Hindistan’da Osmani Türkleri

Öncesini okumak için lütfen tıklayın

1600 yıllarında Türkler Şah Murad Buhari’nin önderliğinde  Buhara’dan Kaç (Kutch-Katch-Cutch) Bölgesindeki Mundra’ya gelmişler.  Hindistan’ın bağımsızlığı sırasında büyük bölümü Pakistan’a göç etmiş. Kalanlar günümüzde Hindistan’ın Gujarat – Kaç  bölgesinde varlıklarını sürdürüyorlar. Onlara Osmani Türkleri deniliyor. Yaklaşık bin aile kalmış. Bunlardan 400’ü Dhrub köyünde, 400’ü diğer yerleşim yerlerinde yaşıyor. İngiltere, Amerika, Kanada ve Afrika’ya göç eden 200 aile İdi Amin tarafından Uganda’dan beş parasız kovulanlar.

Nüfus oranları toplama oranla düşük, Dhrub köyü hariç. Dhrub köyü, Bhuj ilinde, Mundraya 5 km uzaklıkta. Burası, Osmanlı ordusunda komutan iken Buhara’ya oradan da Hindistan’a Şah Murad Buhari ile birlikte gelen Abdullah ve Togan adlı kardeşlerin yerleştiği köy olarak biliniyor.

Köyün tamamı sünni Türklerden oluşuyor ve iki bölümden meydana geliyor. Birinci bölüm köylülerin toplu halde yaşadıkları köy merkezi, ikinci bölümde merkezde evleri, işyerleri olan köylülerin çevredeki evleri, ağırlıklı olarak hurma bahçelerinden oluşan çiftlikleri yer alıyor. Hurmayı Irak’tan getirtip yöreye tanıtmışlar. Mundra’da otelcilik, avukatlık, nakliyecilik, muhasebecilik, emlakçilik yapıyorlar. Mundra’ya 15 km uzaklıktaki limanda da çalışanlar var. Liman, büyük olup Mundra’ya ticari hareketlilik getirmiş.Gucarat eyaleti ve özellikle Kaç bölgesi çöl ikliminin hakim olduğu bir bölge. Osmani Türkleri çalışkanlar. Kıraç toprakları verimli topraklara dönüştürmüşler. Ancak şimdilerde toprağın tuzlanmasından şikayetçiler. Köyde Türk Camii Mescidi ve Şah Murad Buhari türbesi var. Türbeyi Hindular da ziyaret ediyor. Türbeye yörede “Dergah” deniliyor. Kadınları türbeye almıyorlar. Köyde Cemaathane aralarındaki sosyal düzen ve dayanışmayı sağlıyor.

Hint yarımadasındaki diğer Türklerde olduğu gibi “Turk” soyadları ile özellik arzediyorlar. Boyları: Ahmdhani, Bhegani,Bhrepotra, Dhorsani, Gaganpotra, Hassamani, Khanani, Mithani, Moosani, Nathani, Sayepotra and Virmani.

Hint yarımadasına gelen diğer Türkler gibi lokal kadınlarla evlilikleri ve lokal nüfusun göreceli yoğunluğu yüzünden Türkçeleri yok olmuş.

Kaynaklar:

Osmani Türkleri.  Yönetmen Meral Uçmaz. TRT Belgesel TV. www.youtube.com/watch?v=DFvGNRq25c0

Dhrab Village. India/Gujarat/Mundra http://wikimapia.org/1473464/Dhrab-Village

AvaesAdventuring’s Blog https://avaesadventuring.wordpress.com/2009/08/04/india-dhrub-050709/

Bülent Pakman. Temmuz 2016. İzin alınmadan ve aktif link verilmeden alıntı yapılamaz.

Konuyla ilgili yazı dizimiz:
Keşmir’de Türk Köyleri
Pakistan’daki Türkler
Hint yarımadasında Türk İzleri
Himalayanın Atlıları Ak Hunlara (Heftalit) ait taş heykeller
Hunza Türkleri
Hindistan’da Muradabad Türkleri
Hindistan’da Osmani Türkleri

IMG_2654Bülent Pakman kimdir? https://bpakman.wordpress.com/pakman/

 

Reklamlar