Başörtüsü Sorular Yanıtlar

Yaşar Nuri Öztürk Sorular cevaplar (yanıtlar) 3. YAŞAR NURİ ÖZTÜRK’e İslam dini ile ilgili sorulan sorular ve yanıtların başörtüsü ile ilgili bölümüdür.

Yaşar Nuri Öztürk’e  sorulmuş bütün sorular ve yanıtları OKUMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN

Yaşar Nuri Öztürk Sorular Yanıtlar 1. bölüm (İslam Dini): OKUMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN

Yaşar Nuri Öztürk Sorular Yanıtlar 2. bölüm (Namaz): OKUMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN

Yaşar Nuri Öztürk Sorular Yanıtlar 4. bölüm (Özel): OKUMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN,

————

Bayanlar namaz kılmak için abdest alırlarken başlarını örtmeli mi? Bir bayanın namaz kılarken en makbul şekildeki örtünmesi nasıldır?

Başın örtülmesi hiçbir durumda zorunlu değildir. En makbul örtünme derecesi el, ayak ve baş dışındaki bölgelerin örtülmesidir. İsteyen başını da örtebilir, bu bir tercih işidir.

Tesettürün tarih boyunca, özellikle kadınların sosyal statüsünün sağlanmasında gerekli olduğunu görmekteyiz. (köle-hür ayrımı) Bu yüz yılda bu ayrım kalktığı için saçların örtünmesinin önemi kalmış mıdır?

Yaklaşımınız saçların örtünmesi açısından doğrudur. Abdest uzuvları tesettüre tabi değildir. Baş da bir abdest uzvudur.

Hıristiyanlık ve YAHUDİLİKTE kadın ve erkeklerin giyimi hakkında kurallar var mıdır? Tesettür gibi.

Vardır. Örneğin baş örtüsü İncil’de, Pavlus tarafından bugünkü şekliyle istenmektedir.

Başörtüsünün dindeki yeri bir tarafa, takmak isteyenlerin engellenmesi din açısından doğru mudur?

Başını örtmek isteyenlerin engellenmesi insan hakları açısından doğru değildir.

Başörtüsü konusunun 14 yüzyıl boyunca sizin görüşünüzden farklı anlaşılmasının nedenleri nelerdir?

Bu konuyu 14 yüzyıl boyunca benim gibi anlayanlar da vardır. Ancak eski zamanların böyle bir meselesi olmadığı için Kur’an’ın bu konudaki görüşü irdelenmemiştir. Herkes örfî hayatını yaşamaya devam etmiştir. Ortadoğu’da birçok ülkede sadece kadınlar değil erkeklerde başlarını kapatmaktadırlar. Anadolu’da yakın zamanlara kadar başı açık gezen erkeklere bile iyi gözle bakılmazdı. Bunlar bizim için ölçü değildir. Bizim için önemli olan Kur’an’ın ne dediğidir.

Başörtüsünün zorunlu olmadığını vurgulayan âlimlerden birisiniz. Diğer âlimler gerçeği kavrayamayacak kadar yetersiz mi?

Konunun gerçeği kavrayıp kavrayamamakla bir ilgisi yoktur. İşin esası, geleneği tedirgin etmeme hesabından kaynaklanmaktadır.

Başörtüsü konusundaki yorumunuza Hz. Peygamber döneminden dayanak bulabiliyor musunuz? Bu konuyu sizin gibi yorumlayan İslam âlimleri var mıdır?

Elbette benim gibi yorumlayan İslam âlimleri vardır. Hz.Peygamber döneminde cariye ve köle kadınlar baş açık dolaşıyor ve namazlarını o şekilde kılıyorlardı. O halde başı örtmek veya açmak din değil, örftür. Kur’an’ın istediği göğüslerin örtülmesidir.

Kur’an’dan ve sizin kitaplarınızdan anladığım kadarıyla örtünme emri GÖĞÜS’E yapılmış. Muhammed Esed’in mealinde de İmmar, müşrik kadınların süs olarak kullandığı şal. Benim başım kapalı, sınavlara girmedim. Ailem başımı açmama karışmıyor ancak saptığımı söylüyorlar. Ne yapabilirim?

Başınızı örtmeniz veya açmanız sizin tercihinize kalmıştır. Kur’an’ın sizden istediği abdest uzuvlarının dışındaki vücut bölgelerini kapatmaktır. Baş kapanma bölgesi dışındadır. Bunun aksini söyleyenler kendi tercihlerini dinleştirmiş olurlar.

“Başınızı örtmeniz veya açmanız sizin tercihinize kalmıştır. Kur’an’ın sizden istediği abdest uzuvlarının dışındaki vücut bölgelerini kapatmaktır. Baş kapanma bölgesi dışındadır. Bunun aksini söyleyenler kendi tercihlerini dinleştirmiş olurlar.” diyorsunuz. “Baş, kapanma bölgesi dışındadır.” Sizin mealinizde Nur Suresi 31 ise şöyle: örtülerini/başörtülerini göğüs yırtmaçlarının üzerine vursunlar.” Siz de Kur’an mealinizde başörtüsü diyorsunuz; eğer baş kapanma bölgesi dışında ise başörtüsüne ne gerek var?

Emrin gereklilik ifade etmesi için açık ve kesin olması gerekir. Teknik ifadeyle ayetteki emrin müteallakı (ilişkin olduğu nokta) göğüstür. Yine teknik ifadeyle vücup göğse ilişkindir. Başın örtülmesi vücuba bağlanmamış, tercihe bırakılmıştır. Esasen Kur’an, abdest’i, vücudun açık havaya maruz kalan bölgelerine uygulatmaktadır. Yani başın örtülmesi emir değildir. Ayette başörtüsü kelimesinin geçmesi hiçbir şekilde başörtüsü ile ilgili bir emrin gerekçesi olamaz. Buna tefsir ve fıkıh kuralları da izin vermez. Kaldı ki kelimedeki başörtü anlamı aslî anlam değil örfî anlamdır. Kısacası emrin vücup (gereklilik) ifade etmesi manaya delaletin kesinliği şartına bağlıdır. Anılan ayette başın örtülmesine ilişkin değil kesin delalet, zannî delalet bile yoktur.

Siz başörtüsü takmamanın günah olmadığını söylüyorsunuz. Hollanda’dan yazıyorum ve buradaki bir cami hocası, kadınların görünen her bir saç kılı için 70-80 yıl cehennem azabı göreceğini söylüyor. Düşünceniz nedir?

O hoca , din adına yalan söylediği için cehenneme kendi gidecektir.

Siz örtünme emri İslam’da var ama başörtüsü takmak farz değildir diyorsunuz. Açıklar mısınız?

İslam’ın örtünme emri başı içermemektedir.

Bir mealde Ahzap-59.ayet : Ey Peygamber! eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle, dış giysilerini üzerlerine alsınlar. bu, onların tanınmaları ve incitilmemeleri için çok daha uygun bir yoldur. Allah gafûr’dur, rahîm’dir. ” şeklinde tercüme edilmiş.

Burada kavramı çağdan çağa ve coğrafyadan coğrafyaya değişebilsin diye Kur’an “dış giysi” tanımını kullanmış. Bu tanım sadece “başörtüsü” nü işaret eder şeklinde yorumlamıyorum. Düşünceniz nedir?

O ayetin başörtüsüyle zaten bir ilgisi yoktur. Ayet, evlerinde neredeyse tamamen çıplak dolaşan Arap toplumuna dışarı çıkarken derli-toplu giyinmesini emrediyor.

İslam tarihinde başörtüsünü, sizin gibi örtülmesi zorunlu kısımlardan görmeyen ilim adamları var mıdır? Bunların günümüzde yaşayanları ve eski bilginler kimlerdir

Elbette vardır: Sait b. Cübeyr, el-Cassâs, Fazlurrahman, Hüseyin Atay, Hatemî…

Erkek ve kadının örtünme ölçüleri nelerdir? Bir erkek, karısının İslam’a aykırı olan örtünme şekline müdahale edebilir mi?

Kadınların abdest organları dışındaki yerlerini, erkeklerin ise edep yerlerini örtmeleri Kur’an’ın emridir. Erkeğin kadına örtünme konusunda önerileri ve teşvikleri olabilir. Ancak baskı uygulayamaz.

Siyah örtülerle sadece gözleri görünenler acaba örtünme ile ilgili Kur’an ayetlerini bilmiyorlar mı? Bayanların örtmesi gereken yerler belli iken neden kendilerine işkence ediyorlar?

Bu sorunun cevabını ben de çok merak etmekteyim.

İslam’da cariyelerin durumu nedir? Onlarla evlenmeden cinsel İLİŞKİYE girmek neden caizdir? Kur’an’da hür kadınlarla cariyelerin ayrılabilmesi için getirilen örtünme hükmüne ne diyorsunuz?

Kur’an’da “cariye” diye bir kelime yoktur.” Cariyeler” için düzenlenmiş ayrı bir örtünme hükmü de yoktur. Ancak antlaşmalarla ilişki kurmak Kur’an’da geçmektedir. Buna muta denir. Çok sıkı şartları vardır.

Örtünen kadınlara sadece, “Örtünmeyen cehenneme gider.” deniliyor. Yani sadece örtünmeleri, şeriatın kitabını yazan erkeklere göre, kadının sorumlulukları açısından yeterli. Esas diğer kurallar var. Kaldı ki, sizin mealinizde göğüs yırtmaçlarının kapatılması diye yazıyor. Her lafınızın üstüne atlayan muhalifleriniz niye bu lafınızın üzerine atlayıp günlerce tartışmadılar? Herhalde tartışmayarak konuyu kaynatmaya çalışıyorlar. Tv’de görüşü alınan türbanlı, yetkili bir bayana Nur Suresi’ndeki göğüs yırtmacı kelimesini sordum. Kem küm etti. En son göğüs kafesi dedi. Sonra da göğüs kafesi diye bir şey yok dedi. Bence bu işin üzerine biraz daha gidin. Bunlar konuyu tartıştırmayarak unutturmaya çalışıyorlar.

Örtünmeyle ilgili söylediklerinizin tümüne katılıyorum. Elimizden geleni yapacağız.

Esas olan göğsün örtülmesidir, diyorsunuz. O zaman baş örtüsünü niye başımıza bağlıyoruz, onun yerine şalı boynumuza dolasak Allah’ın sözlerine uygun bir örtünme OLUR MU? Ayrıca bu baş örtüsü gelenekten ibarettir diyorsunuz. Gelenekse, Hz. Hatice’den veya Hz.Fâtıma’dan kalma bir gelenek midir yoksa farz olmadığına göre sünnet midir?

Örf anlamında sünnettir. Kimden kaldığı önemli değildir. Göğsünüzü istediğiniz şeyle kapatabilirsiniz. Şal şartı yoktur.

Erkek ve kadının örtünme ölçüleri nelerdir?

Kadınların abdest organları dışındaki yerlerini, erkeklerin ise edep yerlerini örtmeleri Kuran’ın emridir. Erkeğin kadına örtünme konusunda önerileri ve teşvikleri olabilir. Ancak baskı uygulayamaz.

Nur Suresi’nin 31. ayetini “Örtülerini/başörtülerini göğüs yırtmaçlarının üzerine vursunlar” şeklinde http://www.kuran.gen.tr adresinde meal olarak vermişsiniz. Bu sitede ise aşağıdaki soruya verdiğiniz cevap çelişki yaratmıyor mu?

Soru: Müslüman kadınları kastederek “Başın örtülmesi zorunlu değildir.” diyorsunuz. Böyle ise 1400 küsür yıldır Müslüman kadınların başlarını örtmeleri ve İslam ulemasının baş örtüsü gereklidir demelerinin hikmeti nedir?

Cevap: Yıl fazlalığı bir şeyin gerçeğini değiştirmez. 1400 yıldır kitleler tercihlerini öyle kullanmışlardır, buna saygı duyulur. Ancak zaman uzunluğu dinde hüküm gerekçesi değildir. 2800 yıllık gelenekler de vardır. Bunları da din mi sayacağız?

O ayetten teknik olarak çıkan mana, başların örtülmesi değil açılmasıdır. Baş örtüsü kelimesinin kullanılması, dikkatleri başın örtülmesinden göğsün örtülmesine çekmek içindir. Ne yazık ki geleneksel tutum, alışkanlıklarını dinleştirmek için bunun tersini yapmıştır. Nur 31. ayeti bütünüyle okumak ve abdestte yıkanan uzuvların açık tutulan bölgeler olduğunu unutmamak gerekir.

Abdest uzuvlarının örtülmeyeceği hangi ayetlerde belirtilmiştir?

Örtülen yerleri belirten ayetler, nerelerin açık kalacağını da göstermiştir.

Kadınların örtünmesi gereken yerlerini kitaplarınızda ve sohbetlerinizde açıklıyorsunuz. Ancak örtünmüş görünmekle beraber, son derece dar ve vücut ölçülerini âdeta verircesine bir örtünme ne derece iffete ve kadını korumaya yöneliktir?

Biz din adına kıyas yaparak ölçü koyamayız. Elbisenin şekli, rengi, deseni, inceliği, kalınlığı serbest bırakılmıştır. Bu sözünü ettiğiniz toplum örflerinin dikkate alınmasını, bu anlamda bir titizliği gerektirir ancak din adına haram-helal hükmü olmaz.

Müslüman kadınları kastederek “başın örtülmesi zorunlu değildir.” diyorsunuz. Böyle ise 1400 küsür yıldır müslüman kadınların başlarını örtmeleri ve İslam ulemasının baş örtüsü gereklidir demelerinin hikmeti nedir?

Yıl fazlalığı bir şeyin gerçeğini değiştirmez. 1400 yıldır kitleler tercihlerini öyle kullanmışlardır, buna saygı duyulur. Ancak zaman uzunluğu dinde hüküm gerekçesi değildir. 2800 yıllık geleneklerde vardır. Bunları da din mi sayacağız?

Ayetlere göre Kur’an, kendisinde en ufak bir şüphe olmayan apaçık bir kitap. Ancak birçok emir farklı kişiler tarafından farklı algılanıyor. Örneğin baş örtüsü size göre dinin emri değilken başka birine göre farz. Açıklar mısınız?

Bahsettiğiniz tartışmalar Kur’an’dan çıkmıyor. Kendi mezhep anlayışlarını Kur’an diye kutsallaştıran gelenekçi taassuptan çıkıyor. Kur’an bir konuyu yoruma açık bırakmışsa bu bir tutarsızlık ve çelişme değil Kur’an’ın akla bıraktığı bir serbestlik alanıdır.

Saçın abdest uzvu olduğunu söylüyor, dolayısıyla örtülmesinin şart olmadığını belirtiyorsunuz. Buna delil olarak Nur-31’i gösterenlere de karşı çıkıyorsunuz. Bizler kime uyacağımızı şaşırdık. Bu konuda rahatlatıcı bir-iki delil yazarsanız müteşekkir oluruz.

Delil, Nur Suresi 31 ve abdestin bizzat kendisidir. Ayeti sonuna kadar dikkatlice okuyun. Örtülmesi istenen göğüstür. Şaşıracak bir durum yok. Şaşırmak isteyen her zaman şaşırır.

Kadınlarımızdan bazılarının giydiği kara çarşaf Arap putperestlerinden mi kalmadır? İslam’dan önce kara çarşaf neyin simgesiydi?

Kara çarşafın orijini hakkında kesin bir bilgiye sahip değilim. İslam örfünün malı olmadığı kesindir. Bizans-Rum kökenli olduğu söylenmektedir.

http://www.hanifdostlar.net/forum_posts.asp?TID=945  vb.

EK OLARAK:

«… Nûr 31 deki emir kipi, başa ilişkin bir emir değil, göğse ilişkin bir emirdir. Yani mutlak emir göğsün kapatılmasına yöneliktir, başın örtünmesine değil… Göğüslerin, özellikle göğse takılmış olan süs takılarının kapatılmış olmasıdır… Zînet : Süs tabirini kadının vücudu olarak değerlendirilip el ve yüz dışında tüm vücudun avret olduğunu ve kapatılması gerektiğini söylemek inandırıcı değildir. Kadın vücudunun zinet olarak düşünülmesine dayanak olacak hiçbir Kur’ân ayeti yoktur...

Abdest vücudun açık havaya maruz bölgelerine uygulanır. Eller-kollar, yüz, ayaklar ve baş bu organlardır ve abdest bu organlara uygulanan bir temizlik hareketidir. Asrısaadet’te, abdesti kadın erkek herkes toplu halde aynı yerde, hatta aynı kaptan alabilmekteydi. Bunun örtünme emrinden önce olduğu, sonradan kaldırıldığı yolunda en küçük bir beyan yoktur. Kur’ân ve Sünnetin verileri de, abdest uzuvlarının örtünmeye dahil olmadığını göstermektedir.

Özetlersek : Müslüman kadın, başı-yüzü, dirseklere kadar kolları, bileklere kadar ayakları DIŞINDAKİ vücut bölgelerini zamanı, zemini, iş şartlarını, iklim ve coğrafyanın özelliklerini dikkate alarak kapatır..
(Bkz. Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk-İslâm Nasıl Yozlaştırıldı-Say: 358-362)

Şu bir gerçek ki Kur’an’da kadının örtünmesiyle ilgili açık emirler vardır. Ancak bu emirler, bugünkü İslam dünyasında, özellikle Arap-Acem coğrafyalarda siyasal bir simgeye dönüştürülen ve adına “tesettür” denen uygulamanın iddialarına asla destek vermez. Bu konuda özellikle, Prof. Dr. Hüseyin Hatemi’nin, “İlahi Hikmette Kadın” adlı eserine bakılmasını öneririz. Kur’an’ın örtünme emri, abdest organlarını, o arada başı içermemektedir: Yüz ve baş, kadın ve erkekte eşitliğin gösterge bölgeleridir. Ve iki cinste de açık havaya maruz bölgelerdir. Bunun için de iki cinste de abdestin ortak organları arasındadır. Başı açık olanlar köleler, işçiler ve cariyelerdi; başı bağlı olanlar ise hür ve seçkin tabaka idi. Fıkhın, kadınları hürler ve cariyeler diye ikiye ayırmasının dayandığı mantık da budur; Kur’an’ın herhangi bir ayeti değil. Günümüzde bâzı çevrelerin “Başörtüsü özgürlüğün simgesidir” söylemlerinin anlamı da bu olsa gerek. Nûr 31. ayette vücup ifâde eden bir emir vardır ve o da göğsün kapatılmasıdır. Başın- saçların kapatılmasına ilişkin bir emrin o ayetten çıkarılması zorlama ile bile mümkün olmaz. Sünnetten de buna kanıt yoktur. Bu ayetten anlaşılır ki kadının göğsü ve boynu avrettir, yabancı erkeklerin görmesi caiz olmaz. Nûr 31’den açıkça çıkan tek emir, göğüslerin kapatılmasıdır. Şunu da unutmamak zorundayız: Abdest, vücudun açık havaya maruz bölgelerine uygulanır. Eller-kollar, yüz, ayaklar ve baş bu organlardır ve abdest bu organlara uygulanan bir temizlik hareketidir. Asrısaadet’te, abdesti, kadın-erkek herkes toplu halde aynı yerde, hâttâ aynı kaptan alabilmekteydi. Bunun, örtünme emrinden önce olduğu, sonradan kaldırıldığı yolunda en küçük bir beyan yoktur. Olsaydı, özellikle kadını baskı altında tutmak isteyenler, bunu anında kayıtlara geçirirlerdi.

KAYNAK (video hariç): http://www.aymavisi.org/guncel/Allah ile aldatmanın Baş Mağduru Kadın.html

Bülent Pakman. Kasım 2009.

Diğer  sorular – cevaplar:

Yaşar Nuri Öztürk’e  sorulmuş bütün sorular ve yanıtları OKUMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN

Yaşar Nuri Öztürk Sorular Yanıtlar 1. bölüm (İslam Dini): OKUMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN

Yaşar Nuri Öztürk Sorular Yanıtlar 2. bölüm (Namaz): OKUMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN

Yaşar Nuri Öztürk Sorular Yanıtlar 4. bölüm (Özel): OKUMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN,

İnanca  ilişkin yazılarımız:

OLYMPUS DIGITAL CAMERABülent Pakman kimdir    https://bpakman.wordpress.com/pakman/

Reklamlar

45 Responses to Başörtüsü Sorular Yanıtlar

 1. Geri bildirim: Örtünme – Yaşar Nuri Öztürk « Pakman World

 2. SEVİNÇ dedi ki:

  HOCAM BEN DE BU GÖRÜŞE ÇOK KATILIYORUM BEN DE NAMAZ KILAN BİR MÜSLÜMANIM AMA SADECE BAŞIK AÇIK GEZİYORUM DİYE BAZEN ÇEVREMDEN OLUMSUZ ELEŞTİRİLER ALABİLİYOR VE OLUMSUZ ELEŞTİRİLİYORUM LÜTFEN BU GÖRÜŞÜ KAMU OYUNA ÇOK SIK AÇIKLAYIN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM

 3. Nida dedi ki:

  Hocam Nur Cemaatinin okuduğu Risali Nur kitabını kim yazmış? Gençlik için iyi bir kitap mıdır yoksa kötü bir kitap mıdır? Cevap vermeniz dileğiyle. Teşekkür ederim.

  • bpakman dedi ki:

   Sorunuzu Yaşar Nuri Hoca’ya sorduysanız burası onun resmi/gayrı resmi sitesi değil. Sorunuzun kendisine erişebileceğini zannetmiyorum.

  • fadime dedi ki:

   risalei nur kitabını yazan said nursidir.dili herkesin anlayamayacağı kadar ağırdır. bir nevi kuranda geçen temel konuların açıklanmasıdır.sadece gençlik için değil bütün insanlık için çok iyi bir külliyattır.Risale i nurlara kötü diyebilecek birini düşünemiyorum. olsa bile görüşlerini oturtabileceği mantıklı hiçbir şey söyleyebileceğini sanmıyorum…

   • bpakman dedi ki:

    Hiç sevmediğim gerici Diyanet İşleri bile “Nurculuk Hakkında” adlı yayınında, bu risaleleri özetle dini bir değeri bulunmayan saçma sayıklamalar, yeni bir içtihat ve din oluşturma gayreti şeklinde tanımlamıştır.

 4. bpakman dedi ki:

  Resmi sayfası yok. Olsa linkini sayfalarımda verirdim. Onun için burada bazı görüşlerini toparlamaya çalışıyorum.

 5. Nida dedi ki:

  Tamam o zaman çok teşekkür ederim.

 6. nihal dedi ki:

  kalıcı dövme günahmıdır?abdest geçmez mi?

  • bpakman dedi ki:

   Hoca’ya göre dövme gusül abdestini etkilemez. Bundan abdesti de etkilemeyeceği anlaşılıyor.

 7. oğlumun kız arkadaşı alevi die evlenmelerini tasvip etmiyorum.sizce bu davranışım günah mı?

  • bpakman dedi ki:

   Burası YNÖ Hoca’nın sitesi değil. Ben arada Hoca’nın görüşlerinden alıntı yapıyorum. Hoca’nın sanal ortamda açık bir bağlantısı yok. Kendisine Cuma günleri Show TV deki programda sorunuzu iletebilirsiniz.

 8. zeynep sofuoğlu dedi ki:

  Yaşar Nuri Hoca kadınların adet halinde iken oruç tutabileceğini söylemişti. Adetli kadının gusül abdestli olmuyor. Her ibadet için önce gusül abdestli olmak gerekmez mi? Bu konuda aydınlatırsanız sevinirim.

  • bpakman dedi ki:

   Yaşar Nuri Öztürk, “İslam Nasıl Yozlaştırıldı” isimli kitabında hayızlı kadının oruç tutma konusunda serbest olduğu görüşünü savunur ve yorumunu şöyle aktarır:

   “…Kuran kadınların hayız halini bir “hastalık ve sıkıntı hali” (eza) olarak nitelendirmektedir. Eza, pislik demek değildir.”

 9. Emin dedi ki:

  Hocam ben namaz kılmaq istiyorum genel bakanda 2mehseb var bunları 2side kendilerinin haq yolu olduğu sölüyorlar 1 elin bağlıyor möhür kullanmıyor(toprağa secde) o biri elin bağlamıyor möhüre secde ediyor ve deyorla ki hadisde söylüyorla Peyqamber efendimiz böyle kılıb namazı.Şimdi sizde deyorsanız ki Peyqamber efendimiz kıdığı namazı kılmıyorlar Ben nasıl kılmalıyım bir cıkmazdayım siz den rıcam bene ayrıntılı biılgi veresiniz sizin fikriniz benim icin cok önemli

  • bpakman dedi ki:

   Burası Yaşar Nuri Öztürk hocanın web sayfası değil. Ondan bazı alıntılar yapılmıştır. Sorunuza gelince: Kur’an’da namazın nasıl kılınacağı belirtilmemiştir. Ancak 3 vakit olacağı kesindir. Namaz Peygamberin sünnetine göre daha sonra belirlenmiştir. Namazın evreleri kıyam, rüku, secdelerde sünnete uymak gerekir. Sonuçta sadece Allah’a ibadet etmek önemlidir. Araştırmaları yapıp siz karar vermelisiniz.

 10. feyyaz köylü dedi ki:

  ben yaşar nuri hocanın regli dönemindeki kadınlara peygamber namaz için ruhsat vermiştir.sözüne riayeten bazı ilmi tartışmalarda [arkadaşlar arasında] öne sürdüm ama kaynak bilmiyorum arkadaşlar kaynak göster dediler beni bi haylide rencide ettiler yaşar nuri hocayı söyleyemedim çünkü mukallit çi bir çevredeyim sizden ricam bana tarihi veya hadis veya herhangi kaynak verebilirmisiniz ben çevremle bu konuda mücadele ediyorum ama insanlar çok kanmış ne desen anlamıyorlar [lütfen]

  • bpakman dedi ki:

   Burası Yaşar Nuri Hoca’nın ya da hayranlarının sayfası değil. Başka kaynaklar gibi Yaşar Nuri Hoca’dan da bazı alıntılar yaptım. Bahsettiğiniz konuyla ilgili Hoca’nın dediği Peygamber zamanındaki uygulama sonradan saptırılmış.

   Şu anda yurt dışındayım. Hoca’nın kitaplarına erişme imkanım yok. Siz Türkiye’de bunu yapabilirsiniz.

   Benim kişisel görüşüm kadının bu durumda ne yapacağı kendi isteğine bağlıdır. Yani adetli kadın namazdan sorumlu değil, onu kaza etmekten de sorumlu değil, ama hiç kimse bu kadına namaz kılamazsın diyemez. Namazda temizlik esasdır. Durumunun şiddetli olmadığı zamanlarda gerekirse banyo yapar abdestli olur namazını kılar. Sonraki namazları da kılmak istediğinde de banyo yapması gerekiyorsa onları yapar. Bu zor bir iş olur mu? deniliyorsa doğrudur İslam zorluklar dini değildir, o yüzden kolaylık için muafiyet getirilmiştir. Ancak muafiyet yasak anlamına gelmez. Aynen seferi iken muaf olduğu halde oruç tutmaya benzer.

   Adetli kadına namaz emredilmemiştir bu da muafiyet demektir ama bu o namaz kılamaz demek değildir. Şartlarını yerine getirir kılar. Bu kadar basit. Bunun için aslında kaynak aramaya da gerek yoktur.

 11. aynur demirel dedi ki:

  banka da çalışmayı düşünüyorum ama kuşkularım var, verilen emeğin karşılığı faiz yerine geçermi?

  • bpakman dedi ki:

   Burası Yaşar Nuri hocanın sayfası değil. Ondan bazı alıntılar yapılmıştır. Kendisi internette hiçbir yerde yok.

 12. Ahmet dedi ki:

  Kuran’da daha önce hiçbir yerde görmediğiniz –(NASAdaki tüm bilim adamlarını dahi büyük şaşkınlığa uğratıp hayran bırakan)–
  en büyük Mucizelere tanık olmak için, lütfen bkz.

  http://www.kutsi-19-hasat.com
  EVRENSEL MUHTEŞEM MUCİZELER

 13. ceyda ergenel dedi ki:

  İnsanlığın varoluşunun Hz Adem ve Hz Havva ile başladığını biliyoruz.Çoğalmanın üzerinden ‘ensest’ gölgesini kaldırmak için Mehmet Paksu’nun ;çapraz ikizlerle evliliğin olduğu tarzında bir cevabı vardı.Yaratmaya muktedir Allah,insanların çoğalmasını isteseydi 2 erkek,2 kadın yaratır(mıydı)dı .Eksik bilgiler olabilir mi,sayın hocam bize ne söyler bu konuda..

  • bpakman dedi ki:

   Burası Yaşar Nuri hocanın sayfası değil. Ondan bazı alıntılar yapılmıştır. Kendisi internet sosyal ortamlarını kullanmıyor.

 14. Reva denk dedi ki:

  Benim sorunum cok büyük. Ibadet hanelerde sürekli
  azarlanip, Kovulup bazende dayak yiyorum. Gitmiycem
  birdaha diye, ardindan caddede yine sanki beni oraya
  birakmislar gibi yine baskalari ibadet yerlerine cagiriyorlar,
  bende bile bile yine gidiyorum. Olaylar yine ayni oluyor.
  Yasar nuri beyle I-net araciligiyla yazisma imkani, daha
  dogrusu danisma imkani saglaya bilirseniz, memnum olurum.
  Ama eger olmaz mümkün degil diyorsaniz, Baska kimseden
  Söz almak istemiyorum. Olayin detaylina girmedim cok uzar
  diye. Amacim sadece ibadetimi Esenlik ile uygulamak.
  Tesekkürler..

 15. Osman Yücesoy dedi ki:

  Hocam Allah senden razı olsun, sayenizde Kitabımızı anlayarak okumağa ve dinimizi anlamağa başladık. Emevi, Abbasi örfünü dindiye sunan hoyratların maskelerini düşürdünüz..

 16. aylin dedi ki:

  Hocam benim aklıma bir soru takıldı ve bunun gibi birkaç sorum daha var ve bu yüzden bazen çok çıkmaza giriyorum.Şeytanda Allah’ın bir meleği ve meleklerin iradesi başkaldırısı asla yoktur Allah ne emrederse yerine getirmekle sorumlularsa eğer şeytan nasıl karşı çıkmıştır.

  • bpakman dedi ki:

   Burası Yaşar Nuri hocanın sayfası değil. Ondan bazı alıntılar yapılmıştır. Kendisi internet sosyal ortamlarını kullanmıyor.

 17. merve dedi ki:

  merhaba hocam.bir veya daha fazla ilahiyatcının kuran’ın bir ayeti ile ilgili vermis olduğu hüküm benim mantıgıma uymuyorsa o hükme uymak zorundamıyım? Cunku baska bır imam o ayetin anlamını farklı yorumluyor.mantığıma yatanamı uymalıyım?mantıgım yanılıyorsa günah mıdır?

  • bpakman dedi ki:

   Burası Yaşar Nuri hocanın sayfası değil. Ondan bazı alıntılar yapılmıştır. Kendisinin web, twitter, facebook resmi sayfaları yok. Yurt Gazetesindeki köşesinde e-posta adresi var ama aktif olduğunu zannetmiyorum.

   Ben şu kadarını ifade edeyim ki Kur’an ayetlerinin bazıları indirildiği zaman, bazıları bütün zamanlar için geçerlidir.

 18. mustafa dedi ki:

  Hocam Fatih Sultan Mehmet kuran-ı kerim de ismi geçen komutan mı? Alevi bir arkadaşım olmaz diyor bir tek sizin cevabınıza inanırım dedi en kısa sürede.cevabınızı bekliyorum saygılar hocam

 19. aysegül çavdar dedi ki:

  Sevgili Yaşar Hocam Merhaba
  Ben 47 yaşında ilkokul mezunu 2 kız evlat sahibi bir kadınım. Okumayı çok isterdim. Babam göndermedi ama bize doğruyu yanlışı kendince öğretti. Allah razı olsun. Rahmetli annem ve babamdan çoğu yanlışmış senden Allah razı olsun. Ben seni Ayşe ÖZGÜN’DEN beri dinliyor ve izliyorum. Sana çok teşekkür ederim. Ben şirk deyince Peygamberimiz zamanındakı gibi heykeller falan zannediyordum ama öyle değilmiş. Maun suresi , Şirk, Allah ile Aldatma ve Kur,anın Yarattığı Mucize Devrimleri okumaya çalışıyorum. Kızlarım bana Anneler Günü hediyesi olarak senin İniş Sırasına Göre Kur,an Mealini aldılar o kadar mutlu oldum ki okumaya doyamıyorum. Hocam bilerek bilmeyerek yaptığım şirkleri bıraktım,tövbe ettim ama namazı Peygamberimizin kıldığı gibi namaz kılmak istiyorum. Ne olur namaz kılmayı anlatırsan ben ve benim gibiler çok memnun oluruz. Hocam ben öyle gördüm duydum namaza ilk sünnetine veya son sünnetine diye niyet ediyordum şimdi senden öğrendim öyle demiyor her şeyi Allahım için onun rızası için yapmaya çalışıyorum. Namazda salli barik okumuyorum. Ne olur iki kere üç kere anlat senin programını kaçırmıyorum ama şeytanın işi yok belki izleyemem. Hocam birde şunu sorayım küçük kızım tıp okuyor eşim apartman görevlisi emekli oldu ama hem çalışıyor.Allah bereket versin kızıma bazı kuruluşlardan burs istedik bu haram olurmu?
  Sevgili hocam bizi okadar uyuttularki bizim senelerdir bu uyanışa ihtiyacımız varmış. Ben uyandım eşim ve kızlarım uyandı bu yetmezmi . Size nasıl dua ediyor sizi kendime göre anlamamı sağladığı için Rabbime şükrediyorum. Sevgili hocam bu sana senelerdir hayalini kurduğum teşekkür mektubu sana çok çok teşekkür ederim. Seni açık yürekliliğin için tebrik ederim. Cesaretinle kutluyorum bilgine ,zekana aklına fikrine hayranım. Seni doğuran büyüten anaya babaya duacıyım. Hocam tekrardan çok teşekkür ediyorum. Bu dünyada bir nebze Allahıma yaklaştıysam bunun sebebi sensin çok çok sağol . Seni bir abi gibi bir Hoca gibi seviyorum . Okuduğun için çok teşekkür ederim.
  BALIKESİR –EDREMİT
  AYŞE GÜL ÇAVDAR

  • bpakman dedi ki:

   info@yasarnuri.com
   Sevgili Yaşar Hocam Merhaba
   Ben 47 yaşında ilkokul mezunu 2 kız evlat sahibi bir kadınım. Okumayı çok isterdim. Babam göndermedi ama bize doğruyu yanlışı kendince öğretti. Allah razı olsun. Rahmetli annem ve babamdan çoğu yanlışmış senden Allah razı olsun. Ben seni Ayşe ÖZGÜN’DEN beri dinliyor ve izliyorum. Sana çok teşekkür ederim. Ben şirk deyince Peygamberimiz zamanındakı gibi heykeller falan zannediyordum ama öyle değilmiş. Maun suresi , Şirk, Allah ile Aldatma ve Kur,anın Yarattığı Mucize Devrimleri okumaya çalışıyorum. Kızlarım bana Anneler Günü hediyesi olarak senin İniş Sırasına Göre Kur,an Mealini aldılar o kadar mutlu oldum ki okumaya doyamıyorum. Hocam bilerek bilmeyerek yaptığım şirkleri bıraktım,tövbe ettim ama namazı Peygamberimizin kıldığı gibi namaz kılmak istiyorum. Ne olur namaz kılmayı anlatırsan ben ve benim gibiler çok memnun oluruz. Hocam ben öyle gördüm duydum namaza ilk sünnetine veya son sünnetine diye niyet ediyordum şimdi senden öğrendim öyle demiyor her şeyi Allahım için onun rızası için yapmaya çalışıyorum. Namazda salli barik okumuyorum. Ne olur iki kere üç kere anlat senin programını kaçırmıyorum ama şeytanın işi yok belki izleyemem. Hocam birde şunu sorayım küçük kızım tıp okuyor eşim apartman görevlisi emekli oldu ama hem çalışıyor.Allah bereket versin kızıma bazı kuruluşlardan burs istedik bu haram olurmu?
   Sevgili hocam bizi okadar uyuttularki bizim senelerdir bu uyanışa ihtiyacımız varmış. Ben uyandım eşim ve kızlarım uyandı bu yetmezmi . Size nasıl dua ediyor sizi kendime göre anlamamı sağladığı için Rabbime şükrediyorum. Sevgili hocam bu sana senelerdir hayalini kurduğum teşekkür mektubu sana çok çok teşekkür ederim. Seni açık yürekliliğin için tebrik ederim. Cesaretinle kutluyorum bilgine ,zekana aklına fikrine hayranım. Seni doğuran büyüten anaya babaya duacıyım. Hocam tekrardan çok teşekkür ediyorum. Bu dünyada bir nebze Allahıma yaklaştıysam bunun sebebi sensin çok çok sağol . Seni bir abi gibi bir Hoca gibi seviyorum . Okuduğun için çok teşekkür ederim.
   BALIKESİR –EDREMİT
   AYŞE GÜL ÇAVDAR
   ——————————————————-
   Sevgili Hocam,
   Benim sayfama gelen bu mesaj size hitaben kaleme alınmış. O yüzden size yönlendirdim.
   Kolay gelsin.
   Bülent Pakman
   İnşaat Yüksek Mühendisi

 20. nur dedi ki:

  Basöryunuzu omuzlarinizdan asagi sarkiyin diye bir ayet var ama

  • bpakman dedi ki:

   O ayet: Örtülerini/başörtülerini göğüs yırtmaçlarının üzerine vursunlar

 21. Geri bildirim: GERÇEK İSLAM BUDUR! OKUYUN, PAYLAŞIN!!! | Sosyal Yazılar

 22. aykut dedi ki:

  Cuma namazinda okunmasi gereken dualar bilmiyorum 4 tane baska dua biliyorum onlari okumam yeterli olurmu

  • bpakman dedi ki:

   Burası Hoca’nın resmi/gayrıresmi sayfası değil. İletişim bilgilerini bilmiyorum.

 23. songül dedi ki:

  Hocam a.s tövbe ettikten sonra kapanmak gerekirmi teşekkürler hocam şimdiden

  • bpakman dedi ki:

   Burası Yaşar Nuri hocanın sayfası değil. Bazı yerlerde Hoca’dan alıntılar yapılmıştır.

 24. birsen dedi ki:

  Yaşar Nuri Öztürk’ün E- mailini öğrenmek istiyorum.yardımcı olur musunuz ?

  • bpakman dedi ki:

   Son olarak Aydınlık Gazetede yazıyor ama e-maili verilmiyor.
   Kitaplarını yayınlayan Yeni Boyut’a yazanların mesajlarını bir zamanlar kendisine iletiyorlardı.

  • bpakman dedi ki:

   Eskiden böyle bir maili vardı: hala aktif midir, bilmiyorum.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s