Padişah damatları

Bahtsız damatlar

Alaeddin Bey, Osmanlı tarihinde sarayın ilk damadıydı, Birinci Murad’ın kızı Nefise Melek Hatun’la evlenmişti, kayınpederine savaş açtı, kayınbiraderi Yıldırım Bayezid tarafından idam edildi.

Pargalı İbrahim Paşa, Kanuni Sultan Süleyman’ın kızkardeşi Hatice Sultan’la evlendirildi, sadrazam oldu, havaya girdi, padişah yetkileri filan kullanmaya başladı, e olacağı buydu, iftar için saraya davet edildi, yedirildi içirildi, dört dilsiz cellat tarafından boğuldu.

Kara Ahmet Paşa, Yavuz Sultan Selim’in kızı, Kanuni’nin kızkardeşi Fatma Sultan’la evlendirildi, sadrazam oldu, Hürrem’in dolduruşuna gelen Kanuni tarafından Divan-ı Humayun’un ortasında boğduruldu.

Sultan I. Ahmed’in kızı Ayşe Sultan 6 kez evlendi.  İlk eşi Sadrazam Nasuh Paşa 1614’de gözleri önünde padişahın emriyle boğularak idam edildi. İkinci eşi Hafız Ahmet Paşa, Sultan IV. Murat devrinde İstanbul’da Kapıkulu askerlerinin çıkardığı bir ayaklanmada öldürüldü. Üçüncü eşi Diyarbakır Valisi Murtaza Paşa Revan seferinde şehit düştü. Dördüncü eşi Ahmet Paşa Şam valisi iken malı müsadere edilip hapsedildi, ardından 1644’de vefat etti. 1645 yılının Mart ayında Vezir Voynuk Ahmet Paşa ile nikâhlandı. Bu evlilikle beraber Kaptan-ı Derya makamına getirilen Ahmet Paşa, 1649’da Girit’te şehit düştü. Ayşe Sultan’ın 6 yıl sonra evlendiği  İpşir Mustafa Paşa Yeniçeri ve Sipahi ileri gelenlerinin isyanıyla önce hapsedildi Paşa, 1655 Mayısında da idam edildi.

Moralı Hasan Paşa, Avcı Mehmet’in kızı Hatice Sultan’la evlendirildi, sadrazam oldu, kayınbiraderi Üçüncü Ahmet tarafından sürgüne gönderildi, veba salgınında öldü.

Çorlulu Ali Paşa, İkinci Mustafa’nın kızı Emine Sultan’la evlendirildi, sadrazam oldu, saray entrikaları neticesinde gözden düştü, sürgüne gönderildi, yetmedi, idam edildi.

Nevşehirli İbrahim Paşa, Üçüncü Ahmet’in kızı Fatma Sultan’la evlendirildi, sadrazam oldu, Lale Devri yaşandı, Lale Devri’nin sonucu olarak Patrona Halil isyanı çıktı, isyancılar damat paşa’yı hedef aldı, “gece gündüz zevki sefa sürüyor, kadınlarla erkekleri karışık salıncağa bindiriyor, kadınları erkeklere kucaklattırıyor, şarkılar söyletiyor” dediler, Üçüncü Ahmet isyanı bastırmak için damadını boğdurdu, cesedini isyancılara teslim etti, cesedi paramparça edildi.

Sultan İbrahim, Girit’i fetheden, ama bazı ihmalleri sebebiyle kuşatmanın uzamasına ve fethin gecikmesine sebep olan çok sevdiği damadı Yusuf Paşa’yı gözünü kırpmadan cezalandırdı.

Sadrazam Büyük Reşit Paşa’nın üçüncü oğlu Ali Galip Paşa, Abdülmecid’in kızı Fatma Sultan’la evlendirildi. Damat Ali Galip Paşa hastalandı, tedavisi uzadıkça uzuyor, bir türlü iyileşmiyordu, Fatma Sultan yalnızlıktan sıkılıyordu, bir gece “damat paşanın kayığına Yeniköy’de gemi çarptı, denize düştü boğuldu” denildi, naaşını Beykoz’da buldular, anlaşıldı ki, uşağıyla birlikte balık ağına sarıp sarmalamışlar, denize öyle atmışlardı, tabii kimse böyle diyemedi, “talihsizlik işte, düşmüş boğulmuş” denildi.

Dul kalan Fatma Sultan, Mehmet Nuri Paşa’yla evlendi, gel gör ki, tahta çıkan II. Abdülhamid komplolardan şüphelendi, damadı tutuklattı, önce idama mahkum etti, sonra müebbete çevirdi, Arabistan’a sürgün etti, Taif Kalesi’ne tıktırdı, Fatma Sultan’dan boşattı, dokuz yıl orada çile çeken damat, son nefesini orada verdi. Bu olaydan sonra küçük biraderi Sultan II. Abdülhamit’e karşı sert bir tutum içerisine giren Fatma Sultan, Baltalimanı Sarayı’nda göz hapsinde yaşamaya mahkûm edildi.

Sultan Abdülmecid’in kızı Cemile Sultan’la evli Mahmud Celaleddin Paşa (1836-1884) Abdülaziz’in yönetimine karşı 30 Mayıs 1876’da Mithat Paşa, Şeyhülislam Hasan Hayrullah Efendi ve Serasker Hüseyin Avni Paşa ile birlikte Abdülaziz’in tahttan indirilmesiyle sonuçlanan hükûmet darbesine katıldı. Tahta geçen kayınbiraderi II. Abdülhamid’in emriyle kurulan Yıldız Mahkemesi’nde idama mahkûm edildi. İdam cezası II. Abdülhamid tarafından hapis cezasına çevrildi. Cemile Sultan’la olan nikâhı II. Abdülhamid tarafından iptal edildi, cezasını çekmek üzere Taif’e gönderildi. Zindanda 3 yıl boyunca cezasını çekmekteyken 8 Mayıs 1884 gecesi muhafızlar tarafından Paşa’yla birlikte  öldürüldü.

Sultan Abdülmecid’in kızı Seniha Sultan’la evli Mahmud Celaleddin Paşa (1853-1903) II. Abdülhamid’e muhalefet ederek yurt dışına kaçtı. Jön Türkler’le irtibat kurdu. Muhalefetini yurt dışında sürdürdü. Gıyabında idama mahkum edildi. 1903’te Brüksel’de öldü

Sultan II. Abdülhamid’in kızı Naime Sultan, Gazi Osman Paşa’nın oğlu Mehmed Kemaleddin Paşa ile evliydi. Ortaköy’deki villasının bitişiğinde, V. Murad’ın kızı Hatice Sultan kocası Ali Vasıf Paşa ile oturuyordu. Kemaleddin Paşa ile Hatice Sultan aşk hayatı yaşamaya başladılar. Ortaya çıkan skandal Abdulhamid’i kızdırdı. Kemaleddin Paşa’yı Naime Sultan’dan boşatıp Bursa’ya sürgün etti. Hatice ve kocası Ali Vasıf Paşa da kısa süre sonra boşandılar. Hatice’nin babası V. Murad, diyabetikti, olaylar kısa bir süre sonra ölümüne neden oldu.

Damat Ferit, Abdülmecid’in kızı Mediha Sultan’la evlendirildi, paşa oldu, Vahdettin tahta çıkınca, sadrazam oldu. Süzme vatan hainiydi. Sevr Antlaşması’nı imzaladı, Vahdettin bile bunun hakkında “melun” diyordu, düşünün yani. Kurtuluş Savaşı’nın sonunda yurtdışına kaçmak için kayınbiraderi Vahdettin’i bile beklemedi, suç ortağı padişahtan önce Orient Ekspres’le Fransa’ya tüydü.

Vahdettin’in damadı İsmail Hakkı Tevfik Okday

Vahdettin’in Milli Mücadele kahramanı damadı

Osmanlı sadrazamı Ahmet Tevfik Paşa’nın oğlu, 1881-1977 yılları arasında yaşamış, asker diplomat İsmail Hakkı Tevfik Okday 1917’de Vahdettin’in kızı Fatma Ulviye Sultan ile evlenmiştir. Sarayın erkan-ı harp şubesinin başındayken koyun tüccarı Mustafa Ağa kimliği ile İnebolu’ya kaçmış, oradan İstiklal Yolu güzergahı ile Ankara’ya varmış ve Milli Mücadele’ye katılmıştır.

Babası Sadrazam Tevfik Paşa,  işgaldeki duruma dayanamayarak 3 Mart 1919 tarihinde istifa etti. Paris’e barış görüşmelerine giden Osmanlı heyetine başkanlık yaptı. Bildirilen şartları çok ağır bulup hafifletilmesi isteğinin kabul edilmemesi üzerine 11 Temmuz 1920 tarihinde şartları reddederek İstanbul’a geri döndü. Onun yerine Paris’e Damat Ferit Paşa başkanlığında gönderilen bir başka heyet, şartları kabul edip Sevr Antlaşması’nı imzaladı.

Vahdettin, Tevfik Paşa’ya sorar:
“Oğlun nerede?”
Paşa yanıtlar: “Bunu benim size sormam icap eder, hem damadınız hem saray erkân-ı harbidir…”
Vahdettin yanıtlar: “Oğlun Anadolu’ya iltihak etti…”
Tevfik Paşa bu cevaptan gayet memnun kalmış bir şekilde İngiliz kuklası padişaha gülümseyerek yanıt verir:
“Çok memnun oldum, belindeki kılıncın şerefine layık bir evlatmış!…”

Vahdettin kızını İsmail Hakkı Bey’den boşattı ve başka biriyle evlendirdi. Kurtuluş savaşında 16. Tümen’in kurmay başkanlığını yapan İsmail Hakkı Bey İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi. Küçükken bırakıp gittiği kızı Suade Hümeyra Sultan’a 1924 yılında, Atatürk’ün çıkarttığı özel izinle kavuşabildi. Türkiye Cumhuriyeti’ne asker ve büyükelçi olarak uzun yıllar hizmet verdi.

İmdada yetişen sakal

Eskiden damatların sakal bırakmaması âdettendi. Sultan V. Murad’ın kızı Hatice Sultan’a düşünülen Tunuslu Hayreddin Paşa’nın oğlu Tahir Bey, kurtulmak için genç yaşında sakal koyuvermişti.

Padişah damatları

 • Çavuşzade Mehmed Paşa

 • Çorlulu Ali Paşa

 • Damat Mehmed Ali Paşa

 • Damat Gürcü Halil Rifat Paşa

 • Damat Halil Paşa

 • Damat Hasan Paşa

 • Damat İbrahim Paşa

 • Damat Mahmud Celaleddin Paşa (1836-1884)

 • Damat Mahmud Celâleddin Paşa (1853-1903)

 • Koca Davud Paşa

 • Köprülüzade Numan Paşa

 • Küçük Hüseyin Paşa

 • Lütfi Paşa

 • Mehmet Şerif Çavdaroğlu

 • Melek Mehmed Paşa

 • Nakkaş Mustafa Paşa

 • Nasuh Paşa

 • Nevşehirli Damat İbrahim Paşa

 • Pargalı İbrahim Paşa

 • Damad Ferid Paşa

 • Rüstem Paşa

 • Silahdar Damat Ali Paşa

 • Silahdar Damat Dimetokalı Mehmed Paşa

 • Silahdar Damat Mehmed Paşa

Kaynaklar:

Yılmaz Özdil. Asrın damadı ucuz kurtuldu, Sözcü, 11 Kasım 2020https://www.sozcu.com.tr/2020/yazarlar/yilmaz-ozdil/asrin-damadi-ucuz-kurtuldu-6120188/

Osmanlı padişah damatları. Vikipedi https://tr.wikipedia.org/wiki/Kategori:Osmanlı_padişah_damatları

Osmanlı Sarayından Kaçıp Milli Mücadele’ye Katılan Damat: İsmail Hakkı Okday. Ekşi Sözlük, 5 Ağustos 2020  https://seyler.eksisozluk.com/osmanli-sarayindan-kacip-milli-mucadeleye-katilan-damat-ismail-hakki-okday

Ahmet Tevfik Okday. Vikipedi https://tr.wikipedia.org/wiki/Ahmet_Tevfik_Okday

Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci “İÇGÜVEYİSİNDEN HÂLLİCE!” Saray’a damat olmak… Türkiye Gazetesi 01.07.2019 https://m.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/prof-dr-ekrem-bugra-ekinci/608684.aspx

Yüzü hiç gülmemiş iki hanım sultan. Murat Kutlu. Gerçek Hayat. 1 Haziran 2016 http://www.gercekhayat.com.tr/yazarlar/yuzu-hic-gulmemis-iki-hanim-sultan/

Damat Mahmud Celaleddin Paşa (1836-1884). Vikipedi. https://tr.wikipedia.org/wiki/Damat_Mahmud_Celaleddin_Paşa_(1836-1884)

Mahmud Celaleddin Paşa, Damad (1853-1903). Ali Akyıldız. İslam Ansiklopedisi. https://islamansiklopedisi.org.tr/mahmud-celaleddin-pasa-damad

Naime Sultan. Vikipedi. https://tr.wikipedia.org/wiki/Naime_Sultan

Hatice Sultan (V. Murad’ın kızı). Vikipedi https://tr.wikipedia.org/wiki/Hatice_Sultan_(V._Murad1n_k1z1)#cite_note-FOOTNOTEBrookes2010116-23

Bülent Pakman, Kasım 2020. İzin alınmadan, aktif l,nk verilmeden alıntılanamaz.

Bakü Ofis 2011Bülent Pakman kimdir?