Hindistan’da Muradabad Türkleri

Mugal kimdir nedir?

Hindistan coğrafyasında Türkler yaşamaktadır. Onlardan bazıları ben Türk’üm derken kimileri ben Mugal’ım diyor ve/veya onlar Mugal diye adlandırılıyor.

Mugal dolaylı olarak Moğol anlamına geliyor. İngilizlerin, Hindistan’ı bir süre işgal eden Emir Timur’un asalet ve göksel bir meşruiyet aradığı için kendisini Cengiz Han’a bağlamak istemesinden ve Hindistan’a gelen Türklerin içinde Moğol boylarının bulunmasından yararlanarak ve de bilinçli olarak uydurdukları bir kavram. İngilizler böylece Hindistan ve Güney Asya’nın büyük gücü Babür İmparatorluğuna Mugal demiş, Batılılar da buna uyduğundan ve çoğu Türkler de bunu kabullenmek zorunda kaldığından Hindistan’da Türk varlığı yanlış isimlendirmiştir.  Halbuki Emir Timur dönemi Hint yarımadasında 700 yıl süren Türk varlığının 2 yılını bile teşkil etmez.

Hint Yarımadasında yaşayan Türk soyluların Türkçe konuşmaması da Mugal deyimine destek sağlamış. Türkler Hint Yarımadasına ordularıyla gelmişler, bundan başka Türk nüfus göçleri olmamıştır.  Türklerin Hint yarımadasına hakim olduğu yıllarda da günümüzde olduğu gibi coğrafyanın nüfus yoğunluğu çok fazlaydı. Bu yüzden ve ayrıca Türk hanedanlarının, askerleriyle birlikte saraylara kapanmaları ve lokal kadınlarla evlenmeleri yüzünden dilleri yayılamamış, lokal diller arasında etkin olamamış, hatta tam tersi olmuş, Türkçe lokal dillerden etkilenmiş, buna bir de çoğu Türk dünyasını etkileyen Farsça da eklenince Türkçe unutulup gitmiştir.

Böylece Hindistan’da yaşayan Türk topluluklarının Mugal diye adlandırılması değiştirilmesi mümkün olmayan hakim anlayış haline gelmiştir. Öyle ki internette yabancı dildeki kaynakları hatta Türkçe kaynakları bile taramak için Mugal, Mughal yazmak zorunluluğu bulunmaktadır. Sonuçta Hint yarımadasında Türk varlığı yok edilmiş yerini etnik Moğol-Muğal-Mugal, Türk Devletinin yerini de Muğal-Mugal İmparatorluğu almıştır.

Gerçeklerden bihaber bazı cahiller bir de Muğalı telafuz hatası sonucu Mungul yapınca Hint Yarımadasındaki Türklerin esamesi kalmamış, devletleri ve kendileri Moğol olmuş çıkmıştır.

Bizim çoğu tarihçiler bile bunlarda etkilenerek, Hindistan’da kurulan Türk devletleri için Mugal, hatta “Türk-Moğol” adını kullanmayı tercih ederken bazıları Moğol yanlışlığına düşmemekle birlikte “Türk-İslam” adını kullanmıştır.

Hint yarımadasında Moğol izi taşıyan herhangi bir esere rastlamanın mümkün olmaması bile söz konusu devletlerden “Moğol” devleti olarak söz etmenin doğru olmadığının göstergelerinden biridir. Oysa, yarımadanın her yerinde Türk-İslam eserlerini görmek mümkündür.

Sonuçta Hint yarımadasında Mugal denilenlerin soyu Türktür.

Muradabad (Moradabad) Türkleri

Hindistan’da yoğun Türk nüfusun yaşadığı yerlerden biri de Delhi’nin doğusunda yer alan Uttar Pradeş eyaletinde özellikle Moradabad şehri ve çevresidir. Şah Cihan’ın oğlu Murad Bakş tarafından kurulan ve Delhi’ye yaklaşık 170 km mesafede olan Muradabad’ın merkezinde Türk nüfus nisbeten az. Muradabad’ın ilçeleri olan Amroha ve Sambhal ile merkez köylerinde çok sayıda Türk soylu yaşamakta.

Oralarda yaşayanların anlattıklarına göre: Somnath Mandir adında bir Hindu tapınağında Hindu din adamları ahlaksızlık yapıyorlardı. Somnath Mandir’e daha önce Türk Muhammed Kasım sefer düzenlemiş fakat başarılı olamamıştı. Şehrin hakimi Raja Gazneli Mahmud’dan yardım istedi. Bunun üzerine Gazneli Mahmud Somnath Mandir’in bulunduğu şehir üzerine 17 sefer düzenledi. Ancak 1024 yılındaki 17. seferde başarılı oldu. Hindu Pandit’i (din adamını) buradan çıkardı.  Günümüzde oralarda yaşayan Türklerin soyundan geldikleri Kocalar o dönemde Gazneli Mahmud’a casusluk yapıyorlardı. Hindistan coğrafyasına daha sonra Hallaciler, Tuğlaklar, Seyyidiler, İbrahim Lodi ve Babür seferler düzenlediler devletler kurdular.

Moradabad’ın güneyinde bulunan Bilari kasabasına bağlı 367 köy var. Onlardan 200 kadarı Türk nüfusuna sahip. 5 bin nüfuslu Fatehpur Has köyünde Türk nüfus oranı % 70. Köyde yaşayanlar Koca Türkü, Sünni ve Hanefiler. Köyün şeceresi tutulmuş. Kurdukları derneklerle Moradabad ve çevresindeki Türk topluluklarını araştırmışlar ve aralarında “Turk Samaj Kalyan Samiti” adıyla birlik oluşturmuşlar.

Türk soylu nüfusun yoğun yaşadığı Muradabad’ın ilçesi Amroha’da eğitim düzeyi köylerde yaşayan Türklere kıyasla yüksek. Burada Türklerin sadece erkek öğrencilere 8 yıllık medrese eğitimi veren bir okulu var.

Sambhal’da ilçe merkezinde 30 bin, köylerde 20 bin olmak üzere toplam 50 bin Türk yaşıyor. Merkezinde ve köylerde 64 farklı Türk boyu bulunmakta. Aralarından Şefik-ur Rahman beş dönemdir 300 bin oy alarak Hindistan parlamentosunun üyeliğini sürdürüyor. Büyük çoğunluğu nakliye işiyle uğraşıyor. Geçim kaynağı diğer yerlerde olduğu gibi tarım ağırlıklı. Şeker kamışı, hint yağı elde edilen piperment, mısır, kavak ağacı mango gibi bitkileri kendi tarlalarında yetiştiriyorlar. Hindistan’ın en lezzetli mangoları burada yetişiyor. Yağ çıkarma tesisleri de piperment tarlalarının yanında.

Hindistanda Türk erkekler bahçelerinde tarlalarında eşlerini, kızlarını çalıştırmıyorlar. Türk olmayan ve kast sisteminde alt sınıf olarak kabul edilen diğer topluluklardan işçi çalıştırıyorlar. Jamat denilen geleneksel konseyleri aralarındaki sosyal düzen ve dayanışmayı sağlıyor. Türk olarak kabul ettikleri boylar dışında evlilik yapmıyorlar. Çeyiz, kına, düğün yemeği, takı, para takma, silah atma adetleri gibi benzerlikler var. Çocuklara para yerine hurma dağıtılıyor. Kavval denilen çalgıcıların şarkı (kavvali) söylediği eğlenceleri kısa sürüyor. Nikahı Mulkaji ya da Maulana denilen hoca kıyıyor. Nikahlar kayıt altına alınıyor ve büyük ölçüde tek eşlilik tercih ediliyor. Türk mutfağının Hint versiyonu, biryani kebab, körili yemekler. Hinduların aksine sığır etini hem de bolca, yiyorlar.

Soyları ve soyadları

Taatari, Khojo, Chocha, Boobna, Banzara, Pasha, Ghazni, Kidwai, Mughal, Mirza, Beg, Chugtai, Shelat Mori, Gori, Chouhan, Rathore, Agwan, Hala, Tajwani, Kajal, Khokar, Rajowa.

Devamını okumak için lütfen tıklayın

Kaynaklar:

Muradabad Türkleri. Yönetmen Meral Uçmaz. TRT Belgesel TV https://www.youtube.com/watch?v=LxRXV3IVlGc

Turk. PGIndia http://www.peoplegroupsindia.com/profiles/turk/

Bülent Pakman. Temmuz 2016. İzin alınmadan ve aktif link verilmeden alıntılanamaz.

Konuyla ilgili yazı dizimiz:
Keşmir’de Türk Köyleri
Pakistan’daki Türkler
Hint yarımadasında Türk İzleri
Himalayanın Atlıları Ak Hunlara (Heftalit) ait taş heykeller
Hunza Türkleri
Hindistan’da Muradabad Türkleri
Hindistan’da Osmani Türkleri

IMG_2654Bülent Pakman kimdir? https://bpakman.wordpress.com/pakman/

Reklamlar