Kuran’a Göre Kıyamet

Kıyametle ilgili olabilecek Kur’an ayetleri:

Yaklaştı insanlara hesapları! Ve onlar hâlâ gaflet içinde yüz çevirip durmadalar. Rablerinden kendilerine ulaşan, söze bürünmüş her yeni öğüt ve hatırlatmayı ancak eğlenerek dinliyorlar. Kalpleri hep oyun ve oyalanmada.” Enbiya, 1-3.

İnsanoğlunun umursamazlığı yanında hesap vermesinin yaklaştığı belirtilmektedir. İslamda Hz. Muhammed ile peygamberlik yani temsil sona ermiştir ve Hz. Muhammed ahir (son) zaman peygamberi olduğundan ondan sonraki dönem dünyanın son dönemi olarak kabul edilmektedir.

Saat yaklaştı, Ay yarıldı. Bir ayet-alâmet görseler yüz çeviriyorlar ve şöyle diyorlar: ‘Sürüp giden bir büyüdür bu!.’ Yalanladılar; kendi heves ve kuruntularına uydular. Oysaki her iş ve oluş karara, ölçüye ve düzene bağlanmıştır. Yemin olsun ki, onlara, haberlerden, içinde ihtar, sakındırma ve tehdit bulunanı gelmiştir. Doruk noktaya çıkmış, isabeti tartışılmaz bir hikmettir o. Ama uyarılar yarar sağlamıyor.” Kamer, 1-5.

Bazılarınca burada geçmişe yönelik bir ay yarılması ve sonra tekrar birleşmesi olayından bahsedildiği iddia edilmiştir. Ya da bu olay gelecekte meydana gelecektir. Ancak daha akla yakın olanı burada insanın aya gidişinin, yakın zamanda aydan toprak alınması, ayın yüzeyinin bombalanarak sondaj yapılması ve su bulunması, ilerde yapılacak daha yoğun kazılar da kasdedilmiş olabilir. Burada ilginç bir husus bulunmaktadır. NASA insanlı aya gidiş sırasında bir başka araç tarafından takibe uğradığını haber vermiş hatta astronotlar “vay namussuz gene göründü bizi nasıl izliyor” gibi ifadeler kullanmışlardı. Sonra bu tür haberler bir daha verilmedi, büyük olasılıkla sansürlendi. Ancak astronotların ayda çektikleri fotoğraflarda arka planda UFO olarak nitelendirilebilecek bazı cisimlerin varlığı farkedilmemiş ve bu nedenle sansürden kaçmıştır.

Ayet NASA’nın bu ve bunun gibi gerçekleri saklamasına işaret ediyor olabilir. Ayda su bulunması ve daha önce benzer bulgular artık uzayda hayatın varlığını ortaya koymaktadır.

 

İş onların sandığı gibi değil! Bir kuşku içinde oynayıp oyalanmaktalar. Artık sen, göğün açıkça izlenen bir duman getireceği günü gözle … İnsanları kuşatıp sarar. İnletici bir azaptır bu. ‘Ey Rabbimiz! Kaldır bizden bu azabı, biz gerçekten müminleriz.’ Nerede onlarda öğüt almak? …Biz azabı biraz kaldırırız; siz eski halinize tekrar dönersiniz.”  Dühan 9, 10, 11, 13, 15.

Burada bir olasılık havanın kirletilmesinden bahsedilmesidir. Ancak tüm dünya gökyüzünü kaplayacak kadar bir yoğun kirlilik ve ondan kaynaklı duman günümüz şartlarında akla pek uygun gelmemektedir. Daha akla uygunu ozon tabakasının tahrip edilmesi kasdedilmiş olabilir. Topyekün bir nükleer savaş da kasdedilmiş olabilir. Ya da en akla uygunu Ayette süpervolkan patlamalarının neden olabileceği yoğun duman tabakalarına işaret edilmiş olabilir. Farklı yerlerde patlayacak süpervolkanlar sonuçta kıyametten önce atmosfer ve hava sorunu yaratacak ya da kısmi kıyamet nedeni olacaktır. Kimileri bu ayet ve hadise dayanarak dünyanın 40 gün yoğun duman altında kalacağına inanmaktadır. Bu da multi (çoklu) süpervolkanlar tezi ile bağdaşmaktadır.

İşte bir süpervolkan

İzlanda’da faaliyete geçen Eyjafjallajökull yanardağı Avrupa kıtasını felç etti. 14 ülkede kül nedeniyle havalimanlarını kapatmak zorunda kaldı. Avrupa çapında yüzbinlerce kişi havalimanlarında mahsur kaldı. Ancak uzmanlar felaketin bununla sınırlı olmayacağı uyarısında bulunuyor. Jeologlar Avrupa semalarını kaplayan zehirli toz bulutlarının kan kırmızısı yağmurlar getireceği uyarısında bulundu. Uzmanlar önümüzdeki günlerde özellikle kuzey Avrupa’da iklim koşullarında değişiklik olacağını belirtiyor. Toz bulutu kuzey Avrupa’da aylarca hava sıcaklığının düşük olmasına neden olacak.

Avrupa’ya 1783’de kıyameti yaşatmıştı

1783 yılında İzlanda’da Laki yanardağı faaliyete geçmişti. O dönemde adada 50 bin kişi hayatını kaybetti. Bu İzlanda nufüsunun beşte biri anlamına geliyordu. Yine yüzbinlerce hayvan telef oldu. Volkan küllerinin kıta Avrupası’ndaki etkileri de ağır oldu. Toz bulutu aylarca Avrupa üzerinde kaldı. İklim değişikliği nedeniyle hava sıcaklığı düştü, insanlar baş ağrısı, mide bulantısı ve baygınlık gibi sağlık problemleriyle sık sık karşılaşmaya başladı. Toz bulutu aylarca güneşi engellediği için o yıl dünyada hava sıcaklığı ortalama 1 derece düştü.

İTÜ Afet Yönetim Merkezi Başkanı Prof. Dr. Miktad Kadıoğlu, küllerin iki şekilde yeryüzüne ineceğini anlattı. Yağmurla yüzeye inen küllerin pek bir zararının olmayacağını, ancak küllerin kuru olarak yeryüzüne inmesinin kelimenin tam anlamıyla “afet” sayılabileceğini belirten Kadıoğlu, astım, alerjik ve solunum yolu rahatsızlıkları olanlar için alarm günlerinin başlayacağını söyledi.

Görmüyorlar mı ki, biz o yerküreye geliyor, onu uçlarından eksiltiyoruz” Ra’d, 41-42.

Hâlâ görmüyorlar mı ki, biz yerküreye geliyor, onu uçlarından eksiltiyoruz. Galip gelenler onlar mı olacak! De ki, ‘Ben sizi ancak vahiyle uyarıyorum. Ama sağırlar, uyarıldıklarında çağrıyı işitmezler ki! Rabbinin azabından onlara bir nefha dokunsa yemin olsun şöyle diyecekler: ‘Vay bizlere! Biz, zalimlermişiz!” Enbiya, 44-47.

Burada da kutupların erimesi söz konusu edilmektedir. İnsanoğlunun bunun önüne geçemeyeceği anlaşılmaktadır.

O söz, tepelerine indiğinde, yerden onlar için bir dabbe çıkarırız da o onlara, insanların bizim ayetlerimize gereğince inanmadıklarını söyler.” Neml 82.

Dabbetül arz ile ilgili olan bu ayet ayrıntılı olarak bundan sonraki sayfada irdelenmiştir. Bunun kıyametle yakın ilgisi olduğu düşünülmektedir. BAKINIZ

Allah şunu da demişti: “Ey İsa senin canını alacağım, seni kendime yükselteceğim; seni inkar edenlerden uzaklaştırıp arındıracağım. Ve sana uyanları, inkar edenlerin kıyamete kadar üstünde tutacağım. Sonra bana olacak dönüşünüz. Tartışıp durduğunuz şeyler hakkında aranızda ben hüküm vereceğim”. Ali İmran 55.

Kur’an Hz. İsa’ya uyanları, onu inkar edenlerden farklı tutacağına işaret ederken bunun gelecekte olacağını haber verirken  burada kıyametin de bahsi geçiyor. Konu ayrı bir sayfada ayrıntılı olarak irdelenmiştir. BAKINIZ

Kuran’da Hz. İsa ve kıyametin adlarının birlikte geçtiği bir diğer sure:

Meryem’in oğlu, kendisine nimet verdiğimiz ve İsrailoğullarına örnek yaptığımız bir kuldu. …… O kıyametin kopacağını bildirir; onun geleceğinden şüphe etmeyin, Bana uyun, bu doğru yoldur. Zuhruf 59, 61

Kur’an’a göre Hz. İsa kıyametin kopacağını bildirecek. Peki nasıl, öldüyse öteki dünyadan mı? Yaşar Nuri Öztürk mealine göre ise 61. Sure Hiç kuşkusuz O, Kıyametin kopacağının bilgisidir O halde sakın o saat hakkında şüpheye düşmeyin; bana uyun. Dosdoğru yol budur.” şeklindedir. İlgili bölümün Arapçası: “Ve innehu le ilmun lis sâati fe lâ temterunne bihâ “. Literal çeviri ile “ve muhakkak ki O, o saat için ilimdir, onun hakkında şüphe etmeyin”. O saat – o gelecek olan saattir, meallerin çoğunda kıyamet olarak geçmektedir. Her halukarda Hz. İsa’nın bir şekilde kıyametten önce Dünyada söz konusu olacağı anlaşılmaktadır.

Sana Zülkarneyn’den de sorarlar. De ki: “Size ondan bir hatıra okuyacağım. Biz onun için yeryüzünde güç ve saltanat hazırladık ve ona herşeyden bir sebep verdik. O da bir sebebi izledi. Nihayet, güneşin battığı yere varınca onu kara balçıklı bir gözede batar buldu. Onun yanında bir de kavim buldu. Dedik ki: “Ey Zülkarneyn, ya bunlara azap edersin ya da haklarında güzel bir tavrı esas alırsın.” …….. Sonra bir sebebi daha izledi. Sonunda güneşin doğduğu yere ulaşınca, güneşi, kendilerini elbise, bina gibi şeylerle örtmediğimiz bir millet üzerine doğuyor buldu. …….. Sonra yine bir sebebi izledi. Nihayet, iki set arasına ulaştı. Setler arasında öyle bir topluluk buldu ki neredeyse söz anlamıyorlardı. ….. Dediler ki: Zülkarneyn! Doğrusu Yecüc ve Mecüc bu ülkede bozgunculuk yapıyorlar. Bizimle onların arasına bir sed yapman için sana bir vergi verelim mi? ….Bana demir kütleleri getirin!” İki ucu tam denkleştirince, “körükleyin” dedi. Onu ateş haline koyunca da “getirin bana, üzerine erimiş bakır/katran dökeyim” diye seslendi.….Artık onu ne aşabildiler ne de delebildiler. ………O gün onları bırakmışızdır, birbirleri içinde dalgalanırlar. Sura da üflenmiştir. Hepsini biraraya toplamışızdır.  …………..Bunlar, Rablerinin ayetlerini ve O’na ulaşmayı inkar etmişler de bütün amelleri boşa çıkmıştır. Bu yüzden kıyamet günü onlar için hiçbir ölçü tutturmayız/onlara hiçbir değer vermeyiz.” Kehf 83 … 105.

Ye’cûc ve Me’cûc’ün önü açıldığı zaman onlar, her tepeden akın ederler.” Enbiya 96.

Zülkarneyn’in karşı geldiği saldırgan kavim Yecuc ve Mecuc ile ayette adı geçen Sura borusunun üflenmesi kimilerince Hadislere de dayandırılarak kıyamet belirtisi olarak kabul görmektedir. Sura’nın üflenmesinin Kıyamet habercisi olduğu bir başka ayette verildiği dikkate alınırsa bu görüş bu açıdan haklılık kazanmaktadır:

Sura üfürüleceği gün, Allah’ın dilediği dışında herkes, göklerdekiler, yerdekiler dehşet içinde kalacaktır. Hepsi boynunu bükmüş bir halde O’nun huzuruna gelir.” Neml 87.

Borunun daha doğrusu borazanın üflenmesinin insanların bilinçlenmesinin habercisi olduğunu ya da insanları topluca uyandırarak bilinçlerini  harekete geçireceği  iddia edilmektedir. Kıyamet öncesi böyle bir uyandırılma bir çok şekilde belirtilmektedir.

Yecuc ve Mecuc’un İncildeki kıyamete yakın çıkacaklarına inanılan Gog ve Magog oldukları da iddia edilir.Tevrat ve İncil metinlerinde yer alan rivayetler doğrultusunda oluşan Evangelist inanç’a göre; Kıyamet yaklaştığında Kudüs yakınlarındaki Magedon denilen yerde, Şeytanın (Anti-Christ, İslam’da Deccal) önderliğinde Gog Magog denilen yaratıklar türeyecek, Armageddon savaşlarını yaparak tüm dünyada karışıklık çıkaracaklardır.

Kimilerince Yecuc ve Mecuc olayı geçmişte olmuştur ve Zülkarneyn bir peygamberdir. Kimilerine göre bahsi geçen Zülkarneyn’in Yecuc Mecuc kavmine karşı yaptığı sed Çin Seddidir ve Seddi yapan Büyük İskender’dir, Yecucle Mecuc o zamanki Çinlilerdir. Kimilerince Yecuc ile Mecuc günümüzün Çinlileridir. Eğer olay geçmişte olmuşsa olsa olsa Atlantis ve Mu gibi sonradan batan ileri teknolojik imkanlara sahip kıtalarda olmuştur.

Surede kıyamet kelimesinin geçmiş olması ille de bu olayın kıyametin habercisi olduğu anlamına gelmez diyebiliriz ancak Sura’nın üfleneceğinin haber verilmesi, Zülkarneyn’in hızlı seyahat edebilmesi, İslamda Zülkarneyn’in iki boynuzlu, iki nesil sahibi olduğuna ve iki ülkeye hükmettiğine inanılması bu olayın gelecekte, daha ileri bir dünya ya da mekanda ve gerçekten kıyamete yakın bir zamanda geçeceğini göstermektedir. Seddin inşası 1400 yıl önceki insanların anlayacağı şekilde ve bildikleri kelimelerle anlatılmışsa da yüksek bir teknoloji gerektirdiği aşikardır. Eritilmiş demirden, bakırdan, katrandan koskoca bir Çin Seddi benzeri engel geçmişte nasıl yapılabilirdi, eğer yeryüzünde geçmişte olmuşsa batık Atlantis ya da Mu medeniyetlerinde olmuştur zira böyle sağlam bir eserin kalıntısı şimdiki karalarda olmalıydı.

Görülüyor ki ilerde gelişmiş medeniyetlere rağmen saldırganlık yine olacaktır. Tıpkı Star Wars filmlerinde olduğu gibi. Bu olay gelecekte kıyamete yakın bir zamanda meydana gelecektir. Zülkarneyn’in bu açıdan ele alındığı bir sav için ayrı bir yazıya BAKINIZ . Bu yazıda Enbiya 96  ayeti ve İslamdaki buna ilişkin kıyamet inancı ile de ilginç bir bağlantı kurulmaktadır.

Kehf Suresi ile ilgili olarak Oktan Keleş,  Orhun Kitabelerinde Bilge Kağan’ın   anlattıkları ile benzerliklere dikkat çekmektedir:  ” Gittiğim yerlerde güneşin kavurduğu, güneşin battığı son millete gittim. Onların arasında hüküm verdim. Sonra dünyanın öbür ucuna, güneşin doğduğu yere vardım. Orada bulduğum milleti boyunduruğum altına aldım. Birbirileriyle olan çekişmelerine son verdim. Ordumla Tengri buyruğu olarak adalet getirdim. Tengri buyruğu olarak bunları yaptım. Rahat hayata, zenginliğe, Çin’in ipeğine kanma! Milletime, altını, beyaz gümüşü kazandırdım. Hükmettiğim milletlere hakem olup, madenler erittim“.

Keleş’e göre Kur’an-ı Kerim’de  Zülkarneyn’den bahsedilirken; Zülkarneyn’in Allah’ın emri ile (buyruğu ile) bir ordu kurduğu, güneşin doğduğu yere bir yol tuttuğu, yine güneşin battığı yere, dünyanın öbür ucuna bir yol tutup gittiği, Allah’ın, O’na  bu kavimler üzerinde; ister adalet ile hükmet, ister azap et yetkisi verdiği açık açık belirtilmektedir. Yine Zülkarneyn kıssasında; Yecüc ve Mecüc isminde bozgunculuk yapan  kavimden bahsedilmekte, bu bozguncuları Zülkarneyn madenleri eriterek, set çekerek, engellediği  anlatılmaktadır.

Zülkarneyn’in özelliklerine baktığımızda; büyük bir orduya sahip olması, kendisinin büyük bir komutan olması, ordusuyla tüm dünyayı gezmesi ve Allah’ın emri ile gittiği her yere iyilik, adalet ayrıca Allah bilgisi ve töre götürmesidir.

Özelliklere lütfen dikkat buyurun: Kudretli bir komutan, büyük bir ordu ve tüm dünyayı gezmesi…Özelliklere devam edecek olursak; Güneşin en doğduğu ve en battığı  yere ve kuzey ve güneyin uçlarına kadar gitmesi. Ve aynı zamanda Allah’ın buyruğu ile gittiği yerlerdeki kavimlere adalet ve iyilik götürmesi…

Şimdi bir de Bilge Kağan’ın yazıtlarda anlattıklarına bakalım:

Aynı şekilde Bilge Kağan (Bilge denmesi; bilgili, alim, erdemli bir insan olmasındandır) da, tıpkı Zülkarneyn gibi bir komutan olup, büyük bir orduya sahiptir. Ordusunun tıpkı  Kehf Suresi’ndeki gibi (O da bir yol tutup gitti ordusuyla) ayeti gibi güneşin en doğduğu ve en battığı yere, kavimlerin üzerine gittiği (bu bir Tanrı buyruğudur demesi) yine adaletle hükmetmesi ve gittiği yerleri milletine kazandırması, buralarla beraber buraların değerli madenlerini ve zenginliklerini yine milletine kazandırması ve “Ey Türk Milleti, Üstte gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe, (ki burada da Kıyamete atıf yapılmaktadır) ilin tören bozulmayacaktır,” diyerek, Türklerin Allah buyruğu ile hareket ettiklerini ifade etmesi tıpkı Kehf Suresi ile neredeyse birebir örtüşmektedir.

Keleş’in yorumları gayet ilginç Zülkarneyn ile ilgili en akla uygun yorum olarak görünüyor. Özellikle Zülkarneyn’in Arapça’da çift boynuzlu anlamına gelmesi, Türk hakanlarının başlıklarının da çift boynuzlu olduğu düşünüldüğünde. Yandaki resim Çin’deki Türk Piramitlerinde çekilmiş olup Oğuz Han’a ait olduğu sanılmaktadır. Keleş’e göre Oğuz, Öğüz, Öküz: Güçlü, dev boynuzlu manasına gelmektedir. Bilge lakabi bir isimdir. Bilge Kağan, Oğuz Kağan olabilir.

Buna göre Türk milleti Kıyamet öncesinde Dünya’da önemli bir rol oynayacak, Yecüc ve Mecüc’le ki bu Çinliler olabilir, savaşacaktır.

KAYNAKLAR

Türk tarihine ait yeni sırlar. Oktan Keleş. Onaltı Yıldız. 25 Aralık 2009.  http://www.onaltiyildiz.com/artikel.php?artikel_id=32

Kıyamet alâmetleri (1). Prof. Yaşar Nuri Öztürk. Hürriyet Gazetesi. 23 Şubat 2009 http://www.hurriyet.com.tr/kiyamet-al-metleri-1-11069309

Kan yağmurları geliyor Hürriyet, 17.04.2010,  http://www.hurriyet.com.tr/dunya/14442166.asp?gid=373

Kül bulutları salı günü İstanbul’a ulaşabilir. Hürriyet, 17.04.2010, http://www.hurriyet.com.tr/kul-bulutlari-sali-gunu-istanbula-ulasabilir-14442075

Bülent Pakman Kasım 2009. Son güncelleme Aralık 2012. Düzenleme  Ekim 2016. İZİN ALINMADAN VE AKTİF LİNK VERİLMEDEN ALINTILANAMAZ.

Twitter Widgets

Al Khobar Ofis

Bülent Pakman kimdir?  https://bpakman.wordpress.com/pakman/

Video arşivi:  Kanal 1    Kanal 2     Kanal 3     Kanal 4

Din ve inanca  ilişkin yazılarımız:

 

 

 

Reklamlar

9 Responses to Kuran’a Göre Kıyamet

 1. İsmail Tekin dedi ki:

  Konu: “Atatürk Kıyameti”

  Sayın Bülent Pakman’ın ve Saygıdeğer Yüksek İlahiyatçılarımızın yorumladığı “Kıyamet Senaryosu”nda, noksan olan “Atatürk Gerçeği”ne, izninizle birkaç satırla değinmek isterim .. Bülent Bey’in değerli Yorumunu süsleyen Ay fotoğrafında apaçık görülen UFO’ların “sonradan farkedilmesi” gibi, 17 yıldan beri “henüz farkedilemeyen BELGE”; hiçkuşkusuz Kıyametin en açık-seçik “Türkçe” yazılmış Bulgusu, Karinesi ve Kanıtı niteliğindedir denilebilir.
  “1993” yılında, Mürekkeple ve TEK Nüsha yazılmış BELGE; 17 seneden beri “Atatürk’ün BİLGİ Kitabı”nın ÖNSÖZ’ünde “Hiyeroglif Yazıları” gibi ve fotoğraftaki UFO’lar gibi, sessiz ve derinden gözlerimizin içine doğru bakıp durmaktadır.
  Kitap; Noter tasdikli olduğundan, haliyle Atatürk’ün kendi Orijinal El-Yazısı’yla yazılmış olan bu muhteşem BELGE de, UFO fotoğraflarını çektiğinden habersiz Fotoğrafçı gibi, aynı Noter tarafından “17 yıl önce” tasdik edilirken, bu El-Yazısının Atatürk’ten başkası tarafından asla ve kesinlikle yazılmış olamayacağı farkedilmemiştir.
  BELGEyi bu Yazıya Ek yapabilecek yeterli bilgisayar bilgisine henüz sahip değilim ve Bülent Bey veya bir başkası bunu yapabilirse, bu Konuda bundan sonra daha epeyce yapılabilecek Yorumlara, daha yakından Işık tutabilecektir. Şeffaf BELGE’ye Google / Internet’ten erişilebilmektedir.
  Şimdilik bu kadar .. Saygılarla .. o7 Haziran 2o10 / Kayışdağı
  NOT: Yorumcuya rehberlik eden Kutsal Işık ; “Göktengri ATATÜRK’ün BİLGİ Kitabı’dır (Mevlana D.K.B.)” **

 2. İsmail Tekin dedi ki:

  Sayın Bülent Pakman’a “ÖNSÖZ linki” yardımından ötürü çok Teşekkür ederim. Değerli Okuyucu böylece sözkonusu BELGE’ye kolaca erişebilecektir.

  KIYAMETin şartlandırılmış beklentilerde olmayacağı, “ATATÜRK’ün BİLGİ Kitabı”nda açıklanmıştır. ÖNSÖZ’deki El-Yazısı BELGE dikkatlice deşifre edilebilirse, örneğin 1981 yılından beri Atatürk’ümüzün “Bülent Çorak” kimliğiyle (“Vedia Bülent Çorak” değil), aramızda bulunduğu idrak edilebilmektedir ki, şartlandırılmış Bilinçlerin Kıyamet Senaryosu ile benzeşmekten beridir. Uyuşturulmuş Bilinçleri “Kıyam-a” kaldıracak muhteşem BELGEye kısaca değinmeden önce, isterseniz “o9 Haziran 2o10” günlü Internet Haberini anımsayalım ..

  *** “ALFA (Alpha Centauri)” Planetinde Uzaylılar “Türkçe” konuşuyormuş ve dünyamızda (Uzaylı “Bülent Çorak” gibi) yaşayanlar varmış .. ***

  İspanya kaynaklı Haberde dikkat çekici olan “ALFA” , “Türkçe” ve Uzaylıların aramızda yaşadığının anons edilmiş olmasıdır.

  ALFA Kanalından “Türkçe” yazdırılmış olan “Atatürk’ün BİLGİ Kitabı”nda 30 yıldan (1981) beri, aynı Haber ve Çelişki (Zırva) gibi görünen daha pekçok BİLGİ(ler) anons edilmektedir. Örneğin; Uzaylı Mevlana Teyze, döne-döne Mevlana Tekniğiyle 28 yaşında bildiğimiz Atatürk profiline dönüşecektir ki, tasavvuru zor muhteşem bir Kıyamet fenomenidir.

  Henüz TEK Kişi imiş gibi algılanan “Bülent Çorak İkizleri”nden Uzaylı olanı, SİSTEM adına Kitabı yazdırandır (“Vedia” olanı değil) ve Mustafa Kemal ATATÜRK’ün “DİREKT” Enkarnesi’dir, yani bizzat kendisidir ve daha mükemmel Evrim’le donanımlıdır ..

  Dünyalı (1923 / Bursa doğumlu) olanın isminde “Vedia” vardır, Uzaylı İkizinden aldığı Mesaj(lar)ı yazıya dönüştürendir (yani, Kitabın Yazarı değildir).

  Sayın Bülent Pakman’ın sayfamıza monte ettiği Linkten erişilen ÖNSÖZ’de ; Mürekkeple yazılmış, “1993 (17 yıl önce) tarihli”, Noter tasdikli (orijinali) “Tek Nüsha BELGE” ; “Vedia Bülent Çorak”ın kendi orijinal El-Yazısı değil, Atatürk’ün kendi orijinal El-Yazısı’dır. Örneğin; Nokta’dan sonra Küçük-Harf “a” ile (Damla gibi) yazan Atatürk’tür, fakat Öğretmenlik de yapmış olan Vedia Hanım’ın Büyük-Harf “A” ile yazması gerekirdi. Vasiyetnamede (1938) Afetinan da Küçük “a” ile yazılmıştır. BELGE’de “deYiş” sözcüğü, “deĞiş” yazılmıştır ki, Atatürk’ün orijinal Mantıra’larından kendine özgü bir Özel’dir (Miftah Makamı gibi).

  El-Yazısının sadece Stili değil, bilhassa Karakterindeki Ruh ve Parmak-İzi Atatürk’ün taklit edilemez benzersiz orijinalliğini yansıtmaktadır. Birinci Fasikülde buna dair BİLGİ vardır.

  Safsata gibi de değerlendirilen Bilgiler, zamanı gelince görülmemiş rengârenk açılacak Gonca Çiçekler gibi, Levhi-Mahfuz Bilgileridir.

  İki türlü farklı bilimsel boyutta yorumlanabilecek “Üç’lü Sirius” gerçeğini, “22 bölü 7’lerin” rutin “KOM-Pİ-TUR” zamanlamasıyla planetimizi ziyaretleri vb konuları daha sonraya bırakalım ..

  Saygılarla Efendim **

 3. gamze dedi ki:

  lütfen bana yardıncı olun benim arkadaşların 2012 de kıyamet kopacak diyorlar doğrumu 😦

  • bpakman dedi ki:

   Yazımda Kur’an’a göre kıyamet belirtilerini anlattım. Buna göre kıyamet şimdilik yakın değil.

 4. Ferda Yamanoğlu dedi ki:

  Zümer suresi 67. ayet , evrenin dürülerek yok olacağını yazar.Evreni genişleten karanlık enerjinin günün birinde tersine dönerek evreni sıkıştırıp düreceği önemli bilimsel teorilerden biridir.

 5. Olabilir. zaten kişinin ölümü ile kıyamet kopmuş demektir. bu da en fazla yeni doağn için bile 90 sene eder. Ne dersiniz?

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s