyet Yahudileri yakılmaktan kurtarmıştır. Papa konuşmasında tam 17 kez ‘Muhammed ve Cihad’ dedi. Bu konuşmayı izlemek için 230 bin kişi geldi. Bu bugüne kadar en büyük kalabalık oldu Almanya’da. Papa, İslam dininin kılıç dini’ olduğunu ve zorla kabul ettirildiğini söyleyerek Bizans İmparatoru Manuel Paleologos’un yazılarından örnekler verdi. Paleologos 1391-1425 yılları arasında İmparatorluk yapmış olan bir kişi. Bu kişi Kosova Savaşı’nın ardından yani I. Murad’tan sonra imparator oluyor. Bu adamın sözlerinden yola çıkarak ‘işte Manuel Paleologos’un anlattığı gibi Türkler başka bir medeniyete aittirler. Ancak onu da tam olarak temsil etmezler’dedi. Ve papalar ararasında ilk kez İslam dinine açıkça saldıran ilk Papa oldu. İslam dinini yargılamak Papa’ya düşmüyor. Benedikt’in tarih bilgisi yok. Hıristiyanlık ile İslam’ı karşılaştıranlar hangi dinde hoşgörü olduğunu anlayacaktır. Papa’nın sözünü ettiği Paleologos Manuel İmparator olmadan önce I. Murad’la birlikte Bizans’a karşı ayaklanma düzenlemiş. Yani Bizans’a karşı Türklerle birlikte isyan etmiş olan kişidir. Papa’nın herhalde bunlardan haberi yoktu. Eğer bir hoşgörüden söz edilecek ise papa önce Engizisyon’un hesabını versin.

Papa 16. Benedikt Almanya’da sarfettiği İslam dini kılıç dinidir sözlerini bilinçli olarak söylemiştir. Bu Papa son derece eğitimli ve 30’a yakın yayınlanmış kitabı var. Gerçekten de son 200 yüzyıl içinde gelmiş geçmiş Papalar’ın en eğitimli ve bilgilisidir. Ancak bu Papa’nın yanlışlıkla bir kelimeyi sarf etmesi mümkün değil. Öncelikle dikkat çekmek istediğim iki husus var. Hem Başbakan Erdoğan hem Dışişleri Bakanı Gül’ün Papa’nın sözlerinin ardından yaptıkları açıklamaları değerlendirmek gerekir. Şöyle ki; Başbakan Papa özür dilemelidir’ dedi. Her şeyden önce papaların özür dileme yetkileri yok. Papalar özür dileyemezler. Çünkü 1870’li yıllarda yanılmaz ilan edilmişlerdir. Şöyle ki şu masanın üstündeki çay bardağına benim elim çarpsa ben suçluyum. Papa’nın eli çarpsa Tanrı böyle istedi’ denilir. Papa’nın özür dilemesini beklemek bilgisizliktir. Papa’nın çok üzgün olduğu açıklamasını yaptığı tamamen Papa’nın yalak işbirlikçilerinin uydurmuş olduğu bir palavra. Papa hiçbir şekilde üzgün olduğunu da söylemedi. Papa 16. Benedikt şunları söyledi: Müslümanların benim sözlerimi anlayamamasına üzüldüm. Ben Müslümanlara yardım edecek şekilde konuştum. Ama onlar beni anlamadılar diyerek “regret” kelimesi kullandı. Regret- pişmanlık diye tercüme edildi. Ancak bunun gerçek anlamı teessüf etmektir.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu;

Haberi dehşet ve hayretle okudum, bu sözler, ‘Papa’nın kendi iç dünyasındaki kini, düşmanlığı, nefreti yansıtıyorsa’ çok daha vahim bir durumla karşı karşıyayız.

Papa’nın sözleri, hem Hıristiyanlık dünyası hem de insanlığın ortak barışı adına fevkalade kaygı ve üzüntü verici. Batı’da İslam dünyası, İslam ve İslam’ın peygamberi hakkında hep önyargılı, taraflı, bilimsellikten uzak ve hasmane değerlendirmeler yapılmaktadır.

Kilise, tarihte batı kamuoyunu da ayağa kaldırarak İslam’ı düşman gördüğü için haçlı seferleri yaptı. İstanbul’u işgal ettiler, binlerce insan öldürüldü. Ortodoks Hıristiyanlar ve Yahudiler öldürüldü ve zülüm gördüler. Hıristiyan teologlar 4. asırdan itibaren dünyayı hep ‘Hıristiyani dünya-şeytani dünya’, ‘Hıristiyani güç- şeytani güç’ olarak ikiye ayırdılar. Zihinlerinde hep bu kategori oldu. Hıristiyan dışındaki dünyayla savaşmayı kutsal bir görev olarak gördüler. Onun için Batılı kilise adamlarının beyin arkalarında hep haçlı zihniyeti ve kutsal savaş anlayışı vardır. Öyle zannediyorum ki Papa’nın bu sözleri de beyin arkasındaki kutsal savaş ve haçlı zihniyetinin bir yansıması gibi görünüyor. Batı’nın Ortaçağ boyu İslam hakkında önyargılı ve çarpıtılmış bir kanaate sahip olduğunu sadece bizler değil, birçok insaflı Batılı bilim adamı da söylüyor.İslam’da Tanrı ile akıl arasında bağlantı olmadığı konusunda sorgulanması gereken Kilise’nin yaptıklarıdır. Kilise dinin orijinalinde yaptığı tahribatı akıl zannetti. Hıristiyan Kilise, tarihte aklı devre dışı bırakarak, kendi çıkarlarını kendi hiyerarşik yükselmesini öne çıkardığı, insanların dindarlıkları üzerine tahakküm kurduğu, Tanrı ile fert arasına girip adeta kutsalı sömürdüğü için batı bir aydınlanma ve reform süreci yaşadı. Bugün Batı’da din karşıtlığı varsa onun sorumlusu aklı devre dışı bırakan Hıristiyan Kilise’dir.

Papa’nın aynayı kendine tutması, kendi iç dünyasındaki duyguları zapt etmesi ve Batı’nın çokça telaffuz ettiği barış, sevgi, ötekine saygı gibi kavramları özümsemesi ve içselleştirmesi gerekmektedir, kendi dinine saygılı bir din adamından böyle bir ahlaki erdem bekliyorum.Papa’nın söylediklerinin ötekine saygı, dine saygı ve ortak ahlaki erdemler çerçevesine sığmaz, hele hele eleştiri hiç değildir. Çünkü biz eleştiriye açık bir geleneğiz. Bir din adamı, bilim adamı, bir dinin tarihinde o dine mensup insanların yanlışlarını eleştirirse bunu tartışırız. Ama bir dinin kutsalına, peygamberine, kitabına yönelik bir dil uzatma varsa artık bu küstahlıktır, düşmanca bir ifadedir ve din kavgasını körükleyen büyük bir talihsizliktir.Batı’da birçok insan, Batı’nın teknolojik ekonomik ve askeri üstünlüğünün verdiği bencillikle küstahlıkla ve tepeden bakmacı tavırla öteki kültüre mensup insanları yargılıyor. Halbuki gerçek medeniyet, teknolojide ve ekonomik gelirde üstünlük değil, insani ve ahlaki erdemlerde insana insan olduğu için saygı göstermede ilerleyebilmektir. Papa’dan ve diğer kilise adamlarından bu gerçek medeniyetin öncüleri olmalarını beklerdim. Böyle olabilirse bir din adamı o zaman saygın olur.

Ali Bardakoğlu böyle diyor ama bundan 2 ay sonra Türkiye’ye önemli bir Haçlı misyonu çerçevesinde Fener Patrikhanesinin başı Patrik Bartholomeus’u Ekümenikliği yani Dünya Ortodokslarının başı olarak tescil ettirme, bunun karşılığında onunla tüm kiliselerin birleşmesi için anlaşma yapma ve böylece bütün Hıristiyanları birleştirme hedefinde önemli bir aşamaya gelinmesi amacıyla gelen ve her fırsatta İstanbul’a Konstantinopol diyen aynı Papa ile el sıkışıyor.

Aslında Papa esas geliş amacı olan Patrik ile görüşeceği için protokol gereği Bardakoğlu ile de mecburen görüşüyor ve Bardakoğlu da buna alet oluyor.

Adamlar ne dese onu yapıyoruz. Konu mankeni gibi.

Eylül ve Kasım 2006 aylarındaki Sabah ve Yeniçağ gazete haberlerinden derlenmiştir. Bülent Pakman. Mart 2010. İzinsiz ve aktif link verilmeden alıntı yapılamaz.

Konuyla ilgili diğer yazılarımız:

İslama ve Hz. Peygambere Küfürler

İslami Cihad

Hz. Peygamber eşi Ayşe

Hz. Peygamber eşi Zeynep

Hz. Peygamber eşi Safiye

Sahte Kuran

Batının İslam Karşıtlığı

Twitter Widgets

İnanç ile ilgili yazılarımız:

Diğer ilgili yazılar:

Reenkarnasyon hakkında öğrenmek istediğiniz herşey

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s