Vize Çalışma Oturma İzinleri

Azerbaycan için Vize, Çalışma, Oturma İzin Prosedürleri

Burada yazılan herşeyin doğru ve aktüel olduğu düşünülmemelidir. Uygulamalarda, istenenlerde ve formlarda çok sık değişiklikler yapılmakta, farklılıklar olabilmektedir.    http://az.e.migration.gov.az/ sayfasından güncel durum araştırılmalıdır.

Nisan 2014 den itibaren işlemler Asan Xidmet (Kolay Hizmet) ofislerinden de yapılmaktadır daha fazla bilgi için: http://bit.ly/SXfbLo . Bakü’de ilk etapta 5 ayrıca Sumqayıt, Gence, Sabirabad, Berde, Qebele ve Masallı’da birer ofis açılmıştır: http://www.asan.gov.az/az/content/index/340/xidmet_merkezleri

Kayıt olduğu adresini değiştirip bildirmemenin cezası 301 AZN’dir. Miqrasiya 2016 dan itibaren adresleri kontrol etmektedir. Ceza ödenmediyse, ödenip sisteme girilmediyse 5 yılı deport (giriş yasağı) uygulanmaktadır.

VİZE

Vize “bir ülkeye giriş izni” demektir. İki türlü vize vardır.
1. “Single Entry” yani tek girişlik vize.
2. “Multiple Entry” yani çoklu girişli vize.

Vizeler iki şekilde alınır:
a. Gidilecek ülkeye gitmeden önce.
b. Gidilecek ülkenin sınır kapısında.

Azerbaycan Devleti, umuma mahsus yani normal pasaportlu Türk vatandaşlarına sadece Bakü havalanında ve Dilucu-Sederek (Nahçıvan’da) sınır kapısında tek girişlik vize vermektedir (yukarıdaki sıralamaya göre 1.b). Bu vizeyi havaalanında vize veren memurdan BOZUK 10 dolar harç ve 2 foto verip, kalacakları adresi beyan edip alanlar sonra yine havalanındaki pasaport polisine gösterip Azerbaycan’a girişlerini yaparlar. Dolardan başka döviz  ve 10 dolardan büyük küpürler kabul edilmemektedir. Pasaport polisi vizeyi görünce şahsı sisteme (bilgisayar sistemine) kaydeder. Bakü’den giriş yapan normal pasaportlular için sistemde 60 gün kalış süresi (stay period) görülür.  Sisteme girdikten sonra  vize tek girişlik olduğu için o vizenin geçerliliği bitmiş olur. Genelde pasaport süresinin kalış süresinden 3 ay fazla olması istenmektedir. Mesela Bakü’den giriş yapan normal pasaportlular için süre en az 5 ay olmalıdır. Pasaport süresi daha azsa kalış süresi de az verilebilir.

Karayolu ile gelen (Dilucu-Sederek [Nahçıvan] Sınır Kapısı hariç) umuma mahsus pasaportlular ise önceden vize almak zorundadırlar.  Gürcistan’daki Azerbaycan konsoloslukları 30 gün kalma süreli vize vermektedir. Azerbaycan’ın Türkiye’ye neden vize uyguladığı konusu başka bir yazımızda anlatılmıştır: Okumak için tıklayın.

Türkiye vatandaşı olan profesyonel sürücülere (TIR ve otobüs) bir yıl geçerli 90 gün kalış süreli çok girişli vize uygulaması bir süredir hayata geçirilmiştir.

Yeşil (hususi) pasaportlular için farklar; girişte vize işlemi yapılmaması ve sistemde 60 yerine 90 gün kalış süresi verilmesidir. Yani yeşil pasaportlular Azerbaycan’a vizesiz girmekte, girince doğrudan 90 gün kalış süresi almış olmaktadırlar.

Gerek normal, gerekse hususi pasaportlular için girişten sonra artık “kalış süresi” söz konusudur. Kalış süresinin uzatılması:

1. acil tedavi olunması zarureti.

2. Şahsın akrabalarının ağır hastalığı ya da ölümü.

3. Ülkede niyet edilen işin tamamlanamaması.

4. Kalış süresinin bitmesine 7 günden daha az zaman kalmamış olması hallerinde mümkün olabilir. Ancak pasaport süresi bitişi 3 aydan daha az olmamalıdır.

Havalanında her gelene mutlaka vize verileceğine dair bir garanti yoktur. Bu her ülkede böyledir.

10 GÜNDEN FAZLA KALACAK OLANLAR

Azerbaycan’da oturma izni olmayanlar ülkede 10 günden fazla kalacaklarsa her girişten sonra 10 takvim günü içerisinde (hafta sonu dahil) pasaport fotokopisi ve adres beyanı ile birlikte internetten, postayla ya da bizzat gidip Miqrasiya’ya (Göçmenlik Bürosuna) veya Asan Xidmet bürolarına başvurup adres kaydı yaptırmak zorundadırlar. Mail bazen kabul edilmeyebilir. Daha önce 3 gün olan bu süre 14 Kasım 2014 de 10 güne çıkarılmıştır. Kayıt olduğu adresini değiştirip bildirmemenin cezası 300 AZN’dir. Miqrasiya 2016 dan itibaren adresleri kontrol etmektedir. Ceza ödemediyse, ödenip sisteme girmediyse 5 yılı deport (giriş yasağı) uygulanmaktadır.

İnternetten başvuru ile ilgili bilgiler ve belgeler için tıklayın:

İNGİLİZCE AÇIKLAMALAR

AZERBAYCAN TÜRKÇESİYLE AÇIKLAMALAR

BAŞVURU (pdf) FORMU

Formun gönderileceği e-mail adresi: qeydiyyat@migration.gov.az . Formun 2. bölümünde ev sahibine ya da otel müdürüne ait bilgiler (adı, soyadı, kimlik no, tel) ve  evsahibi veya otel müdürünün imza yeri var. Bu sayfa linkleri ve mail değişebilir, bazen çalışmayabilir.

Başvuruya ülkeye son giriş damgasının olduğu sayfa dahil pasaport fotokopisi de eklenmelidir. Bu işlem için harç alınmamaktadır. Ülkeden çıkışta  işlemin gerçekleştiğine dair Miqrasiyanın gönderdiği elektronik postayı pasaport polisine göstermek gerekebilir. İnternet başvurusu cevabı hemen gelmeyebilir bu da çıkışta sorun olabilmektedir. O yüzden kısa süre sonra çıkış yapacakların e-posta yerine direk Miqrasiyaya elden internet başvuru yapıp Miqrasiyadan kayıt yaptırdıklarına dair belge almalarında yarar vardır.

10 günden fazla kalmak üzere Azerbaycan’a gelen yabancıların adreste kayıt altına alınmamaları durumunda, Devlet Migrasiya Hizmeti tarafından aşağıda belirtilen cezai yaptırımlar uygulanmaktadır.
– 10 Gün içinde kaydolmayanlara 301 AZN, vize kalış müddetini geçirenlere 401 AZN Manat para cezası
– Para cezasını ödemeyenlere ülkeye 5 yıllığına giriş yasağı konulmakta (deport edilmekte) yani 5 yıl boyunca Azerbaycan’a girememektedirler.

Çalışma ve veya oturma iznine başvurup bu izinlerin sonucunu almadan/beklemeden ülkeden çıkmak isteyenler yukarıda bahsedilen Miqrasiya kaydını yaptırmamışlarsa kalma sürelerinin olup olmamasına bağlı olarak ülkeden çıkarken ya da 48 saat önce 401 manat cerime (ceza) ödemek zorunda kalabilirler.

Adres değişikleri ile yabancının adresten ayrılması halinde bildirim yapılması gerekiyor.

AZERBAYCAN’DA OTURUM ALABİLME ŞARTLARI

Türk vatandaşı aşağıdaki hallerde oturum alabilir:

-Azerbaycan vatandaşı ile yakın akrabalık ilişkisi varsa
-Azerbaycan ekonomisine en az 500.000 AZN miktarında yatırım yapmışsa;
-Azerbaycan’da en az 100.000 AZN değerinde gayri-menkulü veya Azerbaycan bankalarında aynı miktarda parası varsa
-Ekonomi, sanayi, savunma, bilim, kültür, spor ve diğer alanlarda üst düzey uzman ise
-Azerbaycan’da geçici veya daimi oturan yabancının aile bireyiyse
-Yabancı tüzel kişinin Azerbaycan’daki temsilcilik ve şubesinin yöneticisi ve yardımcısı görevindeyse
-Azerbaycan’da müteşebbislik (% 80’i Azerbaycan vatandaşı olmakla en az, tam gün çalışan 5 veya yarım gün çalışan 10 sözleşmeli işçisi olması şarttır) faaliyeti yapmışsa
-Azerbaycan’da ücretli çalışmak için çalışma izni (Ferdi İcaze) almışsa
-Azerbaycan’da okul ve üniversitede eğitim görüyorsa
-Kayıttan geçmiş dini kurumlarda profesyonel dini faaliyet yapıyorsa
-Azerbaycan’ın uluslararası anlaşmalarında öngörülen hususlar varsa.

ÇALIŞMA – OTURMA İZİNLERİ

ÇALIŞMA İZNİ – Ferdi İcaze

Azerbaycan Devleti Azerbaycan vatandaşlarına istihdam imkanları sağlamak amacıyla yabancılara kota uygulamaktadır. Mesela 2012 yılı kota sayısı 12000 idi. Ülkeye giriş yapan mühendis, doktor, beyaz yakalılar (bazı idari-mali-teknik vb. meslek sahipleri) daha önce anlaştıkları ve o meslekler için çalışma izni kotasına sahip şirketlerle/işyerleriyle sözleşme imzalarlar (gelmeden önce imzalamamışlarsa). Çalışma iznini İşveren alır.

Ferdi İcaze (çalışma izni) başvurusu için istenen belgeler (Ayrıntılı bilgi ve form indirmek için:  İngilizce; http://bit.ly/192fBTs .  Azerbaycan Türkçesi; http://bit.ly/1cIakTG ) :

 • Başvuru formu (Ərizə – Anket) (internetten indirilebilir- İşveren imzalayacak):

  İşverenin: adı, adresi, faaliyet sahası, şirket türü, işçi sayısı. Yabancının: Adı, soyadı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, tarihi, daimi yaşadığı ülke, Azerbaycan adresi, uyruğu, ihtisası, yeni görevi, işyeri adresi, son 5 yılda çalıştığı yerler, Azerbaycan’a son giriş tarihi.

 • İşegötürenin (İşveren- çalışılacak Şirket veya kurumun)Azerbaycan devlet resmi kayıt belgesi, nizamnamesi (şirket tüzüğü)

 • İşverenin Vergi numarasını gösteren vergi dairesinde alınmış belge

 • Şahsın Azerbaycan Cumhuriyeti sınırları dahilinde kalmasına hak veren  senedin (ihtisasının – diplomasının) noter tasdikli Azerbaycan diline tercümesi,

 • Psikiyatr testi, dahili muayeneden oluşan sağlık raporları ve kan (AIDS, Hepatit B, C) testi. Tblisi prospektinde Azercell yanındaki Diyagnostika kliniğinde veya Nerimanov rayonu A. Molla Cüme Küçesi 11 B adresindeki Beynelhalk Tıp Merkezinde (International Medical Center) 108 AZN karşılığı yaptırılmaktadır. Test sonuçları ertesi gün (Pazar hariç) verilmektedir.

 • Ev sahibi veya otelden alınmış, noter tasdikli Azerbaycan ikametgah ilmühaberi.

 • Azerbaycan Devlet Dairesinden alınmış o şahsın son 5 yıldaki  tecrübelerini, yapacağı işleri anlatan, İşveren (Azerbaycan) için gerekli olduğuna ve şirketle Devlet arasında iş sözleşmesi-izin olduğuna dair yazı

 • Son giriş damgası içeren sayfa dahil pasaport fotokopisi

Miqrasiyanın yeri:

Miqrasiyaya giriş arkada-yandaki kapıdan. Giriş kapısından sonraki tek katlı binada bulunan bekleme salonuna gidip önce müracaat konusuna göre (ilk başvuru, hazır vesaikin alınması gibi) numara alınıyor. Elektronik ekranda sıra no.su ve bankosu gösterilince büyük binada alt kattaki o bankoya gidiliyor.

Nisan 2014 den itibaren işlemler ayrıca Asan Xidmet (Kolay Hizmet) ofislerinden de yapılmaktadır daha fazla bilgi için: http://bit.ly/SXfbLo . Bakü’de ilk etapta 5 ayrıca Sumqayıt, Gence, Sabirabad, Qebele, Masallı ve Berde’de de birer  ofis açılmıştır: http://www.asan.gov.az/az/content/index/340/xidmet_merkezleri

Göçmenlik bürosu resmi olarak 23 iş günü, (fiili olarak 35-40 takvim günü) içerisinde (süre değişebilir) başvuruyu inceler, isterse çalışma izni alacak şahısla mülakat yapar (ilk başvurularda). Sonunda belgeleri yeterli görürse, başvuran ülke vatandaşları için mevcut yıllık izin kotası dolmamışsa, çalışma izni (ferdi icaze) ve oturma müsaadesi (şahsiyet vesikası) verir.

Hazır olan Ferdi İcazenin alınmasından önce bankaya harç ödenmiş (1000 AZN) olmalı ve makbuz orijinali verilmelidir.

Ferdi icazenin uzatılması için istenen belgeler de ilk başvurudaki belgelerin aynısıdır. Ferdi icaze teslimatından önce 1000 AZN harç ödenmiş olmalı ve makbuz orijinali verilmelidir. Ayrıntılı bilgi ve form indirmek için:   İngilizce; http://bit.ly/1erm9f2 .  Azerbaycan Türkçesi;  http://bit.ly/1cIcaU

Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan ve 2 Haziran 2016 tarihinde yürürlüğe giren bir kanun değişikliğiyle, Migrasya Mecellesi’ne bazı ilaveler yapılmıştır. Sözkonusu ilavelerle, Azerbaycan’da kurulmuş ve kurucusu veya kurucularından en az biri yabancı uyruklu olan firmaların yöneticileri ve yardımcılarının çalışma izni almaları zorunluluğu ortadan kaldırılmış ve sadece geçici ikamet izni almalarına imkan sağlanmıştır.

OTURUM

Ferdi İcaze almak otomatik olarak oturum hakkı vermez. Ayrıca oturum almak gerekir. Çalışanlar için başvuru Ferdi İcaze ile birlikte yapılmalıdır. Eş için başvuru aynı anda da yapılabilir, daha sonra da yapılabilir. Başvuru formu eş için ayrıca doldurulmalıdır.

Geçici Oturma İzni (Şahsiyet Vesikası – Muveqqeti Yaşamaq Üçün İcaze Vesikası – Kimlik) için istenen belgeler (Ayrıntılı bilgi ve form indirmek için:   İngilizce; http://bit.ly/11Likif  Azerbaycan Türkçesi; http://bit.ly/199dbG8):

 • Başvuru formu (Ərizə – Anket) (Hazır form internetten indirebilir). Varsa eş için ayrıca doldurulacak.

  Soyad, ad, baba adı, doğum tarihi, doğulan ülke, şehir, medeni hali, kimliğini gösteren senet (pasaport) bilgileri  (geçerlik tarihi, pasaport türü, seri, numara, vatandaşlığı, oturum isteği sebebi, oturum istenen diğer aile fertlerine ilişkin benzer bilgiler, Azerbaycan adresi, ekler listesi

 • Pasaport fotokopisi, son giriş damgası olan sayfası dahil (eşinki de dahil)

 • Eş için Oturum almak isteniyorsa, noter tasdikli geçici oturum halinin, geçici oturum izni verilmesi gerekçesinin mevcut olduğunu gösteren belge (Azerbaycan diline çevrilmiş noter tasdikli evlenme cüzdanı  [Nikah Hakkında Şehadetname] sureti)

 • Azerbaycan’da geçici bulunma veya geçici oturma hakkı veren belgenin (varsa mevcut Ferdi İcaze gibi) aslı, fotokopisi;

 • Psikiyatr testi ve dahili muayeneden oluşan sağlık raporu ve kan testi raporu. Oturum başvurusu Ferdi icaze (çalışma izni) başvurusu ile birlikte yapıldığı takdirde ikisi için tek rapor yeterlidir. Tblisi prospektinde Azercell yanındaki Diyagnostika kliniğinde veya Nerimanov rayonu, A. Molla Cüme küçesi, 11 “B” adresindeki Beynelxalq Tıbb Merkezinde (İnternational Medical Centre) 109 AZN karşılığı yaptırılmaktadır. Test sonuçları ertesi gün (Pazar hariç) verilmektedir. Oturum almak istenen eş de rapor almak zorundadır ancak sağlık muayenesinde  daha kısadır ücreti 84 AZNdir.

 • 3×4 ölçüde fotoğraf 2 aded (arkası kırmızı fonlu, eş dahil)

 • varsa ve oturum almak isteniyorsa 14-17 yaşındaki çocukların noter tasdikli rızanamesi, pasaportu olmayan çocukların doğum belgesi

 • Ev sahibinin vereceği noter onaylı ikametgah ilmühaberi,  [kaydiyata salma] çalışan ve oturum almak isteniyorsa eş, çocuklar için ayrı ayrı, ev sahibinin kimliğinin, evin tapusunun noter tasdikli suretleri, apartman yöneticisinden ev sahibinin orada dairesi olduğuna dair beyan [Forma 2 – Arayış] ile birlikte)

Çalışanın ilk Oturum (şahsiyet vesikası) başvurusu, Çalışma izni (Ferdi icaze) başvurusu ile birlikte yapılmalıdır.  Her ikisinin süresi aynı tarihte bitiyorsa uzatma başvuruları da birlikte yapılmalıdır. Oturum süresi Ferdi icaze süresinden önce bitiyorsa sadece oturum başvurusu kabul edilmekte ve oturum geçerlilik tarihi ferdi icaze süresi sonuna kadar verilmektedir.  Yani oturum geçerlilik tarihi çalışma izni geçerlilik tarihini geçemiyor.  Aynı şekilde Oturum geçerlilik tarihi Pasaportun geçerlilik tarihi geçemeyecek şekilde verilmektedir. Böyle durumlarda Oturum bitmeden önce hem çalışma hem oturma izni için tekrar başvuru yapmak gerekiyor.

Belgeler tam olarak Miqrasiyaya verildikten takriben 3 -4 hafta sonra (sadece oturum istenmişse- Ferdi İcaze başvurusu yapılmamışsa), 5 hafta sonra (Oturum ve Ferdi İcaze birlikte verilecekse)  verilmektedir. 919 No.lu telefona pasaport no. ve isim verildiğinde kimliğin hazır olup olmadığı bildirilmektedir. Ferdi İcaze sadece  işveren yetkilisine teslim edilmektedir. Mayıs 2014 den itibaren kimlikler vekile de (şirketin işini takibeden elemana)  verilmeye başlanmıştır.

Hazır olan Şahsiyet Vesikasının alınmasından önce harç (kişi başı 3 aylık 30 AZN, 6 aylık 60 AZN, yıllık 120.4 AZN), Fredi İcaze için 1000 AZN  bankaya ödenmiş olmalı ve makbuz orijinali teslimatı yapacak olan memura verilmelidir.

Çalışma-oturma izni almayanlar 60 gün kalış süresi sonunda (yeşil pasaportlular 90 gün) ülkeyi terketmek zorundadırlar. Yoksa yakalandıklarında ceza yerler, sınırdışı edilirler veya daha sonra çıkış yaparlarsa da ceza yerler. Bu cezanın artık sınırda alınmadığı, çıkıştan önce Miqrasiyaya ödenmesi gerektiği söylenmektedir.

Şahsiyet vesikasının verilmesiyle havaalanındaki giriş sırasında sisteme girmiş olan kalış süresi (stay period) geçerliğini yitirir. Artık Azerbaycanda kalış süresi değil “oturma izni” süresi söz konusudur, bu da şahsiyet vesikasındaki geçerlik tarihine kadardır. Bu kimlik sahibi kimlik geçerlik süresi boyunca Azerbaycan’dan serbestçe çıkar, Azerbaycan’a serbestçe girer. Bazen ülkeye girerken “harada işleyirsiniz”  (nerede çalışıyorsunuz) diye sorarlarsa Ferdi İcaze’de beyan edilen/yazılı olan kurumu söylemeniz gerekir.

Şahsiyet vesikasının (oturma izninin) süresi başvuru tarihinden itibaren (veriliş tarihi değil) en fazla bir yıl olabilir. Yukarıda açıklandığı gibi pasaportun geçerlik süresi ve/veya Ferdi İcaze süresi daha önce ise oturma izni o tarihe kadar verilir. Bazen kotalara göre şahsiyet vesikaları bir yıl yerine 6 ay, 4 ay olarak da verilebilmektedir.

Şahıs, varsa eşi ve çocukları için de kendisi ile aynı anda ya da daha sonra oturma izni için yine aynı belgelerle başvurulabilir. Eş için sağlık raporu, evlilik cüzdanı aslı ve noter tasdikli tercümesi ev sahibinin ismen beyanı, fotoğraflar gereklidir.

Oturma iznini uzatmak için, süresi bitmeden en erken bir ay önce aynı işlemler tekrarlanarak başvuru yapılır. Bir aydan erken başvurular kabul edilmemektedir. Ancak uzatma olacağının garantisi yoktur. Miqrasiya isterse uzatır.

Geçici Oturma izni (temporary resident permit) ile girişte verilen kalış süresinin (stay period) birbiriyle ilgisi yoktur.

Oturma izni olanlar ve süresi geçmemiş olanlar Azerbaycan’dan çıkarken ve girerken bu kimlik ve pasaport ile çıkış-giriş yaparlar, yeniden vize almazlar. Ayrıca Türkiye’den çıkış yaparken pasaport polisine oturma iznini (şahsiyet vesikasını) gösterip 15 TL çıkış harcı ödemezler.

Kayıt olduğu adresini değiştirip bildirmemenin cezası 301 AZN’dir. Miqrasiya 2016 dan itibaren adresleri kontrol etmektedir. Ceza ödemendiyse, ödenip sisteme girilmediyse 5 yılı deport (giriş yasağı) uygulanmaktadır.

Miqrasiya’ya başvurudan sonra vazgeçmek ya da bu süreçte oturma süresini geçirip  Azerbaycan dışına çıkmak 401 Manat “Cerimeye” (cezaya) mal oluyor ve/veya başvuru halinde bu ceza peşin alınıp başvuru sahibinden 48 saat içinde ülkeyi terk etmesi isteniyor. Kalma veya oturma süresini geçirdikten sonra yurt dışına çıkmanın cezası ve işlemi de böyledir. Miqrasiyaya başvurulmuş olsa da oturma süresi geçmemişse yurt dışına çıkmada ya da girmede sorun yoktur. İşten ayrılanlar ya da çıkarılanlar Miqrasiya’ya beyan edilirler ve kendilerine Miqrasiya tarafından 48 saat içerisinde ülkeden çıkmaları için yazılı evrak verilir.

Çalışma izinlerinin uzatılmasının da limiti vardır. Daha önce 8 yıl olan aralıksız çalışma süresi 5 yıla indirilmiştir. Yani ülkede üst üste 5 yıldan fazla çalışmak mümkün değildir. Bu 5 yıldan sonra ancak 1 yıl ülke dışında oturduktan sonra dönüp bir 5 yıl daha çalışmak mümkün olabilir. 2013 yılında çok özel durumlar dışında bu kural uygulanmaya başlanmıştır. Ferdi İcazesinde çalıştığı yer olarak Devlet kurumları gösterilmiş olanlara ve/veya Devlet kurumlarının ihtiyacı olduğunu yazılı olarak bildirdiği şahıslara bu kural uygulanmayabilir.

Ferdi İcaze’nin (çalışma izninin) ilk başvuru ve uzatma harcı 1 000 Manat. “Yaşamaq İcazesi” (oturma izni) harcı ise 1 yıllık, 6 aylık ve 3 aylık sırasıyla 120.4, 60, 30 AZN. Öğrenciler 40 AZN.

Çalışma dışında, ülkede ticaret yapmak isteyenler serbest ticaret başvurusu yaparak oturum alabilirler.

İŞ BULMA ŞARTLARI

Azerbaycan’ın taşı toprağı altın değildir. Lokal ücretler çok düşüktür. İşsizlik vardır. Kalifikasyon gerektirmeyen işler için yabancı şirketler lokal istihdam yapmaktadırlar. Kalifikasyon gerektiren işlerde de lokal istihdam zorlamalarla gittikçe özendirilmektedir. Çalışma izni olmadan adam çalıştırana 50 000 Euro gibi çok ağır cezalar uygulanmaktadır. Polisler deneyim sahibi olmuşlardır, kaçakları görünüşlerinden ve lokasyonlarından yakalamakta, iş yerlerini denetlemekte, yakaladıklarına ceza uygulayarak sınır dışı etmektedirler. Kontrollar gittikçe sıklaşmaktadır.

Yukarıda açıklamalardan da anlaşılabileceği gibi Azerbaycan’a belki bir iş bulurum diye gelecek, hele hele iyi bir meslek sahibi olmayanların hiçbir şansı yoktur. Paralarına ve zamanlarına yazık etmesinler, maceraya girmesinler.

Şahsiyet vesikası olanlar Azerbaycan’da gayrımenkul alabilmektedirler. Ancak sürekli oturma garantisi olmadan bu tavsiye edilmemektedir.

Yazının devamını okumak için lütfen tıklayın:http://wp.me/PAexV-3Rd

Bülent Pakman. Temmuz 2012. Son düzenleme 2016. İzin alınmadan, aktif link verilmeden yayımlamaz, alıntı yapılamaz.

Not: Burada yazılan herşeyin doğru ve aktüel olduğu düşünülmemelidir. Uygulamalarda değişiklikler yapılmış olabilir 

Azerbaycan’da Kimlik ve Dil

YANLIŞ: Türkiye’de Azerbaycan Türklerine “Azeri” konuştukları dile de “Azerice” denmektedir.  Azerbaycan resmi politikasında bu tanımlar  “Azerbaycan Halkı”, “Azerbaycanlı” ve “Azerbaycan’ca”, “Azerbaycan Dili” şeklindedir. Bunlar külliyen yanlıştır.

Bir: Azerbaycan bir coğrafya ismidir, millet değil, Ayrıca soyu bilinen, kendine has dili olan halklar coğrafi adlarla kimliklendirilemezler. 
İki: Azeriler İran’da yaşayan küçük bir etnik topluluktur. Azeri sözcüğü, ilk defa olarak, tarihin en azılı Türk düşmanı Stalin, daha sonra ise hasta beyinli İran-Fars şovenistleri tarafından, Azerbaycanlıların Türklük şuurunu yok etmek, unutturmak için uydurulan sahte bir kimliktir. Eğer Ruslar, Çarlık ve Sovyet dönemlerinde Allah korusun Anadolu ya hakim olsalardı, orada da benzeri şekilde Egeli, Karadenizli ve İzmirli diye uyduruk milletler ve kimlikle yaratmaya çalışırlardı.

DOĞRU:  “Azerbaycan Türkleri” ve “Azerbaycan Türkçesi”.

Kurtlar olur çobanların koyunu
İtten öğrenirse, kendi soyunu
“Azerilik” komunizmin oyunu
Azeri değiliz, Türk oğlu Türk’üz!

Bahtiyar VAHAPZADE

Günlüklerimizde arada Azerice ve Azeri kelimelerinin kullanılmasının sebebi arama motorlarında daha çok o şekilde bulunabilmesindendir.

AZERBAYCAN GÜNLÜKLERİ:

Bakü’ye gelmeyi düşünen “özellikle beyaz yakalı” Türk vatandaşlarına yardım için şahsi görüşler yanında bazı bölümleri kaynakları verilmiş yorumlu-yorumsuz alıntılarla derlenmiştir, tenkidi (eleştirel) ya da başka hiç bir amacı yoktur.  Yaşanmakta olan hızlı gelişimler sonucu çok şeyin değişmekte, güncelliğini yitirmekte olduğu da göz önüne alınmalı, burada yazılan her şeyin doğru ve aktüel olduğu düşünülmemelidir.  Kelimelerin çoklu anlamlarında ve ifadelerde tam bilgi sahibi olunmadan değerlendirmeler yapılması da yanlış anlamalara sebep olabilir. 

Başka yerlerde bana ait olarak gösterilen yazılarla ilgim yoktur. Özellikle fotolar eklenmiş, orası-burası, fotoları, alıntıları, linkleri silinmiş olanlarla. Özgün yazılarım sadece buradadır.

Facebook Widgets

Bakü Ofis 2011Bülent Pakman kimdir   https://bpakman.wordpress.com/pakman/

Reklamlar

18 Responses to Vize Çalışma Oturma İzinleri

 1. Murat dedi ki:

  Bülent Bey Merhaba. Bu bilgiler için sağolun . Ben Bakudeyim . Pasaportumda valid until 20.03 diyor. Yani ayın 20 si çıksam sorun olur mu ?Yoksa 19 unda mı çıkmam lazım illa ?

 2. Murat dedi ki:

  çok teşekkür ederim. Arayacağım. Dün aradığımda santrale çıkan kadın memure Azerbaycn elçiliğini ara Türkiyedeki ve onlara sor diyip tipik memur mantığı ile başından savdı. Arayıp sonucu yazarım .

  • bpakman dedi ki:

   Miqrasiya idaresine telefonla sormayı deneyin isterseniz:
   012 562 56 23
   012 562 57 73
   012 562 57 74

 3. Murat dedi ki:

  Bülent bey Behzat Beye ulaşamadım ama verdiğiniz numaralardan migrasiyayı aradım ve sorun olmaz dediler. Tabi havalimanında bir süprizle karşılaşmıyimde 😀 🙂 Allah Razı olsun sizden .

  • bpakman dedi ki:

   Son güne bırakmamak lazım ama kolay değil ben de çok sefer Suudi Arabistan’a son saatte girdim çıktım

 4. ali yanik dedi ki:

  Bulent bey yaziniz cok guzel ve aydinlatici. Cok tesekkur ederim. Şunu sormak istiyorum. Gececi oturum ile 60- yada 90 gunluk vize ile hic oturum almadan yilda bir kac kez giris cikip yaparak bakude kalinabilir mi bir sorun olurmu? Giris cikisin bir sayisi yada sakincasi var mi?

  • bpakman dedi ki:

   Giriş çıkış sayısında şu anda kısıtlama yok ama sayı fazla olunca girerken problem olur mu oluyor mu bilmiyorum

   • ali yanik dedi ki:

    Cok tesekkur ederim. Yesil pasaportun ayricaligi olur mu bu tur yontemde?

   • bpakman dedi ki:

    Gün farkı var. Biri 60 diğeri 90 kalış. Birde vize formalitesi yok yeşilde.

 5. Emine dedi ki:

  Bakuye gidecek olan Türkiye vatandaşları kapida 60 günlük vize alabiliyor mu ya da 45 günlük umumi pasaportlar için

  • bpakman dedi ki:

   Hava alanında vize veriliyor. Oturum ve çalışma izin süreleri pasaport süresinden fazla olamaz. Ayrıntılar sayfamda var.

 6. Ali dedi ki:

  Selam Bülent bey oturum bitdikden sonra 401 azn ceza ödediğimizde deport edilirmi yani yine girebilirmiyim Baküye? Bide vakdine göre değişmezmi bu ceza yani 1 ayda 401 azn 5 yılda 401azn midir?

  • bpakman dedi ki:

   Ceza ödenirse deport etmezler. Fiyat artabilir. Bakü Türk Elçiliği sayfası bilgi verir umarım değişirse.

   • Ali dedi ki:

    cok tesekkurler Bulent Bey icime su serpdiniz ) ve hizli cevab icin minnetdarim )

 7. Rena dedi ki:

  selam Bulent bey ben azerbaycandan dubai icin hem vize hemde oturum almak istiyorum sizce onu nasil yapsam dogru vatandaslik almak istiyorum green card gibi mesela

  • bpakman dedi ki:

   Dubai için uçak bileti alırken seyahat şirketi parası karşılığı size vize alır. Dubai’de oturum almak için önce orada oturum alabilecek türde iş bulmak gerekir.

 8. Erkan dedi ki:

  Ben baküde bayan kuaförü olarak çalışmak istiyorum ama şartlar nelerdir bilmiyorum yardımcı olma şansınız varmıdır

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s