İslam Dini Sorular Yanıtlar Bölüm 1

YAŞAR NURİ ÖZTÜRK’e İslam dini ile ilgili sıkça sorulan sorular ve yanıtları (cevaplar) – 1. bölüm – Genel sorular

Yaşar Nuri Öztürk’e  sorulmuş bütün sorular ve yanıtları OKUMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN

Yaşar Nuri Öztürk Sorular Yanıtlar 2. bölüm (Namaz): OKUMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN

Yaşar Nuri Öztürk Sorular Yanıtlar 3. bölüm (Başörtüsü): OKUMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN,

Yaşar Nuri Öztürk Sorular Yanıtlar 4. bölüm (Özel): OKUMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN,

Allah’tan başkası şefaat edebilir mi?
Kur’an’ın ifadesiyle: “Şefaat tümden ve sadece Allah’ındır…”(Zümer Suresi, 44)

“Allah var, başka bir şey yok” diyebilir miyiz?
Allah’ın her şeyi kuşattığı anlamında diyebiliriz ama her şey Allah’tır anlamında söyleyemeyiz.

“Yalnız Allah var, diğer görünenler onun tecellileridir.” şeklinde bir anlayış Kur’anî midir?
Sözünü ettiğiniz anlayış Kur’an’a uygundur.

Allah insanları hangi sebepten dolayı yaratmıştır?
Kur’an’a göre, Allah insanları iş yapıp değer üretsinler ve Allah’a ibadet etsinler diye yaratmıştır. Esasen ibadetin kelime anlamı da iş yapıp değer üretmek ve çalışmaktır.

Allah’ı tanrı diye anmak eleştiriliyor ancak siz tanrı diye yazabiliyorsunuz. Hangisi doğrudur?
Tanrı Türk dilinde Allah demektir. Süleyman Çelebi, Yunus ve benzeri bir çok Müslüman düşünür bu kelimeyi bol bol kullanmışlardır.

‘Allah’ kelimesinin Türkçe tercümesi ‘Tanrı’ değil midir? Böyle ise Kur’an tercüme kitaplarınızda ‘Tanrı’ kelimesini neden kullanmıyorsunuz?
Tanrı kelimesini kullanıyorum ancak Kur’an mealinde kullanmıyorum. Kur’an’da geçen Allah kelimesi Türkçe’de aynı olduğu için gerek yoktur.

Allah’ı tespih etmenin sayısı ve âleti olur mu? Rükû ve secdede söylenen üçlü tespihler doğru mudur?
Rükû ve secdedeki üçlü tespihler gelenekseldir, zorunlu değildir. Sayısı değiştirilebileceği gibi yerine başka şeyler de söyleyebilirsiniz.

(Not: Tespih anlamı; Allah’ı yüceltmek. B. Pakman)

“Tespih” İslam âlemine Budistlerden mi girmiştir?
Âlet ve edavat anlamında bir “tespih” anlayışı İslam’da yoktur. İslamî tespih, Allah’ı bir biçimde övmek ve yüceltmektir. Bunun sayısı ve âleti olmaz.

Sünnet’e baş vurmadan yalnız Kur’an ile yaşayabilir miyiz?
Sünnet, gerçek sünnet olmak şartıyla bize yardım ve kolaylık sağlar. Bu kolaylıktan neden kaçalım? Ancak buna dayanarak Kur’an’ı herhangi bir biçimde yetersiz ve tatmin edemez göstermek küfür olur. Kısacası, bir insan sadece Kur’an’dan anladıklarını din olarak yaşasa Allah onu hiçbir hesap ve azaba çekmez. Çünkü Peygamberimizin esas görevi ve anlamı Kur’an’ı insanlığa iletmektir. Ötesi ayrıntıdır.

Gerçek bir mürşidi kamilden ders almak istiyoruz. Sizi mürşit kabul edebilir miyiz?
Kur’an’ı okuyun, ilim adamlarının da hepsinden yararlanmaya çalışın. Gerçek mürşit sıfatı Kur’an ve Hz. Peygamber’den başka hiçbir varlığa verilemez. Verilirse küfür olur.

Şeyhe gerek var mı?
Tarikata girip “şeyh”ten el almadan cennete gidemezsin demek açık ve tevilsiz bir putperestliktir. Kur’an’ın Allah ve din anlayışına tamamen aykırıdır. Şeyhlerin, bilgilerini Hz.Peygamber’den aldıkları yolundaki iddia da İslam dışı bir hezeyandır.

Hz. Muhammed’in yorumları zamanı için midir, yoksa bütün zamanlar için mi?
Peygamberimizin bazı yorumları zaman üstüdür. Bunlar dinin temel ilkeleriyle ilgili yorumlardır. Bazı yorumları ise zamanla kayıtlıdır. Bunlar günlük hayatın pratikleriyle ilgili yorumlardır. Sünnetin büyük kısmı bu ikinci türdendir.

Doğru hadisler hangileridir? Bunu nasıl anlayacağız?
Kur’an’a aykırılık taşımayan ve tarihsel senedi de sağlam olan hadislere güvenebilirsiniz.

Hz. Peygamber’in söylediği tüm sözler, bu gün eksiksiz ve doğru olarak elimizde midir? Kaybolan hadisler varsa dinimizde bir eksiklik meydana gelir mi?
Peygamberimiz kendi sözlerinin yazılmasına izin vermemiş, yazılanları imha ettirmiştir. Onun ölümünden sonra insanlar akıllarında kalanları hatırladıkları kadarıyla nakletmişlerdir. Bu arada binlerce uydurma söz de Hz. Peygamber’e isnat edilmiştir. Peygamberimiz, dinin Kur’an olmasını istiyordu. Kur’an, dinin kendisini kemale erdirdiğini ve tamamladığını söylemektedir. (Mâide, 3) Elimizde hiçbir hadis olmasa dahi Kur’an dininde en küçük bir esneklik söz konusu edilemez.

Peygamberimizin Türkler hakkındaki hadisleri doğru mudur?
Peygamberimizin hiçbir ırk hakkında hiçbir sözü yoktur. Bu mealdeki sözlerin tümü uydurmadır.

Hz. Peygamber hangi mezheptendi, sizin mezhebiniz var mı?
Kur’an ve Hz. Peygamber mezhep diye bir şeyden söz etmemiştir. 4 hak mezhep deyimi İslam dışıdır. Ben Kur’an ve Hz. Peygamber’i izleyen bir müslümanım. Müslüman olmak için başka bir şeye ihtiyaç yoktur.

Mezhepler sizce hak mıdır? Bunları kuran kişilerin durumu nedir?
Mezhepler dine getirilmiş beşerî yorumlardır. Bu yorumlara hak demek Kur’an’a aykırıdır. Mezhep imamlarının böyle bir iddiaları da asla olmamıştır. Onlar saygın bilim adamlarıdır. Sonraki zamanlarda onlar Rableştirildi ve sözleri değişmez tanrısal gerçekler gibi algılandı. Yani onlara da ihanet edildi.

Metafizik, telepati ve psişik güçlere inanıyor musunuz?
Telepati ve metafizik bir gerçektir. Ancak tüm gerçekler gibi bunların da saptırmaları vardır.

Kur’an’da uzaylılar hakkında bilgi var mıdır?
Kur’an’dan anlaşılan, uzayda insan dışında canlıların var olduğudur. Kur’an bunlara “şuurlu varlıklar” demekte ve başka açıklama getirmemektedir.

Nazar hakkındaki Kur’an gerçeği nedir?
Kur’an nazar hakkında kesin bir açıklama yapmamaktadır. Ancak Kalem Suresi 51. Ayetteki “Gözleriyle seni devireceklerdi.” ifadesinden yorum yoluyla nazar çıkaranlar vardır.

(Not: Nazar konusunu ve söz konusu ayeti ayrıntılı olarak işleyen yazımızı okumak için lütfen TIKLAYIN B. Pakman)

Nazar boncuğu takmak günah mıdır şirk midir?
Nazar boncuğu takmak günahtır ve şirktir. Bu konuda geniş bilgi için İslam da Büyük Günahlar adlı kitabımızın ilgili bölümüne bakabilirsiniz.

(Not: Bu konuda Hoca ile görüşlerimiz uyuşmuyor. İnsanın varlığı inkar edilemeyecek olan negatif etkilerden korunmak istemesi şirk veya günah olamaz. Nazar konusunu ayrıntılı olarak işleyen yazımızı okumak için lütfen için TIKLAYIN B. Pakman)

Büyü var mıdır?
Büyü vardır. Ancak büyü ile kimsenin hayatı üzerinde değişiklik yapılamaz. Yani büyü ve cin tasallutu yoktur. O halde ondan kurtarma da yoktur.

Uğur yada uğursuzluk kavramları dinimizde var mıdır? Meal’de uğur yada uğursuzluk kelimeleri geçmekte (uğursuzluk kuşu,…gibi) ve bunlar çeviriden mi kaynaklanmakta yoksa tam olarak kullanılan kelimeler bunlar olduğu halde Kur’an-ı Kerim’de, insanlara onların anlayabileceği şekilde benzetmeler yoluyla mı gerçek ifade edilmektedir?
Kur’an bu tâbirleri, hurafecilerin uğursuzluk anlayışlarını eleştirmek için kullanır. Geniş bilgi için Kur’an’daki İslam kitabıma bakabilirsiniz.

Hz. Ali’nin fotoğrafları gerçek midir?
Hz. Ali’nin fotoğrafları hayalidir.

Türbelerin camilerle iç içe olması neden şirktir?
Mezarların ziyaret maksadının dışında bir amaca eşlik etmesi, onları şirk aracı yapar. Bunun içindirki İslam, mezarların mabetlerden tamamen ayrı ve uzak tutulmasını ister. Büyük İslam bilginlerinden bazıları, Hz. Peygamber’in mezarının yanındaki mescidin bile oradan uzaklaştırılmasını aksi takdirde o mescitte kılınan namazın geçerli olmayacağını söyleyebilmiştir.

Cevşeni sürekli üzerimizde taşımalı mıyız?
Cevşen adlı dua ile ilgili söylenenlerin tümü uydurmadır ve İslam dışıdır. O söylenenleri kabul edersek Cevşen’i Kur’an’a dahil etmemiz gerekir.

Bankaya yatırılan paranın bir miktar karşılığını almak faiz midir?
Enflasyon sıfır olmadıkça banka faizi haram değildir.

Enflasyonu aşmamak kaydıyla banka faizi haram olmaz diyorsunuz ancak enflasyonun bir nedeni de faizdir. Nasıl açıklıyorsunuz?
Enflasyonun nedeni olan faiz, enflasyonun üstünde alınan kredi faizleridir. Bununla birlikte banka sistemi var oldukça bu saptırmalar ve haksız kazançlar hep var olacaktır. Elbette ki ideal olan, bankasız bir dünyadır. Ancak böyle bir dünya kuramıyoruz diye hayatın dışına çıkamayız.

Enflasyonun sebebi faiz ise ne olacak?
Enflasyonun sebebi ne olursa olsun İslam, paranın durduğu yerde tükenmesine seyirci kalmaz. Çünkü İslam’da temel ilkelerden biri de “malın korunması” ilkesidir.

Enflasyonun kronikleştiği bir ülkede, banka faizi, repo, hazine bonosu, borsa haram mıdır?
Enflasyon oranını aşmamak şartıyla saydıklarınızın hiçbiri haram değildir.

Çalıştığımız şirket faizden para kazanıyorsa, bu şirkette çalışmakla biz de haram mı yemiş oluyoruz?
Çalıştığınız şirketin faiz alması, sizin emeğinizin karşılığı olan maaşınızı haramlaştırmaz.

Bir kişinin çalıştığı şirket hakkını vermez de bu kişi kendi eliyle hakkını alırsa, bu haram mıdır, helal midir?
Hakkı olan bunu çalma anlamına gelen yollarla alamaz. Haksızlığa açıkça karşı koyarak hakkını istemelidir. Aksini yapmak zulüm karşısında iki yüzlülüktür ki, bu da bir zulümdür.

Müslümanların ölülerden ve ruhlardan dilekte bulunmaları hangi noktada şirk olur, hangi noktada olmaz?
Her hal ve şartta şirktir.

Ölüm anında ve ölümden hemen sonra şuurumuz şu andaki gibi mi olacaktır, ruhumuz etrafta olup bitenleri algılayabilecek midir?

Durumu ayrıntılı olarak bilmiyoruz. Şu kadarını söyleyebiliriz: Ruh öbür âlemden bu âlemi bir ölçüde izleyebilir, ancak bu alemde asla etkili olamaz.

Kabir azabını tarif eder misiniz?
Bu deyim Kur’an’da geçmez. Rivayetlerde vardır. Anlamı, ahiret öncesi âlem olan berzah âlemidir. Kabir çukuruyla bir ilgisi yoktur.

Bir cevabınızda, ruhlar sizden haberdar olurlar demişsiniz. Yani mezar başına gittiğimizde bizi duyabilir, konuştuklarımızı anlayabilirler mi?
Ölünün ruhu ile mezarın bir ilgisi yoktur. Mezar, bedenin çürüdüğü toprak çukurdur. Ruh berzah âlemindedir. Ruh için mekân kaydı yoktur. Haberdar olması ise dünyadaki iletişim şartlarıyla açıklanamaz. O kendine özgü bir haberdar olma şeklidir. Bu konunun mezara gitmekle hiçbir ilgisi yoktur.

Ölüler arkasından Kur’an okunur mu? İnsan öldükten sonra ruh bu dünyada dolaşır mı?
Ölüler arkasından Kur’an okumak diye bir kural yoktur. Ölüler vesilesiyle okunan Kur’an’ın yararı da dirileredir. Ruhlar, ölümün arkasından berzah âlemine gider. Bu dünyada dolaştıklarına ilişkin vahyi bir bilgiye sahip değiliz.

Ölmüş kişi için verilen (7 si, 52 si ) yemekler dinimizde var mıdır?
Hepsi putperestlikten geçmedir, İslam dışıdır.

İnananlardan Allah’a daha yakın olanların öldüklerinde cesetlerinin çürümediği gibi ayrıcalık sahibi oldukları bazı vaizler ve akademik unvanlı kişilerce TV ekranlarında söyleniyor. Babam bir din görevlisiydi. Ağabeyim öldüğünde onu babamın yerine gömmek için kazıldığında birkaç çürük kemikten başka bir şey göremeyince bu saçma sözlerin söylenebildiğine üzüldüm. Bu konuyu aydınlatır mısınız?
Ölenlerin cesetleri ile ilgili bu iddia İslam ve akıldışı bir safsatadır. Bazı cesetlerde çürümenin gecikmesi toprağın yapısıyla ilgilidir. Bu dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir insan için olabilir. Bunun üstün insan olmakla bir ilgisi yoktur.

Anne-babamın (şu anda hayatta değiller) kalbini kırmışsam, Allah’a kendimi nasıl affettirebilirim? Hatimlerin ölülerimize bir faydası olur mu?
Anne-babanızı kırdığınız için tövbe edin ve ruhları için yoksullara yardımcı olun. Hatimlerin ölülere hiç bir faydası yoktur.

Deniz mahsulleri yemek helal midir?
Tümü helaldir.

Âdetli iken Kur’an okunabilir mi?
Âdet hali, hastalık halidir. Kur’an okumaya engel değildir.

Cünüplük nedir, böyle bir durumda aldığımız nefes günah mıdır?
Cünüplük, meninin her hangi bir biçimde şehvetle vücuttan ayrılmasıyla oluşur. Cünüp insanın nefes alması günahtır şeklindeki söylem İslam dışıdır.

Cünüp iken ölen kişi sonsuza kadar cehennemlik midir?
Cünüplükle ilgili bu düşüncenizin İslam’da yeri yoktur.

Kişi cünüp iken yemek yiyebilir, su içebilir mi?
Cünüplük; namaz kılmak, Kur’an okumak ve Kabe’yi tavaf etmek dışında hiçbir şey için engel değildir. Bu konuda Arşivde de bilgi mevcuttur.

İntihar günah mıdır, bu kişi doğrudan cehenneme mi gider?
İntihar en büyük günahlardan biridir. Ancak insanı sürekli cehennemlik etmez. Sürekli cehenneme götüren suç sadece şirktir.

Eğer bir kadın tecavüze uğrayacağını anladığı zaman namusunu korumak için intihar ederse akıbeti ne olur?
İntihar etmesi onu günaha sokar. Çok zor bir durum ancak hiçbir şey hayata kastetmenin gerekçesi olamaz.

Kürtaj günah mıdır?
Döllenme vuku bulduktan sonra yapılacak müdahaleler, bizim inceleme ve değerlendirme alanımız dışındadır. O alan tıp otoritelerinin alanıdır. Çünkü ortada bir canlı vardır ve bunun hayatına müdahale söz konusudur.  O halde, doğum kontrolü ile, bazı hallerde örtülü cinayet manzarası arz edebilen kürtajı birbirinden ayırmak gerekir. Biz, kürtajın, daha geniş bir ifadeyle döllenme sonrası bütün müdahalelerin -hayatî zorunluluklar hariç- insanlık suçu olduğu kanaatindeyiz.

Kurbanların elektro şok ile bayıltılıp kesilmesinin uygun olmadığı, ürenin kandan dokulara geçeceği, dolayısıyla etin yenmeyeceği söylenmektedir. Doğru mudur?
Elektro şokla kesim, Diyanet fetvasıyla da caizdir. Aksi kanaatler İslam ve bilim dışıdır.

Kurban kesmek yerine bir vakfa bağış yapılabilir mi?
Kurbanlık hayvan kesmek yerine tutarı olan parayı yardım olarak verebilirsiniz.

Kur’an’da birbirini nesheden ayetler var mıdır?
Nesih diye bir şey yoktur. O deyim sonradan uydurulmuştur. Kuran’da birbiriyle çelişen hiçbir ayet yoktur. Kuran’ı dikkatli, ağır ağır ve düşüne düşüne okumaya çalışın.

Biz Kur’an-ı Kerim’i başka insanların tercüme ve yorumlarından okuyoruz. Kime inanacağız?
Hiçbir tercüme ve yoruma itibar etmeyenler, Arapça’yı öğrenerek Kur’an’ı kendileri anlamaya çalışmalıdırlar.

Kur’andaki İslam’ı hangi kaynaklardan okuyabilirim?
Kur’an’daki İslam’ı öğrenmek için; Muhammed İkbal, Fazlurrahman, Hüseyin Atay, Mehmet Aydın gibi İslam bilginlerinin eserlerini güvenerek okuyabilirsiniz. Meali de tekrar tekrar düşüne düşüne okumaya çalışın.

Kur’an ve İslam’a göre kıyafet var mıdır?
Kıyafet yoktur ama ölçüler vardır. Kıyafet kültüreldir. Ölçüler dinsel olabilir.

Organ nakli İslam’a uygun mudur?
Organ nakli İslam’a uygundur ve sevaptır.

Başka dine mensup biriyle dini nikah yapılabilir mi, resmi nikah yeterli midir?
Dini nikah diye bir şey yoktur. Nikah, hukuk kurumu tarafından tescilden ibarettir. Nikah bir ibadet değil, bir akittir.

İbadetler için zorlama olduğunu bildiren bir ayet var mıdır?
İbadetler için zorlama getiren hiçbir ayet yoktur. Çünkü zorlama ile ibadet kavramları birbirine zıttır.

İmanın şartı kaçtır?
İmanın Kur’an’da belirtilen şartı 5’tir. Kadere iman sonraki devirlerde eklenmiştir.

Haccın farzları nelerdir?
Haccın temel şartları Kâbe’yi ziyaret yani tavaf ve Arafat’ta vakfedir. Diğerleri ayrıntı ve geleneksel uygulamadır.

Kadın komşularıyla hacca gidebilir mi?
Güvenlik problemi yoksa tek başına bile gidebilir. Fıkıhta yasaklar dinsel değil güvenlikle ilgili idari yasaklardır.

Şeytan taşlama farz mıdır?
Şeytan taşlama diye bir farz yoktur. Geleneksel bir uygulamadır.

Hacca gidenlerin, o güne kadar işlemiş oldukları tüm günahlardan sıyrıldıkları doğru mudur?
Böyle bir inanç Kur’an’ın verileriyle doğrulanamaz.

Ebcet hesabını onaylıyor musunuz?
Ebcet hesabının dinsel bir yönü yoktur. Eski Arapların tarih atmada kullandıkları bir sistemdir.

Mehdi’nin geleceği söyleniyor. Doğru mudur?
“Mehdi” inancı İslamiyet’e Hıristiyanlık’tan girmiştir. İslam’da yeri yoktur. Kuran ve Hz. Peygamber dışında mehdi arayan hüsrana uğrar.

Dünyanın sonunda, Hz. İsa’nın dünyaya gelip haçı kıracağı doğru mudur?
Hz. İsa ile ilgili bu sözlerin tümü İslam dışı uydurmalardır.

Kıyametten önce Hz. İsa dünyaya gelecek mi?
Hz. İsa’nın veya her hangi bir şahsın eski kimliği ve görevinin geri geleceğine inanmak Kur’an dışıdır.

Deccal’in dünyanın sonunda geleceği doğru mudur?
Kur’an’da Deccal diye bir kelime yoktur. Deccal ile ilgili söylemler Hıristiyan mitolojiden İslam’a aktarılmış ve bir takım uydurma hadislerle beslenmiş Kur’an dışı bir hurafedir.

Anne karnında 4-5 aylık iken özürlü doğacağı kesin olarak anlaşılan bir çocuğun yaşamına son vermek dini açıdan nasıl yorumlanabilir?
Böyle de olsa bir çocuğu yok etmeye hakkınız yoktur.

Affolunmayacağı belirtilen günahlar var mıdır?
Ölümden önce tövbe etmek şartıyla affedilmeyecek hiçbir günah yoktur.

İnsanlar sürekli cehennemde mi kalacak, yoksa cezasını çeken cennete mi gidecek?
Her insan takdir edilen cezasını çektikten sonra cennete gidecektir.

Erkekler açısından altın takmanın mahiyeti nedir?
Erkeklerin altın kullanmasını yasaklayan bir Kur’an ayeti yoktur.

Hastalıkların, günahları ve cezaları azaltacağına ilişkin hadis sahih midir?
O hadisin anlamı Kur’an’ın verilerine uygundur. Yani insanın çektiği her çile onun sürçme ve hatalarından oluşan açıklarını kapatabilir.

Bugünkü Diyanet Reisi ile Şeyhülislam arasında fark var mıdır?
Teoride, Şeyhülislam ile Diyanet Reisi’nin oldukça önemli farkları vardır. Bugünkü uygulamada ise hemen hemen fark kalmamıştır.

Kim fetva verebilir? Fetva şirk midir? Diyanet’in fetvaları Vatikan’ın fetvalarına benziyor.
Kur’an’ın açık ifadesine göre,”size fetvayı Allah verir.” Esas sapmaz ve gerçek fetvanın sahibi Allah’tır. Hz. Peygamber onun elçisi olarak esas fetva sahibinin sözlerine davranışlarıyla açıklık getirir. Bunun dışında kalan tüm insanlar ancak kişisel görüşlerini bildirirler. Bu görüşlere Allah’ın fetvası gibi bağlayıcı hüküm anlamında fetva demek ise şirktir.

Fetva vermeye yetkili bir merci var mıdır?
Kur’an’a göre fetvayı Allah verir. İnsanların yaptıkları hangi dereceden olursa olsun yorumdur.

Bilim amacıyla hayvanları kobay olarak kullanmak dinen doğru mudur?
Hayvanlara zulüm ve işkence yapmamak şartıyla kobay olarak kullanmak dinen sakıncalı değildir.

Kadının elinin sıkılmaması yönündeki fetva bir bid’at değil midir?
Kadının elinin sıkılmaması yolundaki anlayış İslam dışı bir gelenektir.

Hz. Ali’nin soyunun katlinde önderlik eden Muaviye’ye bir çok dinî kaynakta Hz. denmesinin bir anlamı var mıdır?
İkisinin birden hazret olması mümkün değildir. Ben şahsen, Ali’ye Hazret diyenlerdenim. Muaviye’ye hazret demekten Allah’a sığınırım. İslam dünyası Muaviye gibilere hazret diye diye bu hallere düşmüştür.

Ezan okunurken bacak bacak üstüne atılır mı?
Ezan okunurken böyle oturmak haram değildir. Ancak edep tavrına uymaz.

Sayısal loto oynamak günah mıdır?
Sayısal loto ve benzeri oyunlar kumar hükmündedir. Dolayısıyla günahtır.

Müslüman olmayan bir erkekle evlenmek günah mıdır?
Kur’an müşrik kadın ve erkeklerle evlenmeyi kesin yasaklamıştır. Hıristiyan ve Musevi erkeklerle evlenmeyi yasaklayan bir Kur’an ayeti yoktur.

Dinimiz müşriklerle evliliği yasaklıyor; Hıristiyanlarla evlenilebileceğini söylüyorsunuz. Ancak onlarda da 3’lü inanış olduğu için müşrik olmuyorlar mı?
Üçlü inanışı onlar mecaz olarak yorumluyorlar. Gerçek olarak inanıyorlarsa, şirktir.

Neden bir müslüman erkek müslüman olmayan bir kadınla evlendiğinde günah olmuyor da, müslüman bir kadın müslüman olmayan bir erkekle evlendiğinde günah oluyor?
Müslüman’ın kadın olsun erkek olsun putperestlerle evlenmesi kesinlikle yasaktır. Musevi ve Hıristiyanlarla evlenmek ise kadın olsun erkek olsun Müslümanlara haram değildir.

Eşim Katolik ve yurt dışında oturuyoruz. Çocuğumuz olunca dini ne olmalıdır?
Bulûğ çağına kadar çocuğa din açısından baskı yapılmaz. Bulûğ çağında hangi dini seçeceğine kendisi karar verir.

Deniz aşırı bir ülkede yaşıyorum. Cenazemin yakılıp küllerinin Türkiye’de mezarıma gömülmesinde dinimizce bir sakınca var mıdır?
Ölülerin yakılması, İslam’a aykırıdır. Yeryüzünün tümü Allah’ındır. Öldüğünüz yerde toprağa defnedilirsiniz.

Savaşlar Allah’ın takdiri midir? Dünyadaki en fakir ülkelerin Müslüman ülkeler olmasını nasıl yorumluyorsunuz?
Savaşlar insanların yanlışları ve zulümleri yüzünden doğuyor. İslam ülkelerinin fakirler listesinde yer alması şaşırtıcı değildir. Çünkü Allah, her alanda sadece çalışanları başarılı ve müreffeh kılıyor.

Okuduğum bir kitapta kaynak sırası şöyle veriliyordu: Kur’an-ı Kerim, Kıyas-ı Fukaha, İcma-i Ümmet. Açıklar mısınız?
Kur’an dışındaki tüm kaynaklar dinin kaynağı değil, dine getirilen yorumların kaynağıdır. Bunlar bazı mezheplerde 16’ya kadar çıkarılmıştır.

Elmalılı Tefsiri’nde şarap dışındaki içkilerin sarhoş olmayacak kadar içilebileceği yazıyor. Sizin düşünceniz nedir?
Benim Kur’an’dan anladığım, tüm alkollü içkilerin –azının da çoğunun da- haram olduğudur.

Dünyada, insan dışında pek çok yaratık doğup büyümekte ve ölmektedir. Onların canlarını da Azrail mi alır ve onlarda berzah âlemine giderler mi?
Ruh iki anlam taşımaktadır: 1. İnsana Yaratıcı tarafından üfürülen “ilahî nefha”. Bu ruh ölümsüzdür ve insan bedeninden ölüm meleği tarafından çıkarılır. 2. Varlığın yapısal fonksiyonu anlamındaki doğal hareketlilik. Bu ruh Azrail tarafından çıkarılmaz, varlığın bedensel fonksiyonu olduğu için, varlığın tahrip olmasıyla yok olup gider. Ölümsüzlüğü yoktur. Berzah âlemine de taşınmaz. İnsan dışındaki varlıkların ruhu bu ikinci türdendir.

Yemeği sağ elle yemek farz mıdır yoksa hijyenik açıdan mı sağ elle temiz sol elle pis işleri yapmamız önerilmiştir?
Sağ elle yemenin dinle ilgili hiçbir yanı yoktur. İnsanlık daha çok sağ elini kullandığı için böyle bir gelenek oluşmuştur. Sağ elini kullanan insana sol elini, sol elini kullanan insana sağ elini kullandıramazsınız. Bunu pislik ve temizlikle irtibatlandırmak da yanlıştır.

Kadınlarımızdan bazılarının giydiği kara çarşaf Arap putperestlerinden mi kalmadır? İslam’dan önce kara çarşaf neyin simgesiydi?
Kara çarşafın orijini hakkında kesin bir bilgiye sahip değilim. İslam örfünün malı olmadığı kesindir. Bizans-Rum kökenli olduğu söylenmektedir.

Erkek ve kadının örtünme ölçüleri nelerdir?
Kadınların abdest organları dışındaki yerlerini, erkeklerin ise edep yerlerini örtmeleri Kuran’ın emridir. Erkeğin kadına örtünme konusunda önerileri ve teşvikleri olabilir. Ancak baskı uygulayamaz.

Güzel sanatlar açısından yapılan sanat eserlerine (heykel, büst) Kur’an’ın bakışı nasıldır?
İslam, resim ve heykel yapmayı değil, resim ve heykele tapmayı yasaklamıştır.

İslam’da homoseksüellik yasak mıdır? (İlişki ya da duygu olarak)
Duygular yasaklanamaz, eylem yasaklanır. Homoseksüel ilişkinin eylemi yasaktır.

Gıybet konusunda bilgi verir misiniz?
Gıybet Kur’an’ın yasakladığı en büyük haramlardan biridir. Gıybetin esası ise kişilerin arkasından onların hoşlanmayacağı şeyleri söylemektir. Bu söylenenler o kişilerde yoksa bu, gıybet olmaktan çok iftira olur. İftira ise Kur’an’a göre en büyük zulümlerden biridir ve yapanı lanetlik hale sokar.

Sakal İslam’ın neresinde? Bir TV programında bir Prof. üç ayrı cevap verdi: Kesmek günah, kesmek mekruh, kesmek hiçbir şey değil. Aklım karıştı, benim sakalım yok!
Bizim dinimiz kimsenin kılı ve tıraşı ile ilgili hiçbir buyruk içermemektedir. Bunlar renk ve zevkle ilişkilidir. İsteyen istediği gibi yapar.

Kadınlar cennette kocalarıyla yaşamak zorundalar mı?
Cennete gitmeye layık ve beraber olmaya uygun bir sevgi içinde değillerse, Allah her bir eşi bir başkasına verir.

Dinimizde kutsallık arayışı var mıdır? Örneğin: balıklı göldeki (Urfa’da) balıkları kutsal diye yemiyorlar v.b. şeyler…
Dinimizde kutsallık elbette vardır ancak bahsettiğiniz anlamda bir kutsallık değil İslam’da, her hangi bir peygamberli dinde bile yoktur. Bu tür kutsallıklarda daha çok totemizm gibi şirk dinlerinde olur.

Her insanın münker-nekir adında meleği-cini vardır, derler. Kişi bu cinle irtibata geçse günah olur mu?
Münker-nekir diye herhangi bir varlıktan Kur’an’da söz edilmez.

Kul hakkı sahibine ödenmeli diyorsunuz. Bu kişiye her hangi bir şekilde ulaşamıyorsak ne yapmalıyız?
Sizde hakkı olan kişi ortada yoksa o hakkı onun adına yoksullara ödeyerek görevinizi yapabilirsiniz.

İslam dini hangi siyasi anlayışa daha yakındır? Sağa mı sola mı?
İslam bir ideoloji değildir. Bir çok ideolojiyle uyuşan ve uyuşmayan yanları vardır. İslam’ı kendi bağımsız varlığı ve bütünlüğü içinde kavramak gerekir.

Estetik ameliyat günah mıdır?
Estetik ameliyat cinsiyet değiştirme noktasına getirilmedikçe günah olmaz.

Kur’an’a göre şehitlik nedir? Her şehit cennete girer mi? Meslek şehidi ne anlama gelmektedir?
Kur’an şehitliği, Yaratıcı’nın idealindeki dünyanın kurulması uğruna ölenler için kullanır. (Hadid, 19) Bir ölme veya öldürülmede bu espri varsa şehitlik var demektir. Buna ancak Allah karar verir. Diğer anlamlardaki şehitlik kavramı gelenekseldir. Ancak gerçek şehitler cennete girerler.

Charles Darwin “Türlerin Kökeni” adlı kitabında insanın evrimleşme sonucu olduğunu söylemiştir. Kur’an-ı Kerim’de ise “O, odur ki sizi bir tek canlıdan yarattı…” (A’raf, 189) ifadesi var. Açıklar mısınız?
Kur’an’ın bahsettiği, bir tek canlı hücre anlamındadır. Darwin’in tezine gelince: O, Yaratıcı’yı devre dışı tuttuğu için esasında var olan evrimleşmeyi çarpıtmaktadır. Kur’an, arkasında Allah’ın olduğu bir evrimleşmeyi reddetmez.

Ne olursa olsunlar, anne ve babanın rızasını almak şart mıdır?
Kur’an’ın bu konudaki sözü açıktır. Anne babaya, vahyin verilerine aykırı harekete çağırmamaları şartıyla mutlaka itaat edilir. Bunun dışındaki konularda onlara itaat edilmez ancak hakları korunur ve kendilerine tatlı ve saygılı davranış sürdürülür.

Kur’an’ın bir çok yerinde, “Bu kitabı indiren de koruyan da biziz.” gibi ayetler var. Tanrı niçin öteki kitapları korumamıştır? Bu durumda Tevrat ve İncil İslam’a göre tahrif edilmiş sayılmaktadır.
Tanrı bütün kitapları korumuştur. Onları bozanlar insanlardır. Ancak eski kitaplardaki bozulmaları sonradan gelen bir peygamber düzeltiyordu. Peygamberlik Hz. Muhammed ile bittiği için yeni bir düzeltici gelmeyeceğinden, Kur’an insanın tahriplerine karşı özel olarak korunmuştur. Kur’an aynı zamanda eski kitaplardaki bozulmaları da düzelten bir kitaptır.

Tahrif edilmiş İncil’e inanan ve Hz. Muhammed’i reddeden bir Hıristiyan’ın durumu ne olacaktır. Kurtuluşa erebilirler mi?
Bu insanlar kendilerine tebliğ ulaştırılmamışsa Allah’a imanlarıyla kurtulurlar. Bir biçimde tebliğden yararlanma imkânı olanlar ise sorumludurlar.

Kur’an’da, “Hırsızlık yapanların ellerini Allah’tan bir ceza olarak kesin.” deniyor. Neden?
Anılan ayette sözü edilen, elin kesilip atılması değildir. Geniş bilgi Kur’an’daki İslam kitabımızın ilgili ayeti açıklayan bölümünde vardır. Lütfen oradan okumaya çalışın.

Bir kadın kocasına itaat etmediği taktirde kocası onu dövebilirmi? Kadın erkeğin bütün istediklerini yapmak zorunda mıdır?
Eşler arasında eşitlik ve karşılıklı anlayış esastır. Erkeğin kadını dövmesi diye bir hak söz konusu değildir.

Eşlerin cinsel yaşamı ile ilgili yasak nedir?
Ters ilişki olmamak şartıyla hiçbir yasak yoktur.

İnançsız zannettiğimiz insanların evinde ibadet etmek, yemek yemek, kalmak ya da onlarla arkadaşlık etmek sakıncalı mıdır?
Sakıncalı değildir. Kur’an komşuluğun, bütün dinlerin, inançların üzerinde bir insanlık değeri olarak korunmasını istemektedir. Putperestler bile bunun dışında bırakılamaz. (bk. Tevbe, 6)

Bir kimse istemeden herhangi bir kişinin hakkını yerse bundan sorumlu mudur?
Kul hakkı her hal ve şartta sorumluluk doğurur. Sahibine ödenmeden, sahibi hayatta değil ise onun yerine bir hayra harcanmadan kul hakkından kurtulmak söz konusu değildir. Kul hakkının başka bir tövbesi yoktur.

İki erkek kardeşten biri ölünce, ölenin eşi diğer erkek kardeşe nikahlanabiliyor. Kur’an buna onay verir mi yoksa gelenek mi?
Ölen ya da boşanan eşin kardeşini nikahlamak din açısından bir sakınca taşımaz. Ancak hoş değildir. Gelenek bu tip evlilikleri mirası kaçırmamak veya çocukları yabancılara teslim etmemek için yaşatmaktadır.

Rabbimiz cennette mümin erkekleri güzel kızların beklediğini söylüyor. Mümin kadınlar için de aynı şey söz konusu mudur?
Rabbimiz mümin kadınlar için de aynı vaatte bulunmuştur.

Berzahta ruhların durumlarına uygun bir şekilde bekleyeceklerini söylediniz. “Durumlarına uygun” ne demektir?
Berzahta bekleyenler dünya hayatındaki kazanımlarına uygun bir yaşam içinde olacaklardır. Yani cennetlikse, cennetliklere uygun, cehennemlikse, cehennemliklerine uygun bir yaşam.

Kur’an gerçekten çok karmaşık bir dille mi yazılmıştır da üzerinde çalışan bunca bilim adamı aynı noktada buluşamıyor?
Kur’an’da asla karmaşa yoktur. Kuran’ın bizzat kendisi bu deyime karşı çıkmaktadır. Ancak çok boyutlu, evrensel bir metnin insanlığın değişik bakış açılarına, renklerine ve desenlerine göre farklı yorumlarının olması doğaldır. Sadece doğal değil, zorunludur. Bu gerçekle müslüman kitlelerin Kuran’ı asırlarca okuyup düşünmekten uzak kalmasının sonucunda doğmuş bulunan kaos, Kur’an dışılık ve bilgisizliği birbirine karıştırmayalım.

Akşam ezanı kıyamet kopacağı endişesiyle mi çabuk okunmaktadır?
Akşam namazının vakti çok kısa olduğu için ezanda kısa okunur ki namaz bir an önce kılınsın. Bunun kıyametin kopmasıyla bir ilgisi yoktur.

Adak etinden kimler yer veya yiyemez?
Adak etinden adayanın kendisi usul ve füruu (çocukları ve onlardan doğanlar, anne baba ve onların anne babaları) yiyemezler.

İslam dininde kısasa kısas cezalandırma cinayet işleyenler için de var mıdır?
Kur’an’a göre ölüm cezası ölenin varislerinin tümünün istemesi şartıyla sadece taammüden (kasıtlı olarak) adam öldürenlere verilir.

Kurban kesmenin farz olmadığı söyleniyor. Kevser Suresi’ndeki “Kurban kes” emri nasıl farz olmuyor?
Kevser Suresi’ndeki “venhar” emrinin kurban kesmekle, kutsallıkla hiçbir ilgisi yoktur. İslam öncesi dönemde de kullanılan hayvan keserek ziyafet vermeyi ifade eder. Hiçbir İslam mezhebi de bu emre dayanarak kurbanın farz olduğunu söylememiştir. Geniş bilgi, önümüzdeki günlerde çıkacak olan “Cevap Veriyorum” adlı kitabımda verilecektir.

İslam’da müt’a nikâhı var mıdır?
Kur’an’ın müt’a kökünden kelimelerle değindiği nikahla ilgili tespitler, bu konuda müt’a nikâhı savunanlara destek anlamında kullanılmaktadır. Kısacası bu birazda yorum meselesidir. Bana göre müt’a nikâhı Kur’an’ın onaylayacağı bir nikâh türü değildir.

İslam’a göre kadın ve erkeğin aynı yerde eğlenmesi, dans etmesi doğru mudur?
Birbirine mahrem kişilerin birlikte eğlenebilecekleri tartışmasızdır. Mahrem olmayanlara gelince burada iki şart aranır. Örtülmesi gereken yerlerin örtülmesi ve sarmaş dolaş olmamak.

Hesap gününde Allah’ı görebilecek miyiz?

Kur’an Allah’ın görüleceğine ilişkin düşünceye onay vermez. Allah’ın ancak tecellileri görülebilir, Zâtı değil.

Kur’an’ı 5 kez hatim ettim. Ancak Türkçesini okuyunca gerçekten derya deniz… Herkesin en az bir kez anlayarak okuması gerektiğini düşünüyorum.
Kur’an okumakla ilgili düşünceleriniz yerinde ve güzeldir. Her mümin kitabını kendi dilinde okumak zorundadır.

Allah’a ulaşmak için yapılan çalışmalar, bu dünyada iken bize diğer âlemlerin kapılarını açabilir mi?
İç kuvvetlerini bilgi ve ışık gücüyle geliştirebilen insanlar, üç boyutlu dünyanın ötesinden bazı algılamalara elverişli hale gelebilirler. Bunun yolu-yöntemi hakkında burada ayrıntılı bilgi veremeyiz.

Hz. Muhammed’e verilen mucizelerin tamamını hangi kaynaktan öğrenebiliriz?
Hz. Peygamber’e verilen en büyük ve tartışmasız mucize Kur’an-ı Kerim’dir. O halde Muhammedî dönemin mucizelerini Kur’an’ı okuyarak tanıyabiliriz.

Kur’an’da var olduğu iddia edilen, kadının erkeğin eğe kemiğinden yaratıldığı bilgisi doğru mudur?
Bu bilgi Kur’an dışıdır, Yahudi geleneğinden İslam’a aktarılmış bir hurafedir. (Geniş bilgi için bk. Kur’andaki İslam)

Kur’an’a göre, kadın da kocasını kolaylıkla boşayabilir mi?
Kur’an’da, boşanma konusunda kadınla erkek arasında tam bir eşitlik vardır. Geniş bilgi Kur’an’daki İslam kitabımızda verilmiştir.

Kur’an’ı Ebu Bekir zamanında toplayan kâtipler, aralarında “recm” tartışması yaparak: “Biz Hz. Peygamber’den recm ayetleri duymuş ve hükümlerini uygulamıştık” demişler. Ancak hükümlerin yazılı olduğu kemikleri ve derileri bulamadıkları için Kur’an’a ekleyememişler. Bu doğru mudur?
Recimle ilgili rivayetlerin hiçbiri Kur’an’a uygun değildir. Bir Yahudi âdetini İslamîleştirmek için uydurulmuştur. O rivayetleri kabul etmek, Kur’an’ın korunmuşluğu ilkesini reddetmeyi gerektirir. Bunu hiçbir mümin yapamaz. Ayrıca Kur’an Ebu Bekir zamanında falan değil, bizzat Hz. Peygamber’in eliyle bugünkü şekline ulaştırılmış ve insanlığa emanet edilmiştir. Sadece surelerin tertibi serbest bırakılmıştır. Sonraki zamanlarda yapılan, bir kopyalama işidir.

Tavla, iskambil, okey gibi oyunları her hangi bir şeyine iddiaya girmeden oynamak günah mıdır?
Para kazanma aracı yani kumar olmadıkça hiçbir oyun haram değildir.

Kur’an’da sünnet olmakla ilgili bir ayet var mıdır?
Böyle bir ayet yoktur. Bu bir gelenektir.

Kur’an’a göre zaman yolculuğu olabilir mi?
Kur’an açısından zaman yolculuğu mümkündür. Çünkü tanrısal açıdan sürekli şimdi vardır. Dün ve yarın yoktur.

Neden bir buluş ortaya konduktan sonra, “Kur’an’da vardı” deniyor da önceden bulmaya Kur’an yardımcı olamıyor?
Kur’an, bir laboratuar kitabı veya bilimler ansiklopedisi değildir. Ancak bilimlere de ufuk açan bir tanrısal kitaptır. Kur’an’ın açtığı bu ufuklardan yararlanmak, Kur’an’ı çok iyi okumak ve bilimde ilerlemiş olmakla mümkündür.

Kur’an’da sırat köprüsü geçer mi? Kesilen kurbanlarla bu köprüyü aşacağımız doğru mudur?
Sırat köprüsü Kur’an’da yoktur. Böyle olunca da o köprüyle ilgili söylenenlerin tümü uydurmadır.

Kur’an’ın veya mealinin dijital ortamda okunması veya dinlenmesi sırasında abdest gerekir mi?
Kur’an’ın ne okunması için ne de dinlenmesi için abdestli olma şartı yoktur.

Göz zinası var mıdır?
Göz zinası diye bir şey yoktur. Bu sözler sakındırmaya yönelik mecazlardır.

Göz zinası olmadığını söylüyorsunuz. Ancak Kur’an’da Müslümanları harama bakmaktan men eden ayetler var. Açık resimlere ve filmlere bakmak günah kapsamına girer mi?
Bir şeyin caiz olmaması başkadır, zina olması başkadır. Zina cinsel ilişkiyle oluşur. Anılan ayetler, insanların bakışlarını kontrol altında tutmalarını yani bir edep tavrını göstermektedir.

Bir peygamberin öteki peygambere üstünlüğü var mıdır?
Bütün peygamberlerin peygamber olarak dereceleri aynıdır. Ancak kişilik özellikleri bakımından farklılıkları vardır. Elbette ki hizmetlerinin çapı ve etkileri bakımından dereceleri farklıdır. Ancak bu onların, Allah katında farklı olduklarına kanıt olmaz. Bizim onları birbirinden ayırıp farklı kategorilere koymamıza hiç kanıt olmaz.

Umreye giden hac görevini yerine getirmiş olur mu?
Hac ayları dışında (Şevval, Zilkade, Zilhicce) yapılan ziyaretler hac olmaz.

Kur’an’daki cariye kavramını açıklar mısınız?
Kur’an’da “cariye” diye bir kelime geçmez. Cariye kavramı Kur’an’ı kadınlar aleyhine yorumlayanların geliştirdikleri ve kurumsallaştırdıkları bir gerçektir.

İçki içilen masada oturmak günah mıdır?
Günah olan, içkiyi içmektir.

Fethullah Gülen ve Nur Cemaati konusunda ne düşünüyorsunuz?
Ben fırkacılığa tamamen karşıyım. Fırkacılıktan uzun vadede hayır geleceğine inanmak Kur’an’a ters düşmek olur.

Vacip nedir, sünnetten farkı var mıdır? Bayram namazları vacip mi yoksa sünnet midir?
Vacip, fıkıh dilinde müekked (pekiştirilmiş) sünnet karşılığı kullanılır. Yerine getirilmesi gerekli olan demektir. Vacip Hanefî mezhebinde bir terimdir ve müekked sünnet ifade eder. Bayram namazları sünnettir.

Evli erkeklerin yüzük parmaklarına gümüş yüzük takmalarının anlamı nedir?
Dinsel hiçbir anlamı yoktur, gelenek ve zevk meselesidir.

İslam’ı Kur’an’dan değil de Hz. Peygamber ve sahabiden öğrenmek gerekmez mi? Çünkü Kur’an’da her şey açıklanmamaktadır.
Din Kur’an’dan öğrenilir. Bilgi sahiplerinin bilgilerinden yararlanmak da Kur’an’ın emridir. Bu konuda üstünlük bilginindir. Ancak Hz. Peygamber dışında hiç kimsenin kişi olarak üstünlüğü söz konusu edilemez. Yorumları üstünlük ve tartışılmazlık niteliği taşıyan tek insan odur.

Sorulan sorulara Kur’an’dan cevaplar veriyorsunuz. Ancak birçok bilim adamı olaylara sizin kadar hoş görülü yaklaşmıyor. Sizin söylediklerinizle onların söyledikleri ters düşüyor. Biz neye, nasıl inanacağız?
Sorunuzun cevabı ve çelişkinizin çözümü Kur’an’ı daha iyi okumanıza bağlıdır. Kararı o zaman kendiniz verebileceksiniz.

Kuralları açıkça belli bir din nasıl oluyor da farklı mezheplere ayrılıyor?
Mezhepler, kişilerin dinden kişisel olarak anladıklarını ifade eder. Hiç kimseyi bağlamaz. Hiç kimsenin bu yorumlara uymak mecburiyeti yoktur. Aksini söylemek İslam’ı inkâr etmekle eş anlamlıdır.

Cünüp haldeyken Allah’ın adını ağzımıza alabilir miyiz?
Allah’ı anmayı hiçbir şey engellemez.

“Şeytan Ayetleri” kitabını okudunuz mu, ne düşünüyorsunuz?
Anılan kitabı okudum. Eski hurafeleri ve uydurma rivayetleri toplayan müfessirlerin ve muhaddislerin kayıtlarına göre yazılmış bir iftira ve hezeyan kitabıdır.

Buharî’nin hadis kitabında, Ömer’den rivayet edildiği söylenen bir hadiste, Peygamberimize indirilen ayetlerde “Recm” ayeti de varmış. Kur’an’da böyle bir ayet yok. Kur’an bozulmadığına göre bu nakil yanlıştır. Neden hadis kitaplarından çıkarıp atılmıyor?
Bu iddia, hurafeci sahte dinciliğin İslam’a yaptığı iftiralardan biridir. Ayrıca Ömer’e de iftiradır. Ömer, Kur’an dışında din kaynağı kabul etmeyen bir insandır. Böyle bir şey söylemiş olamaz.

Cihad günümüzde farz-ı ayn (her kişiye farz olan) dır deniliyor. Bu devirde cihad nasıl olmalıdır?
Cihad, Allah’a ve insanlığa yararlı olmak için gayret sarfetmek demektir. Bunun sırasıyla üç boyutu vardır: 1. Ahlak ve erdem sahibi olmak için gayret, 2. Bilimsel ve fikirsel yükseliş için gayret, 3. Zulme ve istilaya uğradığınızda bunu aşmak için gayret. Cihadı sadece karşıtlarımızla savaşmak şeklinde almak siyasal bir saptırmadır.

Hayvan (köpek) beslenen evde ibadet olmaz, günahtır diyorlar doğru mudur?
Hayvan beslenen evde ibadet olmayacağını söylemek yanlıştır. Ancak evin içinde köpek beslemek mekruhtur.

Aklını yitirmiş olanlar ve zihinsel özürlüler cennete gidecek mi?
Kur’an’a göre bu kişiler sorumlu değillerdir. Sorumlu olmadıklarına göre, genel kural olan Allah’ın rahmeti bunlar için işleyecek ve cennete gönderilecekler diyebiliriz.

Kur’an’da şekillendirilen devlet anlayışını nasıl anlamalıyız? Kur’an’da verilen cezaları kim uygulamalıdır? Zinaya uygulanan sopa cezasını 21. Yüzyılda kim uygulayacaktır?
Kur’an, hiçbir devlet şeklinden söz etmez. Ama her devlette korunması gereken temel evrensel ilkelerden söz eder. Cezalar meselesine gelince, bunların temel gayeleri korunmak şartıyla yerlerine başka cezalar da konabilir. Bunun dayandığı temel ilkeler şunlardır: 1. Muamelât alanının içtihadîliği, 2. Amaç hükümler (makasıt) değişmez, araç hükümler (vesâil) değişir. Uygulamalar ise kamu otoritesi tarafından yapılır.

İslam, her erkeğin 4 kadınla evlenmesine ruhsat veriyor ve cennete gidebilecek erkeklere de eşler vaat ediyor. Peki mümin kadınların cennetteki durumu ne olacaktır? Kaç erkek alabileceklerdir?
Cennetteki eş ve birlikteliğin bedensel mi ruhsal mı olduğunu ve kime kaç eş verileceğini şu anda bilmiyoruz. 4 kadınla evlenmek çok zorunlu haller için, özellikle yetimlerin korunması içindir. Kur’an tek eşliliği esas almaktadır.

Ölülerin yıkanması ve erkek çocukların sünnet ettirilmesi olayı neye dayanmaktadır?
Ölülerin yıkanması İslam’daki temizlik ve insana saygı ilkelerinin bir gereğidir. Sünnet olmak ise Hz. İbrahim’den beri yaşatılan bir tevhit örfüdür.

Mesh edilen organın çıplak olma zarureti var mıdır? Yoksa ayaklar, ayakkabı üzerinden de sıvazlanabilir mi?
Ayaklar, Peygamberimiz döneminde çorap ve ayakkabı üzerinden de mesh edilebiliyordu.

Cennette insanlar cinsiyetsiz mi olacaklar? Cennette eşlerimiz ve dostlarımızla olacağımıza ilişkin beyanlar var mıdır?
Cennette ayrı cinslerin olacağı Kur’an’da açıkça bildirilmiştir. Ancak bu cinslerin birbirleriyle ilişkisi hakkında ayrıntı verilmemiştir. Kur’an’da, aile bireyleriyle beraber olabileceğimize ilişkin beyanlar da vardır.

Gayri müslim bir kişinin müslüman bir kimse için dua etmesinde ve o müslüman kişinin de duaya amin diyerek icabet etmelerinde bir sakınca var mıdır?
Hiçbir sakınca yoktur. Çünkü bütün duaların yöneldiği Yaratıcı tektir.

Budistler erdiğinde “Nirvana” ya ulaştıklarını söylerler. Tasavvufla benzer bir seviye olan “fena” vardır. Hıristiyanlar ise Meryem Ana’yı, Hz. İsa’yı ya da azizleri gördüklerini ya da duyduklarını söylerler. Peki, Allah; ezeli, ebedî ve bir tek olduğuna göre bu aşamalardan geçen herkesin aynı deneyimleri yaşayıp Allah’ın bir ve tek olduğunu söylemesi gerekmez miydi?
Tasavvuftaki fena, Budizm’deki Nirvana’nın bir tekrarıdır ve bu iki kavramda Kur’an’ın istekleri ile örtüşmemektedir. Kur’an’ın yolu “fena” yolu değil hayırda aktivite yani eylem yoludur. Fena ve Nirvana ise sadece şerde pasivitedir. Kur’an bunu yeterli görmez.

İslam’a göre şu anda ticaret erbabının kâr haddi ne olmalıdır?
Rakam olarak kâr haddi veremeyiz. Bu haddi İslam’ın genel ilkeleriyle piyasa arasında kurulacak vicdanlı denge belirler.


Yeni doğan bir çocuğun kulağına ezan okumak gerekli midir?
Dinen şart değildir ancak güzel bir âdettir.

Geliri fazla olmayan, tek varlıkları bir ev olan kişilerin o evi satarak hacca gitmeleri büyük sevap mıdır?

Hacca gitmenin şartlarından biri de zengin olmaktır. Zengin olmadan hacca giden sevap kazanmak şöyle dursun günaha da girer. Çünkü çocuklarının rızkını da tehlikeye atmış olur.

İslam’a göre bir kadına tecavüz etmenin cezası nedir?
Zina ve yaralama cezası birlikte verilir.

Kur’an mesajını olması gerektiği gibi anlayabilmek için dini içerikli kitaplar haricinde kimin eserlerini okumalıyız?
Alexis Carrel, Einstein ve Hawking’in eserlerini okuyabilirsiniz.

Günümüz şartlarında bir iş sahibi olabilmek için torpile ihtiyaç duyabiliyoruz. Günah mıdır?
Torpil, bir işin ehli olmayana verilmesine araç yapılıyorsa zulümdür. Böyle olmadığı taktirde günah değildir.

Kur’an’ı Amazon’a kadar götüremeyen bizleri Allah affeder mi?

Kur’an’ın insanlığa tebliğinde üstüne düşen görevi yapmayanların sorumluluğu çok ağırdır.

Üstlendiğiniz sorumluluk sizi ürkütmüyor mu? Sizin söylediklerinizden hareketle bazı ibadet şekillerini ve bazı düşüncelerimi değiştirdim.
Kur’an’dan kesin onay almadığım bir şeyi söylemem. Böyle olunca da sözünü ettiğiniz kaygıya asla düşmem. Andığınız kaygı imansızlık veya bilgisizliğin ürünü olabilir.

Hz. Peygamber’in yaşam tarzı ve davranışlarına sünnet diyoruz. Sünnet olmak bu davranışlardan biri. Sünnet olmayan Müslüman olamaz mı? Sünnet olmak Kur’an’da var mıdır?
Sünnet olmak adından da anlaşıldığı gibi farz değildir, Kur’an’da geçmez. Bir insanın sünnet olmaması onun Müslümanlığına zarar vermez. Ancak sağlık açısından yararlı olduğu için yaşatılması iyi bir gelenektir.

Zekât verirken önce fakire verip o size bunu hediye edecek, sonra tekrar vereceksiniz ve tekrar hediye edecek, böylece eski zekât borçlarınızdan kurtulacaksınız. Bu Allah’ı kandırmak değil midir?

Bahsettiğiniz zekât verme oyununa hile-i şeriye denir. Din dışı bir oyundur. Ne yazık ki ıskatçılık adı altında insanımıza senelerce yutturulmuştur.

Peygamberimizin doğumu sırasında ve peygamberliğe atanmadan önce olan olağanüstü olaylar ve kerametler güvenilir midir ve Kur’an’ın verileriyle test edersek sonuç ne olur?
Peygamberimizle ilgili bu rivayetlerin Kur’ansal dayanağı yoktur. Bunlar tarihsel rivayetlerdir. Doğru da olabilir yanlış da. Bunlara iman mecburiyeti yoktur. Kur’an’a göre Peygamberimizin biricik mucizesi bizzat Kur’an’dır.

Dinî nikâh zorunlu mudur?

Nikah bir akittir. Yaşanılan toplumun hukuk kurallarına göre kıyılır. Dini nikah diye bir zorunluluk yoktur. Kişisel tercih olarak isteyen resmî nikahtan sonra dinî nikah kıydırabilir

Kadınla erkek arasında geçen bir anlaşmazlık sırasında “üçten dokuza şart olsun ki boşsun”denmesi boşanmayı sağlar mı?
Bu tip sözler gevezelikten başka bir şey ifade etmez. Kaçtan kaça söylenirse söylensin bununla boşama olmaz. Kur’an boşanmanın, eşlerden birinin baş vurması üzerine hakemler tarafından gerçekleştireceğini söylemektedir.

Tedavisi yapılamayan bir hasta için ötenazi uygun mudur?
Hayat hakkına tecavüzün hiçbir gerekçesi olamaz. Ötenazi kesinlikle haramdır.

İç çamaşırımıza bir damla idrar bile damlasa meleklerin yanımıza gelmeyeceği, ölünce de kabir azabı çekeceğimiz söyleniyor. Doğru mudur?
İdrarın meleklerle irtibatlandırılması din dışı bir saçmalıktır. Sözünü ettiğiniz miktardaki kaçınılmaz damlacıklara fıkıh dilinde “affedilen kısım” denir ve bunların ibadete ve temizliğe engel olmadığı açıkça söylenir.

ABD’de yaşamaktayım. Namazların rekât sayısı kaçtır?
Rekât sayısı Kur’an’da yoktur. Asgari 2 rekât kılınmalıdır. Peygamberimizin uygulaması şöyledir: Sabah 2, Öğle 4, İkindi 4, Akşam 3, Yatsı 4.

Kur’an-ı Kerim Peygamberimiz zamanında mı yoksa sonra mı birleştirilmiştir?
Kur’an-ı Kerim’e bugünkü şeklini Hz. Peygamber Cebrail’in denetiminde vermiş ve insanlığa emanet etmiştir. Sonradan yapılan sadece bir kopyalama işidir, toplama değil. Kur’an’ın Hz. Peygamber’den sonra toplandığını söylemek küfürdür.

Dinde istihareye yatmanın yeri var mıdır?
Kur’an’da istihareye yatmak diye bir şey yoktur. İşleri istihareye havale etmek Kur’an vahyine aykırıdır.

Dövizle yatırım yapmak haram mıdır?
Dövizle yatırım yapmak hiçbir şekilde haram değildir.

Kur’an’ın deyimiyle ruh Allah’tan bir nefestir. Allah ölümsüz olduğuna göre nefes alıp verme de sonsuz değil midir? Böyleyse kıyamette kopmayacaktır.
Allah için kullanılan nefes tâbiri mecazidir. İnsanın Allah’tan gelişini anlatmak için kullanılmıştır. Buradan hareketle Allah’ı insana benzetmek doğru olmaz. Allah’ın zatı dışındaki her şey her an yok olabilir ve tekrar var olabilir.

Uzaylıların var olduğunu kanıtlarsak dinler sarsıntıya uğrar mı?
İslam bir sarsıntıya uğramaz tam tersine güçlenir. Çünkü Kur’an zaten uzayda şuurlu varlıkların olduğunu açıkça söylüyor.

Bir ateist arkadaş soruyor: İlk insan Âdem ve Havva evlendiler, çocukları oldu ve onların çocukları da birbirleriyle evlendiler. Bu çok anormal değil mi?
Yaradılış ve Hz. Âdem’le ilgili ifadeler semboliktir. Kimin kiminle evlenerek bir çoğalma olduğunu Kur’an bildirmiyor.

Vergiyle zekât arasında nasıl bir ilişki vardır? Vergiden çalmak gulul suçuna girer mi?
Din dilinde zekât, genel anlamda vergidir. Vergiler zekâttan mahsup edilebilir. Türkiye’de vergilendirmenin adil olmaması, hırsızların devleti soymakta olması bu gerçeği değiştirmez. Onlarla mücadele edilir ancak gerçek, gerçektir.

Camileri süslemek, duvarlarına insan isimleri yazmak, fakir çocukların eğitimi için harcanabilecek paralarla camiler için gereksiz harcamalar yapmanın Kur’an’daki hükmü nedir? Böyle yerlerde namaz kılınır mı?
Bunların hiçbiri Kur’an’a uygun değildir. Şirk kalıntısıdır. Ayrıntılı bilgi için İslam Nasıl Yozlaştırıldı adlı kitabımızın mescit maddesine bakabilirsiniz.

Ahzap Suresi’nin içeriğinden, evlatlık müessesesinin Kur’an tarafından onaylanmadığı anlaşılıyor. Bu hükme göre nasıl davranmak gerekir?
Evlatlık konusunda Kur’an’ın korunmasını istediği nokta, evlat edinilenlerin gerçek babalarının unutturulmamasıdır.

Müslüman kimliği taşımayanlar camide kendi dinlerinde ibadet edebilirler mi?
Camiye heykel, v.s. sokmamak şartıyla ibadet edebilirler. Peygamberimizin hayatında da örneği vardır.

Web sayfanızdaki soru-cevap bölümü Fetva müessesesine benziyor. İslam fetva kurumuna nasıl bakıyor?
Bizim sitemiz fetva kurumu değil, bilimsel sohbet ve tartışma ortamıdır. Kur’an’a göre fetvayı Allah verir, bilim adamları tartışır ve halka açıklık getirir. Bizim yaptığımız da budur.

Ölünce amel defterleri kapanmayacak olanlar kimlerdir?
İlim adamlarının, kamuya hizmet eden eser sahiplerinin, bir de insanlığa hayırlı eserler veren evlat yetiştirenlerin amel defterleri kapanmayacaktır.

Vacip nedir, sünnetten farkı var mıdır? Bayram namazları vacip mi yoksa sünnet midir?
Vacip, fıkıh dilinde müekked (pekiştirilmiş) sünnet karşılığı kullanılır. Yerine getirilmesi gerekli olan demektir. Vacip Hanefî mezhebinde bir terimdir ve müekked sünnet ifade eder. Bayram namazları sünnettir.

Camilerde kılınan namazların bir ekonomik maliyeti vardır. İmamın maaşı, elektrik, su giderleri, temizlik, bakım gibi… Bu giderler devlet bütçesinden karşılanıyor. Namazı kılan kişi sevabı alıyor ancak maliyetine karışmayıp başkalarına ödetiyor. Sevabı aldığı gibi maliyetini de ödemesi gerekmez mi? 70.000 caminin giderlerine katıldığım için bu kılınan namazlardan bana sevap düşer mi? Ya da hakkımı helal etmesem kılınan bu namazlar geçerli olur mu?
Camiler ve cami giderleri ile ilgili düşüncelerinize katılıyorum. Bu uygulamalar İslam dışıdır.

Perşembe akşamını Cuma gününe bağlayan gece eşlerin ilişkide bulunması ve içki içmek günah mıdır?
İçki içmek her zaman günah ve haramdır. Eşlerin ilişkide bulunması ise oruçlu olmak dışında her zaman serbesttir.

Biz Müslümanların kıblesi Kâbe’dir. İslam’a inanmayanlar, siz Kâbe’ye secde ediyorsunuz, Kâbe puttur, diyorlar. Nasıl cevap verebiliriz?
Kur’an’ın ifadesiyle Kâbe, birliği sağlayan bir yön göstericidir. Tek başına kılınan namazda Kâbe’ye dönmek şartı yoktur.

İslam yalnız bireye yönelik bir din midir? Eğer toplumsal yanları varsa (çok sayıda vardır) şeriat olmadan, İslam hukuku doğrudan devlet eliyle uygulanmadan bu yan nasıl tamamlanır?
Her din aynı zamanda toplumsaldır. İslam da öyledir. Bunun böyle olması devletin din devleti olmasını gerektirmez. Dinin temel verileri hemen hemen tüm hukuk sistemlerinde zaten esas alınmıştır. Elbette ki eksikler vardır. Dini temsil edenler layıkıyla adam olsalar bu eksikler de giderilir.

Osmanlı Devleti hakkındaki düşünceniz nedir? Bunlar İslamiyet’in yaşaması için mi padişahlık yaptılar yoksa niyetleri başka mıydı?
Niyetlerinin ne olduğunu bilemem ancak padişahlık İslam’a aykırı olduğundan İslam için padişahlık söz konusu edilemez.

“Mirac olayı İslam vahyinde yoktur” demişsiniz. Necm suresi 1-18. Ayetler Mirac’ı anlatmıyor mu?
Necm Suresi’nin Mirac’la hiçbir ilgisi yoktur. Sonraki zamanlarda yapılan yorumların zorlamaları söz konusudur. Ayrıntılı bilgi Kur’an’daki İslam kitabımızda vardır.

Fıkıh kitaplarında namazı terk edenlerin önce dövüleceği sonra öldürüleceği yazıyor. Açıklar mısınız?
Bu, sonradan uydurulmuş bir zulümdür.Ayrıntılar için Cevap Veriyorum adlı kitabımdan yararlanabilirsiniz.

“Asıl olan ruh mudur madde midir” sorusuna İslam felsefesinin verdiği yanıt nedir?
İslam’a göre asıl olan ruhtur.

Allah, Hz.Muhammed’e,”evreni senin için yarattım” demiş. Doğru mudur?
Bu, tamamen Hıristiyanlık’tan aktarılmış bir uydurmadır.

ABD’de İslamiyet konusunu öğrenmek isteyenlere hangi kitapları önerirsiniz?
Muhammed İkbal, Fazlulrahman ve İsviçreli Müslüman Schoun’un eserlerini önerebilirim.

Ölüye yapılan otopsi İslamca yasak mıdır?
Otopsi İslam’a aykırı değildir.

Gerçek İslam’a göre töre cinayetleri konusunda bilgi verir misiniz?
Töre cinayeti hem cinayet suçunu hem de şirk suçunu birlikte işlemektir. Çünkü töreyi kutsallaştırmak şirktir.

Bir dileğimizin yerine gelmesi için ermişlerin mezarında dua etmek doğru mudur?
Bu söylediğiniz tamamen şirktir.

Zekat nasıl hesaplanır? Evdeki eşyalarımızın ve arabamızın değerini hesaplayıp bunun 1/40’ını mı vereceğiz?
Zekat, ev-bark, yiyecek ve esas ihtiyaçlar dışında kalan servet üzerinden verilir. 1/40 ifadesi Kur’an’da yer almaz. Geniş bilgi, Kur’an’ın Temel Kavramları adlı kitabımın zekat maddesinde vardır.

Ağız dolusu kusmak orucu bozar mı?
Kusma eğer bir hastalık belirtisiyse orucu bozar. Tutamadığınız gün sayısınca sonra tutarsınız.

Bilerek oruç bozmanın kefareti nedir?
Orucunu yemiş olanlar için 61 gün aralıksız oruç tutma kefareti yoktur. Bu kişi gününe gün tutar ve Allah’tan affını diler.

Oruçluyken grip aşısı yaptırdım. Acaba orucum bozuldu mu?
Grip aşısının oruca zararı yoktur. Gıda değildir.

Allerjik nezle hastasıyım ve gün içinde çok yoğun burun tıkanıklığı yaşıyorum. Bu yüzden spray ilaç kullanmak durumundayım. Orucum bozulur mu?
İlaç olan sprayinizi kullanmak hiçbir şekilde orucunuzu bozmaz.

Vahdeti vücut nedir ve İslam’la bağdaşır mı?
Vahdeti vücut, varlığın birliği yani evrenin Tanrı’nın vücudu gibi algılanması fikridir. Bu düşünce Kur’an’dan onay alamaz.

Gerçek anlamda medyum (aracı) var mıdır, varsa neye aracıdır?
Bugün kullanıldığı şekliyle bir medyumluk yoktur. Ancak ilham alabilen,sezgileri kuvvetli insanlar vardır.

Kur’an’da geçen “burç” ifadesi ne anlama gelmektedir?
Burç Arapça bir kelime olup yıldız anlamındadır. Kur’an’da da bu anlamda kullanılır.

Peygamberimizin Yahudi ve Hıristiyanlarla savaşıp onları bizzat kılıçtan geçirdiğine yönelik yayınlar var. Bunlar doğru mudur?
Bunlar doğru değildir. Peygamberimiz sadece savunma savaşı yapmıştır. Ve kendisi hayatında hiçbir canlıyı öldürmemiştir.

Allah bir ruh mudur?
Allah’ın mahiyetini hiçbir kelime ile kayıtlayamayız. O, yaratan, yapıp-eden kuvvettir.

Allah bir enerji midir?
Allah hakkında kayıtlayıcı bir sıfat kullanamayız.

Livatadan hazer etmek nedir?
Livatadan hazer etmek, homoseksüellikten kaçınmaktır.

Domuzun yağı, kılı ve kemiği bazı yiyeceklerde kullanılmaktadır (Almanya’da). Bunları yemek haram mıdır?
Domuzun hiçbir şeyi gıda olarak kullanılamaz. Gıda dışında kullanılmasında sakınca yoktur.

Fitre nedir, kimlere düşer ve dinimizde yeri var mıdır?
Fitre vermek farz değil sünnettir. Hane halkından herkes için verilebilir. Ailenin ortalama gıda harcamasından bir kişinin bir günlük yiyeceğinin tutarı esas alınır.

Sigara içiyorum, dinimizde günah mıdır?
Haram değildir, çünkü böyle bir hüküm yoktur. Ancak sağlığa zararlı olduğu için mekruhtur.

Gıybetin dinimizce çok günah olduğunu biliyorum. Bir kişiyi yanlışlarından dolayı başka biriyle tartışıp eleştirmek gıybete girer mi?
Haklı olmanız şartıyla, konuştuklarınızı o kişinin yüzüne de söyleyebiliyorsanız, gıybet olmaz.

Regl olduğumuz zaman hangi ibadetlerden sakınmalıyız? Bu durum bize verilen izin mi yoksa ibadetten men midir? Regl olduğumuz zaman oruç tutmamız sakıncalı mıdır?
Regl olduğunuz zaman size verilen ruhsat izindir, yasak değildir.Yani isterseniz her türlü ibadetinizi yapabilirsiniz. Geniş bilgi bu sitenin soru arşivinde ve İslam Nasıl Yozlaştırıldı kitabımın Kadın bölümünde vardır.

Hz. Muhammed’in hayatını öğrenmek için hangi kitabı önerirsiniz?
Muhammed Hamidullah’ın İslam Peygamberi adlı eserini okumanızı öneririm.

Hiçbir peygamberi birbirinden üstün kılmamamızı söylüyorsunuz. Bu durumda Bakara Suresi 253. ayet ne anlama gelmektedir?
Peygamberler arasında, özel şahsiyet değerleri açısından farklar elbette vardır. Ancak peygamberlik görevi açısından onları üstünlük yarışına sokamayız.

İslam tarihini anlatan en güvenilir kaynaklar nelerdir? Siz de İslam tarihini yazmayı düşünür müsünüz ?
İlk İslam tarihi konusunda, Muhammed Hamidullah’ın İslam Peygamberi adlı kitabıyla, benim Asrısaadet’in Şehitleri ve Asrısaadet’in Büyük Kadınları adlı kitaplarımı önerebilirim. Sonraki devirler için üniversitelerin yayınlarını okumaya çalışın.

Dinimize göre mankenlik mesleğini yapanlar günah işlemiş olurlar mı?
Mahremiyet şartlarına uymuyorlarsa günahtır.

İslam köleliği yasaklamış mıdır? Eğer yasakladıysa neden kölelik devam etmiştir?
Kur’an köleliği yasakladı ancak İslam adı altında uydurma bir din kuranlar bunu sürdürdüler.

Sayısaldan yüklü bir para aldım. Eğer haramsa bu parayı ne yapmalıyım?
Para haramdır. Hayır kurumlarına vermeniz en doğru yoldur.

Neden Yâsîn Suresi ölülerin arkasından okunuyor? Gelenek midir, emir midir?
Gelenektir. Yâsîn Suresi’nin bizzat kendisi diriler için okunmasını söylemektedir. (Ayet:69-70)

Kur’an okunduktan sonra el Fatiha dendiği zaman 3 İhlas 1 Fatiha okuyoruz. İniş sırasına göre önce Fatiha sonra İhlas okumamız gerekmez mi?
Böyle bir sıralama şartı yoktur. Esasında el Fatiha deyip bunları okumak diye de bir şart yoktur. Gelenektir.

Kur’an’da, etin üstünde kan olduğunda onu yemeyin deniyormuş. Doğru mudur?
Usulüne göre kesilmiş her et yenir. Etin bizatihi kendisinin 1/3’ü kandır.Yasak olan bizatihi kanı yemektir.

Şirk bilindiği gibi kısaca Allah ile kul arasına aracılar koymaktır. Bir kimsenin Allah hakkında daha derin bilgi edinmek için bu konuda bilgili kimselere gitmesi de gayet doğaldır. Bu durumun şirk olmaması için ölçü nedir?
Ölçü, yararlandığınız insanları tartışma üstü, kutsal, cennet garantörü olarak kabul etmemektir.

Bir takvim yazısında, resim, köpek, heykel eve girerse o eve melek girmez denmektedir. Doğru mudur?
Kesinlikle doğru değildir, hepsi uydurmadır.

Elmalılı Hamdi Yazır’ın tefsirinde, bir hadise göre Ramazan kelimesinin “Allah’ın isimlerinden bir isim” olduğu bilgisi veriliyor. Bu bilgiyi doğru kabul edebilir miyiz?
Bu bilgi doğru değil, bir uydurmadır. Ne yazık ki Elmalılı tefsirinde buna benzer uydurma hadisler vardır.

Cinsel birleşmenin olmadığı ancak karşı cinsle sarılmak, el ele tutuşmak esnasında cinsel organda meydana gelebilecek akıntı durumunda kişi cünup sayılır mı?
Birleşme olmasa da akıntı tam boşalma ise cünupluk oluşur. Eğer mezi denen küçük bir ön akıntı ise cünupluk olmaz.

Evliya nedir ve mucize gösterebilir mi?…
Kur’an’ın tanımına göre evliya, gerçek Müslümanlardır. Kur’an’ın hükümleri dışında fiilleri olanlara Kur’an,”şeytan evliyası” demektedir. Peygamberler dışında hiç kimse mucize gösteremez. Geniş bilgi Kur’an Açısından Şeytancılık kitabımda vardır.

Ben 4 yıl imam hatip lisesinde okudum. Bunca yıl öğrendiğim (tabi ki öğretmenler ve çevremden) bilgilerin yanlış olduğunu, daha doğrusu çoğunun yanlış olduğunu, kitaplarınızı okuduğumda, sizi dinlediğimde öğrendim. İçime işlemiş bilgilerden de kurtulmakta güçlük çekiyorum. Hep acaba haklımısınız diye tereddüde düşüyorum. Ama Kuran-ı Kerim’i okuduğumda haklı olduğunuzu görüyorum. Maalesef yine de bu kurdu içimden çıkaramıyorum. Tahmin ediyorum, mesleğinizde ilerleyip gerçeklerin aslında öğrendiklerinizle farklı olduğunu gördüğünüzde eski öğrendiklerinizi bırakıp gerçekleri uygulamakta tereddüt yaşamışsınızdır. İşte bu noktada şunu sormak istiyorum bunları aşmayı nasıl başardınız?
Duygularınıza aynen katılıyorum. O kurdu yok etmenin tek yolu, din meselesinde Kur’an’a teslim olmak ve onu tekrar tekrar üzerinde düşünerek okumaktır. Bir de şu gerçeğe dikkat etmek gerekir. Eğer o kurtlu düşünceler doğru olsaydı İslam dünyası bugünkü perişanlık içinde olur muydu?

Dinî bayram olarak adlandırdığımız Ramazan ve Kurban bayramlarının dinimizdeki yeri nedir?
Kur’an dini bayram diye bir kavram getirmemiştir. İnsanların kaynaşmasına yarayan bütün örfler gibi bayramlar da güzeldir. Dinî de millî de olabilir.

Bulunan para ya da değerli eşyayı ne yapmamız gerekir?
Sahibini bulamazsanız yoksullara veya hayır kurumlarına verin.

Zekat, fitre ve sadaka arasındaki farkı açıklar mısınız?
Sadaka her türlü bağışın genel adıdır. Fitre, Ramazan’da verilen baş sadakasıdır. Zekat ise, zenginlerin imkanı elde ettikleri zamanda verdikleri zorunlu bağıştır. Vergiler zekattan mahsup edilebilir.

Haram aylar ne demektir ve bunlar hangi aylardır?
Haram aylar; çatışmanın, kan dökmenin yasak olduğu aylardır. Bunlar; Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarıdır.

Rüya tâbiri yapmak doğru mudur? Bunu kimler yapabilir? Bu konuyla ilgili bir kitap var mıdır?
Bu çeşit kitaplarda yazılanlar genel ifadelerdir. Rüya tâbiri kişiden kişiye değişir. Rüyalarınızı kendiniz çözmeye çalışın.

Ramazan ayından (bayramdan) sonra 6 gün oruç tutulmasının dayanağı dinî midir, gelenek midir? Ramazan ayının dışında oruç tutmanın yasak veya faydalı olduğu günler var mıdır?
6 gün oruç tutulması gelenektir. Ramazan ayı dışında oruç tutmanın yasak veya faydalı olduğu günler gibi dinin bir emri yoktur.

Kur’an’da Hz İsa’yla ilgili bir ayette, o ölmedi, onu yükselttim, ancak insanlar öldü zannetti dediğini hatırlıyorum. Başka bir ayette de, her insan ölümü tadacaktır deniyor. Hz. İsa’nın yeniden dünyaya gelmeyeceğini de söylüyorsunuz. Bu durumda Hz. İsa ölümü tadmamış mı olacak? Bu durum Kur’an’aykırı değil midir?
Bahsedilen ayet Hz.İsa’nın ölmediğini değil, çarmıha gerilmediğini, asılmadığını söylüyor. Ölüme gelince, Kur’an Hz.İsa’nın öldüğünü açıkca bildirmektedir. (Mâide Suresi, 117)

Not: Yaşar Nuri Öztürk mealine göre “Onlara, senin bana emrettiğin şu sözden başka bir şey söylemedim: ‘Benim Rabbim ve sizin de Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin.’ İçlerinde olduğum sürece üzerlerine tanıktım. Sen beni vefat ettirince yalnız sen gözetleyici oldun. Ve sen zaten herşey üzerinde bir Şehid’sin, bir tanıksın.” (Maide 117). Burada Hz. İsa “beni vefat ettirince” diyor. Ancak başka birçok mealde de “beni içlerinden alınca”, beni aralarından alınca”, “beni alınca”, “beni aldıktan sonra” diyor. Bu meallerin Nisa 158’e daha uygun olduğu görülüyor: “Allah onu kendisine yükseltti” (Nisa 158) B. Pakman.

Ölünün arkasından, “devir” adıyla, günahları veya gitmediği hac borcu ya da kılmadığı namaz borçları hesap edilip karşılığınca para veriliyor başka insanlara. Bu doğru mudur? İnsanın kendine farz olan kılmadığı namazlar hesabınca yoksulara ya da kime olursa olsun birilerine para verip namaz borçları silinebilir mi?
İbadetlerde vekâlet olmaz. Böyle bir sistem İslam’da yoktur. Sonradan hurafe sistemi tarafından uydurulmuştur.

Dinimiz müşriklerle evlenmeyi yasaklamıştır. Ateist bir kız arkadaşım var! Ateistler müşrik kategorisine girer mi? Onu çok seviyorum.Benim inancım karşısında oldukça hoşgörülü ve aramızda hiç bir dinî problem yok.
Ateist müşrik demek değildir. Müşrik, Allah’ın varlığını kabul edip O’nunla insan arasına yedek ilahlar koyan zihniyettir.

Kur’an’ın genel olarak sadece erkekleri muhatap alması konusunda ne düsünüyorsunuz?
Bu bir dil özelliğidir. Genel hitaplarda Arapça’da erkek kipleri kullanılır.

Üzerinde tartışılmayacak kadar güvenilir hadislerin içinde “Veda Hutbesi” de var mıdır? Eğer varse hutbe içinde geçen:“Ey nas, bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden nüfuz ve saltanatını kurmak kudretini ebedi surette kaybetmiştir.”cümlesinden ne anlamalıyız?
Veda hutbesi de nihayet bir rivayettir ve çok uzun bir rivayettir. Değişik şekilleri olan bu rivayete de sonradan eklemeler yapılmış olabilir. Kur’an’a uymayanlarını bu tür eklemeler saymak gerekir.

İslam’ı Alevi olarak algılamaya çalışan arkadaşların dini yaşamada,ibadet sıcaklığını yakalamada karşılarına keskin klişe setler çıktığına inanıyorum.  Bilgi yoksunluğundan namaz, eskiler tarafından ecdatlarını kesen, yakan, derisini yüzen düşman kampın siyasi sembolü olarak algılanıyor. Kendilerine doğrudan namaz kılma sorulduğunda hiçbiri reddetmiyor. Ama gönüller kinle katılaştığı için genç arkadaşlara görünmez baskı havası oluşuyor. Sizin görüşleriniz nedir?
Görüşünüze aynen katılıyorum. Bu yanlış anlayış ne yazık ki hâlâ yaşatılmaktadır. Çare Kur’an’ı anlayarak okumak ve yaşamaya çalışmaktır.

İslam’a ait olduğu iddia edilen tüm ibadetlerin Hz. İbrahim devrinden kaldığı görülüyor. Bu durumda Hz. Muhammed’i İslam’dan evvel namaz kılan, oruç tutan, hacca gitmiş ve sünnet olmuş biri olarak tanımlayabilir miyiz?
İbadetler özü itibariyle bütün peygamberlerde aynıdır. Şekil yönü ise her peygamberde değişiktir. Peygamberimizin bu saydığınız ibadetleri yapması peygamberliğin gelişinden sonradır.

Regaip kandilinin kutlandığı gecede regaip adını Allah Kur’an’da belirtmemişse eğer, O’ndan başka kim bunu bilebilir ve böyle bir an kutlanabilir mi?
Regaip diye bir gece ve böyle bir kutlama yoktur. Sonradan uydurulmuştur.

İbrahim Suresi 6.ayette,”Musa’nın kendi toplumuna şöyle dediği zamanı da hatırla” cümlesi Hz.Muhammed’in, Hz.Musa devrinde de yaşadığının mı yoksa Tevrat’ı okumuş olduğunun mu delilidir?
Hiçbirinin delili değildir. Bu ifade Arapça’da geçmiş olayları anlatmak için kullanılır. Muhatabın onları yaşadığını göstermez.

İslam’da emeksiz kazanç haramdır, bunu siz de söylüyorsunuz. Fakat banka faizi haram değildir, diyorsunuz. Buna bir açıklama getirir misiniz?
Banka faizi emeksiz kazanç değildir. Emek mahsulü olan paranızın çalıştırılmasından elde edilen nemadır. Ancak bu faiz, enflasyon miktarını aşamaz.

Allah’ın Âlim isminin belli sayıda ve muntazam olarak zikredilmesi halinde insanların ilminde artma olur mu? Yani Allah’ın isimleri zikredilerek bu isimlerin manaları insanlarda açığa çıkar mı?
Bu, Hint sisitemlerindeki yöntemdir. İslam’da geçerli değildir. İlim çalışarak kazanılır.

Kur’an’da Hz. Musa ile ilgili ayetler diğer peygamberlerden çok fazla. Sebebi nedir?
Beniisrail, Allah’ın örnek nesil olarak seçip eğittiği ve çok şey beklediği bir nesildir. İhanetleri Allah’ı çok öfkelendirmiştir. Bu serüven üzerinde çok durulması bundandır.

Kur’an’ı bir müzik eseri olarak okumak ne zaman ve nerede başlamıştır? Bir anlamı,bir yararı var mıdır?
Kur’an okuma hangi şekilde olursa olsun makbuldür. Makamla okuma ilk günden beri vardır. Ancak Kur’an’ın istediği anlayarak okumaktır.

Nuh peygamberin normal insan ömrünün çok üstünde yaşadığı Kur’an’da belirtiliyor. (950 yıl) Bu, sünetullaha ters değil midir?
Hz. Nuh konusunda geçen 950 yılın hangi takvim sistemine göre belirlendiğini bilmiyoruz. Bizim takvim sistemimiz olmadığı kesin. İşin esası ileride birgün kesinlik kazanabilir.

Duydum ki evlenmemek günahmış. Doğru mudur?
Dinimizde böyle bir günah yoktur.

Küsmek İslamiyet’te hoş karşılanmayan bir davranıştır. Ancak gerek akrabalar gerek arkadaşlar arasından bazı insanlar var ki, bunlarla barışıklık maddi-manevi zararlara yol açabiliyor. Kalplerini kırmadan mesafe koymanın dinen sakıncası var mıdır?
Yoktur. Kalp kırmamak ve haklarını çiğnememek şartıyla mesafe konabilir.

Bazıları yüzü koyun yatmayı haram sayıyor ve bunu Kur’an’a dayandırıyor. Açıklar mısınız?
Bu yatış tarzının Kur’an’la ve dinle hiçbir ilgisi yoktur.

Birçok insan din konusunu öğrenirken kafalarının karşmasından ve bu nedenle de, dinlerini, inançlarını kaybetmekten, ruhsal dengelerini kaybetmekten, yobazlaşmaktan korkuyor ve dini öğrenmek yerine onu hiç öğrenmeyip, Kur’an’ı hiç okumayıp zihninde kendince canlandırdığı bir İslam’a inanıyor. Bunun sonucunda da din cenazeden cenazeye hatırlanan basit bir gelenek/mezarlık dini durumuna indirgeniyor. Bu durumu veinsanlarımızın bu hal ve tavırlarını nasıl değerlendirirsiniz?
Bu tavır ve anlayış yüzündendir ki, Müslümanlar dünyanın önünde perişan oldular. Ve en büyük dinî cemaatler bugün, dergilerine Hz. İsa’nın resmini kapak yaparak üzerine şunu yazabiliyorlar: “İnsanlık O’nu bekliyor. O gelecek ve hepimizi kurtaracak.”(!)

Şanş, rastlantı ve tesadüfe inanır mısınız? İslam’da yeri var mıdır?
Tesadüfün varlık düzeninde yeri yoktur. Bizim tesadüf dediğimiz olgular başka bir sisteme uygunluktur.

Nasip kısmet diye bir şey var mıdır? Bazıları diyor ki,sen ne yaparsan yap, sana yazılmış olan kızla evleneceksin. Doğru mudur?
Doğru değildir. Akıl ve iradeyi kullanmak gerekir.

Kaderle ilgili bir cevapta, “Allah bildiği için biz yapmıyoruz, bizim ne yapacağımızı Allah biliyor.” diyorsunuz. Allah bizim ne yapacağımızı biliyorsa bizniye bu dünyadayız, niye imtihandan geçiyoruz?
Allah’ın bilmesi bizi şartlamıyor, O sadece hareketlerimizden sonucu görüyor.

Üniversite öğrencisiyim. Erkek arkadaşımla kalmayı düşünüyorum. İmam nikâhı için bir imamla görüştüm. Resmi nikâh gerektiğini söyledi. Ne dersiniz?
Tescili olmayan bir nikâh geçerli değildir. İmam doğru söylemiştir.

Tevbe Suresi’nin başlangıcında neden besmele yoktur?
Savaş halini düzenleyen bir sureye, Allah’ın rahmetini ifade eden bir cümle ile başlanmamıştır.

Bir arkadaşımın kalbini ona haksızlık ederek kırdım. Sonra ondan yüzlerce defa özür diledim ama kabul etmedi. Yüzümü bile görmek istemiyor. Ben bu olaya kul hakkı açısından baktığımda binlerce kere onun gönlünü almaya çalıştım ama nafile. Affetmeyeceğini söylüyor. Kul hakkımı nasıl öderim?
Sizin davranışınız sizi sorumluluktan kurtarmıştır. Bundan sonrası arkadaşınıza kalıyor.

Bazı zikir ve duaların belli sayılarda tekrar edildiği takdirde etkili olduğu söyleniyor. Doğru mudur? Doğruysa bu rakamlar neye göre belirlenmiştir? Bir de neden bütün peygamberler erkeklerden seçilmiştir?
Dua ve zikirde sayı tutkusu Kur’an’ın ruhuna aykırıdır. İslam’a Budizm’den geçmedir. Peygamberlerin neden erkeklerden seçildiği sorusunun cevabını ise sadece Allah bilir.

“Yemin olsun ki biz, insanlardan ve cinlerden birçoğunu cehennem için yarattık. “ayetini açıklar mısınız?
Bu ayet, insan ve cinlerin eylemleri ile daha çok cehennemlik olacaklarını, Allah’ın sonsuz ilmiyle önceden bildiğine işarettir.

Kur’an’da sadece Ortadoğu civarına gelmiş peygamberlerden söz edilir. Peki Çin’de ve diğer uzak bölgelerde peygamberlik hususunda ne oldu? Onlar niçin anılmamıştır?
Bütün bölgelere bütün dinlerden peygamber gelmiştir. (Fâtır Suresi, 24)

Not: “Biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik. Her millet için mutlaka bir uyarıcı (peygamber) bulunmuştur.” (Fatr 24) B. Pakman.

Şöyle iki hadis olduğu söyleniyor: Peygamber Efendimiz demiş ki, “Herşeyin bir kalbi vardır, Kur’an’ın kalbi de Yâsîn Suresi’dir”. Bir de “Kur’an’ı okurken okuduğunuz her harf kadar üzerinize sevap yazılır”. Bu iki hadisin doğruluğu nedir?
Bu rivayetlerin ne doğruluğuna ne de değerine inanmayın. Kur’an okumanın anlam ve önemini Kur’an’dan neden öğrenmiyorsunuz?

Dünyadaki en cimri insan bana salât getirmeyendir” hadisi doğru mudur?
Bu sözler uydurmadır.

Osmanlı Devleti senelerce İslamiyet’i yaymak için kendisine ait olmayan toprakları fethetti. Bunun neticesi olarak da tabii ki kan döktü. Tek suç Müslüman olmamak, farklı bir dine tabi olmak. Ve Osmanlı Devleti bunları yaparken padişahları da bizzat halifeydi. Haremi olan, şarap içen, canı sıkıldıkça insanların kellerini vurduran, kardeşlerini öldüren cinsten halife. Osmanlı Devleti kendisine ait olmayan ve zulum görmemesine rağmen kendisinin olmayan toprakları cihat adı altında fethetti. Acaba bu cihat mantığı İslam’a uygun mu? Çünkü bizler senlerce Viyana kapısına dayanmakla övündük. Dini açıdan bu yaptıklarımız doğru muydu? Yani şimdi bir İslam ülkesi dini yaymak adına gidip de başka bir ülkeye şavaş açsa bu doğru mu olur?
Söylediklerinize aynen katılıyorum. Yaptıkları tamamen yanlış ve İslam dışıydı. Dünya bugün o yanlışların faturasını bize ödetiyor.

Halk arasında hayvanların, özellikle de kedilerin ve köpeklerin gözlerinde perde olmadığı ve bizlerin göremediği bazı latif varlıkları gördüğü söyleniyor. Bunun dini bir dayanağı var mıdır?
Böyle bir şeyin dinî bir dayanağı yoktur.

Domuz eti yemek haramdır diyorsunuz ve Müslüman olmayan bir kişiye açıklama olarak Hans Heinrich Reckeweg’in kitabını öneriyorsunuz. Bunlar gerçek ancak karşılık olarak inek ve hindi eti de hastalıklı, onları neden yiyorsunuz diyorlar. Bu konuda ne diyebiliriz?
Her şey hastalıklı olabilir. Önemli olan en iyisini seçmektir ve sağlığı korumaktır. Kur’an en iyisini seçmenin yolunu gösteriyor.

Dünyada bazı toplumlara, en azından şimdi yaşayan insanların bazılarına, İslam dini ulaştırılamamıştır. Bu insanlar inanç konusunda sorumlu tutulabilirler mi?
Hayır, bu insanları sorumlu tutamayız.

Hızır kimdir? Halk arasında, darlık ve sıkıntı zamanlarında, bu durumların aşılması için Allah’ın vesile kıldığı bir melek olarak kabul ediliyor. Doğruluğu nedir? Birde geçmiş dönemlerde yaşamış bazı büyük velilerin Hızır’la görüştüğü söylenir. Ve bunların başında Beşiktaşlı Yahya Efendi’den söz edilir. Hatta Yahya Efendi,Kanuni Sultan Süleyman ve Hızır’ın sandal hikâyesi şiirlere bile konu olmuştur. Bu konularda düşünceleriniz nelerdir?
Hızır’la ilgili söylenenlerin hiçbiri Kur’an’a uymaz. Kur’an’da “Hızır” diye bir kavram da yoktur.

Nûr Suresi 3.ayette haram kılınan zina mıdır yoksa zina etmiş biri ile evlenmek mi?
Bu ayet, fahişeliği meslek edinenlerle evlenmeyi yasaklıyor. Kişi tövbe ederse yasak kalkar.

Din amaç mıdır, araç mıdır?
İslam bilginlerinin ittifakı ile din de bir araçtır. Amaç, insanın tekâmülü ve Allah ile birlikte olabilme şuurudur.

Hırkacılık ne demektir?
Tarikat hurafelerinden biridir. Hırkanın, kutsallaştırılan kişilerin ruhsal kişiliğini temsil ettiğine inanılır, İslam dışı bir gelenektir.

Ramazan ayında eşler cinsel ilişkide bulunabilir mi?
Oruç saatleri dışında cinsel ilişki haram değildir.

Kur’an’ın evli kadınların herhangi bir işte çalışmaları hususundaki görüşünü öğrenmek istiyorum.
Evli kadınların çalışmalarını engelleyen hiçbir Kur’ansal ilke yoktur. Peygamberimizin eşlerine ilişkin özel düzenlemeler vardır. Ancak onların başkalarını bağlamadığını bizzat Kur’an söylemektedir.

Habil-Kabil olayının hakikati nedir? Oradaki karga neyi sembolize eder? Sunak taşına konan adakların anlamı nedir? Güzel olan kız kardeşle evlenmek için kardeşini öldürmesinin anlamı nedir?
O anlatımlar semboliktir. Gerçek delaletlerini bilemiyoruz. Kız kardeşle evlenme söylemi Kur’an’da yoktur.

Tevbe Suresi 5. ayetin, yüce kitabımız Kur’an’ın genel mantığıyla çeliştiği gibi bir izlenim edindim, ancak bu ayetin indiği dönemdeki olaylar hakkında bilgi sahibi de değilim. Burada açıkca insan öldürmeye davetiye çıkmıyor mu? Kur’an’ın yani kısaca yüce Rabbimizin kelamının en basit bir insan mantığına dahi ters gelmesi düşünülemez. Açıklar mısınız?
Bu ayet, şartları doğmuş bir savaşla ilgili taktikler vermektedir. Antlaşmaları ihlal etmiş müşriklere, ihlallerine rağmen 4 ay daha süre tanınıyor. Geniş bilgi için Kur’an’ın Temel Kavramları kitabımın “kıtal” maddesine bakabilirsiniz.

Rabıta İslamî mi yoksa Budizim kaynaklı mıdır?
Tamamen Budist ve Hint kaynaklıdır.

İpekten yapılmış kıyafetlerin giyilmesi erkeklere haram mıdır? Haram ise bildiğimiz her hangi bir sebebi var mıdır?
Sebep yerel ve tarihseldir. Her zaman için geçerli olsaydı Kur’an’da yer alırdı.

Türbecilik dinler tarihinde ilk ne zaman görülmektedir?
Türbecilik çok eski devirlerden beri vardır. Şintoizm’de iyiden iyiye kurumlaşır. Oradan da tarikatlar yoluyla İslam’a aktarılmıştır.

Afganistan’da hüküm süren Taliban’ın İslam’la ilişkisi nedir? Bunlar Müslümansa biz neyiz? Müslüman ülke olarak bildiğimiz Afganistan’da Müslümanlara karşı savaşmak caiz midir? Türkiye’den gidip orada ölen askerler şehit olurlar mı?
Taliban, İslam adı altında İslam olmayan bir din yaşıyor. Dini böylelerinden kurtarmak gerekir. Orada ölen Türk askerleri elbette şehit olurlar. Ancak orayı sömürmek için giden Haçlı askerler şehit olmaz.

Kurşun dökmenin etkisi var mıdır ve dinimizce haram mıdır?
Hiçbir etkisi olamaz. Dinimizce de şirktir.

Başkalarına lâkap takmak günah mıdır?
Başkalarına lakâp takmak, Hucurât Suresi 11. ayette açıkça yasaklanmıştır.

Not: “Ey inananlar! Bir topluluk başka bir toplulukla alay etmesin. Olabilir ki, alay ettikleri topluluk kendilerinden hayırlıdır. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Alay ettikleri, kendilerinden hayırlı olabilir. Öz benliklerinizi ayıplamayın/kendi nefislerinizde ayıplar aramayın; birbirinize lakaplar yakıştırmayın. İmandan sonra fasıklıkla adlanmak ne kötü şeydir. Kim ki tövbe etmez, işte böyleleri zalimlerdir.” (Hucurat 11) B. Pakman.

“Eğer gücünüz yeterse ve imkânınız olursa Medine-i Münevvere’de ölünüz.” şeklindeki hadis doğru mudur?
Kesinlikle uydurmadır. İslam’ın ve aklın verilerine tamamen aykırıdır.

Rüyamızda Peygamber Efendimizi görmek yani yüzünü görmeden rüyadaki kişinin o olduğunu hissetmek bir kişinin cennetlik olduğunu belirtir şeklindeki fikir doğru mudur, doğru değilse bile bu neyin işareti sayılabilir?
Rüya, rüyadır. Kim görürse yalnız kendisi için kanıt olur. İslam’ın hükmü budur. Hiç kimse rüyasıyla âhirette bir yere gidemez. Kur’an bunu kabul etmez.

Gerçek İslam’a göre, kız evladın ikinci sınıf evlat muamelesine maruz bırakılması, erkek evladın kayırılıp üstün tutulması, kız çocuklarının okuma, yazma, eğitim görme haklarının çiğnenmesi hakkında bilgi verir misiniz?
Saydıklarınız putperestliğin uzantılarıdır.

Kur’an’da sık sık gayrimüslimler ya da inançsızlar için ”öldürün, onlardan dost edinmeyin vs.” gibi anlatımlar geçiyor. Ben bunu kitabımızın genel yapısına uygun bulamıyorum. Böyle yapsaydık gayrimüslimler korkudan Müslüman olmak zorunda kalırlardı ki, dinimizde zorlama yoktur. Açıklar mısınız?
O ayetler, şartları doğmuş ve başlamış harp halini düzenlemektedir. Geniş bilgi için Kur’an’ın Temel Kavramları kitabımın “kıtal” maddesinden yararlanabilirsiniz.

Ailemle gittiğim evlerde genellikle haremlik selamlık yapılıyor. Bunun Arap âdeti olduğunu söyledim, hatta Nur Suresi 61. ayeti okudum. Beraber yemek yiyebileceğimizi ve oturabileceğimizi anlattım. Karşı çıktılar. Yorumunuz nedir?

Âdetlerini din yapanlar böyle davranır. Âdetleri din yapmak şirktir.

Cinsel içerikli yayın izlemenin dindeki yeri nedir?
İnsanı boşluğa ve dengesizliğe iten bu tür yayınları dinin tasvip etmediği kanaatindeyim.

Merhaba sayın hocam, öncelikle insanların kısmeti başkaları tarafından bağlanır mı? Bağlanırsa nasıl kurtuluruz? Domuz yağı ile yapılan pislikten ve peri yeline okumadan nasıl kurtuluruz? Eğer bu sorularımı yanıtlayabilirseniz teşekkür ederim. Allah’a emanet olun.
Bu söylediklerinizin hepsi hurafedir.

Fal baktırmayı dinimiz açısından nasıl yorumluyorsunuz? Gelecekten haber verecek herhangi bir varlık var mıdır?
Mâide Suresi 3 ve 90. ayetler, dinimizin bu işlere nasıl baktığını açık bir şekilde vermektedir.

Not: “Şunlar size haram kılınmıştır: Boğazlanmayarak ölmüş hayvanın eti, kan, domuz eti, Allah’tan başkası adına boğazlananlar, bir de boğulmuş yahut vurulmuş yahut yuvarlanmış yahut süsülmüş yahut canavar yırtmış olup da canı üzerindeyken kesemedikleriniz, dikili adak taşları üzerine boğazlanan hayvanlar, fal oklarıyla kısmet paylaşmanız… Bütün bunlar birer fısktır, yoldan çıkıştır. Küfre batmış olanlar bugün dininizden ümitlerini kestiler. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam’ı seçtim. Şu da var ki, her kim ciddi bir açıklıkla yüzyüze gelir de günaha kaçmak maksadı olmaksızın onlardan yemek zorunda kalırsa, elbette Allah Gafur ve Rahim’dir.” (Maide 3) “Ey iman edenler! Uyuşturucu, kumar, tapılmak içim dikilen taşlar, fal okları şeytan işi birer pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.” (Maide 90). B. Pakman.

Bir yakınımızı kaybettiğimiz zaman 3 günden fazla, eğer eşimizi kaybetmişsek 4 ay 10 gün den fazla yas tutulmayacağı doğru mudur?
Bunun gün sayısı yoktur. İnsanların yüreğine hükmetmek de mümkün değildir. Ancak erken toparlanmakta yarar vardır. (4 ay 10 gün Bakara Suresi, 234. ayette verilmiştir.)

Not: “İçinizden ölüp de geriye zevceler bırakanların bu eşleri, dört ay on gün kendi başlarına beklerler. Sürelerini tamamladıklarında kendilerince uygun gördüklerini örfe uygun biçimde yapmalarında sizin için bir sakınca yoktur.Allah, yapmakta olduklarınızdan gereğince haberdardır.” (Bakara 234). B. Pakman

Hz.Muhammed’in babası Hz.Abdullah’ın rüyasında görüp zemzem suyunu bulduğu doğru mudur? Yoksa Hz.Muhammed’in asasını yere vurarak zemzem suyunu çıkardığı mı doğrudur?
Bu söyledikleriniz tarihsel belgelere bağlanamayan rivayetlerdir.

Hz. Muhammed’in “keşke” sözünden rahatsız olduğu, bu sözün Allah’ın takdirini beğenmemek olduğunu söyleyip ashabına “keşke” sözünü yasakladığı doğru mudur?
Havalecilik ve hayalciliği sevmediği doğrudur. Bunu değişik biçimlerde ifade etmiştir.

Hz. Nuh kavminin başına gelen olay bölgesel bir olay mıdır, yoksa bütün dünya sular altında kalıp Nuh’un gemisi dışında kalan canlılar yok mu olmuştur?
Bu konuda kesin bir bilgiye sahip değiliz.

Ezana sonradan eklemeler yapıldığı söyleniyor. Doğru mudur? Doğru ise ekleme yapılmamış halini biliyor muyuz?
Sabah namazında okunan kısım, ezana sonradan eklenmiştir. Başka eklemelerin varlığı söyleniyor ancak ben tespit edemedim.

Hz. Ayşe’nin evlendiğinde yaşının 9 olduğu doğru mudur?
Tamamen iftiradır. Geniş bilgi için Asrısaadetin Büyük kadınları adlı kitabımı okumanızı öneririm.

Bazı vakitlerde yapılan ibadetlerin daha sevap olmadığını bir soruya cevap olarak vermişsiniz. Kadir gecesinde yapılan ibadetlerin bin ayda yapılan ibadetten daha hayırlı olduğu belirtilmiyor mu?
“Kadir gecesinde yapılan ibadet” tâbiri Kur’an’da yoktur. Kadir gecesinin yüceliği Kur’an’ın o gece inmesindendir. Kadir gecesi ibadeti diye bir kavram Kur’an’da yer almaz. Lütfen, Kur’an’ı daha dikkatli okumaya çalışalım.

Tüp bebek yapmak caiz midir?
Kendi tohumunuzla tüp bebek yapmak caizdir.

Bir mezarlığın yanından arabayla geçerken, müziğin sesi dışarıya çıkmayacak ve kimseyi rahatsız etmeyecek kadar hafif olduğu halde, şoför koltuğunda kim varsa müziği kapatıyor. Bunun dinî bir açıklaması var mıdır?
Konunun dinle bir ilgisi yoktur.

Diyanet takviminin arkasında su sözler yazıyor: “İlahi hükümlerin ikinci kaynağı kabul edilen sünnete gelince bunun iki işlevi vardır: 1. Kur’an’ı açıklamak, 2. Kur’an’da bulunmayan herhangi bir hükmü koymaktır.” Sünneti dikkate almadan Kur’an’ı bütünüyle anlamak mümkün değildir. Bunlar da gösteriyor ki, Peygamberimizin, Peygamber olarak söylediği söz ve yaptığı davranışları Allah’ın denetimindedir. Bunun içindir ki, Kur’an’da Peygamber’e itaatın Allah’a itaat olacağını bildirilmiştir.” Bu sözlere göre önce hadis sonra Kur’an okumamız gerekiyor. Ama hangi hadis doğru acaba? Bu sözlere katılmıyorum, sizin görüşünüz nedir?
Hadislerin Kur’an’da olmayan hükümleri koyacağını söylemek açıkca küfürdür. Hz.Peygamber’e uymadan bahseden ayet, onun canlı model varlığını kastediyor, ona isnat edilen büyük çoğunluğu uydurma olan sözleri değil.

 Bir mabedin içinde mezar varsa orada ibadet edilmeyeceğini hatta tevhide ters olabiir diye resim yazı gibi şeylerin bile tehlikeli olacağını duyurdunuz. Kur’an Kâbe’de Hz. İbrahim’in makamı vardır diyor. O zaman Kâbe’nin etrafında nasıl ibadet edilir? İçinde mezar olan ibadethanelerle Kâbe aynı konumda olmaz mı?

Hz. İbrahim’in makamı Hz.İbrahim’in mezarı değildir. Hz. İbrahim’in ibadet ettiği yerdir. Kâbe’de hiçbir mezar yoktur.

İslam’da devlet kurma gibi bir ideal var mıdır?
Devlet kurma insanî bir gerekliliktir. Ancak Kur’an belirli bir devlet şeklinden söz etmez. Geniş bilgi için İslam Nasıl Yozlaştırıldı adlı kitabıma bakabilirsiniz.

Allah’a dua ederken ellerimi açmadan sessizce (beynimde) dua ediyorum. Doğru mudur?
Duanın ellerle bir ilgisi yoktur. Dua kalbinizle yapılır.

Bütün peygamberler eşit statüde ise, “Evren oluşmadan Hz.Muhammed’in nuru yaratılmıştı.” ve Ehlibeyt’ten Cafer Sadık’ın “Allah’ın yarattıkları içinde ilk vücut verdiği Hz. Muhammed’in zerreleridir.” sözü ve Allah’ın Hz. Muhammed için, “Sen olmasaydın bu âlemleri yaratmazdım.” sözlerini nasıl anlamamız gerekiyor? Her şey gerçekten de Hz. Muhammed için mi yaratıldı?
Hz. Muhammed ile ilgili bu anlayış Hıristiyanlık’tan aktarılmış bir hurafedir. Kur’an’a uymaz.

Evlendiğimiz zaman çeşitli sebeplerle 2’den fazla çocuk yapmamak için önlemler almak uygun mudur?
Evet, uygundur. Peygamberimiz denetiminde de doğum kontrolü yapılmıştır. Geniş bilgi Almanca’ya da çevrilen 400 Soruda İslam kitabımda verilmiştir.

Cinsel işlev olmadan bir kız ile erkeğin sevgili olması ve çıkmasının dinen hükmü nedir?
Dinen bir engel yoktur.

Hz. Peygamber’in gerçek sünneti Kur’an’dadır diyorsunuz. Ancak Kur’an’da olmayan birçok şey sünnette var. Açıklar mısınız?
Kur’an’da olmayanlar yorumdur. Yorumlar Kur’an’a aykırı değilse onlardan da yararlanılır.

Şu ana kadar dünyaya gelen ve gelecek bütün insanların en mükemmeli Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’dir diyebilir miyiz?
Evet, diyebiliriz ve demeliyiz.

Sizce ülkemizdeki imam hatip liseleri ve ilahiyat fakülteleri kaliteli, doğru ve yeterli bir din eğitimi veriyorlar mı?
Asla veremiyorlar. 70’li yıllardan sonra siyasal İslam bu okulları mahvetmiştir.

Kimi insanlar üzerlerine okunmuş pirinç v.b. şeyler takıyorlar. Bunları şirk olarak kabul edebilir miyiz?
Evet, edebilirsiniz.

Tütsü yakmanın ruhanî veya manevî bir gücü var mıdır?
Tütsü yakmak ilkel bir şark örfüdür.

Bir insanın Kur’an ayetlerini yanında taşıyarak bunların vasıtası ile Allahına koruması için yalvarması uygunmudur?
Kur’an hiçbir şekilde tılsım aracı yapılmamalıdır.

Evimde bulunan yaprak takvimde Cuma günü tırnak kesmenin günah olduğu yazıyor. Bana biraz saçma geldi, açıklar mısınız?
Bunlar tamamen bâtıldır. Bu saçmalıklara inanmayı sürdürmeyelim.

Muharrem orucunun İslam’da ve Kur’an’da yeri nedir? İslam’dan önce toplumlar hangi ayda oruç tutmuştur?
Muharrem orucu Kur’an’da geçmez ancak Peygamberimiz tutmuştur, sünnettir. İslam öncesi oruç tutulduğu kesindir ancak hangi ayda olduğunu bilmiyoruz.

Kur’an’ın Türkçe karşılığı nedir?
Kur’an, okunacak şeyleri toplayan kitap demektir.

“Allah; ilmi isteyene zenginliği de istediğime veririm, diyor” denen bir söylem var. Bunda bilimsellik var mıdır?
Böyle bir söylem Kur’an’da yoktur ve Kur’an’a da aykırıdır.

Dinen uygun ve ideal bir cami nasıl olmalıdır? Genel hatlarıyla özelliklerini verebilir misiniz?
İslam’da resmî mabet anlayışı yoktur. Dine uygun diye bir tâbir doğru değildir. Secde edilen her yer dine uygundur. Müslümanların namaz kılacağı mekân anlamında cami; temiz, sade, huzur ve huşû veren, şatafattan, duvarlarına , tavanlarına asılmış yazı ve levhalardan arınmış olmalıdır.

Allah’ın birliğine, Hz. Muhammed’in elçiliğine inanır, namaz kılar, oruç tutar va âhirete inanırsak, bütün bunlar gerçek Müslüman olmamız için yeterli midir?
Müslüman olmak iman meselesidir. Amel yokluğu Müslüman olmaya engel değildir.

Merhaba Kur’an insanı, merhaba gönül insanı merhaba..Sana soru sormayacağız çünkü sen bize Kur’an’a soru sormayı öğrettin.. Allah sizden razı olsun..
Güzel duygularınız için teşekkür ederim. Yapmaya çalıştığım işi çok güzel ifade etmişsiniz. Tüm gönül dostlarına selam olsun…

Zemzem suyunu şifa niyetiyle içmek güzel ama ayakta ve kıbleye dönerek içmenin manası nedir?
Zemzem suyunun şifa olduğu veya şöyle veya böyle içilmesi yolundaki söylemler İslam dışıdır. Bütün sular şifadır.

İslâm’ın neden reforma ihtiyacı yoktur?
Çünkü İslam’da tecdit denen sürekli yenilenme ve yapılanma esastır. Bu işletilmemişse tabii ki zamanla reforma ihtiyaç duyulabilir.

Evli olup da çocuk sahibi olmak istememenin sakıncası ya da günahı var mıdır?
Hiçbir sakıncası ya da günahı yoktur.

Bir kişi kan bağı olmayan birine tüm malını miras olarak bırakabilir mi?
İsterse bırakabilir.

İbni Abbas’a dayalı bir rivayette: Hz. Peygamber’in vefatına yakın zamanlarda, bana yazı malzemesi getirin size bir şeyler yazdırayım ki sonradan ayrılığa düşmeyeseniz, dediğine dair bir olaydan bahsediliyor. Kur’an ise kendisinde ne bir şeyin fazla ne de eksik olduğunu beyan ediyor! Hal bu iken sanki Kur’an’da eksik varmış gibi ve bunu tamamlamak istercesine Hz. Peygamber’in bir şeyler yazdırtmak istemesi doğru mudur? Ben şahsen bu rivayete inanmıyorum veya uydurulmuş, aslından saptırılmış bir rivayet olduğunu düşünüyorum. Bu konuda görüşlerinizi belirtmenizi rica ederim.
Hz. Peygamber’in yazdıracağı şey, mahallî, idarî meselelerle ilgili bir tavsiye olabilir. Bu, Kur’an vahyine ilave olarak düşünülmemelidir.

Şuara Suresi’nin 224. ayetinde “Şairler (e gelince) bunların arkasına da çapkınlar, sapkınlar düşer.” buyurulmaktadır. Burada Hz. Peygamber zamanındaki durum mu anlatılmaktadır, yoksa bunun dışında bir anlamı da var mıdır?
Bu ayetler, şiiri vahyin üstünde tutan eski Arap anlayışına çatmaktadır.

Bir kişinin alkol almasından sonra 24 saat geçmedikçe alacağı gusül abdesti geçerli midir?
Gusül abdesti ile alkol ve sarhoşluğun hiçbir ilgisi yoktur.

Sizin ve Süleyman Ateş’in kitaplarında gusül abdestinde ağza ve burna su vermenin bir mezhep yorumu olduğunu okudum, yani bunu yapmak şart değil. Kuran’da güzelce yıkanınız diyormuş sizin ifadenizle, bunu müftüye sordum. Bana, Hanefî mezhebinde farz diğer mezheplerde sünnet olduğunu söyledi. Farz kesinlik ifade etmez mi? Nasıl kimi mezhepte farz da diğer mezheplerde sünnet oluyor?

Bir şey, mezhep tartışmasına girdi mi farz değil demektir. Filan mezhebe göre farz tâbiri bir saçmalıktır. Farz Kur’an’a göre olur, mezhebe göre değil.

Cenaze gömülmeden eşi veya çocukları son bir kez merhumun yüzünü görmek isterse, İslam’a göre bu uygun mudur? Çevremizde, cenaze yıkandıktan sonra açılmaz diyorlar. Doğru mudur?
Hiçbir sakıncası yoktur. Bu tür yasaklar, gelenek tarafından konmuştur.

Haşr Suresi 7. ayeti açıklar mısınız? Her şeye malik olan Allah neden pay istiyor?
Allah için harcamanın Kur’an dilinde anlamı, halk için, kamu için harcamaktır.

 İnsanın başka bir insanı örnek alması bir insanı kilavuz edinmesi, o insanın örnek alınamayacak davranışlarının olması durumunda ne derece doğrudur? Bu her örnek alınacak insan için geçerli midir?
İnsanın kendisini örnek almak putperestliktir. İnsanın bilgileri ve ilkeleri örnek alınabilir. O takdirde de kendisinin yanlış yapması hayal kırıklığı yaratmaz.

Bülent Pakman Kasım 2011. Ekleme Şubat 2017. İzin alınmadan ve aktif link verilmeden kısmen veya tamamen alıntılanamaz.

Devamı:

Yaşar Nuri Öztürk Sorular Yanıtlar 2. bölüm (Namaz): OKUMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN

Yaşar Nuri Öztürk Sorular Yanıtlar 3. bölüm (Başörtüsü): OKUMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN,

Yaşar Nuri Öztürk Sorular Yanıtlar 4. bölüm (Özel): OKUMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN

Yaşar Nuri Öztürk’e  sorulmuş bütün sorular ve yanıtları OKUMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN

İnanca  ilişkin yazılarımız:

OLYMPUS DIGITAL CAMERABülent Pakman kimdir    https://bpakman.wordpress.com/pakman/

Reklamlar

23 Responses to İslam Dini Sorular Yanıtlar Bölüm 1

 1. RAFİE CAN dedi ki:

  SANAYİ/TEKNOLOJİ KUR’AN MEALİNİZDE HARAM OLARAK AÇIKLANMAKTADIR(A’RAF 137,116,MAİDE 14,NAHL 112,KEHF103-104-105;TA-HA 69,YUNUS81-82,RA’D 31…..)E.HAMDİ ‘NİN VE İNCELEDİĞİM BİRKAÇ MEALDE DAHA BU İŞ VE “OLUŞ” SANAYİ/TEKNOLOJİ OLARAK DEĞİL,SADECE YAPILAN “SANAT”OLARAK ANLATILMAKTADIR??? LAİKLİYE VEYA HANİFİLİYE SIĞINMADAN(HANİFİLİK MEZHEBTİR VE BU KONUDA ALLAHIN KESİN HÜKÜMLERİ MEVCUT:ALİ-İMRAN 103/105,EN’AM 65/159…..)SADECE ALLAHA SIĞINARAK DOĞRU CEVABINIZI RİCA EDİYORUM.ÇEVİRİLERDEKİ”SANAT”GERÇEKTEN SANAYİ….MİDİR?BU BÖYLE İSE NEDEN HİÇ BİR İLAHİYATÇI BU GERÇEYİ OLDUĞU GİBİ ÇEVİRMİYOR/ÖRTÜYOR.HANGİSİ YORUM?HANGİSİ ÇEVİRİ?

  • bpakman dedi ki:

   İlginize teşekkür ederim. Anladığım kadarıyla sorunuzu Hoca’ya sormuşsunuz. Hoca sanal ortamda resmi bir şekilde yer almıyor. Yani resmi web sayfası, twitter, face hesabı yok. Maili de varsa public yani herkese açık değil. İnternette rastlayabilecekleriniz onun hayranları, onun adına izinsiz sayfa/hesap açanlardır. Ben ise onun adına sayfa açmadım, burası benim sayfam ve kendi adıma. Arada onun eser, makale, söyleşilerinden alıntılar yapıyorum. Özellikle internet ortamında bir süre sonra silinebileceklerini düşünerek yedekleme de olsun açısından.
   Kolay gelsin.

  • bpakman dedi ki:

   Naçizane yorumum:
   Ezilip itilmekte olan topluluğu da içine bereketler doldurduğumuz toprağın doğularına ve batılarına mirasçı kıldık. Rabbinin, İsrailoğullarına verdiği güzel söz, sabretmeleri yüzünden hedefine vardı. Firavun ve toplumunun sanayi olarak meydana getirdiklerini de dikip yükselttikleri sarayları da yere geçirdik.” Araf 137

   Burada hedef sanayi değil Firavun. Yani Allah’ın kudreti karşısında Firavunun kudreti mukayese ediliyor. Sanayi ile Allah değil.

   Siz sergileyin.” dedi. Hünerlerini ortaya atınca, halkın gözlerini büyülediler, onları dehşete düşürdüler. Çok büyük bir büyü sergilediler.” Araf 116

   Burada sihirbazlık sanatı söz konusu sanayi değil.

   Biz Hıristiyanlarız!” diyenlerden de mîsaklarını almıştık. Onlar da öğütlenmek üzere çağırıldıkları şeyden nasiplenmeyi unuttular. Bu yüzden, aralarına kıyamete değin düşmanlık ve şiddetli nefret saldık. Sınaat/teknoloji olarak ürettikleri şeylerin ne olduğunu Allah onlara yakında haber verecektir.” Maide 14
   Burada kasdedilen sanayi ve teknoloji değil Hıristiyanlık alemi. Onların ilerde sanayi ve teknolojilerine güvenerek Haçlı zihniyetine bürünecekleri mucizevi biçimde haber veriliyor. ABD nin Irak işgali, Libya’da Kaddafinin devrilmesi gibi emperyalist zihniyet.

 2. Dilek Bayraktaroğlu dedi ki:

  Hocam müsadenizle, uzun zamandır cevabını bulamadığım bir sorum var. Hz. Peygamberin babasının adının Abdüllah olduğunu biliriz. Abdüllah (Abed ül Allah) Arapça Allah’ın kulu kölesi demektir. Hz Peygamber Allah kavramıyla kendisi ancak 40 yaşındayken vahi yoluyla tanıştığına göre , ve Allah kavramını vahiden sonra yayıp insanlara tanıtmaya başladığına göre, bundan 2 veya 3 nesil önce, henüz Allah kavramını tanımamaları gerekmiyorken peygamberin dedeleri, babasına, nasıl olurda Abdullah ismini vermişler ?

  • bpakman dedi ki:

   Allah kelimesi İslamiyetten önce de varmış. El ilah tan geldiği söyleniyor. Hatta putlardan birinin adı olduğu da söyleniyor. Bu konuda ayrıntılara girip farklı görüşler öne sürenler de var. Önemli olan İslamiyetle Allah anlayışının değişmiş olması. Yani tevhid gelmiş. Allah birdir ondan başka ilah yoktur ilkesi benimsendiğnde bu Allah’ın “mutlak” olarak tanımlanmasına yol açar.

 3. ENGİN dedi ki:

  SAYIN YAŞAR NURİ ÖZTÜRK HOCAM YANLIŞLARINIZ VAR CEEHENLEMİN EBEDİ OLUŞUDA VARDIR BAKARA 39 BAKARA 81 ALTIN ERKEGE HARAMDIR HADİSDEDE PEYGAMBERİMİZ SALALAH VE SELEM İPEK GİYMEYİ VE ALTIN TAKMAYI ERKEGE HARAM KADINI HELAL BUYURDU ALTIN ERKEGE HARAMDIR ARAF SUESİ 32 NCİ AYETE GÖREDE DEKİ ALLAHIN KULARI İÇİN ÇIKARDIGI ZİNETLERİ VE TERTEMİZ RIZIKLARI KİM HARAM KILMIŞ DEKİ BUNLAR BU DÜNYA HAYATINDA İNANLAR İÇİNDİR KIYAMET GÜNÜNDEDE YALNIZ ONLARA MASUSTUR İŞTE BÖYLECE BİZ AYETLERİ BİLEN BİR TOPLULUGU UZUN UZUN AÇIKLIYORUZ BU AYETE GÖRE ALTININ ERKEGE HARAM OLDUGU HADİSİDİR MEHDİ KONUSUNA GELİNCE PEYGAMBERİMİZİN HADİSLERİ UYDURMA OLDUGUNA İNANMIYORUM İSLAMDA MEHDİ VARDIR HADİSLERDE DE VARDIR KURANDADA VARDIR NUR SURESİ55 AYET MEHDİYETİ EN KAPSAMLI ANLATAN AYETİR ALAMETİDE DABDETÜLARZDIR MESİH OLAYIDIR DECAL OLAYIDIR

 4. Bülent Pakman dedi ki:

  YNÖ Hoca “Sürekli cehenneme götüren suç sadece şirktir.” demiş. Demek ki sürekli cehennem yoktur demiyor. Affedilmeyecek günah yoktur derken de Allah’ın af takdirini kasdediyor.

  YNÖ Hoca şunları vurguluyor: Peygamberimiz kendi sözlerinin yazılmasına izin vermemiş, yazılanları imha ettirmiştir. Onun ölümünden sonra insanlar akıllarında kalanları hatırladıkları kadarıyla nakletmişlerdir. Bu arada binlerce uydurma söz de Hz. Peygamber’e isnat edilmiştir.

  Kur’an’da süsün haram olmadığı yazılı. Kaldı ki Ayette erkeğe atıf yok: Araf 32: De ki: “Allah’ın, kulları için çıkardığı süsü, güzel ve tatlı rızıkları kim haram etmiş?” De ki: “Dünya hayatında inananlar için de var. Kıyamet gününde ise yalnız inananlar içindirler.” Bilgiden nasipli bir topluluk için biz, ayetleri böyle ayrıntılı kılıyor.

  Nur 55 ayetteki Allah’ın vaadinde bahsedilen “halef” mehdi olsaydı “Allah onları halef kılacak” ın anlamı “çok sayıda mehdi olacak” olurdu. Burada halef kılma mükafatlandırma olarak nitelendirilebilir. Dinin güç kaynağı olması, korkuların güvene ulaşması vb ille de mehdi kanalıyla olacak diye birşey yok.
  NUR 55. Allah; sizin, iman edip hayra ve barışa yönelik iyilikler yapanlarınıza şu vaatte bulunmuştur: Onlardan öncekileri halef kıldığı gibi onları da yeryüzünde mutlaka halef kılacak. Onlar için beğenip seçtiği dinlerini yine onlar için güç kaynağı yapacak, onları korkularının arkasından mutlaka güvene ulaştıracak. Bana kulluk/ibadet edecekler, hiçbir şeyi bana ortak koşmayacaklar. Bundan sonra nankörlük edenlerse, yoldan sapanların ta kendileridir.

 5. Sema dedi ki:

  Merhaba, Bir sorum olacak size… Simdi siz kesin emin misin bir müslüman Bayanin bir Hristiyan veya yahudi bir erkekler evlenebilir mi ? ve imam nikahi gecerli olur mu ? … Simdiden Tessekkürler… Saygilar .

  • bpakman dedi ki:

   Sayfada Yaşar Nuri Hoca’dan alıntı yapılmıştır. Kendisinin mail adresi info@yasarnuri.com oradan kendisine iletebilirsiniz.

   Bu arada Prof. Süleyman Ateş’e göre:
   Bir hıristiyan müslüman eşiyle birlikte beraber oruç tutuyor, kurban kesiyorsa eylemiyle Müslüman’dır.
   Müslüman dinine saygılı ise Hz. Muhammed’in de peygamber olduğunu ve İslâm’ı Hak din kabul ediyorsa o insan resmen Müslüman olmasa da gerçekte Müslüman sayılır.
   İslâm’a saygılı olan Hıristiyan bir erkekle evlenmekde bence bir sakınca yoktur. Ama İslâm bilginlerinin büyük çoğunluğu, Müslüman bir kızın Hıristiyan veya Yahudi bir erkekle evlenmesini caiz görmezler.
   Fakat bu görüş dinin ruhundan kaynaklanmaz.

   Süleyman Hoca bu cevabını daha sonra teyit etmiştir:
   Bu soruya vaktiyle verdiğim cevabı yineliyorum: “Maide Suresi’nin 5. ayeti, Yahudi ve Hristiyan kadınlarla evlenmeyi helal kılmaktadır. Ayette “kitap verilenlerin yemeği size helal, sizin yemeğiniz de onlara helaldir’ dendikten sonra, “kitap verilenlerden namuslu hür kadınlar -zina etmeksizin, gizli dost tutmaksızın, namuslu bir biçimde (evlenmek üzere) mehillerini verdiğiniz takdirde- size helaldir’ buyurulmaktadır. Bu ayette Müslüman erkeğin, kitap ehli kadınla evlenebileceği belirtilmekte fakat Müslüman kadının kitap ehli erkekle evlenip evlenemeyeceği hususunda bir açıklık getirilmemektedir.
   Kitap ehli müşrik değildir
   Ayette bu konuda açık bir ifade bulunmadığından Müslüman bilginlerin çoğunluğuna göre Müslüman kadının, Müslüman olmayan erkekle evlenmesi caiz görülmez. Ancak bu tür evlenmenin caiz olduğu kanısında bulunanlar da vardır. Aslında Kur’ân’ da yasaklanan, müşriklerle evlenmektir. Bu konuda kadınla erkek arasında fark yoktur. Ne Müslüman erkek müşrik bir kadınla evlenebilir, ne de Müslüman kadın müşrik bir erkekle evlenebilir. Fakat kitap ehli, müşrik değildir. Onları müşrikler kategorisine sokmak Kur’ân’ın açık hükmüne aykırıdır.
   Bizim kanımıza göre uluslararası ilişkiler, bugün çok yoğun bir hale gelmiştir. Avrupa’da yaşayan kızlanmız, kadınlarımız okullarda, iş yerlerinde arkadaşlık kurdukları Hristiyan veya Yahudi erkeklerle evliliğe kadar gitmektedirler. Bunların çocukları da olmaktadır. Bu evlilikleri yok sayamayız. Kur’ân-ı Kerîm’de Müslüman kadınlar, kitap ehli erkeklerle evlenebilir denmiyor ama evlenemez de denmiyor. Siz, bu insanın tevhit ehli bir kişi olduğuna inanıyorsanız onunla evlenmenizde bir sakınca yoktur. Ancak çocuklarınızı İslâm ahlakına göre yetiştirmeye özen gösteriniz.”
   Çünkü Kur’ân, Maide Suresi’nin 5’inci ayetinde kitap sahiplerinin kadınlarıyla evlenmenin helal olduğunu belirtir ama Müslüman kadınların, kitap ehli erkeklerle evlenip evlenemeyecekleri hususunda bir hüküm belirtmez. Fakat sözgeliminden anlaşılıyor ki, Kur’ân böyle bir yasak getirmemiştir. Benim kanaatime göre evleneceğiniz kişi, gerçekte İslâm’a saygılı ise onunla evlenebilirsiniz.
   Kaynak: http://haber.gazetevatan.com/0/70159/4/yazarlar

   • Sema dedi ki:

    Cok tessekür ederim… cok yardimci oldunuz… insallah hayirlisi olur.. allah razi olsun… Saygilar

   • bpakman dedi ki:

    Bu arada imam nikahı ya da dini nikah adına ne derseniz deyin resmi kayda geçmemişse geçersizdir. Nikah sosyal bir akttır. Aksi takdirde birlikte yaşamaktan öteye geçemez. Allah’ı kim kandırabilir?

 6. Sema dedi ki:

  Ve Kuranda hangi Surede yaziyor bu ?

  • Sema dedi ki:

   Haklisiniz resmi nikahdan sonra zaten dini nikah anca düsünürüm … insallah Allah katinda kabul olur bir hristiyan erkekle dini nikah . Tesekkürler…

   Saygilar ..

 7. Sema dedi ki:

  Sorum su: Namaz kilmak icin kac dua ve sure bilmemiz lazim? hepsini mi yoksa nasil ? cok sevinirim kac sure gerekli ve dua aciklarsaniz .

  Saygilar

  • bpakman dedi ki:

   Soruyu Yaşar Nuri hocaya sormak istiyorsanız e-mail adresi: info@yasarnuri.com
   Soruyu bana sorduysanız: Namazda istediğiniz ayetleri okuyabilirsiniz. İçinizden geldiği gibi dua edebilirsiniz.
   Yerleşik usule göre kılmak isterseniz internette Hanefi mezhebinde namazın nasıl kılınacağını açıklayan çok sayfa bulabilirsiniz.

 8. Sema dedi ki:

  Tesekkürler sormak istedim aslinda suydu yani kac sure mesela 5 sure ve 3 dua felan mi yoksa hic farketmiyor mu ? ve Sünnet ve farz namazi kilmak onun ikisinin farki nedir ?.önce sünnet mi kiliniyor yoksa namazi daha yeni ögrenmeye calisiyorum da namaz kitabinda da pek aciklama yazmio …. benim icin mezheb diye bir sey yok müslüman müslümandir 🙂

  • bpakman dedi ki:

   Namazın esası, insanın içinden geldiği gibi öz yakarışlarını kendi diliyle Yaratıcıya arz etmesidir. İçinden gelenleri ifade etmek üzere kişi elbette ki Kur’an’dan ayetler okuyabilir. Geleneksel uygulamaları internette bulabilirsiniz. Geleneksel uygulamada “namaz sureleri” belirlenmiştir. Ancak bunlara harfi harfine ya da kısmen uyma zorunluluğu yoktur. Namaz bilinen bir dilde kılınabilir. Karma dillerde de kılınabilir. Kur’an’dan bölümler okumak istenirse ve Arapça bilinmiyorsa bilinen dildeki çevirisinden okunabilir.

   Namazın rekât sayısı Kur’an’da yoktur. Ancak namazın vücut bulması için asgari 2 rekâta ihtiyaç vardır. Hz. Peygamber bunu fiilen göstermiştir.

   Borç olan namaz farzlardan ibarettir. Farz, asgari sınırı belirler. Onun ötesinde asgari sınırdan daha fazla istediğiniz kadar kılabilirsiniz. Sevap olur. Farzın önce/sonra kılınma zorunluluğu yoktur.

   Mezhepler yorumdur. Siz; dini yaşamak için bir yoruma ihtiyaç duyuyorsanız bunda bir sakınca yoktur. Yeter ki seçtiğiniz yorumu dinle eşitlemeyin

   Kaynak:

   • serkan dedi ki:

    Merhabalar Bülent Bey ,
    Öncelikle sitenizde tecrübelerinizi ve fikirlerinizi paylaştığınız için teşekkür ederim, gerçekten güzel bir çalışma olmuş, vaktinize emeğinize sağlık,
    ben yıllardır uzakdoğuda yaşıyorum, biraz tembellikten birazda nerden başlayacağımı bilememekten olsa gerek böyle bir arşiv ve paylaşım çalışması yapamadım.
    karşılıklı olsak eminim çok konuda tartışmalarımız ve fikir alışverişlerimiz olacak,
    Konuya geleyim, dediğim gibi uzun yıllarıdır uzak doğuda yaşamaktayım, bunun büyük bölümü çin ve japonya, bunun yanında malezya, filipinler, vietnam, kore, taiwan kısa süreli, kültürler ve dini inançlar üzerine araştırma yapacak fikir yürütecek ve sorgulayacak epeyce vaktim oldu, vardığım nokta islam dini Kuran dan ibarettir, onun dışındaki bütün kaynaklar mezhepler, kitaplar dinin deforme edilmesi, dönüştürülmesi projeleri, uzak doğu dinlerinden başlayarak bütün dinler aynı şekilde deforme olmuş,
    bi örnekle mesela Japonya şehir ve köylerinde ki mescid lerde monk adı verilen imamlar istediğinizde yada çocuk için erkek ve kız çocuk için farklı yaşlarda , ölümlerde , ölüm yıl dönümlerinde para karşılığı evlere mevlüt okumaya giderler , bunun örnekleri başka ülkelerde başka isim sıfatlarla görülmekte ,
    daha uzatmak mümkün ama demek istediğim anlaşılmıştır umuyorum ve burada noktalayarak selamlarımı sunuyorum Bülent bey,
    Teşekkürler

 9. Geri bildirim: GERÇEK İSLAM BUDUR! OKUYUN, PAYLAŞIN!!! | Sosyal Yazılar

 10. Özlem dedi ki:

  Hocam sağlığınız ve huzurunuz daim olsun.
  Benim sorum islamiyette kısas cinayetle ilgili olanı biliyorum ama yaptığımızı düşündüğümüz örneğin dedikodu için 81 kere dayak yemek (kendilerince islami yetki liler ) den ayrıca insanın dedeleri den dahi onların işlediği günahı kişiye miras kalırmı. İnsanlar böyle yerlere gidip içlerindeki seytanı kuran okuyarak ve rituellerle çıkarıldıklarını söylüyorlar. Ve belirlenen adak kurban kesimleriyle ilgili kurtulabileceklerini. 48 yasındayım ben hiç duymadım sma gözümle gördüm ve cok şaşkınım. Bana bilgi verirseniz çok sevinirim

 11. nur dedi ki:

  Hocam ailem yüzünden abim yüzünden psikolıjim çok zouldu. Bana çok kötü dabranıyolar. Evden hiç dışarı çıkmaıyorum dışarı çıktığımda annem ve abim olcak kişi bana çok ağkr ithamlarda bulunuyorlar bunun vebalini öbür dünyada alırmıyım. Hocam evden çıkamadığım içinde psikolojim bozuldu ağır iftiralar söylediler. Allah razı olsun şimdiden sağolun.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s