Din Maskeli Allah Düşmanlığı Şirk

Bin küsur yıldır üstü örtülen bir Kur’an gerçeğinin üstünü açılıyor. Bunlar üstü örtülmüş hatta Kur’an’ın dediğinin tersi propaganda edilerek dinleştirilmiş gerçeklerdir. Önsözde ‘İmam Cafer Sadık’ın bin yıllık hasretine cevap getiriyorum mutluyum’ dedim. İşte bu nedenle “Din Maskeli Allah Düşmanlığı Şirk” gaye kitaplardan biridir.

İmam Cafer Sadık’ın hasreti

İmam Cafer Sadık, bütün Müslüman ekollerinde -Nakşilik dahil- silsilelerde yer alan bir Peygamber torunudur, İslam irfan ve imanına damga vurmuş şahsiyetlerdendir; diyor ki ‘Bu Emevilerin İslam’a yaptığı kötülük bunların zulümlerinden değil. Esas kötülük tevhidi anlatmadıklarından değil şirki anlatmadıklarından.’ Şirk tanınmadan tevhit tanınmaz. Kur’an mesajının tanınmasını engellediler. Bin yıldır kimse girmemiş bu konuya.

“Şirk” insanlığın en kuvvetli dinidir. Ne sakıncası var “şirk”i Kur’an’daki gibi anlatmanın?

Şirki Kur’an’ın anlattığı gibi anlattığınızda, camilerin müşriklerle dolup taştığını görmek noktasına gelirsiniz. Korkutan, ürküten budur. Şirki anlatmadığınızda, insanlar müşrikleri dini inkar eden, Allah’ı, Kur’an’ı inkar eden adamlar olarak anlarlar. Münkir ile müşriki karıştırırlar. Münkir başka bir şeydir. Hıristiyan, Musevi münkirdir, kâfirdir. Ama müşrik değildir.

Kur’an’ın anlattığı manada müşrik kimdir bu durumda? İşte kitabın sarsıntı yaratacak noktası bu.

İnsan namazlı niyazlı olduğu halde müşrik olabilir. İslam dünyası böyle maskeli müşriklerle dolu. Bunun altını açıyor kitap. Bugüne kadar ne dendi cami kürsülerinde? ‘Mekkeli müşrikler, Allah’ı inkar eden dinsiz kitapsızlar.’ Hayır, öyle bir şey yok. Kur’an bize gösteriyor ki, Mekke müşrikleri Allah’ı, Allah’ın yaratıcılığını, azametini, yüceliğini hepsini kabul ediyor. Nedir dertleri? ‘Allah ile aramızda şefaatçi, aracı, yaklaştırıcı putlar olacaktır’ diyor. Şirk, putperestlik değil. Putperest Allah’ı kabul etmez. Şirk, nevi şahsına münhasır bir beladır ve insanlığın en kuvvetli dinidir. Bütün peygamberlere kan kusturmuştur. Ebu Cehil, Kabe’ye sahip çıkıyor, tavafa sahip çıkıyor, hacca sahip çıkıyor, umreye sahip çıkıyor, oruca sahip çıkıyor. Nedir Muhammed’le kavgası?”

Tarikatlar Ebu Cehil’den de rezil. Bugünkü cemaat-tarikat türü yapılar da aynı “kavga”nın devamı

Ebu Cehil ’Yedek ilahlarımızı kabul edeceksin’ diyor. ‘Bunlar bizim şefaatçılarımızdır.’ Bugün tarikatların yaptığı bundan başka bir şey değildir. Tarikatların yaptığı bundan çok daha rezil ve akıl dışıdır. Müslümanlar, Müslüman diye müşrikleri kucakladılar bin senedir. Kendilerinin de şirke battığının farkında değiller. Kur’an diyor ki, ’Şirk’e bulaşmışsan ne yaparsan yap, iflah etmen mümkün değil, hepsi boşa gider.

“Şirk” tuzağından kurtuluşun çaresi mi? “Kur’an”

Kur’an’ı niye okutmuyorlar bu halka? Arapçasını oku, manasına karışma! Oysa Kur’an’da diyor ki ‘Beni telaffuz etmek okumak değildir. Beni, ne dediğimi anlayarak okuyacaksınız.’ Niye bunlar ‘Namaz, Kur’an’ın tercümesiyle kılınmaz’ diyor. İmam-ı Azam gibi bir adam ‘Kur’anın tercümesiyle namaz kılınır’ diyor. Peygamberimiz ‘Kur’an’dan bir şey okuyamasan da içinden geldiği gibi dua et’ diye sahabisine bu izni veriyor. Siz niye bunu yasakladınız? Kur’an’ın içindekileri öğrenmesin diye millet.”

Dinci neden istemesin ki dinin öğrenilmesini?

Saltanatları biter. Çünkü Kur’an insan haklarına tecavüz edenlerin, kamu hakkı yiyenlerin dini kitabı olmayacağını öğretecek. İnsan haklarına tecavüz aracı yapılan camilerde ibadet edilmeyeceğini söyleyecek. ‘Bunlar insanlığa zarar veren mescitlerdir. Bunlarda ibadet etme’ diyor Kur’an. Riyaya bulaşanların müşrik olduğunu görecek. Ne kalıyor geriye? Namazına riya bulaşanların o namazlarının lanet olarak geri döneceğini öğrenecek. Kuran namaz kılmayanları lanetlemiyor. Teşvik ediyor ‘Kılın’ diyor. Ama namaz kılıp da bunu menfaat aracı yapanları lanetliyor.

Bu camilerde Hz. Muhammed’in öğrettiği namaz kılınmaz

Birkaç gün önce Anadolu Ajansı’nın servis ettiği bir habere göre Yenice Müftülüğü, halkı sabah namazını camide kılmaya teşvik için bir kampanya başlatmış. Hazırladıkları bildiride “Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece üstündür…” yazıyor.
Yalan… Hepsi sonradan uydurmadır. Emevilerin halkı camiye hapsedip, imam adıyla koydukları ajanlarına, halkın beynini yıkatmak içindir. Sahabe nesli Emevilerin camilerine gitmiyordu. Tıpkı benim gitmediğim gibi! Enes bin Malik gibi en büyük sahabilerden biri ‘Buralarda Muhammed’in bize öğrettiği namaz kılınmaz’ diyordu, ‘Buralar Emevilerin beyin yıkama yeri. Ben evimde kılıyorum namazımı’. Bunu Enes bin Malik o zaman diyor da ben bugün demeyecek miyim? Cemaatle kılarsan 27 derece bilmem ne… Cuma namazını da böyle 2 rekattan 16 rekata çıkardılar, hutbenin yerini değiştirdiler… Kuran’ın dışında bir din kuruyorlar. Kur’anı halk okursa ‘Bu ne’ diyecek, ‘Sizin dediğinizle Kur’an’daki uymuyor birbirine’.

Putperestliğin deklarasyonu

Cuma cemaatle kılınır. Ben Müslüman’ım, namaz kılan bir adamım, Cumaya gitmek istiyorum. Sen bu camileri peygamberimizin namaz kıldığı hale getirsene. İbadeti peygamberin yaptığının dışına çıkarmak “putperestliğin deklarasyonu.
Gel bana ispat et; Peygamber hayatında iki rekatın dışında namaz kıldı mı? ‘Öyle alışılmış’ diyor. Ben putperest miyim alışılmışa uyacağım? Bu putperestliğin deklarasyonudur. Hz. Peygamber Cuma hutbesini namazdan sonra okudu, isteyen dinledi, istemeyen çıktı gitti. Sen şimdi Emevi’nin kafasıyla hutbenin yerini değiştirip namazdan öne aldın. Namaz farz, hutbe keyfe bağlı. Adam namazı kılmak için senin hezeyanlarını dinleyecek. Bunu Muaviye bu hale getirdi. ‘Eee biz şimdi bin yıllık şeyi mi değiştireceğiz?’ Sen Allah’a mı tapıyorsun geleneğe-tarihe mi tapıyorsun? 101 tane ayet var Kur’an’da ‘Sakın ecdadınızın kabullerini din yapmayın. Aklı ve hakkı öne çıkarın ve onları eleştirin’ diyor. Niye yapmıyorsun bunu? Açıkça peygamberin icraatına aykırı. İbadette içtihat olmaz. Peygamberden nasıl gördüyse öyle yapılacak. Sen Muaviye’ye mi peygamber diyorsun, Muhammed’e mi? Ben şimdi adama soruyorum bunu. Hangisinin dediğini yapacaksın? Bitti. Bunlara ilmi cevap veren biri gördün mü; sade sövüyor adam reformcudur, artist kılıklı, sakalı yok bıyığı yok. Ne sövüyorsan, 20 katını sana iade ediyorum.

Dinciliğin heves ettiği diktatörlüğe ulaşması halinde “kan dökülecektir

Bunlar senelerdir içeride, dışarıda terörü açık veya örtülü beslediler. Gelecekte bundan yararlanacaklar. Oraya henüz getiremediler işi. Oraya doğru gidiyorlar şimdi. Toplumda istemedikleri hiçbir fikri ve kişiyi bırakmayacaklar. Hedefleri budur.
Bunlar adamı kıtır kıtır doğrar  ve ’ibadet ediyorum’ der. Hiçbir zulüm ideolojisi yaptığı zulme ’iyi’ demez. Yalnız din adına zulüm yapanlardır, yaptığı zulmü ibadet gösterip bir de ondan sevap bekleyen! Dünyanın bu zamanında Sivas’ta 37 insanı diri diri yakan bir zihniyet neyi yapmaz söyler misiniz? Sivas’taki o katliam, o neronik diri diri yakma, New York kulelerinin vurulmasından 40 kat daha önemlidir felsefi manada. Batı üzerinde durmuyor. ’Birbirlerini yesinler’ diyor; ’sonra ben gidip muhtarlık ederim’. Hiçbir ideoloji dini kullanarak zulmedenler kadar zalim ve kötü olamaz. En kötü ideoloji sizi nihayet evinizin kapısına kadar takip eder. Dinci zulüm sizi yatak odanızda, rüyalarınızda bile kontrol eder. Çünkü onun cini var, meleği var, şeytanı var, var da var… Sizi banyoda bırakmaz, yatağınızda bırakmaz, rüyalarınızda bırakmaz. Onun için insanlığın huzur bulma gibi bir hevesi varsa mücadele edeceği bir numaralı belanın dincilik olduğunu bilecek. Eğer dincilik hayalindeki hedeflere kısa sürede varırsa Türkiye bir cehenneme döner. Afgan cehennemine döndürmek istiyorlar diyorum; başka kötü örnek yok. Afganistan’dan da bin beter olur Türkiye.

Kast ettiklerimi telaffuz etmek istemiyorum. Çok kötü olur. Böyle bir cehennem insanlık görmemiş olur. Ve Batı bunu tahrik ediyor; Türkiye’den bin yıllık intikam hırsı var.

Kitabımın diğer adını Şirke Tepkinin Felsefeleşmesi Deizm koydum. İkinci bölümde son dönem yazılarımda da sıkça değindiğim “deizm”i anlatıyorum.

“Deist” tarifi kısa ve net

Allah’a olan imanını korumak için din adamlarının din diye anlattıkları safsatalara karşı çıkana denir.
İnançlarını koruyabilmek için dinden kaçıyorlar. Kur’an’ın dediği de budur. Kur’an diyor ki, ‘Din zulümle kirletilmişse onu yaşama. Allah’a imanını koru ben seni kurtaracağım.’ Deizmin öncülüğünü yapan Kur’an-ı Kerim. Tarihin ilk deistleri Müslüman mütefekkirler arasından çıkmıştır. İmam-ı Azam bile bu manada deisttir. Dedi ki, ‘Emevilerin zulmüne karşı çıkın ibadet odur… Emevilerle bir saat mücadele hacdan eftaldir.’ Kur’an bu kapıyı aralamış. Kur’an, dine musallat olmuş habis unsurların anlattığı din yüzünden, insanların Allah’a imanlarının zedelenmesini istemiyor. Çünkü ana gaye odur. ‘Allah’a imanınızı koruyun. Bunu korumak için ne yaparsanız yapın, ben bunu makbul göreceğim ve sizi kucaklayacağım.’

Toplumda böyle kayma var

Bunlar parayla, iktidarla, yal, mevki dağıtarak veya tehditle, insanları inanmadıkları şeyleri inanmış gibi göstermeye itiyorlar. Zaten müşrik oldu toplum. Riya şirktir çünkü; en tehlikeli, en zararlı şirktir. Bu yalan ortadan kalkınca sen gümbürtüyü o zaman göreceksin. Biz insanların ateizme gitmesini önlemek için mücadele veriyoruz. Bırakın deist olsunlar. Kur’an bana diyor ki ‘İnsanların Allah’a imanlarını koruyun.’ Benim temel gayem budur.

Tarikatların, cemaatlerin, adı, yapılanma biçimi, görünürdeki ulvi misyonu ne olursa olsun yaptıkları “tefrika”

Dinin en büyük sıkıntısı tefrikadır. Tefrika şirk olduğu için toplum açısından felakettir. Cenab-ı Hak ‘Şu benim yolum’ diyor; ‘Kitapta gösterdiğim bu yolu bırakıp diğer yollara sapma’ diyor. Çoğul kullanmış. Saparsanız benim yolumdan sizi uzaklaştırırlar. Bitti. Tarih boyunca da böyle olmuştur. İslam’ın Gazali’den beri maruz kaldığı en büyük felaket tarikatler tarafından beslenendir. Allah ile aldatan herkes Tanrı’yı vesayet altına alıyor demektir. Tanrı’yı kandırma aracı olarak kullanıyor. Hüküm makamında kendisi. Tanrı sadece halkı susturmak için araç. Mehmet Akif diyor ki “Bizi Allah ile iskata kalkışmayın, Biz buna teslim olmayız.” İskat susturmak demek. Mehmet Akif 1920’li yıllarda Türk Milletini “Allah ile iskata teslim olma” diye uyarıyor. Dincilerin yaptığı budur.

2.3.2013 tarihli Yeniçağ gazetesinde Selcan Taşçı’nın “Din Maskeli Allah Düşmanlığı Şirk” kitabı ile ilgili olarak Prof. Yaşar Nuri Öztürk ile yaptığı röportajı yazı haline getirilerek derlenmiştir. Yazıyı okumak için lütfen tıklayın:  http://www.yg.yenicaggazetesi.com.tr/habergoster.php?haber=81518

 

Bülent Pakman. Aralık 2013. İzin alınmadan ve aktif link verilmeden alıntı yapılamaz.

Facebook WidgetsTwitter Widgets

Bakü Ofis 2011Bülent Pakman kimdir    https://bpakman.wordpress.com/pakman/

 

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s