Şantiye Kampı

Rahmetli Fevzi Akkaya ağabeyimizin “Şantiye El Kitabı” adlı eserinden:

ŞANTİYE OFİSİ

İlk olarak bu binanın çabuk yapılıp kendi kafanı ve kurmaylarını sokacak bir yapı olduğunu unutma.

Şantiye şefi odası akşam toplantıları dolayısı ile geniş olmalı.

Giriş kapısı yanında kapıcı-çaycı odası bulunsun. Kapıcı çaycı bu odada bir perde arkasında uyumalı.

Vezne geri odada olmalı ve tevziat bina arkasından yapılmalı.

Bina tek girişli olmalı. WC ve lavabolar, bina arka cephesinde ve orta kısımlarında tertip edilmeli ve 140 cm yüksekliğinde fayans döşenmeli.

Yerler zengin bir şap, fakat tercihan karosiman, tavan tahta veya 10mm. kontraplak, çatı eternit, kiremit veya ondüle saç.

Ofiste ihtiyaçtan fazla bir iki oda tut… Misafirleri de düşün.

Bina önünde veya tercihan yanında, hesabından dört fazlası ile bir otopark tertiple. İki başa kör gözlerin görebileceği standart park işaretlerini dik.

Şantiye ofisinin yeri: Şantiyeyi imkanınca güzel gören, ana iş saha ve ünitelerine nispeten kolay ulaşabilecek, yabancıların şantiye içine girmeden gelebilecekleri, hırçın ve rahatsız edici gürültülerden uzak bir yer olmalı.

KONTROLLÜK OFİSİ

Her işin sözleşmesinde bu mevzuata ilişkin bir madde vardır. Ona uygun bir bina yapacaksın. Yoksa da yapacaksın, fakat aynı çatı altına girme. Yeri, taksimatı, otoparkı için kontrollükle anlaş. Şantiye ofisine çok yakın ve çok uzak olmasın (uzağı tercih et).

SOSYAL BİNALAR

Bu isimde toplanan binalar: Staff bekar lojmanı, işçi lojmanları, duş + çamaşır, mutfak, yemekhane, gazino, revir

Hepsinin hacmi pikde hesap edilmek üzere, staf ve işçi adetine bağlıdır. Ana ölçü ve kişi başına mekanları Neufert’in öğrenci, işçi ve gençlik yurtları bahislerinde bulacaksın. Fakat unutma ki oradakiler uzun ömürlü tesisler içindir. Senin şantiyen ise iki, üç seneliktir. Sonunda kendi elinle alaşağı edeceksin.

Bütün bu tesislerin yerleri: Şantiye çalışma sahası dışında en yakını min. 100m. mesafede. Özellikle yatakhaneler imkanınca sessiz köşede.

SPOR TESİSLERİ

Öneri: Şantiyende, sığdırabileceğin bir yer bulup bir saha uydur. Sırası ile voleybol, basketbol, futbol… Bunları da başıboş bırakma, staff arasından (tercihan saygın) birisini memur et.

Spor tesisleri için en uygun yer: Çalışma alanları dışında, tercihan iş sahalarından görülmeyen, fakat şantiye ofis binasından görülen bir yer!

AMBARLAR

Öneriler: Her ambarda krenli veya krensiz bir açık saha tertiple

Tel çitle çevrili, kontrol altında özel bir saha ayır. Buraya herkesin el attığı, tamah çekici şeyleri koyacaksın. Su boruları, oluklu saçlar, ambalaj sandıkları vs. gibi

Kapalı ambar girişine 3.60x 3.60 iki ofis odası çat. Giriş ağzını bir tezgahla çevir, alışveriş buradan yapılsın, önüne gelen içeri dalmasın.

Çatıda ışık için sağ ve solda bir saç sırasında, iki kör bir saydam saç tertiple, kafi ışık alırsın

Portal kren, ambar kapısına mal indirebilmeli. Sundurma yapmışsan, kren, saça önüne mal indirebilmeli

Öneri : Ambarında girişi kontrollü bir yerde bir serbest kısım ayır. Buraya sık giren çıkan fakat ismi olmayan yatak, makara dili, dişliler, V kasnakları, tekerlek ve miller gibi malları (bir seferde çıkış yaparak) koy, takipten kurtul.

Atelye ve imalat, buraya yalnızca ambarcına haber vererek serbestce girip çıksınlar. Alsınlar veya geri versinler.

Şantiyen büyükse yedek parça ve inşaat ambarlarını ayırabilirsin.

Yedek parça ambarı kapalı saha ihtiyacı için kaba formül F=120+(2xn) m2

n=pik zamanında çalışan makina adeti

İnşaat ambarları kapalı saha ihtiyacı için kaba formül F=120m2 + iş ve şantiye büyüklüğü ile orantılı bir saha…(Gerekirse 30m. boyunda)

Ambarların yerleri : Ambarlar, şantiye iç sirkülasyon yolları dışında, toz altından uzakta, alışveriş yapacak ünitelerin kolay ulaşabilecekleri bir yerde kurulmalı.

Şantiye ofisi ile kolay irtibatlı bir yer de bulmuşsan fena olmaz.

ÇİMENTO SİLO VE DEPOLARI

Depo Yerleri : Betonyere imkanınca yakın, betonyer düzeyinde veya yüksek. kapıların ikisine de kamyon yanaşabilmeli, yaklaşım yolları imkanınca şantiye iç sirkülasyonu dışında kalmalı

Taban betonu zeminden 0.25m. yüksek, çevrede drenaj hendekleri, saç dizmede biniler hakim rüzgar ve yağmura göre tertipli

Depo içinde Stok: Tahta veya kalas üzerine max. 15 torba

Silolar tabiatı ile beçing plent yanında, plente göre belli koordinatlarda, fakat beçing plent sirkülasyonuna zarar vermeyecek yerlerde tertiplenmeli

SU DEPOLARI TESİSAT

Su deposu yeri : Nazari olarak su sarfiyat ağırlık merkezinde olmalı, fakat pratikte, şantiye topografisine uygun, su gelişine, veya kuyu veya dereye göre uygun yer seç. Trafik dışında kolay erişilebilen bir yer olsun.

Tesisat: Galvanize demir yahut 10 – 15 atü PVC boru ile. İmkanınca dışı şebeke ile max 0.40m derin hendeklere gömülü.

Trafik altı geçişler demir boru kovanlar içinde

SANTRALLAR ELEKTRİK TESİSATI

300 KVA güce kadar trafoları direk üzerine koyabilirsin. 300 KVA’dan daha büyük güç kullanacaksan nizami olarak köşk yapmak mecburiyetindesin.

Santrallerini, bir tarafı açık sundurma şeklinde ve oluklu saç örtülü olarak yap. Generatör radyöterlerinin hizasında havalandırma panjurları tertiple.

Zemin beton ve tabii zeminden 0.40 m. yüksek olsun.

Santrallerinde generatörleri taban betonundan 0.30 m. yüksek temeller üzerine koy.

Akaryakıt deposu santral dışında olsun

Santralinde 600 RPM’den yüksek devirli betonun varsa sesi rahatsız edicidir. Susturucuları güzel olsun ve geri tarafa doğru çevir.

Tevzi tablosu kapaklı, yağmura karşı korunmuş olsun.

Santral yeri havadar bir yer olsun, toz altında olmasın, tamir atelyesi civarında olsun.

Enerjini TEK’den alıyorsan, alış yeri, şantiyeye giriş yeri ve son direk için idare ile anlaşman lazım

Santral elektriğinin, memleket şebeke elektriğinin kilovat saatinden en az 5 misli pahalı olduğunu göz önünde tut.

Öneri: 300 KVAdan fazla enerji çekiyorsan otomatik bir kondansatör grubu kullan, reaktif ödemelerden kurtul.

ATELYELER

Öneri: Çelik imalat işi fazla olan şantiyelerde, makina tamir işleri ile imalat işlerini ayır.

Açık sahaları 150 doz beton yap. kaybettiğin somuna ve çamurda eşelenmeye değmez.

Küçük ve orta boy şantiyelerde, elektrikçiler için atelyede min 40 m2 yer ayır. büyük şantiyelerde elektrikçilere de 10b x 12L x 3.75h benzer bir atelye ile daha mütevazi bir açık saha yap. Bu atelye tamir atelyesi ile bitişik olmalı

Açık saha, kapalı sahanın min. 1.5 misli olmalı

Açık saha portal kreni, tamir edilecek teçhizatın en ağır parçasını elleyebilecek ve yükünü atelye kapısına teslim edebilecek tonaj ve yükseklikte seçilmelidir.

Atelye kapalı sahalarının büyüklüğü, atelyenin yükleneceği yüke, içine konulacak atelye teçhizatına ve bir de makinacının insafına bağlıdır.

Şantiyede, pik zamanında çalışır olan ve atelyenin ellemesi gerekli ağır teçhizatın adeti (n) ise.

Atelye sahası F=120+5n

Atelye içinde birer overhed kren monte et.

20 m’lik tipi kullanıyorsan bu kren min 3t. kapasiteli olmalı.

10 m’lik tipi kullanıyorsan 750 kg’lık basit bir ceraskal kafi gelir.

Atelyenin yeri: İlk olarak toz altından, tuzlu su serpintisinden uzak olmalı, mümkünse şantiye sirkülasyon yolları dışında, ana trafik yollarına yakın, her türlü teçhizatın kolay ulaşabileceği bir yer seçilmeli

Atelyeye yer seçerken, tek başına kendisini değil, atelye yedek parça ambarı + inşaat ambarı + oksijen lastik sırt çevirme + döküm atelyeleri + yıkanma yağlama ve bütün bunlarınaçık sahalarını bir grup olarak göz önüne al.

Ağır vasıtalar park sahası da bu gruptan fazla uzak olmasın.

YIKAMA YAĞLAMA

Sundurma çatısını yüksek tut. Çünkü yıkamada özellikle yağlamada damper kasaları kalkık durumda olacaktır.

Yeri: Atelye grubundan uzak, fakat ağır vasıtalar parkı yakınında. Eğer park atelyeden uzakta ise sundurmanın yeri park yanında. Öyle yer seç ki etrafı çamura bulamayasın

BETON LABORATUARI

Min. hacim: Şantiye ofisinde yanyana veya tercihen birleştirilmiş iki oda yetişir.

Min. Laboratuar Teçhizatı : 120 ton pres…5ve 25 kg. tartar iki terazi… Tüpgaz ocağı…

Elek serisi: 75 – 50 – 25 – 10 – 5 – 2.36 – 1.18 – 0.60 – 0.30 – 0.15 mm. numune alma kapları…Slamp konileri…Kap, kacak, ala vs.

Labaratuarın yeri: Beton Plenti ile ofis arasında bir yer en uygundur. Beton plentine yaklaşmayı tercih et…fakat toz ve gürültüyü göz önüne al…. özellikle plent önünde ipnator çalışıyorsa gürültüye dikkat et, maniaların arkasına gizlenmeye çalış

YOLLAR

Yollara hafif bombe verebilirsin. Stabilizeni yağış mevsiminden en az iki ay evvel bitir ki otursun ve kışın dağılmasın stabilizen min 0.30 m olsun

Yolunu çok güzel drene et, hendeklerini temiz tut. Büz kullanmaya mecbur olursan min. çap 0.30 m kullan. tabana 0.10 m. beton at, yan boşlukları betonla doldur. 150 doz kafidir.

Büzlerin üstünden stabilize üstüne kadar 0.50m. dolgu eti bulundur. İmkansızsa büz yan ve üstündeki beton etini arttır.

Turşu gibi piyasa büzünü kullanmaktansa büzlerini kendin dökmeyi tercih et. İmkan olan yerlerde büz yerine açık beton hendekleri tercih et.

Şantiye Sirkülasyon Yolları

Ana ağır trafik yollarını, elverdiği kadar, sirkülasyon için kullanma

Şantiye sirkülasyon yollarında mesafelerin kısa olması dolayısı ile hızlar düşüktür. Max hızı 40 km. kabul edebilirsin.

Yollarını açık hendeklerle drene et. Mecbur olmadıkça büz kullanma.

Kantarları şantiyede kurmak gerekli ise şantiye girişine ve ana yol şeridi dışına kur.

Sirkülasyon yollarını öyle tertip et ki, muhtelif imalat sahalarına ve ünitelerine hizmet eden vasıtaların tafiği diğerlerini rahatsız etmesin, dikine kesişmesin, gerekli hızı sağlayabilsin.

İmkanınca min kurblar kullan max. meyiller kullanma.

Derleyen Bülent Pakman Ekim 2010. Aktif link verilmeden alıntılanamaz.

Facebook Widgets

önerilen şantiye sahasının batısındaki yolBülent Pakman kimdir?

1 Response to Şantiye Kampı

  1. mustaf turgut berber dedi ki:

    müthiş..

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.