Azerbaycan’a karşı Rus-Ermeni-İran İttifakı

AZERBAYCANA KARŞI RUS-ERMENİ-İRAN İTTİFAKININ İÇ YÜZÜ

Güney Kafkasya ‘da ilginç ittifaklar oluşuyor.

Bu ittifak Rusya-Ermenistan-İran üçlüsünün Azerbaycan’a karşı oluşturduğu ortaklıktır. Rusya’nın Güney Kafkasya’ya Yerleşmesi ve kadim Türk topraklarında kendi kontrolünde bir Ermenistan eyaleti oluşturması ”Türkmençay Anlaşmasıyla” oldu.

Türkmençay Antlaşması: Azerbaycan Türkleri için yaklaşık 200 yıllık bir ayrılığının değil, aynı zamanda onların yüzyıllardır yaşadıkları ata yurtlarından zorla göç ettirilmesinin de başlangıcı oldu. Türkmençay Antlaşması şartlarına göre, Erivan ve Nahcivan Hanlıkları Rusya’ya verildi. Hâlbuki Erivan Hanlığı 1826 Rusya-İran savaşına kadar Azerbaycan’ın bir eyaleti olarak kaldı.

Hanlık 15 bölgeye ayrılmıştı: Kırkbulak, Zengibasar, Gernibasar, Vedibasar, Şerur, Sürmeli, Derekent-Parçenis, Saatlı, Talin, Seyitli-Akhsalı, Serdarabad, Karpibasar, Abran, Dereçiçek ve Gökçe. Bölge yöneticisi-Mirbölük Erivan Hanı tarafından tayin ediliyordu. Revan (şimdiki Erivan) Rus işgaline uğramadan önce 169 155 kişilik toplam nüfusun % 83,5’i Müslümanlardan oluşmaktaydı. 1829–1831 istatistik verilerine göre işgal sonrası Ermenilerin göç etmeleriyle nüfus sayısı 241 112’ye ulaştı. Artık Erivan eyaletinin toplam nüfusunun % 58,8’i Ermenilerden oluşmaktaydı. 1916 istatistik verilerine göre Erivan’da toplam nüfusun % 48’i, Zengezur’da % 53.53’ü, Yeni Beyazıt’ta % 42’i Azerbaycan Türklerinden oluşmaktaydı. Sürmelide 45 bin, Dereleyez’de ise 47 bin Azerbaycan Türklerinin yaşadığı bildirilmektedir. Tabi ki Erivan eyaletinde nüfus oranının Ermenilerin lehine değişmesindeki etkenlerden biri de savaş sonrası yüzlerce köyün dağıtılması, Osmanlı ve İran Ermenilerinin göç ettirilmesi ve 1905 katliamında öldürülmesi veya sürülmesidir. Ruslar, daima Ermenileri bir maşa olarak Azerbaycan Türklerine karşı kullanmış ve Birçok katliamlarında onlara destek olmuşlardır.

Bugünkü Karabağ sorunun çözülememesinin tek nedeni Rusya’dır
.

 • Rusya Kafkasya’da etnik kışkırtıcılık yaparak bölgeye müdahil olup, Azerbaycan ve Hazar denizinin doğal kaynaklarını kontrol etmek istemektedir.

 • Karabağ savaşı aslında bir Ermenistan- Azerbaycan savaşı değil, Bir Azerbaycan- Rusya savaşıdır.

 • Yoksa küçük ve fakır Ermenistan’ın, Azerbaycan’ı savaşlarda yenmesi düşünülemez, Azerbaycan Türkleri, Ermeni ordularını darmadağın ederler.

 • Evet, Karabağ kadim Türk yurdudur. Stalin zamanında ileride kullanılmak üzere, çeşitli ad ve şekillerle Azerbaycan toprakların bölünüp, Sovyetler dağıldıktan sonra Ruslar tarafından Ermenilere peşkeş çekilen bir Azeri Toprağıdır. Karabağ savaşında Ermeni üniforması giyen Rus 336. mekanize piyade tugayının askerleri Azerbaycan kuvvetlerine karşı savaşarak. Karabağ’ı, Şuşa’yı Hocalı’yı Ermenistan’a teslim ettiler. Ermenilerin Şuşa’da, Karabağ’da, Hocalı’da yaptıkları birçok katliamda Rusya’nın parmağı vardır.

Sözde İslam cumhuriyeti İran’a gelince,

 • Ermenistan-İran ilişkileri ortak tarih ve ortak jeopolitik hedefler üzerine kurulmuştur.

 • Hıristiyan Ermenistan ile Müslüman İran’ın, ortak “düşmanları Azerbaycan’dır.

 • İran`da 35 milyon civarında Azerbaycan Türkü`nün yaşaması, İran’ı endişeye sevk eden en büyük etkendir. İran, Bağımsız Azerbaycan’ın Irandaki 35 milyonluk Azerbaycan Türkünün bağımsızlık hareketini tetiklediğini düşünmektedir.

 • İran, Azerbaycan’ın Güney Azerbaycan Türkleri üzerindeki etkisini kırmak için, Ermenistan`la bir dizi ekonomik anlaşma imzaladı.

 • 1992 Nisan ayında Karabağ savaşının en kritik dönemlerinde İran, Ermenistan’a doğalgaz, yakıt ve ulaşım hattı sağlamak için anlaşmaya vardı.

 • Karabağ savaşının en kritik dönemlerinde İran, Ermenistan’a doğalgaz, yakıt ve ulaşım hattı sağlamak için anlaşmaya vardı.

 • Bunun en büyük delili Ermenistan`in eski Dışişleri Bakanı Vartan Oskanyan,”Karabağ bölgesinde İran`in istikrarın garantörü’’ olduğu sözleridir.

 • İran’ın ikiyüzlü poltikasına Ahmedinecat`in, İsrail yeryüzünden silinmelidir, sözleri en güzel örnektir. Ahmedinecat’a göre “ İsrail işgalci devlettir”,

 • Fakat diğer işgalci bir devlet olan Hıristiyan Ermenistan Müslüman bir ülke olan Azerbaycan’ın topraklarını işgal etmiştir.

 • Sözde Müslüman İran, Ermenistan`ı bırakın yeryüzünden silmeyi hedeflemesini, enerji ve ticaret alanında onu beslemesi bir dış politika tutarsızlığı izlenimi yaratmaktadır.

 • Bu olay bize İran`in Müslüman bir devlet değil, pragmatist bir devlet olduğunu ortaya koymaktadır.

 • İran’ın ikiyüzlü politikası bunlarla bitmiyor. Güney Azerbaycan’da yaşayan 35 milyon Azeri Türkü’nün hiçbir kültürel hakkı yokken, İranda Yaşayan Küçük Ermeni azınlığın Ana dillerinde okuma ve yazma ve İsfahan ve Tahran Üniversiteleri’nde Ermeni Dili ve Edebiyatı bölümü de bulunuyor. Ayrıca Ermenileri İranda temsil eden 4 siyasi parti ve İran meclisinde 2 Ermeni vekilleri bulunuyor. Türkiye’de özelikle Rus Avrasyacılığının sözcülüğünü yapanlar Şunu unutmasınlar,Ermenistan’ı tarihsel olarak kuran güç Rusya ve Bugün Karabağ Savaşında destekleyenin Rusya ve İran olduğu.

Kaynakça:

[1] İ. Memmedov ve S. Asadov, Ermenistan Azerbaycanlıları ve Onların Acı Kaderi, Bakü, Azerbaycan Yayınevi, 1992, s. 8.

[2] Bu konuda daha geniş bilgi için bakınız: Kirakos Gandzaketsi, İstoriya Armenii, Eski Ermenice’den çeviren: T. Ter-Grigoryan, Bakü, 1946. Suren Ayvazyan, İstoriya Rossii. Armyanskiy Sled, Moskova, Kron-Press Yayınevi, 2000.

[3] Esat Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, İstanbul, 1987, Belge yayınları, s. 3-4.

[4] Şenol Kantarcı, Ermeni Sorunu: “Ezilmiş Millet Kimliğiyle Meselenin Psikolojik Boyutu, Yeni Türkiye, Ocak-Şubat 2001, Yıl 7, Sayı 37, s. 510.

[5] Arşiv Belgelerine Göre Kafkaslarda ve Anadolu’da Ermeni Mezalimi, I, 1906–1918, Ankara, T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın No:23, s. 3.

[6] M. Hakkı Çaşın, “Ermenistan Silahlı Kuvvetleri”, Avrasya Dosyası, Cilt: II, Sayı: 4, (Sonbahar 1995–1996), s. 48

[7] Ünlü Rus tarihçisi B. Piotrovski Urartu devletinin bir Ermeni devleti olmadığını iddia etmektedir. Piotrovski’ye göre MÖ. IX.yüzyılda Ermeniler veya Ermeni soyundan olan bir kabile Urartu’nun zayıfladığı zaman hücum ederek işgal etmiş ve oraya yerleşmişlerdir. Bir çok tarihçi de Piotrovski’nin iddialarını kabul etmektedir.

[8] Bu konuda daha geniş bilgi için bakınız: F. Memmedova, Azerbaycan’ın Siyasi Tarihi ve Tarihi Coğrafyası, Bakü, 1993, Azerbaycan Devlet Yayınevi.

[9] Ayvazyan, İstoriya Rossii.., s-34-77.

Yücel TANAY  20.04.2012 http://www.millihaber.gen.tr/azerbaycana-karsi-rus-ermeni-iran-ittifakinin-ic-yuzu-makale,355.html

—————————————————-

Yorumsuz alıntıdır. Bülent Pakman. Nisan 2012. İzin alınmadan ve aktif link verilmeden alıntı yapılamaz.

Azerbaycan’da Kimlik ve Dil

YANLIŞ: Türkiye’de Azerbaycan Türklerine “Azeri” konuştukları dile de “Azerice” denmektedir.  Azerbaycan resmi politikasında bu tanımlar  “Azerbaycan Halkı”, “Azerbaycanlı” ve “Azerbaycan’ca”, “Azerbaycan Dili” şeklindedir. Bunlar külliyen yanlıştır.

Bir: Azerbaycan bir coğrafya ismidir, millet değil, Ayrıca soyu bilinen, kendine has dili olan halklar coğrafi adlarla kimliklendirilemezler. 
İki: Azeriler İran’da yaşayan küçük bir etnik topluluktur. Azeri sözcüğü, ilk defa olarak, tarihin en azılı Türk düşmanı Stalin, daha sonra ise hasta beyinli İran-Fars şovenistleri tarafından, Azerbaycanlıların Türklük şuurunu yok etmek, unutturmak için uydurulan sahte bir kimliktir. Eğer Ruslar, Çarlık ve Sovyet dönemlerinde Allah korusun Anadolu ya hakim olsalardı, orada da benzeri şekilde Egeli, Karadenizli ve İzmirli diye uyduruk milletler ve kimlikle yaratmaya çalışırlardı.

DOĞRU:  “Azerbaycan Türkleri” ve “Azerbaycan Türkçesi”.

Kurtlar olur çobanların koyunu
İtten öğrenirse, kendi soyunu
“Azerilik” komunizmin oyunu
Azeri değiliz, Türk oğlu Türk’üz!

Bahtiyar VAHAPZADE

Günlüklerimizde arada Azerice ve Azeri kelimelerinin kullanılmasının sebebi arama motorlarında daha çok o şekilde bulunabilmesindendir.

AZERBAYCAN GÜNLÜKLERİ

Bakü’ye gelmeyi düşünen “özellikle beyaz yakalı” Türk vatandaşlarına yardım için şahsi görüşler yanında bazı bölümleri kaynakları verilmiş yorumlu-yorumsuz alıntılarla derlenmiştir, tenkidi (eleştirel) ya da başka hiç bir amacı yoktur.  Yaşanmakta olan hızlı gelişimler sonucu çok şeyin değişmekte, güncelliğini yitirmekte olduğu da göz önüne alınmalı, burada yazılan her şeyin doğru ve aktüel olduğu düşünülmemelidir.  Kelimelerin çoklu anlamlarında ve ifadelerde tam bilgi sahibi olunmadan değerlendirmeler yapılması da yanlış anlamalara sebep olabilir. 

Başka yerlerde bana ait olarak gösterilen yazılarla ilgim yoktur. Özellikle fotolar eklenmiş, orası-burası, fotoları, alıntıları, linkleri silinmiş olanlarla. Özgün yazılarım sadece buradadır.

Twitter Widgets

IMG_2654Bülent Pakman kimdir  https://bpakman.wordpress.com

Bülent Pakman’ın video kanalları/arşivi:

Bülent Pakman video kanalı 1

Bülent Pakman video kanalı 2

Bülent Pakman video kanalı 3

Azerbaycan coğrafyası ve Azerbaycan Türkleri aşağıdaki günlüklerde anlatılmaktadır. Okumak için lütfen tıklayın:

Parçalanan Azerbaycan

Kuzey Azerbaycan

Reklamlar

One Response to Azerbaycan’a karşı Rus-Ermeni-İran İttifakı

 1. Nara dedi ki:

  Cox tesekkur ediremm

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s