Türklerin tarihi

Türklerin tarihsel başlangıcından Milada kadar bazı önemli kilometre taşları

Y-Map5

M.Ö. 60 000
Avrupa ve Asya’da buzulların erimeye başlamasıyla bugünkü insan soyunun Afrika kıtasından Kızıl Denizi geçerek Arabistan üzerinden Anadolu’ya, Avrupa’ya, Kafkasya’ya, İran üzerinden Orta Asya, Hindistan, Uzak Doğu’ya,  Sibirya’ya göçetmeye başlaması.
M.Ö. 58 000
Altay dillerini konuşan Kuzey Sibirya halkları Saka, Yukagir ve Amerikan yerlilerinde bulunan  C haplogrubunun Hazar Denizi ve Baykal Gölü arasındaki lokasyonda doğuşu.
M.Ö. 50 000
Edgar Cayce’a göre Mu kıtasından Amerika’ya göçlerin başlaması.
M.Ö. 48 000 – 44 000 arası
Orta Asya ve Sibirya’nın yerli halklarına özgü olan, Batı Avrupa’ya kadar yayılan, Amerika Kıtasına göç eden D haplogrubunun Asya’da doğuşu.
M.Ö. 42 000 Şimdiye kadar bulunan dünyanın en eski hayvan resimleri, Endonezya Sulawesi adası.
M.Ö. 40 000 – 35 000 arası
Türklerin atası sayılan ve ilk haplogruplardan biri olan P-M45’in (P Haplogrubu) Orta Asya’da doğuşu.
M.Ö.  38 000
≈ Modern insan başlangıcında, Ön Türklerin atalarının “National Geographic Genografi Projesi” ile kestirilebilen en erken uzantısı (Altay’larda).
Kuzey Sibirya ve Amerikan yerlilerinin haplogrubu olan A’nın doğuşu
M.Ö. 28 000
Anadolu’da, Avrupa’da ve Kuzey Amerikan yerlilerinde görülen X haplogrubunun doğuşu. Neandertal insanının son zamanları
M.Ö. 24 000 – 21 000 arası
R1 haplogrubunun Güney Sibirya civarında ortaya çıkması
M.Ö. 23 000 – 18 000 arası
Türk ve Avrupa DNA haplogrubu J’nin orijini.
Kopenhag Üniversitesi’nce tesbit edilen Baykal gölü yakınlarındaki Malt’a (M.Ö. 22 000) ve Yenisey Nehri boyundaki Afontova Gor-2 yerleşim yeri (M.Ö. 20 000 ⇒ 18 000 arası) Ön Türklerin Amerika yerlileri ve Avrupa ile genetik bağlarının uzantısı.
≈ Ön Türklerin atalarının (Solutreanların) Altaylardan Sibirya ve Bering Boğazı üzerinden Amerika’ya geçişi (M.Ö. 20 000)
M.Ö. 18 000 – 14 000 arası
Türk ve Avrupa DNA haplogrupları R1b ve R1a’nın orijini.
M.Ö. 15 000
Aryanların (Ari ırk) atalarının Orta Asya’da ortaya çıkması, burada büyük bir uygarlık kurmaları.
M.Ö. 14 000
R1b nin Güney Sibirya’dan yayılması.
M.Ö. 12 000
Nuh Tufanı. Bazı görüşlere göre  ⇐  daha önce ⇑ ve/veya MU kıtasının batışı sırasında.
Azerbaycan Gobustan petrogliflerinin tesbit edilen en eski zamanı. ⇒ M.Ö. 3-2 bin yıllarına kadar ⇒ bazı yerlerde M.S.’da devam eder.
M.Ö. 11 000
≈ Altaydaki Ön Türklerin Bering Boğazı üzerinden Amerika’ya geçişleri
Altay genlerinin Amerikan yerlilerinkinden ayrılması. M.Ö. 12 000 – 11 000 arası.
Kurgan Kültürlü halkların Doğudan dalgalar halinde Karpatlara gelişi M.Ö. 11 000 sonları.
Edgar Cayce’a göre Mu kıtasının depremler ve volkan faaliyetleriyle sarsılması.
M.Ö. 10 000
Mu Kıtasından dünyanın diğer bölgelerine son göçler.
≈ Büyük Uygur İmparatorluğu Orta Asya Mu Kolonisi oluşumu.
Ön Türk İskit-Sarmat halklarının Orta Asya’dan Anadolu’ya, Urallardan Karpatlara, Alplere gelişi.
Buğdayın evcilleştirilmesinin başlangıcı.
MU’nun batışı – James Churchward’a göre.
Anadolu’nun Türklerin ilk yurdu olduğunu öne süren Urmu Teorisine göre Anadolu’da Proto Türklerin varlığı ve Proto Türk dilinin Ön Asya’da gelişmesi.
M.Ö.≈ 9 000
Alpinlerin (gerçek Aryan olarak nitelendirilen Alp Irkı veya Alpin Adamı) olarak ilk ortaya çıkışları, Alplerin Güneyinde.
Alpinlerin Hazar’a-Aral’a göçlerinin başlangıcı (göçler: M.Ö. 9 000 ⇒ 7 000 arası)
Tarımın başlangıcı. Anadolu ve Yakın Doğu’da.
M.Ö. 8 000
Türkistan’da buğday tarımı M.Ö. 8000, hayvanların ehlileştirilmesi M.Ö. 8 000 ⇒ 6 800 arası

Avrupa'da Neolitilik çiftçi karışımı

Erken Avrupa çiftçi karışım haritası. Kaynak Eupedia.

M.Ö. 7 600
Türklerin tarih boyu geleneksel anma amaçlı diktikleri stellerin (yüksek dikili taşların) bulunduğu Göbeklitepe yerleşimi. Urfa, Anadolu.
M.Ö. 7 500
İskitlerin atalarının geniş coğrafyada ortaya çıkışları. Proto-Ön Türklerin tesbit edilebilen başlangıcı.
M.Ö. 7 000
Çatalhöyük yerleşimi. Yanyana, ayrı duvarlı, odalı evlerde kentsel yaşam, sığır, hekzaploid buğday yetiştiriciliği vb. Konya, Anadolu.
Ön Türklerin Anadolu’dan Avrupaya ilk göçleri.
Anav (Anâu) Proto Türk Kültürü (MÖ 7 000 ⇒ 5 000 ⇒ 1 000 araları), Aşkabat Türkmenistan.
Saymalıtaş Petroglifler. Tanrıdağları-Aladağlar, Kırgızistan.
M.Ö. 6 500
Yenikapı Neolitik yerleşmesi, İstanbul.
M.Ö. 6 000
Alpinlerin Mezopotamya’ya göçü (MÖ 6 000 ⇒ 4 000 arası). Subar, Sümer, Elam oluşumları.
Alpinlerin Hindistan’a göçü (MÖ 6 000 ⇒ 4 000 arası).
Proto-Türklerin koyun yetiştiriciliğine başlaması.
M.Ö. 5 400
Cebelitarık’ta bulunan kalıntılarından genleri %90 Anadolu kökenli çıkan bir kadının yaşadığı dönem
M.Ö. 5 000
Karanlık Liman yerleşmesi, Erenköy, Çanakkale.
Anadolu’dan Avrupa’ya tarımın ve dilin yayılması.
M.Ö. 4 800 – 4 000 arası
Kumtepe yerleşmesi 1. tabaka, Çanakkale, Anadolu.
M.Ö. 4 700
Kut/Gut, Hitit, İskitler ve ardılları olan Kıpçakların ataları olan Subar Proto-Türk topluluğunun Güney Kafkasya ve Karadeniz boyunca yerleşmesi, Anadolu’ya dağılması. R1b-M269 mutasyonun oluşması.
M.Ö. 4 000
Urmu Teorisine göre iklim değişmeleri nedeniyle göçlerin başlamasıyla Proto Türk dillerinin çeşitli kollara ayrılması. Doğuya giden Proto Türk kabilelerinin Orta Asya’dan İdil yakalarına ve Altay’a kadar ayrı-ayrı bölgelerde ikinci Anayurtlarını oluşturmaları
M.Ö. 4 000 – 3 000 – 2 000 araları 
Amu Derya’nın Afganistan sınırı içindeki yukarı kesiminde bulunan renkli çömlekler. Subarların Mezopotamya’ya yerleşmesi. Sümer Devletleri. Alpin soyluların Hindistan’a göçü.
Kür – Araz Uygarlığı (Kültürü), Azerbaycan.
M.Ö. 3 700
Begazin mezar piramidi. Kazakistan, Karaganda bölgesi, Saryarka steplerinde, Talda nehri sağ sahilinde kesme taştan inşa edilmiş bilinen en eski piramidal yapı.
M.Ö. 3 500
Mezopotamya’da tufan yüzünden Ön Türklerin Mısır’a göçü. Mısır Uygarlığı, Nil Nehri.
M.Ö. 3 300 – 1 700 arası 
Afanasyevo (Afanasiyevo) Proto-Türk  kültürü, Altay ve Sayan dağlarının kuzeybatısındaki bozkırlarda.
M.Ö. 3 000
Karaçay-Balkar, Başkort (Başkır), Tatar, Paştun, Tacik, Özbek, Kırgız vb. da önemli oranlarda bulunan R1a-Z93 alt haplogrubunun doğuşu
Kelteminar Proto-Türk Kültürü ⇒ Amuderya deltasında.
Ön Türklerin Anadolu’dan Avrupa’ya göçlerinin sonu ⇐
Alpin soyluların-Pelasgların Kuzeyden Anadolu’ya, Ege’nin iki tarafına gelmeleri.
Silivri – Çanta bölgesi kurganı. Trakya’da bulunan en eski kurgan. Avrupa tarafından gelen Alpin soylu bir Ön Türk’e ait olabilir.
Kumtepe yerleşimi, 2. tabaka. Çanakkale Anadolu (M.Ö. 3 000 ⇒ 2 600 ya kadar)
Doğu Anadolu-Azerbaycan topraklarında ilk kavim kuruluşlarının oluşmaya başlaması. Tursa (ilerde Etrüsk devletinin kurucu ortakları), Ulmek oluşumları. Hurriler (M.Ö. 3 000 lerin sonu)
Çolpanata petroglifler. (M.Ö. 3 000-2 000 arasına ait). Kırgızistan, Issık Göl
Ön Türk dilinin Batı ve Orta Sibirya ile güneye doğru yer alan bölgede konuşulmaya başlanması. (M.Ö. 3 000-500 arası)
M.Ö. 2 600
Maya Uygarlığı, Güney Amerika.
M.Ö. 2 500
Proto-Türklerin atı ehlileştirmesi, (M.Ö. 2 500 ⇒ 2 000 arası)
Alpin soylu göçerlerin Mohenjo-daro yerleşmesi, Harappa Hint Uygarlığının parlak dönemi, İndus Vadisi – Pakistan.
Sümerlerin çivi yazısını bulması.
Hattiler (M.Ö. 2 500⇒2 000⇒1 700 araları), Anadolu.
Sakkak (Saqqaq) kültürü, Sibirya’dan Batı Grönland’ın Nuussuaq yarımadasına  gelen Saka’lar. M.Ö. 2 500 ⇒ 800 arası
M.Ö. 2 400
Akadlar (≈ MÖ 2 400 ⇒ 2 150 arası), Anadolu.
M.Ö. 2 356
Çin yıllıklarında Türklerin (Hunların) Hiung Nung, Hiung Nun, Xiongnu adıyla ilk kez zikredilmesi. Hunların dağınık kavimler oluşturmaya başlaması (⇒M.Ö. 1 000’e kadar)
M.Ö. 2 300
Proto-Türk kavmi Kimmerler’in Ural-Altaylarda ortaya çıkışı.
M.Ö. 2 230
Kutiler, Doğu Anadolu MÖ 2 225 ⇒ 2 105 arası.
Luviler (Lullubiler), Güney Azerbaycan-Doğu Anadolu MÖ 2 230 ⇒ 2 150 arası.
İlşu Nail önderliğinde Anadolu’da Türki Krallığı.
M.Ö. 2 200
Alpin soyluların, Harappa yerleşmesi, Hint Uygarlığı, Pencap-Pakistan
M.Ö. 2 146
Çin’in en eski tarih eseri olan Bambu Üzerine Yazılmış Tarih Yazılar’na (Chu- shu-chi-nian) göre, Proto Türk kavmi Ch’üan-yilerin Çin’in Kuzey bölgesinden Shan-hsi eyaletine göç etmesi.
M.Ö. 2 000
Ön Türklerin Mezopotamya’yı terkedişi.
Alpin soyluların Altaylara göçü ⇒
Türkistan’da Şu (Su) Ön Türk devleti.
Okunev Proto-Türk kültürü, Güney Hakasya, Sibirya.
Hititlerin Anadolu’ya gelişi.
Karaz kültürü, Nahcıvan Kültürü, Bulamaç Höyük, Turukkiler, Hurriler. (MÖ 2 000⇒ 1500) Anadolu. Hakkari’de bulunan taş babaların tarihi
M.Ö. 1  900
Lut kavmi yerleşimleri Sodom ve Gomorra’nın helak edilişi, Lut gölü, Orta Doğu.
Kimmerlerin Kırım’a gelişi.
M.Ö. 1 870 – 1 740 Fırat çayının batı yakasında Tel-le-Hariri’de bulunan ve Turukki’lerden bahseden tabletlerin tahmini yazım tarihi.
M.Ö. 1 800
İskit – Lolan kültürü Tarım havzası. Tarım mumyalarının tarihlendiği dönem.
M.Ö. 1 700
R1a1 haplogrubuna ait Andronovo Proto-Türk Kültürü, (MÖ 1 700  ⇒ 1 200 arası) Altay–Tanrı Dağı dağları, Güney Sibirya, Hazar’ın kuzeydoğusuna yayılma.
Kaslar, Mezopotamya.
M.Ö. 1 680
Hitit devleti (M.Ö. 1680 – 1220 arası), Anadolu.
M.Ö. 1 600
Tamgalısay petroglifleri. Kazakistan.
R1a1 haplogrubundan olanların Avrupa’dan kalkıp Doğu Avrupa bozkırlarına oradan da Anadolu’ya gelişleri.

Scythia-Parthia_100_BC

İskitlerin federasyonu

M.Ö. 1 517

İskitlerin/Sakaların federasyon oluşturması.
M.Ö. 1 500
Çin Uygarlığı, Sarı Irmak.
İstanbul Beşiktaş’ta eski Türk ve Altay kurgan (muhtemelen Saka) kültürü.
M.Ö. 1 300
Kimmerler’in İdil- Kuzey Karadeniz’de devlet oluşturmaları (M.Ö. 1 300 – 700 arası)
M.Ö. 1 250
Truvanın düşüşü, Batı Anadolu. Truvalıların (Turşaların/Tursaların) İtalya’ya göçleri, (M.Ö. 1 250 – 1 200 arası)
M.Ö. 1 220
Hititlerin sonu. Neo Hitit dönemi (M.Ö. 1 220 – 800 arası), Anadolu.
etrüskM.Ö. 1 200
Etrüsk devletinin kuruluşu ⇐ Kuzey İtalya.
Karasuk (Karasug) Kültürü, (M.Ö. 1 200 – 700 arası) Yenisey, Sibirya.
Musa Peygamberin yaşadığı yıllar.
M.Ö. 1 190
Kuzeyden gelmiş Proto-Türk asıllı Egeli kavimler Pelestler, Tursalar, Şerdanalar, Şekelesler, Zakkariler, Danunalar ve Vavaslar’ın Anadolu’dan Mısır’a gitmeleri (M.Ö. ⇐ 1190 dan önce başlamış ⇒ M.Ö. 700 e kadar sürmüş).

Haplogrup G2a (Kaynak: Eupedia) Alp insanlarının Anadolu ve İtalya insanlarıyla gen ortaklığı

Haplogrup G2a (Kaynak: Eupedia) Alp insanlarının Anadolu ve İtalya insanlarıyla gen ortaklığı

M.Ö. 900
Bir kısım Kimmer’lerin ve Sakalar’ın, Anadolu’dan deniz yoluyla İtalya’ya göçü.
Lidyalıların kıtlık yüzünden deniz yoluyla Ege’den İtalya’ya göçü. (M.Ö. 900-600 arası)
Tagar Proto-Türk Kültürü Kögmen dağları, Kem, Kemçik, Uluğ-Kem ve Abakan ırmakları Hakasya, Sibirya (M.Ö. 900 – M.S. 100 arası)
M.Ö. 800
Neo Hitit döneminin sonu
M.Ö. 700
İskit/Saka devletinin kuruluşu, Kafkasya, Ön Asya.
Kimmerlerin Sakaların baskısıyla Kafkaslardan  geçerek, Kuzey Karadeniz’den Doğu Anadolu’ya gelişi.
Proto Türklerin devamı olan, Tibet unsurunu da kapsayan büyük federal toplum Jungların, günümüz Çininde ortaya çıkması.
M.Ö. 627
Jungların bir parçası olan Tilerin parçalanarak üçe bölünmesi.
M.Ö. 600
Ön Türklerin Norveç’ten Kuzey Amerika’ya gidişi. (M.Ö. 600 – 300 arası).
Uzaylılarla temasta olduğu sanılan Hezeikel Peygamberin yaşadığı yıllar.
Kimmerlerin Batı Anadolu’ya ve Avrupa’ya göçü.
M.Ö. 400 – 300 arası
Proto-Türk yazısının bulunduğu Yesik Kurganı, Almatı, Kazakistan.
M.Ö. 396
Etrüsklerin yıkılışı, Kuzey İtalya.
M.Ö. 320
Atropatena Hanlığının oluşması, Azerbaycan’ın Güneyinde.
Albanya Hanlığının oluşması, Orta Azerbaycan’da.
M.Ö. 250
İskitlerin yıkılarak sonrasında asimile olmaları.
800px-HunsM.Ö. 220
Ötüken merkezli Büyük Hun Devletinin kuruluşuyla Türklerin devletler döneminin “resmen” başlaması.
M.Ö. 209
Büyük Hun İmparatoru Mete Han’ın tahta çıkışı, onluk sisteme dayalı ordu kurması, Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş tarihi.

Sonrasında İskitler ve Hunlardan itibaren Türk devletleri tarihi diğer yazılarımızda anlatılmaktadır. OKUMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN.

Türklerin kökenleri

Türklerin genetik kökleri  60 bin yıl öncesinden doğmaya başlamıştır. Genom araştırmalarıyla tesbit edilmiştir ki, günümüz Türklerinin çok eski çağ ataları modern insanın başlangıcına yani 40 bin yıl öncesine kadar uzanmaktadır.

Türk milletinin kökünün dayandığı Türk adındaki insan, insanlığın ikinci babası Nuh’un oğlu Yafesin Türk (Gomer) adındaki oğludur. Yafesin diğer oğlu Kemari’nin,  Yafes’in oğlu Gomer’in oğlu Togarma’nın kavimleri, Kimmerler, Bulgarlar, Togarlar ve Hazarlar da Türk soyu olarak gösterilirler. Nuh Tufanı, Büyük Tufan… MU ile ilişkili, kökeni Türklere dayanıyor.

Haplogrup R (Y-DNA)

Haplogrup R (Y-DNA)

Avrasya’da ilk insan toplulukları Proto-Türklerin ataları olup daha sonra dünyanın bir çok bölgelerine dağılmışlar.

Avrupalılar, Ruslar, Kızılderililer ve Kuzey Hintliler dahil, 1 milyardan fazla insanlarının ataları da Türklerdir. İlk konuşulan dil Türkçenin köken dilidir.

Kızılderililer ile Türkler arasında dil, tarih, biyolojik ve şamanizm/ruhaniyet açısından büyük benzerlikler bulunmaktadır.

Tahminen binlerce yıl önce Pasifikteki Mu kıtası batmadan kaçabilenler, koloniler oluşturmuşlar. Bunların en büyüğü Orta Asya’da, Türkistan’da Sibirya’da, Moğolistan’da, Kıpçak steplerinde yani Türklerin anayurdunda “Büyük Uygur İmparatorluğu” olarak adlandırılan koloni. Keltler, Basklar ve İskitler, soyları Büyük Uygur İmparatorluğundan gelen kavimlerden bazılarıdır.

Aryan teorisi

Âri ırk teorisinin kurucularından Fransız aristokratı Kont Arthur de Gobineau’ya (1816–1882) göre Ârilerin anavatanı Sogdiana (Özbekistan) ve Orta Asya tüm medeniyetin beşiği. Zamanla bu görüş benimsenerek Aryanların anayurdunun Orta Asya ve Baktria (Modern Kuzey Afganistan) civarında olduğu kabulü yaygınlık kazanmıştır. Lorenzo Burge da “Pre-Glacial Man and The Aryan Race” (1887) adlı eserinde Aryanların atalarının MÖ 15.000 dolayında Orta Asya’da ortaya çıktığını ve burada büyük bir uygarlık yarattıklarını iddia etmiştir. Buzul Çağının sona ermeye başlamasıyla da Aryanlar Orta Asya’dan yeryüzüne yayılarak yeryüzüne medeniyeti yaymışlardır. Alman hukukçu Rudolp von Jhering de “The Evolution of the Aryan” adlı eserinde Aryan anavatanını Orta Asya/Bactria olarak kabul etmiştir. Aryan teorisyenlerine göre Âriler bütün diğer halklardan üstün, sâkin ve sağlam karakterli, sürekli çabalayan, düşünsel açıdan parlak, uzun boylu, açık tenli sarışın bir ırktılar. Orta Asya’dan dünyaya yayılan Ârilerin diğer halkları kolayca yönetimleri altına almaları bu şekilde açıklanmıştır.

Alpin

İtalyan ve Güney Fransalı antropologlar, gerçek Aryanların kendi halkları  gibi brakisefal kafatasına sahip, esmer ve kısa boylu olduklarını iddia ederek Ari ırk teorisine yeni bakış açısı getirmişlerdir. Fransa-Kuzey İtalya hattında yaygın olan Avrupalı brakisefallere Güney Avrupalı Alpin (Alp Irkı veya Alpin Adamı) denilmiştir.  “Gerçek Aryanların” brakisefal Alpinler olduğunu savunan İtalyan antropolog  Giuseppe Sergi, diğer Aryanların sahip olduğu dolikosefalliğin zencilerde de görülen bir özellik olması nedeniyle asla gerçek Aryanlara uygun olamayacağından hareket etmiştir. İskoç bilim adamı Robert Broom Alpin-brakisefallerin “en mükemmel ırk” olduğunu savunmuştur.

Kafatasına göre

Anadolu’da vaktiyle yeşerip gelişmiş olan uygarlıklar, toplumlar ve onları yaratan eski Anadolu halklarına ait iskelet kalıntılarının gün ışığına çıkanlması için Atatürk ‘ün talimatı üzerine 1925 yılında İstanbul’da  kurulan Türk Antropoloji Enstitüsü Anadolu’da yaşayan Türkleri ve kafatası iskeletlerini incelemiş ve Türklerin ırk profilini çıkarmıştır. Sonuç, Türklerin kafatasının brasikefal, burun yapısının leptorrhine (dar-düz), gözlerinin diğer Güney Avrupa Halklarında olduğu gibi ‘badem’ şeklinde, kahverengi ve ela göz rengi oldukça yaygın olmakla birlikte % 20’sinin mavi veya yeşil gözlü, % 70’inin beyaz ya da buğday tenli, % 14’ünün sarışın, çoğunluğun kumral veya açık kumral, geri kalanların çoğunun ‘hafif’ esmer (buğday ten rengine yakın) olduğu şeklindedir. Bu bulgular Türklerin dört büyük ırk grubundan biri olan sarışın-kumral ve açık tenli, beyaz ırkı oluşturan Alpin grubundan olduklarını göstermektedir. Yukarıda açıklandığı gibi Alpinler Aryan ırkı olup Beyaz Kafkasyalı ırkının kollarından birini teşkil ederler.

İlk kez M.Ö. 9000 yıllarında günümüz Güney İsviçre ve Kuzey İtalya sınırları içinde olan Alp dağları eteklerindeki göller bölgesinde ortaya çıkan Alpinler  M.Ö. 9000 – 7000 yılları arasında, Hazar-Aral Göllerine doğru, M.Ö. 6000 – 4000 yılları arasında Mezopotamya’ya göç ettiler, ağırlıklı olarak Anadolu’dan İtalya’ya, Hindistan’a, Orta Asya’ya yayıldılar.

Etrüsklerin atalarının bir tarafı Alplerde yerleşik Alpinler, diğer tarafı Anadolu’dan  (M.Ö. 7000-3000 arası) İtalya’ya göç edenler ve daha sonra M.Ö. 1250 den itibaren Anadolu’dan İtalya’ya göç edenlerdir. Bu kavimler Etrüsk devletini kurmuşlardır. İtalya’nın en eski halklarından olan Etrüsklerin Türk soyluluğu Türk Antropoloji Enstitüsü’nün sahiplenilmesiyle de sağlamlaştırılmak istenmiştir. 1934’te yayınlanan Jules Guiard’ın “Galatlar” adlı makalesi (Türk Antropoloji Mecmuası, Sayı: 15-16, 1934, s. 41-48) Türk Tarih Tezi’nin özeti gibidir. Guiard’a göre “Asya’dan gelen kısa boylu esmer  brakisefaller, Avrupa’ya tarım ve hayvancılığı, çanak-çömlek yapımını da getirmişlerdir”. Cenevre Üniversitesi Yakın Çağ ve Modern Tarih Bölümü’nde antropolog olan İsviçreli Eugene Pittard’ın Irklar ve Tarih adıyla Türkçeye çevrilen eserinde Avrupa’da göl kıyısı Neolitik yerleşimleri kuranların, tahıl ekmeye başlayanların, köpek, sığır, koyun ve domuzu  evcilleştirenlerin “brakisefaller” olduğu savunulmaktadır. Pittard’a göre bu brakisefallerin anavatanı bugün de yaşadıkları Asya’dır. Nitekim son araştırmalara göre Avrupa’ya tarımı Yakın Doğu ve Anadolu’dan 10 ila 8 bin yıl önce gelen toplumlar öğretmiştir. Başta Bask, İrlandalılar olmak üzere İngiliz ve Avrupalı erkeklerin büyük bir bölümünün soyları 10 ila 6 bin yıl önce Anadolu’dan gelenlere dayanıyor. Hint-Avrupa diller ailesinin kökeni Anadolu.

Türk tarihçisi ve akademisyeni İbrahim Kafesoğlu’na göre Türk proto-tipi taş devrinin ilk yıllarından itibaren (M.Ö. 10000 den önce) Altay-Sayan dağlarının kuzeybatı bölgesinde yaşayan “brakisefal” savaşçı beyaz ırkta oluştu. Bu da Aryanların anavatanının Orta Asya, brakisefal Alpinlerin de gerçek Aryanlar  olduğu teorilerini birbirlerine örtüştürmektedir.

Proto-Ön Türkler

Proto-Türklerin başlangıcı ile ilgili bir zamanlama tayin etmek zor ise de buluntular açısından genelde İskitler/Sakaların ortaya çıkışı olarak kabul görmektedir (M.Ö. 7000).

Türklere özgü İskit buluntuları

İskitler

OrtaçağTürk halkları

Eski ve Ortaçağ Hint-Avrupa halkları

Kurganlar (Tümülüsler)

+ + +

– – –

Tekerlekli cenaze arabaları, ahşap mezarlıklar, düzgün yeraltı kazıları

+ + +

– – –

Mezarlarda keçeler

+ + +

– – –

Mumyalanmış cesetler

+ + +

– – –

Ahşapla kaplanmış, tabanına ağaç kabukları, kamış döşenmiş, üzeri kütüklerle kapatılmış mezarlar

+ + +

– – –

Yuvarlak, sivri, yumurta şeklinde tabanlı seramikler

+ + +

– – –

kemik ve bakır gemler

+ + +

– – –

Türkler ve Anadolu

Türkler 1071 Malazgirt Savaşı’ndan önce Anadolu’da bulunmuşlar, yaşamışlar. Bunun varsayım olmadığının bir başka göstergesi Hitit Uygarlığı’nın en önemli yerleşim merkezlerinden biri, Amasya’nın Toklucak köyü yakınlarındaki Oluz Höyük’te kazılarla ortaya çıkarılan bir mezarlıkta 1020 – 1077 tarihleri arasında ölmüş oldukları tesbit edilen İslami usullere göre gömülmüş 115 insandır.

Diğer detaylar “Kaynaklar” bölümünde verilen yazılarımızdadır. Tarihlerdeki bazı farklılıklar kaynaklarda farklı verilen tarihler nedeniyledir.

R1a'nın dağılımı

R1a haplogrubunun Doğu Avrupa-Orta Asya dağılımı – Kaynak Sharma 2009

Türkler neden o kadar göç etmişler?

Türkler daha çok Milattan sonraki kavimler göçüne neden olan batıya göçleri ile tanınırlar. Ancak bundan çok önce de Türkik kavimler  Altaylardan Anadolu, Kafkasya, Deşt-i Kıpçak ve oralardan da Avrupa’ya, Mezoptamya’ya ve Hindistan’a göç etmişler, Orta Asya’ya geri dönmüşler. Baştan başlıyarak tekrar Batı’ya yönelmişler. Bu göçlerin sebebinin coğrafik olduğu, büyük doğal felaketler, zaman zaman yaşanan devresel kıtlıkların, kuraklıkların yani ekonomik sebeplerin, zenginlik özleminin göçlere neden olduğu sanılmaktadır. En basitinden, mesela Batı Kazakistan’da bir hayvanın yiyebileceği ot sayısı 7 iken Doğu Avrupa’da 2000 olması gibi. Ayrıca göçler domino etkisi yapmış yani bazı kavim göçleri başka kavim göçlerine neden olmuş.

ystr sibirya

M.Ö. 1800– M.S. 400 arasında yaşamış Güney Sibirya Türkleri ile aynı paternal genetik bağları taşıyan günümüz insanlarının lokasyonları. Kaynak Keyser ve ark.

Türklerin kırsal göçebe olup hayvancılıkla geçindiği ve tarım, zanaat ve ticaretle uğraşmadıkları varsayımı, Ön-Türklerin söz dağarcığına bakıldığında, tarih öncesi dönem için bile abartılıdır. Yerleşik hayat süren Türklerin göçebe Türklere oranı hiç kuşkusuz zaman içinde artmıştı. İç Asya’da Özbekler ve Uygurlar yüzyıllardır yerleşik hayat sürmekteyken, Kazaklar, Güney Sibirya’daki Türkler ve daha doğudaki Yakutlar göçebe özelliklerini korumaktadırlar. Ortadoğu’da, kırsal göçebelik, tarım ve kent yaşamı Türkler bölgeye göçmeden önce de binlerce yıldır yan yana var olmuştu. Yaklaşık 15. yüzyıldan itibaren yerleşik hayata geçen grupların sayısı artmakla kalmamış, kabileler de çözülmüş ve böylece önemli sayıda Türk belirli bir boy ya da kabilenin üyesi olarak değil, Volga bölgesinde ortak bir Tatar kimliği ya da Ortadoğu’da ortak bir Türk kimliği taşıyanlar olarak yaşamaya başlamışlardır. Bu gruplar artık göçebe yaşamına dönememişler. Bazı yerlerde kabilelerin dağılması, bazı yerlerde ise kabilelerin sayısal olarak artması, daha sonra farklı Türk halklarının modernliğe farklı yollardan geçmesine yol açmıştır.

mtdan sibirya

M.Ö. 1800– M.S. 400 arasında yaşamış Güney Sibirya Türkleri ile aynı maternal genetik bağları taşıyan günümüz insanlarının lokasyonları. Haç işareti: farklı sonuç veren eski çağlara ait örnek. Kaynak Keyser ve ark.

Türk tipinin oluşumu

Türklerin farklı fenotipleri, yani görünür özellikleri, çok geniş bir coğrafyaya yayılmış olmaları sonucunda farklı genetik ve kaçınılmaz çevresel etkileşimler sonucunda oluşmuştur.  Örneğin soğuk iklimlerde yaşayan toplumların adaptasyon sonucu ten renginin beyazlaşması gibi.

Ayrıca tarihin başlangıcından itibaren Türklerin sürekli göç etmeleri, savaşçı oluşları kendilerinden çok daha kalabalık toplumlara üstünlük sağlamaları yanında çok eşliliğin de yaşandığı eski çağlarda galip gelen taraf savaş esiri cariyeler de edindiği için, bir erkeğin nesli pek çok ana soyundan devam etmiştir. Bu sebeple, Türklerin genetik soylarının baskın olmaması, anne tarafına ait genlerin baskın çıkmasından dolayı gittikçe farklı dış görünüşlere sahip olmuşlardır.

Fransız oryantalist ve Türkolog Jean-Paul Roux’a göre: “Türkler dışardan evlenme eğiliminde oldukları ve eşlerini Türk olmayanlar arasından seçtikleri, rastladıkları her kavimle kaynaştıkları, dilleri çok büyük bir çekim gücüne sahip olduğu ve pek çok topluluk da bu dili ve kültürü benimsediği için Türklerle ilgili karakteristik denilebilecek fiziksel [buna biyolojik, ırksal da denebilir] herhangi bir özellik saptama olanağı kalmamıştır. (…) Türklerin hiçbir ırksal özelliği yoktur. Dolayısıyla kendi içinde bir Türk ırkından söz edemeyiz. Belki sadece Orta Asya’nın ücra dağlarından dünyanın herhangi bir yerine, Türklerin damarlarında, eski Türk kanından elmacık kemiklerini çıkık yapan o kandan daha çok, yabancı – Moğol, Çinli, İrani (Aryan), Sami, Rum, Kafkas, Slav, hatta Afrikalı- kanı akmaktadır. Çünkü Dünyada en çok yayılan ve gittikleri bölgelerdeki yerli halklarla en çok karışan millet Türkler’dir. Türklerle ilgili olarak kabul edilebilecek tek tanım dilbilimsel olandır. Türk; Türk diliyle konuşandır; İnsanlık tarihinde baştan beri var olan bu millet; kendine özgü yasaları, ayırt edici özellikleri olan canlı bir organizma, çok çeşitli ögelerden oluşmuş; ancak matematiksel bir bütün oluşturmuş ve kesin ve net tanımla Türk adını almış, aynı kültürden olan, aynı dili konuşan insan topluluğudur.”

Sarışın Türkler

Proto-Türklerden sonraki yani Hunlar ve sonrası dönemi kapsayan Türklerin orijinal fenotipini bugün birçok coğrafyada yaşayan halklar gibi, açık kumral, sarışın ve hafif çekik gözlü olarak tanımlamak doğru olur.

Kıpçak boyu ile karışarak bir konfederasyon oluşturan Kumanların ten rengini ifade eden kuman sözcüğü ‘sarışın, solgun, benzi sararmış’ anlamına gelmektedir.

Beyaz tenli yeşil-mavi gözlü olan Kuzey halkı Kazakistan’da genetik anlamda gerçek Kazaklar olarak nitelendirilmekte ve saf, karışmamış anlamında Temiz Kazak  (Rusça’da: чистый Kазаx, Çistiy Kazakh) denilmektedir.

Ancak bu durumlar bütün Ural-Altay dillerini konuşan milletler için geçerli değildir.

Batı-Doğu Türkleri

Ön-Türklerin ana yurdu olan Ural-Altay dağları arasındaki bölgenin batısında Slavlar  (çoğunlukla R1a haplogrubu) sarışın ve beyaz tenliyken doğudaki komşuları ise moğolik tipe (çoğunlukla C3 haplogrubu) daha yatkındır. Dolayısıyla Türklerin fenotipi batıya doğru Tatar, Başkort, Gagavuz, Kuman gibi topluluklarda Avrupalı açık tenlilere (beyaz brakisefal, Kafkasyalı ırkı) benzerken Kırgızistan’dan itibaren doğuya gittikçe Altay, Buryat gibi topluluklarda belirgin şekilde çekik gözlü,  çıkık elmacık kemikli v.b. olmaktadır. Özbeklerden itibaren ise doğuya doğru brakisefal kafa yapısı yuvarlaklaşmaktadır. Tatarların genelde hafif çekik gözlü olmaları ise Altın Orda devletinden kalmadır.

Kuzey Türkleri

Sibirya’dan kuzey doğuya gidildiğinde ise, Şamanizmi/Tengriciliği yaşamaya devam eden Türklerde Q haplogrubunun etkisiyle Amerikan yerlilerine benzer bir dış görünüş karşımıza çıkmaktadır.  Bunun sebebi Sibirya’nın onbinlerce yıl önce Bering Boğazı üzerinden Kuzey Amerika’ya birden fazla göç vermesi hatta Amerika kıtasından Asya’ya geriye dönüşlerin de söz konusu olmasıdır. Amerika kıtasına göç edenler Şamanist adet ve ritüellerini de birlikte götürmüşlerdir.

Güney Türkleri

Diğer taraftan Oğuzlar, Gazneliler, Barlas-Moğol kökenli Türk kavimleri v.b. Batı ve Güney Asya’ya yayıldıklarında  Arap-Hint-İran ve diğer yerel halklarla karışmışlardır. Moğol akınları ve istilaları da bir başka karışım nedenidir. Türkmenistan’da, Afganistan’da günümüz İran’ında, Güney Kafkasya’da, Mezopotamya ve Anadolu’daki Oğuz kökenliler bu yüzden Kıpçak kökenlilere göre daha esmer bir tene sahipler. Çekik gözler Afganistan’dan Türkmenistan’a doğru gittikçe azalmakta, Hazar’ın batısında ve güneyinde yok olmaktadır.

Anadolu mozayiği

Birçok yazılarımızda açıklandığı gibi Anadolu’dan gelip geçmeyen kadim Avrasya kavmi neredeyse yoktur. Anadolu’ya göçler tarih boyunca hiç eksik olmamıştır. Bunların en önemlisi Oğuzların göçleridir. Osmanlı’nın son yıllarında da, Cumhuriyet döneminde de Anadolu büyük göçler almış ve almaya devam etmektedir.

Balkan, Girit, On İki Ada, Kıbrıs, Gagavuz v.b. Türklerinde olduğu gibi önemli geriye göçler de yaşanmıştır.

Anadolu’da yerleşik/yerli kavimler, göçmenler, sığınmacılar arasında Türk soylu olmayanlar da var.  Ermeniler, Rumlar, Levantenler, Kürtler, Zazalar, Farslar, Sefaradlar, Aşkenazlar, Balkan Slavları, Polonyalılar, Beyaz Ruslar, Lazlar, Gürcüler, Abazalar, Çeçenler, İnguşlar, Adigeler, Kabardeyler, Balkarlar,  Ubıhlar, Protestan Almanlar, Katolik/Sünni/Nusayri/Fellah Araplar, Süryaniler, Yezidiler v.b. gibi.

Anadolu’ya Kuzey/Doğu/Güney Asya’dan göçen Ahıska, Kuzey/Güney Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Kumuk, Karaçay, Malkar, Dağıstan, Tatar (Kazan, Kırım, Romanya, Litvanya, Sibirya, Japonya, Mançurya, Tibet v.b.), Başkort, Çuvaş, Nogay, Karaim, Kuman, Hazara, Türkmen, Kırgız, Özbek, Kazak, Uygur, Altay, Saha Yeri, Sibirya, Topol, Şor, Buryat v.b. Türklerinin hemen hepsi farklı gensoylarını de beraber getirmişlerdir.

Yabancılarla evlilikler de işin tuzu biberi olmuştur. Anadolu’nun genetik çeşitliliği bütün bu nedenlerdir.

Türklerle bağlantılı olan ata genler _ haplogruplar

Not: Haplogrup ve diğer genetik terimler ayrı bir yazımızda oldukça basit bir dille açıklanmıştır. OKUMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN.

2-3 bin yıl önce Orta Asya’da, kuzeyde Sibirya’dan güneyde Hindu Kuş dağlarına, batıda Hazar Denizinden doğuda Tarım Havzasına kadar uzanan geniş coğrafyada R1a, R1b, P, Q, N, C3 ve O haplogruplarının yaşamaktaydı. Bu haplogrupların doğuşu ise onbinlerce yıl öncesine gitmekteydi. G1, G2, J2a, R1a, R1b, Q, N, J1, I1, I2, L ve C3 vb  Orta Asya Türklerinde görülen başlıca haplogruplardır. Bu haplogrupların tümü yaklaşık 40 bin yıl önce aynı ortak atadan (F haplogrubundan) ayrılmaya başlamışlardır. Bu haplogruplar başka milletlerde de görülür; ancak 20 ila 10 bin yıl önce alt kollara ayrılan, hatta 5 bin 3 bin yıl önce bile alt kolları oluşan bu grupların SNP denilen kümeleri sınıflandırıldığında Türklere özgü alt kolların olduğu görülür. Yani Slavlarda veya Perslerde görülen R1a ile Kırgızlarda görülen R1a, genel olarak 10 bin yıl önce ayrılmış farklı alt kollardan oluşur; genetik biliminde de bunlar numaralandırma sistemi ile sınıflandırılır. Ya da Çeçenlerde görülen J2 ile Oğuz Türklerinde veya Uygurlarda görülen J2, 10 ila 5 bin yılları arasında birbirinden hem coğrafi hem etnik olarak ayrılmış ve mutasyona uğramış kollardan müteşekkildir.

Kaliningrad Rusya doğumlu Amerikalı bilim adamı Anatole A. Klyosov’a göre:
N haplogrubu Kuzey Sibirya’da yerleşik, günümüzde Ural Halkları olarak adlandırılan, Ural-Ugric (Ural-Ugor) ve Ugric-Fin (Ugor-Fin) dilini konuşan halklarda bulunmaktaydı.
O haplogrubu günümüzün Çin ve Güney Asya halklarının atalarında bulunmaktaydı ve Hindistan üzerinden Güney Asya’ya yerleşmişti.
P haplogrubuna sahip Güney Sibirya’da yerleşik halktan, Güney Sibirya’nın iklim ve coğrafya şartlarında, Q ve R Y-DNA adı verilen haplogrubu taşıyan iki kardeş halk oluşmuştur. P haplogruba sahip halkın dili, Q ve R haplogrubu taşıyan kardeş halkların da ana dilini teşkil etmiştir.
Q haplogrubuna sahip halkın büyük bir bölümü, P haplogrubu taşıyan ataları ve R haplogrubu  taşıyan kardeş halkın bir kısmı ile birlikte, Bering boğazı üzerinden Amerika kıtasına geçmiş, Kuzey, Orta ve Güney Amerika’daki yerlileri oluşturmuştur. R > R1 haplogrubuna sahip çoğunluğu ise, P haplogrubu taşıyan ataları ve Q haplogrubu taşıyan kardeş halkın Türklerin anayurdu olarak kabul gören Altay-Güney Sibirya bölgesinde kalan bölümleri ile birlikte, Türk dili konuşan halkları oluşturmuşlardır.

R1a Haplogrubu _ Asya ve Anadolu dağılımı. Kaynak Eupedia

R1a

R1a, Doğu Avrupa ve Asya’da Hint-Avrupa dili konuşanlar arasındaki en yaygın haplogruptur. Türklerle ilişkisini analiz ederken sadece oranlara bakmak yanıltıcı olabilir. Tatar, Başkurt, Altay, Özbek, Kırgız gibi halkların toplamındaki R1a nüfusu 10-12 milyon civarındayken Slav halklarında (Rus, Ukrayna vs.) 100 milyondan fazladır. Yani her on R1a insanından sadece biri Ural-Altay, geriye kalan dokuzu ise Hint-Avrupa dillerini konuşmaktadır.

R1a Haplogrubu _ Avrupa ve Anadolu dağılımı. Kaynak Eupedia

R1a’nın %99’u R1a1a1 (M-417) alt grubundandır. Onun da alt grupları şöyledir:
R1a – Z284   İskandinav (Norveç merkezli), Viking
R1a – M458   Balto-Slav, Polonya, Litvanya, Çek, Slovenya
R1a – Z280   Doğu Avrupa, Rusya, Polonya, Belarus, Ukrayna
R1a – Z283   Alman, Hollanda
R1a – Z93     Güney ve Orta Asya, Aşkenaz Hazarlar, Karaçay-Balkar, Başkort (Başkurt), Tatar, Paştun, Tacik, Özbek, Kırgız.

Örnek: Rusyanın güneyinde aşağı Don bölgesindeki kazılardan çıkarılan iki Hazar’ın kemik analizlerinden birinin günümüzden 1200 yıl öncesinde Hazar’ların ilk döneminde yaşadığı, diğerinin günümüzden 1300 yıl öncesinde Hazarların son dönemlerinde yaşadığı haplogruplarının  R1a-Z93 olduğu saptanmıştır. Ayrıca atalarının ortak olmak üzere kendilerinden 1500 – 2000 yıl önce yaşadıkları da anlaşılmıştır. Yukarıda da belirtildiği gibi R1a-Z93 Türk alt haplogrubu olarak Hazarların;  Karaçay-Balkar, Başkort (Başkurt), Tatar, Paştun, Tacik, Özbek, Kırgızlarla akraba olduğunu, alt haplogrup itibarıyla R1a haplogrubundan olan Ruslar, Ukraynalılar, Belaruslar, Polonyalılar ve diğer Slavlarla, İskandinavlarla ilgilerinin olmadığını ayrıca DNA genolojisine göre iki Hazar’ın Yahudi YDNA dizilerine ait olmadıklarını ortaya koymaktadır. Ancak Yahudi genetik bilimcisi Eren Elhalik’e göre bunlar sadece iki örnek olup tüm Hazar-Yahudi gen araştırmalarına esas teşkil edemez.

türk haplo

Kuzeydoğu Asya’da bir Hun mezarlığında 2000 yıl öncesine ait 3 iskelet üzerinde 2010 yılında yapılan genetik araştırmada Y-DNA (babadan kaynaklanan) Batı Avrasya Hint-Avrupa kökenli, günümüz Orta Asya insanlarında da bulunan R1a haplogrubu bulunmuştur. O zamanki insanların delikosefal kafatası günümüz Moğolistan’daki etnisiteden farklılık göstermektedir (bkz: Kaynaklar: Kim, K.; et al. Jul 2010 – Kim, K. ve diğerleri. Temmuz 2010). R1a’nın ilk doğum yeri için en uygun alternatif, Güney Sibirya veya Orta Asya olmaktadır.

Balkanlar’da görülen R1a çeşitliliğinin nedeni 5.000 yıldır Avrasya steplerinden gelen göçler olabilir.

Bundan sonraki bölümde ayrıntılı açıklandığı gibi, Türk dili konuşan R1b1 haplogrupluların Avrupa’ya gelmesiyle R1a1 haplogrubundan olanların büyük bölümü Batı Avrupa’dan tamamen silinmiştir. Ancak R1a1’lerden bir kısmı 4800 yıl önce Avrupa’dan Doğu Avrupa bozkırlarına hareket ederek Baltık ile Karadeniz arasına yerleşmeleri sayesinde  silinmekten kurtulmuşlardır. 4500 yıl önce Kafkaslara, 3600 yıl önce Anadolu’ya gelmişler. 4000 yıl önce Doğu Avrupa düzlüklerinden Güney Urallara ve Güney Sibirya’ya gelerek Andronova (4000 – 3500 yıl önce) kültürünü kurmuşlar. Anadolu’ya geldiklerini Anadolu’da bulunan R1a1 haplogrubu türlerinden anlıyoruz.  3500 yıl önce Hindistan ve İran’a giden  Aryan olarak adlandırılan R1a1 haplogruplularla Hint-Avrupa dili doğmuştur.Y-DNA_R1b-L23

R1b

R1b Başkortistan ve Ural bölgesinde %50, Türkmenistan’da %35 gibi önemli oranlarda, Nepal Newa halkında %11, Afganistan’daki Türk soylu Hazara halkında %35 oranında bulunmaktadır. Kıpçak bozkırlarında, İdil-Ural Tatarlarında,  Uygurlarda, Anadolu’da yoğundur. Amerika yerlilerinde de bulunmuştur.

R1b haplogrubu

R1b haplogrubu

R1b Güney Sibiryadan yayılmış olup Batı Avrupa’da en yüksek orana sahip olan haplogruptur. İrlanda ve Bask bölgesinin %80’den fazlasını R1b oluşturur. Batı ve Kuzey Avrupa’da yoğundur. Hepsinin sebebi  Anadolu’dan göçlerdir. Batı Avrupa nüfusunun büyük bölümünü oluşturması nedeniyle eskiden R1b’nin Avrupa’nın yerlisi olduğu düşünülürdü. Oysa bugün artık bu teorinin doğru olmadığını biliyoruz. Çünkü Anadolu ve Kafkasya’da R1b çeşitliği daha fazladır. R1b’nin bulunan en eski formları Kafkasya ve yakın doğuda, Hindistan ve Avrupa’da görülmektedir.

Türk dili konuşanlara ait R1b hablogrubu,  doğduğu Güney Sibiryadan 16 000 yıl önce çıkmaya başlayarak Orta İdil, Samarra, Khvalynsk (Orta Volga) bölgelerine, Kurgan arkeolojik kültürlere, tarihi-kültürel karışımlara (8-6 bin yıl önce ve sonrasında B1b1 haplogrubuna sahip etnik Rusların 6775 ± 830 yıl önce yaşamış ataları), Kuzey Kazakistan’a (örneğin 5700 – 5100 yıl aslında ondan da önceki Botay kültürü), Kafkaslardan geçerek  Anadolu’ya (6000 ± 800 yıl önce günümüz Kafkasyalılarının R1b1b2 haplogrubunu tarihlendirerek), ortadoğudan geçerek (Lübnan, 5300 ± 700  yıl önce, günümüz yahudilerinin çok eski ataları 5150 ± 620 yıl önce), Kuzey Afrika’dan (Berberiler R1b haplogrubundan, 3875 ± 670 yıl önce), İberya yarımadasına (yaklaşık 4,800-4,500 yıl önce, günümüz Baskları 3625 ± 370 yıl önce) oradan da Britanya Adalarına (İrlanda’ya 3800 ± 380 ve 3350 ± 360 yıl önce farklı popülasyonlar oluşturarak) ve Kıta Avrupasına (Flandralılar, 4150 ± 500 yıl önce, İsveç 4225 ± 520 yıl önce) geçmişler.

Çok eski R1b taşıyıcılarının izlerine Balkanlarda (4050 ± 890 yıl önce), ayrı ayrı olarak Slovenya (4050 ± 540 yıl önce) ve İtalya’da (4125 ± 500 yıl önce) rastlanmıştır. Bu tarihler  Türk dili konuşan R1b1 haplogrupluların gelmesiyle Avrupa’da Türk dilini konuşma başlangıcına ve M.Ö. 10. yüzyılda yaşamış Proto-Hint-Avrupa haplogrubu R1a1 nın da kayboluşuna rastlamaktadır.

Genetik Uzmanı Yrd.Dç. Dr. Osman Çataloluk’a göre: Gaziantep’ten başlayarak Sivas, Amasya, Tokat yoluyla Samsun’a inen buradan da Karadeniz kıyısı boyunca Gürcistan ve Ermenistan’a  uzanan hatta genetik olarak yüzlerce R1b-M269 mutasyonuna rastlanmıştır. Bu mutasyonun oluştuğu tarih M.Ö. 4700 yıllarıdır. Bu tarih Subar-Sümer kavgasına denk düşer. Sümerlerden kaçan Subar proto Türk topluluğu Anadolu’ya geçerek burada dağılır. Bir kısmı da Karadeniz boyunca yerleşir. Kut/Gut, Hitit, İskitler ve ardılları olan Kıpçakların ataları bu proto Türk gruptur. Ermenistan’da 2000 yılında başlayan genetik köken araştırmalarında Ermenilerin yüzde 49’u Kıpçak kökenli, İdil-Ural Türkleriyle özellikle  Başkurtlarla akraba çıkmış. Bu durumdan rahatsızlık duyan Ermenistan Hükümeti genetik çalışmalarını durdurmuş.

R1b1 günümüz Uygur, Kazak, Başkurt ve Sibirya, Orta Asya ile Ural halklarında yaygındır.

A, B, C, D ve X haplogrupları

Bu haplogruplar Amerika yerlilerine özgüdür. Ancak kaynakları Orta Asyadır ve ilk Türklerdir. Kuzey ve Güney Altay Türklerinde, Baykal gölünün güneydoğu ve güneybatısında yaşayan Türklerde  A, B, C ve D haplogroupları Sukernik ve arkadaşlarının 1996 araştırmalarında % 57.2, Derenko ve arkadaşlarının 2000 yılı araştırmalarında %46.8 yoğunlukta bulunmuştur.

A haplogrubu 40.000 yıl önce Sibirya’da doğmuştur. Amerikan yerlileri Apaçi, Navajo ve Kuzey Sibirya, Çukçi, Kamçatka, Eskimo, Aleut, İnuit, Na-den yerlilerinde (A2) görülür.

mt.DNA B Haplogrubu Altay, Hakas, Yakut, Tuva, Buryat gibi Ural-Altay dillerini konuşan Sibirya halklarında düşük oranlarda bulunur. Alt grubu B2 de Amerikan yerlilerinde bulunur. Pasifik Adaları’nda da bulunması B’nin Mu kıtası ile bağlantılı olduğunu göstermektedir. James Churchward’a göre Melanezya, Mikronezya ve Polinezya adaları kayıp kıta Mu’nun kalıntıları.

60.000 yıl önce Hazar Denizi ve Baykal Gölü arasında bir yerde doğduğu tahmin edilen mt.DNA C haplogrubu, Orta Asya’nın en eski haplogrubudur ve Türkler açısından önemlidir. Amerikan yerlilerinden başka Altay dillerini konuşan Kuzey Sibirya halklarında Sakalar, Yukagirlerde bulunur.  Türkiye’de de bulunduğuna dair kaynaklar vardır.

Türkler için önemli bir diğer mt.DNA haplogrubu olan D 48.000 yıl önce Asya’da doğmuştur. C gibi Orta Asya ve Sibirya’nın yerli halklarına özgün olan bu grup Batı Avrupa’ya kadar yayılmış, diğer bir bölümü de Amerika Kıtasına göç etmiştir.
D2 – Kuzey kutbuna yakın bölgelerde (Aleut, Eskimo)
D4  – Kore, Japonya (Okinawa), Buryat, Kalmuk, Telengit, Kazak, Altay ve Amerikan yerlileri
D5a2a2 – Yakut (Saka)
D alt haplogrupları Uygur, Oroken (Moğol) gibi Orta Asyalı halklarda yüksek oranlarda bulunur.

mtDNA X haplogrup haritası

mtDNA X haplogrup haritası

30.000 yıl önce N’den doğan X haplogrubu Anadolu, Avrupa, Batı Asya ve Kuzey Amerika yerlileri bağlantısını kanıtlamaktadır. Amerikan yerlilerinden Alqonquin’lerde % 25, Siu’larda  %15, Nuu-Çah-Nulth’larda %11–%13, the Navajo’larda %7 ve Yakama’larda %5, Avrupa yerlilerinde %7, Suriye-Lübnan’daki Dürzilerde X1 %16, X2 %11, İsrail’deki Dürzilerde % 27, Gürcistan’da % 8 v.b. civarındadır. 2001 yılında Miroslava V. Derenko ve arkadaşlarının genetik araştırmalarında Altay Türklerinde de % 3.5 yoğunluğunda X haplogrupu bulunmuştur.

J2 haplogrubu. Etrüsklerin Anadolu ile gen bağları

J2 haplogrubu. Etrüsklerin Anadolu ile gen bağları. Kaynak Eupedia.

Akdeniz genleri

Türkiye, Kuzey ve Güney Azerbaycan Türklerinde en çok görülen haplogrup J2’dir. J2 haplogrubu aynı zamanda, Uygurlar, Tatarlar, Kazaklar, Özbekler, Türkmenler ve İran Türklerinde önemli oranlarda görülmektedir. Nitekim Türkiye’de yapılan genetik çalışmalarda en baskın haplogrubun %24 ile J2 olduğu görülmektedir. Türklerde J2’nin hemen hemen bir çok varyasyonları  görülür.  Aynı durum diğer milletler için pek de söz konusu değil. J2’nin çok sayıda varyasyonunun Türklerde görülmesi bu haplogrubun çok daha eski zamanlarda Türkler arasında yer aldığına işarettir.

J2 haplogrubu Avrasya haritası

J2 haplogrubu Avrasya haritası

Y-DNA_ J2a4b-M67 haplogrubu

Y-DNA_ J2a4b-M67 haplogrubu

J-M172 haplogrubu yoğunluk olarak İtalya, Türkiye, Kafkasya, Azerbaycan, Orta Doğu, Mezopotamya, Batı Türkistan’a (Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine), Doğu Türkistan’a (Uygurlar) aittir. Stanford Üniversitesi’nden Cengiz Cinnioğlu ve ekibinin 2003 yılında yaptığı 2004’de yayınladığı çalışmaya göre Türkiye insanının % 24’ü  J-M172. Bölgesel sıklıklar % 13 – % 40 arasında J-M267 ile birleştiğinde Türk insanının yarısı  J-P209 Haplogrupuna ait oluyor. J-M172 Uygurlarda % 34, Özbeklerde % 30.4, Türkmenlerde, Taciklerde, Kazaklarda, Doğu Türkistan’da, Portekiz, İspanya, Arnavutluk’ta yoğun. İtalya: Sicilya’da % 22.6, Anakarada % 20, Orta Marşe’de %35.6, Batı Calabria’da % 35.1.

Toskana'da bulunan haplotipler ile Orta Anadolu, Orta Doğu ve Kafkas halklarıyla örtüşenler aynı renklerde gösterilmiştir.

Toskana’da bulunan haplotipler ile Orta Anadolu, Orta Doğu ve Kafkas halklarıyla örtüşenler aynı renklerde gösterilmiştir.

Haplogrup G2a (Kaynak: Eupedia) Alp insanlarının Anadolu ve İtalya insanlarıyla gen ortaklığı

Haplogrup G2a (Kaynak: Eupedia) Alp insanlarının Anadolu ve İtalya insanlarıyla gen ortaklığı

G2 haplogrubu Kafkasyalı Türklerin karakterestiğidir. Alplerde, İtalya’da ve Anadolu’da,  Sardunya’da, Sicilya’da, Portekiz’de yoğundur. Alpin ve Etrüsklerin köklerini açıklar.

Dünya dışı (extra-terrestrial) müdahaleler

Dünya-dışı uygarlıklar geçmişte Dünyayı ziyaret etmişler ve önemli müdahalelerde bulunmuşlar. Bunlardan bazıları yazılarımızda anlatılmaktadır. Okumak için lütfen tıklayın:  HezeikelSodom ve Gomora,   Kur’an ayetlerinde anlatılan Hz. Meryem’in hamile kalma şekli dünya dışından geçmişte genetik müdahalelerde de bulunulduğunun örneğidir. Okumak için lütfen tıklayın: Hz. İsa.  Yine Kur’an’da Kabe’yi ele geçirmek üzerine hareket eden fil ordusuna saldıran uzay araçları anlatılmaktadır. Okumak için lütfen tıklayın: Kur’an’da hava saldırısı.  Bir Kur’an ayeti de dünya dışı uygarlıkların merkezine işaret etmektedir. Okumak için lütfen tıklayın: Sirius Yıldızı Şuurlanmanın Merkezi.

Sümer tabletlerinde en ince detaylarıyla uzaylıların Dünya’ya gelişi, geliş sebebi, gelirken geçtiği gezegenlerin detaylı bilgileri gibi konular paylaşılır. Dünyalı Sümer halkı onlara Tanrılar der, onlar için çalışır, kutsar ve bu durumu yadırgamaz: “Nibiru’dan (12. gezegen) yola çıkıp yedinci gezegene dek çok tehlikeli bir yolculuk yaptık. Başarıyla indik Dünya’ya; çok iyi şeyler başardık, bir ordugah kurduk. Bu gün dinlenme günü olsun…Bundan böyle burası uzaklardaki yuva anlamına Eridu adıyla biline. Sözümüzü tutalım, Eridu’lu Alalu’yu komutan ilan edelim. Toplanan kahramanlar hep birlikte bağrışıp onayladılar….Akşam oldu, sabah oldu ve Dünya’daki yedinci gün oldu.” Nibiru denilen gezegende yaşayan halkın, iklimin bozulması sonucu, atmosferi düzeltmek için araştırmalara girmesi, asteroid kuşağı ötesinde, Dünya’nın da bulunduğu gezegenlerde, atmosferi düzeltmek için gerekli olan altının bulunduğunun keşfedilmesi, bu arada da yaşadıkları iktidar savaşları anlatılır.

Dünya dışı olduklarından şüphelenilen iskeletler üzerinde yapılan DNA testlerinde şimdiye kadar hiçbir insan, primat veya hayvanda rastlanmayan mutasyonlar bulunmuştur: Okumak için lütfen tıklayın.

TÜRKİYE, Y-DNA dağılımları

TÜRKİYE, Y-DNA dağılımları

Kaynaklar:

Mapping the Origins and Expansion of the Indo-European Language Family. Remco Bouckaert, Philippe Lemey, Michael Dunn, Simon J. Greenhill, Alexander V. Alekseyenko, Alexei J. Drummond, Russell D. Gray, Marc A. Suchard,  Quentin D. Atkinson. Science. Volume 337. Issue 6097. pp. 957-960. Araştırmanın tamamı (okumak için üye olmak gerekiyor): http://science.sciencemag.org/content/337/6097/957.full Özeti: http://science.sciencemag.org/content/337/6097/957.abstract?sid=192102e8-a5bc-4744-ac5a-5500338ab381

English language ‘originated in Turkey’ i 25 August 2012  http://www.bbc.com/news/science-environment-19368988

Researchers identify present day Turkey as origin of Indo-European languages. The Washington Post. August 23, 2012. https://www.washingtonpost.com/national/health-science/researchers-identify-present-day-turkey-as-origin-of-indo-european-languages/2012/08/23/6133c564-ed3e-11e1-b09d-07d971dee30a_story.html

Mitochondrial DNA sequence variation in the Anatolian Peninsula (Turkey). Mergen H., Öner R. and Öner C. Indian Academy of Sciences. Journal of Genetics. 24.08.2005. http://www.ias.ac.in/article/fulltext/jgen/083/01/0039-0048aDistribution of European Y-chromosome DNA (Y-DNA) haplogroups by country in percentage. Eupedia. http://www.eupedia.com/europe/european_y-dna_haplogroups.shtml

Distribution maps of Y-chromosomal haplogroups in Europe, the Middle East and North Africa http://www.eupedia.com/europe/maps_Y-DNA_haplogroups.shtml

Kim, K.; et al. (Jul 2010). “A western Eurasian male is found in 2000-year-old elite Xiongnu cemetery in Northeast Mongolia”. Am J Phys Anthropol 142 (3): 429–40.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20091844

Ancient DNA provides new insights into the history of south Siberian Kurgan people Christine Keyser · Caroline Bouakaze ·Eric Crubézy · Valery G. Nikolaev · Daniel Montagnon ·Tatiana Reis · Bertrand Ludes. Hum Genet (2009) 126:395–410. 16 May 2009. Springer-Verlag 2009 http://hamagmongol.narod.ru/library/keyser_2009_e.pdf

Derenko MV, Grzybowski T, Malyarchuk BA, Czarny J, Miścicka-Sliwka D, Zakharov IA (Jul 2001). “The presence of mitochondrial haplogroup x in Altaians from South Siberia”. American Journal of Human Genetics 69 (1): 237–41. 

Sukernik RI, Schurr TG, Starikovskaya YB, Wallace DC. 1996. Mitochondrial DNA variation in native Siberians, with special reference to the evolutionary history of American Indians: studies on restriction endonuclease polymorphism. Genetika 32:432–439 (Rusça) 

Sophia-Karin Psarras.  “Han and Xiongnu: A Reexamination of Cultural and Political Relations (I)”. Monumenta Serica Vol. 51: 55–236. Taylor & Francis, Ltd.Vol. (2003).

DNAeXplained – Genetic Genealogy. September 18, 2013.  http://dna-explained.com/2013/09/18/native-american-mitochondrial-haplogroups

Overview of Türkic genetics. Anatole A. Klyosov. The principal mystery in the relationship of Indo-European and Türkic linguistic families, and an attempt to solve it with the help of DNA genealogy: reflections of a non-linguist Journal of Russian Academy of DNA Genealogy (ISSN 1942-7484), 2010, Vol. 3, No 1, pp. 3 – 58  http://www.turkicworld.org/turkic/60_Genetics/Klyosov2010DNK-GenealogyEn.htm

DNA analysis on Native Americans. Gregory L. Little. August 2011. http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_adn05.htm

Y-DNA (baba tarafından) Haplogruplar http://www.genomturkiye.com/y-kromozom-haplo-gruplari.html

Haplogroup R1a. Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1a

Haplogroup R1b. Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1b

Haplogroup R1b Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1b#R1b1a2_.28R-M269.29

Haplogroup X (mtDNA) Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_X_%28mtDNA%29#cite_note-Derenko01-12

Türklerin genetik tarihi. Vikipedi https://tr.wikipedia.org/wiki/Türklerin_genetik_tarihi

Türk Geni Nedir? Türk Genleri Nelerdir? Türk Haplogrupları Nelerdir? (G, I, J1, J2, L, N, O, Q, R1a, R1b). Türkomania Org. http://www.turkomania.org/tr/j2-turk-geni.html

J2 Haplogrubu Oranları. İlhan Cengiz. Haplogruplar com. 31 Temmuz 2015.   http://www.haplogruplar.com/j2-haplogroup/

Yılın en büyük arkeolojik keşfi: Silivri’de 5000 yıllık kurgan bulundu. Ömer ERBİL. Hürriyet. 16 Mayıs 2016. http://www.hurriyet.com.tr/yilin-en-buyuk-arkeolojik-kesfi-40104420

İngilizce’nin anavatanı Anadolu çıktı! Vatan Dış Haberler. 25 Ağustos 2012 http://www.gazetevatan.com/ingilizce-nin-anavatani-anadolu-cikti–476491-gundem/

İngilizce’nin anavatanı belli oldu! Samanyolu Haber. 24 Ağustos 2012 http://www.samanyoluhaber.com/dunya/ingilizcenin-anavatani-belli-oldu/824315/

Güneş Dil Teorisi gerçek mi safsata mı? Soner Yalçın. Hürriyet. 25 Aralık 2010 http://www.hurriyet.com.tr/gunes-dil-teorisi-gercek-mi-safsata-mi-16619603

Oluz Höyük Kazıları Tarihi Değiştirecek. Yeni Emel 27 Ocak 2015. http://yeniemelgazetesi.com/haber/oluz-hoyuk-kazilari-tarihi-degistirecek.html

Ermenilerin yarısı Türk çıktı. İhlas haber Ajansı. 04 Mart 2015 http://www.iha.com.tr/haber-ermenilerin-yarisi-turk-cikti-443928/

Dünya Tarihinde Türkler. Carter V. Findley. Timaş Yayınları. İstanbul 2012. https://www.academia.edu/9722899/Dünya_Tarihinde_Türkler_The_Turks_in_World_History_-_Carter_V._Findley

Sümer Tabletleri. Tanrı Enki’nin sözleri. 1. Tablet https://evrenvenur.wordpress.com/2014/04/30/sumer-tabletleri-tanri-enkinin-sozleri-1-tablet/

Aryan Teorisi ve Türk Tarih Tezi. Ulaş Töre Sivrioğlu. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi. Cilt:2/Sayı:6/Ağustos /2015  www.akademiktarihvedusunce.org/atdd/index.php/atdd/article/download/197/146

Kafatası ölçümü. Vikipedi. https://tr.wikipedia.org/wiki/Kafatası

Alpine race. Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Alpine_race

Jean-Paul Roux Vikipedi https://tr.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Roux

Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Kavimleri Doç.Dr. Erkin Ekrem Bilim ve Ütopya Dergisi Sayı : 193

Overview of Türkic genetics. Anatole A. Klyosov. The principal mystery in the relationship of Indo-European and Türkic linguistic families, and an attempt to solve it with the help of DNA genealogy: reflections of a non-linguist. Journal of Russian Academy of DNA Genealogy (ISSN 1942-7484), 2010, Vol. 3, No 1, pp. 3 – 58 http://s155239215.onlinehome.us/turkic/60_Genetics/Klyosov2010DNK-GenealogyEn.htm

Hint-Avrupa dillerinin kaynağı Türkiye. Bülent Pakman. Mart 2016. https://bpakman.wordpress.com/turk-dunyasi/eski-turk-devletleri-turk-yurtlari-turk-topluluklari/on-turkler/turklerin-ana-yurdu/022016-2/

Avrupalı – Kızılderili – Hintlilerin Kökeni Ön Türkler. Bülent Pakman. Ekim 2014. https://bpakman.wordpress.com/turk-dunyasi/eski-turk-devletleri-turk-yurtlari-turk-topluluklari/on-turkler/on-turkler/avrupali-kizilderili-hintlilerin-kokeni-on-turkler/

İşte ilk insanın tasviri “Inuk”. Bülent Pakman. Şubat 2015. https://bpakman.wordpress.com/turk-dunyasi/eski-turk-devletleri-turk-yurtlari-turk-topluluklari/iskitler/iste-ilk-insanin-tasviri-inuk/

Ön Türkler. Bülent Pakman. Ağustos 2015. https://bpakman.wordpress.com/turk-dunyasi/eski-turk-devletleri-turk-yurtlari-turk-topluluklari/on-turkler/on-turkler/

Anadolu Türk Tarihi. Bülent Pakman. Haziran 2012.  https://bpakman.wordpress.com/turk-dunyasi/eski-turk-devletleri-turk-yurtlari-turk-topluluklari/on-turkler/anadolu-turk-tarihi/

Avrupa’ya tarım Anadolu ve Yakın Doğu’dan gitti. Bülent Pakman. Şubat 2011. https://bpakman.wordpress.com/turk-dunyasi/eski-turk-devletleri-turk-yurtlari-turk-topluluklari/on-turkler/avrupali-kizilderili-hintlilerin-kokeni-on-turkler/avrupaya-tarim-anadolu-ve-yakin-dogudan-gitti/

İrlandalılar Türk çiftçilerin soyundan geliyor. Bülent Pakman. Ekim 2014. https://bpakman.wordpress.com/turk-dunyasi/eski-turk-devletleri-turk-yurtlari-turk-topluluklari/on-turkler/on-turkler/avrupali-kizilderili-hintlilerin-kokeni-on-turkler/irlandalilar-turk-ciftcilerin-soyundan-geliyor/

Tüm dünya aslında Türk. Bülent Pakman. Aralık 2015. https://bpakman.wordpress.com/turk-dunyasi/eski-turk-devletleri-turk-yurtlari-turk-topluluklari/on-turkler/on-turkler/avrupali-kizilderili-hintlilerin-kokeni-on-turkler/tum-dunya-aslinda-turk/

Kelt Sanatının Asya ile Bağlantısı Olabilir. Bülent Pakman. Ocak 2016. https://bpakman.wordpress.com/turk-dunyasi/eski-turk-devletleri-turk-yurtlari-turk-topluluklari/on-turkler/on-turkler/avrupali-kizilderili-hintlilerin-kokeni-on-turkler/irlandalilar-turk-ciftcilerin-soyundan-geliyor/avrupaya-tarim-anadolu-ve-yakin-dogudan-gitti/kelt-sanatinin-asya-ile-baglantisi-olabilir/

Göbekli Tepe. Bülent Pakman. Haziran 2015. https://bpakman.wordpress.com/turk-dunyasi/eski-turk-devletleri-turk-yurtlari-turk-topluluklari/on-turkler/on-turkler/anadolu-turk-tarihi/21908-2/

Amerika’ya Altaylardan gidenler. Bülent Pakman. Mayıs 2014.  https://bpakman.wordpress.com/turk-dunyasi/eski-turk-devletleri-turk-yurtlari-turk-topluluklari/on-turkler/on-turkler/avrupali-kizilderili-hintlilerin-kokeni-on-turkler/amerikaya-ilk-gidenler-turkler/

Batık Mu kıtası. Bülent Pakman. Kasım 2009. https://bpakman.wordpress.com/turk-dunyasi/eski-turk-devletleri-turk-yurtlari-turk-topluluklari/on-turkler/mu/

Etrüskler. Bülent Pakman. Kasım 2014. https://bpakman.wordpress.com/turk-dunyasi/eski-turk-devletleri-turk-yurtlari-turk-topluluklari/etruskler-turk-mu/

Amerika’ya giden Norveçli Ön Türkler. Bülent Pakman. Eylül 2011. https://bpakman.wordpress.com/turk-dunyasi/eski-turk-devletleri-turk-yurtlari-turk-topluluklari/on-turkler/on-turkler/avrupali-kizilderili-hintlilerin-kokeni-on-turkler/amerikaya-ilk-gidenler-turkler/amerikaya-giden-norvecli-on-turkler/

İstanbul Beşiktaş kurganları. Bülent Pakman. Ekim 2011. https://bpakman.wordpress.com/turk-dunyasi/eski-turk-devletleri-turk-yurtlari-turk-topluluklari/on-turkler/on-turkler/022016-3/anadolu-turk-tarihi/istanbul-kurganlar/

4 bin Yıl Önce Anadolu’da Türki Krallığı. Bülent Pakman. Haziran 2019. https://bpakman.wordpress.com/turk-dunyasi/eski-turk-devletleri-turk-yurtlari-turk-topluluklari/on-turkler/on-turkler/022016-3/anadolu-turk-tarihi/turki-kralligi/

Cebelitarık’ta 7500 yıl önceki Anadolu kadını. Bülent Pakman. Eylül 2019. https://bpakman.wordpress.com/2019/09/23/7500-yillik-anadolu-kadini/

Dünyanın en eski hayvan resimleri bulundu. E

Bülent Pakman Mart 2016. Daha sonra eklemeler yapılmıştır. İzin alınmadan ve aktif link verilmeden alıntılanamaz.

Viyana Parlamento Binası

Viyana Parlamento Binası