Eyaletler

Emekli Tümgeneral Adnan Tanrıverdi’nin Ocak 2015 konuşması:

Devletin kurumlarında ve uluslararası ilişkilerde resmi dil Türkçe olmalı. Ancak Kürtlerin ve diğer etnik grupların kendi dillerini konuşma, geliştirme ve kendi dilinde eğitim yapma imkanı anayasa ile koruma altına alınmalıdır. Kürtçe dilinin geliştirilmesi, devletin kültür programlarında yer almalıdır. Devletin resmi okullarında isteyen Kürt vatandaşlarımıza kendi dilinde eğitim hakkı sağlanmalı, ikinci dil olarak da Türkçe öğretilmelidir. Türkçe eğitim yapan devlet okullarında da ikinci dil olarak Kürtçe dili tedrisata dahil edilmelidir.

Eyalet sistemi getirilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin taşra teşkilatı ve devletin yönetim şekli tekrar düzenlenmelidir. Bu sistem hem Kürtlerin ve diğer etnik grupların özerklik isteklerini kaplayacak hem de devlete bağlılık ve aidiyet duygusunu artıracak şekilde oluşturulmalıdır. Her bakanlık kendine bağlı en fazla 6 veya 10 birimi layıkıyla sevk ve idare edebilir. 81 vilayet merkezden dirayetle yönetilemez. Merkezi idarenin hem ülkemizin diğer milletler nezdindeki menfaatlerini bir akım koruyabilmesi hem de mahalli ihtiyaçların daha yakın tespit ve karşılanabilmesi için coğrafi, ekonomik ve etnik şartlar göz önünde bulundurularak eyalet sistemi oluşturulmalıdır.

Eyalet valileri seçimle iş başına gelmeli. Adalet, iç güvenlik, savunma ve dış işleri merkezden; devletin diğer faaliyetleri eyaletler tarafından mahallinden yönetilmelidir.

Cumhurbaşkanlığı forsuna bir yıldız daha eklenmelidir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin Türklerden sonraki en vasfi etnik grubu Kürtlerdir. Cumhurbaşkanlığı forsunda tarihte kurulmuş 16 Türk devletinin simgesi bulunmaktadır. Eyyubi Hanedanlığı Devleti, Kürtler kadar Sünni Müslümanların da iftiharla ve hayırla yad ettiği bir devlettir. Eyyubi Hanedanlığı Devleti’nin simgesinin 16 Türk Devleti’nin simgesiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı forsuna 17. yıldız olarak dahil edilmesi Kürtlerin Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı aidiyet duygusunu artıracağı gibi, bu vatandaşların dışarıdan tahrik edilmelerinin de önüne geçilecektir.

Kürt kimliği tanınmalıdır. Türk ırkına mensup olmayan vatandaşlarımızda ve Kürtlerde devlete karşı aidiyet duygusunun oluşması ve gelişmesi için 1982 Anayasası’nın 66. Maddesinde geçen, “Türkiye Cumhuriyetine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkese din ve ırk farkı gözetmeden Türk denir” hükmü yerine “vatandaşlık temel bir haktır. Kanunun öngördüğü esaslara uygun olarak bu statüyü kazanan herkes Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır” ifadesine benzer bir hüküm yer alması daha kapsayıcı ve birleştirici olacaktır.”

Denebilir ki “Ne var yani bunda, kendi fikrini ifade etmiş”. Ancak kazın ayağı öyle değil. Bunlar “Çözüm sürecinin ulaştığı aşamada ASDER-ASSAM raporunun sunumu.  Yani Tanrıverdi’nin kendi fikirleri değil, analiz çalışması. ASDER 2004’te YAŞ kararları ile ordudan atılan 7 askerin kurduğu Adaleti Savunanlar Derneğinin, ASSAM: Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin açılımı. Bu analizin öyle gelişigüzel bir fikirler manzumesinden ibaret ve Tanrıverdi’nin lalettayin biri olmadığı:
* Bu sunumdan 6 ay sonra, 15 Temmuz darbe girişimi akabinde Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına getirilmesinden,
*Resmi ideoloji Anayasa’da olmasın, Anayasa’da laiklik ilkesi olmasın” görüşleriyle de tanınmasından,
* Müslüman ülke silahlı kuvvetlerinin organizasyonu ve stratejik kullanımına danışmanlık, son kullanıcıdan eğitici seviyesine kadar özel konularda eğitim, harp, silah ve araçlarının temini ve onarımı hizmetlerinde görev yapma, daha açıkçası özel güvenlik teşkilatı kurma amaçlı SADAT Uluslararası Savunma Danışmanlık A.Ş.‘nin kurucusu olmasından anlaşılmaktadır.

İkiz Yasalar nedir?

Türkiye’nin uzun yıllar kabul etmekte direndiği “İktisadi, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme” ve “Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme” dış baskılar sonucu 15.08.2000 tarihinde imzalanmak zorunda kalınmış, 3 yıl sonra AKP iktidarı tarafından 23.09.2003 tarihinde “İkiz Yasalar” olarak bilinen 4867 ve 4868 numaralı yasalarla yürürlüğe konulmuştur. Bu Sözleşmelere göre ayrı halk, ayrı dil ve ayrı sosyal yapı olma özelliğini kazananlar, taleplerini daha ileri götürerek kendi kaderlerini tayin hakkına sahip olacaklardır. Bu uluslararası Sözleşmeleri kabul edip yasallaştıran devletler, halkların kendi kaderlerinin tayin hakkının sağlanması için çaba göstermeyi ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne uygun olarak bu hakka saygılı olmayı kabul etmiş olmaktadırlar.  Sözleşmelerde, ulustan değil halktan bahsedildiği için, bir ülkede halk olma özelliğini kazanmış, “halk” kimliğini elde etmiş topluluklar, Avrupa Birliği ile doğrudan doğruya temas kurabilecekler, yaşadıkları ülkenin egemen gücünün kendilerine yönelik baskı, cebir – şiddet ve tehdit yöntemlerini kullandığını iddia etmek suretiyle Birleşmiş Milletler Örgütü’ne başvurduklarında, Örgüt’den askeri seçenek de dahil olmak üzere yardım ve destek alma hakkını kazanacaklardır.

Sonuç

Çözüm Süreci “Kürt Çözümü” olarak açıkça ya da “yerinde yönetimler” adı altında kapalı şekilde karşımıza gelecektir. Bu da, güney sınırlarımız dışındaki siyasi/askeri gelişmelerle birlikte, idari yapının eyaletlere, federasyona dönüşmesine yol açacaktır. İleriyi görmeden atılacak adımlar yüzünden bölünmenin, istense de, engellenmesi mümkün olmayacaktır. Ya da bilerek, kasıtlı olarak atılan adımlardan sonra bölünme olduğunda ne yapalım kardeşim konjonktür böyle, analar daha fazla ağlamasın denecektir.

Kaynaklar:

Ana dilde savunma ve ikiz yasalar. Prof. Dr. Ersan Şen. Haber7    5 Kasım 2012 http://www.haber7.com/yazarlar/prof-dr-ersan-sen/948058-ana-dilde-savunma-ve-ikiz-yasalar

Türkiye eyaletlere bölünecek. Video kaydı Ocak 2015 https://www.youtube.com/watch?v=nP16h20RhPI

SADAT’ın kurucusu Cumhurbaşkanlığı başdanışmanı oldu. Yeniçağ gazetesi 17 Ağustos 2016 http://www.yenicaggazetesi.com.tr/sadatin-kurucusu-cumhurbaskanligi-basdanismani-oldu-144283h.htm

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kürtler için özerklik istedi! Yeniçağ gazetesi 18 Ağustos 2016 http://www.yenicaggazetesi.com.tr/cumhurbaskani-basdanismani-kurtler-icin-ozerklik-istedi-144316h.htm

Erdoğan’ın yeni danışmanı “Laiklik ilkesi olmasın”. Yeniçağ gazetesi 22 Ağustos 2016 http://www.yenicaggazetesi.com.tr/erdoganin-yeni-danismani-laiklik-ilkesi-olmasin-144636h.htm

Bülent Pakman. Eylül 2016. İzin alınmadan ve aktif link verilmeden alıntılanamaz.

Bakü Ofis 2011Bülent Pakman kimdir https://bpakman.wordpress.com/pakman/

Reklamlar