İnşaat Mühendisliği

Türkiye’de İnşaat Mühendisliği

Bu yazı, Türkiye’deki inşaat mühendisliği hakkında bilgisi olmayanlara yönelik olarak, oldukça basit anlatımla hazırlanmıştır.

Önce inşaat nedir onu anlatmakla işe başlayalım.

BİR İNŞAAT YAPALIM

İncek’te arsamız var. Üzerine 4 katlı, bodrumlu dershane binası yapmak istiyoruz. Önce Belediye’den ruhsat almamız gerekir. Belediye ruhsat için proje yani tasarımını ister. Bunun için de mimara gideriz. Mimar  mal sahibinin isteklerine göre arsanın otoparkıyla, bahçesiyle yerleşimini, binanın kavram ve işlevsel tasarımlarını ve çizimlerini yapar, buna mimari proje denir. Mimar bununla “eser” sahibi olarak kabul edilir. Daha sonra proje değişikliğine gidilmek istenirse aynı mimarın yazılı izni gerekir. Onun dışında mimar bir daha işe karışmaz. Bu arada yapının oturacağı zeminin analizini yaptırırız, yani nasıl olduğu araştırırız, sağlam mı değil mi? Sağlam değilse ne önlemler alınacak onlar belirleriz. Bundan sonra yapının taşıyıcı sistem tasarımını yani taşıyıcı yapı elemanlarının hesaplarını, boyutlandırmasını ve çizimlerini inşaat mühendisi yapar. Elektrik tesisatını elektrik mühendisi, kullanma suyu, pis su, kalorifer, klima tesisatını Makine mühendisi projelendirir. Bunlar belediye tarafından kontrol ettirilip, onaylanıp, ruhsat alındıktan sonra yapım aşamasına geçilir. Yapım için bir inşaat mühendisi şantiye şefi işe alınır. İş büyükse daha fazla inşaat mühendisini de işe almak gerekebilir. Şantiye şefi malzeme, teknik donanım, iş gücü gereksinimini belirler, iş programı yapar ve bunlara göre inşaatı bitirir. Bu arada yapım denetimini  ücret karşılığında dışardan, bağımsız bir yapı denetim firması ya da iş büyük ihaleli bir iş ise, danışmanlık şirketi yapar.

Görüldüğü gibi bir bina inşaatının tamamlanmasında inşaat mühendisinin rolü çok fazladır.

Endüstri devrimi öncesinde inşaatları mimar tasarlar ve yapardı. Mimar Sinan bunun bilinen örneğidir. Ancak gelişen teknoloji ve hesaplamalar sonucu inşaat mühendisliği ayrı bir dal haline gelmiş, mimarlığın alanı önemli ölçüde daralmıştır.

Tekrar konumuza dönelim. Binamız bitti. Bizde inşaat sektöründe buna işin üstyapısı deniliyor.  Bina bu şekliyle oturulacak hale geldi mi? Elbette hayır. Zira binada oturabilmek için elektrik, su gerekir. Su kullanınca ortaya çıkacak atık suyu binadan uzaklaştırmak gerekir. Kışın ısınmak için doğalgaz gerekir. Binamıza gelip gidebilmek için yol gerekir. Bunlara da inşaat sektöründe işin altyapısı deniliyor.

Burada bir parantez açıp  üstyapı – altyapı nedir, onu inceleyelim.

Yapı (inşaat) Ana Kategorileri

Yapılar üstyapı ve altyapı olarak iki ana gruba ayrılır. Burada üst-alt deyimleri toprağın üstü ya da altı anlamına gelmez. Örneğin binanın temeli altyapı kategorisine girmez.

Üst yapı: İngilizcesi “Structures”. Bu konuda eğitimli/deneyimli mühendis yurt dışında “Structural Engineer” ünvanını alır. Bizdeki karşılığı Yapı Mühendisliğidir.

Üst yapılar; içinde, üzerinde insan barındıran yapılardır. Binalar, konut, otel, hastane, okul, ofis, fabrikalar, işyerleri, alışveriş merkezi, terminal, istasyon, spor salonları, stadyumlar gibi.

Yapılarda hasar analizi, onarım ve güçlendirmeler de yapı mühendisliği alanına girer.

Alt Yapı: İngilizcesi “infrastructure”. Bunun mühendisine İngilizce’de “civil engineer” denir. Köprü, karayolu, tünel, demiryolu, metro, hava alanı pisti, liman, su temini ve dağıtımı, arıtma istasyonu, kanalizasyon ağı, sulama kanalları, pompa istasyonları, su depoları, baraj, enerji santraları, elektrik iletim, yüksek anten, petrol boru hattı, çevre düzenlemesi, güzelleştirme (beautification)  vb. altyapıya girer.

Bu alanlarda deneyimli inşaat mühendislerine piyasada “üstyapıcı”, “altyapıcı” denilirken mühendis arayan ilanlarda “üstyapı deneyimli mühendis”, “altyapı deneyimli mühendis” denilmektedir. Altyapılarda yani köprü, yol gibi projelerde mimarın hiçbir fonksiyonu yoktur.

Tekrar yukarıdaki dershane örneğine dönersek, binayı bitirmiştik. Buna üstyapı diyoruz. Bina temeli de buna dahil. Gelelim altyapıya. Eğer arsa dağ başındaysa  yani etrafta belediyenin getirdiği hizmetler yoksa ya da eksikse altyapıyı kendimiz yapacağız demektir. İş makineleri kiralayacağız, yolu açacağız, üzerine kırmataş döküp silindirle sıkıştıracağız. Bahçede bir yere kuyu açacağız, pompa koyacağız, binadaki depoya su basacağız. Bahçede foseptik çukuru açacağız. Pis su oraya akacak. Yakında trafo (Trafo yüksek gerilimi kullanılabilecek gerilime çevirir) varsa araya elektrik direkleri dikeceğiz, tel çekip elektriği oradan getireceğiz, yoksa trafo koyacağız. Yakınlarda elektrik yoksa bahçeye jeneratör koyacağız.  Isınma elektrikle, katalitik sobalarla veya sanayi tüpleriyle olacak. Gerekli bütün işleri inşaat mühendisi yapacak. Bunlara da altyapı diyoruz.

Eğer Belediye oraya hizmet yani altyapı getirmişse işimiz çok kolay. Yapmamız gereken sadece hepsine bağlanmak. Elektrik, su, kanalizasyon, doğalgaz, telefon gibi.

Özetle üstyapı barınma gereksinimini sağlıyor, altyapı da hizmetleri karşılıyor. Tüm bunlar medeni bir ortam sağlıyor. Şimdi medeni/uygar ortam deyince ne kastediyoruz onu inceleyelim.

İnşaat Mühendisliğinin Genel Tanımı

İnşaat mühendisliği en eski mühendislik dalıdır ve en eski mesleklerden biridir. Örneğin tarihi kalıntılarda makine, fabrika yoktur ama bol miktarda ev, saray, tapınak, hamam, yol, su kanalları, su boruları gibi günümüzün inşaat mühendisliği eserlerini görürüz.

İnşaat mühendisinin İngilizcesi “Civil Engineer“, Arapçası “Mühendis-i Medeni” dir. Yani yurt dışında inşaat mühendisliğinin karşılığı bizdekinden farklı olarak Yurttaşlık/Medeniyet (uygarlık) Mühendisliğidir.

Bir yere yol, su, elektrik eriştiği zaman “oraya uygarlık geldi” deriz. Bunu Halil Rıfat Paşa “gidemediğin yer senin değildir” olarak çok güzel ifade etmiş. Demek ki yol uygarlığın olmazsa olmazı. Onun gibi eskiden aydınlatma kandille, gaz lambasıyla yapılır, bahçeden ya da yakındaki bir kuyudan, çeşmeden kovayla taşınır, ısınma odun-kömürle yapılır, tuvalet sorunu bahçede açılan bir çukurla halledilirdi. Yani medeni ortam yoktu.

Sabah kalktığımız zaman ilk iş olarak yüzümüzü yıkamak için musluğu açarız. Suyun barajda toplanması, boru hatlarıyla arıtma tesisine oradan da evlere getirilmesi vb. Bütün bunları gerçekleştirenler inşaat mühendisleri.

Böylece inşaat mühendisliğini yurttaşlara götürülen hizmetlerle ilgili fiziksel çevre oluşturma işleri ile uğraşan mühendislik dalı olarak tanımlayabiliriz.

Bu hizmetler insanların barınma ve bağlantılı yani medeni ihtiyaçlarının temini için gerçekleştirilir. Örneğin konut inşaatı ve konuta su, elektrik, yol sağlanması, kanalizasyon (pis su uzaklaştırma), iletişim hatları bağlanması gibi.

Türkiye’nin nüfusu arttıkça konut ve dolayısıyla her türlü üst ve altyapı hizmetleri ihtiyacı da artmaktadır. Endüstriyel üretim inşaat mühendisine muhtaçtır. Fabrika binası yapılacak, binaya enerji sağlanacak, üretimin pazarlanması için yol yapılacak vb.

Antalya’yı turizm merkezi haline getiren de inşaat mühendisleridir. Yapılan devasa tatil köylerine, irili ufaklı otellere turist yağmaya başladı. Ancak turistler daha gelir gelmez havaalanında çile çekmeye başladılar. İki şeritli yollarda kaza geçirdiler, o kadar insana elektrik yetmedi, kanalizasyonlar denize aktı, akşam denizden gelince duşlardan su akmadı vb.  Bütün bu sorunların üstesinden gelenler inşaat mühendisleridir.

İnşaat Mühendisliğinin Teknik Tanımı

İnşaat mühendisliği yapı malzeme ve tekniğini en iyi ve ekonomik şekilde bir araya getiren, yapıların;

 • Proje; dizayn-tasarım-boyutlandırma da denir, hesaplar ve çizimlerden oluşur, Mimari yerleşim ve ince işler detay projelerinden sonra yapılan projelerdir.

 • Planlama; maliyet hesabı, iş programı, malzeme, işgücü ve yöntem belirleme

 • Yapım; inşaat

 • Denetim; bütün yukarıda yapılan işlerin kontrolu

işleri ile uğraşan temel mühendislik dalıdır. Şimdi bu işleri biraz daha açalım ve inşaat mühendisine adapte edelim.

İnşaat Mühendislerinin Yaptıkları İşe Göre Uzmanlıkları

 • PROJECİ: Tamamen masada çalışır,  hesap ve çizim ile yapılabilirlik (fizibilite) etütleri yapar. Genelde proje bürosunun merkezinde çalışır. Ancak şantiyenin proje ofisinde de çalışabilir. Örneğin Design and Built yani Projelendirmenin ihaleye dahil olduğu işlerde projeler şantiyede yapılabilir. Şantiye proje ofisinin organizasyonu genişse başına Mühendislik Müdürü pozisyonu gerekir.

 • PLANLAMACI: Bürocudur, merkez ofiste ya da şantiye ofisinde çalışır. Paperwork-kağıt işleri sözleşme, yazışma, rapor, teklif hazırlama gibi işlerde daha çok alt yönetim kademelerinde yöneticilik ya da mühendislik yapar. Teknik Müdür, İş Geliştirme Müdürü, Teklif Departmanı Müdürü, Kontrat Müdürü, Teknik Ofis Müdürü, Planlama Mühendisi, Hakediş Mühendisi, Maliyet Kontrol Mühendisi, Teklif Hazırlama Mühendisi gibi.

 • ŞANTİYECİ: Şantiyede çalışır. İnşaat Müdürü, Şantiye Şefi, Şantiye Mühendisi, Kalite Kontrol Şefi, İş Sağlığı ve Güvenliği Mühendisi gibi.

Proje Müdürü de şantiyecidir ancak yönetici pozisyonuna girer.

Yapı Denetçisi, Kontrol Amiri, Kontrol Mühendisi de şantiyede ancak masanın öbür tarafında yani yapı denetim firmalarında veya mühendislik müşavirlik (danışmanlık) firmalarında çalışır.

 • YÖNETİCİ: Yukarıda belirtilen proje, planlama ve şantiyede kazanılan deneyim sonrasında özel sektörün merkez ofisinde veya şantiyesinde çalışır. Genel Müdür, Proje Müdürü, Proje Koordinatörü yapı sektöründe belli başlı yönetici pozisyonlarıdır. Proje Müdürü şantiyede çalışır.

İnşaat Mühendislerinin Çalışma Alanları

 • ÖZEL SEKTÖRDE: Yukarıda belirtilen işleri yaparlar. Yaygın olarak yurt dışında da çalışmaktadırlar.

 • KAMU ÇALIŞANLARI: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa bağlıdırlar. Daire Başkanı, Müdür gibi yönetim ve mühendis gibi alt kadrolarda daha çok işleri dışarıya verme ve verilen işleri denetlemeyle uğraşırlar. Bol yazışma yaparlar. Genelde merkezde veya bölge müdürlüklerinde dairede otururlar. Bazen büyük şantiyelerde de bir kontrol amiri bulundururlar. Belediyeler, Karayolları, Devlet Su İşleri, İller Bankası, Köy Hizmetleri, NATO ENF. belli başlı yatırımcı kamu kuruluşlarıdır. 2008 de kamuda çalışmak için KPSS sınavına giren 54850 mühendis, mimar, şehir plancılarından kadro sayısına göre 1950 si yani yaklaşık % 3.6 sı istihdam edilebilmiştir.

 • ÖĞRETİM ÜYELERİ: Üniversitelerde ya da kamu araştırma kuruluşlarında çalışırlar, TÜBİTAK, Deprem Araştırma Enstitüsü gibi.

İnşaat Mühendisliğinin İyi Yanları ve Zorlukları

İyi yanları

Zevklidir, dinamiktir, kapsamı çok geniştir, birçok başka mesleklere göre iş fırsatı bolluğuna sahiptir, örneğin bir şantiyede en fazla 1 mimar, 1 makine mühendisi, 1 elektrik mühendisi olur. Bazen onlar da olmaz. Buna karşılık sayısı 2 ila 20 arasında inşaat mühendisi olabilir. Serbest çalışma olanağı vardır. Eser yaratmanın verdiği duygu inşaat mühendisinin en mutlu olduğu, çektiği zorlukları unuttuğu andır.

Zorlukları

Gerektiğinde dağ başında, mahrumiyet bölgelerinde, toz, toprak, çamur, yağmur, soğuk, sıcakta, genelde yoğun tempoda gece geç saatlere kadar çalışmak gerekebilir. Kaza olasılığı vardır. Sık, uzun seyahatler yapabilir. Evli ve/veya çocukluysa ailesini gittiği yere götürülemeyebilir. Arzın talepten fazla olması yani mühendis sayısının gereksinimden fazla olması, inşaat sektörünün krizlerden mutlaka etkilenmesi de dezavantajdır. Süreli işte süreklilik olmaması, iş sonunda yeniden iş arama zorunluluğu gerektirir. İşçi ile usta ile uğraşmak dünyanın en zor işlerinden biridir.

Türkiye’de İnşaat Mühendisliği Eğitimi, Yapı Sektöründe İnşaat Mühendisliği Eğitiminin Payı, Lisans, Master (Yüksek Lisans), Tercihler konuları ayrı bir yazımızda verilmiştir: OKUMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN

Türkiye ve Kıbrıs’ta İnşaat Mühendisliği Bölümleri  ayrı bir yazımızda verilmiştir: OKUMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN

Türkiye’deki İnşaat Mühendisliği Bölümlerinin sıralamaları ayrı bir yazımızda verilmiştir: OKUMAK İÇİN LÜTFEN IKLAYIN

İnşaat Mühendisi Diplomanızı aldınız, eee sonra?

Önce iş arayacaksınız. Ya tanıdıklarınızdan yardım isteyeceksiniz ya da ilanlara bakacaksınız. Peki ilanların dilinden anlıyor musunuz?  Okumak için tıklayın:  http://wp.me/PAexV-2QZ

İnşaat mühendislerinin günümüzdeki hali böyle yukarıdaki link sayfasındaki gibi. Bu durum karşısında yeni mezun bir inşaat mühendisi ne yapabilir?

Yeni mezun ne olsun?

Başlangıçta pozisyonlar:
* Saha mühendisi; Çoğu zamanı inşaat sahasında geçer. Hiç proje yapmamışsa projeleri iyi okuyamayabilir. Teknik ofiste çalışmadıkça ilerde paperwork-kağıt işlerini kolay kolay yapamaz. En zor pozisyondur ama genelde getirisi de fazla olur.
* Şantiyede teknik ofis mühendisi; Arada ne oluyor diye sahaya bakabilir. Onun dışında zamanı masada geçer. Planlama, cost control, hakediş, yazışma, sözleşmeler, günlük-haftalık-aylık raporlar, yeni fiyat hazırlama, claimler, taşeron takibi, proje arşivleme/koordinasyonu, malzeme siparişleri vb. yapar. Uygulama tecrübesi bir miktar olur, özellikle meraklıysa.
Yukarıdaki iki pozisyon kontrollukta göreceli olarak müteahhitliğe göre daha hafiftir ama o kadar fiili tecrübe sağlamaz. Devlet memuru olarak şantiye kontrolluğunda iş ağırlığı ve sağlayacağı tecrübe daha da azdır.
Projeci; Tamamen masada zamanı geçer. Şantiye ofisinde veya şehirde büroda. Şantiyede çalışmadıkça uygulama ve inşaat yönetimi konusunda bilgi sahibi olamaz. Şantiyede meraklıysa biraz uygulama tecrübesi edinir.
Devlet dairesinde; İşin ağırlığı da tecrübe getirisi de çok azdır.

Okulda kalmak; Zaman ilerledikçe özel sektöre geçmek zorlaşır.

Biraz tecrübe gerektiren pozisyonlar:
Merkez mühendisi; Şantiye koordinasyonu ile ilgili merkez ofiste oturur şantiyeye gidip gelir, gittiğinde şantiyede veya yakın şehirde kalır. Daha önce şantiyede çalışmış olanlar tercih edilir. Şantiyenin işçi, teknik eleman, malzeme ihtiyaçlarını koordine eder. İdare ile sürekli temasta olur, İdaredeki işleri takip eder.
Teklif mühendisi; Sürekli ihalelere giren şirketlerde. Zamanın çoğu merkez ofiste geçer. Arada yer görmeye falan gider. Fiyat analizleri hazırlar, ön iş programı, maliyet hesabı yapar, metraj çıkarır, method statement ve ihale dosyasında istenen diğer belgeleri hazırlar. Piyasayı yani işçilik, malzeme fiyatlarını, adam-saatleri bilebilmesi için daha önce şantiyede çalışmış olanlar tercih edilir. Aksi takdirde büroda tecrübeli üstleri tarafından yetiştirilmeleri gerekir.

Deneyim ve Uzmanlaşma

Rahmetli Fevzi Akkaya ağabeyimiz kitaplarında mühendisi şöyle tanımlar: Mühendis, otuz beşine kadar zarar verir, kırk beşinden sonra geri ödemeye başlar, altmışında en üst düzeye çıkar, seksenden sonra hikaye anlatmaya başlar.

Yeni mezun bir inşaat mühendisi hayata atıldığında okulda öğretilenlerden çok farklı bir dünya ile karşılaşacaktır.

Okulda nosyon verildiyse iş her alanda epey kolaylaşır. Nosyon kavrayarak, araştırarak, aklı kullanarak kendi kendine iş yapabilme erkidir. Okul  öğrenmeyi öğretmişse şanslıdır.

Okulda “mafsallarla mesnetlenmiş diagonal bir rijit cismi” anlamadan mezun olmuşsa bunu anlamamış olmanın önemi olmadığını anlayacaktır. Zira iş hayatında bununla karşılaşmayacaktır. Onun yerine karşılaştıkları ise ona hiç öğretilmemiştir. O halde yapılacak şey hızla deneyim kazanmaktır. Bir kere kaderinin ona çizdiği yolda işe başlamak zorundadır. Ondan sonrası kendine kalmıştır. O yolda iyice pişmeli ve kendini geliştirmelidir. Bu da bir 10 yıl alacaktır. Etrafına bakmalı ve sektörde neyi eksik görüyorsa oraya ağırlık vermelidir.

Çalışılan işyerini sık değiştirmek ilerde mutlaka kötü puan getirir. Mümkünse başladığı alan üstyapı ya da altyapı hangisiyse onu bir daha değiştirmemeye çalışmalıdır. Aynı şekilde projecilikten mi, şantiyecilikten mi hangi işten başladıysa ondan devam etmek en iyisidir. Ancak burada bir parantez açalım. Diğer alanları da bilmek önemlidir. Mesela bir şantiyeci çizimleri çok iyi okumasını da bilmek zorundadır. Hatta mecbur kaldığında alelacele proje yapması veya proje revize etmesi de gerekebilir. Bunun için de işe projecilikle başlamalı veya bir ara projecilik yapmalıdır. 50 yaşında bir deneyimli mühendise çizimde gösterilen dairesel bir kolonun gerçekten dairesel olduğuna inandırmak için neler çektiğimi hiç unutmuyorum. Teklif hazırlama işlerinde çalışan bir mühendis ise hem proje hem de şantiye deneyimli olmalıdır.

Ya şantiye? Şantiye tozu yemeden bir kaç yılını geçiren mühendis o ana kadar ne yapmışsa, projecilik, paperwork, memurluk, öğretim üyeliği gibi, artık mecburen ömür boyu onu yapacak, ille de sahada çalışacaksa şantiyede en alt kademeden başlayacaktır.

SonuçBir alanda devamlılık, ama diğer alanlarda da gerekli ölçüde bilgi sahibi olduktan sonra.

Yabancı Dil

İnşaat mühendisi öncelikle hangi yabancı dili (dilleri) bilmeli? Bu konudaki detaylı araştırmamızı ayrı bir sayfada verdik. Okumak için lütfen tıklayın: http://wp.me/PAexV-2KL

Bilgisayar

Office programlarına çok iyi hakim olmak şarttır. Word, Excel bilmek zaten olmazsa olmazdır. Onun yanında Autocad, Primavera veya MS Project gibi hazır programları da iyi bilmek çok avantaj sağlar.

Bilgisayara, sorunları kendi kendine çözecek derecede hakim olmak gerekir. Dağ başında yardım alacak kimse bulunmaz genelde.

Direksiyon sallama

İyi araba kullanmasını bilmek rekabet ortamında çok avantaj sağlar. İnşaat mühendisi mesleği süresince büyük olasılıkla karayolu ile yüzbinlerce kilometre yol katedecektir. Şirketler tasarruf olsun diye şoför istihdam etmeyebilirler. İş başa düşebilir. Yurt dışında hangi ülkede olursa olsun korkmadan, heyecanlanmadan direksiyona geçecek kadar iyi bir sürücü olmak gerekir. İyi araba kullanmak için kendine güvenme, cesaretli olma, aşırı hız yapmama, riske girmeme, ilk kez geçilen güzergah üzerinde etrafa dikkatle bakarak belli röperleri beyne kaydetme gibi alışkanlıklara sahip olma, arabada, mobil telefonda navigasyon yoksa haritalar bulundurma, önceden güzergahı belirleme, uyuma olasılığına karşın araba içinde 12 volt su ısıtıcısı ile ya da termosla kahve yapacak ekipman, cep telefon çakmak kablosu bulundurma gibi önlemler almayı tavsiye ederim.

1983 yılında Suudi Arabistan’ın Taif kentinde  Prens Naif Saray şantiyesinde çalışırken bir gün entarili bir Arap, pikabını geçecek yer bulmadığından binanın yakınına getiremedi. Arkadaki malzemeleri boşaltamıyorduk. Israrıma “hadi istersen sen geçir“diye cevap verdi. Aldım anahtarını jipi geçirerek binanın önüne parkettim. İşin özeti budur.

Çevre edinme

İletişim yeteneği gereklidir. Geniş çevre edinmeniz  ilerde işinize çok yarayacaktır. Tanıştığınız insanların iletişim bilgilerini kaydedin. İş ararken, iş takibi yaparken, teknik bilgi almak gerektiğinde insanlar işinize çok yarar.  Yardım istemekten katiyyen çekinmeyin, utanmayın. Birşeyin yabancısı olmak hatta onu bilmemek ayıp değildir. Bu arada iyi briç bilir ve oynarsanız çevreniz daha da genişler. İnanmazsanız deneyin, garanti veriyorum pişman olmayacaksınız.

Dikkat edilecek diğer hususlar

Temiz ve iyi giyinin, traşlı olun. Ter kokmamaya önem verin. Düzenli olarak önceden deodorant kullanın. Ağız kokusuna karşı önlem alın, yanınızda karanfil ya da nane şekeri bulundurun. Sigara içmek size çok puan kaybettirir. İrade zayıflığına delalet eder. İçkiye düşkün görünümü vermeyin ve sakın sarhoş olmayın, kendinizi az da olsa kaybetmeyin, diliniz dolaşmasın. Sabah işe akşamdan kalmış olarak gelmeyin. Bunun yanında alkol almamak da bazı iş çevrelerinde sosyalllik açısından negatif görünüm verebilir. Özetle alkol konusunda dengeyi tutturun.

Sabah kahvaltılarınızı ihmal etmeyin. Düzenli olarak her sabah kahvaltı yapmanın, öğrenme, dikkat ve verimlilik üzerinde son derece olumlu etkileri vardır.  İşyerinizde, şantiyede çay, simit, poğaça vb. ile kahvaltı yapmaktan kaçının. Bu düzensizliğinize delalet eder.

Bizim meslekte zor ama yine de sağlığınıza dikkat etmeye çalışın. Bu konudaki yazımızı okumak için LÜTFEN TIKLAYIN.

Yöneticilik ve Şantiyecilik

İnşaat mühendisi takım çalışmasına yatkın olmalı, insan psikolojisinden çok iyi anlamalıdır. İnşaat sektöründe insani ilişkiler – iletişim çok önemlidir. Yönetim – Management erki (yapabilme gücü) olmalıdır. Bunu biraz açalım:

Şantiye’de alt kademe yani işçi, usta ister proje müdürü isterse yeni mezun mühendis olsun talimat alacağı adamı önce bir tartar, yoklar, acaba kafa dengi midir, sert midir, yumuşak mıdır, kafaya alabilir miyim gibilerinden. Bu nedenle mühendisin onlara vereceği ilk izlenim çok önemlidir. Nasıl başlarsa öyle gider. Onlara otoriter olduğunuz, kaytarmaya izin vermeyeceğiniz izlenimini vermek ŞARTTIR.

Mühendis olmayan ancak iyi şantiye deneyimli tekniker, formen, usta gibilerine çok dikkat etmek gerekir. Bunlar mühendisten iyi olduklarını kanıtlamaya çalışırlar bunun için de mühendisin açığını ararlar, özellikle bilgi açısından. Patronlar da onlara yeni mezun mühendisten  daha fazla değer verirler. Onlara açık vermemeye dikkat etmelidir.

Yerinde sert, yerinde anlayışlı olmasını bilmek gerekir. Ustayla işçiyle uğraşmak dünyanın en zor işidir. Ama sadece onunla kalsa, beyaz yakalılar da ayrı bir derttir. Kimi araba ister, kimi evi paylaştığı arkadaşını şikayet eder, kimi falanca niye benden fazla alıyor der, kimi ben yapamıyorum gitmek istiyorum der. Yöneticilik zor iştir. Senin de sorunların vardır ama derdini kimseye anlatamazsın. Şirket sahibinin,  üst yönetimin en son duymak isteyeceği sorun, şikayettir.  Onların sizden beklediği onlara sorunları nakletmemek, yokluklar içerisinde mucizeler yaratmaktır.

SONUÇ: Zayıf olan sevilmez ve mütevazılık üst değer olarak görülmez. maalesef gerçek bu. Mütevazı olmaya kalktıkça saygı azalmaya başlar.

Şantiye demek sorun demektir. Öfkeyle kalkmak inşaat mühendisliğinde hiçbir zaman yapılmayacak şeydir.

Yeri geldiğinde politik olmak gerekir. İtalyan mühendislerin bir deyişi aklıma geliyor; “You can never call a bastard supervisor as ‘bastard’, yani daha kibarcası “şerefsiz bir kontrol mühendisine asla ‘sen şerefsizsin’ denmez”. Burada insanlarla iletişimi bilmek önem kazanıyor.

İlginçtir ama şantiyede çalmasını da bilmek gerekir. Örneğin yırtık olmak gerekir. Bunu biraz açalım. Birden fazla şantiyeleri olan bir büyük yapım projesinde bazı olanaklar genelde ortaktır. Örneğin mobil yani hareketli vinç tektir. Bunu şantiyenin biri alır, bu arada başka şantiye de ister. Biri vermek istemez, diğeri almak ister. Bu durumda hangi şantiye şefi daha yetenekliyse o kazanır.

Şantiyede kliklerle karşılaşabilirsiniz. Daha açıkçası şantiye çalışanları bölünmüş olabilirler. Olmaz demeyin, ben çok gördüm. Dedikodulara kesinlikle yorum yapmayın. Sadece dinleyin o kadar. Bir tarafa katılmazken  yaptığınızın doğru olduğunu hissettirmezseniz iki taraf da size mesafe koyar.  En kötü şey düşman edinmektir. Bu size ilerde kötü referans olur.

Şantiyede patronun casusları olabilir. Kimseye açık vermeyin.

Çalışanların dolduruşuna gelmeyin. İş, patron, şartlar vb hakkında sürekli şikayet ederler. Bunlar kulağınızı birinden girsin ötekinden çıksın. Bunlar şikayetlerini patrona yapacak cesaretleri olmayanlardır. İsterler ki bunu başkaları yapsın.

Planlı Çalışma

İnşaat mühendisliğinde planlı ve yöntemli çalışma şarttır. Neyin nasıl yapılacağını işe başlamadan belirlemek yolun yarısıdır. Yani önce Proje Yönetim Planı yapılmalıdır. Şantiyede rahmetli Fevzi Akkaya ağabeyimizin 6M kuralı önemlidir, yani Method/Yöntem + Money/Para + Machine/Makine + Material/Malzeme + Men/İnsan + Management/Yönetim. (Not: Fevzi Akkaya kendi 5M kuralına Management’i sonradan ilave etmiştir). Yukarıda metot yani yönteme değindik. Ancak metot dışındakiler olanaklara bağlıdır ve genelde eksiktir. Örneğin hakediş yapmadan, onaylanmadan, ödenmeden iş çok zor yürür. Patron cebinden para çıkmadan iş hakedişle yürüsün ister, hatta iş yapmadan hakediş yapılsın ister. Makine eksiktir, malzeme gelişi aksar, doğru dürüst adam bulunmaz vb. Metot dışındakilerde bu gibi eksikler metodu da etkiler ve aksatır. Zincirin halkaları gibidir bu beş faktör.

İnşaat mühendisliğinin bir çok alanının her birinde sayısız iş kalemi bulunmaktadır. Özellikle bina inşaatlarının ince işlerinde (Not: Yapının taşıyıcı sistem ve dolgu duvar işleri kaba inşaat; diğer fayans, boya, sıva vb. işleri ise ince inşaat olarak tanımlanır). Bunun için de başlarda küçük şirketlerde çalışmayı büyük şirketlere tercih etmekte yarar var. Zira küçük şirketlerde birçok iş, bazen işin tamamı üzerinize yıkılır. Büyük şirketlerde ise  ve departmanlardaki görev bölümleri nedeniyle ancak belli bir alanda deneyim sahibi olunabilir. Halbuki inşaat sektöründe olabildiğince hızlı bilgi ve deneyime sahip olmak avantaj sağlar.

Kısacası kendini rüzgara bırakmadan vizyonunu seçen, kategori ve iş alanı açısından uzmanlık dalını belirleyen ve orada ilerleyen, sorumluluk alan, dikkatli, karar vermede zorluk çekmeyen, hiçbir zaman verilen işi yapamam diye düşünmeyen, şişirme iş yapmaktan kaçınan, sabırlı, inatçı, yılmayan, yaratıcı, hırslı, insan psikolojisini, insanlarla iletişimi bilen, sistematik çalışan bir mühendisin başarılı olmaması mümkün değildir.

Masa başı

Dağınık,  karmakarışık, herşeyin, klasörlerin üstüste, yanyana olduğu bir masa kötü puandır. Mühendisin dağınık olduğu intibaını verir. Bunun tersi, bomboş bir masa da “işi gücü yok, boşuna para alıyor” intibaını verebilir. Yapacak işiniz de olmasa masanız üzerinde birkaç dosya, referans evrakları, proje olsun. Boş oturmayın, bazı dosyaları, araştırma raporlarını okuyun, projelere bakın, arşivleme yapın.

Üniversitede kalanlar

Bu arada Üniversitede kalanlar ne yaparlar? Ona da kısaca değinelim:

“Akademisyenler sürekli ağırlaşan atama kriterleri altında ezilmiş durumda puan toplama telaşına düşmüşlerdir. Yrd. Doçentliğe atanmak için kadro bulan şanslı hocalar daha buna sevinmeye fırsat bulamadan 3 yılda belirli bir puan toplama telaşına düşmektedirler. Çünkü bilirler ki, belirli bir puanı toplayamadıkları takdirde öğretim görevliliğine düşürülürler. Bu arada dersleri ikinci plana atmaktadırlar.  Doçentler ise daimi kadroya geçmenin rahatlığı içerisinde profesörlük dosyası için gerekli eksikleri toplamaya çalışır. Profesörler ise ununu eleyip eleğini asmıştır. TÜBA’nın hazırladığı 2009 Bilim Raporu’nda belirttiği gibi ‘profesörlüğü hak edenlerin bir daha bilimsel çalışma ile ilgilenmediği’ açıktır. Ayrıca Doçentlikten profesörlüğe geçen bazı öğretim üyelerimiz, emekliliği garanti altına almış olarak; bilimsel etkinliklerde bulunmayı, kitap yazmayı gerekli görmemektedir.” Bu paragraf Fatih Çekirge’nin köşe yazısından alıntıdır: http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/15513406.asp?yazarid=174&gid=61&hid=15513465

İnşaat Mühendislerinin Sayısı, İstihdamı

İnşaat sektörü Gayrı Safi Yurt İçi Hasılanın (Türk ve yabancılarının ürettiği yıllık nihai mal ve hizmetler) % 30 unu oluşturmaktadır. Bunun gerçekleştirilmesinde inşaat mühendislerinin yarı yarıya payı olduğu tahmin edilmektedir. İnşaat sektörünün büyüme performansını % 80 oranında özel sektörün, % 20 oranında ise kamunun sabit sermaye yatırımları belirlemektedir. Bu yatırımlar sabit fiyatlarla son yıllarda azalmaktadır.

İnşaat Mühendisleri odalarına kayıtlı mühendis sayısı 26 Nisan 2010 tarihi itibarıyla 76.191 dir. Bu sayısı 23 olan mühendis-mimar odalarına kayıtlı tüm mühendis-mimarların yaklaşık % 25’ini oluşturmaktadır. 2007 yılında 3624, 2008 yılında 3241, 2009 yılında 3712 olmak üzere her yıl ortalama 3500 inşaat mühendisi inşaat mühendisleri odasına kayıt olmaktadır. Odaya kayıt olanların oranı bir araştırmaya göre % 85 dir. Buna göre Türkiye’de 90.000 e yakın inşaat mühendisi olduğu ve her yıl 4100 kadar inşaat mühendisinin mezun olduğu söylenebilir. TMMOB (Türkiye Mühendis Mimar Odaları Birliği) araştırmasına göre mühendislerin % 75 i yoksulluk sınırı altında maaş alıyorlar. Gerçekten de  İnşaat Mühendisleri son derece düşük ücretlerle çalıştırılmakta, genç meslektaşlarımız emek sömürüsüyle karşı karşıya kalmaktadır. Çalışma saatlerinde tam bir keyfilik vardır ve fazla çalışma karşılığı ücret verilmesi söz konusu değildir. Sendikasızlık ve iş güvencesinden yoksunluk, çalışma koşullarının sağlıksızlığı da sektörün dikkat çekici özellikleri arasındadır. İnşaat sektöründe meslek dışı alanlarda çalışma ve işsizlik oranı yüzde 25’i geçmiştir.

2008 sonunda patlak veren küresel krizden önce Türkiye’de konut inşaatlarında patlama yaşanmaktaydı. Yurt dışında da başta  Rusya Federasyonu, Afganistan, Irak, Libya, Cezayir, Kazakistan olmak üzere dünyanın dört bir yanında yoğun inşaat işleri inşaat mühendislerine büyük istihdam olanağı sağlamıştı. Maaşlar da böylece gayet iyi düzeydeydi.  Küresel kriz inşaat sektörünü çok kötü vurmuştur. Teğet geçme falan hiçbir şekilde söz konusu değildir. Kriz inşaat sektörüne kazmayı ortasından indirmiştir. Küçük ve/veya şahıs şirketleri, proje büroları kriz ortamında kapanmaktadırlar. 2009 yılında İşkur’da iş arayan mühendis mimar sayısında bir önceki yıla göre % 33 artış olmuştur. İnşaat sektöründe krizin 2010 yılının 2. yarısında toparlanmaya başlayacağı ve 2011 de etkisini hayli azaltacağı söylenmekteydi.  Nitekim 2010 yılı birinci çeyrekte yüzde 8 büyümeye geçen inşaat sektörü, 2010 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 21.9 oranında, üçüncü çeyrekte de yüzde 24.6 artış yaşayarak gösteren bu iki çeyrekte Türkiye ekonomisi içinde en hızlı büyüyen sektör oldu. 2011 de inşaat sektöründe büyüme % 10.   2011 yılında inşaat sektöründe istihdam 1 milyon 910 bin kişi üçüncü çeyrekte toplam istihdam içindeki payı % 7.7.    2012’de büyümede yavaşlama beklentisi var, % 6 – 7 arasında büyüme hedefleniyor. 2011’de en çok aranan pozisyonlar: Satış Temsilcisi % 16, Muhasebe Elemanı % 12, Sekreter % 5, Yönetici Asistanı % 4, İnşaat Müh. % 3, Makina Müh. % 2, yazılım uzmanı % 2, Elektrik Müh % 1, Mimar % 1.

Maaşlar – TL olarak

kamuda 2 600 (kadro derece 8/1)

özel sektörde

Yeni mezun;  1 500

5-10 yıl deneyimli;  3 000

10-20 yıl çok deneyimli; 4 000 – 9 000

Yapı denetim; 1 000 – 2 000

Şantiye şefi; 3 000 – 5 000

Şantiye şefi, şantiye başına; 1 000 (maksimum 5 şantiye)

Yurt dışı ücretleri (ABD Doları)

Proje Müdürü; müteahhitte 13 000 – 15 000, müşavirlikte: 8 000 – 10 000

Teknik ofis müdürü; müteahitte 8 000, müşavirlikte 5 000

Yeni mezun: 2 500, Afganistan’da 4 500

Maksimum  ücret  15 000, Ultra ücret 30 000

Maaşlar deneyime – ihtiyaca – koşullara göre değişir. Genelde kırsal kesimde çalışanlar, kentlerde çalışanlardan, şantiyeciler büroda çalışanlardan, alt yapıcılar üst yapıcılardan daha fazla maaş alırlar. Büro şantiye farkı yaklaşık 2 katıdır. Yabancı dil gerektirmeyen ve gerektiren işlerde ücret farkı da yaklaşık 2 katıdır.

Bülent Pakman. Nisan 2010. Son güncelleme Ağustos 2013. İzinsiz ve aktif link verilmeden alıntı yapılamaz.

İnşaat Mühendisliği ile ilgili tüm yazılarımız:

OLYMPUS DIGITAL CAMERABülent Pakman kimdir   http://bpakman.wordpress.com/pakman/

 

Reklamlar

656 Responses to İnşaat Mühendisliği

 1. akın dedi ki:

  yazınız ıcın tesekkur ederım yenı bır muhendıs ıcın cok faydalı oldu..ama yazılarınızı okuyunca bayagı bı karamsarlastım..keske bu meslegı secmeseydım dıyorum sımdı…yıne de hersey ıcın tesekkurler

 2. zeynep dedi ki:

  çok güzel bir yaz yazmşsnz.tşkler gerçekten. ben tercih yapacağım bugün ve bayanım bu yüzden bu meslek hakkında birşeyler daha öğrenmek benm için çok önemliydi.amacm ön yargıları kırmaktı….ama sanırım bana göre değil.yani aslında bana göre ama bir bayan ne kadar otoriter olsa da pek umursanmaz.erkek olmak gerekir bu iş için.morelim çok bozuldu.son bir ümidim vardı ama çalşma şartları beni pes ettirdi…:(

  • bpakman dedi ki:

   İlle de özel bir şirkete ait bir şantiyede proje müdürü olmak zorunda değilsiniz. Evet şantiyede proje müdürü bayan amirim hiç olmadı. Ama devlette ya da özel sektörde birlikte çalıştığım hatta amirim olan çok bayan inşaat mühendisi oldu. Bugün bürolarda ve şantiyedeki proje ve teknik ofislerde çalışan bayan inşaat mühendisi sayısı hayli fazla. Her işte zorluklar vardır. Özellikle para aslanın ağzında. Ben 38 yıl deneyimimle hala iş hayatımda sıkıntı yaşıyorum. Erkek oluşum bir şey değiştirmiyor. Moralinizi bozmayın. İnşaat mühendisliğinin zevkli yanları da çok.

 3. şüheda dedi ki:

  açıklamalarınız çok teşekkür ederim çok faydalı oldu inşaat mühendisliği hakkında bilmediğim herşeyi öğrendim diyebilirim ben tercihlerimi yaptım ve inşaat mühendisliği de yazdım şayet gelirse inşallah kendimi çok yetiştireceğim yazınızı okudukça karamsarlıktan çok bi umut oluştu daha doğrusu umut vardı daha da gelişti tabi ki zor yanları da var ama hangi mesleğin yok ki bence herşey insan da biter tekrar teşekkürler bizi aydınlattığınız için….

 4. seydi ahmet gündoğdu dedi ki:

  verdiğiniz bilgiler için teşekkürler 🙂 babam müteaahhit bende küçük yaştan itibaren inşaatlardayım hemen hemene inşaatın her alanında (sıva , alçı, mermer vb.) çalıştım. şu an ise babamın gelir giderlerini tutuyorum babamın toplantılarına katılıyrm. kendimi çok zeki buluyorum her alanda inşaat işindende çok iyi anlıyorum. kendime inşaata mühendisliğini çok yakıstırıyorum. fakat universite sınavından devlet okullarında kazanamayacağımı düşünoyorum büyük ihtimalde öyle olacak bunun için özel üniversite düşünüyorum sizce hangi özel üniversiteyi tercih etmeliyim ve neler yapmalıyım şimdiden teşekkürler. Antalya’dan.

  • bpakman dedi ki:

   Size cevap verebilmem için tüm özel inşaat bölümlerinin eğitim düzeyleri hakkında bilgi sahibi olmam gerekiyor. Ancak bu bilgiye sahip değilim. Çalışma hayatında karşılaştığım inşaat mühendislerinin mezun olduğu okullara göre bir değerlendirme yapsam bu da yanıltıcı olabilir. Zira bunun için de bir okula ait asgari sayıda mezun tanımış olmam gerekir. Bu nedenle size yardımcı olamayacağım.

 5. insaatlar.com dedi ki:

  Harika bir makale yazmışsınız.Teşekkürler.

 6. melisa dedi ki:

  merhaba,

  Kesinlikle cok bilgi verici bir metin yazmissiniz. Tesekkurler. Yanliz benim bir sorum olucak.
  Ben yurtdisinda (Hollanda) oturuyorum ve 2 yil sonra Antalyaya gidicem ve orda egitimime devam etmek istiyorum. Yalniz benim kafami karistiran birsey var. Hollandada bu bolum iki bolume ayriliyor. Insaat muhendisi ve digeri Civil engineering. Antalya icin hangisini secmem daha uygun olur, ordaki egitimimi gozumun onune alarak? Bu konuda bana yardimci olabilirmisiniz?

  • bpakman dedi ki:

   Civil Engineering Türkiye’deki inşaat mühendisliğine daha yakın. Onu tercih edin. Daha geneldir iş alanı daha yaygındır. Diğeri daha spesifikdir.
   Yazımda ayrıntılı anlatmıştım.

 7. GANİ dedi ki:

  Gerçekten harukulade bir makale olmuş bilgilerinizden dolayı tesekkür ederim ama birkaç sorum olacak?
  Ben Ünüversite’de İnşaat Mühendisliği’ni okumak istiyorum ve Bu meslek hakkında pek bilgim yok.
  1- Bir İnşaat Mühendisi hem devlet’den maaş alıp hemde ihalelere girebiliyor mu?(Maaş alıyorsada ne kadar alıyor)
  2-Ayrıca ben İnşaat Mühendisleri arasında şantiyede işe alınan kategorisinde deyil’de iş veren kategorisinde olmak istiyorum.İhaleler’den iş alıp kendim yaptırmak istiyorum bu mümkün mü?
  3-Bu meslek önü açık bir meslek mi?
  4-Ben henüz 17 yaşımdayım ama bu meslek bende bir tutku haline gelmiş halde herşeyden çok istiyorum bunu benim 4 zayıftan dolayı okulla ilişkim kesildi.Açık liseye kayıt yaptırdım bu mesleği öğrenmeyi çok istiyorum babam da madem çok istiyorsun işi sana baştan öğreteyim diyor gel şantiyeye ”sıvacı,kalıpçı,boyacı,demirci” gibi meslekleri öğren ve daha sonra mesleğin asıl ayrıntılarını öğren,böylesi çok daha ayrıntılı ama işi iyi öğrenirsin diyor.Bende bu meslek hakkında herşeyi kavramak istiyorum kaç yıl sürerse sürsün hiç önemli deyil fakat: 4 ay sonra açık lise sınavlarım var ama burada kalıp sıvalarıma’mı çalışsam yoksa babamla gidip sınav zamanı mı gelsem karar veremedim. . .

  Bana yardımcı olursanız sevinirim

  • bpakman dedi ki:

   YANITLARIM BÜYÜK HARFLE:
   1- Bir İnşaat Mühendisi hem devlet’den maaş alıp hemde ihalelere girebiliyor mu?(Maaş alıyorsada ne kadar alıyor) KENDİ ADINA GİREMEZ
   2-Ayrıca ben İnşaat Mühendisleri arasında şantiyede işe alınan kategorisinde deyil’de iş veren kategorisinde olmak istiyorum.İhaleler’den iş alıp kendim yaptırmak istiyorum bu mümkün mü? ELBETTE. ANCAK İŞ BİTİRME BELGELERİNİZ OLMADAN UFAK İŞLERDEN BAŞLAYABİLİRSİNİZ.
   3-Bu meslek önü açık bir meslek mi? EVET. TAMAMEN.
   4-Ben henüz 17 yaşımdayım ama bu meslek bende bir tutku haline gelmiş halde herşeyden çok istiyorum bunu benim 4 zayıftan dolayı okulla ilişkim kesildi.Açık liseye kayıt yaptırdım bu mesleği öğrenmeyi çok istiyorum babam da madem çok istiyorsun işi sana baştan öğreteyim diyor gel şantiyeye ”sıvacı,kalıpçı,boyacı,demirci” gibi meslekleri öğren ve daha sonra mesleğin asıl ayrıntılarını öğren,böylesi çok daha ayrıntılı ama işi iyi öğrenirsin diyor.Bende bu meslek hakkında herşeyi kavramak istiyorum kaç yıl sürerse sürsün hiç önemli deyil fakat: 4 ay sonra açık lise sınavlarım var ama burada kalıp sıvalarıma’mı çalışsam yoksa babamla gidip sınav zamanı mı gelsem karar veremedim. . . BABANINIZ DEDİĞİNİ YAPARSANIZ İYİ BİR ŞANTİYECİ OLABİLİRSİNİZ. AMA BİR TEK ALANDA O DA BİNA İNŞAATI. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNİN DİĞER ALANLARINDA ANCAK EĞİTİM VE DENEYİMLE BAŞARILI OLABİLİRSİNİZ.

 8. kemal dedi ki:

  tecrübelerinizi paylaştıgınız için çok teşşekür ederim benim için gerçekten çok aydınlatıcı oldu. bu kadar uzun bi yazıyı okuyacagımı sanmazdm ama gerçekten bir mühendis için çok gerekli bilgiler ben dumlupınar inşaat müh. bölümündeym bu bölümü okumak için bi çok şeyden vazgeçtm 9 eylül fizik 2sınıftan terk ettim tek avantajm ordan ingilizce ögrenmem oldu. 3-4 yılıma çizgi çektim matematik ve fizikten başarılı old. için bu bölümde faydalı olacagını sanıyorum burdaki ögrenimimde baya zamanım olacak 3yıl boyunca bir şeyler ögrenip hazır girmek istiyorum gerçek hayata.. yol göstermesi açısından sizin gibi bi üstattan ögrenilecek çok şey old. inanıyorum yabancı dil olarak ingilizcenin yanında hangi dil ögrenmeliyim o konuda kararsz kaldm ????

  • bpakman dedi ki:

   İngilizce’den sonra şu anda ilk etapta Arapça gerekli. İkinci olarak Rusça. Rusya, Ukrayna, Kazakistan gibi eski Sovyet ülkelerinde işler açılırsa Rusça 1. sıraya yükselecek. Bu ülkelerde İngilizce çoğu zaman gerekli olmuyor. Bu arada Fransızca bilen inşaat mühendisi çok az. Magrip ülkeleri özellikle Cezayir için şart. İş çıktığında büyük avantaj oluyor.
   Bu arada İngilizceyi kullanmaz ve konuşmazsanız unutabilirsiniz. Sürekli altyazılı İngilizce film seyredin ve internetten teknik bilgi-makale falan okuyun. Teknik terimleri öğrenin.
   Allah kolaylık versin.

 9. sueyla dedi ki:

  Gerçekten çok güzel bir yazı bize sunduğunuz bu güzel bilgiler için teşekkürler…Bende inşaat müh. istiyorum lise sondayım bu sene çok çalışıyorum bu bölümü bizim okuldaki hocalar pek umutlu bakmıyolar inşaat müh. üniversiteye 40 kişi giriyo 4 kişi mezun oluyo ve kazanması kolay okuması zorbir meslek diyolar bu konuda yardımcı olursanız çok mutlu olurum şimdiden teşekkürler:)

  • bpakman dedi ki:

   Elbette ki bazı diğer bölümlere göre, örneğin idari bilimler, hukuk kolay bir eğitim değil. Epey matematik, fizik kafası gerektirir. Sayfamda daha ayrıntılı belirttim. Özetle mühendis olmak istiyormusunuz yoksa kolay bir eğitim mi yapmak istiyorsunuz. Buna karar verin. Buna karşın inşaat dersleri diğer bazı mühendislik bölümlerinden daha kolaydır. Eğer isteyerek inşaat mühendisi olmayacaksanız hiç olmayın.

 10. samet dedi ki:

  merhaba,
  öncelikle şunu belirtim.Yıllardır bu mesleği araştırıyorum ama bu sayfadakiler kadar net olan bir yazı okumadım…bundan dolayı size çok teşekkür ediyorum.Size birkaç sorum olacaktı,cevaplarsanız çok memnun olurum…
  1.mezun olduktan sonra kendi firmamızı kurarak yurt dışına açılabilirmiyiz…(detaylı anlatırsanız çok iyi olur)
  2.mezun olduktan sonra kendi firmamızı kurarak yurt dışına yapı ürünleri ihraç edebilirmiyiz…eğer ihraç edilebiliyorsa yapılması gereken şartlar nelerdir?yurtdışı avantaj ve dezavantajları neler?
  3.Türkiyede mezun olan bir inşaat mühendisi yurt dışında neler yapabilir(en kapsamlı soru)
  BU SORULARIN CEVABI BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ…
  CEVAPLARSANIZ ÇOK İKRAMA GEÇMİŞ OLUR…
  İYİ GÜNLER…

  • bpakman dedi ki:

   Yurt dışında iş yapabilmek için o ülkede (ülkelerde) ya güvenilir (çok zor) bir bağlantı olacak ya da orayı (oraları) iyi bilen birisi. İhracat ya da inşaat yapmak farketmez. Önce taşeronlukla başlamak da iyi bir çözüm. Yabancı ülkeye alıştıktan sonra iş epey kolaylaşır. Sizin tecrübeniz şimdilik yok, demek ki tecrübeli eleman(lar) bulacaksınız. Yine inşaat veya ihracat farketmez. Düşünceniz iyi zira Türkiye’de herkese ekmek kalmadı inşaat sektöründe. Bir çözüm de serbest çalışmadan önce yurt dışında bir şirkette maaşlı çalışıp deneyim kazanmak. Yurt dışında iş yapmak için ve bu arada teklif vermek için o ülke malzeme, işçilik, makine fiyatlarını, bürokrasisini vb. de bilmek gerekir.
   Türkiyede mezun bir inşaat mühendisi sayfamda da belirttiğim gibi yurt dışında dil bilmek zorundadır. Bir tek Azerbaycan hariç. Orada da en azından Kiril alfabesini bilmek şart. Biraz daha iyi para almak ya da serbest çalışmak için Azerice ya da Rusça bilmenin de büyük avantajı var. Diğer ülkelerde İngilizce, Arapça veya Rusça bunlardan en az biri gidilen ülkeye bağlı olarak bilmek olmazsa olmaz.
   Bunlar yeni mezunlar için geçerli. Yeni mezun deneyim açığını dil ile kapatmak zorunda.

 11. Emkar Yerli dedi ki:

  Merhaba Bülent Bey,
  Blog sayfanızı gerçekten çok beğendiğimi belirtmek isterim öncelikle. Özellikle inşaat mühendisliği ile ilgili verdiğiniz bilgiler gerçekten çok faydalı.
  Size deneyimleriniz ışığında bir kaç soru sormamın ve tavsiye almamaın bir sakıncası yoktur umarım.
  Ben genç bir inşaat mühendisiyim. 28 yaşındayım ve İTÜ mezunuyum. Askerliğimi de yaptım. 3 Yıllık tecrübem var. 3 yılda 3 firmada çalıştım ve sizin de önerdiğiniz gibi ilk ikisi daha ufak çaplı şirketlerde idi ve şantiye şefliği konumundaydı. üçüncüsünde ise çok daha uzun süren büyük çaplı bir projede, kalite kontrol ve teknik ofis mühendisi olarak çalıştım ve büyük deneyim kazandım. İngilizcem üst düzey seviyede olup teknik ingilizceye de hakimim. Bunları anlatmamın sebebi soracağım soruyla ilintili olması: Şu an askerden yeni geldiğim için bir kaç şirketle görüşürüyorum. Sizce benim gibi bir mühendisin yurtiçi ve yurt dışında Teknik ofis mühendisi, saha mühendisi, Planlama mühendisi, Kalite kontrol sorumlusu yada saha sorumlusu(kaba yapı şefi) pozisyonları ve/veya Saha şefi pozisyonu için ne kadar ücret talebi uygun olur? Bu iş olanaklarından özellikle IRAK için görüştüğüm bir üst yapı firması ile (görüşme detaylarında tam olara titr a yer verilmemiş) anlaşmam durumunda bu iş için ne kadar istesem uygun olur diye düşünüyorum. kafamdaki rakam 5000$ +masraflar+ yılda iki kere 10 gün izin veya 6 ayda bir 20 gün izin şeklinde. sizce çok şey mi istiyorum? Malumunuz Irak karışık bir coğrafya.
  Soruma yanıt verdiğiniz takdirde beni çok mutlu edersiniz. Sizin gibi tecrübeli bir abimizin tavsiyeleri benim için azami derecede önem arzediyor.
  Şimdiden teşekkür eder, kolaylıklar dilerim.

  • bpakman dedi ki:

   Irak’ın neresi olduğuna göre değişir. Kerkük’ten itibaren Kerkük dahil aşağısı ile yukarısı (Kuzey Irak) farklıdır. Aşağısında sizin deneyimizde birisi en az 10 000 $ almalıdır. Bu arada kalite kontrolcu pozisyonunda biraz daha zor bulunduğundan daha iyi ücret alabilirsiniz. Kuzey Irak ile diğer yurt dışı ülkeler arasında fazla fark yok. İstediğiniz ücret Kuzey Irak için uygun.

 12. Tankut dedi ki:

  Merhaba,
  Ben üniversite 2. sınıfta inşaat mühendisliği bölümü okuyorum ve çalışma hayatımda yurt dışını düşünüyorum. Özellikle ortadoğu. Kocaeli Üniversitesi’nde okuyorum. Bologna Süreci denen AB standartlarında eğitim veriliyor bu süreçte. Bu yıl başladı bu süreç. Kısaca açıklayacak olursam diplomam yurt dışındaki üniversitelerle denk sayılmış oluyor. Fakat aklımın bir köşesinde İstanbul’daki bir üniversitede eğitim görmek var. YTÜ gibi. Ama bu Bologna Süreci beni bu üniversitede tutan nedenlerden biri ve üniversitemi seviyorum. Üniversitemin eğitimide iyi. Ama küçüklükten gelme bir İstanbul hayalim var. Benim sorum: Yurt dışındaki şirketler için üniversite önemi var mı? Öss standartında İstanbul’daki üniversiteler daha ağır basıyor sizce ne yapmalıyım?
  Yardımcı olursanız sevinirim. Sitenizde ki bilgiler ve soruların cevaplarıda gerçekten önemli bilgiler içeriyor. Sevgilerle…

 13. Tankut dedi ki:

  Merhaba,
  Ben üniversite 2. sınıfta inşaat mühendisliği bölümü okuyorum ve çalışma hayatımda yurt dışını düşünüyorum. Özellikle ortadoğu. Kocaeli Üniversitesi’nde okuyorum. Bologna Süreci denen AB standartlarında eğitim veriliyor bu süreçte. Bu yıl başladı bu süreç. Kısaca açıklayacak olursam diplomam yurt dışındaki üniversitelerle denk sayılmış oluyor. Fakat aklımın bir köşesinde İstanbul’daki bir üniversitede eğitim görmek var. YTÜ gibi. Ama bu Bologna Süreci beni bu üniversitede tutan nedenlerden biri ve üniversitemi seviyorum. Üniversitemin eğitimide iyi. Ama küçüklükten gelme bir İstanbul hayalim var. Benim sorum: Yurt dışındaki şirketler için üniversite önemi var mı? Öss standartında İstanbul’daki üniversiteler daha ağır basıyor sizce ne yapmalıyım?
  Yardımcı olursanız sevinirim. Sitenizde ki bilgiler ve soruların cevaplarıda gerçekten önemli şeyler içeriyor. Sevgilerle…

  • bpakman dedi ki:

   Yurt dışındaki şirketler derken yabancı şirketleri kasdediyorsanız onlar için üniversiteden çok bildiğiniz yabancı dilin derecesi önemli. Onların ücret skalası bellidir.
   Yurt dışında iş yapan Türk şirketleri için ise üniversite önemli, ayrıca bildiğiniz yabancı dil, tecrübe ve istediğiniz ücret de önemli.

 14. Burak dedi ki:

  Merhaba,
  *Ben İnşaat mühendisliği bölümü veya elektrik elektronik mühendiliği bölümü okumayı düşünüyorum sizce bu bölümlerden hangisinin iş bulma olasılığı yüksektir.
  *Eğer inşaat mühendisliği okursam Üst yapı hem de Alt yapı alanında uzmanlaşabilirmiyim yoksa sadece bir alan tarafından mı uzmanlaşabilirim.

  • bpakman dedi ki:

   İnşaat sektörü çok geniştir istihdam imkanları çok fazladır ama mevcut inşaat mühendislerinin ve her yıl mezun olanların sayılarının fazla oluşu dezavantajdır. Elektrik elektronik alanları konusunda çok iyi bilgi sahibi değilim. Alt yapıda deneyim kazanan üstyapıda da başarılı olabilir ancak tersi mümkün değildir. İkisinde birden uzmanlık uzun yıllar ister.

 15. nurevşan yayla dedi ki:

  ben erciyes ünuversitesınde okuyorum.bu sene hazırlıktayım ama sanırım hazırlıgı gecemıcem.kalma yok ama dıger senelerde ıngılızce sınavına gırıp gecmem lazım.turbanlı bı bayan olarak,we ınsanların sana gore bı meslek deıl demelerını duyduktan sonra umutsuzluga dusuyorum.aslında basarabılecegıme ınanıyorum ama yıne de cok korkuyorumm.benı rahatlatacak we daha cok sevdırcek sozlere cok ıhtıyacım war.yardımcı olursanınız cok sewınırımmm.

  • bpakman dedi ki:

   Başladığınız bir şeyi bırakmayı aklınızdan çıkarın. Kolay değil biliyorum. Ben yaşamadım mı sanki, çok. Herşeyin başı en zor kısmıdır, zamanıdır. Onu aşmaya bakın. İnançlı bir insansınız. Face sayfanızı inceledim. Zaten kaderimiz yazılı. Allah’a dua edin, herşeyin hayırlısını isteyin. İnşaat mühendisi olan bayan sayısı az değil. Ona kafanızı takmayın. İnşaat mühendisliği zevklidir. Dil öğrenmeye bakın. Hayırlısı.

 16. cihan dedi ki:

  Gaziantep Ünüversitesi İnşaat mühendisliği bölümünü kazandım şu an hazırlık okuorum,çeşitli sebeplerden dolayı bölümümün dengi olan Gaziosman Paşa Ünüversitesine yatay geçiş yapmayı planlıyorum.hangisinin piyasada daha cok tutuldugun,işe başlama sürecimde hangisinden mezun olmam bana avantaj sağlar merak ediorum..

 17. ali dedi ki:

  inşaat mühendisliği öğrencisiyim mükemmel bir yazı olmuş teşekkürler. bu yazı öğrenciliğimde ve mesleğimde benim rehberim olacak. ileride hedefim elazığ belediye başkanlığı. mesleğimi bu hedefe uygun bi şekilde kullanmak istiyorum. sizce inşaat mühendisliğinde nerelere dokunmam hedefime ulaşmada avantaj sağlar yardımcım olur. hedefime ulaştığımda bana daha yararlı olur. cevabınızı önemseyerek bekliyecem. teşekkür ederim

  • bpakman dedi ki:

   Okuldan sonra altyapı alanında deneyim edinmeye çalışın. Konut sektörü de Belediye ile çok ilişkilidir. Belediye’de çalışmanız ya da serbest çalışıp Belediye’ye iş yapmanız, Belediye’ye iş yapan bir firmada çalışmanız yararlı olacaktır.

 18. mustafa dedi ki:

  Bu soru bu meslegin 1.sinifinda okuyan ve her lanet gun biraksam mi birakmasam mi diye dusunen bir insandan geliyor,duygusal cevresinden kopmak istemeyen bir insan bu meslek icin ne dusunmeli peki yoksa hic dusunmeden vaz mi gecmeliyim bu meslekten.

 19. erol dedi ki:

  Merhabalar öncelikle entellektüel düzeyiniz ve blog yazılarınızı gerçekten çok beğendim. Yakında Suudi Arabistan’da Abha City’deki bir üniversite projesi için görüşmeye gidicem. Pozisyon Cost Control Engineer veya planning engineer, Ingilizce ve ailemden öğrendiğim birazda arapça biliyorum. 6 senelik tecrübem var fakat bu ilk yurtdısı deneyimim olacak.Ayrıca yüksek lisansta yaptım. Şu sıralar Suudi Arabistandaki maaş durumları nedir? Planlamcılar, Cost Controlcüler kaç para almaktadır.

  • bpakman dedi ki:

   Türk-yabancı şirket, kontrolluk-müteahhit olup olmadığına göre ücretler değişir. Ek olarak şartlara da bakar. Yani yıllık izin kaç ayda bir. Ev veriyorlar mı, nasıl bir kalacak yer veriyorlar. Aile statüsünü kabul ediyorlar mı? Eşinizin uçak, oturum izni masrafları ki bunlar çok tutar, kime ait. Bir fikir vermek için zamanında maaş veren bir Türk şirketinde aile statüsünde yani eşinizin masrafları da dahil ücret 5 000 $ dan başlar. Genelde planlamacılara araba vermezler. Aile statüsünde bu biraz zorluk yaratır Cuma yani tatil gününde şantiyeden araba bulmanız gerekebilir. Maaşı zor veren bir şirket daha yüksek ücret teklif edebilir.şartlar zorsa ücretin de artması gerekir.
   Bunlar normal piyasa koşulları için geçerli. Piyasa arz-talebe göre belirkenir bilirsiniz.
   Tavsiyem Türkiye’de fazla kaybedecek bir durumunuz yoksa şirket de iyiyse gidin. Ben 62 yaşımda hala yurt dışındayım. Türkiye’de çalışmaya bir türlü ısınamadım.
   Şirket adını vb. özel mailime yazarsanız daha iyi cevap verebilirim.
   Kolay gelsin. Hayırlısı olsun.

   • erol dedi ki:

    bülent bey facebook hesabınıza gönderdim şirket bilgilerini teşekkürler. Yurt dışında olmanıza rağmen bu entellektüel ve kültürel bilgilerinizi ülkemize internet sayesinde aktarmanız gerçekten cok güzel. Başarılı çalışmalarınızın ve paylaşımlarınızın devamını dilerim.

 20. ibrahim dedi ki:

  Bülent hocam;
  Yazınızı ve altında okumuş olduğum yorumlarınızı tam analiz edemedim.Bir iş sahası geniş diyorsunuz. Bir altındada mezun çok sıkıntılı diyorsunuz..Tam işi çözemedim..Şimdiden Teşekkürler…

  • bpakman dedi ki:

   Bunlar ayrı konular.
   İnşaat mühendisi açısından iş sahası çok geniş. Hem diğer mesleklere göre hem de mühendislik meslekleri arasında. Örneğin bir mimarın fabrika, köprü gibi yapıların projelendirmesinde hiç bir rolü yoktur. Köprü, yol gibi inşaatlarda şantiyede de yapacağı hiç bir iş yoktur. Mimarın iş sahası altyapıları kapsamaz. Bunu kasdediyorum iş sahasının genişliği derken. Bu bir avantaj.
   Öte yandan inşaat mühendis sıkıntılı, nedenleri inş. müh. sayısının fazla olması, her yıl ihtiyaçtan fazla mezunun piyasaya çıkması. Bir de bazı dönemlerde ekonomik durgunluk inşaat sektörünü çok kötü etkiliyor. Yatırımlar duruyor, bina, ev alımları duruyor. Libya gibi yurt dışı inşaat pazarları bir anda göçebiliyor. Bunlar da dezavantajlar.
   Aslında bu sıkıntılar tüm sektörlerde var. Ülkenin genelinde var.

   • ibrahim dedi ki:

    peki hocam acaba iş varda milletmi beğenmiyor..yoksa gerçekten bu insanlar işe girmek için yalvarıyorlarmı..

   • bpakman dedi ki:

    İş beğenmeyenler her zaman olabilir. İnsanın parayaçok fazla ihtiyacı yoksa daha elverişli iş gelmesini bekleyebilir. İşe girmek için yalvarmak demiyelim de her şeye razı olmak diyelim. İhtiyacı olanlar ise bu sınıfa girer. Bunların yüxzünden piyasa düşer. Onları da suçlamamak gerekir, arz-talep meselesi.

 21. ibrahim dedi ki:

  doğru diyorsunuz..ama benim asıl almak istediğm cevap Türkiyede işssiz inşaat mühendisleri varmı..yoksa iş beğenmeyen inşaat mühendislerimi var..

 22. Bülent dedi ki:

  Türkiye’de işsiz inşaat mühendisler olmaz olur mu? Bunların gerçek sayısını İnşaat Mühendis odaları bile bilmiyor ama sayının çok yüksek olduğuhem İşkur’a hemde özel sektöre yapılan iş başvurularından anlaşılıyor. Nasıl geçiniyorlar derseniz ya eş, ailenin diğer fertlerinin çalısması, baba parası yeme (yeni mezun gençler özellikle), borç, harç, başka iş yapma, part-time/kısa süreli çalışma vb.
  İş beğenmeyen inşaat mühendisleri de var. Ancak nedenler farklı. Örneğin Bağdat’a, Şırnak’a gitmeyi emniyet düşüncesiyle, oturduğu şehir dışına gitmeyi ailevi nedenlerden kabul etmemek gibi. Bir de durumu iyi, birikimi olup daha iyi şartlı işleri bekleyeyim düşüncesiyle iş beğenmeyenler var.

 23. Kadir dedi ki:

  İyi günler .Lys sınavlarından sonra Atatürk üni inşaat müh düşünüyorum diğer üniversitelere nazaran bu üniversitenin avantajları dezavantajları hakkında bilginiz var mı eğitimi açısından(laboratuvardı gerekli ekipman,deney vs . ) ? Diğer sorumda yazınınız geneline bakarsak hep bi karamsarlık bir iç karartıcı durum söz konusu,tabi bunlar sizin kendi tecrübenizden kaynaklıdır ama;İŞSİZ İNŞAAT MÜHENDİSİ deyince ben bir acayip oluyorum . Şöyle söyliyim böyle konularda çok meraklıyımdır hatta yapı statik vs bu tür programları incelemekten örnekleri görmekten bile hoşnut oluyorum. Benim öğrencilik hayalim iyi bir dil stajlara katılmak ve elimden geldiğince kendimi geliştirmek . .Bunlara rağmen siz işsizlik felan deyince kara kara düşünmeye başladım açıkcası belki gideceğim yer pekte iyi olmayabilir ama aklımda hep en önlerde olma hevesi ve hırsı var . .Düşüncelerinizi bekliyorum Saygılarla . .

  • bpakman dedi ki:

   Yazılarımda karamsarlık varsa Türkiye’nin genel iç karartıcı durumu, özellikle eğitim ve sonrası ile ilgili. Sadace inşaat mühendisliği değil tüm mesleklerde söz konusu. İşsizlik sadece inşaat alanında mı? Ben kendi mesleğimden çok memnunum dersem daha iyi anlaşılır herhalde. ODTÜ’den de mezun olsanız sadece okumak yetmeyecek, gerisi size kalacak. Örneğin dil öğrenmek, kendini yetiştirmek gibi. Atatürk Üniversitesi hakkında bilgim yok maalesef.
   Kolay gelsin.

 24. cuma yiğit dedi ki:

  iyi günler ..ben lise 4 ögrencisiyim galiba bu gidişle kötü bir üniversitede inş mühendisliği okuyacam acaba inşaat mühendisliğide iş bulmada üniversitenin mi yoksa kendinizi geliştirmenin mi rolü büyük?..

  • bpakman dedi ki:

   İyi üniversiteye giremeyecekseniz başka çaresi var mı? Dil öğrenmek zorundasınız. Bir dil de yetmeyebilir.

 25. Şöhret dedi ki:

  ben bir Türkmenistanlı genç.sizin bu yazdıklarınız bana çok yardamcı oldu.ben şu an 19 mayıs un-de okuyorum ve biliyorumki ileride çok iyi mühendis olacağım çünki ben çok çalışkan,insanları seven,ve işden korkmayan biriyim,sabırlıyımdır.ben her zaman zor işi yani her kezin yapamayacak işi tercih etmişimdir çünki o işi ben yaptığımda ben çok mutlu oluyorum.evet şu an bir öğrenciyim ama okul ve kendi yemek,yol masraflarımı karşılamak için restorantlarda çalışıyorum,yaz tatilinde ise 2 iş yapıyorum sabah aynı iş yerinde sabah 7 den öğlen 2 e kadar temizlik sonra ağşam 6 dan gece 2 e kadar garsonluk yapıyorum.onun için hiç bir işin zorluğundan korkman yeterki o işi en iyi şekilde yapım.size çok-çok teşekkür ederim sağ olun.

  • bpakman dedi ki:

   Siz de sağ olun. Okulu kayıpsız bitirmeye bakın. Rusça’nız iyidir herhalde. Türk inşaat şirketleri son bir yıldır en çok Türkmenistan’da iş aldılar. Türk şirketlerinde iş bulursunuz.
   Türkçe-Rusça teknik terimleri, mukavele terimlerini tam öğrenin. Teknik tercümanlık da yapabilirsiniz.

   Kolay gelsin.

 26. Şöhret dedi ki:

  öncelikle cevap yazdığınız için çok teşekkür ederim.Evet benim rusçam iyidir. Eğer sizin için bir sakıncası yoksa sizden bir ricada bulunacağım,benim yerimde olsaydınız hayatınız üzerinde nasıl ilerlerdiniz.Belki bu sizin yazdıklarınız beni ileride başarıya götürecektir.Sağ olun.

 27. Bülent dedi ki:

  Yazdıklarınıza bakılırsa sermaye birikiminizin olmadığı anlaşılıyor. Eğer böyle ise dediğim gibi Türkmenistan’da bir Türk şirketinde çalışmaya başlayın. Piyasayı öğrenin. İlerde Türk şirketlerine taşeronluk yapabilirsiniz. Sonra da sermaye birilkimin olursa kendi işinizi kurabilirsiniz.

 28. Şöhret dedi ki:

  verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ederim,bana çok yardımcı oldunuz sağ olun.

 29. deniz dedi ki:

  Gercekten bu meslegi secmek isteyenlere yardimci olucak kapsamli bir yazi yazmissiniz,tesekkurler.Bende bir konuda sizin fikrinizi almak istiyorum.Su an avrupada iyi bir universitede master egitimimi tamamlamak uzereyim.Lisansim insaat muhendisligi su an proje yonetimi ile ilgileniyorum,tezimi yazmak icin iyi bir sirketle anlastim burada..ayni zaman araliginda turkiyede bir devlet kurumuna muhendis olarak atandim..cok kararsizim su anda..alacagimiz ucret bakimindan kiyaslama yapildiginda tabi ki yurtdisi daha agir basiyor,avrupada oldugu icin bide sectigim bolumden dolayi sartlarda orta dogu ulkelerindeki gibi agir degil ama bir yandanda kendi ulkemde calismak istiyorum..sizce devlet kurumlarina muhendis kadrosuyla girip yoneticilik kadrosuna yukselme imkani nasildir,bunu icin belli bir sene beklemek mi gerekir..yoksa performansa dayali bir terfi soz konusu olabilir mi? ya da belli bir deneyim kazandiktan sonra ozel sirketlere proje muduru olarak gecis imkani olabilir mi?Bu sorularin cevabini kafamda biraz netlestirdikten sonra tercihimi yapmak istiyorum.. tesekkurler..

  • bpakman dedi ki:

   Türkiye’de devlette çalışmanızı tavsiye etmem. Yöneticiliğe yükselseniz ne olur? Muhendislik deneyimi kazanamazsınız. Emekli maaşınızın daha yüksek olması dışında avantajı yok. Avrupa da tutunmaya çalışın. En iyisi Avrupadan emekli olmanız.

 30. deniz dedi ki:

  Tesekkur ederim cevabiniz icin..Ailem Turkiyede,hakli olarak yanlarinda olmami istiyorlar ve ailem bayanlar acisinidan devlet kurumlarinin iyi oldugu gorusunde..Diger yandanda is yasantimla ilgili gerceklestirmek istedigim hedeflerim var.Avrupada calismak bu hedeflerimi gerceklestimek icin bana daha cok deneyim katacakdir eminim ama iki tarafida dengelemek zorundayim..Devlette calisarak maddi acidan cok fazla bir sey kazamayacagimin farkindayim ama en azindan istedigim alanda calisip kendimi devlet kurumunda gelistirme imkanim olurmu onun kararsizligini yasiyorum,ileride iyi bir proje yoneticisi olmak istiyorum..

 31. muhammet dedi ki:

  Slm ben bu sene ingilizce inşaat mühendisliği tercih edeceğim bunun bana ne gibi artı ve eksileri olur? iş bulmada extra bi faydası var mıdır?

  • bpakman dedi ki:

   Olmaz olur mu? Ben ne kazandıysan mühendislikte dil sayesinde kazandım. Ancak hocaların terimlerin Türkçelerini de vermesi gerekir.

   • muhammet dedi ki:

    Öncelikle cevap verme nezaketinde bulunduğunuz içn tşk ederim.. Peki sizce tercihim ana dili İngilizce olan mı olsun yoksa bir sene kaybetmiyip(hazırlık okuyucağım için) ana dili Türkçe olan bi bölüm okuyup daha sonra mı İngilizce öğreniyim?? Duyduğum kadarıylada İnşaat Mühendisliğinde İngilizce terimler çok olduğu ve tamamen İngilizce okumak daha mı mantıklı olur? Cevabınızı merakla bekliyorum şimdiden teşekkür ediyorum

 32. Bülent dedi ki:

  İngilizceyi fırsat varken öğrenin. Sonra öğrenemezsiniz. Ancak ilerde İngiltere ya da Amerika’da oturur, yoğun kurs görürseniz o başka. Sonradan dil öğrenseniz teknik terimleri nasıl öğreneceksiniz?
  Dediğim gibi İngilizce mühendislik ve teknik eğitim sırasında her teknik terimin Türkçesini de öğrenmeyi ihmal etmeyin. İnernetten bunu kolayca yapabilirsiniz.

 33. yunus dedi ki:

  slm..yazınızdan dolayı öncelikle teşekkür ederim…bildiğiniz üzere bu sıralar tercih yapma zamannlarımız..şu anda sıralamamla ytü inşaat mühendisliğim tutuyor…ama tereddüt içerisindeyim…maaş konusunda bir kısıtlama yapmşsınız gibi me geliorr bunlar kesin veriler mi..yurt dışında kazanılandan fazlasını kendi ülkemizde de kazanamazmıyız…yardımcı olursanız sevinirim..

  • bpakman dedi ki:

   Bunları bir fikir vermek için vermiştim. Özel sektörde maaşla çalışma durumunda yurt dışı ücretlerin yurt içinden fazla olması normaldir. Ama olur da yurt içinde bir yabancı şirkette maaşlar yurt dışından fazla olabilir. Bunun dışında tecrübeli bir mühendis yurt içinde iyi ücretle çalışabilir. Yurt içinde veya dışında serbest çalışarak çok iyi para kazanmak mümkündür.

 34. yunus dedi ki:

  Öncelikle cevap verme nezaketinde bulunduğunuz içn tşk ederim.şu anda mühendis olmak istiyorum ancak hiçbir mühendislik alanında pek tecrübem deneyimim o işi görmüşlüğüm yok..inşaat mühnendisliği okuduğuklarımla edindiklerime göre hoşuma gitti..hoşuma gitmekte yetmior tabiki..okuduğum üniversitede gereken deneyimi öngörüyü kazanabilrmiyim..kendime güveniyorum ancak bu durumda önerdiğiniz bir mühendislik var mı?şimdiden teşekkürlerimi sunrım

 35. Bülent dedi ki:

  Mühendislikte özellikle inşaat alanında:
  okursanız unutursunuz,
  görürseniz hatırlarsınız,
  yaparsanız öğrenirsiniz.
  Üniversite nosyon vermişse hiç görmediğiniz bir konuyla karşılaştığınızda ne yapacağınızı düşünür, taşınır sonunda bulursunuz.
  İnşaat eninde sonunda tecrübe demektir. Tecrübe varsa bir problemin çözümü beyinin ilgili bölümünden anında aklınıza gelir.

 36. yunus dedi ki:

  haklısınız..tekrar teşekkür ederim..hayatınızda başarılar dilerim.

 37. muhammet dedi ki:

  bülent hocam bu sene üniversite sınavlarına girdim ve istanbul üniversitesi inşaat mühendisliği düşünüyorum ama mezun olduktan sonra iş bulamamaktan korkuyorum ve trabzonda yaşıyorum sizce orda inşaat mühendisliği okumaya değer mi yardımcı olursanız çok sevinirim.

  • bpakman dedi ki:

   İş bulamama genel bir sorun. Neredeyse tüm mesleklerde. Ama inşaat sektörünün avantajı yurt dışına açılmış olması. Hiç olmazsa yurt dışında iş bulabilme imkanı var.

 38. melis dedi ki:

  slm. yazınızı okudum hem umutlandım hem korktum açıkcası.3 gün içinde tercih yapmam gerekiyo.ilk başta mimarlık istedim ama puanım tutmadı snradan inşaat mühendisliğni araştırınca daha zevkli ve geniş bi meslek olduğunu düşünmeye başladım.tek destekçim babam sayılır.sorun şu mesleği yapmaktan değil okumaktan korkuyorum kız sayısı çok az bu durum özgüvenimi kırabilir.üstelik 4 sene okuyacağım bi okulda hiç kız arkadaşımın olmamasıda ayrı bi sorun.bana bu konuyla ilgili gerçekçi ve tarafsız bi yorum yapar mısınz.(yazıyı gören ve inş. mühendsliği okuyan kız arkadaşlarda yorum yaparsa çok sevinirim)

  • bpakman dedi ki:

   Evet bizim zamanımızda inşaat bölümünde kızlar kapanın elinde kalmıştı. Kızlar böyle bir durumu avantaj kabul ediyorlarsa inşaat bölümlerine girebilirler. :). Erkekler açısından ise ille de benim sınıfımda bir kız arkadaşım olsun diyenler, ben sınıfımda kız arkadaş olmadan okuyamam diyenler buna öncelik verenler, başka bölümlere bakmalılar. Ancak bir de avantajlı tarafı var. Böyle bölümlerde erkekler kendilerini derslere daha iyi verebilirler. Ha bir de inşaatta okuyup okulun başka bölümlerinden kız arkadaş edinme şansı neden olmasın?

   • melis dedi ki:

    avantaj olarak görmüyolarsa da gidebilirler mi:) sonuç olarak GTMELİ MİYİM:)

   • bpakman dedi ki:

    Ben sadece deneyimlerimi burada sizlerle paylaşıyorum. İnsan geleceğini ilgilendiren kararları kendisi vermelidir.

 39. Bülent dedi ki:

  Yüzde yüz masada çalışma garantisi olan çok meslek var. Kızlar açısından inşaat mühendisliği dışarıdan zor bir meslek olarak görünse de inşaat mühendislerinin yarısından fazlasının masada çalıştığını da ifade edebilirim. Yani ille de açıkta zor şartlarda çalışılacak diye bir şey yok.

 40. fikri dedi ki:

  selam bülent bey.benm tercih yapmama az bi zaman kaldı.küçüklüğümdendir inşaat müh. yada mimar olmak istiyodum.hala öyle.ama sınavım kötü gçti ve gaziantep inşaat yazmayıdüşünüyorum.antep inşaat hakkında bilginiz var mı?hangi üniv. bitirdiğinin önemi var mı?

  • bpakman dedi ki:

   Üniversiteler hakkında güncel bilgim yok. ODTÜ, İTÜ, BÜ, Yıldız dışında piyasa açısından pek farketmez.

 41. özlem dedi ki:

  merhaba biliyorsunuzki yarın tercih için son gün ben tercihimi yaptım ve boğaziçi inşaat çok olası görünüyor, bu bölümü yazarken neredeyse bütün çevreme karşı gelerek yazdım özellikle babam sen kızsın eş dostta yok artık diplomanla gezersin diyor, mesleğe çok ilgi duyuyorum ama içimde de bir karamsarlık var, boğaziçi mezunu olacağımdan sektörde başarılı olacağımı düşünüyorum ama sizin fikrinizi de almak isterim

  • bpakman dedi ki:

   Öncelikle tebrikler. Çok iyi bir yere girmişiniz. Türkiye’nin en iyi 3 inşaat bölümünden birine. Denilenlere aldırmayın. Bakü’de evli, bekar çok sayıda inş. müh. Türk bayan var. Diğer yabancı ülkelerde de öyle. S. Arabistan dışında. Tavsiyelerim: Türkçe inşaat terimlerini derslerle paralel öğrenin. İnternetten kolayca bulabilirsiniz. İnşaatla ilgili haberleri ve gelişmeleri izleyin. İlerde de soracaklarınız olursa çekinmeyin.

 42. halo dedi ki:

  merhaba;
  ben metalurji ve mazleme mühendisliğinden 2 yıl önce mezun oldum ve askerlik yaptıktan sonra bir firmada çalıştım daha sonra ayrıldım, ve su anda metalurji mühendisi olarak türkiyede çalışabileceğim iyi firmalardan birinde azımsanmayacak bir ücretle işe başlamak üzereyim, diğer işimden yurtdışında yabancı dil eğitimi görmek ve aynı zamanda gercekten de bana uygun olduğunu düşündüğüm “structural engineering” alanında master yapmak eğer lisansım uygun değilse yeniden “civil engineering” programından başlamak için ayrıldım. ancak su anda böyle bir iş teklifi aldığımda celişkiye düştüm. internette inşaat mühendisliği ile araştırma yaparken sizin sitenize rastladım ve bu konuda sizin görüşünüzü merak ettim. benim inşaat mühendisi olmak istememdeki temel amaç binaların statik hesapları, hasar analizleri gerektiğinde mimaride değişiklik ve aynı zamanda gecerli bir imza yetkisine sahip olabilmek, bu iki mühendislik disiplini birbirinden farklı olduğu için sizce inşaat sektöründe bu amacıma ulaşabilirmiyim, hem iş tatmini hem maddi olarak.

  • bpakman dedi ki:

   İyi bir işe başla durumu varsa onu tercih edin structural Engineering farklı bir alan ve size daha fazla para getireceğinin garantisi yok eğer siz kesin garanti almadıysanız.

 43. eness dedi ki:

  yukarda belirtmşsiniz başlıca üniversiteleri ama yinede sormadan edemıcem , kocaeli ünv. hakkında bilginiz var mı?? bir yoruma çook ihtıyacım war , şimdiden cok tesekkürler

 44. murat dedi ki:

  iyi günler. Ben de Celal Bayar Üniversitesi İnşaat mühendisliği blöümünü kazandım. ama gidip gitmemekte kazrarsızım. çoğu tanıdıklarım daha iyi üniversitede okumamı şiddetle tavsiye ediyrlar (bu tavsiyelerinde dayanakları yok ama). inşaat mühendisliği teknik üniversitelerde okunur falan diolar, internetten araştırdım; öğrenciler kampüsün uzaklığından dert yanıyorlar. bir kişi bile eğitim ile ilgili yorum yazmamış.
  size sorum şu olacak: mezun olunca üniversitenin önemi çok mu büyük?
  sizce celal bayara devam mı etmeliyim ya da bir sene bekleyim daha iyi bi yeri mi umut etmeliyim….
  yardımcı olursanız, ya da yardımcı olabilecek bilgiler verirseniz çok sevinirim.
  cevabınız için şimdiden teşekkürler.

  • bpakman dedi ki:

   Evet üniversite önemlidir. Ama seneye daha iyi bir yere gireceğinizin garantisi var mı?

 45. Mr.TARİK dedi ki:

  SELAM BULENT BEY….
  GERCEKTEN SİZİN METİNLERİNİZ COK GUZEL VE FAYDALI !!
  BEN YABANCI UYRUKLU OGRENCIYIM ..BU SENE LISANS PROGRAMINA YENI BASLICAM …
  ben hem ODTÜ KAZANDIM (INSAAT MUHENDISLGI) HEMDE İTÜDE (INSAAT MUHENDISLGI) KAZANDIM FAKAT BURDA KARARSIZ KALDIM ..SİZLERE SORULARIM SUNLARDIR :
  1-HANGI UNIVERSİTEYİ TAVSİYE EDYORSUNUZ ??
  2-ARAPÇA ANA DİLİM ..TURKCE GECEN SENE OGRENDIM ..INGLIZCE DİLİNDE LİSANS PROGRMI GORECEM …YANİ TOPLAM 3 TANE DİL BİLYORUM ..MEZUN OLDUKTAN SONRA ARAP ULKELERDE CALISMAYI DUSUNUYORUM.. SORUM SUDUR :TURKİYDE VE ARAP ULKELERDE INSAAT MUHENDISLGI MAASI ILE ILGILI DETAYLI BIR BILGI YAZARSANIZ COK SEVINIRIM??

  SIMDIDEN TESEKKURLER ….

  SAYGILARMLA

  • bpakman dedi ki:

   İTÜ Türkiye piyasası için iyi eğitim verir. ODTÜ ise yurt dışında çalışmak için tartışılmaz avantaja sahiptir. Sizin için ODTÜ derim. Yurtdışı ücretler çok değişiktir. Yeni mezunlar için 2000 $ dan başlar. Yerine şartlarına ve şirketine göre artabilir.

 46. Oğuz İŞCİ dedi ki:

  Merhabalar… Ben yeni mezun inşaat mühendisiyim. şu anda organize sanayi bölgesi altyapı inşaatında 1 aydır çalışmaktayım. suudi arabistanda ha’il kentinde otoyol köprü yapan bir arap firmasından teklif aldım. firmanın ismi moon. kararsız kaldım. çalışma şartlarını umursamıyorum. maaşı çok iyi. ama arap firması olduğu için güvenemiyorum. tecrübelerinizden yararlanmak istedim. iyi çalışmalar

  • bpakman dedi ki:

   Arap mentalitesini şimdiden kabul ederek ayrıca orada sabırı daim elden bırakmamak şartıyla gidebilirirsiniz. Yani sizin istekleriniz haklarınız söz konusu olduğunda ” bukra inşaallah” ama sizden birşey istendiğinde “la bukra” yani en kısa zamanda. Bunun dışında genelde Arap şirketleri yemek yatacak yer araba bunları vermez size aittir. Zaten verseler de beğenmezsiniz. Maaşları geç alabilirsiniz. İnanılmaz organizasyonsuzlukla karşılaşmanız muhtemeldir. Sabır sabır sabır bunlar sizde varsa gidin. Eğer 4 – 5 ay dayanabilirseniz sonra rahat edersiniz 4-5 yıl kalırsınız iş devam ederse tabi.

 47. islam dedi ki:

  Yorumlarınızı okudum vede gerçektende etkileyici bilgiler paylaşmışsınız teşşekkürler, ben yıldız teknık elektrik müh 2 ci sınıf ı okuyacağım kısmetse meslek lise çıkışlı aynı zamanda 2 yıllık marmara üniv çıkışlı şimdiye kadar biraz otomasyon da çalıştım vede şimdi ve geçen senelerle beraber forum ist ve forum marmara şantiyelerinde zayıf akımda çalıştım tamamiyle maddi gereksinimden. Benim sorum sizce bize yurt dışı kapısı açıkmıdır özellikle dubai tarafları yani en azından bekarlık varken 5 yıl o taraflarda çalışmak istiyorum iyi maaşlar veriyor deniyor bizim içinde bilginiz var mı acaba veya size göre kendimi ne şekilde geliştirmeliyim ama açıkçası para avrupada değilde dubai gibi dünya zengini ülkesinde görüyorum ben şu anda ona göre bir hayatımı şekillendirmek istiyorum sizin gibi tecrübelilerin bilgisine açıkçası gereksinim duymaktayım

  • bpakman dedi ki:

   Elbette size yurt dışı kapısı açıktır. Ancak yabancı dil bilgisi her zaman büyük avantaj. Şu anda başta Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri, Azerbaycan ve Türki Cumhuriyetleri olmak üzere daha çok Asya ve Afrika’da iş var. Rusya iyice açılacak inşallah. Libya’da savaş bitince orada da iş imkanlar olur ama bu kez Amerika ve Avrupalıların taşeronluğunu yapacağız. Arapça ya da Rusça dillerinden birini orta derecede de olsa öğrenmeye çalışın arada. Avrupa’da çalışmak çok zor.

   • islam dedi ki:

    sizce bizim için avrupada çalışmak mantıklımı dil zaten hiç bir dil bilmiyorum o ayrı ama birde müslüman olarak bir yaşantı sektörel iş zorluğu vede maddi kazanç sizce bizim için hangi taraf daha iyi kazandırır asya öı avrupa mı birde sizce inşaat şantiye alanında mı yoksa otomasyon alanlarında mı geliştirmeliyiz kendimizi

   • bpakman dedi ki:

    Avrupa’da iş mi buldunuz, nerede, nasıl bir iş bilgi verirseniz. Bulmadıysanız Asya, Orta Doğu veya Kuzey Afrika’da iş bakacaksınız. Genelde inşaat mühendisi dil bilmiyorsa dışarda sadece Türk şirketlerinde çalışabilir. O da dil gerektirmeyen pozisyonlarda. Otomasyondan ne kasdettiğnizi anlayamadım.

 48. burak dedi ki:

  merhaba.öncelikle yazınız gerçekten çok aydınlatıcı olmuş.ben lise son sınıf öğrencisiyim.ancak hala mesleğime kara veremedim.fiziğin elektrik manyetik ve kimyanın her türlü bölümünü sevmeyen bir öğrenciyim.dolayısıyla mimarlık,inşaat mühendisliği üzerinde duruyorum.ve olabildiğince bilgi toplamaya çalışıyorum.tahminimce gazi üniversitesini rahatlıkla kazanabilirim.eğer gazi inşaat mühendisliğinden mezun olursam iş bulma maaş gibi konularda çok sıkıntı çeker miyim.şimdiden teşekkürler

  • bpakman dedi ki:

   Bahsettiğiniz olayın olmasına daha yıllar var. O zaman kim öle kim kala? Şu andaki durumda Türkiye’de üniversite mezunlarının iş bulma sorunu çok büyük. Yeni mezunlar için şu anda piyasada tercih edilen okullardan birinden mezun olma, dil bilme halinde şans daha artıyor. İnşaat mezunları için de aynı durum söz konusu. Piyasada ODTÜ, İTÜ, BÜ, Yıldız tercih ediliyor ama pozisyona göre diğer üniversite mezunları da istihdam ediliyor.

 49. ocannes dedi ki:

  merhaba. ben iüde işletme bölümü okuodum iüde ve şu an yatay geçişle iü inşaatı kazandım ama kararsızım. iü sizce itü,odtü,yıldız kadar hatrı sayılır bir üniversite mi inşaat bölümü için?

 50. ocannes dedi ki:

  peki okumaya değer mi? 1 yılım yanmış olacak çünkü. bir de ingilizcem çok iyi ve siz de yazmışsınız 2. bir yabancı dil olmalı diye. ek olarak rusça da öğrenmek istiyorum, ileride meslek hayatım için yeterli olur mu iü inşaat mezunu olmak ve 2 dil bilmiş olmak… teşekkürler

 51. bpakman dedi ki:

  Sizi çok iyi tanımadan geleceğinize dair görüş bildiremem. İngilizce zaten şart sayılır. İkinci dil büyük avantaj olur. O takdirde mezun olduğunuz okul 2. planda kalabilir.

 52. ibrahim dedi ki:

  merhaba.öncelikle bu kadar ayrıntılı ve gerekli her türlü bilgiyi verdiğiniz için teşekkür ederim bülent bey.bende bu sene yıldız inşaat mühendisliğini kazandım.tek hedefim itü idi.bir sene daha beklemeyi düşünüyordum ama anlattıklarınız sayesinde baya rahatladım.(üniversitenin adının çok önemli olmadığı için)mezun olduktan sonra türkiyede kendi işini kurmak mı daha avantajlı olur?(müteahhit olarak) yoksa yurt dışında rusyada,arap ülkelerinde, firmalarda çalışmak mı daha avatajlı olur?şimdiden çok teşekkür ederim…

  • bpakman dedi ki:

   Yıldız İstanbul piyasasında tutulur. Serbest çalışmak en fazla kazanç getirendir tabii ticari kabiliyet varsa.

 53. serhat dedi ki:

  öncelikle böyle bir makale yazarak bizleri bilgilendirdiginiz icin size sonsuz tesekkürlerimi sunuyorum . 17 yasindaym kücüklügümden belli insaat mühendisi olmak istiyorum . almanyada insaat mühend

 54. mehmet dedi ki:

  merhaba…..Yarın türkmenistanda iş yapan bir firma ile iş görüşmesine gidecegim sizce ne kadar ücret teklif etmeliyim.Yeni mezunum hem dil imkanlarımı geliştirmek hem de kendimi yurtdışında çalışıp çalışmama konusunda denemek istiyorum… Ve de ufak sözleşmede nelere dikkat etmem konusunda bilgi verebilirmisiniz…

  • bpakman dedi ki:

   İş görüşmeleri ile ilgili tavsiyelerime koca bir sayfa ayırdım. Oraya bakabilirsiniz. Ücret verilen artılara verilmeyen eksilere de bağlıdır. İşveren müteahhit midir, müşavir midir, maaşları zamanında verir mi, iş mahrumiyet bölgesinde midir, merkezi, büyük bir şehirde midir, ofis mi, saha mı, iklim çoç sıcak ya da soğuk mu? Ücret bu gibi şeylere göre de değişir. En iyisi “sizin ücret skalanız vardır, siz belirleyin” demektir. Onlar bir rakam versin, işinize gelirse gidersiniz. Gittiğinizde aynı kalifikasyonlara sahip benzer ağırlıkta iş yapan birisi diğerinden fazla aldığını anlaşıldığında o işyerinde huzursuzluk olur. Bunu açıkça anlatın ve dengeli bir ücret skalasının olması gerektiğini kibar bir şekilde iletin. Kolay gelsin.

   • mehmet dedi ki:

    CEVABINIZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜRLER….
    Aslında haklsınız..İşverenim büyük firmaların ısı ve su yalıtımını yapan bir firma..Sanırım çok büyük boyutlu bir firma değil…Lakin ben yurtdışı tecrübesini kazanmak için gitmek istiyorum.Çalışma alanı sahada ve başkentte.Maaşları zamanında verme konusunda ben hiç birşey tahmin edemiyorum şu an…Sanırım benden sözleşme imzalamam istenilecek o sözleşmede nelere dikkat etmem konusunda bilginiz var mı acaba???

   • bpakman dedi ki:

    Eskiden İşkur sözleşme imzalanmasını şart koşuyordu galiba o kalktı o durumda sözleşme istemeyebilirler. İsterlerse size sözle vereceğiz dedikleri yazılmış mı maaş nerede ödenecek sözleşme süreli mi onlara bakın. Deneme süresi karşılıklı olmalı diyelim 3 aysa 3 ay içinde siz istifa ederseniz sizden para kesilmemeli yol vize masrafları gibi

 55. mehmet dedi ki:

  Saygıdeğer ağabeyimiz …Gerek bu gerekse diğer yazılarınız gerçekten çok hoşuma gitti…Bu çalışmalarınızdan dolayı sizi çok tebrik ediyorum..

  Soruma gelcek olursak.(Bunu özelden göndermem daha uygunsa gönderebilirim) Türkmenistanda büyük projeler alan bir firmanın su yalıtımını yapan bir alttaşeron firmada çalışma konusunda anlaştım.3 mühendis 10 kalfa 150 kadar da çalışanı bulunan bir firma.Küçük bir şehirde şantiyede konaklayacağım.Bu iş için almam gereken ücret olarak 2000 $ olarak anlaştık.Ücretleri 1 ay geriden ödediklerini söylediler.Yani ilk ay ücret yok, 2. aydan itibaren maaşlar yattıığı belirtildi.Israrlarıma rağmen sözleşme şartları gösterilmedi..Sözleşme yurtdışında imzalanacakmış..Ve de çalışmaya başlandıktan itibaren 1 yıl içerisinde hiçbir şekilde (1. derece akraba ölümü) Türkiye’ ye gelme hakkım bulunmamakta..(bayramlar vs. dahil)

  sizce bu şartlarda yeni mezun bir mühendisin çalışmasının avantajları ve dezavantajları ne olur?
  Tecrübeli mühendis tanıdıklarımdan şöyle bir nasihat aldım.’Bu tarz bir firmada işe başlamak seni sıkıntıya sokabilir.Maddi açıdan maaşını geç alma ve hiç alamama ihtimalin çok yüksek.Eğer bu firmada dayanamayıp geri dönersen tazminat davası açıp tazminat alabilirler.Ve anlaşamayıp geri döndüğün takdirde bir daha yurtdışı işlerde çalışmayı istemeyebilirsin.Ayrıca sadece yalıtım işinde çalışman senin mesleki açıdan gelişmeni ciddi açıdan zedeler.’

  benim aklımdan geçense şu şekilde oldu.Yeni mezunum ve bu firmada çalışarak para kazanarak ,ingilizcemi geliştirebilirim.Ki 6 ay çalıştığım takdirde başka bir firmayla tanışıp onlarla devam edebilirim.Çevremi genişletebilirim.

  Ve aklıma takılan bir soru da şu ki…. mesela ulusal bir bayram vs oldu ve şantiye 3 gün tatil oldu..Bu 3 gün için firmaya haber vermeden istanbula gelip , daha sonra türkmenistana geri dönebilir miyim.Bunun bana resmi (vize işlemleri pasaport sorunları) bir sıkıntısı olur mu..?

  Aslındaki kafamdaki korku şu ki bu firma beni 1 yıl boyunca hiç bir sekilde türkiyeye yollamak istemiyor..Bunu bir şekilde nasıl engelleyebilirim.Cezai yükümlülükleri vs var mı diye merak ediyorm..

 56. Bülent dedi ki:

  Doğrusunu söylemek gerekirse yılda bir izin olağan değil. Şirket uçak parasını düşünüyor. Bayramda habersiz gitmek yerine uçak parasını cepten vererek haberli gidip gelmek daha iyi. Buna da yanaşmıyorlarsa, giden gelmez bir aylığını yakmayı bile göze alır diye düşünüyorlardır, bu da şartların iyi olmadığını gösterir. Bunu gitmeden konuşabilirseniz iyi olur.Yasal olarak ancak sözleşmeniz varsa, Türkiye’de tescilli bir firmaysa ve paranızı alamazsanız mahkemeye gidebilirsiniz. İzinle ilgili yasal bir şey yapamazsınız. İşin niteliği önemli değil, tecrübe tecrübedir. Ama Türkmenistanda İngilizceyi nasıl geliştirebilirsiniz pek anlayamadım. Orada Rusça ve Türkmence konuşulur. Sözleşme dili İngilizce ise ve kontrolluk, şartnameler İngilizceyse o zaman başka. Gerisine siz karar vereceksiniz.

 57. mehmet dedi ki:

  Çok teşekkürler.Sözleşmenin türü(süreli süresiz) ve tüm maddelerini görmeden bu firmayla gitmemeye karar verdim.Sözleşmeyi tamamen inceledikten sonra karar vermem mantıklı görünüyor.Kimi sorularımın cevapsız kalması, bu firmanın bazı seyleri benden sakladığı gibi bir izlenim yarattı bende.Yardımcı olduğunuz için teşekkürler.

 58. Muhammet dedi ki:

  İlk önce yazdığınız yazı gerçekten çok açıklayıcı bunun için teşekkür ederim hiç bir yerde bu kadar detaylı bir yazıya rastlamadım..
  Benim derslerim pek iyi değildir (kimya biyoloji gibi) fakat atılgan ve pratik bir zekaya sahibiyim sınavdan yüksek bir puan alamadığım için özel bir üniversitede burssuz inşaat mühendisliğini tercih ettim bunun bir eksi yönü olur mu? matematiğim orta derece fizik ise gerçekten iyidir özellikle dediğiniz gibi 3 boyutlu göre bilme hayal edebilme aklımdan tasarım yapmakta biraz başarılıyım bu mesleği puanım düşük gelince son anda babam aklıma soktu ve bende çok sevdim tercihimi yaptım sormak istediğim bir kaç şey var ilk sene mecburi hazırlık okuyacağım ama daha sonra ki 4 sene tamamen Türkçe bunun sebebi ise çok fazla ingilizce terimin geçmesiymiş bunun bir artısını görebilir miyim? yoksa tamamen ingilizce okumak daha mı iyi? çizimim gerçekten Allah vergisi bir yetenek diyebilirim 7-8 saat aralıksız çizebilirim ve bundan büyük bir keyif alıyorum proje çiziminde veya benzeri konularda bunun bir faydasını görür müyüm? inşaat mühendisliğinde ilk başlarda torpilin önemli olduğunu pek çok yerde okudum bizimde çok iyi firmalarda gerçekten adını duyurmuş firmalarda tanıdıklarımız var buralarda baslamam bana bir fayda fayda sağlar mı? cevaplarsanız çok mutlu olurum cevaplamazsanız da saygı duyarım şimdiden teşekkür eder hayatınızda başarılar dilerim saygılarımla…

  • bpakman dedi ki:

   Başlamışsınız devam edin. İngilizce teknik terimleri internetten sürekli takip edip ingilizceyi bir şekilde ileri kurslara gitmek gibi, devam ettirin dil açığını kapatın. Dersler kolaydır. Mezun olunca tanıdık vasıtasıyla iş bulma şansınız varsa çok iyi.

   • Erdem Kumtemir dedi ki:

    merhaba.Ben süleyman demirel üni. inşat müh 3.sınıftayım bu sene tekrar hazırlanıp odtü yada itü inş. müh. için çalşcam ama 3 yılım gidicek onun için kararsızım .sizce ne yapabilirim bi öneriniz var mı ?

   • bpakman dedi ki:

    Elbette ODTÜ mezunu olmak daha iyi ama 3 yıl da az değil, bu sizin hayatınız siz karar vereceksiniz.

 59. furkan orul dedi ki:

  Bülent bey merhaba gaziantep üni. inş müh 2.sınıf öğrencisiyim , yazınızı zevle okudum ve aklıma takılan birçok soruya cevap alabildim.mezun olduktan sonra planım yurtdışında çalışmak , geçtiğimiz yaz 3 ay amerikada kaldım ve önümüzdeki yazda ingiltereye dil okuluna gitmek istiyorum ,yani ingilizcemin mezun olunca yeterli olcağını düşünüyorum fakat 3.dilin yurtdışı için şart olduğu kanaaitndeyim hangi dil üzerine eğitim almam gerektiği konusunda kararsızım , inşaat mühendisleri için 5 yıl sonra rusya mı yoksa ortadoğumu daha cazip? şimdiden çok tşk iyi çalışmalar.

  • bpakman dedi ki:

   Şu anda Arap ülkelerinde daha çok iş var. Rusya eskisi gibi değil iş az. Türki cumhuriyetlerinde epey iş var. Libya pazarı da seneye açılacak diye bekliyoruz. 5 yıl sonrasını tahmin zor. Şimdilik Arapça avantajlı. Rusça öğrenmesi en zor dil. Ya Türkiyede çok yoğun 1 yıllık kurs ya da yerinde ders almak lazım.

 60. Ayberk ÇOLAK dedi ki:

  merheba bülent bey öncelikle yazınızdan dolayı size çok teşekür ederim buna ihtiyacımız vardı gerçekten. ben istanbul üniversitesi inşaat mühendisliği bölümünde okumaktayım hiç isteyerek yazdığım bir bölüm değildi ama suan epey ısındım 2. sınıftayım .Size sorum su ms office programlarına çok hakim değilim autocad ,sap2000vs gibi programlara başlamadan önce bu ms office yi halletmem gerekir mi? dilin önemli olduğunu vurguluyorsunuz sadece ingilizce iyi bir kariyer için yeterlimi ? bir de çelik yapılar üzerine uzmanlaşmak istiyorum sizce geleceği nedir? saygılarımla yanıtlarsanız çok sevinirim.

  • bpakman dedi ki:

   Office programları olmazsa olmaz. Zor deyil yardım menülerinden öğrenirsiniz. Dilin fazlası iş bulmada çok farkettirir.

  • bpakman dedi ki:

   Bir konuda uzmanlaşmak elbette iyidir ama Çelik yapılar bunlardan biri yurt dışında epey yaygın ama inşaatın diğer alanlarında da az çok tecrübe iş bulma açısından iyi olur.

 61. Burak dedi ki:

  Merhabalar Bülent Bey. Ben öğrenci bir mühendis adayıyım. Sitenizi gördüm ve inşaat mühendisliği hakkında yazdıklarınızı okudum. Benim de bir öğrenci olarak gelecegimle ilgili kafamda sorularım çok fazla, bölümün de farklı dallarının olması bu konuda büyük etken.
  Ben babamın da etkisiyle açık öğretim işletme okumayı düşünüyorum bunun bende bir yararı olur mu? İşletmeci/müdürlük gibi aranılırlığı var mı? Ya da açık öğretim yerine yüksek lisans şeklinde mi yapmam daha yararlı olur?
  Benim istediğim bir alan(çelik yapılar, baraj, ulaşım, hidrolik) seçip, o alan üzerinde kendimi geliştirmek. Programlarını öğrenmek, terimlerini öğrenmek, teknik İngilizce terimlerini öğrenmek ve ona göre staj yaparak kendimi daha çok geliştirmek istiyorum. Bu konuda size göre hangi alan iş olanakları açısından daha iyidir? En azından yurt dışında çalışsam da Türkiye’ye döndüğümde bana daha çok iş imkânı ve şehir şehir gezmek yerine oturmuş bir düzen sağlar? Ya da öğrencilik yıllarında bütün alanlarda çalışıp (staj) mezun olduktan sonramı buna karar vermeliyiz?
  Ben Celal Bayar Üniversitesinde okuyorum. Okulumuzda MÜDEK akreditasyonu var bunun bize sizce yararı olur mu? Okulumun Türkiye çapında pek isim yapmamış olması iş bulmamı zorlaştırır mı?
  Yurt dışında iş yapan şirketler personeline şantiyede kalma gibi bir zorunluluk koyar mı? İşe almada ne gibi kriterler isterler?
  Birçok foruma yazdım, konular açtım ama yardımcı olan olmadı. Yardımcı olursanız çok sevinirim. Kendimi geliştirmek açısından bu sorular benim için çok önemli.
  Şimdiden çok teşekkürler.

  • bpakman dedi ki:

   İşletmenin size faydası olmaz. Onun yerine yüksek lisans yaparsanız iyi bir ünvanınız olur. Ama mühendislik açısından çok fazla yararı olmaz. Bunlara harcayacağınız zamanı tecrübeyle doldurabilirsiniz.

   Stajı alt yapı ya da bina işlerinde yapabilirsiniz. Alt yapı meşakkatlidir. Genelde toz, çamur, inşaat alanının uzunluğu dezavantajdır. Alt yapı işleri daha çok büyük yerleşim yerleri dışında olur. Oturmuş bir düzen kolay sağlayamazsınız.

   Serbest yapsat işi yapmayı düşünüyorsanız ya da yabancı dil gerektirmeden Türkiye’de çalışmak istiyorsanız, konut-bina işleri daha uygun.

   Yurt dışında uzun süre çalışırsanız daha sonra Türkiye’de dil gerektiren uluslararası işler dışında çalışmanız epey zor olur.

   Yurt içinde ya da dışında lokasyona bağlı olarak şantiyede kalma durumu olabilir. Evlilerin bu dezavantajı vardır. Çoğu yere eş, çocuk götürülemektedir. Genç bekar mühendisler için bu sorun olmadığı için şantiyede kalmaktan kaçınmamalılar. Yurt dışında büyük şehirlerde şehir içinde ayrı evlerde ya da bir apartman kiralanıp orada kalınır. Genelde şehir içinde şantiye kampına izin vermezler. Beker mühendis-staff elemanları genelde aynı daireyi paylaşırlar. Şirket kıytırıksa gerek şantiyede gerekse evlerde bir odayı birden fazla elemanların paylaştığı durumlar da olur. Ki bu hiç de az değildir.

   İşe almada yurt dışında Azerbaycan, Kıbrıs hariç öncelikle dil şart sayılır. Okul işe alınacak adayların aynı kriterlere sahip olduğu durumlarda tercihte önemlidir. Bahsettiğiniz MÜDEK nedir bilmiyorum ve bizim sektörde geçerli olduğunu sanmıyorum.

   Bu meslekte tamamen kader hakim olur. İlk işe başlarken seçme hakkınız pek olmaz. Karşınıza bir fırsat çıkar oradan başlar devam edersiniz. Ben öyle oldum. O yüzden fazla kafanıza takmayın.

 62. A.ekşi dedi ki:

  Kolay gelsin hocam ben bu yıl dokuz eylül güverteyi kazandm ama küçüklükten beri insaat mühendisi olmak istemişimdr ama terchlerde bi hata yaptm 🙂 ama şimdi sınava tekrar girip insaat bölümünü grmek istyorum . Bu yıl hazırlıkta ingilizcemi geliştirip aileden az bildiğim arapçayıda geleştirp iyi bir insaat mühendisi olmak istiyorum ama bu yıl puanım kırılacağndan iyi bir üniversiteye giremicem bu bir sorun yaratır mı? Şimdiden teşekkürler 🙂

  • bpakman dedi ki:

   İyi bir okul, başlangıçta inşaat piyasasında tercihlerde farkeder. Bunu önce lisan sonra tecrübe ile kapatabilirsiniz.

 63. Öncelikle verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Ytü İnşaat Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Okul bittikten sonra yapı işletmesi anabilim dalında yüksek lisans yapmayı düşünüyorum. Sizce bu alanda yüksek lisans yapmış mühendislerin yurtiçindeki ve yurtdışındaki iş olanakları nasıldır. Bu alanda yüksek lisans yapmış yeni mühendisler genel olarak hangi pozisyonlarda işe başlarlar.Şimdiden teşekkür ederim

  • bpakman dedi ki:

   Yüksek lisansın iş bulma açısından pek fazla faydası yoktur. Ünvandır. Yapı işletmesinde lisans yaparken aldığınız önemli dersleri ve tezinizi CV nizde belirtin yine de. Çalışacağınız alanla ilgisi varsa (kontrat mühendisliği gibi) tercih edilebilirsiniz. Ama dediğimi gibi master yaptınız diye piyasanın sizi kapacağını zannetmeyin.

 64. ozan dedi ki:

  yazınızı çok çok beğendim ben inşaat 1.sınıftayım bölümümü her yönüyle çok seviyorum şantiyede çalışmakta işçi çilesi çekmekte bana zor gelmez altından kalkacağımı düşünüyorum bunların yanlız tek eksiğim dil şimdiye kadar öğrenemedim öğrenmeyide düşünmüyorum çünkü sevmiyorum sevmediğim bi işide yapamıyorum kendimi zorlayıp yapsamda başarılı olamıyorum dil olmadanda kendimi inşaat sektöründe kabul gören bir mühendis haline getirebilirmiyim

 65. Tarkan Tantekin dedi ki:

  Kesinlikle harika makele. Yaziniz icin tesekkur ederim. Bende yurt disinda calisan insaat muhendislerinin yasadiklarini kendi ozelim uzerinden anlatmaktayim. Siteme ziyaretinizi beklerim. Degerli yorumlarinizi esirgemezsenin memnun olurum

  • bpakman dedi ki:

   Hızlı bir şekilde bazı yazılarınızı okudum. Çok ilginç. Ben de epey ilginç deneyimler yaşadım Astana’da. +30 -30 ları gördüm.

 66. berk dedi ki:

  Merhabalar bülent bey. Yapı işletmesi üzerine yapılacak yüksek lisans hakkında ne düşünüyorsunuz ? Yüksek yaparken çalışırım diyede düşünüyorum.

  • bpakman dedi ki:

   İyi bir alan ilerde yararı olabilir. O arada çalışırsanız uzar ama önemli değil.

 67. Akın dedi ki:

  Merhabalar Ben Ktü inşaat 1.sınıf öğrencisiyim neredeyse kendimi bildim bileli inşaat mühendisliği istiyorum belkide.Ben Ktüden çok memnunum ama Ytü ye yatay geçiş yapabilecek ortalamaya sahip oldum. Sizce yatay geçiş yapsam Ktüden Ytü ye eğitim açısından çok bir fark olurmu?

  • bpakman dedi ki:

   Mezun olduktan sonra piyasada iş ararken fark edip etmeyeceği açısından olaya bakabilirsiniz. İlanlarda hangi okul mezunları tercih ediliyor inceleyin.

   • Akın dedi ki:

    İlanlarda üniversite şart koşulduğunu pek görmedim hocam

   • bpakman dedi ki:

    2 yıldır ilanlara bakmıyorum baktığım zamanlarda ODTÜ; İTÜ; BÜ; YÜ mezunu arayanlar vardı. İlanda olması da şart değil, bazı durumlarda tercih kriteri olabilir.

   • bpakman dedi ki:

    Bakın dün Linkedn Şantiye grubu kanalıyla gelen bir ilan:

    İnşaat Mühendisi Aranıyor
    İstanbul’da bir İnşaat Firmasının merkez ofisine, yetiştirilmek üzere Yeni Mezun İnşaat Mühendisi alınacaktır.
    Bu ilanı tanıdıklarınıza yönlendirmenizi rica ederim,
    teknik@insaatbusiness.com adresine cv’leri atarsanız, ilgili firmadaki baglantılarımıza cv’leri forward edecegiz.
    İTÜ, ODTÜ, YTÜ Mezunları Tercih edilecektir.

 68. İsmail dedi ki:

  Çevremdekilerden konu ile ilgili bilgi almak istediğimde pek uzman birisi olmadığı için yanasmıyorlar, ısınamıyorlar mesleğe. Olay sadece şantiyeden ibaret geliyor sanırım ama siz gercekten sahane acıklamıssınız öncelikle teşekkürler.

  Bülent Bey yıllarını bu mesleğe vermiş biri olarak size şunu sormak istiyorum. Çevremden aldığım tepkiye göre bu meslekte SERMAYE çok önemli imiş.

  Yani iyi bir paran varsa meslekte evet yer edinebilirsin. Siz bu görüşe katılıyor musunuz?

  Birde meslek seçiminde kararsız kalmış birisi olarak benim bu mesleği seçmemi önerir misiniz? Muhakkak hayat sizin hayatınız diyeceksiniz evet doğru. Sizden örnek vererek sormak istiyorum. İdealiniz inşaat mühendisliği miydi de şuan bu konumdasınız. Yoksa inşaat mühendisi olduktan sonra mı bu mesleğe bağlandınız? İşsiz kalmaktan cok korkuyorum. Her ne kadar önümde üniversite eğitimi dahil uzun yıllar olsa da şuan bu durumu çok fazla kafama takıp dert ediyorum.

  Bu mesleği severek yapmak ayrı birşey ama refaha erebilmek istiyorum. Bu meslek yurtdışı imkanları dahilinde bunu kesin sağlayabilirmi?

  Türkiye’de inşaat sektöründe bu kadar çok mühendisin açıkta kalma sebebini nasıl yorumluyorsunuz?

  • bpakman dedi ki:

   Bir daha dünyaya gelsem yine inşaat mühendisi olmak isterim. Zevkli tarafları var. Dinamik. Ancak gelecek 40 yılın şartları geçmiş 40 yılınkinden çok farklı olacak. Ülke ve dünyanın gelecekteki durumunu düşünerek karar vermek lazım. Diğer meslekleri de incelemek gerekir. Biz öyle yaptık ve anladık ki para kazanmamak diye birşey söz konusu değil. Babamın zamanında memur altın çağındaymış o da memur olmuş. Gayet doğru seçim yapmış. Sermaye elbetteki şart değil müteahhitlik yapmazsan. Diğer mesleklerden daha iyi yapabileceğinize inandığınız olursa onu seçin. Malesef önümüzdeki projeksiyon parlak değil hatta çok kötü. Bu bütün meslekler için hepsi için geçerli. Yapacak tek şey var o da farklı olmak, avantajlı olmak. Ben baktım ki dil açığı var kendimi dile verdim çok ve çok isabet etmişim. Ne kazandıysam dilden kazandım. Yenilikleri izledim bilgisayar okuldan sonra çıktı kendi kendime öğrendim o da avantaj oldu. Çok da kafaya takmayın kader sizi bir yere sürüklüyor. Dua edin. İnancınızı kaybetmeyin. Kolay gelsin.

 69. nurullah dedi ki:

  ben ytü inşaat 2. sınıftayım yüzde 30 ingilizce var.bu yüzde 30 açılan tüm bölüm derslerini kapsıyor.eğer yurt dışında çalışmak isteyen varsa ytü yü öneririm .

  • bpakman dedi ki:

   Katkınız için teşekkürler. Ben bildim bileli iyi bir okuldur. Piyasada tutulur

 70. dogan dedi ki:

  Merhabalar. sizin gibi deneyimli ve bilgili bir mühendisin danısmanlıgını almak benim açımdan cok iyi olacagını düşünüyorum. Eğer bilginiz var ise;
  Bu sene esk. osmangazi inşaat mühendisliğinden mezun olacagım. Ancak hayalimde her zaman mimarlık vardı. Bunun için mezun olduktan sonra sınava tekrar girmeyi bile düşünüyorum. Ancak malum sınav sisteminin zorlugundan dolayı bu gözümde biraz büyüdü. Fakat Amerikada’ki mesleki master programlarından mimarlık ile ilgili yüksek lisans düşünüyorum. Malum Türkiye’de yaparsak Mühendis-Mimar ünvanını alamıyoruz. Sadece bir sertifika ile yolcu ediyorlar. Sizin bu master programının Türkiyede geçerliliği olup olmadıgı ile ( mimarlk içinde imza yetkisine sahip olmak) bilginiz varmıdır? Bir de yurtdısında bu tip bir master yapmaya kalksam yabancı dil dısında ne gerekir? Ortalama önemlimidir? Şimdiden teşekkür ederim.

  • bpakman dedi ki:

   Bu konuda bilgim yok. Mimarlar odasından sorarsanız cevap verirler her halde. Tek masterla imza yetkisi vermezler gibi geliyor bana.

 71. melih demirbas dedi ki:

  Oncelikle verdiginiz bilgiler icin tesekkur ederim.Ben de mezun olunan universitenin, isverenin tercihini etkiledigi kanaatindeyim.Ancak gerekli caba gosterilip ingilizce iyi seviyeye getirilebilirse sayet aradaki farkin kapanabilecegini dusunuyorum.Kirikkale universitesi 2007 mezunuyum.Baku de residence projesinde kalite kontrol muhendisi olarak calismaktayim.Siz de sanirim bakude calisiyorsunuz..Bir ingiliz firmasindan is teklifi aldim fakat sirketimden memnunum.Maasim gunu gunune yatiyor.Teklif edilen maasla, almis oldugum maas arasinda cok fark yok.Sizce bu teklifi degerlendirmeli miyim?

 72. ALİ dedi ki:

  mrb bülent bey sizin gibi deneyimli birinden bilği almak isterim benim hayalim inş mühendisliği okumak yurt dısında(ukraynada)okumak istiyorum türkiyede diplomanın denkliği yok alırmıyım meçul yanlız iyi derece ruscam olcak yanında ingilizcede(orta sevyede)pek fazlada yukseklerde gözüm yok iş yapma olanaklarım nedir yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler..

  • bpakman dedi ki:

   Denklik olmazsa sorun olabilir. Diplomaya resmen gerek olmayan işlerde çalışabilirsiniz. Ukrayna’da uzun süre yaşayıp orada iş yapan şirketlerle çalışabilirsiniz. Orada İngilizce’nin fazla faydası olacağını sanmıyorum.

 73. ALİ dedi ki:

  diplomaya resmen gerek kalmayan işle demişsiniz örnek verebilirmisiniz

 74. Bülent dedi ki:

  Bazı ülkelerde çalışma izni almak için diploma gerekir. Suudi Arabistan bir de bu diplomanın Milli Eğitim ve Dış İşleri tarafından onayını isterç Bu durumda denkliği olmayanı onaylamaz Milli Eğitim. Yine çalışma izni vermek için diploma isteyen diğer ülkeler denkliğe bakmayabilir. Bazı ülkelerde ise çalışma izni için hiç diploma istenmemektedir. Böyle durumlarda şirket diplomanızın denkliğini aramayabilir. Onlara kalmış. Bu arada Ukrayna kendi diplomasının denkliğini her halde aramaz. Her halukarda Ukrayna’da çalışmak sizin için mümkün olabilir. Ama diploma açısından % de 100 garantisi yok elbette.

 75. engin dedi ki:

  hacam face booktan göndermiştim
  bunu size kopyalayıp yapıştırdım cevap yazarsanız sevinirim ”selamlar bülent bey. yazınızı okudum ve çok etkilendim. neredeyse sormak istediğim ne varsa yazmışsınız.fakat size sormak istediğim bi kaç nokta daha var. cevap verirseniz sevinirim.öncelikle seneye mezun olacak olan bir inş. mühendisiyim.not ortalamam 3 ün üstünde. fakat okuduğum okul kıbrıstaki doğu akdeniz üniversitesi. eğitimi ingilizce abet programına dahil vesaire.okulumun kıbrısta olmasından mütevellit yüksek lisans yapmak istiyorum iyi bir okulda.birinci sorum yanlış mı düşünüyorum. ikincisi yüksek lisansı hangi alan üstüne yapmalıyım. ( iyi para kazanabileceğim bir alan var mı ). yapı işletmesi programı hakkında ne düşünüyorsunuz . cevap verirseniz sevinirim. teşekkürler.”

  • bpakman dedi ki:

   Yüksek lisans isteğinize bağlı, ünvan olarak biraz iyi olur, piyasada pek faydası olmaz. Yapı işletmesi iyidir. Ama ondan sonra o alanda çalışmazsanız hiçbir işe yaramyacaktır.

 76. ergin dedi ki:

  Yaziniz gercekten cok aydinlatici ama bazi detaylarida belirtmis olsaydiniz daha aydinlatici olurdu. Mesela benim arayipta bulamadim bilgiler sunlar.

  Yapilacak olan projeye yeni mezun olan muhendislerde imza atip sorumluluk alabiliyorlar mi?
  Bu sorunun cevabi hayir ise, kac yil deneyimli muhendisler projeye imza atabiliyorlar?

  Projeyi yaparken uygulanan kodlar neler? Mesela ruzgar ve deprem yuklerini hesaplarken ve yukleri faktorlerken hangi kod lar kullaniliyor? Kisaca bu projeler hangi kodlar altinda gerceklestiriliyor?

  Tesekkurler…

  • bpakman dedi ki:

   Uzun zamandır proje işlerim olmadı. Ama bildiğim kadarıyla şimdilik yeni mezun projeye imza atabilir. Bu konuda bazı değişiklik girişimleri yetkin mühendislik gibi yasal engellere takıldı ve yürürlüğe girmedi. Ancak proje onaylarında bir ara lokal kısıtlamalar vardı yani lokal kayıtlı mühendisler imza atabiliyordu. Yapı denetiminde bu kısıtlama var. Ankara’da kayıtlı olan Antalya’da yapı denetleyemez örneğin. Türk standardlarına göre proje yapma zorunluluğu var. Proje denetimde bu kontrol edilir.

 77. Ayberk ÇOLAK dedi ki:

  bülent bey proje mühendisi sadece bir proje üzerine inşaatın aylara yada yıllara göre zaman çizelgesinimi hazırlıyor bundan başka yaptığı bir iş yok mu hem çelik üzerine uzmanlasılıp projeci olunurmu aydınlatıesanız sevinirim saygılar

  • bpakman dedi ki:

   Projeci proje bürosundaysa sadece proje yani dizayn yapar. Biri bitince yenisi gelir. Şantiyenin proje bölümündeyse sadece o işin projesini yapar. Arada revizyonları yani değişiklikleri yapar. İnşaat bitmeden önce işi bitebilir. Çelik dizaynı üzerine tecrübe kazanabilir. Ama Çelik işi olmadığında başka dizaynlar da yapacaktır mecburen.

 78. onur dedi ki:

  bülent bey yazılarınız çok aydınlatıcı yanlız benim kafamda da bazı soru işaretleri var örneğin bir inşaat mühendisi ortalama ayda ne kadar kazanır?

  • bpakman dedi ki:

   Türkiye piyasasının son durumunu bilmiyorum. Yurt dışı ücretleri net 2000 $ dan başlıyor. Yurt dışı ortalama net 4750 $.

 79. onur dedi ki:

  bülent bey sizce üniversitilerin iş bulmada çok fazla payı varmı..yani ortalama bir üniversiteyi bitiren biri için iş bulamama imkanı var mı?

 80. Burak dedi ki:

  Bu yazının inanılmaz faydalı olduğunu ben de herkes gibi belirtmek isterim.Burada fark ettiğim birçok öğrencinin üniversite ismiyle ilgili çekinceler duyması fakat ben buna Kocaeli Üniversitesi 4. sınıf öğrencisi olarak açıklık getirmek isterim;emin olun üniversite ismi bu işin en son kısmıdır.Üniversite adına bakılana kadar yapmış olduğunuz araştırmalar,tezler,yabancı dil bilginiz,program bilginiz vs.. gelmektedir.Kendinizi geliştirdikten sonra okul isminin en ufak bir katkısı olmadığını kendiniz de göreceksiniz.Ayrıca tercih dönemi yaşayacak arkadaşlara Kocaeli Üniversitesini şiddetle öneririm,oldukça başarılı bir akademik kadroya ve eğitim tarzına sahiptir ve İtsanbul’da okuyan bir inşaat mühendisinden en ufak bir teknik bilgi farkınız olmayacaktır(elbette fazlası olabilir).Tekrar teşekkür ederim…

 81. cihan dedi ki:

  kıbrıstan alınan inşaat mühendisliği diplomaları türkiyede geçerlimi acaba yoksa denklik sınavı yada tamamlama gerekiyormu, teşekkürler.

  • bpakman dedi ki:

   Diplomayı gösterip denklik sınavı alanlar var. Diplomaların hepsinde bu imkan var mı bilmiyorum.

 82. uğuR dedi ki:

  ben tunceli üniversitesinde inşaat mühendisliği bölümün 2.sınıf öğrencisiyim. iyi derecede AutoCad, metraj hakedeliş biliyorum ve biraz da office programlarını ve ayrıca netcadi biraz biliyorum. ben yeni mezun olduğumda bu bildiklerimle iş bulabilirmiyim türkiye piyasasında…

  • bpakman dedi ki:

   Ne kadar fazla şey biliyorsanız o kadar iyi demektir. Word ve Excel zaten olmazsa olmaz. Ayrıca MS Project hatta daha iyisi Primevara yı da bilmek iyi olur. Ama bunları çalışmazsanız unutursunuz.

 83. görkem öztaş dedi ki:

  yazınız cok açıklayıcı olmuş ellerinize sağlık benim sorum şu inşaat müh. mezunları yurtdışı bağlantılarından ne kadar faydalanabiliyor. yurtdışındaki iş olanakları türkiyeye oranla nasıl
  üniversiteden mezun olunca yüksek lisans yapıp iş olanakları yükselme durumları varmı açıklarsanız sevinirim saygılarımla …

  • bpakman dedi ki:

   Yurt dışında en fazla iş imkanı olan inşaat sektörüdür. Üniversitede kalmayacaksanız yüksek lisansın yükselme açısından faydası olmaz.

 84. uğuR dedi ki:

  sayın hocam yukardaki yorumumda belirtmiştim tunceli üniversitesinde okuyorum. bu üniversitenin ilk mezunları biz olucaz. bizim için bir avantajı var mı türkiye piyasasında yoksa kurumlararası yatay geçişi mi düşüneyim hocam. Bu benim için önemli bilgilendirirseniz çok sevinirim…

 85. mecit dedi ki:

  merhaba;
  ben marmara üniversitesi sosyalbilimler enstitüsü uluslararası ticaret ve para yönetimi ögrencisiyim ama ekonomi okumak ve sıtatik bir iş yapmaktan çok sıkıldım ailem inşaatçı inşaat mühendisliği okumak istiyorum ama yaşta 24 oldu beçerebilirmiyim diye düşünüyorum. açayip sıkıldım yardımçı olursanız sevinirim.bu arada inşaat sektörünün geleçegini nasıl buluyosunuz? okuldaki proflar inşaat balonunun patlıçagını sektörü karanlık günlerin beklediğini söylüyorlar siz ne düşünüyosunuz bu konuda?

  • bpakman dedi ki:

   İstikbal ile ilgili kararı kişi kendisi verecektir. Herkese bunu yazıyorum. Şu kadarını söyleyeyim. İnşaat mühendisliği genelde dinamiktir, hatta bazen çok çok fazlasıyla, insanı bezdiricek kadar.
   Türkiye’nin geleceğini kim görebiliyor ki ben bir şey söyleyebileyim. Yabancı dil(ler) biliyorsanız inşaat mühendisiyseniz yurt dışında çalışma imkanı diğer mesleklere göre oldukça fazla. Yani Türkiye’ye özgü bir krizde bu avantaj oluyor. Ama global krizde yurt dışı projeler de durdurulduğundan bu avantaj pek olmuyor.

   • mecit dedi ki:

    en azından bi abi olarak ne önerirsiniz 24 yaşından sonra masterdan geri dönerek yapabilirmiyim mühendisliği çok da istiyorum hayallerimdeki meslekti ama şu 28 şubatçılar yüzünden katsayıya takılmıştım sizce ne yapmalıyım? dil olarak inglizce-japonca dillerini orta düzey kullanıyorum.

   • bpakman dedi ki:

    Çok iyi tanımadığım insanların geleceklerine dair özel önerilerde bulunamam. Mesleğin olumlu olumusuz yönlerini açıklamaya çalışırım. Gerisi size kalmış. Kolay gelsin.

 86. ali can dedi ki:

  merhaba;
  ben mustafa kemal üniversitesi müh. fakültesinde inşaat müh. bölümü 3. sınıf öğrencisiyim, bölümümü seviyorum gerçekten mücadele etmeyi seven, dinamik, hırslı, sormaktan çekinmeyen ve meraklı birisiyimdir.. bu bölümü isteyerek seçtim ama bu bölüme başladığımdan beri mezun olduktan sonra ne, nasıl, ne şeilde olucak gibi sorularım hep vardı bu konuda arkadaşlardan ve çevremden duyduğum kulak dolusu bilgilerle 3. sınıfa kadar geldik bakalım.. ve bu bilgilerin ne derece doru ne derece tam oldukları konusunda endişeliyim.. yazınızın bi kısmını okudum hepsini okicam inş. ve bu yazı için gerçekten teşekkürler.. şimdi aklıma takılan bikaç soruyu sorucam izninizle..
  1-kamuda çalışırken özel projelere imza yetkimiz varmı?
  2-mezun olduktan sonra tmmob üye olduktan sonra imza yetkimi hemen yada ne kadar süre sonra kullana biliyorum?
  3-bir inşaat müh olarak mimarın yapması gereken çizimide yapıp projenin statik hesaplarını yapıp altına imzamı attım ortalama ne kadar para alırım?
  şimdilik bu sorularıma cevap verebilirseniz çok sevinirim.. size inş. çok sorum olucak daha… şimdiden tşkler…

  • bpakman dedi ki:

   Uzun zamandır yurt dışındayım. Türkiye mevzuat ve piyasasının son durumunu bilmiyorum. Odalar üyelerinin nerelerde çalıştıklarını takip edebiliyorlar mı onu bilmiyorum ancak Devlet daireleri mühendis çalışanlarını odalara bildiriyorlar zannedersem. Mimar değilseniz Mimari projeye “proje müellifi mimar” olarak imza atamazsınız. Kamuda çalışırken ilave para kazanırsanız gelir vergisi beyannamesi vermeniz gerekebilir.

   • ali can dedi ki:

    anladım, yok zaten mimarın atması gereken imzayı attığımı kastedmemiştim.. ben sadece onun çizdiği mimari projeyi çizip kendi görevim olan statik hesabını yapıp imzamı attığım zamanı kastedmiştim.. ama 2. soruma cevap alamadım ben malesef, okulumuzdan mezun olduktan sonra inşaat mühendisleri odasına üye olup hemen bi projede görv alıp imzamızı kullanabiliyormuyuz?? yoksa beklememiz gereken bir süre var mı?

   • bpakman dedi ki:

    Odada beklemeniz gereken bir süre şimdilik yok.

 87. ali pak dedi ki:

  merhaba bülent bey verdiğiniz bilgiler çok yararlı teşşekkür ederim , ben lise son sınıf öğrencisiyim inşaat mühendisliği istiyorum babamda topograf şantiye koşullarını ve gurbette çalışma sıkıntısını biliyorum babamda şantiyelerde çalıştığından dolayı evden uzak kaldı çalıştığı süre boyunca ben ilk 10 yıl kadar şantiyelerde çalışıp sermaye ve deneym yapmayı planlıyorum sonra düzen kurucağm zaman memleketime yerleşip bir mühendislik bürosu açmayı düşünüyorum , bu mümkünmü i mühendislk bürülarında tam olarak ne yapılıyo geliri iyimidir siz ne önerirsiniz

  • bpakman dedi ki:

   Mühendislik bürosu daha çok proje yapar. Yapı denetim, yeni çıkan enerji denetim işleri de var ama bunlar için kadro istihdam etmek gerekir. Şantiyeci olup sonradan proje yapmak zor bir iş. Şantiye tozu yutan projeden de iyi anlar ama fiilen proje yapma tecrübe sahibi olmaz bu sefer de.

 88. ali pak dedi ki:

  teşekkürler peki mühendislik bürolarının kazançları tahminen nasıl hep iş gelirmi yoksa daha çok yaz aylarına doğrumu yığılır acaba

  • bpakman dedi ki:

   Mühendislik bürosundan para kazanmak istiyorsanız proje işi yanında inşaat kontrolluk işlerini de almanız lazım. Bunun için de iş bitirmeli bürolar tercih nedenidir. İş bitirmiş personel çalıştırmak gerekecektir.

 89. hüseyin dedi ki:

  merhaba ben Hüseyin.öncelik olarak yazılarınız için çok teşekkür ederim,inşaat mühendisliği ile ilgili merak ettiği herşeyi yazmışsınız.inşaat mühendisliği okumak istiyorum ve yüksek lisans ve yapabilirsem doktora yapmak istiyorum.bunu yapmak ne kadar zor öğenmek istiyorum.birde yüksek lisanslı birisinin iş bulmadaki piyasadaki avantajları nelerdir?

  • bpakman dedi ki:

   Yüksek lisans, doktora için harcayacağınız zamanı tecrübeye harcarsanız daha isabet edersiniz. Yüksek lisans, doktoranız var diye özel sektör size daha fazla para vermez. Yüksek lisans, doktora yapmak çok zor sayılmaz eğer tahsil yapmayı, araştırmayı seviyorsanız.

 90. ali pak dedi ki:

  teşekkürler , iş bitirme belgesi nedir nasıl alınır biyerde çalışmak mı gerekiyo kaç yıl her mühendislik işi sayılıyomu , sim belgesi nedir sim belgesi stajı içn illa sim belgesi olan birisinin yanındamı çalışmak gerekiyor yoksa her hangibir şantiye işide sayılıyomu acaba

  • bpakman dedi ki:

   Şirketler ya da şahıslar iş yaptıkları devlet dairesinden ya da özel sektör müessesinden yazı alabilirler. Yazısız almasanız da bir yerde çalışmak, iş yapmak tecrübe kazanmaktır. Basit bir proje yapıp belge almak şart değil. O referans olarak gösterilebilir.

 91. ali pak dedi ki:

  teşşekkürler 🙂

 92. yusuf dedi ki:

  Merhaba Bülent Bey ;
  Ben şu anda Türkiyenin en iyi su eğitimi verilen okullarından birinde okuyorum yani çevre mühendisliği , kimya ve proses ağırlıklı aynı zamanda arıtma teknolojileri ithal eden dünyaca ünlü bir şirkette çalışıyorum ama gidecek daha çok yolum var .
  Biliyorsunuz ki atıksu ve içmesuyu arıtma tes. dizayn ederken fazlasıyla inş. bilgisi gerekiyor keza katı atık enerji santrali içinde öyle.
  Ben bu okuldan sonra ikinci öğretim inş. mühendisliği düşünüyorum yada structure management alannda yüksek lisans .

  Sizce hangisini yapmalıyım yyada ne yapmalıyım ?
  Bana yardımcı olursanız size minnettar olurum , selamlar saygılar …

  • bpakman dedi ki:

   Bazı inşaat derslerini almak zorundasınız. Bunun için okulunuzda o dersleri konuk öğrenci olarak almanıza izin verirler mi bilemiyorum. Yoksa inşaat mühendisliğini baştan okumanız gerekecektir. İnşaat bölümünde Structure management size istediğiniz alanda yani içme suyu, atık suyu dizaynı konusunda eğitim vermez.

 93. Serkan Güvenç dedi ki:

  Merhaba;
  Lise son sınıf öğrencisiyim bölümüm Elektrik-Elektronik/ End. bakım ve onarımı fakat benim hedefim Ankara Gazi Ü. İnsaat Müh.(M.T.O.K.) ‘ni bitirmek ancak meslek hakkında çok kapsamlı bir bilgim yok size sormak istediklerim şunlar;
  1. koç vakfı derslerımde başarılı oldugum için bana eğitim bursu veriyor (meslek lisesi memeleket meselesi projesi) peki ben inşaat muhendısı olsam koç şirketlerinin bırısınde yer almam sizce söz konusu olabilirmi?
  2. inşaat muhendisliği önü açık bir meslek mi?
  3.sizce özel sektör mü yoksa kamu mu? niçin?

  Teşekkürler

  • bpakman dedi ki:

   Özel sektörünün burs verdiği öğrenciyi istihdam etmesi normal ama Koç’un spesifik durumunda onların vereceği karar için birşey diyemem.
   İnşaat mühendisliğinin önü yurt içi piyasaya ve yurt dışı ülkelerin kalkınma/siyasi durumuna bağlı. Yurt içi piyasa durumu ve geleceği pek parlak görünmüyor. Ancak bu tüm meslek/sektörler için geçerli. Libya gibi birden karışan ülkeler inşaat sektörünü çok kötü etkiler.
   Devlet rahattır ama meslek açısından birşey vermez. Özel sektör zordur ama deneyim kazandırır, para da kazandırabilir.

 94. şantiyeci dedi ki:

  merhaba Bülent Bey;
  Yüksek lisans iş açısından cok farklılık yaratmaz demişşiniz ama geoteknik alanında lisans seviyesinde iş bulmak neredeyse imkansız. Okulu bitirmek üzereyim herkes geoteknik de yüksek lisans istiyor. Bu alanda y. lisans yapmış biri olarak böyle bir durumla karşılaştınız mı hiç ?

  • bpakman dedi ki:

   Benim gençliğimde böyle birşey yoktu. İlle de geoteknik alanında mı çalışmak zorundasınız?

   • şantiyeci dedi ki:

    zorunda olmasam da geoteknik alanında çalışmak istiyorum. bu alanla ilgili şirketler genelde ilanlarında yüksek lisans yapmış ve en az bir kaç yıl tecrübeli eleman arayışı içindeler.

   • bpakman dedi ki:

    O zaman Master yapın. Uzun zamandır ilanları takip etmiyorum. Yine de Master yerine fore kazık ya da toprakarme gibi bir alanda 2 yıl çalışsanız daha aranılır olursunuz gibime geliyor. Karar sizin.

 95. ahmet dedi ki:

  hocam merhabalar

  yurtdışında çalışmak hakkında merak ettiğim bir konu var

  hedefimiz yurtdışı olsun ve üniversite yıllarında gitmek istediğimiz ülkenin dilini iyi bir şekilde öğrenerek mezun olduk diyelim…
  bu durumda o ülkelerde ilk defa, yani sıfır tecrübeyle, çalışmak için ille de türk firmalarıyla mı gitmek zorundayız. yoksa kendi başımıza da o ülkelerdeki yerel şirketlerde iş bulabilir miyiz?
  özellikle de arap ülkeleri için soruyorum.

  saygılar…

  • bpakman dedi ki:

   Türk firmaları dışında yabancı şirketleri bulmanız zor olur. Ancak bazı yabancı şirketler Türk gazetelerine ve insan kaynakları sitelerine ilan veriyorlar.

 96. Ayberk Ç dedi ki:

  selamlar öncelikle bu yaz staj yapacağım ama ne üzerine yapacağımı bilmiyorum yol inşaatı metro inşaatı ya da temel inşaatı üzerine yapmak istiyorum sizce farklı projelerde staj yapmak ne derece doğru. birini kaçırırsam diğerini öğrenemem diye düşünüyorum şimdiden teşekkürler

 97. Onur dedi ki:

  Öncelikle yazınızı çok beğendim,çok yararlı ve doğru buldum…1 ay sonra inşaat mühendisi oluorum fakat öğrenciliğimde maaşlı olarak çalışmışlığım ve çevrem var,bu sayede güzel ve kurumsal bi şirketin toplu konut inşaatında fena sayılmıcak bi ücretle saha mühendisi olarak başlıycam.Benim size sorum,tecrübem ve iş deneyimlerim şantiyede devam ederken işin merkezinde yönetim,müdürlük gibi pozisyonlarına geçmek(uzun yıllar sonra) için ne gibi şeyler yapmam gerekir ?? Teşekkür..

  • bpakman dedi ki:

   Uzun yıllar sonra şantiye tecrübeli biri olarak şirket sizi ne yapar? Tecrübelerime göre sokağa atan da var, baştacı eden de. BU sadece size bağlı değil. Vahşi kapitalizmin acımasızlığı da söz konusu. Kimileri var ki işveren olarak onlar için kuruş önemlidir, belki de o kuruşu veremiyecek durumda da olabilir ya da para tatlıdır. Kimileri var ki vefalıdır.
   Siz kendinize düşeni yapacak, yani herşeyinizi şirkete verecek sonra da bekleyeceksiniz.

 98. burak dedi ki:

  SELAM BULENT BEY….
  Türkiyede orta dereceli bir bina yapmak yaklaşık olarak kaç milyar tutar

  • bpakman dedi ki:

   Türkiye’de bu işlerle en son 2007 de uğraşmıştım. Epeydir yurt dışında olduğum için güncel bilgilere sahip değilim. İnşaat maliyeti kaba tahmini metrekare üzerinden olur.

 99. Baris Erdogan dedi ki:

  Türkiye”de profesyonel kontrollu yıkım sırketı varmı bılmıyorum ama mezun olduktan sonra o alanda uzmanlasmak ıstıyorum ozellıkle oceans tower ın yıkım video sunu ızledıkten sonra ıyıce emın olmaya basladım..sızce Türkiye”deki gokdelen ve yuksek binaların artısını dusunursek 10-15 yıl sonra aranan kalıfıye eleman veya sırket olmak mumkun deılmı…

  • bpakman dedi ki:

   Bu işi patlatma uzmanları yapıyor yurt dışında. Türkiye’de henüz, çok yüksek bina yıkımına sıra gelmedi.

 100. mert dedi ki:

  Selam bülent bey ben yıldız teknik gemi inşaatı bölümünde okuyorum. fakat bizim sektorumuzun cok buyuk krizde olması açıkcası moralimi bozdu. tercihlerimde inşaat ve gemiinşaa mühendisligi vardı. ben şimdi kurum içi yatay geç.işle inşaat mühendisliğine geçmek istiyorum. sizce pişman olur muyum? zorla ya da laf olsun değil gerçekten geçmek istiyorum. yani demek istedigim mesela deniz ticaret odası baskanının yaptıgı açıklama şuydu ‘türkiyede gemi inşaa sanayi 5 yıla bitebilir’. sizce inşaat mühendisliğinin bu gibi bir durumla karşı karşıya gelebilme ihtimali var mıdır? sonuçta küresel kriz vardı ve bundan en çok etkilenen sanayi dallarından biri oldu gemi inşaa sanayi. siz ne diyorsunuz bülent bey sonuç olarak?

  • bpakman dedi ki:

   Gemi İnşaatı piyasası konusunda hiç bir fikrim yok. İnşaat sektöründe de rekabet büyük. Evet geniş bir sahası var ama mühendis sayısı da çok. Dil bilenler, tecrübeliler, yaşı nisbeten gençler biraz daha avantajşı oluyor. Geleceğiniz konusunda karar sizin.

   • mert dedi ki:

    peki bülent bey bir sorum daha olucaktı. inşaat mühendisliğine geçiş yapıp makine mühendisliğine çift anadala başvurmak istiyorum. örnek vericek olursam eniştem inşaat mühendisi ve şuan yalıtım malzemesi üretiyor. fabrikasında makine mühendisleri çalışıyor ayrıca. çift anadalı dediğim gibi yaparsam böyle iş ortamlarında kendi mi kabul ettirmem daha kolay olur mu ya da nasıl demeliyim iş başvurusunda beni ayrıcalıklı kılar mı

   • bpakman dedi ki:

    Çift anadal size ekstradan kaç yıla mal olur bilmiyorum. Çoksa o zamanı tecrübeye harcamak daha iyi. Diğer taraftan İnşaat ve makine, makineli inşaat işlerinde üst düzeye yükselmede faydalı olabilir. Yol inşaatı gibi. Yol inşaatlarında önce makine bölümünde çalışmanız halinde aynı zamanda inşaatçıysanız ileride proje müdürü olabilirsiniz.

 101. Ahmet dedi ki:

  merhabalar
  10 yılllık inşaat mühendisi tecrübem var hep kendi işimi yaptım ama yaptığım ortaklardan büyük problem yaşadım ve dürüstlüğümden kalan borçları ödüyorum. Bu arada italya ya havlu ve bornoz satıyorum. orada belli bir çevrem oluştu, inşaat mühendisi olduğumu duyunca bana italya da inşaat mühendisliğimi aktive etmek için uğraş dediler. çok küçük bir tadilat işi için bile iyi paralar alıyorlar. italya ve türkiye arasında denklik meselesinde bilginiz varmı veya bununla ilgili bulabileceğim bilgiler internette hangi adreslerde bulabilirim. Yazılarınızdan çok etkilendim

  • bpakman dedi ki:

   Türkiye AB’ye tam girmeden kendiliğinizden İtalya’da inşaat mühendisliği yapamazsınız. Ayrıca mühendislik yapmak için İtalyanca bilmek ve İtalyan (AB) standardlarına vakıf olmak lazım. Mühendis olarak çalışmak için bir İtalyan firmasının size çalışma izni alması lazım. İtalyan şirketi ilan verecek Türkçe bilen mühendis arayacak, İlana cevap çıkmazsa diyecek ki başka adam yok bu şahıs var. O fırsatla size çalışma izni çıkaracak.

   İnşaat alanında yatırım yapmak istiyorsanız, mesela inşaat müteahhitliği gibi, o imkan var ama AB mevzuatını bilmiyorum. Tabii bir de vize sorunu var. AB ülkeleri müteahhitleri Türkiye’de Türk müteahhitleri de AB ülkelerindeki ihalelere karşılıklı olarak katılma hakkına sahipler ama bunun için dil ve mevzuat bilmek, vize alabilmek ve organize olmak lazım. Orada Müteahhitlik yapabilmek için ayrıca yeterli bir müteahhitlik şirketi olmak gerekir.

 102. mert dedi ki:

  bülent bey tecrübenize dayanarak soruyorum. inşaat mühendisliği okuyup bunun yanında endüstri müh. ile çift lisanss yapıp 2 mühendislikten de mezun olmak bize ilerde ne gibi avantajlar saglar

 103. Merhabalar Bülent Bey..
  Lise 3. sınıf öğrencisi olarak artık ilerde ne olacağıma dair kafamda beliren meslekler arasında kesin bir hedef belirleyip bu hedef doğrultusunda emin adımlar atmayı planlıyorum. Birçok insan gibi benim de aklımda İnşaat Müh. yer alıyor. Özelliklede bir Van’lı bir vatandaşınız olarak Van depremini yaşadıktan sonra şehrimizdeki İnşaat sektörünü inceledikten sonra. Şu anda yıkılan binaların yanında yapılan yeni binalar(Bunların çoğunu Van firmaları yapıyor.) ve güçlendirme aşamasında bulunan orta hasarlı binalar(Bu tür binaların güçlendirmesini ise yerli dışardan gelen firmalar yapıyor.) dikkatimi çekiyor. Tabi böyle bir olay yaşadıktan sonra memleketime hizmet vermek amaçlı İnşaat Müh. aklımda büyük bir yer tuttu. Ege Üni., İstanbul Üni. gibi üniversiteleri kazanabilecek potansiyele sahibim. Ayrıca çevremin de geniş olması itibariyle özellikle memleketimde işsiz kalacağımı düşünmüyorum. Sizden yardım talep ettiğim konu ise şu “Olur da üniversiteden sonra ailemi de yanıma alarak yurt içinde başka bir şehre yerleşirsek iş bulma konusunda ve kazanacağım para konusunda yaşayabileceğim sıkıntılar olur mu? Eğer olursa bu sıkıntıları nasıl atlatabilirim?” Bu konu hakkında sizden beni bir kardeşiniz olarak görmenizi ve sizden yardım talep ettiğim bu konu hakkında beni bilgilendirmenizi istirham ederim.
  Şimdiden Teşekkürler..
  (BÜLENT BEY BİLİYORUM YURT İÇİ HAKKINDA FAZLA BİLGİNİZ YOK FAKAT SİZDEN ÖZEL BİR RİCADA BULUNACAĞIM. EĞER YURT İÇİNDE BU KONUDA SİZE YARDIMCI OLABİLECEK BİR ARKADAŞINIZ VARSA ONUNLA İRTİBATA GEÇEREK BİLGİ ALABİLİRSENİZ BENİ ÇOK MUTLU EDERSİNİZ. HATTA SADECE BENİ DEĞİL İLERDE VAN’DAKİ TÜM DEPREMZEDE HALKI DA MUTLU ETMİŞ OLURSUNUZ )

  • bpakman dedi ki:

   Şu anda yurt içi piyasa iyi değil. İnşaat piyasasında da buna bağlı olarak ücretler düşük. Mezun olmanıza daha çok var. O zamanlarda neler olur bunu kimse bilemez. Ama ülkenin ekonomik durumuna bakarak özellikle dış ticaret her yıl açık verdikçe ileriye iyimser bakmak zor. Bu da başka meslekleri ya da inşaat mühendisliği hepsini aynı şekilde etkilemekte ve etkilemeye devam edecek. İnşaatın diğerlerine göre farkı yurt dışı imkanının çok daha fazla olması. Tecrübe kazanıncaya kadar sıkıntı çekmemeniz çok zor.

   • Elbetteki tecrübe kazanıncaya kadar sıkıntılarım olacak ancak doğu illerindeki ortamı da göz önüne alarak (Örneğin Van’da çoğu ileri düzeyde iş yapan İnşaat firmalarıyla çok rahat bağlantı kurabiliyoruz bir diğer ifade ile aramız iyi) tabiri caiz ise ben aç kalmam. Ancak bu sadece yukarıda belirttiğim üniversitelerden mezun olduktan sonra kendi memleketimde çalıştığım zaman olur. Peki siz tartışılması zor kariyerinizi ve tecrübelerinizi göz önüne alarak bu durumun benim mezun olduğum zamanlarda yurt içinde de geçerli olabiceğini söyleyebilir misiniz ? Bir diğer ricam ise bana “ileride şunu yap” değil de “bunu yapmanı tavsiye ederim” diyeceğiniz şey ne olur?
    Şimdiden Teşekkürler..

   • bpakman dedi ki:

    Beğenmiyoruz ama bugünkü ekonomik durum devam ettiği sürece iyi kötü idare etme durumu da olacaktır. 2002 ve 2008 krizlerini inşaat piyasasına etkileri ile yaşamış biri olarak kriz olmasın da bugünkü duruma razı olalım diyorum. Size ilerde yapmanız için tavsiye edebileceğim dil öğrenmek olacaktır. Ben ne kazandıysam mühendislikten önce dilim sayesinde kazandım.

 104. Fahri dedi ki:

  Öncelikle merhaba,

  Ben Elektrik Mühendisiyim.. Toplamda 1 yıl iş deneyimim bunun 5 ay ı yurtdışında (arabistan) ‘da geçti. Şimdi ise Afganistan için A.Ş olan bir firma ile görüşüyorum. Sizce ne kadar ücret talep etmeliyim.. Benim aklımdan geçen ilk ay maaş ı 1000$ az verin oraya alışırsam devam ederim, alışamazsam Türkiye’ ye geri dönerim gibi bir düşünce geçiyor. Çünkü alışamazsam benim için çok stresli olacak.. Bu durumda izlenecek yol nedir? Yol gösterebilirseniz çok sevinirim..

  Saygılarımla

  • bpakman dedi ki:

   Böyle demeniz birşey değiştirmez. Zira maaşınız az da olsa çok da olsa ayrılmaya kalktığınızda bir sürü şey keserler. Yol parası, vize parası falan. Özel maille şirket adını ve gideceğiniz yerin adını vermek isterseniz belki daha iyi tavsiyede bulunabilirim.

 105. gizem dedi ki:

  Merhaba ben i.ü son sınıf öğrencisiyim.sormak istediğim ilerisi için proje müdürlüğü ve merkez ofis yöneticiliği için şantiyeden mi başlamalıyız yoksa teknik ofisten mi?ya da birinden diğerine geçiş şansı nedir? ve bir bayan olarak yurtiçi ve yurtdışı şantiyelerde iş bulma imkanımız nedir?

  • bpakman dedi ki:

   İlerde üst düzey pozisyona gelmek için genelde şantiye tecrübesi olması gereklidir ama uzun süre merkezde çalışanlar o işyerinde daha kolay yükselme şansı buluyorlar. Bayan olarak yurt dışı şantiyelerde çalışmak elbette zor. Büyük şantiyeler, şehir merkezinde olanlar, güvenlik sorunu olmayanlar dışında çalışamazsınız.

 106. ışık dedi ki:

  merhabalar, öncelikle yazınız için teşekkürler. ben İstanbul teknik ünüversitesinde inşaat mühendisliği okuyorum. Bildiğim ve araştırdığım kadarıyla türkiyenin en iyilerinden biri hatta en iyisi diyebiliriz inşaat mühendisliği konusunda. Bildiğim kadarıyla bu sene dünyanın en iyi 46. İnşaat mühendisliği seçilmiş ve önünde başka türk ünüversitesi yok. neyse geçen sene son sınavımdan bir gün önce çok sevdiğim aile üyelerimden biri vefat etti ve son sınavımında kötü bir netice aldım. Aldığım puanlada yapabileceğim en iyi seçimi yapmaya çalıştım ve itü yü seçtim. Bunları açıklıyorum çünkü aklımda seneye ünüversiteyi dondurma ve tekrar ünüversite sınavlarına hazırlanma gibi bir fikir var. Buyüzden tam karar vermeden önce iyice inşaat mühendisliğini araştırıyorum ve buyüzden size soru sormak istiyorum. Eğer ünüversitemde kalırsam, mimarlıktan, makinadan veya biraz farklı olarak işletme veya endüstri mühendisliklerinden çap yani çift anadal yapmayı düşünüyorum. Ayrıca yurt dışında master yapma gibi bi fikrim var ve bununla iligili araştırmalar yapıyorum. İlk sorum bu çap ve master beni iş hayatına nasıl başlatır (yani maaş ve mevki olarak) ? ayrıca okulumun ismi de benim işe alınmamda ne kadar etkili olur ? bu arada çap yaparsam okulum 2 yıl civarında uzayabilir ve master da tabi eklendiğinde bu süre artıyor, iş hayatına atılmam geç mi olur ? inşaat mühendiliğinde anladığım kadarıyla tecrübe çok önemli. Ayrıca ben alakalı alakasız seminer ve itünün düzenlediği sektör günleri adında şirketlerin gelip bilgilendirme yaptıkları konferansalara katılıyorum, bunlar benim işe başlamamda ve iş hayatımda bir faydası olur mu veya ne kadar olur ? eklemek isterimki matematik ve geometri konusunda çok iyiyimdir ve fizikte de başarılıyımdır ve 3 boyutlu düşünme konusunda da gayet iyiyimdir. Dil konusunda da ingilizcem iyi, ama kesinlikle ikince ve üçüncü dil öğrenmek istiyorum. İnternetteki yazınızı göre bunlar önemli inşaat mühendisliğinde. Birde yönetici olmak için kaç sene geçmelidir ? biraz uzun ama dikkate alıp cevaplarsanız çok mutlu olurum çünkü dediğim gibi bir karar verme aşamasındayım. Şimdiden çok teşekkür ederim.

  • bpakman dedi ki:

   İkinci bir bölümü okumanın pek faydası olmaz. Onun yerine tecrübe kazanmak daha iyidir. İnşaat mühendisliğinde tecrübe kazanmanın süresi meraka ve yapılan işin hem ağırlığına hem de çeşidine bağlı. Tecrübe kazanınca çalıştığınız yerde fırsat olursa yükselir yoksa başka yerde bunu gerçekleştirmeyi deneyebilirsiniz.

   • ışık dedi ki:

    kalifiye olmak önemli biliyorum ama kendini geliştirmiş birinin okulunun ismi işe girmede ne kadar etkili olur ayrıca Türkiye’de iyi şirketlerin tercih etmesinde öncelik sağlar mı veya ne kadar sağlar ?

   • bpakman dedi ki:

    4 yıllık mühendislik eğitimiyle mezun olunan okul adının işe girmede etkisi büyüktür.

 107. alp dedi ki:

  Bulent bey merhaba;
  İnsaat muhendisligi 3. sinif ogrecisiyim mezun olduktan sonra isletme uzerine yuksek lisans veya mba yapmayi dusunuyorum.Bu bana ileride santiyede belli bir yil calistiktan sonra merkez ofise (proje cizimi degil de is gelistirme departmani olarak)donmemde fayda saglar mi?

  • bpakman dedi ki:

   Yarar sağlayacağını zannetmiyorum. Onun yerine 1 yıllık bir iş geliştirme tecrübesi daha çok tercih edilir.

 108. cenk dedi ki:

  inşaat mühendisliği bölümünden yeni mezun oldum..şuan bir üst yapı işinde çalışyorum..mühendisler odasına kayıdımı bugun yaptırdım sorum şu ki başka herhangi bi yere kayıt olmam gerekiyomu..ihalelere girebilmek için karne-iş bitirme belgesi falan muhabbeti geçiyo bu konuda biyere başvurmam gerekiyomu ne yapmam lazım benim

  • bpakman dedi ki:

   Özel sektörde çalışacaksanız bir şeye gerek yok, İnşaat Mühendisleri Odasına da kaydolmanız gerekmiyordu. Müteahhitlik yapacaksanız önce bazı formaliteleri var. Son mevzuatı bilmiyorum. Odadan bilgi verirler zannediyorum. Müteahhitlik yapmayacaksanız boşuna bir sürü masraf ve zahmete girmeyin.

 109. Özlem Acar dedi ki:

  öncelikle yazınız bu zamana kadar okuduğum ,inşaat sektörü hakkında bilgilendirmek amacıyla yazılmış en iyi yazı…çok teşekkürler…türkiyede ki inşaat mühendisliği eğitimi veren üniversiteleri değerlendirir misiniz özellikle karşılaştırma yaparsanızz çok sevinirim…ben ege üniversitesinde okumaktayım burada verilen eğitim hakkında ne derece bilgilisiniz…ben 1.sınıfı bitirdim ve pek memnun değilim şimdiden teşekkürler…Ve amcam türkmenistan’da proje müdürü polimeks şirketiyle calışıyor ondan nasıl yararlanabilirim lütfen bilgilendirin beni..daima uzaktık birbirimize pek şuan ikili ilişkimiz iyi olduğu söylenemez ben kendim başarmak istiyorum fakat yardım gerekir mi hele ki böyle bir şansım varsa amca tarafından sizce türkmenistana gitmelimiyim??????

  • bpakman dedi ki:

   Takdir edersiniz ki Türkiye’deki üniversitelerin inşaat bölümlerinin hepsini değerlendirmek, karşılaştırmak başlı başına bir araştırma konusu. Bunu yapabilmek için bütün okulların çeşitli yil mezunları ile çalışma hayatında bir bir karşılaşmış olmak gerekir. Benim içerisinde olduğum yurt dışı sektörde ODTÜ başı çekiyor. Bu ODTÜ çok iyi demek değil, dil avantajı demek daha doğru. Eğitim yanında nosyon veren, dil öğreten okul bizim sektörde en makbul olanı diyebilirim. Ege mezunları gördüğüm kadarıyla iyiler. Polimeksde yakın akrabanız olması büyük avantaj. İş % 90 tanıdık vasıtasıyla bulunur bu sektörde.

 110. selda dedi ki:

  inşaat hakında pek bilgim olmadığı için yazınızın yeterlilik derecesi hakkında bişey diyemicem ama birçok konuda beni aydınlattı bu yüzden ellerinize sağlık demek istiyorum .
  Ben bu yıl sınava girdim ve inşaat mühendisliğini düşünüyorum ama çevremden çok olumsuz tepkiler aldım ( bir bayan için inşaat mühendisliğnin hiç uygun olmadığı , bayanlara ağır geleceği, inşaattaki yöneticiliğin büro yöneticiliğinden çok farklı olduğunu sizin de dediğiniz gibi işçilerle uğraşmanın bi bayanın kaldıramayacağı kadar zor olduğu, kimi zaman sadece erkeklerden oluşan gruplarla yemeğe çıkmak , davetlere katılmak gibi zorunlulukların varlığı gibi caydırıcı sebeplerden bahsedildi ) Beni cezbeden de bu mesleğin zorluğu , aktifliği oldu .
  İş bulma konusunda , tereddütlerim var . Elimden gelenin en iyisini yapacağıma eminim ama bayan olarak ne derece iş olanağı bulabilirim merak ediyorum . çünkü erkek bi mühendisin daha çok işlerine yarayacağını düşünen işverenler çoğunlukta olabilir . kısacası iş imkanları konusunda kafam karışık . yardımcı olursanız sevinirim .
  Ayrıca puanım çok yüksek değil yani normal bi ünverstede okumamın dezavantajları kariyerimde çok etkili olur mu ?

  • bpakman dedi ki:

   Bu yazı inşaat mühendisi olmayı düşünen TED Ankara Koleji öğrencilerine yaptığım sunumun genişletilmişidir.
   Bahsetiğiniz caydırıcı sebepler doğrudur. Ama bu mesleği bayanlar da başarı ile yapmaktadırlar. Bayan mühendisler çoğunlukla şantiyede usta-işçi ile uğraşmıyorlar, daha çok büroda çalışıyorlar. Yemeklerde bulunmaları da yemeklerin havasını değiştiriyor, yani çok olumlu karşılanıyor. İş bulma alanının daha az olduğu doğru. Mesleğin zorluğu ve aktifliğinin insanı cezbettiği de doğru. Bunları bildiğinize göre bu mesleği sevip sevemeyeceğinize kendiniz karar verip ona göre yolunuzu çizeceksiniz.

 111. sefa dedi ki:

  Ben bu yıl üniversite sınavlarına girdim ve inşaat müh. istiyorum.Size sorum acaba Erciyes,KTÜ,Sakarya,19 mayıs gibi üniversitelerle Elazığ,Sivas,Erzurum üniversiteleri arasında hem eğitim süreci boyunca hemde iş bulurken fark olur mu??

  • bpakman dedi ki:

   Gerek eğitim farkları gerek iş dünyasında tercih konusunda bir bilgim yok, malesef.

 112. gizem dedi ki:

  merhaba; teknik ofisten şantiyeye,yada şantiyeden teknik ofise geçiş olurmu,etrafımdan duyduklarım teknik ofisten başlarsan teknik ofiste,şantiyede başlarşan şantiyede devam etmek durumunda kalırsın.Bu durum ne kadar gerçekçi.

  • bpakman dedi ki:

   Olabilir niye olmasın? Kabiliyetli insan her yerde başarılı olur. Ama süre arttıkça böyle kemikleşme olması normaldir. Teknik ofisçiler arada sahaya gidip neler oluyor diye baksalar iyi olur.

 113. yasemin dedi ki:

  merhabalar yazınızın tamamını okudum ve çoook beğendim gerçekten.artısıyla eksisiyle açıklamışsınız inşaat mühendisliğini.bende diğer bayan arkadaşlar gibi aynı sorunla karşı karşıyayım bir bayan için zor bir meslek ama ben öyle düşünmüyorum bayanların her meslekte olduğu gibi bu meslektede başarılı olcağına inanıyorum.bende bu sene sınava girdim ve inşaat mühendisliği yazmayı düşünyorum.1 yıldır aklımda iki meslek vardı zaten mimarlık yada inşaat mühendisliği mimarlık olmayacak sanırım. bende karadeniz teknik üni.sine gitmeyi düşünüyorum çok araştırdıım gerçekten katü teknik bir üniversite olduğu için bir artısı olabilirmi acaba ? ( not diğer teknik üni puanım yetmiyor maalesef :)) ) ailem istanbulda oturuyor buarada benim puanımda istanbula yakın yerlerden sakarya kütahya ve ona yakın şehirlerdeki üni tutuyor teknik üni bir artısı yoksa okadar uzağa gitmemelimiyim acaba ?

  • bpakman dedi ki:

   Eskiden KTÜ daha iyiydi ama yakınlik açısından Sakarya’da olabilir. Her ikisinin de son yıllardaki eğitim durumlarını bilmiyorum.

 114. Selimsercan dedi ki:

  İstanbul ü. inşaat fakültesindeki eğitim kalitesiyle ilgili her hangi br bilginiz var mı?

  • bpakman dedi ki:

   Yok.

  • Ayberk Ç dedi ki:

   rahat rahat okuyayım sıkıntı çekmeyeyim ders konusunda diyorsan tercih et derim hocalar prof ve genelde itü mezunu. bence üninin farkı yok (istanbul içi ) iyi mühendis nerden mezun olursa olsun heryerde iş bulabiliyor.

 115. şuheda dedi ki:

  merhaba ben inşaat mühendisliği istiyorum yakında tercihde yapacağım puanım çok iyi üniversitelere yetmiyor ailemde yakın olsun diyerekten fırat ünversitesi ni istiyorlar burdaki yorumlarda da inşaat mühendisliği için iyi üni. çok önemli mesajı var benda bayağı bir karamsarlığa düşdüm sizce ne yapmalıyım

  • bpakman dedi ki:

   Piyasada tercih iyi üniversitelerin yönünde. Yoksa ücretler düşük oluyor ya da iyi-kötü tecrübe aranıyor.

   • şuheda dedi ki:

    cevapladığınız için teşekkür peki ben yine bu üniversitede okusam aynı zamanda dil konusunda ve bir çok alanda kendimi geliştirmeye çalışsam aradaki açığı bir nebzede olsa kapatmış olurmuyum

   • bpakman dedi ki:

    Olur elbette ama bilin ki dil kolay iş değil. Sabır ve kararlılık ister.

 116. Emre dedi ki:

  Merhaba.Yazınız çok güzel olmuş inşaat müh bilinmeyen yerlerini bize gösteriyor.Ben liseden bu sene mezun oldum ve sıralamada bir kararsızlığım var eğitim konusunda İstanbul üniversitesi inşaat mühendislğinimi Dokuz eylül inşaat mı yoksa gazi inşaat mı sıralamayı nasıl yapmamı önerirsiniz Teşekkürler

 117. yasemin dedi ki:

  hocam benim bir sorum daha olacaktı benm inşaat müh. olarak selçuk ve katü gibi köklü üni tutuyoo tabii istanbuldakiler ve odtü kadar olmasada oraları tercih yapmak istiorum ama dersane hocam mühendislik artık bitti diyor ve beni başka alanlara yönlendirmek istiyor.bayan olduğum içinde hemşirelik tercih etmemi söylüyorlar hemşirelik bana okadr uauzk bir meslekki tıp olsa neyse 😀 acaba bir bayan olarak iş bulmada sıkıntı yaşarmıyım ayrıca gayette azimliyiim ve kendimi sosyal hayatta çok aktif hissediorum hatta daha bugün gittim iş buldum kendime insanlarla iletişimim gelişsin diye 😀 ve en önemli sorum inşaat mühdisliği sektörü bittimi hocamın dediğine göree ve bitmediysede bir bayanın şansı nedir iş konusunda ? haa bu arada iş ilanlarında baktım ilanların bazılarında sadce bay arıyorlar ama çoğundada bay bayan yazıor. ilerleyen zamanlarda sizce bayanlarda daha çok aktif olabilirmi bu meslekte?

  • bpakman dedi ki:

   Bayan olarak bu işte çalışanlar var. Ama erkeklere göre zorluğu var elbette. Hatta erkek olup ta evli olanlar bile bekarlara göre daha dezavantajlı. Türkiye’de hangi mesleğin geleceği var ki, daha doğrusu neyin istikrarı var? Hemşirelikle inşaat mühendisliğini karşılaştırana ben ne diyeyim, olacak şey değil.

 118. yasemin dedi ki:

  bu soruma lütfeen cevap veerinn 😀 katüden vazgeçip sakrya üni gidcem sanırım okduklarıma göre insanda bitiyor iş üni tabiki öenmli ama sakrya istanbula daha yakın napmalıyıım ?

 119. elif büşra dedi ki:

  merhaba. .ben mimarlık istiyordum aslında ama tutmuyor inşaat mühendisliğini araştırdım ve yapabilicegime inanıyorum.iyi üniversitelerde tutmuyor yozgatı yazıp bir sene sonra çok çalışıp yatay geçiş yapmayı düşünüyorum ama karar veremiyorum bir sene daha hazırlanmalımıyım sizce .şimdiden teşekkürler…

  • bpakman dedi ki:

   Mimarlık için bir yıl daha hazırlanmayı düşünüyorsanız hiç gerek yok. İnşaat iş alanı daha geniş. İnşaata girin. Yozgatttan seneye başka bir üniversiteye yatay geçme niyetindeyseniz ne diyeyim, iyi olmaz mı? Elbette iyi olur.

 120. ayşenur dedi ki:

  merhaba ;ben inaşaat mühendisliği düşünüyorum puanımda tutuyor.ama çevremdekiler bu meslegin çok zor oldugunu bir bayan için ideal olmadıgını,şantiyelerde çalıştıgını ileride aile hayatınında zorlanacagımı düşünüyorlar herkes bir şey söylüyor tam karar verdim derken kafamı karıştırıyorlar.hemşirelik yaz saglık sektörü tükenmez diyorlar ama mühendislikle hemşireliği nasıl biir tutuyorlar anlamış degilim ebelik yaz diyen bile var .şaştım kaldım hocam bir fikir verin bana bir bayan için gerçekten ideal degilmi ?

  • bpakman dedi ki:

   Mühendislikle hemşirelik, ebeliği bir tutmanın mantıksızlığını bu işlerden hiç anlamayan bile idrak eder. Evet bayan için çalışma alanı dardır. Doktor, öğretmen olup şantiye şartlarından daha zor köylerde çalışmak da var. Puan iyiyse inşaatçı olun derim.

 121. Büşra dedi ki:

  Merhaba. Tercih aşamasındayım. İnşaat mühendisliği üzerinde düşünüyorum. Kocaeli üniversitesi yazıcam. Ayrıca size önemli bi sorum olacak, vakıf üniversitesinde yarı burslu olarak mimarlık okumam daha mı iyi olur. Mimarlık daha yakın gibi bana. İnşaat için bayanlara ağır olduğunu söylüyorlar ama iş alanları sadece şantiyelerle sınırlı değil. İki meslek arasındayım. Mimarlık için vakıf üniversitesi okumaya değer mi ?

  • bpakman dedi ki:

   Mimarlık biraz daha büro ağırlıklı. İnşaat mühendisi de olsanız büroda çalışma durumunuz olacak daha çok.
   Burs önemliyse mimarlığı tercih edin derim.

 122. Büşra dedi ki:

  Yıllık 10 bin tl’ye yakın eğitim ücreti olucak. Ayrıca yeni açılmış vakıf üniversitesinde parasız mimarlık okumak nasıl olur sizce. Yani eğitim kadrosuna bakmam yeterli mi olur, yeni açılması ne kadar önemli ?

  • bpakman dedi ki:

   Yeni açılmış bir Okul için siz ne biliyorsanız herkes de ancak onu bilebilir, ben de öyle. Parasız okuyacaksanız daha ne istiyorsunuz?

   • Büşra dedi ki:

    Evet haklısınız, teşekkür ederim yorumlarınız için.

 123. yasemin dedi ki:

  merhabalar diğer sorularıma cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederim.ben inşaat mühendisi olmaya karar verdim.ama şimdide üniversteyi neye göre seçmeliyim bilemedim.katü ünivestesinde 17 tane prof. var sakaryada 7 tane prof. var ve sakryada gösterilen ders daha az katüye göre sizce bunlara bakarakmı karar vermeliyim yoksa direk eve yakın diye sakaryayamı gitmeliyim ?

  • bpakman dedi ki:

   Buna siz karar vereceksiniz. Daha yakın olmak önemli mi sizin için, onu ben bilemem.

 124. doğan dedi ki:

  merhabalar öncelikle tecrübelerinizi paylaştığınız için teşekkürler. ben inşaat mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. sayfada okuduğum kadarıyla benim gibi yurt dışında çalışmak isteyen olduğunca fazla mühendis aday/adayı varmış. benim sorum şu olacak. yurt dışında herhangibir şirkette çalışmak için tanıdığın olması ne kadar etkili olur, herhangibir referans veya tanıdık olmadan bir yerlere gelme şansım nedir ve beni ne gibi zorluklar bekliyor. (ingilizce,autocad,ofis progralarına hakimim)

  • bpakman dedi ki:

   Tanıdıksız iş bulmak zor ama yeni mezunlar için pek farketmez. Sonraları bir şirkette iyi yere gelmek ise tanıdıkla referanslar değil başarılı olarak olur

 125. Ahmet dedi ki:

  hocam meraba size bir kaç sorum oalcak ben tercih yapacağımda hangi mühendislikleri yazacağımı bilmiyorum sıralamam 30,000 inşaat müh. ni mi önerirsiniz yoksa başka müh.likleri mi?ha bide ingilizce okumak daha avantajlı diye ingilizce olan yri mi tercih etsek yoksa gazi gibi köklü üni. lerimi tercih etsk teşekkürler,

  • bpakman dedi ki:

   Başka mühendislikler için bir şey diyemem. İnşaatın sahası diğerlerinden geniş ama mezun sayısı da ona göre fazla. Dil elbette iyi bir şey. İnşaatta da avantaj. Dil öğreneyim meslek o kadar önemli değil diyorsanız o sizin bileceğiniz bir şey. İTÜ, ODTÜ, BÜ kadar tutulmasA da GAZİ iyidir.

 126. Tolgacan dedi ki:

  Merhaba ben bu sene yani 1 hafta içerisinde tercih yapacağım ve yıldız teknik üniversitesinin İnşaat , Elektrik elektronik mühendisliği gibi alanlarına puanım tutuyor ilgim ve merakım elektriğe ancak maddi kaygılar beni inşaata hatta yavaş yavaş endüstriye yöneltiyor.. Türkiyede çalışmayı düşünüyorum. Özellikle 30umdan sonra. Ben istedikten sonra açıkçası her işi yapabilirim. Sizce hangi mühendisliğin ülkemiz şartlarında iş imkanı daha geniş ve daha iyi geliri var?
  Para için meslek tabiki seçilmez. Ondan Elektrik Elektroniğin bendeki önceliği ayrıdır ancak bir şantiyede 1 EE mühendiği hatta sadece elektrik mühendisi oluyorsa onlarca inşaat müh olabiliyorsa çekindim açıkçası…

  • bpakman dedi ki:

   Yıldız inşaat mezunu piyasada tutulur, İTÜ, ODTÜ, BÜ den sonra gelir. Elektrik-elektronik piyasasını o kadar bilmiyorum. Bina inşaatlarında 1 tane elektrik mühendisi çalışır, sofistike inşaatlarda da elektronik müh. olur, sinyalizasyon gibi.
   Sonradan dil öğrenmek zordur. Azim, kararlılık, inat, zaman ayırma gerekir. Öğrenirim demek yatmez.
   Kolay gelsin.

 127. Mustafa dedi ki:

  Değerli yazınızı sanalsantiye.com’da kaynak göstererek paylaştım.. umarım sorun teşkil etmez. kaldırmamı istediğiniz taktirde mail atmanız yeterlidir.

 128. Caner Sa. dedi ki:

  Makalenizi okudum oldukça da hoşuma gitti.Tercih dönemi başladı ve inşaat mühendisliğini çok istiyorum.Çevremde de tanıdığım mühendisler var bana yardımcı olabilceklerini belirttiler.Ancak sorum şu.Yaptığım puan ile Karabük-Osmaniye ve benzeri illerde türkçe inşaat mühendisliğini tutturabiliyorum.
  1-)Üniversitenin çok fazla etkisi olur mu ?
  2-) İngilizceyi sonradan öğrenmek hem masraflı hemde zor mu olur? Zaten ingilizce olarak mühendislik okutan sınırlı sayıda üniversite var.
  (Sorumu burdan yinelemek istedim belki benim gibi bilgi sahibi olmak isteyenler arkadaşlar çıkabilir diye oyüzden kusura bakmayın =) ) Şimdiden teşekkür ederim.

  • bpakman dedi ki:

   Üniversitenin özel sektörde işe tercihte etkisi olur. Bu da ancak zamanla tecrübe ile kapatılabilir.
   Dil öğrenmek sonradan zordur. İyi bir hafıza, kararlılık, zaman ve bol çalışma ister. Ondan sonra da iyi bir telaffuz için pratik gerekir.

 129. mustafa kaan dedi ki:

  Yazdıklarınızı gerçekten keyifle okudum.Size bir sorum olacak.Ben şu an elektrik elektronik mühendisliği okumaktayım.Fakat küçüklükten beri inşaat mühendisi olmak istiyordum.Bu sene sınava tekrar girdim.Bölümümü bırakacak ve inşaat mühendisliğini seçeceğim.Ama yazdıklarınız beni düşündürdü.Acaba mimarlık daha iyi bi seçimmi olur.Şu an çok zor durumdayım.Sizden bi abi tavsiyesi istiyorum.Tesekkürler

  • bpakman dedi ki:

   Mimarlığın uygulama alanı inşaat mühendisliğine göre daha az. Mesela altyapı inşaatı gibi. Ancak mimar sayısı, piyasa arz talebi konusunda bilgim yok.

 130. şuheda dedi ki:

  merhaba size bir soru daha sormak istiyorum bu teknoloji fakültelerindeki inşaat müh. ile mühendislik fakültelerindeki inşaat müh. bölümleri arasında ne gibi farklar var?

  • bpakman dedi ki:

   İnşaat fakülteleri/bölümleri arasındaki farkları tesbit etmek geniş araştırma gerektirir. Benim bunu yapma imkanım yok. Ben sadece inşaat piyasası tercihlerini görebildiğim ölçüde aktarmaya çalışıyorum. Bunlar da öncelikle İTÜ ODTÜ, BÜ YÜ yabancı dil(ller), ihtiyaç alanında duyulan tecrübe(ler).

   • büşra dedi ki:

    merhaba ben inşaat mühendisliği 1. sınıf öğrencisiyim bayanım ama bu bölüm tam bana göre bölümümü çok seviyorum açıkcası. size sorum ben teknoloji fakültesinde okuyorum hocalarım bu fakültenin mezunlarının özel sektör açısından daha çok tercih edildiğini söylüyorlar sizcede öylemi? ayrıca bize okulda otoket sistemi göstericekler ilk etapta diğer sistemleri kendimiz öğrenicez sizce otoketten sonra zorluk derecelerine göre hangilerini öğrenmem gerekiyo? son olarak ben ileri derecede ingilizce ve orta derecede almanca biliyorum sizce bu alanda yükselmem için başka hangi dilleri öğrenmem gerekiyo? şimdiden teşekkür ederim.

   • bpakman dedi ki:

    Teknoloji Fakültelerinin piyasada tercihi konusunda bilgim yok. Türkiye piyasasından uzun zamandır uzağım.
    Autocad’den başka Primavera bilmek de avantaj olur. Bundan başka hazır dizayn programları gelir.
    Yurt dışında inşaat sektöründe İngilizce’den sonra hatta bazen daha önce gelen 2 dil var. Rusça ve Arapça.
    Almanca sadece Alman şirketinde çalışırsanız faydalı olur o da iyi derecede olmak şartıyla.
    Kolay gelsin.

  • bpakman dedi ki:

   İnşaat fakülteleri/bölümleri arasındaki farkları tesbit etmek geniş araştırma gerektirir. Benim bunu yapma imkanım yok. Ben sadece inşaat piyasası tercihlerini görebildiğim ölöüde aktarmaya çalışıyorum. Bunlar da öncelikle İTÜ ODTÜ, BÜ YÜ yabancı dil(ller), ihtiyaç alanında duyulan tecrübe(ler).

 131. Alper dedi ki:

  Merhabalar, yazılarınız, paylaşımlarınız için çok teşekkürler.

  itü inşaattan baya uzatarakta olsa bu sene mezun oldum. şu an 29 yaşındayım (daha askerlikte var, işim zor anlayacağınız. bu süreçlerde hep öğrenci işi tabir edilen garsonluk, hostluk, organizasyon işleri yaparak geçimimi sağladım) malesef mesleğimi çok sevemedim bir türlü. gerek statik, proje-teknik ofis kısmı olsun gerekse de şantiye işleri ve inşaat projesi bazlı çalışma gerçekten bana uygun değil onu stajlarımda iyice gördüm. bazen keşke ekonomi filan okusaymışım diyorum. açıkçası yapmak istediğim işler plaza tarzı daha ofis ortamında olan finans ağırlık işler. biraz karamsarlığa düşmüş bunalmış durumdayım. geçenlerde durumumu benzer şekilde paylaştığım bir mühendis abim, hemen karamsarlığa kapılmamam gerektiğini, inşaat firmalarının planlama, maliyet kontrol, iş geliştirme alanlarının tam da böyle işler olduğunu hatta gayrimenkul sektörüne ve firmalarınada bakmam gerektiğini söyledi. sizin vereceğiniz tavsiyeler, yönlerdirmeler neler olur? planlama, iş geliştirme daha kurumsal,finans ağırlıklı işler ve şantiye harici merkezde yapılan işler mi? ilanlarına baktım hep bu pozisyonda tecrübe istenmiş, peki bu tecrübeyi nasıl, nereden yapabilirim? yoksa bunlar şantiye tecrübesi üstüne yapılan işler mi? bir de kontrat mühendisliğine rastladım.bu alan hakkındaki bilginiz nedir? bu kısımlarda uzmanlaşmak için şantiye, saha mühendisliği şart mı? ve yazınızda da değindiğiğiniz gibi kontrat müh. ilanında benzer pozsiyonda 5 sene tecrübeli denmiş, peki ben bu tecrübeyi nereden nasıl yapacağım ki?

  Biraz uzun oldu kusura bakmayın. işleri biraz karıştırdım farkındayım, sizce işim çok mu zor?

  • bpakman dedi ki:

   Doğrudur, maliyet kontrol, planlama gibi alanlar var. Planlamacı olmak için Primavera hazır programını öğrenmek gerekir. Merkezde veya şantiyenin ofisinde yapılır. İş geliştirme ise çalıştığınız yere yeni iş almaya çalışma, ihale dosyası hazırlama gibi şeyleri kapsar. Bu iş merkezde ya da firmanın dış ülkelerdeki bürosunda yapılır. Şantiyede yapılmaz.

   Bunlar ne proje yapmaya ne de şantiye tozu yutmaya benzer. Çok kafa çalıştırma gerektiren işlerdir.

   Kontrat mühendisliği teknik ofiste, Kontrat müdürünün yanında öğrenilir. Bunun için FIDIC yani uluslararası mühendisler federasyonunun hazırlamış olduğu tip sözleşmeyi ya da bir uluslararası inşaat işinin sözleşmesini, ki genelde FIDIC’in versiyonudur, yiyip yutmak lazımdır. Yazışma yapmayı da bilmek gerekir. Firmanın hukuk müşaviri varsa onunla beraber çalışarak da tecrübe kazanılır.
   Tabi her sözleşme FIDIC versiyonu değildir. Türkiye’de çoğu rutin Bayındırlık işlerinde Bayındırlık sözleşmeleri uygulanır. Onun da ayrı ihtisası vardır ve bu ancak şantiyede tecrübe kazanılarak elde edilir.
   Her işyeri ille de tecrübe istemeyebilir. Ücretlerinin daha düşük oluşu nedeniyle yardımcı işlerde yeni mezun alıp yetiştirenler de vardır.
   İşler her meslekde her yerde zordur. Her şey zamanla olur.

 132. yakup dedi ki:

  hg5tuhj

 133. yakup dedi ki:

  selamün aleyküm mesleki tecrübelerinizi paylaştığınız için teşekkür ederim istifade ettik sayenizde ama bir kaç sorum olacak tercih yapmama 3 gün kaldı tıp istiyordum ama nasip olmadı 2.senemdi 1 sene daha kalayım mı kararsızlık yaşıyorum babam müteahhit ama sermayesi ancak 2 milyonu bulur benden mühendis olmamım o istiyor puanım da itü inşaat a yetiyor sizce ne yapmalıyım ayrıca amcamda büyük ihaleler alıyor ve bana diyor gel yanımda 2 yıl çalışl iş bitirme belgeni aldıktan sonra kendin ihale alırsın sizce bu imkanlar tatmin edici mi tercih edip mühendis mi olayım 1 sene yi daha gözden çıkarıp tıp için mi çalışmalıuyım

 134. Arda dedi ki:

  Yazınız için teşekkürler gerçekten çok yararlı olmuş. Benim sorum inşaatta yapılan inşaat bitince yeni bir iş mi aramak zorunda kalacağım yani sürekli bir işim olmayacak mı? Bir de pamukkaleden mezun biri piyasada ne kadar tutulur?

  • bpakman dedi ki:

   Proje bazında çalışanlar, proje tamamlandığında firma yeni iş alırsa o işe aktarılırlar. İyi elemansa şirket yeni iş alıncaya kadar merkeze alabilir.Bir diğer ihtimal da yeni iş aramak maalesef. Proje bazında çalışmanın kaderidir bu.

  • bpakman dedi ki:

   BU arada Pamukkale hakkında bilgim yok.

 135. Alper dedi ki:

  Yamıtlarınız için teşekkür ederim. Mesleki hayata yeni girecek kişiler için gerçekten çok yardımcı oluyorsunuz.
  Peki iş geliştirme, ihale-teklif mühendisliği pozisyonşları için tecrübesiz yeni mezun muhendis nasıl hareket etmelidir? Şu konularda kendini geliştir? Görüşemye çağırılmak için ve göürşmelerde şu yönlerini öne çıkar, gerekirse şu alanda master yap gibi önerileriniz neler olur? (Ve böyle bu durumda istenecek maaş aralığı ne olmalıdır sizce?)

  • bpakman dedi ki:

   Tecrübesiz yeni mezun
   1. tecrübelilerden çok şey öğrenmeye çalışmalı, soru sormaktan çekinmemeli
   2. boş zamanlarında konularında bulduklarını okumalı, mesela daha önce hazırlanmış ihale dosyasını, fiyat analiz çalışmalarını, beton karışımlarını, metod statementleri gibi
   3. İnternetten malzeme fiyatları gibi bilgileri öğrenmeli
   4. İnternetten pratik bilgileri okumalı, sathi kaplama nasıl hazırlanır, dökülür gibi
   5. masteri tavsiye etmem.
   Maaş işin yerine, ağırlığına ve daha bir çok faktörlere bağlı. Yeni mezunun Orta ve Güney Irak ve Afganistan, Pakistan gibi ülkeler dışında pek pazarlık gücü olacağını sanmıyorum.

 136. Alper dedi ki:

  “Teklif hazırlama işlerinde çalışan bir mühendis ise hem proje hem de şantiye deneyimli olmalıdır.” yazınızdaki bu cümlenizi atlamışım.bu durum hep geçerli midir sizce? Açıkçası şantiye bazlı çalışmak istemiyorum. Bir de aynı şekilde iş geliştirme içinde şantiye ve projecilik tecrübesi gerekli mi sizce? yoksa bu başından bu alanda uzmanlaşılması gerekne bir kısım mı?

  • bpakman dedi ki:

   Teklif dosyalarında bazen method statement yani yöntem belirtmeler istenir. Adam ay, makine parkı, fiyat analizi, organizasyon şeması, vb hesaplamaları gerekir. Bunları iyi şantiyeciler yapabilir. Bazen basit proje yapmak gerekir, projeci ancak o zaman işe yarar.

 137. Burak dedi ki:

  Merhabalar
  Bloğunuzda daha çok Arap ülkeleri üzerinde durmuşsunuz ancak başka ülkelerde çalışırken çektiğiniz resimlerde mevcut.
  Soracağım soruda bunun üzerinden olacaktı, yani eğer Arap yarımadasını saymazsak, Afrika, Avrupa, Avustralya gibi yerlerde inşaat mühendislerinin iş bulma durumu nasıldır?

  • bpakman dedi ki:

   Balkanlar, Romanya, Ukrayna, Moldova, Etiyopya, Nijerya, hindistan, Pakistan, Çin, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, Afganistan, Tacikistan. Bu ülkelerde iş yapan Türk şirketleri var.

 138. Aytekin Demirci dedi ki:

  Yazınızı tek solukta okudum çok faydalı oldu teşekkürler. Öss’de iyi sayılabilecek bir sonuç getirdim İTÜ veya ODTÜ inşaat mühendisliklerine üst sıralardan yerleşebileceğim. İTÜ’nün %100 ingilizce bölümünü tercih İTÜ’yüedeceğim edersem, ODTÜ’de zaten türkçe program yok tamamen %100 ingilizce. Tercihlerin bitmesi n3 3 gün kaldı ama henüz ikisi arasında karar verebilmiş değilim. İTÜ İstanbul’da oluşundan dolayı piyasaya yakınlığıyla öne çıkıyor, ODTÜ ise hocalarının yurtdışı bağlantılarının daha geniş olaması ve öğrencisine daha iyi bir ingilizce kazandırmasıyla öne çıkıyor. Sizin tavsiyeleriniz nelerdir buna gerçekten çok ihtiyacım var.
  İkinci olarak yeni konuşulmaya başlanan yetkin mühendislik sınavlarına henüz sadece İTÜ’lüler girebiliyor, bu ODTÜ için bir dezavantaj mıdır?
  Şimdiden çok teşekkür ederim.

 139. Caner Akar dedi ki:

  Merhabalar öncelikle emeğinize ve ilginize teşekkür ederim.
  Liseden yeni mezunum ve(inş. mühendisliği yazarsam) kafamdaki düşünce mezun olduktan sonra bir şirkette deneyim kazanıp ardından inşallah (önce Türkiye’de) kendi işimimi kurmak.
  Şükür ki kafam yazınızdaki “İnşaat mühendisi eğitiminde başarılı olmak isteyenlerin”kısmına basıyor; ailemin sağladığı sermaye Türkiye şartlarına göre şükür ki iyi, ingilizcem sohbet seviyesinde, bilgisayarım kullanıcı seviyesinde ama daha da geliştiririm üniye başlamadan ve elbetteki üni.nin kattıklarının yanında kendimi geliştirmek için elimden geleni yapacağım
  Sorularım(özellikle kendi işimi kurmam açısından)
  -B.Ü, odtü, itü inşaat mühendisliklerinden hangileri daha çok katkı sağlar.
  -Önüm ne kadar açık olur(ikinci paragrafı bunun için yazdım)
  Yarın yada sonraki gün tercih yapacağım. Bilgi ve tecrübeleriniz ışığında yanıtınız benim için çok önemli, şimdiden teşekkür ederim.

 140. Fatih Keçilioğlu dedi ki:

  hocam boğaziçi mi itü mü odtü mü hangisini daha önce tercih etmeliyim?.puanım hepsine tutuyor.

 141. Caner Akar dedi ki:

  tekrar teşekkür ederim

 142. Alper dedi ki:

  Çok soru sordum kusura bakmayın, ama insan kariyer yolculuğuna başlarken severek, ilgisini çeken ve yapabileceğine inandığı bir alanda uzmanlaşmaya çalışmak istiyor. İş geliştirme pozisyonunu biraz daha detaylandırmanız mümkün mü? ve yeni mezun inşaat mühendisinin bu pozisyonda işe başlamak ve uzmanlaşmak için izlemesi gereken adımlardan bahsederseniz çok memnun olurum. (bir de bu çok küçük bir alan sırf bu alan için yoğunlaşmaya çalışmak, mühendisliğin uygulama kısmından uzaklaşmak saçma, gereksiz olur gibi bir telkininiz olur mu? yoksa iyi yapabileceksen sonuna kadar uğraş mı dersiniz?) Fikirleriniz için teşekkür ederim

  • bpakman dedi ki:

   Bir şirketin iş geliştirme bölümünde mühendis olarak başlarsanız yavaş yavaş işe adapte olur ve zamanla çok şey öğrenirsiniz. Ancak ille de böyle bir pozisyon bekleyeceğim derseniz belki de epey işsiz kalabilirsiniz. Zira dediğiniz gibi piyasada göreceli olarak küçük bir alan. İş geliştirme özetle firmaya yeni iş almaya çalışmaktır. Yani ihaleleri, yeni çıkacak işleri takip etmek, teklif dosyası hazırlamak, teklif vermek.

 143. büşra dedi ki:

  merhaba hocam ben de bir bayan olarak inşaat mühendisliği istiyorum ve büyük ihtimalle çukurova üniversitesi gelecek cukurova unv. hakkında bilginiz varmı acaba ? birde bayan olarak iş sıkıntısından gercekten korkuyorum ve ailemin bu sektörde tanıdığı birileri yok bu büyük bir sorunmu ? kendimi geliştireceğime inanıyorum ve mesleği istiyorum. mezun olunca direkt büroda çalışabilinirmi yoksa şantiye sartmı ? mezun olur olmaz kötü bir maaş ta olsa iş bulabilirmiyim 2016 da?

 144. aslı dedi ki:

  bende zor bi tercıh aşamasındayım süre cok azaldı.. abim mımar bu acıdan ınsaat muhendıslıgı mantıklı oluyor ama cook kararsızım puanım yetıyor aslında. benı bı düşündürende sınıfların büyük cogunlugunun erkek olması ne düşünürsünüz şimdiden tesekkürler..

 145. Alper dedi ki:

  İş ilanlarını incelediğimde statiker mühendis, planlamacı ve saha mühendisine göre çok çok az aranıyor. bunun sebebi statik analiz yapan mühendislerin inşaat firmaları yerine görece sayısı az olan bürolarda yoğunlaşması mı? ve inşat firmalarının statik proje işlerini yaptırmak için çoğunlukla taşeron kullanması mı?

  • bpakman dedi ki:

   Firmalar bu işleri özel proje bürolarına verirler. Büyük projelerin şantiye dizayn ofisini bile özel proje bürosuna verenler vardır.

 146. hamit dedi ki:

  Yurtdışında nijerya rusya kuveyt vb. yerlerde çalışmak istiyorum.Bu yerlerde mimarlığa olan talep nasıl.İnşaat mühendisliğine olan talep nasıl.Ben yurtdışında çalışmak istiyorum.Mimarlık mı okusam daha iyi.iNŞAAT müh.okusammı daha iyi acaba.Lütfen net bi cevap verin.Tercihlerimi bugün yapmam gerek.Sizin cevabınız tercihlerimde etkili olacak.Hayatım söz konusu.Bu arada mimarlıkda okusam insaat müh.de okusam normal bir anadolu üniversitesinde okuyacağım.Cevabınızı sabırsızlıkla bekliyorum

  • bpakman dedi ki:

   Mimarlığın inşaat sektöründeki ve de yurt dışında iş alanı inşaat mühendisliğine göre daha kısıtlı. Mesela altyapı işlerinde mimara gerek olmaz. Mimarların sayısı, arz talep dengesi hakkında bilgim yok. İnşaatın alanı geniş ama mühendis sayısı da ona göre fazla. Tam karşılaştırma yapmak için tüm istatistiki bilgiler gerekli. Anadolu üniversiteleri işe alınma sırasında tercih açısından dezavantaj olabilir.
   Kuveytte bugünlerde fazla bir iş yok. Nijerya’ya güvenlik yüzünden pek rağbet olmuyor. Rusya’da mimarlar için iş var.

 147. okan dedi ki:

  burada mimarlıkla ilgili söylenenler inşaat mühendisinin dili ile anlatılmış ve birçok eksik bilgiler bulunmakta. tercih yapacak adayların mimarlığı anlayabilmeleri için bir mimardan yardım almaları gerektiğini düşünüyorum.

  • bpakman dedi ki:

   Mimarlığı anlatmadım. Mimarlığı düşünen adaylar eminim benzer bir sayfa bulup geniş bilgi almışlardır.

   Bir inşaat mühendisi örnek olarak bir dersane yapmak isterse hangi konularda mimar ve başka mühendislere ihtiyaç duyar ondan bahsettim. Altyapı işlerinde mimar yoktur dedim o mu eksik?

 148. okan dedi ki:

  altyapı işlerinde mimarlar yoktur bu doğrudur fakat fabrika (eğer kümesimsi bir fabrikadan bahsetmiyorsak), köprü gibi yapıların yapımında mimarlara ihtiyaç yoktur demek kesinlikle yanlış bir ifade olduğunu düşünüyorum. diğer bir yandan inşaat mühendisliği hakkında vermiş olduğunuz bilgilerin bu mesleği yapacak olan arkadaşlara yardımcı olacağı ve olabildiği düşüncesindeyim ama mimarlık hakkında biraz daha nesnel yorumlar yapmanızı temenni ediyorum.

  • bpakman dedi ki:

   Ben köprücüyüm. Dizaynında ve yapımında bulunduğum çalıştığım köprü çeşit ve sayısını hatırlamıyorum. Buna asma köprü dizayn ve yapımı da dahil. Hiç birinde mimar görmedim ve olmasına da imkan yok.

 149. okan dedi ki:

  kolay gelsin diyelim o zaman ama internette ufak bir araştıma yaparak köprülerin kimlerle anıldıklarını görebilirsiniz sanırım.

  • bpakman dedi ki:

   Merak etmeyin. O sayfamda var. Eskiden öyleymiş. Eskiden inşaat mühendisi yokmuş.

 150. Güray dedi ki:

  Kesinlikle mükemmel bir yazı her kelimesinde buram buram tecrübe kokuyor.Yazınızı okurken yaşadıklarım düşündüklerim birbir canlandı muthamelen yeni mezun yada inşaat mühendisi olmayı düşünen adaylar yazınızı okuduklarında birçok şeyi yüzeysel anlayacaklar ama dediğim gibi yazınızdaki yaşanmışlık her kelimesinde kendini gösteriyor şundan da eminim bu yazıyı belki bir 5 sene sonra okuyunca daha farklı anlamlarda çıkarıcam.Yazınız için tekrar teşekkür ediyorum.

 151. mert dedi ki:

  İyi günler. Yıldız Teknik Universitesi İnşaat Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği Çift Anadal ögrencisiyim. Mezun oldugumda amacım inşaat mühendisi olarak işe basvurmak. 3 Endüstri 3 tane de İnşaat mühendisliginin olmak üzere 6 staj gerçekleştiricem. Endüstrinin stajlarını inşaat firmalarında yapmayı planlıyorum. Ayrıca endüstri mühendisliginin yapı dalı üzerine uzmanlasmak istiyorum, inşaat mühendisliginde ise yapı mühendisligi üzerine yuksek lisans programı yapıp kendimi gelistirmek istiyorum. Fakat korkum şu; çift anadal ogrencisi oldugum için okulum 1 sene uzayacak. Yükseklisans yaparsam 1-2 sene daha uzaması söz konusu. Ben bu 1-2 seneyi tecrübeye mi ayırmalıyım? Bu tecrübenin yüksek lisans programımın onune geçecegini söyleyenler var soylemeyenler var. Size de danışmak istedim. Aynı zamanda sizce izledigim yol dogru mudur? Degilse ne gibi değişiklikler yapmalıyım?

  • bpakman dedi ki:

   Benim tecrübeme göre tecrübe daha önemli. Yüksek lisans sadece prestij.

   • mert; dedi ki:

    Peki size yükseginizi ne uzerine yaptıgınızı ve üniversiteden mezun olunca ilk adımı nereye attıgınızı sorabilir miyim?

   • bpakman dedi ki:

    Zemin mekaniği üzerine yaptım. Ne dersleri ne de tezi meslek hayatımda kullanmadım. Masterimin ilk yılında asistanlık yaptım. Tez yaparken de okula gidip gelmemi mümkün kılabilecek bir işe girdim. Bu iş alanı benim kariyer alanı oldu.

 152. cagatty dedi ki:

  selamlar bülent abi ben bu yıl üniversiteye girecem babam vasıtsı ile inşaat mühendisliğine yönlendirildim yazınız sayesinde epeyce de bilgi sahibi oldum erciyes ya da selçuk üniversitesi gelecek inşallah. okurken ne yapmalıyım. dil zaten öğrenilmesi gereken bir olay başka nelerle uğraşmalıyım. spor vs. zaman kaybı mıdır öğrenci için?? takım ruhu inşaat için önemli midir??

  • bpakman dedi ki:

   Okurken stajlarda birşeyler öğrenmeye çalışın. Dersleri ihmal etmeden aktivitelere de zamanınız olursa iyi olur. Takım ruhunu yönetici yerleştirebilir ki zordur gerçekleştirmesi.

 153. cagatty dedi ki:

  bu stajlar hangi sınıftan itibaren başlamalı öğrenci staj yapacağı yeri nasıl bulmalıdır??

  • bpakman dedi ki:

   Stajların prosedürünü okul belilrler. Bazan okul yerlerini bulur yoksa kendiniz bulursunuz.

 154. Berkay dedi ki:

  merhaba hocam ben bu yıl Gediz inş. mühendisliğini ( ingilizce ) kazandım . İngilizceyi iyi derecede biliyorum fakat siz teknik terimler önemli demişsiniz sizce hazırlık okumalı mıyım ?

  • bpakman dedi ki:

   Hazırlıkta teknik terimler öğretilmez bildiğim kadarıyla. İnternetten bulup çalışabilirsiniz.

 155. ekrem dedi ki:

  Merhaba Bülent bey öncelikle blog sayfanizda insaat mühendisligi hakkinda verdiginiz bilgiler icin tesekkürler. Benim size kisa iki sorum olacakti. Ben viyanada yasiyorum ve universitede insaat mühendisligi bölümünü sectim. Viyanada bu bölümü okuyup mezun olan genc mühendisler icin türkiyede iyi sartlar altinda is bulma imkani varmi ?(özel veya kamu kurumunda). 2ci sorumda insaat mühendisi isi geregi fazla seyahat etmek zorundamidir. Ben uzun yillar yurtdisinda yasadigim icin artik memleketime dönüp orada hizmet vermek istiyorum. Bundan dolayi bi zorluk cekermiyim. Bilgi verirseniz cok sevinirim. Saygilarimla…

  • bpakman dedi ki:

   Mezun olduktan sonra iş bulursunuz. İngilizce de bilirseniz şansınız artar. Her inşaat mühendisi pozisyonunda seyahat olur diye birşey yok.

 156. oguzhan dedi ki:

  Merhabalar…Bülent bey yeni mezun iş arayan bir inşaat mühendisiyim.İşe alındıktan sonra hangi pozisyonlarda işe devam etmek gerekir veya bırakmak gerekir? Yapı denetimlerinde inşaat mühendisleri için devlette çalışssınlar daha iyi olur diyebilirmisiniz? Ben iki sene özelde çalışıp tutanamazsam kpss ye hazırlanmayı düşünüyorum ve iş görüşmelerim var şu anda çevremizden dolayı tanıdıklar vasıtasıyla fakat başlayıp kendi mesleğimi artık gerçekten öğrenmek istiyorum :S

  • bpakman dedi ki:

   İşe alırken ya da aldıktan sonra firma zaten pozisyonu belirlemiş olur. Siz daha sonra insiyatif alıp daha fazla iş yani üzerinizde olmayan kimsenin yapmadığı işleri de yüklenebilirsiniz. Yapı denetimde Devlette çalışılmıyor bildiğim kadarıyla. Devlet bu işi yapamadığı, beceremediği için özel kanun çıkartıp özel firmalara devretti.

 157. Barış dedi ki:

  Merhabalar öncelikle. Bu sene İTÜ İnşaat’a yerleştim. Kafama bazı sorular takılmakta.

  Şimdi benim kafamdaki yaşam planlamasında belirli bir düzene sahip olmak vardı. Yaklaşık 30 yaşında evlenip düzenli bir aile hayatı kurmayı gerçekten isterim. Fakat, özellikle şantiye işinin buna çok ters olduğunu gördüm. Bugün İstanbul’da olsam, 6 ay sonra şirket beni Şanlıurfa’ya da gönderebilir. Diğer yandan ofis işini düşündüğümüz zaman dediğim kriterlere çok daha uyuyor; ama gelir konusunda herkesin burun kıvırdığını görüyorum. O işte pek para yok gibisinden. Tabii ki gözümüz çok yükseklerde değil; ama çok komik rakamlar da duydum.

  İyi yaşam standartına kavuşabilmek, düzenli bir aile yaşamı ve inşaat mühendisliği üçlemesi için ne düşünüyorsunuz?

  Şimdiden teşekkürler.

  • bpakman dedi ki:

   Doğrudur. İnşaat Mühendisi ve diğer başka mühendislik branşlarında bazı durumlarda aile düzeni oturmayabilir. Seyahatsiz, uzun süreli çalışılabilen pozisyonlar da var. Ama genelde inşaat mühendisliğnde mesleği ve seyahati sevmek lazım. Bekarken hiç sorun yok. Erkek inşaat mühendisi evli olunca iş eşine düşüyor. Karısı kendine özel bir hayata sahip olmak zorunda. Çalışmak, çocuğa bakmak, dil-beceri kurslarına gidip kendini geliştirmek gibi. Ya da kocası stabil bir işte çalışacak, parayı 2. plana atıp. Ama bazan böyle stabil işlerde para da olur.

   İnşaat mühendisi hele bir de kendi işini kurmuşsa Allah eşine kolaylık versin demek lazım.

 158. A.Samed AKYÜZ dedi ki:

  Öncelikle blog sayfanız için teşekkürler Bülent bey.Ben bu sene kku inşaat’a yerleştim.Ve şimdiden kendimi her alanda yetiştirmek istiyorum bunun için kafamda açö. den işletme okumayı düşünüyorum.İleride yönetici olarak fayda sağlayabilir diye.Bu konuda sizin de görüşlerinizi almak istedim.Gerekli olur mu? Onun yerine başka şeyler mi yapmalıyım? …Şimdiden söyleyecekleriniz için teşekkürler.

  • bpakman dedi ki:

   ÇOk gerekli değil. İnşaat malzemesi pazarlaması gibi bir alanda çalışırsanız yararı olur.

 159. emre dedi ki:

  merhabalar…
  iyi bir projeci olmak için 1 – 2 sene şantiyede çalışmak şart mı? şantiyecilikten projeciliğe geçiş oluyor mu?

  • bpakman dedi ki:

   Şart değil ama faydası var. Mesela nerede kaçlık demir kullanılmış, nasıl bağlanmış gibi konuları görerek tecrübe edinebilirsiniz. Geçişler her zaman mümkündür.

 160. Semih dedi ki:

  Merhabalar Bulent Bey
  Oncelikle sitenizde cok yararli bilgiler var bu konuda tesekkur ederim. Benim sormak istedigim yeni mezun insaat muhendisiyim ve su an rusyada bir elektrometal fabrikasinda saha muhendisi olarak calisiyorum. Gelecekte proje muduru olmak istiyorum. bunun icin 3 yil saha muhendisligi yapip . planlama muhendisligine gecmem ne kadar dogru olur sizce. Kisacasi sormak istedigim proje muduru olmak icin nasil bir yol cizmeliyim kendime cevap verirseniz cok sevinirim.

  Iyi gunler dilerim
  Semih

  • bpakman dedi ki:

   Proje müdürleri ağırlıklı olarak şantiye tecrübelilerden olur. Yanında bir miktar proje, teknik ofis tecrübesi de olsa iyi olur ama bunlar yoksa da kimseyi proje müdürü yapmamazlık etmezler.

   • Semih dedi ki:

    Yani 3 yıl saha muhendıslığı yaptıktan sonra planlama muhendıslığıne geçmem ıyı olmaz mı saha muhendıslığıne devammı et dıyorsunuz

   • bpakman dedi ki:

    Zamanı gelince Şantiye şefi olun daha iyi

 161. gencer dedi ki:

  merhabalar bülent abi.Ben İTÜ Gemi ve Deniz mühendisliği öğrencisiyim.İnşaat mühendisliğiyle çap yapmayı düşünüyorum; çünkü ortak birçok dersimiz var ve deniz mühendisi olduğum için kıyı ve liman yapıları derslerini görüyorum. benim merak ettiğim kıyı yapıları inşaatında iş alanı açıkmıdır?

 162. serkan dedi ki:

  merhabalar bülent abi, benim merak ettiğim üstyapı alanında mı yoksa altyapı alanında mı iş imkanı daha fazladır?

  • bpakman dedi ki:

   Türkiye’de dil gerektirmeyen işlerde bina inşaatları zaman zaman, banka kredileri cazipleştikçe yoğun oluyor. Özelleştirmelere bağlı olarak enerji yatırımları çoğalınca, duble yol, hızlı tren vb. ye ağırlık verilince altyapı öne çıkıyor. Tek bina inşaatlarında mimarlar da istihdam edilebiliyor. Yurt dışında Türk mühendisleri her iki sektör de de aynı yoğunlukta sayılır. Sonuçta bir denge var diyebiliriz.

 163. tarık dedi ki:

  Merhabalar. İnşaat mühendisliğinin kamudaki iş alanları hakkında bilgi verebilir misiniz? kamuda ne tür pozisyonlarda çalışırlar? kpss puanı yüksek midir? ortalama ne kadar maaş alırlar? v.b.

  • bpakman dedi ki:

   Kamudan ayrılalı yıllar oluyor. Son durumları değerlendirmem mümkün değil.

 164. bahtiyar dedi ki:

  ben türkmenistanlıyım eğer inşaat mühendislik bülümini bitirirsem rusyada çalışabilirmiyim

  • bpakman dedi ki:

   Üniversitenin nerede olduğunu yazmamışsınız. Türkmenistan’da üniversite bitirmeyi kasdediyorsanız Türkmenistan dışında pek faydası olmaz. Türkmenistan’da Türk şirketlerinde iş bulursunuz. Türkçenizin olması da lazım. Rusya’da Türk şirketinde çalışmak için ise Rusçanızın ve Türkçenizin çok iyi olması lazım.

   • bahtiyar dedi ki:

    türkiyede sdü rusçayı tabii biliyorum

   • bpakman dedi ki:

    O zaman bulursunuz ama Rusya’da eskisi gibi çok fazla iş yok.

 165. Ahmet dedi ki:

  Merhabalar.. Ben şu an Esogü. İnşaat mühendisliği bölümünde okuyorum,ve benim inşaat sektöründe önemli işler yapmak gibi bir hedefim var ve 2016 yılında inşaat mühendisi olarak mezun olmanın bir şey ifade etmeyeceğini düşünüyorum.Benim diğer sektör çalışanlarından bir farkımın olması gerekiyor diye düşünüyorum.Bu farklılığı hangi yoldan veya yollardan gerçekleştirebilirim? Extra olarak: 1-Mimarlık çift anadal yapmak(Arkadaşlarımın ve hocalarımın zor olur kaldıramayabilirsin telkinlerinden dolayı kafam karışık)? 2- Endüstri Mühendisliği çift anadal yapmak? 3-Bir açıköğretim fak. İşletme okumak? bu 3 soruyu cevaplarsanız çok memnun olurum. Teşekkürler…

  • bpakman dedi ki:

   Bunların fazla faydası olmaz. O zamanı dil öğrenmeye verirseniz daha iyi olur. Benim düşüncem böyle.

 166. yasemin dedi ki:

  merhabalar hocam ben inşaat müh. 1.sınıf öğrencisiyim üniversite okurken dil eğitimi dışında kendimi nasıl geliştirebilirim acaba yardımcı olursanız çok sevinirim.

 167. murat d. dedi ki:

  selam ben inşaat mühendisliği ile mimarlık arasında bir türlü karar veremiyorum sonuçta itü odtü yada ytü gibi üniversitelerde inşaat mühendisliği okurken bu üniversitelerin puanlarıyla başka üniversitelerde çok rahat mimarlık okunabilir beni bu konuda aydınlatırsanız sevinirim

  • bpakman dedi ki:

   İnşaat mühendisliği kadar mimarlığın içinde olmadım. Mimarlığı başka kaynaklardan inceleyip kendiniz karar vermelisiniz. Şu kadarını söyleyeyim ki şu anda tercih yapacak olsam inşaatı tercih ederdim. Ancak bu kendi deneyimlerime göredir, dediğim gibi mimarlığın deneyimini çok detaylı yaşamadım, bunlar göz önüne alınınca sizin açınızdan ne kadar geçerlidir onu bilemem.

 168. Semih ÇİÇEKOĞLU dedi ki:

  Merhabalar Bülent Bey
  Şu an yurtdışındaki bir endüstri firmasında çelik fabrıkası ınşasında saha muhendısı olarak calısmaktayım. Buradakı ıs bıtınce onumde ıkı secenek var ya aynı fırmada kalıp fabrıka ısınde calışacağım ya da başka bir firmada altyapı muhendisi olarak yol şantiyesinde çalışacagım. Meslek hayatımın daha 1.yılındayım. Yaklaşık 4 yıl yurtdışında çalışıp mesleğimi ulkemde devam etmek istiyorum.
  Size danışmak istediğim bu iki alanda hangisinde çalışmam ulkeme donunce benim için daha faydalı olur. Altyapıdaki maaş farkı diğerine oranla 2 katı ama para herşey değil sonuçta ilerisini düşünmek adına bana hangisi yararlı olur. Altyapı muhendisliğinin artıları ve eksilerine kısaca degınırsenız çok sevınırm.

  Teşekkürler

  • bpakman dedi ki:

   Yol inşaatında çalışmanın zorlukları: Gerektiğinde dağ başında, mahrumiyet bölgelerinde, toz, toprak, çamur, yağmur, soğuk, sıcakta, genelde yoğun tempoda gece geç saatlere kadar çalışmak gerekebilir. Her gün yol güzergahı boyunca gidilip dönülmesi gereceketir. Kaza olasılığı vardır. Evli ve/veya çocukluysa ailesini gittiği yere götürülemeyebilir. işte süreklilik olmaması, iş sonunda yeniden iş arama zorunluluğu gerektirir. Fabrika içerisinde bunlar yok.
   İnsan çok oturunca zamanla sıkılabilir, biraz da açık havada bir işte çalışsam diyebilir. Bunun tersi de olabilir.
   İki seçenek de de istikbal hangisindedir, bu ülke ve global ekonomik şartlara göre değişir. O şartlar endüstrileşmeye mi yoksa altyapıya mı ağırlık verecek? Buna bağlı.
   Sonuçta kararı siz vereceksiniz. Kolay gelsin.

 169. Semih ÇİÇEKOĞLU dedi ki:

  Tesekkur ederim cevabiniz icin

 170. ahmet dedi ki:

  malesef özel sektörün durumu içler acısıdır bir şantiyeci ve projeci olarak söylüyorum şantiye şefi olmak aylık yaklaşık olarak 3000 tl için çok zor bir iştir gecesi gündüzü pazarı cumartesisi yoktur,rahatlık yoktur,iş garantisi yoktur her türlü sıkıntısı vardır evli olanlar için ise şantiye şefliği pek akla uygun değildir kendi tecrübelerimle sabittir.Şantiyede ne olacağı hiç belli olmaz işçilerle uzlaşamazsın resmen dağda kamp yapmak gibidir stresli ve meslekle pek alakası yoktur.Projecilik desek onda zaten fazla emek vardır iş garantisi yoktur piyasa düşmüştür ücretler çok düşüktür 10-20 yıllık mühendisler gece gündüz çalışarak 3000 tl yi zor alırlar ankaradan tecrübemi söylüyorum sizlere.Anca %3 lük bir kesim çok parakazanır onlarında malum nasıl kaandıkları belli ya usulsüzlük ya da yandaşçılıkla saygılar.inşaat mühendisi olacak kişilere söylüyorum meslek seçerken lütfen bunlarıda düşününüz hayaller değil gerçekler önemlidir.Sonra ömür boyu pişmanlık yaşarsınız ayda 3-5 bin tl maaşım olsun diye ömür boyu 1-2 bin tl maaş alırsınız yada işsiz kalırsınız benden söylemesi…

 171. ahmet dedi ki:

  bizzat çevremdeki insanları örnek vererek konuşuyorum inşaat mühendisi arkadaşım 2 şirket açtı ikisini de de batırdı birisini bilmediği bir işe girişerek batırdı zar zor çok az parayla gece gündüz iş arayarak durumu gidermeye çalıştı borç para felan aldı bir işe girdi ordan çıktı ücrette anlaşamadılar diğer bir işin şartlarını beğenmedi malum şantiyecilikte iş şartları çok değişkendir bir işle bir iş arasında uçurum olabilir neyse o arkadaşım şirketleri batırdıktan sonra projeciğie girişti halen şimdi projecilik yapıyor evli kendisi ama gecesi gündüzü belli değil her türlü işle uğraşıyor 3000 tl maaş+sodexo(yemek parası aylı 120 tl) alıyor geçinemiyor 10 yıllık mühendis kendisi başından bir sürü olay geçti iş arama iflas vb. illa hemen bir büro yada inşaat firması açtınız diye herşey güzel gidecek değil hiçbir şeyin bir garantisi yok.Özel sektörde hiçbir şeyin bir standardı yok bir anda işsiz kalabilrsiniz ya da değişik durumlar benden söylemesi…

 172. ahmet dedi ki:

  buradan özellikle şantiyecilik yapmak isteyen inşaat mühendislerine söylüyorum eğer ben çok para kazanayım ilerde beni seçsinler diyorlarsa aylık olarak elime net 3000-4000 tl para geçsin istiyorlarsa şantiyecilikte yerine göre bu olabilir ama kesinlikle süreklilik ve rahatlığı aramasınlar çünkü şantiyerin durumu çok değişken bir şantiye iyi iken diğeri vasat olabiliyor kazalar oluyor iş çalışma saatleri belli değil ne olacağı belli değil eğer çok para kazanayım diye düşünüyorsanız büro değil bu şantiye olmalı ama 2 yıl 3500(şartlar çok zor olabilir) tl ye çalışıp 3.yıl muallakta kalabilirsiniz.yani bir işi bitirdikten sonra tekrar iş ararsınız artık bulursanız kabul edip etmemek size kalmış yada istediğiniz standatlarda iş bulamasınız kendi büronuzu açar serbest çalışırsınız ya da malum durum bu.ne bileyim eğer evlilik düşünüyorsanız standartlarınız varsa ben mühendisim diyorsanız ya büro yada çok köklü bir şirket olmalı tabiki hiçbir şeyin garantisi yoktur seçim size kalmış….

 173. ahmet dedi ki:

  sevgili bülent bey ben size özel sektörde bir süre çalışıp bir süre çalışmayan oflayan poflayan 100 tane kişi getiririm çoğu 2500-3000 tl alıyor şartlar çok zor evlenemiyorlar boş vakitleri yok robotlaşmışlar.çoğu rahat 1000-1500 tl maaş alıyor ama onlara da mühendis demeye bin şahit gerek,özbelsanda çalışan arkadaşım inşaat mühendisiydi polis oldu başka bir arkadaşım başka işlerde çalışıyor kimisi de okulu uzattı kimisi yeniden üniversite okumanın peşinde onların da hayattan bir beklentileri yok küfürbaz olmuşlar bazıları tabi.yapı denetimde çalışan arkadaşlarım ise işlerini sevmiyorlar az para ve çok iş yapıyorlar,bazı arkadaşlarıma ise 2 yıldır zam yapmadılar bülent bey sizin fikirlerinizi çok öğrenmek isterim siz ne dersiniz türkiyede mühendislik ne durumda bu durum ne olacak böyle siz ne dersiniz evlenmek,iş garantisi,rahatlık,boş zaman , az da olsa ideal para nerdedir lütfen cevaplayınız görüşelim sizinle…

  • bpakman dedi ki:

   Yazdıklarınız genelde doğru. Zaten bunları sayfamda ve cevaplarda anlattım. İnşaat mühendisliğinden para kazanan kesimin yandaşlıkla ve/veya usülsüzlükle para kazandığı tam olarak doğru değil. Böyleleri elbette var ama namusu ve emeğiyle iyi para kazanan önemli bir kesimi de müşahade ettim.

   Gençler inşaat mühendisi olmasınlar mı? Ne olsunlar peki? Sorulara verdiğim cevaplarda bu var. İdeal para nerdedir sorunuzdan belli. Herhalde cevabını bilseydiniz sorunuz gündeme gelmezdi. İyi para her zaman olmayan şeyi keşfetmeye bağlıdır. Yani yeni, pek fazla kimsenin aklına gelmeyeni bulmak.

   Ülkenin hali ortada. İlerde daha da kötü olacağı muhakkak. Bu durumda geçerli hangi meslek olabilir? İnşaatı anlatıyorum ama sonunda kendi kararınızı kendiniz vereceksiniz diyorum.

 174. ahmet dedi ki:

  Haklısınız bülent bey akla gelmeyeni bulmak en önemlisi size katılıyorum zaten inşaat mühendisi oldum zengin ve rahat olacağım diye bir şey olamaz.Her meslek için geçerlidir bu.Önemli olan insanın elindeki imkanları ve tecrübelerini iyi değerlendirmesidir,hayat bu hiçbir şeyin garantisi yok herkes sevdiği mesleği yapmalı sevdiği mesleği yapan insan işsiz de kalsa tekrar o işine geri dönmek için çabalar.Sizce bülent bey bir ara çalışıp bir ara işsiz gezmek doğrumudur inşaat mühendisliğinde bu çok yaygın…

  • bpakman dedi ki:

   Arada epey bir süre işsiz kalmak çok kötü. İnşaat yoğun tempo demektir. Hem soğuma olur hem tecrübe açısından eksiklik oluşur. Piyasada bu yüzden iyi karşılanmaz.

 175. İnşaat mühendisi Cengiz dedi ki:

  Rusyada ya da yurtdışında çalışmak isteyen inşaat ya da herhangi bir mühendis ilk önce en azından ingilizceyi çok iyi bilmeli ardından 2. bir dilde bilirse süper olur.Çünkü dil olmazsa olmazdır Herhangi bir belgeyi okumak,bilgi almak vb. için.Sadece dil yetmez anlaştığı şirkette çok önemlidir.mutlaka köklü şirketlerle gidin yoksa mağdur olabilirsiniz.mesela izin alamayabilir,paranızı az yada zamanında alamayabilir ya da hiç alamazsınız iş aksarsa diğer sorunlar çıkar yoğun çalışırsınız ,çalışma şartlarını ya da ülkeyi sevemeyebilirsiniz vb.Özellikle yurtdışında inşaat işi çok zordur ilgili ülkeninin yasaları belediyesi vb.ince elenip sık dokunmalıdır.tecrübesiz bir mühendis yaklaşık olarak 2000-2500$ alır.zamanla 2-3 yıl sonra 2500-3000$ çıkabilir 10-15 yıl sonra 3000-4500$ olabilir tabiki bu tamamen size ve işe bağlıdır akside olabilir işi sevmez geri dönebilirsiniz,şartları sevmezsiniz,paranız 3 ayda bir ödenir belki izin alamazsınız hatta mahkemelik bile olabilirsiniz.Anlaştığınız şirket çok önemli bu konuda size sahip çıkmalı.Ama şunu bilinki yurtdışında 2 yıldan fazla çalışmak hakikaten zorlayıcıdır.en iyi yer ülkemizdir insanları sıcaktır,insancıldır vb.sadece para için yurtdışında çalışmak pek mantıklı değildir.evlenmek zorlaşır aile kurmanız imkansız olabilir.Yurtdışından gelenler ya kendi şirketlerini açıyor ya da iş arıyor.Mesela benim bir arkadaşım libyadan kaçarcasına geri döndü parasını bile alamadan işte böyle sevgili mühendis adayları bu hayat tabiki sizin hayatınız bir iş yapmadan önce onu iyi düşünün eksileri nedir artıları nedir diye yanlış yapmayın sonra eldekinden olursunuz sonuçta bu tamamen sizin hayatınız herkese başarılar…(sizlere bazı tecrülerle sabit bilgilerimi aktardım)

  • bpakman dedi ki:

   Katkılarınız için teşekkürler. Görüşlerinize büyük ölçüde katılmakla beraber yurt dışı tecrübesi fazla biri olarak izninizle şunları vurgulamak isterim. Yurt dışında çalışınca Türkiye piyasasına uzak kalınıyor doğal olarak. Bu da Türkiye’ye dönmekte olumsuzluk ve engel teşkil ediyor. Bu bağlamda Yurt dışında çalışma süresi arttıkça dönmek de zorlaşıyor. Ancak yurt dışında düzeninizi kurabilirseniz, dili de rahat konuşuyorsanız avantajlar da beraberinde gelmeye başlar. 10-15-20-30 yıldır çalışanlar hatta mezuniyetten sonra gidip bütün meslek hayatını yurt dışında geçirenler var.

 176. ahmet haydar yabyabov dedi ki:

  insaat yahşı meslektir ne olaki inşaat oldugu sürece öle kalmaya sürecektir…

 177. Mahmut Zeynel TEZCAN dedi ki:

  türkiyede inşaat mühendisi olacağınıza hiç okumayın çok daha iyi olacaktır…ya da okuyun 10 yılınız heba olacaktır seçim size kalmış sonuçta 8 yıl tıp okuyup şarkıcılık yapan ferhat göçer de var istersniz onu örnek alın…

 178. Mahmut Zeynel TEZCAN dedi ki:

  illa herkes üniversite okuyacak diye bir şey yok zaten ülke kaldırmaz bunu kabzımal olsunlar ne bileyim işte inşaat mühendisliği hariç vb hariç diğer meslekleri yapsınlar tamam askari ücret alırlar ama hiç değilse boşuna zaman kaybetmezler…

  • bpakman dedi ki:

   Burada inşaat mühendisliği hakkında bilgi vermeye çalışıyorum. Tercih yapacaklar da otomatik olarak buradan bir fikir edinebilirler. Herkes Üniversite okumuyor. Her yıl belli sayıda bir giriş ve mezuniyet oluyor. Giremeyen, okuyamayan çoğunlukta. Bütün mesleklerde olumlu, olumsuz yanlar var. Para kazanamamak da var kazanmak da. Başarı, mutluluk elde etmek için sadece eğitim yetmez elbette.

 179. Mahmut Zeynel TEZCAN dedi ki:

  evet pakman bey haklısınız ama işte ülkede dengesizlik olunca işsizlik de çok oluyor.Kontenjan sayısı ile iş bulma sayısında uçurum var çalışanlarında çalışma koşulları ve altıkları ücrette ortada zaten yani pakman bey herkes okuyacağı yerde diğer diğer işlere de yönelsinler illa çok para kazanacam diye çulsuz kalmasınlar istiyorum ben…

 180. ali dedi ki:

  Ülkemizde inşaat sektörü aldı başını gidiyor gibi görünüyor.Bu yaklaşımla bakarsak olay çok pozitif görünüyor.Ne güzel işte her yer inşaat sıkıntı yok ozaman .Nasıl olsa toki var.Ne güzel yapıyorlar,pardon taşeronlara yaptırıyorlar.Gördük nasıl yaptırdıklarını.İlk girdiğim yerde makina tesisatından sorumlu taşeronu tokiye makina mühendisi olarak göstermişler.Kim makina mühendisine para verecek nasıl olsa okumuş taşeronlar onlardan bu işi daha iyi yapıyorlar,tecrübe leri var onların,zaten şantiye şefi patrona kızmış sahaya indiği yok garibim 10 aydır parasını alamıyor napsın her gece kafa zom,iş işçilere bakar projeyide onlar okur, hesabıda onlar yapar mühendise ne gerek var,gelen denetçilerin eline üç kuruş sıkıştır,temeldeki 15 cm kayıklığa göz yumsunlar ,zaten başlarındada ilk okul diplomalı ama yılların verdiği tecrübeyle kendini ordinaryus zanneden mütaitler bu işi Türkiye’de çok güzel kılıfına uyduruyorlar.Kimse demiri kalıbı görmeden dök betonu bir gece vakti.Gündüzler çuvalamı girdi.Ama rüşvet sistemi bayağı iyi olduğundan foyaları ortaya çıkmıyor bunların.Neyse onlar öyle zannetsin bir van depremi daha olur.O zaman belki mühendis kıymeti anlamaya başlarlar.Tokiyi dolandıran taşeronlardan hiç bahsetmiyorum bile.İnşaat sektörüde bayağı iyiymiş ya.Bu sene Allah bilir yüzde kaç büyücek.Ülke ekonomisine katkısı çok büyük oluyor.Ah bide yıkılan binaların ülke ekonomisine zararı olmasa.Daha önemlisi şu masum insanlar cahil civelek ve para gözlerin hırslarından dolayı canlarından olmasa daha iyi olurduda neyse önemli değil inşaat sektörü gelişiyor.
  İnşaat mühendislerinin durumu hakkındaki düşüncelerime gelirsem,bana göre olay üniversitede başlıyor.Üniversitelerimizde yeterli kaliteli öğretim elemanı ,uygun laboratuvar imkanları ve yeterli kütüphane şartları olmadığından mezun mühendislerimiz çağın gerisinde eğitimlerle mezun oluyorlar.Üniversitelerimizin dünya sıralamasındaki yerleri ortada ilk 500 e bile giremiyorlar.Mühendislerimiz mezun olduktan sonra bir boşluğa düşüyorlar.Bu çaresizliğin verdiği durumla başbaşa bırakılıyorlar.Devlet görevini yaptı diplomayı verdi dimi.Daha sonra mühendisimiz iş aramaya çıkar.İlanlara bakar autocad,sap2000,primavera,… daha adını sayamadığım programları bilen en az 5 yıl deneyimli ,ingilizce bilen,insan ilişkileri kuvvetli(Allahın dağından inmiş ameleleri sindirebilecek ciğeri olan,kontrol mühendisini ayara getirebilen,şantiyeden işçilerin kaçmasını önleyebilecek babayiğit),metraj çıkarabilen(öyle müstakil evin metrajı değil zaten basit olsa seni çağırmazlar),tam zamanlı(zamanın başı bellide sonu hiç belli değil gece birler ikiler), sanki bana bu ilanlar şöyle geliyor abi biz bu işi bilmiyoruz,bir kurtarıcı arıyoruz diyorlar herhalde.Lafa gelince mühendis herşeyi bilmeli deniyor .Ama o iş hiçde öyle değil.Bu yazanların hepsi bir mühendiste olma z bu işler ekip işidir.Sonucunda bizde insanız makina değiliz.Ben bukadar program bilsem Türkiyede ne işim var.Aylık 15-20000 euro ya yurtdışında padişahlar gibi yaşarım.Ya bunları isteyenler ülke şartlarını bilmiyorlar,yada uzaylılar.
  Mühendisin ekonomik durumuna gelince içler acısı,bir kaç yapı denetime gidim dedim 1000-1250 arası rakamlarla karşılaştım.Yani bu şu demek benim gözümde sen sadece imza atıyorsun ,buda sana cep harçlığı.Tabi ben yanaşmayınca bir kızardılar.Ya bu teklifi yaparken kızarmıyonda ben reddedincemi kızarıyon.Sanki amele çalıştırıyor yanında .Amele bile günlük minimum 50 den 1500 yapar.Sen benimle dalgamı geçiyorsun.Ben okadar kendimi riske edecem .İşin altına imzamı koyacam sen dilenci sadakası gibi para verecen.Alnımın teriyle gider hamallık yaparımda o eşekliği yapmam.Devletin mühendise verdiği maaşa bakın 2200-2400 arası birde özel sektöre bakın 1200-1500 arası.Zaten şöyle bi kanıya varmaya başladım ilerde bu üniversite okuma sevdaları bitecek.Ortalık işsiz mezun dolu.Millet ümidi kesmeye başladı.Okusanda aynı okumasanda.Bak üniversite mezunları bile işsiz.Bakalım bu iş verenler nasıl uzman personel bulabilecekler.Zaten üniversite okumak büyük külfiyat.Yılda minimum 7000 tl ye mal oluyor.4 senede 28 000 tl.zaten iş yok niye okusunlarki.Yeni mezun doktorlar bile iş bulamıyormuş.yuh dedim.inanamadım.İş çok olursa kalifiye eleman yetmeyeceğineden tecrübesiz elemanlarda işe alınmak zorunda kalınır.Eğer iş az ise elemandan istediğin özellikleride arttırırsın.Bana bizim sektördeki durum böyle geldi.Mesela zamanında almanya türkiyeden işçi istediğinde ne dil bilmesine,ne eğitim durumuna,nede marifetine bakmadan başvuranların hepsini kabul etti çünkü iş çok adam yoktu memleketlerinde.Şimdi Türkiye’deki durum tamtersi iş yok adam çok.Yada şöyle aç gözlü çok iş var az adama yaptırıyorlar.

 181. Mahmut Zeynel TEZCAN dedi ki:

  sevgili ali kardeşim sen az çok türkiyedeki özel sektörün durumunu anlamışsın zaten anlamakta zor olmasa gerek özel sektörde şantiye işinde eğer kendini geliştirmek istiyorsan durumun çok vahim orta ya da sınırda olabilir mesela şöyle örnek vereyim sana sorumlu olduğun şantiyede bir iş güvenlik uzmanı olmak zorunda bu çok önemlidir ama kimse iş güvenlikçi almaz ya yapı denetimden ya da şantiye şefini iş güvenlikçi yaparlar şantiye bir şey olsa direk şeni işten çıkarırlar hatta bazı şantiye işlerinde sözde patron işi yap git diyor sen sorumlusun sanki o değil e cahil adamdan patron olursa öyle olur para var adamda ama kıro işte yine sorumlu sensin kısacası bende şantiyecilik yaptım yapan çok da arkadaşım var mesleği kötülemek için söylemiyorum ama şöyle bir durumun olduğu mutlak bir gerçektir.eğer çok sistematik bir şekilde çalışan bir firmada şantiye şefi iseniz işler orta halde seyrediyor işler normale yakın ilerliyor yine de çok iyi değil neden 1.burası türkiye 2.yetersiz ulaşım(şantiye için) 3.kalifiye çalışan olmaması 3.planlamada olan aksaklık ya mühendis ya da firmadan dolayı 4.vb nedenler işte bu durum şantiye şefi,saha mühendisini zor durumda bırakıyor. eğer orta ya da daha küçük bir şirkette çalışıyor iseniz işte o zaman her türlü duruma açık olmakta fayda vardır.çünkü o tür firmalar 20 tane tuğla parasını kar zannaderler ama 2 kamyon tuğladan olurlar bundan haberleri bile yoktur.bazı masraflardan kaçarak işi hem zamanında bitirmek hemde az işçi çalıştırmanın peşindelerdir.iş böyle olunca ister istemez şirket mühendisleri,taşeronlar ve işçiler arasında koordinasyonsuzlar meydana gelir küçük inşaatlarda arada sırada bu hallolur ama orta ve büyük inşaatlarda işler resmen durma konumuna da gelebilir.kısacası bütün bu sorumluluk ve karmaşanın üstesinden gelebilicek kişiler parası az ya da çok demeden yapmaya çalışmalıdırlar.insanlar bazan ben herşeyi bilirsem 10 tane yabancı dilim olursa 10 tane program bilirsem en iyi mühendis ben olacam zannediyor halbuki tam tersi oluyor itü den mezun olan bir hocam az kalsın ufak tefek şeylerden mahkemelik oluyordu benden söylemesi burası türkiye her şey mühendislikle yürümüyor bazen iklim bile işleri durduruyor.kısacası şantiye şefi herşeyi göze almalı sonuçta şantiye işi çocuk oyuncağı özellikle de proje işi hiç değil.şantiyede çok para,istikrarlı para,rahat bir iş,sorumsuzluk kesinlikle yoktur bunları aramayınız çünkü her an her şey olabilir.bunları göze alan kişiler şantiyecilik yapsın .bu arada türkiye de ki inşaat şirketlerinin %85 i çok sistematik değiller genelde uluslar arası firmalar orta-çok sistematikler.bu arada şantiye işi 2-4 yıl kadar sürse bile o düzeni 1-2 belki de daha az ya da daha fazla süre işsiz ezerekte bulamayabilirsiniz.çünkü şantiye işinin yeri,zamanı ve standardı yoktur.yazacaklarım bu kadar yine de olumsuz olmamak lazım ama çok da olumlu olmamak da gerek…

 182. Mahmut Zeynel TEZCAN dedi ki:

  kimse kendini kandırmasın ama doğruları yazmamız lazım ben bana aylık 20.000$ para teklif ettiler ama ben kabul etmedim diyen birisiyle çalıştım o yüzden yazıyorum.bir şirket sana aylı 3000-4000 tl para vermesi için yıllık o paranın en az 4-5 katını ciro yapması lazım yani siz bir şirkete en az 150.000 tl net kar yaptırmanız lazım ki şirkette size aylık 3000 tl maaş+ssk +yemek vb versin. bazı forum sitelerinde bazı kişiler yok ben aylık 4000 tl kazanıyorum vb demişler bu kişiler genelde baba parasını kendi kazanmış zanneden kişilerdir kale almayınız siz genel piyasayı kale alınız ve yaşam standartlarınızı belirleyiniz evlilik,aile ile beraber yaşam,iş garantisi,tatil imkanı,ssk,çalışma koşulları vb boş hayallere kapılmayınız yok 10 dil bilsem ne olur yok bütün programları bilsem ne olur cevap belli bir yere kadar bi şeyler daha sonra olmaz.çünkü iş verenin istediği programları kullanın yeter.istisnalar kaideyi bozmaz ama ortalık üzkağıtçı kaynıyor resmen kimse çalışanına fazla para vermek istemiyor nasıl daha az maliyet olur onun peşindeler standartlar belli değil kabul et ya da git diyorlar.çalışıp belli bir seviyeye geliyorsun bu seferde iş iyi gitmiyor başka işe giriyorsun maaşın düşebiliyor işi standartlarına ayak uyduramayabiliyorsun ya da iş bulamıyorsun yukarıda yazılanların hepsini okudun anlatılanlar gayet doğru yazılmış fazla abartı yok işte böyle olmalı insanlar kandırılmamalı.yani özel sektör bazen çok özel sektör olabiliyor şirkete göre değişir.ufakmı çok büyük mü felan? kısacası su siteyi beğendim bence böyle siteler çoğalmalı ve insanlar durumu görmeli pempe macun sevdalısı olmamalı. SAYGILAR…

 183. Mustafa dedi ki:

  Sevgili bülent bey ben gazi üniversitesi inşaat mühendisliği 2.sınıf öğrencisiyim.bu aralar japonca öğreniyorum dün japonca bir sözlük bile aldım ilerde hedefim japonyada çalışmak.japonyada yaşayan tanıdıklarımız da var onlar bana ingilizce ve japoncamı geliştirirsem japonyada iş bulabileceğimi söylediler japonlar eskisi gibi değilmiş artık.japoncayı ve bilgisayar programlarını çok seviyorum şimdi tek hedefim japonyada kendimi geliştirebileceğim bir firma bulmak özellikle deprem konusunda scia engineer ,robobat gibi programları da iyi kullanıyorum siz ne demek istersiniz çok merak ediyorum.türkiyede çalışmayı asla düşünmüyorum.yurtdışında çalışmak istiyorum…

  • bpakman dedi ki:

   Çok iyi tebrik ederim. Sadece Japonya’da iş yapan Türk inşaat firması, firmaları da olsaydı daha da iyi olurdu. Ama orada çalışma-oturma iznini nasıl alabileceğinizi araştırdınız mı? Mesela ABD olsaydı, master yapmaya gitmek, master yaparken meslek dışı da olsa çalışıp geçinmek mümkün. Bu tip öğrenim sonunda 1 yıl orada çalışma-oturma izni veriyorlar. Firma beğenirse başvurup çalışma iznini uzatabiliyor. Bilmem Japonya’da da benzer imkan var mı?

 184. Mustafa dedi ki:

  var

  • Mustafa dedi ki:

   imkanlar var bülent bey orada yaşıyanlar söylüyor 1-2 yıl yada fazla çalışmak mümkünmüş.

   • Bülent Pakman dedi ki:

    İyi. Bu önemli. Allah yardımcınız olsun. Başarılar.

 185. bir dost dedi ki:

  arkadaşlar mühendis olacağınıza 1 sene daha fazla çalışıp bir sağlık çalışanı olmanızın daha makul olacağı kanısındayım.iyi düşünmek gerek!

 186. Aykan dedi ki:

  Bülent bey, daha önceden de sordum ama kafamda hala soru işaretleri var yükseklik korkusuyla ilgili. Yükseklik korkum var ve bu beni gelecekte inşaat mühendisi olduğumda ne derece etkiler. Bir örnek vereyim; 50 katlı bir gökdelen yapıyor olsak ve şantiyede çalışan bir inşaat mühendisi olsam, üst katlara(50. kat) veya tehlikeli yerlere çıkmam gerekiyor mu. Sizin gibi deneyimli birinden bunun cevabını alırsam aklımda soru kalmaz.

 187. Aykan dedi ki:

  Biraz daha açar mısınız konuyu rica etsem.

 188. bpakman dedi ki:

  Tahminim biraz yükseldikçe korkmaya başlarsınız. Bu 1. katta da olur ya da 5. ya da 10. katta da sizinkini sanal ortamda bilmeme imkan yok. Hiç yükseklik korkusu olmayanlar ya da farkında olmayanlar bile yüksek inşaatlarda korku ve endişe duyabilirler. Bu belki de normaldir. Ben tıp adamı değilim bundan fazla açmama bilgi düzeyim müsait değil. Sadece ve sadece kendi tecrübelerime dayanarak anlattım.

  • Aykan dedi ki:

   Hayir yanlis anladiniz beni ben size bu korkuyla ilgili demedim, ben sunu merak ediyorum santiye muhendisi o kadar yuksek katlara neden cikar, buralardaki gorevi nedir, saygilar…

   • bpakman dedi ki:

    Görev gerektirmesine bağlıdır. İşin sürekli başında olmak veya gerektiği zamanlarda yapılacak, yapılmakta olan, yapılmış işlere nezaret, kontrol, yönlendirme yapmak gibi.

 189. muhammed bakır dedi ki:

  statiğn inşaat mühendisliği için öemi ne ?

 190. Bekir bektaş dedi ki:

  statik+dinamik+artistik+şantiye+?+?+?=İNŞAAT MÜHENDİSİ
  değil mi bülent bey

 191. ismail dedi ki:

  abi türkiyede inşaat olur fakat mühendislik olmaz…

 192. selim dedi ki:

  merhabalar ben inşaat mühendisliği 1. sınıf öğrencisiyim. okul bitince kıyı mühendisliği alanında yüksek lisans yapmayı düşünüyorum. sizce bir artısı olur mu yoksa gereksiz midir?

  • bpakman dedi ki:

   O alanda çalışacaksanız ya da üniversitede kalıp o alanda ilerleyecekseniz evet artısı olur. Onun dışında olmaz.

 193. süleyman dedi ki:

  Ben cumhuriyet üniversitesi inşaat mühendisliğinde okuyorum ama okuduğum üniverstenin bi imajı yok yani artısı yok okul bitirdiğimde iş bulma olanağım nasıl olur acabaa ??

  • bpakman dedi ki:

   İş bulmak zaten zor. Artı (lar) önemli elbette bugünkü durumda. İnşallah piyasa daha iyiye gider diyelim.

 194. Ahmet Şahin dedi ki:

  Merhabalar Bülent Bey, Blogunuzu bugun gördüm ama anladımki bundan sonra sık kullanılanlarda hep olacak bir sayfa haline gelecek benim için. Ben bu 2012 yılında İTÜ İnşaat Mühendisliği (%100 İngilizce) bölümüne ilk sıralarda yerleştim. bölümü istiyordumda. bir sene hazırlıktan sonra bu sene bölüme başlıyacağım ama bazı tedirginliklerim var acaba bölümü ingilizce okumak doğru bir karar mıydı? sizde odtüde ingilizce eğitim aldınız. Üniversiteye başladığınız zaman ingilizce seviyeniz nasıldı. Ben 73/100 aldım Proficiency sınavından. Ama kendimi hala orta düzey olarak görüyorum. Sizce dersleri anlamakta zorluk çekermiyim? Şimdiden teşekkürler.

  • bpakman dedi ki:

   Başlangıçta her kelimeyi anlamaya çalışmayın. Çok zaman kaybedersiniz. Teknik sahadada genel anlama yeterlidir. Anlamadığınız kelimeleri gittikçe çözmeye başlarsınız.

  • bpakman dedi ki:

   İngilizce bilmek bu meslekte önemlidir.

 195. Eren Çimen dedi ki:

  öncelikle yazınızı cok begendıgımı soyleyebılırım.sıze danısmam gereken bı kac sey var..ben lys ye gırdım ve tercıh yapacam haftaya inşaat müh. olmak ıstıyorum. ama mezun olunca bos gezmekten cok korkuyorum hemen calısıp kazanmak ıstıyorum.ve aklımda bı kac unıverstenın inşaat bölumu v çukurova, katü, sakarya, eskşehir osmangazi, erciyes, g.antep , puanım ve sıralamam bunlara yetiyo..benım aklımda cukurova var ama sizin bu konudakı dusuncenızı ogrenmek ısterım..sımdıden tesekkurler 🙂

  • bpakman dedi ki:

   Geçen yılki puanlara göre bunların en iyisi Çukurova görünüyor. Piyasadaki eskilik bakımından KTÜ de var ancak eğitimi için vasat deniyor.

 196. ceyda doğramacı dedi ki:

  merhabalar Bülent Bey; bloğunuzu bugün gördüm ve çok beğendim. öncelikle ben bu sene samsun on dokuz mayıs üniversitesinden mezun oldum.Kendimi her zaman büyük bir şirketin proje koordinatörü, proje müdürü olaraktan görmek istiyorum. okurken kendimi sap2000,etabs,idecad,sta4cad gibi programlarda geliştirdim. Bitirme projemi de etabs üzerinden yapmıştım. Düşüncem asıl mühendisliğin statik proje aşamasında gerçekleştiğini düşünüyorum . Buda beni iş başvurularında betonarme ve çelik projeye yönelmişti. Ancak okul bittikten sonra staj yaptığım şirketle görüştüm bu şirket yurtiçi ve yurtdışında büyük işler yapan bir holding bana Erzurum da ki şantiyede teknik ofiste çalışmayı teklif ettiler. Erzurum da ki iş 68 bin metrekarelik bir iş ancak ben şantiye olduğu için ve uzakta olduğu için bayan olarak ilk başta tedirgin yaklaştım. sonra düşününce bu kadar büyük bir işin bana 4 -5 yıl sonra katacağı deneyimin bana iyi bir fırsat olacağını biliyorum ancak bir yandan ben bunu düşünürken betonarme ve çelik statik hesap proje ofisinden teklif gelince ben ne yapacağım hakkında karar veremez oldum. diğer şirkette Ankara da endüstriyel yapı yapan bir şirket. Durum böyleyken ben ya şirketin bana katacağı prestiji ve şirketin isminden olayı Erzurum u seçeceğim yada bir bayan olaraktan kendimi proje ofisinde olacağım .AMA BEN NE OLUCAM!!. Teknik ofis mühendisi ile statikçinin alacağı maaş ne kadar değişir? Bana hangisi nasıl bir deneyim ve gelecek vaad eder? Lütfen bana yardımcı olur musunuz. Şimdiden Teşekkürler ..

  • bpakman dedi ki:

   Bu belkide hayatınızı kökünden etkileyecek bir karar. Onun için kendiniz karar vermelisiniz. Ben sadece neyin ne olduğunu anlatayım.

   Statikçi olursanız ofiste çalışırsınız. Şantiye görmezsiniz. Bu süre zarfında uygulama tecrübeniz olmaz. İşin devamlılığı çalıştığınız büronun iş almasına bağlıdır.

   Teknik ofisçi olursanız genellikle şantiyede çalışırsınız. Şantiye bitince işveren sizi ya merkez ofise alır ya başka şantiyeye gönderir ya da işten çıkartır. Teknik ofiste de çok fazla saha uygulaması tecrübeniz olmaz. Şantiye ofis kağıt işleri tecrübeniz çok olur. Belki de sadece mesela iş programında Primaverada çalışırsınız ve sadece Primavera tecrübeniz olur. Ama o da önemlidir. İyi bir Primaveracı aranılan bir mevkidir. Meraklıysanız ya da işin gereği arada sahaya gider ne oluyor diye bakarsınız. Ama fiilen uygulama tecrübeniz pek olmaz.

   Zaten inşaat mühendisi ya 1. projeci olur, şehirde çalışır, 2. ya paper-workçü yani projecilik dışında ofisçi olur bu durumda şehirde ya da şantiyede çalışır 3. ya da şantiyeci olur, inşaat neredeyse orada çalışır. Bunlar sayfalarımda geniş şekilde anlattım. Bayan olarak projecilik daha uygun görünüyor. Bayanlar genelde projeci oluyor. Proje yoğun kafa yorucu iştir ama tozu, toprağı, çamuru, gidişi gelişi, mahrumiyeti, taşınması vb yoktur. Teknik ofisçi olan bayanlar da son zamanlarda artmaya başladı.

   Bu arada şunu da ekleyeyim. İyi bir teknik ofisçi ve şantiyeci projeden anlamalıdır. Sıkıştığında Autocad ile basit de olsa mesela bir temel projesi çiziktirebilmelidir. En azından önüne gelen Projeyi okuyabilmelidir. Bunu yazdım diye ben önce projeci olayım sonra şantiyeye geçerim diye de düşünmeyin. Zira yeni bir iş başvurunuzda sizin sadece proje tecrübeniz var diye şantiye veya teknik ofis ihtiyacı olanlar bu gibi işleri hiç görmediğiniz için size burun kıvırabilirler.

   Maaşa gelince genelde projeciler az alır. Bunu sırasıyla Merkezde çalışanlar, Teknik ofisçiler ve şantiyeciler izler. Şantiyenin yerine, mahrumiyetine, zorluğuna göre maaş artar. Aslında maaşı artıran faktör taleptir. Sizin yapacağınız işe mühendis kolay bulunuyor mu bulunmuyor mu? Ona bakar. Para da farkediyorsa belki hesabınızı ona göre yapabilirsiniz.

   Bir de Erzurum kışın bir hayli soğuk olur. Eskiden orada kış ayları şantiyeler bahara kadar kapanırdı.

   Sonunda kararı siz vereceksiniz. Ben size şunu tercih edin diyemem.

 197. Seval dedi ki:

  hocam elinize sağlık yazınız çok güzel olmuş. bir sorum olacaktı. İtalyanca öğrenmek bana neler katar acaba? erasmus ile gitme durumum olabilirde merakımdan soruyorum 🙂

  • bpakman dedi ki:

   1. Türkiye’de faaliyet gösteren/gösterecek bir İtalyan şirketinde, ihtiyaç olursa, iyi maaşla çalışabilirsiniz.
   2. İtalya’ya giderseniz iyi olur ancak orada herkes İngilizce konuşur İngilizceniz varsa pek farketmeyecektir.
   3. Dil dildir.

   Başka bir faydası olmaz.

 198. Anıl dedi ki:

  Bülent bey ben bu sene üniversite sınavına girdim ve inşaat mühendisliği okumakta kararlıyım ama bu meslekte bana yardımcı olacak 2. yabancı dile karar veremiyorum sizce şu zamanlarda İngilizce’nin yanında hangi dil bana faydalı olur. Yani siz şuan üniversiteye geçmiş olsanız hangi dili
  tercih ederdiniz.

 199. mehmet öğmen dedi ki:

  merhabalar..bu sene inşaat mühendisliğini yazmayı düşünüyorum..gerçekten istiyorum bu mesleği. fakat devlette mi özelde mi okuyacağıma karar veremedm. devlette istediğim üniversiteler gelmiyo. özelde de %50 burslular geliyor çoğu yerin..şuan için aklımda olan istanbul gelişim üniversitesi..sizce nerede okumalıyım??

 200. Kemal dedi ki:

  hocam benim bi sorum olacak bu ofistemi şantiyedemi çalışacağına kendinmi karar veriyorsun yoksa patronmu gönderiyor

  • bpakman dedi ki:

   Alternatif(ler) olacak ki kendi seçimini kendin yapacaksın. Bu günlerde piyasa bu kararı mühendisin almasına pek imkan vermiyor. Yani iş neredeyse oraya. Genelde durum bu.

 201. Kemal dedi ki:

  sağolun

 202. Kemal dedi ki:

  peki devlete atamalar hakkında bilginiz varmı 4 sene sonra ihtimaller düşer mi

 203. fırat dedi ki:

  hocam merhaba.. ben bu sene üniversite sınavına girdim ve sonuç 20 bin geldi. mühendisliklerle fazla bir alakam fazla bilgim yok yıldız teknik inşaat tutuyor ama.onun için size bi kaç sorum olacak. sizce bu üniversitenin diğer ünilere karsılık ayrıcalıkları nedir(inşaat mühendisliği olarak)? inşaat mühendisliğinin 5 yıl sonraki hali nasıl olur? bide bana öğrenebileceğiniz geleceği olan mühendislilkler var mı ? şimdiden teşekkür ediyorum.. cevap verirseniz çok iyi olur çok kararsızım 🙂

  • bpakman dedi ki:

   Yıldız Teknik Üniversitesi iyidir. Piyasada tercih edilir. Türkiye’de inşaat mühendisliğinin 5 yıl sonrasını kim bilebilir? Diğer mühendislik alanları hakkında yorum yapacak kadar içlerine girmedim. Kolay gelsin.

 204. osmangazi dedi ki:

  Yazınız çok güzel olmuş. Makine mühendisliği ile inşaat mühendisliği arasında gidip geliyordum. Bu yazıdan sonra inşaat mühendisliğinin bana uygun olduğuna karar verdim. Teşekkürler 🙂

  • bpakman dedi ki:

   Burada mühendisliklerin karşılaştırmasını yapmadım ve dolayısıyla inşaat en iyisidir diye birşey empoze etmedim. Olumlu yanları yanında olumsuz yanlarını da anlatmaya calıştım. Siz elbette diğer alanı da iyi araştırmışsınızdır. Kolay gelsin.

 205. nur dedi ki:

  merhaba ben bu sene inşaat muh. yazmayı düşünüyorum yanlz belirli korkularım var .ilk olarak unv kız inşaat muh az bulunduğu söyleniyor tek başıma da kaalmak istemiyorum İkincisi ve benım için asıl önemli olan şantiyede ne tür zorluklarla çalışılıyor yanı staj veya öğrenim süresince işçi gibi yükseklerde birşeyler yapmak mı yoksa yapılmasını denetlemek mi ya açıkçası şantıye şefi ne yapar ve nasıl koşullarda çalışır.Cevaplarsanız çok sevinrm şimdiden teşekkür ederim.

  • bpakman dedi ki:

   Üniversitelerin inşaat bölümlerinde kızların erkeklere oranı düşük. Piyasada da böyle. Öte yandan bayan inşaat mühendislerinin ille de şantiyelerde çalışmaları gerekmiyor. Proje işlerinde, teknik ofislerde rahat şartlarda çalışıyorlar. Şantiye şartlarını yazılarımda ayrıntılı okuyabilirsiniz.

 206. Osman dedi ki:

  Merhaba. verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum ben bu yıl üniversite sınavına girdim 1800. oldum hayalim inşaat mühendisliğiydi şimdi herkes bana bu puanı inşaatta ziyan etme tıp ya da odtü elektrik elektroniği tercih et diyor boğaziçine de girersem dereceyle girmiş olacağım çevrem ilerde iş bulamayacağımı inşaat mühendislerinin boşta gezdiğini çok düşük maaşlarla zor şartlarda çalıştığını söylüyorlar benim de şu an aklım çok karışık ve kararsızım iş bulamamaktan kaygılanıyorum boğaziçine dereceyle girmemin iş bulamamda etkisi olur mu üniversiteden sonra beni çok zor günler mi bekliyor ya da tıp veya elektrik elektroniği mi seçmeliyim yaşam şartlarım hangisinde daha güzel olur bugün tercih yapmayı düşünüyorum cevabınızı bekliyorum

  • bpakman dedi ki:

   Ülkenin durumuna paralel olarak İnşaat mühendislerinin durumu da iyi değil. İşsizlik düşük maaş gerçek. Konut sektöründe kredi faizleri düşünce inşaat sektöründe canlanma oluyor. Piyasada üniversiteye giriş derecesinden çok mezuniyet derecesine bakılır. Yeni mezunlarda aranan iyi bir üniversite ve yabancı dil bilgisidir. Mezuniyet derecesi de bunları izler. Boğaziçi inşaata girecekseniz ingilizceyi de iyi öğrenirseniz İstanbul piyasasında bugün olsa iş bulursunuz. 4-5 yıl sonra piyasa ne olur, maaşınız ne olur onu kimse bilemez. ODTÜ, İTÜ, BÜ inşaat mezunları daha avantajlı.

   Tıp ve elektronik konusunda birşey diyemem. O sektörlerin içerisinde değilim. Tıp, elektronik mezunları ne yapıyor, nasıl geçiniyor herkes ne biliyorsa ben de onu biliyorum. Onlara bizzat sormanız daha iyi olur.

   Benim burada yaptığım inşaat mühendisliğini anlatmak. Olun olmayın diyemem. Hepsini inceleyip kararınızı siz vereceksiniz.

 207. ertugrul dedi ki:

  merhaba bende bu bölümü istiyorum ve amerikada çalışmak istiyorum,çalışma alanı oralarda genişmi acaba ?

  • bpakman dedi ki:

   ABD de inşaat mühendisliği yapmak için oranın standardlarını bilmek gerekir. Tabii bir de yeşil kartı olmak.

 208. opal dedi ki:

  yorumları okurken sayfanın sonunu getiremedim 🙂 ama tüm soruları içtenlikle cevaplamışsınız. paylaşımlarınız için teşekkürler

 209. Serda dedi ki:

  İnşaat mühendisleri öğrencileri için 2.anadal yani ÇAP yapmayı önerir misiniz? Önerirseniz hangi mühendislikler inşaat mühendisliği için 2.Anadal olarak önerirsiniz? Çevre Mühendisliği, harita, ya da mimarlık gibi bölümlerde 2. anadal yapmış kişilerin iş bulma konusunda avantajları ya da dezavantajları var mı?

  • bpakman dedi ki:

   O süre zarfında çalışıp tecrübe kazanmak daha avantajlı olur. Ama inşaatta okumaktan pişmanım ya da pek memnun değilim diyorsanız o zaman olabilir.

   • Serdar dedi ki:

    Şu an elimde çap yapmak için yeterli puana sahibim. Bende en azından bu şans elime geçmişken en azından başvuru şansımı değerlendiriyim diyorum. Kısacası Türkiye’nin en iyi teknik üniversitelerinden birinden 2. bir diploma sahibi olma fırsatını kaçırmak istemiyorum. O yüzden en azından harita, elektirik, çevre mühendisliği gibi bölümlerden inşaat sektörüyle yakın alakası olan bölümler hakkında bilgi sahibiyseniz, yardımcı olursanız sevinirim.

   • bpakman dedi ki:

    Harita ve çevre yakın ilişkilidir.

 210. AHMET dedi ki:

  HOCAM BEN BU SENE GAZİANTEP İNŞAAT MUHENDİSLİĞİNİ YENİ KAZANDIM.ÜNİVERSİTENİN TABİ KATKISI ÇOKTUR.AMA GAZİANTEPTEN MEZUN BİRİ İÇİN İYİ BİR İŞ İMKAN DURUMU NASILDIR? ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM

  • bpakman dedi ki:

   4-5yıl sonra ne olur bilemem ama günümüzde mühendis ararken genelde okula bakılıyor. Türkiye piyasasından uzak olduğum için tercih edilmeyen okullar var mı varsa hangileri, bilgim yok.

 211. Damlaece dedi ki:

  Öncelikle yazınız için teşekkür ediyorum, artılarıyla eksileriyle ele almanız bu mesleği tanımak için çok yararlı olmuş. Sormak istediğim bi sorum var.. Ülkemizde mühendislik alanında ki özellikle inşaat mühendisliği alanında her yıl bir çok mezun veriliyor ve bir o kadar insan da bu eğitimi almak istiyor. Tüm bu şartları göz önüne aldığımda diploman para getirir olgusunu pek doğru bulmuyorum. Bu sene inşaat mühendisi olmak üzere üniversiteye kayıt yaptıracağım ancak çok fazla mezunun olduğu bu sektörde bir bayan olarak da iş bulmak beni biraz korkutuyor. Babam bu sektörde ve hakediş saha raporları ihale gibi kavramlara pek de yabancı değilim. Ancak bunları hayatımın geri kalanında meslek olarak edinmek istediğimden emin değilim henüz.. Bunları anlatmamın nedeni soracağım soruyla ilgili olması.. Sizce babamın desteğini ve bilgilerini kullanarak bu bölümü okumalı mıyım, bir bayan olarak geleceğim olabildiğince garanti altına alınmış olur mu? Bilginizi paylaşırsanız çok memnun olurum, şimdiden teşekkür ederim..

  • bpakman dedi ki:

   Bahsettiğiniz kavramlar ofis işleri. Ofiste çalışmak o kadar zor değil. Babanız da yardımcı olur elbette.

 212. Yunus Parlak dedi ki:

  Çok Güzel açıklamışsınız teşşekürler. Ben inşaat mühendisliği okumayı düşünüyorum fakat Çizimim ve matematiğim çok iyi deyil problem olurmu? bide yurt dışında Rusca dilinde okuyorum bunun bana bir faydası olurmu.

  • bpakman dedi ki:

   Autocad öğrenir çizimleri onla yapar matematiği de hesap makinesiyle halledersiniz 🙂 Rusçanın çok faydası olur.

 213. Semih Kafkas dedi ki:

  Güzel yazı için çok teşekkürler,oldukça ilham verici buldum. Yurtiçinde çalışmayı neden uygun bulmadınız ? Yurtiçinde azami para kazanabileceğim ortamı yaratma ihtimalim sizce nedir ? Yurtdışında maaş rakamları hayli yüksek olmasına rağmen yurttan,aileden uzak kalmak sizi ne kadar etkiliyor ? Patlatma mühendisliği hakkında fikriniz nedir ?

  • bpakman dedi ki:

   Yurtiçinde de ülkede yatırımlar yapılıyorken uzun yıllar çalıştım. Yurtiçinde azami parayı serbest çalışarak kazanabilirsiniz. Bunun ihtimali ülkenin ekonomik durumuna ve size bağlı. Gurbet bahsettiğiniz açıdan çok zordur. Patlatma mühendisliği ihtiyaç duyulan bir alan. Tünellerde müteahhitler bu işi bilen jeoloji mühendislerine yaptırıp istihdamdan kar ederler.

 214. bülent bey ben bundan 2 sene önce bir şantiyede 1500 tl alıyordum şimdi maaşım 4000 tl oldu yani 2 yıl sonra boyle oldu tabiki ben çok azimliyim bülent bey herkes benim gibi olamaz 10 yıl sonra da maaşım en kötü 5000 tl olur diyebilirim bülen bey siz ne diyeceksiniz bu durumu 🙂 🙂 🙂 ???

  • bpakman dedi ki:

   Olması gereken bu ama günümüz piyasa şartlarında kolay olmuyor. 10 yıl sonrasını ah bir bilsem 🙂

 215. Mahmut dedi ki:

  Merhabalar hocam, odtü inşaat 2. sınıf’a geçtim ben de bu sene, mezun olduktan sonra şantiye dışındaki çalışma olanakları hakkında biraz daha bilgi vermeniz mümkün mü, şunu sormak isityorum; Şantiye tecrübesi olmazsa olmaz diyenler var fakat sabahtan akşama kadar sahada işçilerin başında olmak, bunun yazı var kışı var… biraz ürkütüyor. Planlamacı kısmını düşünür isek hem salt masabaşı olmayan hem de şantiyeci kadar sahada kalmayan bir pozisyonda çalışabilir miyiz? Hani tabii bölümü de artık bırakmak istemiyorum fakat autocad vs. çizim progmalarında da kendimi istekli göremiyorum… Sadece 2 seçeneğim mi var:
  1-) Şantiyeci olmanın zorluklarına katlanılacak, her gün 8 saat beton, çimento ortamında surviive edicez…
  2-) Ya da projeci olucaz, çok iyi çizim bilicez, autocad programını vs. avucumuzun içi gibi yani…?
  Bense daha çok toplantı, işin maliyeti, gidişatı hakkında çözüm üreten bir pozisyonda (yönetici mi oluyor artık, bilmiyorum) çalışmak istiyorum… Tavsiyeniz ne olur?

  • bpakman dedi ki:

   Başlangıçta pozisyonlar:
   Saha mühendisi; Çoğu zamanı inşaat sahasında geçer. Proje yapmadıkça projeleri iyi okuyamayabilir. Teknik ofiste çalışmadıkça paperwork-kağıt işlerini kolay kolay yapamaz.
   Şantiyede teknik ofis mühendisi; Arada ne oluyor diye sahaya bakabilir. Onun dışında zamanı masada geçer. Planlama, cost control, hakediş, yazışma, sözleşmeler, claimler, taşeron takibi, proje arşivleme/koordinasyonu vb. yapar. Uygulama tecrübesi bir miktar olur, özellikle meraklıysa.
   Yukarıdaki iki pozisyon kontrollukta göreceli olarak müteahhitliğe göre daha hafiftir ama çok fazla fiili tecrübe sağlamaz. Devlet memuru olarak şantiye kontrolluğunda iş ağırlığı ve sağlayacağı tecrübe daha da azdır.
   Projeci; Tamamen masada zamanı geçer. Şantiye ofisinde veya şehirde büroda. Şantiyede çalışmadıkça uygulama ve inşaat yönetimi konusunda bilgi sahibi olamaz. Şantiyede meraklıysa biraz uygulama tecrübesi edinir.
   Memur olarak devlet dairesinde; İşin ağırlığı da tecrübe getirisi de çok azdır.
   Biraz tecrübe gerektiren pozisyonlar:
   Merkez mühendisi; Şantiye koordinasyonu ile ilgili merkez ofiste oturur şantiyeye gidip gelir, gittiğinde şantiyede veya yakın şehirde kalır. Daha önce şantiyede çalışmış olanlar tercih edilir. Şantiyenin işçi, teknik eleman, malzeme ihtiyaçlarını koordine eder. İdare ile sürekli temasta olur, İdaredeki işleri takip eder.
   Teklif mühendisi; Sürekli ihalelere giren şirketlerde. Zamanın çoğu merkez ofiste geçer. Arada yer görmeye falan gider. Fiyat analizleri hazırlar, ön iş programı, maliyet hesabı yapar, metraj çıkarır, method statement ve ihale dosyasında istenen diğer belgeleri hazırlar. Piyasayı yani işçilik, malzeme fiyatlarını, adam-saatleri bilebilmesi için daha önce şantiyede çalışmış olanlar tercih edilir. Aksi takdirde büroda tecrübeli üstleri tarafından yetiştirilmeleri gerekir.

 216. emrah berk dedi ki:

  Bülent bey yazınız için öncelikle teşekkürler. Ben yeni mezun inşaat mühendisiyim. Kafamı meşgul eden ve korkutan sorular var. Yeni mezun olduğum için deneyim sizim çalışmaya başlayacağım yer bunu bilip ona göre davranır mı? Yurt dışında çalışmak yeni mezun için çok mu zordur? Ayrıca Rönesans firması hakkında görüşleriniz nelerdir ? Yurt dışında çalışanlarını rahatlığı saylayan bir firma mıdır? Enkadaki gibi her şey öğretilmeye çalışılan yermidir? Cevaplarsanız sevinirim.Teşekkürler.

  • bpakman dedi ki:

   Çalışacağınız firma elbette yeni mezun olduğunuzu bilerek size ona göre iş verecektir. Gurbet elbette ki zordur. Ama iyi tarafı insanın görgüsünü artırır. Rönesans ve Enka iyi firmalardır. Memnun olanları da biliyorum olmayanları da. Bu gibi işler biraz da şans. Her şeyin öğretilmesi her zaman mümkün olmayabilir iş bölümü göz önüne alındığında. Biraz da siz gayret edeceksiniz.

   • emrah berk dedi ki:

    Bir şey daha sormak istiyorum. Yeni mezun biri Rusya’da ne kadar maaşa başlamalıdır? (rönesans firması olarak düşünülürse)

   • bpakman dedi ki:

    Zannedersem en az 2000 dolar verirler.

 217. Dosell dedi ki:

  Merhaba.öncelikle yazınız için çok teşekkürler çok güzel bilgilendirici bir yazı.benim sorum çoğu kişinin hayali yapsat işine girmekle ilgili.şu an üniversitede eğitimim devam ediyor.tabi üniversitede inşaat mühendisliğiyle ilgili pek bişey öğrenilemediği kesin bir şey artık.yaratıcılık, uygulama, deneyim aktarma sıfır nerdeyse.bu yaz stajımı yapıyorum ama orda da ilgi sıfır ne kadar şantiyeyi gezsem de bi şey öğrenebildiğim yok.genelde kendimi internetten okuduğum bilgilerle izlediğim video/belgesellerle geliştiriyorum.amacım okulu uzatmadan en kısa zamanda bitirip diplomayı alıp askerliği de hallettikten sonra erken yaşta işe atılmak.hedefim de bi kaç sene işte çalışıp tecrübe edindikten sonra yapsat işine girmek.ilk yapmak istediğim bi arsa sahibiyle anlaşıp sermaye ne kadar yeterli olursa 2-3 apartmanla başlayıp bunları sattıktan sonra (eğer satılabilirse) devam etmek.sorularım şunlar:

  1-)Kendi işimi yöneticek kadar tecrübe edinmek için en az kaç sene hangi büyüklükte yerlerde çalışmalıyım.aslında inşaat mühendisliğine dair her şeyi öğrenmeme de gerek yok.sadece işi kontrol edebilicek düzeyde bilgi, belediye belgelerini hazırlayacak, durumu düzenleyebilicek, gereken malzemeleri/işçileri nerden alıcağımı çalıştırıcagımı bilicek kadar bilgiden bahsediyorum.sonuçta gerekliyse biraz tecrübeli bir inşaat mühendisi çalıştırabilirim maaşla.daha çok ticaret bu aslında.

  2-)Bu tip bir işe ilk nasıl girilir.dediğim büyüklükte (çok büyük olmayan) bir işe girebilmek için yaklaşık ne kadar sermaye gerekir?tabiki de tam bi sayı söylemenizi beklemiyorum sonuçta kesin konuşmuyorum ve bu hesaplar metrekare hesabıyla yapılıyor ama yaklaşık sayılar vericek bilginiz eminim vardır.yada hesapı yapmam için gereken bilgiler ( para/m2).

  3-)Arsa sahibiyle nasıl anlaşılır.arsa fiyatları çok yüksek şehir dışı olsa bile.küçük arsalar bile muhteşem fiyatlarda.genelde kat karşılığı çözüm oluyor tabi.arsa nasıl bulunur, neye göre seçilir, bunların piyasa fiyatları nasıl araştırılır.istanbul dışında iş yapmak karlı mıdır marmara bölgesi içinde de tutunabilir miyim?

  4-)Diyelim bunların hepsi tamam.nerden nasıl başlanır.işçiler nasıl neye göre nerden tutulur.güvenilir bi ekip nasıl seçilir.sırasıyla gereken belgeler nelerdir.iş genel olarak bölüm bölüm nasıl ilerler(kabasından incesine kadar) raporlarla birlikte?belediyenin istediği bütün belgeler nelerdir?ve belediyenin çıkarabileceği zorluklar?

  Daha sonra piyasa fiyatlarına göre satım aşaması tabi.bunların hepsi planlı olması lazım gelirlerin giderlerin satıştan sonra elde edilebilicek paranın yaklaşık olarak hesaplanması lazım.tabiki süprizlerle karşılaşıabilir ama ben bu işin iyice planlandıktan sonra ve emek verildikten sonra yüreyibileceğine inanıyorum.ömrüm boyunca maaşlı bi işte devam etmek istemiyorum riske girmek istiyorum ilerde.bu sorduğum soruya aslında yazsanız yeni bir sayfa bile yazabilirsiniz çünkü detaylarıyla çok güzel anlatılabilir ve anlatıcak çok şey var çok bilgi var.bunları merak eden çok kişi olduğunu biliyorum.ama ne kadar uzun ve detaylı bir cevap yazarsanız o kadar sevinirim.şimdiden teşekkürler.

  • bpakman dedi ki:

   Madem yapsatçılığı kafanıza koydunuz tek yapacağınız şey bir yapsatçının yanında icabında boğaz tokluğuna çalışıp herşeyi öğrenmek. Yapsatçı bulamazsanız toplu konutçu, kentsel dönüşümcü de olur. Onu da bulamazsanız herhangi bir bina inşaatı müteahhidi bulmalısınız. Bu sorduklarınızın hepsini öğrenirsiniz. Bilmeniz gereken en önemli şey MALİYET. Bu da işçilik, malzeme piyasa fiyatları, proje, ruhsat, vergi vb. ödemeleri demektir. Yapsat sözleşmesi şartları. Bürokratik işlemler ve maliyetleri. Bunları çok iyi bileceksiniz. Özellikle kar malzeme alımından elde edilir. Bir de dairelerin piyasa fiyatları. Kabası bitmiş, iskan alınmış. daireleri kaça satarsınız. İş Programı yapıp önünüza para akış diyagramı çıkaracaksınız. Buradan nakit ihtiyacınızı görecek, işin başında koyacağınız sermaye, hangi zamanda kaça daire satıp ara ödemeleri yapacaksınız, iş bitince ne kar edeceksiniz? Arsa sahibine ne vereceğiniz zaten o çevrede bellidir. Kimi yer var arsa sahibine % 70 verilir kimi yer var % 30. Ben yıllardır yurt dışındayım. 4 yıl önce bir kaç ay boş kaldığımda bir ev yaptırdım. Orada bütün maliyetleri öğrenip 2. evin hesabını yaptım. Baktım kar mar yok. Vazgeçtim. Şu anda Türkiye piyasasını hiç bilmiyorum.

 218. acemi mühendis dedi ki:

  Efendim iyi günler.Yazınız harika.Alttaki yorumlar ise bana tokat gibi geldi.Ben 2. sınıfa bu yıl başlayacağım.kafamda kurduğum birkaç yol haritası vardı fakat yazınız ve yorumlarla yerle bir oldu bunlar.suan ne yapacağımı bilmiyorum. okudugum okul çok prestijli değil. bu çok büyük bir eksi midir? sudan çıkmış balık gibiyim. Bana okulu bitirene kadar sezonu ve yaz aylarını nasıl değerlendirmemi önerirsiniz. Teşekkürler.

  • bpakman dedi ki:

   Maalesef mevcut ortamda hiçbirimiz iyimser olamıyoruz. Keşke sadece okul sorun olsa. Yine de iyiyi temenni edelim. Yapabileceğimiz bu.

 219. AHMET dedi ki:

  Hocam ben bu sene hazırlık okuyacağım.İngilizcenin yanında arapçayı da öğrenmeyi düşünüyorum.Ortadoğu malum inşaat mühendisi lazım.Sizce yurtdışındaki çalışma planım doğrumu?

 220. AHMET dedi ki:

  Saolun verdiginiz bilgiler için.Hocam bir de bu sene hazirlik okuyacagim.Bu sene yi boş gecirmek istemiyorum.Benim için tavsiyeleriniz neler? Ne ogrensem kardir 🙂

  • bpakman dedi ki:

   İnternetten inşaat ile ilgili daha çok pratiğe yönelik bilgileri okuyup hazmetmeye çalışın. Mesela şantiye nasıl kurulur gibi.

 221. yaşar dedi ki:

  merhabalar..öncelikle verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler sınavdan önce deil inşaat mühendisliği mühendislikle i ilgili hiçbir yeri düşünmüyordum.Fakat sıralamam 29 bin olunca mühendisliğe yöneldim yıldız tekniğin ikinci öğrenim elektriği makinası tutuodu ama türkiyede inşaat müh daha çok iş yapacağını düşünerekten tercih ettim.şansıma bu sene inşaat 2. öğretimi yıldız kapattı.Bende egeyi tercih ettim daha çok ODTÜ İTÜ YILDIZ BÜ ön plana almışsınız sizce ege üniversiteside bu üniversiteler içinde yer alamaz mı? Ege araştırıp,bu bölümdeki insanlarla konuştum.Türkiyede işletme eğitimide vern tek üniymiş inşaatın yanında yöneticilik sertifikası tarzında bişeyede sahip oluyormuşuz birde okula alım 70 kişiyi geçmemiş.Birde ege yurt dışına erasmusla en çok öğrenci gönderen üniversiteymiş.Sizce bu olanakları sayesinde Ege bu saydığınız üniversiteler arasına girebilir mi yorumlarınız benim için çok önemli şimdiden çok teşekkür ederim.

 222. ömer dedi ki:

  ben lise 1 öğrencisiyim bu konular hakkında araştırma yapmayı seviyorum inşaat mühendisliği iyi bir meslek gibi görünüyor sivasın en iyi 4 okulundan birinde okuyorum ama herkes maaşı sıkıntı yapıyor yurt içinde maaşı az diyorlar yurt dışı iyidir diyorlar ama karamsarım ben sadece şuan ki çalışmama bakıyorum ingilizcem zayıftır bana bilgi verebilirmisiniz

 223. delal dedi ki:

  tunceli üniversitesinde okuyorum inşaat mühendisliği 3, sınıf öğrencisiyim okul bitince ırak’a gitmeyi düşünüyorum orada kendimi geliştirebilir miyim?

  • bpakman dedi ki:

   İsterseniz geliştirebilirsiniz elbette. İşe de bağlı.

   • delal dedi ki:

    ilk önce ırakta çalışıp ordan da avrupa ülkelerine gitmeyi orada tam anlamıyla iyi bir mühendis olup türkiye çalışmayı düşünüyorum ingilizce + hangi dili öğrenmem gerek

   • bpakman dedi ki:

    Avrupa’da nasıl iş bulmayı planlıyorsunuz?

 224. mahmut dedi ki:

  Hocam inşaat muhendisliginin durumu kotu diyorsunuz ancak her yer de iş var.Mesela inşaat odalarinda diplomani gotur basla ise tabi maasi biraz az oluyor baslangicta fakat isi bilen biri olunca yani derslerini iyi calismissan sendwn vazgecmiyorlar ve bir de yurt disinda da cok is var

 225. mahmut dedi ki:

  bir de hocam bu tecrube kaazanmak nasil bir sey herkes tecrubeli olursan is bulursun diyor.Yurt disinda afganistanda ingilizce yetiyormus hocam dogrumu bu ??

  • bpakman dedi ki:

   Araba kullanma tecrübesi edinmek gibi. Hani önceleri 1-2 vuruk, motor hasarı olur sonra kendiniz de şaşarsınız yahu ne iyi kullanıyorum diye.
   Amerikalılar orada oldukça Afganistan’da İngilizce geçerli dil. Bir de Dari’ce olsa iyi olur, çarşıda pazarda ve işçilerle iletişim açısından.

   • mahmut dedi ki:

    iyi o zaman afganistandayiz 🙂 4 bin dolar maaş var deniyor.tabi biraz tecrube ogrenmeli.stajlarda ogrenilir mi acaba :))

   • bpakman dedi ki:

    Elbette öğrenilir. Ama Amerikalılar bir süre sonra Afganistandan çekip gideceklerini iddia ediyorlar.

 226. mahmut dedi ki:

  Hocam gene ben :)) hazirlik da okudugumu soylemistim.Program ogrenmek istiyorum.Ne ogrenecegim hakkinda yazarmisiniz??

  • bpakman dedi ki:

   Word,Excel, Autocad olmazsa olmaz programlar. Ayrıca iyi bir bilgisayar bilgisi gerekli.

   • mahmut dedi ki:

    Hocam autocad dan sonra ikinci bir program ismi verebilirmisiniz isime yarayabilecek ve de 2 prigram bilmek ne kadar iyi olur? sorularimi cevapladiginiz icin size sonsuz sukranlarimi sunuyorum eger sorum olursa burdayim:)

   • bpakman dedi ki:

    Primavera. Elbette 2 bilmek 1 bilmeye göre avantajlıdır.

 227. mahmut dedi ki:

  Hocam ben cift anadal yapmak istiyorum.İlk yil ortalamamin 4 uzerinden 3 yapmam gerek en az ve su an hazirliktayim.İlk senede gorecegimiz derslere nasil calisayim.Ve statik diye bir ders varmis zor diyip duruyorlar siz ne diyorsunuz ? eger cift anadal yapmaya hak kazanirsam hangi muhendisliki seceyim? elektrik-elektronik makine siz ne diyorsunuz?

  • bpakman dedi ki:

   İnşaat bölümünde okuyorsanız statik dersini alırken zaten hoşlanıp hoşlanmadığınız belli olur.

 228. Ali KOCAKAYA dedi ki:

  Açıktan inşaat mühendisi ataması ilanlarını ararken sizin sayfanız ile karşılaştım. Yazınızı severek okudum. Elinize sağlık.

 229. mahmut dedi ki:

  Hocam zimdi dediginize gore cift anadal yaparsam makine muhendisligi uzerine yapin diyorsunuz.Universitemde endustri tekstil elektrik-elektronik makine fizik gida uzerine cift anadal yapma hakkim var.Ben elektrik-elektronik yaparsam belki degisik bi muhendis olurum.Ne biletim insaat-elektronik farkli projelere imzalar makineye gelince sanirim o da ayni kosulu saglar.Hangisi onde olur bilemedim.Tabi benim uzmanlasacagim bolgeye gore degisir tabi de diger muhendisliklerin bir amaci yok sanirsam yani dusunceleriniz tam ne bu konuda yoksa gerek yok diyormusunuz cift anadala zaten yan dal akademusyenlik icin gecerli bi olay.

 230. Kerem dedi ki:

  Sayfaniz cok bilgilendirici elinize saglik cok guzel olmus.Bir de ben Rusca veya arapca dillerinden hangisini ogrenmeye baslayacagima karar veremiyorum.İki dilin gelecegi iyi ancak ben rusca yi onde goruyorum bu konu hakkinda siz ne dusunuyorsunuz?

 231. Ayhan dedi ki:

  Bülent Bey merhaba, inşaat mühendisliği 1. sınıftayım, sayfanızı uzun zamandır takip ediyorum ve gerçekten cok mutluyum sayfanızla karşılaştığım için, paylaştığınız yazıların yakından takipçisiyim. size 2 sorum olacak. okuldan bir hocamız 4 tane program ismi söyledi öğrenmemiz gereken isimlerini tam hatırlamıyorum yanlış yazabilirim o yüzden: numerik analiz, plaxis, midas gts, primavera. özellikle numerik analiz çok önemliymiş doğru mu? bu programlar ne derece önemlidir ve hangilerini gerçekten öğrenirsek bize önemli şeyler katar? 2. sorum üniversitenin bu yıllarında neler yapabiliriz ileride iyi bir mühendis olmak için bize neler önerirsiniz? sizin gibi başarılı bir mühendisten bilgi ve yorum almaktan gurur ve mutluluk duyarım. cevaplarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. İyi geceler…

  • bpakman dedi ki:

   Primavera gerekli olur şantiye teknik ofisinde çalışırsanız. İnternetten inşaatla ilgili pratik bilgileri okuyabilirsiniz, beton, izolasyon, asfalt gibi. Dil de öğrenmeye çalışın. O daha gerekli.

 232. Kerem dedi ki:

  Bu iki dilden birini ogrensek ilerde rahatca is bulabilirmiyim?

 233. Onur dedi ki:

  Yazınız için için teşekkür ederim çok açıklayıcı olmuş ama bi sorum olacaktı. Şu an üniversitede birinci öğretim okumaktayım ama ikinci öğretim aynı seviyede daha iyi bi şehre geçiş yapmayı düşünüyorum ama çevremdekiler işverenlerin ikinci öğretimi gözardı ettiklerini söylüyorlar. Bende sektörü bilmediğim için size danışmak istedim. Bide bu değişiklik doğru bi seçim mi yanlış bi seçim mi? Okuduğum üniversite= Bayburt Üniversitesi Geçmek istediğim= Bozok üniversitesi(i.ö.)

 234. delal çoban dedi ki:

  hocam merhabalar inşaat müh.3,sınıf öğrencisiyim ve yaşım 20 okul bitince patlayıcı mühendisliği ile ilgili yüksek lisans yapmayı düşünüyorum düşüncelerinizi alabilir miyim bir inşaatcı olarak

 235. Onur dedi ki:

  Hocam merhaba yazınız çok aydınlatıcı ,öncelikle bunun için teşekkürler ediyorum. Ben ,2005 yılında Kocaeli Üniversitesi inşaat mühendisliğini bitirdim ve askerliği yaptıktan sonra babamın şirketinde, imalata yönelik demir-sac satış işini hala yapmaktayız. Bugünkü ticaretteki iş ahlakı, vadesi uzayan çekler, ticareti yapılamaz hale getirdi ve oturup düşününce bu işin çok uzun süre yapılamayacağının kanaatindeyim. İnşaat mühendisliğine dair hiç tecrübem yok. Acaba piyasada bulunan mesleki kurslara gidip , oradaki ( autocad, primavera, vs..) gibi programlara katılıp, inşaat firmalarının ofisinde çalışma imkanı bulabilir miyim? Tavsiyelerinizi bekliyorum. Cevabınız için şimdiden teşekkürler.

 236. bahtiyar dedi ki:

  Merhaba
  Iyi gunler hocam piyasalarda teknoloji fakultesi ile muhendislik arasında bir fark ortaya çıkıyormu?

  • bpakman dedi ki:

   İnşaat alanında yurt dışında teknoloji mezunu aranmıyor. Türkiye’deki durumu bilmiyorum.

 237. bahtiyar dedi ki:

  Hocam ikisinin arasında fark yok diye biliyorum . Niye teknoloji fakultesinden mezunlar aranmıyor sebebini biliyorsanız bilgi verebilirmisiniz

  • bpakman dedi ki:

   Yurtdışında olduğum yerde görmedim. Bu da çok dar bir çevre. Onun dışındakiler hakkında bilgim yok.

 238. gamze dedi ki:

  hocam merhaba ben ankara gazı unı ınsaat muhendıslıgınde okuyorum yıldız teknıge gecmek ıstıyorum tekrar sınava hazırlanıp.. sızce dogru bı karar mı suan 1. sınıftayım seneye sınava gırmeyı dusunuyorum.bır de ıngılızcem kotu sızce dıl ogrenmek ıcın yurt dısına gıtmek sart mı sız nasıl kendınızı gelıstırdınız yabancı dıl konusunda?

 239. bpakman dedi ki:

  Yıldız sıralamada Gazi’den biraz daha önde. Ingilizcemin iyi hale gelmesi Ingilterede bir yıla yakın çalışmam sayesinde oldu. Sonra da İngilizce – Türkçe teknik metinleri karşılaştırarak bilmediğim teknik ve idari kelimeleri öğrendim. Sıkça altyazılı film seyrettim.

  • gızem dedi ki:

   yıldız; teknık unıversıte oldugu ıcın gecıs yapmamı ısteyen cok kısı var sızce sart mı?