Kuveyt’te İş Yapmak

Yabancılara toprak satışı, ve ikinci ve üçüncü nesillere geçişi şahıs olarak mümkün değil ama, Kuveytli ile tüzel kişilik kurarak mümkün.

Zorunlu eğitim, 8-9 sene galiba -emin değilim.  Burada Doktoraya kadar, sen yeter ki okuyacağım de. “Babalar ceketini satmıyor” dilediğiniz aşamada, yurtdışı bursu hazır bekliyor.

YÖK yoktur, Üniversite sayısı ve binaları nüfusla mukayese edilemeyecek kadar çoktur. Ama genelde üniversiteye yurtdışına gidilmekte.

Sağlık sistemi Kuveytliye beleş, ikamet belgeli yabancı yıllık 150-200 TL öderse, ona da beleş.

Monopol ve özel sektör. Devletten güç alan monopol yok ama müthiş sermayeleri ve üstün ticaret kabiliyetleriyle rekabet edebilmek imkansız.

Özel sektör: Kuveyt nüfusunun talep edebileceğinden kat kat fazla iş yapabilecek sermayeye sahip olan Kuveyt özel sektörü, “Dünyanın Özal sektörü” konumundadır. Yani Katar’da, Dubai’de, Avrupa’da, Amerika’da gördüğümüz gökdelenlerin, (iş veya konut), Otel ve AVM’lerin  çoğu Kuveyt özel sektörünündür. Ayrıca Dünyadaki önemli sanayi kuruluşlarındaki görünmez büyük ortaklar (GMC, Mercedes vb gibi) Kuveyt özel sektörüdür. -Mercedes’in hâkim pay sahibinin kızı, Kuveyt’in gelini-

Devlet sektörü: Çıkardığı petrolü kendi taşır, kendi rafine eder (Avrupa’da kurulu / Vietnam’da kurulmakta olan rafinerileri vardır) kendi satar. Avrupa’daki Q8 isimli benzin istasyonları Kuveyt’indir ve akaryakıtta tabancaya  kadar katma değeri kimseye bırakmamaya çalışır. Bu gelirin 10 % u gelecek kuşaklar için bir fonda biriktirilir. Fon asla buharlaştırılmaz, aksine çok akıllı yönetilir.

Birikmiş müthiş sermaye ve ticaretten çok çok iyi anlayan Kuveytli işadamları Dünyanın her yerinde is yapmaktalar.

Yani kısaca Kuveyt “bir yumurta için öğleye kadar gıdaklayan”  Katar’a benzemez. Sessizce 30 kg süt veren montofondur. (ama sütün fiyatını kendi koyar)

-Kadının bulunduğunuz toplumdaki yeri (mitoloji değil de gerçekleri)

Kadınları anlatmayı ikiye ayırmalıyım:

1) Ev dışındaki görüntü: Geçim derdi olmadığı her hallerinden belli, herkes mutlu mesut. Hepsi kendi kullandıkları lüks araçlarla, çok sayıdaki AVM ve  restaurantlardalar. (her ülke yemeği, her ülke markası mevcut). Görüntü genelde şöyle; % 90 yüz hariç kapalı. % 8-10 yüz ve eller dahil kapalı.  %100 büyükçe güneş gözlüklü, 3 – 4 çocuk ama mutlaka Filipinli yardımcı (1-2 tane), alışveriş torbaları dolu eller. Yarıdan fazlasının Filipinli yardımcılarla İngilizce konuşmakta olduğunu gördüm. Ev dışında WC hariç, erkek kadın mahal ayırımı yok. Ülkeye gelen yabancı erkeklerle nikahsız beraberliklerden olan çocuklar ortalıkta kimliksiz (yani Kuveyt vatandaşı olarak kabul edilmemiş halde) dolaşmakta. Hükümet onları AVM vs türü yerlerde kapı görevlisi falan yapıp küçük bir maaş vermekte. Zaman zaman Kuveyt’te toplanan halk şöyle yaptı, böyle yaptı diye duymakta olduğunuz haberler, bu kimliksizlerin, fırsat buldukça (200 -300 kişi) bir araya gelip Kuveyt vatandaşlığı talep ederken çıkardıkları gürültü patırtılarından başka bir şey değildir. Normal Kuveyt vatandaşı;  evinden Filipinlinin biri “oturacağı koltuğunu getirip önceden koymamışsa” o alana gitmez 🙂

2) Ev içindeki görüntü: Ailemle kalmadığım için, Kuveytli ailelerle görüşme imkânım çok olamamakta. Bununla beraber, buradaki bir dostumun evine 3-4 kere yemeğe gittim. Dostum yurtdışında 2 fakültede lisans eğitimleri almış, yılın 3 ayı Dünya gezen, hoşsohbet biridir (ben de sohbeti hiç sevmediğim için, kendisiyle her sohbetimiz 2-3 saat sürer).  Tümü iftar için olan bu yemeklerde ve sonrasındaki kahve oturmasında, evde olan Eşini hiç görmedim. Servisi Filipinli yardımcılar yaptı. (evlerin mimarileri bu tür haremlik / selamlığa uygun zaten) Kuveyt’teki dostlarınızla dışarıda yemek yaygındır. Evine yemeğe davet edilmek, ilişkide sizin ortaokulu bitirdiğinize delalet eder. (Sülale meclisi sayılan Divaniye’ye davet edilmişseniz ilkokulu bitirmişsinizdir). Buraya kadar anlattıklarım Kuveyt vatandaşları için.

Bir de bu ülkede, onların iki katı nüfusa sahip yabancılar oturmakta. En kalabalık nüfus Hindi. Sonrasında Mısır ve Filipinliler geliyor. Daha sonra, en az Türkler olmak üzere tüm ülke vatandaşları. Evlerinde haremlik/selamlık uygulanmayan, 1 Hintli, 1 Mısırlı, 1 Afgan (Kanada vatandaşı) görüştüğüm aileler. 1 de arada selamlaştığım kapı komşum İngiliz aile var. Her hallerinden İngiltere’nin kuzeyinden oldukları belli 🙂

Bu “sosaayiti”ler bizim Avrupa’da çalışan Türk aileler gibiler.  Kendilerini geçici görmüyorlar, tup düğün derneklerini vs hep beraber ülkelerinde imiş gibi yasıyorlar. En organize olanı / internet üzerinden yoğun iletişebilen “Hindi”ler.

Divaniye’yi anlatmak isterim; Arap toplumlarında sülale/kabile aidiyeti çok önemli. Kuveyt’te de geniş sülaleler halinde yaşarlarken, her sülale büyüğünün evinin yanında/yakınında, Yüz-Yüz elli kişinin rahat oturabileceği misafir salonu mevcut. Oturma düzeninde bir hiyerarşi oluyor, salonun dar tarafında 3-4 ileri gelen oturuyor. Kapıdan girdiğinizde (her Müslüman ülkede, her topluluğa girildiğinde adet olduğu üzere) sizden önce gelenleri sağdan başlayarak tek tek tokalaşarak selamlıyorsunuz. Duvar kenarı boyunca yerde oturulduğu ve orta bos olduğu için bu pek zor olmuyor. Neler konuşuluyor? Türkiye’de televizyon ve okey vs pek oynanmayan kahvelerde eskiden ne konuşuluyorsa o konuşuluyor. Ama şiir ilaveli.

Eğer ülke icra kurulu (hükümet) bu Divaniyelerin dilene, olumsuz bir hareketiyle, düştü mü kurtuluşu yok 1 ay dayanamaz gider. Öyle de bir fonksiyonu vardır Divaniyelerin.

Kuveyt’te Vergi:

Tabiî ki geniş bir külliyat.  Şubat 2008 de mevzuat çok büyük değişikliğe uğradı. (hala öncesine ait oranlarla yabancıya bilgi verenleri görmekteyim)

Ana hatlarıyla:

1. Emlak vergisi yok.

2. KDV yok

3. Çalışana maaştan vergi yok. (çalıştığı şirket, net karinin üzerinden % 2.5 ulusal işgücü destek vergisi öder)

4. Kuveytli ne is yaparsa yapsın gelir vergisi ödemez, yok.

     i) GCC (Gulf Cooperation Council) ülkelerinden – Kuveyt, Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Katar – (Urdun ve Fas’ı da körfez ülkesi olmadıkları halde, “iki yüz küsur aile”nin cani öyle istediği için dahil ediyorlar) şirket ortağı varsa, şirket gelir vergisi yine ödemez.

     ii) GCC ülkeleri dışından yabancı ortağı varsa, o ortağın hissesine düşen net karın % 15 ini (2008 den önce % 5 den % 55 e kadar kademeli idi) gelir vergisi olarak öder.

5. Zarar durumunda, müteakip 3 yıla yayılır.

4/ii maddesini biraz açayım. % 15 sabittir ama, Kuveyt ile şirket hissedarının kayıtlı olduğu ülke arasında ikili vergi anlaşması varsa, ona göre davranılmakta.

Uygulamada, işveren pozisyonundaki şahıs / kurum, her ödemeden % 5 kesmekte, (bizdeki yıllara sari isin stopajı gibi) isin sonunda, vergi dairesinden hesap görülüp, net kar belli olup, net kardan % 15 vergi tahakkuk edip, müteakip yılda 4 taksit yatırıldıktan sonra, “vergi temiz kağıdı” alınınca, stopaj serbest bırakılmaktadır. (Stopaj o kadar beklediğinde çürür, kokar, bende olsa, taze taze yerim diyen şirketler de düşünülmüş. Banka teminatı getirirseniz, stopaj size her aşamada veriliyor.)

Gelelim Cirodan net kar hesaplanırken nelerin indirilebileceğine:

1.Yabancı ortağın kendi ülkesindeki merkez ofis giderleri için, cironun % 1.5 u indirilebiliyor.

2. Kuveyt’teki acente veya komisyon ödemesi için, cironun max. % 2 si indirilebiliyor.

3. Maaşlar ve maaşların % 10 u sosyal güvenlik payı denilerek, indirilebiliyor.

4. Malzeme, makine-ekipman, işçilik, nakliye sigortaları, Kuveytli sigorta şirketlerine yatırılırsa, indirilebiliyor.

5. Şirketin Merkez ofisine ödenen finansman/faiz giderleri indirilemez.

     i) Finansman gideri/faiz vs Kuveyt bankasına ödenmişse, indirilebilir 🙂  –bu trik kıyağımı unutmayın-

    ii) Dışarıdaki bankaya ödenen faiz veya banka hizmeti gideri indirilmez. Ama, alınan paranın veya banka hizmetinin tamamının Kuveyt’te kullanıldığını vergi dairesine evrakla sunabilirsen, (bunu basta bilip, dışarıdaki bankadaki evrakları bunu düşünerek hazırlatırsan) indirilir.

6. Taşeron faturalarının tamamı indirilir. Amaaa 3 serti yerine getirmişsen.

      i) Taşeron iş’e baslarken vergi dairesine bildirdi ise.

     ii) Taşeronun yaptığı is, senin kontratında yazan iş ise.

     iii) Taşerona yaptığın her tür ödemeden % 5 kesmiş isen.

Bunları yapmadı isen, Dünyanın sonu değil, işverenin sana yaptığı ödemelerden (cirodan) kestiği % 5 leri,  Kuveyt yeterli vergiyi  aldım olarak düşünüyor.

İnce ince bunları takip etmen, “net karin % 15’i” olan gelir vergisini, senden kesilmiş olan “cironun % 5’i” nden aşağı çekmek için lazım.

Biz Türkiye’mizde ne vergiler vermişiz, bize dokunmaz öyle cirodan % 5 diyorsanız, Vergiyle ilgili hiçbir şeyi bilmeseniz, cironun % 5 ini ödeyeceğinizi bilseniz yeter o zaman.

Bir de yıllık  Amortismanlar;

Binalarda % 4 /  Kazı makineleri %25 / diğer makineler % 20 / her tür binek araç % 20 / Kamyon % 15

Eyüp KOCABIYIKÇI

Alıntıdır. Yazarından izin alınmıştır. Bülent Pakman. Mart 2013. Yazar adı belirtilerek ve aktif link verilerek ve  alıntılanabilir.

Reklamlar

61 Responses to Kuveyt’te İş Yapmak

 1. ŞEMSE SİMGE TÜRGEN İMRAĞ dedi ki:

  merhabalar Eyüp bey,
  ben kuşadasında 16 yıldır ikamet ediyorum aslen İzmirliyim 8 yıl almanya 11 yıl Mekkede yaşadım,babam rahmetli doktor idi bu nedenle oralarda okudum ve dillerini çok iyi bir şekilde konuşabiliyor ve yazabiliyorum.yaklaşık 1 aydır NOVA gayrimenkulda çalışmaya başladım,kuşadasındada pek çok Kuveytli gayrimenkul edinmeye başladı,bizlere bu konda kimler yardımcı olabilir acaba.birkaç Kuveytli ile irtibat halindeyiz,ama biz daha profesyonel bir çalışma istiyoruz.

  SAYGILAR:SİMGE İMRAĞ
  0532 5771354-0546 6147614
  simgeimrag@kusadasinova.com.tr

  • Metin dedi ki:

   Her türlü dondulmus helal kesim gıda ürünü gönderebilirim ( Bütün Ülkelere ).
   0536 035 14 11

 2. şerife dedi ki:

  nova fabrikasında maaşlar ne kadar ?

 3. Ömer Faruk dedi ki:

  merhaba biz arkadaşımla yaşımız 18 fırıncı ustasıyız orada iş bulabilrmıyız hinduler çoğunlukta dedınız bir usta maaşı kaç dinar dr acaba lütfen bilgilendırmısınız

  • bpakman dedi ki:

   Sizi çalıştıracak ya o ülke vatandaşı bir Arap ya da orada iş yapan/yapacak bir Türk bulacaksınız. Maaşların son durumunu bilmiyorum. 5-6 yıl önce 1000 – 2000 dolardı, tecrübeye ve ihtiyaca göre.

   • Muge dedi ki:

    Merhaba. Bana küvetin ünlü kuaförlerinden shakira kuaförden is teklifi geldi. 2000 dolar maaş ilk beni sonra ailemi alacakları söylendi kalıcı yer yol parası filan. Sizce güvenilir mı

 4. Ömer Faruk dedi ki:

  😦 türkiyede zaten 2500tl kuveyt e gitmenın hiç bir cazibesi kalmamış oraya bı tanıdık gitmişti daha doğrusu gittim dedi aylık 2bin dinar alıyormuş 10bin tl civarinda

  • Orhan dedi ki:

   Kesinlikle çok abartıyırlar ben kuveytte kebap ustasıyım 1,5 senedir burda berber türk arkadaşlar var taş patlasın aylıkları 350 dinar falan yani türk parasıyla 4000 tl yediği içtiği kendisine ayit hayat burda çok pahallı artık siz hesap edin ben 400 dinar alıyorum

   • Emre dedi ki:

    Merhaba Orhan bey benimde kuveyte gelme ihtimalim var 2800 dolar maaş veriyor firma inşaat firması eşimle beraber geleceğim sizce bu maaş oranın şartlarına göre nasıldır ama mecbur ev kiralayacağım eşimle geleceğim için bilgi, verirseniz çok memnun olurum

 5. cevat dedi ki:

  selamın aleyküm
  kuveyt de bir iş adamıyla görüşmem olacak 1 yada 2 yıl orada eğitim verecem benim düşündüm aylık 10 bin dolar maaş bu maaşı alabilirmiyim yada orda bilmedim başka şeylerle karşılaşırmıyım.birde tek düşündüm kazandım parayı türkiyeye nasıl yollarım göndersem de her hanki bir vergi kesimi felan olurmu

  • bpakman dedi ki:

   Güncel bilgim yok bu konularda

  • nuri dedi ki:

   Selamlar biraz gec oldu ama yibede bilgin olsun ben turizm ciyim genelde musterilerim kuwait li sizin dediginiz o 10000 dolar lari vermezler kim derse desin inanmayin cunku kuvait vatandasi memur yani poli doktor vs 25000 tl maasa aliyor evde 2 3 kisi calistiklari icin cok kazaniyorlar kimseye inanmayin bir filipinliye tum masraflari kuwait liye ait yeme icme kalacek yer aylik 1250 tl veriyorlar yani kimseye inanmayin hepsi salliyor hayal

   • Soner Aydaş dedi ki:

    Selamlar Nuri Abi. Bende turizm işiyle uğraşıyorum. Otelcilik meslegim. Acaba sizin kuveytle ilgili bir baglantiniz varsa orada otellerde çalışma imkanim varmı. Kuveyte gidip orda çalışıp para biriktirmek istiyorum. Nişanlıyim evlenicem ama maddi yönden çok eksiklerim olduğundan ve Türkiye deki işlerde çalışıp bir türlü para biriktiremedigimden kuveyte gitmek istiyordum. Sizin orayla baglantiniz varsa ve bu konuda bana yardımcı olma durumunuz varsa Allah rızası için bana yardımcı olabilir misiniz acaba. Eğer yardımcı olabilirseniz size bir ömür boyu minnettar kalırım. İsterseniz numaramdanda arayabilirsiniz. Cevabınızı bekliyorum abi iyi günler. 0538-839-28-74 e-posta adresimde soneraydas76@gmail.com

 6. AHMET dedi ki:

  Merhaba ben Ege Üniversitesi’n de İngilizce iktisat okuyan bir öğrenciyim. Ama Kuveyt te çalışmak istiyorum. aynı zamanda türkiyede insaat doğal taş dekorasyon üzerine ustalık belgemde de var. Bunlar bana orada avantaj olur mu. Bir de türkiye de kuveyt türk bankasın da staj yapsam kuveyte gitme şansı yakalar mıyım. yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.

  • bpakman dedi ki:

   Kuveytten ayrılalı 5 yıl oldu, zaten fazla kalmamıştım. bu konularda bilgim yok maalesef.

 7. yusuf esin dedi ki:

  selamın aleyküm ben tokattan şöfor emeklisim 60 yaşındayım ama gücüm kuvvetim yerinde çok şükür.kuveytte çalışmak istiyorum.bana yardımcı olursanız sevinirim
  telefon numaram:05448886117

 8. mustafa dedi ki:

  slm ben yirmi yıllık soğuk demir ustasıyım yurt dışı tecrübemde var ihdiyaç halinde arayın lütfen 0531 101 20 06

 9. Y.MİMAR SERDAR dedi ki:

  KUVEYT…UMMAN…BAHREYN…KATAR…B.A.E bu ülkelerde yaşayan yada bağlantısı olan yardımcı olan bay bayan kişiler 0546 203 44 90

  • fikret cevik dedi ki:

   Dubai bahrey ve Kuveyt de calismak Istiyorum tüm gecmisim yiyecek icecek ve Otelcilik lise mezunuyum yas 46 05300449637

  • hakki dedi ki:

   ben hakki kuveytte calisiyorum numaram 0096569650547 ne is yapmak istiyorsun

   • Süleyman Aşam dedi ki:

    3 sezon Turizmde çalışdım Garson ve Barboyluk tecrübem var
    Mudo Concept depolarındada çalışdım ağır işlerdede çalışabilirim
    Askerlik hizmetimi tamamladım Huzurlu bi ortamda ortamda geçimimi sağlamak istiyorum.05383717314

   • Mustafa dedi ki:

    Abi meraba ben mustafa istanbuldan
    Ben yaklaşık 15 yıllık aşçıyım ve 31 yaşındayım kuvvete gelmeyi düşünüyorum açaba
    İş bulabilirmiyim Türk vatandaşlara vize yok ve 3 ay kalma şansım var arapça iyi seviyede konuşurum ve İngilizce iyi konuşurum bana fikrinizi
    Suna bilirsiniz lütfen whatsapp 05535928492

   • YEMEN TERCAN dedi ki:

    Dostum Selam bir kişi soracağım. Bizi kuveyt davet ediyor tanırmısın? Ayrıca Kuveyt iş seyahati yapmak istiyoruz orada bize tercumanlık yapabilecek kimse varmı yardımcı olurmusun?

   • SERDAR dedi ki:

    Selamun aleykum hakki abi ben berber kuaforum ismim serdar yaşım 24 ve bakarım. Kuveytte çalışmak istiyorum. Ekonomik açıdan daha iyi olduğunu dusunuyorum hani birikim yapabilirim diye bana yardimci olabilirmisin minnettar olurum. 0531 915 1652 ALLAHA EMANET OLUN

   • kerem_38 dedi ki:

    hala ordamısınız

   • Ozkan öztürk dedi ki:

    Antalya alanyada çalışıyorum kuveyt te çalışmak istiyorum meslegim asciyim pizza pide çeşitleri fırın konusunda iyiyim 05423078012

   • iskender dedi ki:

    slm abi ben inşaat ustasıyım kuveytte çalışmak istiyorum yardımcı ulurmusun

   • Süleyman Atacan dedi ki:

    Merhabalar hakki bey ben 30 yasindayim Onceden Turizim sektorunde calisiyordum suan kaynak alcipan her cesit dekorasyon asma tavan duvar ustasiyim iyi derecede ingilzce biliyorum yabanci dil mezunuyum liseden. Kuveytte is bulabilirmiyim. tel:0544 564 65 39

 10. fikret cevik dedi ki:

  Dubai bahrey ve Kuveyt de calismak Istiyorum tüm gecmisim yiyecek icecek ve Otelcilik lise mezunuyum yas 46 05300449637

 11. Suat 0538 85 46 938 dedi ki:

  Koltuk cekyat baza başlık imalatında arge ustasıyım yurtdışındaki firmalarda teklif bekliyorum daha önce de 2 ülkede calıştım Romanya’da 6 sene iranda 6sene 30 senedir buişi yapıyorum imalatan cok iyi anlarım

 12. Serkan dedi ki:

  Merhaba. Türkiye’de ocakbaşı,restaurant,kahvaltı salonlarında garsonluk ve aşçı yardımcılığı yapıyorum. Üniversite mezunuyum. Pasaportum hazır. Yurt dışında çalışmaya hazırım. Yardımcı olursanız sevinirim.
  +905446652165

  • mahmut dedi ki:

   Mrb ben mahmut afyon dan 26 yasindayim
   Pideci aşçı yardımcılığı su anda pastane ustalığı yapıyorum
   Tesisat itfaiye aşçılık yüzme gibi belgelrim var
   var
   Yardimci olabilecek varsa numaram 05063532753

 13. Mujdat dedi ki:

  Et döner tavuk döner kıyma döner ızgara tava sulu yemek ustasıyım 05337668558 müjdat

 14. fevzi dedi ki:

  iran da alcı fabrıkam var.kuveyte mal satabılırmıyım.bılgısı olan var ıse lutfen yazarmısınız

  • Murat dedi ki:

   Selâmün aleyküm .üstad iranda alçı Fab. Varmış kuveytte pazar oluşturmanın ciddi faydalarını görürsün .ben kuveytte prefabrik ve konteyner pazarlaması yapıyorum. Mail gönder iletişimini belirtilen belki nasip olur bir birimine fayda mız dokunur.

   • MURAT DALDA dedi ki:

    Selamun aleykum benimde ismim Murat prefabrik ve konteyner imalatcısı olup A dan Z ye bu yapılanma hususunsa aktif olarak işin içinde olup uygulama sındanda anlamaktayım kısmet olur belki bir ışık yakarsınız bu yazılarda vesile olur düşüncesi ile tanismamiz adına ALLAH a emanet olun.0555 7569653

   • Ferit dedi ki:

    Murat Bey selamlar.
    Suanda kuveytteyim, birkac aya kadar ihtiyacimiz olacak gibi gorunuyor.
    Prefabrik ve konteyner leri buradan mi sagliyorsunuz yoksa ithal mi ediyorsunuz?
    eemferit@hotmail.com adresime telefon numaranizi gonderirseniz konusabiliriz.
    Selamlar
    Ferit

   • Ferit dedi ki:

    Murat Bey selamlar.
    Suanda kuveytteyim, birkac aya kadar ihtiyacimiz olacak gibi gorunuyor.
    Prefabrik ve konteyner leri buradan mi sagliyorsunuz yoksa ithal mi ediyorsunuz?
    eemferit@hotmail.com adresime telefon numaranizi gonderirseniz konusabiliriz.
    Selamlar
    Ferit

 15. ali dedi ki:

  selamün aleyküm ben mermer granit kesim ustasıyım kuveytde dubaide suudi arabistanda katarda fabrikalarda çalışabilirim 05433550051

 16. MURAT DALDA dedi ki:

  Merhaba
  Ben prefabrik ev ve konteyner imalatcısıyım kuveytte bu işi benimle yapabilecek bir girişimciye ihtiyacım var bu konuda destek istiyorum. 0555.7569653

 17. emrah dedi ki:

  iyi günler kuveytte çalışmak istiyorum mesleğim tatlı dil konuşkan güler yüz tel:0539 362 13 10

 18. Hamit dedi ki:

  Mrb arkadaslar ben tir soforuyum ve asmatavan ve alcipan ustasiyim ayni zamanda arapcayida anadilim gibi bilirim kuveytte calisabilmem icin yardimci olursaniz cok sevinirim iyi gunler05418867449

 19. (Y.MİMAR/SERDAR) dedi ki:

  (körfez arap ülkeleri) İNŞAAT DEMİRİ & TOZ ŞEKER fabrikadan satılır KDV Nakliyat fatura dahildir yurtdışı en az 1000 ton üzeri satış yapılmaktadır (whatsap) 0546 203 44 90 (mesaj yazın) yabancı müşteri bulanlara maddi olarak hakkını veririm

 20. Engin iyigüler dedi ki:

  Ankarada 10 yıl prof ünise× salonlarda erkek saç tasarimi yani berberlik yaptim Kuveyt e gidip orada uzuun bir süre çalişmak isterim.05549607348

 21. muhammed dedi ki:

  Elimde arap ülkesinde çokk iyi para kazandıracak işler var yanlız satış yapacak şirket bulamıyorum
  kuveyt bahreny ürdün umman bu gibi ülkelerde yardımcı olucak varsa
  0532 060 37 56 bana yardımcı olun

 22. muhammed dedi ki:

  hakkı kardeşim sana whatsapp tan mesaj attım ordan görüşelim

 23. Halit dedi ki:

  Slm mrb ben kuveytte calismak istiyorum mardin midyat arapiyim vafisiz elam olarak soforlugum var arapca konusmam var ozel guvenlik kartim.var D ehliyeti var cep 05458514085

 24. şerif yuvarlak dedi ki:

  SLM ARKADAŞLAR KUVEYTTE YER AÇIP ÇALIŞMAK İSTİYORUM SANAYİ ELEKTRİĞİ JENERATÖR VE BOBİNAJ İŞLERİ ÜZERİNE İSTEYİ OLAN VEYA ORTAK OLABİLECEYİM KİMSE tel number 05327982910

 25. nail yılmaz dedi ki:

  MRB ESİM UZMAN DR BENDE RODYOLOJİ TEKNİSYENİYİM KUVEYTTE ÖZEL BİR HASTANEDE ÇALIŞMAK İSTİYORUZ..BU KONUDA BİZE YARDIMCI OLURSANIZ COK SEVİNİRİM..0532 063 96 16

 26. Murat dedi ki:

  Merhaba benim eşimin Kuveyt’e gitmesini istiyorum hiçbir iş firmasına guvenemıyorum internette gazaltı art kaynagı 7 8 sene yaptı suan halı yıkama firması çalıstırıyolar Türkiye’de .okudugum arastırdıgıma göre iş ve çalışma şartları güzel geleceğimiz için belkı olabilir diye düsündüm bize ulasabilirseniz yada bi bilgi verebilirseniz çok teşekkür ederim 507 5390306

 27. Furkan A. dedi ki:

  Merhaba, Kuweyt’e erkek giyim üzerine bir çok ünlü marka ihracat fazlası t-shirt yığma yapacağım. 1. kalite marka orjinal ürünler. Farklı bir bağlantı ile elime geçti. Sizlere şunu sormak isterim. Yasal olmasa da ülkeye sokacağım, fakat orada nasıl satış yapabilirim ? Pazarlar var mı ? Butikler var mı ? Bizden mal alırlar mı ? Fikriniz düşünceniz veya dükkanınız var ise benimle irtibata geçiniz. Furkan – +90 532 392 75 44

 28. Selma ESEN dedi ki:

  Merhaba Bodrum da Show Realty Emlak Brokerım Muğlanın her yerinde deniz kenarında satılık,büyük küçük arsalar ,Lüks Villa,Dükkan Mühendis ve Mimarlardan her türlü inşaat projeleri ve inşaat işleri yapılır.(Kuveyt,Dubai,Irak,İran da bizimle çalışmak isteyen arkadaşlar Partner olarak çalışabiliriz) 05327089959

  • VELI YUSUF dedi ki:

   Mrb
   Afrıkalı bır tanıgımın yakın arkadası benden sahıl kenarında denız goren bır yerde yanı daıre bakmamı ısdedı uygun fıyat olması gerekır yardımcı olabılırsenız sevınırım
   VELI YUSUF
   532 3856951

 29. Yıldırım gökçek dedi ki:

  Kuveyt te nasıl iş bulabilirim kaynak(argon ve elektrod )işleri yapıyorum gaz altı kaynağı eğitimim var.Mekanik bakımıyım ayrıca alçı sıva ve boya işleri yapıyorum

 30. Mehmet dedi ki:

  Mrb mermer fayans ustasiyim ekibimde var bazi ulkelerde calistik is ariyoruz 0536 981 44 22

 31. serkan dedi ki:

  slm ben serkan adana dan inşaat mütaahitiyim kuveytli yatırımcılarla tanışıp gerek türkiye gerek kuveytte villa,toplu konut, ortak girişimlerinde bulunabiliriz.05364865980

 32. erhan polat Kuşadası yatırımcı. dedi ki:

  ARKADAŞLAR BEKIYORUM DA HERKES BİR İŞ ARAYIŞINDA İŞİNİZE ALLAH IN İZNİ İLE KALPTEN DOĞRU DURUST YAPARSANIZ DÜNYANIN HER YERİ KUVEYYT SELAM SAYGILAR

 33. Ismail dedi ki:

  Kardesim ben kuveyte gelmeyi dusunuorum erkek kuaforu olarak orda para biriktirebilirmiyim yani sozlerinde dururlarmi ve bi kuafor ne maas aliyor bide traslar kac dinar muhtemelen jahraya gitcem yabancilar orda devlet memuru olabiliyormus kardesim bilgilendirirsen sevinirim

 34. veli tök dedi ki:

  Is makinesi ve kamyon oto elektirik elektronik klima ustasıyim yurt dışında çalışmak istiyorum tecrübem var saygiLar 05077489519

 35. ABDULKADİR dedi ki:

  Merhaba,
  Ben muhasebeciyim 7,5 yıldır meslekle uğraşıyorum. Üniversite mezunuyum. Çok az İngilizce konuşabiliyorum, geliştirilebilir. Kuveyt de çalışmak isterim. Çalışma isteğim hem finansal olarak iyi hem de Arapça öğrenmek istiyorum. Yardımı dokunun olursa beni oldukça memnun eder. Numaram=0554 939 03 53

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s