Sözde Ermeni Soykırımı Hakkında

Türkiye ve Türk Milleti aleyhine bütün dünyada sürdürülen sözde “Ermeni Soykırımı” yalanı, her yıl 24 Nisan günü, ABD Başkanının yapacağı konuşma ile tekrar ısıtılıp, piyasaya sürülür. Türk Hükümetleri ise bu hasmane tavra kapsamlı bir cevap vermek yerine, “soykırım” dememesi için ABD Başkanına yalvar yakar olurlar.

Gerçekte ise tarihi süreç içerisinde, hakimiyetleri altında yaşamak zorunda kaldıkları; Roma, Pers ve Bizans’tan her zaman eziyet görmüş olan Ermenilerin, bu sıkıntılı zamanları Selçuklularla tanışmaları ile son bulmuştur. Osmanlı İmparatorluğu döneminde ise herkesin bildiği “Millet-i Sadıka” sıfatını almış, askerlikten ve kısmen vergilerden de muaf olmuş Ermenilerin, yüzyıllar boyunca barış içerisinde, itibar görerek birlikte yaşadıkları Türk Milletinin onlara karşı soykırım yaptığını söylemeleri, alçakça bir kötü niyetten başka hiçbir anlamı yoktur.

19. yüzyılın sonlarına kadar sorunsuz bir şekilde yürüyen Türk ve Ermeni ilişkileri, Fransız devrimiyle başlayan milliyetçilik akımları ile değişmeye başlamıştır, özellikle Berlin Konferansından sonra Çarlık Rusya’nın nüfuzuna bırakılan Ermeniler, Rusya, İngiltere ve Fransa’nın teşvikiyle ayaklanmaya ve kendilerine kayıtsız ve şartsız kucak açan ve her konuda kolaylık sağlayan “yaşlı ve hasta” Osmanlı’ya açıkça ihanet etmeye başlamışlardır.

1. Dünya Savaşı başladıktan sonra Taşnak Partisi bünyesinde toplanan isyancı Ermeniler Osmanlı-Rus Savaşı’nda Rus ordusunda gönüllü olarak kendi devletlerine karşı çarpışmaya başlamıştır. Ruslar ve aynı zamanda Fransızlarla birlik olan Ermeniler, Türklere karşı akıl almaz katliamlar yapmış ve birlikte yaşadıkları Türkleri kitlesel olarak zalimce katletmişlerdir.

Osmanlı, her devletin yapacağı gibi, bu katliamların ve Ermenilerin yaptıkları zararların önüne geçmek için savaşa katılan Ermenilerin tutuklanmasına ve doğudaki Ermenilerin ise yine Osmanlı toprakları olan Suriye ve Lübnan’a göç ettirilmesine karar vererek, göç sırasında rahatlıklarının sağlanması, can ve mallarının korunması için ayrıntılı hususların belirtildiği bir kanun çıkarmıştır. Ancak birçok cephede savaşmak zorunda kalan Osmanlı İmparatorluğu’nun güçsüzlüğünden, göç sırasında münferit kötü olaylar olmuştur.

Bu göç sırasında tehcir edilen Ermenilerin bir bölümü yollarda hayatlarını kaybetmişlerdir. Savaş sırasında istediğini elde edemeyen Ermenilerin, savaş sonrasında da imzalanan anlaşmalarla “Büyük Ermenistan” hayali de suya düşmüştür. İşte bunun intikamını almak isteyen Ermeniler Batı’yı da arkasına alarak tehcir ettirilenler için o günden beri soykırım yapıldığı iddiasında bulunmaktadırlar.

Soykırımın gerçek olmadığına dair en önemli belge; 1918’de Erivan’a kaçan Taşnak Partisi katil sürüleri tarafından İngilizlerin desteğiyle kurulan Ermenistan devletinin ilk Başbakanı ve Taşnak Partisi Başkanı Ohannes Kaçaznuni’nin 1923 yılında Bükreş’te yapılan Taşnak Partisi toplantısında sunduğu, Osmanlı döneminde yaşananları anlattığı kendi imzasını taşıyan ve sonradan kitap haline getirilen raporudur. Kitapta yer alan bilgiler Türkler’in “Ermeni Soykırımı” yaptığı iddialarını kesin bir dille yalanlamaktadır.

Yıllarca sözde soykırıma uğradıklarını iddia eden ve dünya kamuoyunu baskı altına almaya çalışan Ermenilerin bütün tezlerini çürüten ilk Ermeni Başbakanı, 128 sayfalık raporunda şu çarpıcı ifadelere yer vermektedir:

“Barışı sabote etmek için savaştık bile. Artık hepimiz Türkler’in düşmanı olan İtilaf Devletleri kampındaydık. Türkiye’den ‘denizden denize Ermenistan’ talep etmekteydik. Nihayet şu da var ki, var olduğumuz sürece aralıksız olarak Türkler’le savaştık. Öldük ve öldürdük. Artık, Türklere ne gibi bir güven telkin edebiliriz ki? Kandırıldık ve Rusya’ya bağlandık. Tehcir doğruydu ve gerekliydi. Gerçekleri göremedik, olayların sebebi biziz. Türklerin millî mücadelesi haklıydı. Barışı reddetmemiz ve silahlanmamız büyük bir hataydı. Türklere karşı ayaklandık ve savaştık. Sevr Antlaşması gözümüzü kör etmişti. İsyanımızın temelinde İtilaf devletlerinin bize vadettiği büyük Ermenistan hayali vardı. Ama biz hiçbir zaman devlet olamadık. ‘Türkiye Ermenistanı’ diye bir devletin hayalden öte olmadığı gerçeğini göremedik. İsyanımızın temelinde İtilaf devletlerinin bize vadettiği Ermenistan hayali vardı, gerçeği göremedik.”

Rauf Denktaş, Doğu Perinçek, Mehmet Gül, Kemal Alemdaroğlu, Vural Savaş gibi isimlerle Talât Paşa Komitesi olarak toplanan bir avuç vatansever, kendi çabalarıyla Avrupa’nın göbeği İsviçre’de “Ermeni Soykırımının Emperyalist bir YALAN” olduğunu açıklamışlar, bu nedenle İsviçre’de yargılanıp, mahkûm edilen İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi-AİHM’de İsviçre aleyhine açtığı davayı kazanarak AİHM’den böyle bir soykırım olmadığına dair karar çıkarttırarak, İsviçre devletini mahkûm ettirmiştir. Sözde Ermeni Soykırım iddialarının hukukî hiçbir dayanağının olmadığı bu uluslararası mahkeme tarafından tescil edilmiş ve bu karar, başta Avrupa Konseyi üyesi ülkeler için bağlayıcı olmuş, diğer ülkelerin Ermeni iddiaları yandaşı kararlar almalarını zorlaştırmıştır.

Soykırım arayan ikiyüzlü vahşi emperyalistler ve hempaları; Bosna’ya, Hocalı’ya, Cezayir’e, Libya’ya, Ruanda’ya, Laponlara, Amerikan yerlilerine bakarlarsa, oralarda kendilerinin uyguladığı soykırımların kanlı izlerini tüm çıplaklığı ile görebilirler.

Türk Milleti 1915’de SOYKIRIM YAPMAMIŞ, VATANI SAVUNMUŞTUR. Bugün de Türk Milletini Dersim, Rum, Süryani soykırımı yapmakla suçlamaya yeltenen emperyalistler ve yerli uşakları bilsinler ki, bu alçakça ve hasmane tutumu Türk Milleti cevapsız bırakmayacaktır.

Millî Merkez Yönetim Kurulu. http://on.fb.me/1gUREzu

Yorumsuz alıntıdır. Bülent Pakman. 24 Nisan 2014. Bloğumdaki yazılar izin alınmadan, aktif link verilmeden yayımlanamaz, alıntı yapılamaz.

Twitter Widgets Facebook Widgets

kara 2Bülent Pakman kimdir  https://bpakman.wordpress.com/pakman/


Yurdum içinde yayınlandı | 1 Yorum

İran kadınları

İran kadınlarının yanlarında kendimi Şoför Nebahat gibi hissettim

İpek Yezdani / Tahran 30 Mart 2014

Asıl mesele güzellikte değil, tavırda! Bu hafif melankoli dokunuşlu özgüvenin temelinde İran’ın binlerce yıllık kadim kültürü yatıyor. Öyle ki İranlı kadınları yakından tanıyınca kendi kadınlığınızdan şüphe ediyorsunuz

23846685Koyu renk saçlar, kelam kaşlar, kahverengi iri gözler… Konuşmaları nazlı, jest ve mimikleri hep iddialı… Çoğu başını, saçlarının ön tarafını tamamen açıkta bırakacak şekilde örtüyor. İranlı kadınların alamet-i farikasıysa, artık neredeyse her üç kadından birinin sahip olduğu estetikli burunları.
Evet, İran’da 1979’daki İslam Devrimi’nden bu yana kadınların örtünme zorunluluğu bulunuyor. Ancak sokak, devrim kadar Batı’daki trendleri ve modayı da kafaya takıyor. Tahran’da genel kıyafet tercihi kısa bir manto ya da tunikten yana. Altına ister dar kot, ister kumaş pantolon. Genç kadınların hemen hepsi Batı’daki trendleri ve modayı yakından takip ediyor. Kapanma zorunluluğu İranlı kadınların fiziksel çekiciliğini dışa vurmalarına hiçbir şekilde engel olamıyor!

Mesele güzellik değil, tavır

İranlı kadınların güzellikleriyle ilgili söylenti ve efsaneler bu coğrafyada her zaman yaygın. Ama İran’a gidince şunun farkına varıyorsunuz: Asıl mesele güzellikte değil, tavırda! O kadar ki İranlı kadınları yakından tanıyınca kendi kadınlığınızdan şüphe etmeniz bile olası. Evet, İranlı kadınların başı kapalı ama ses tonlarından göz süzüşlerine kadar davranışları o denli kadınsı ve çekici ki, yarı İranlı olduğum halde onların yanında kendimi ‘Şoför Nebahat’ gibi hissettim. İranlı kadınların çoğu bakımlı ve makyaj yapıyor. Ülkede kuaförler ve estetik cerrahlar da çok iyi kazanıyor çünkü kadınların saçları çoğu zaman yapılı, estetik ameliyatları da son derece yaygın.

Pers kadınları hep iddialıydı

Aslında İranlı kadınların süslerine düşkünlüklerinin tarihte de evveliyatı var. Malum, Persler; günümüz İranlıların atası olarak kabul ediliyor. Pers kadınlarının tasvir edildiği eski resimlere baktığımızda çoğunlukla vücudu dövmeli ve iddialı kıyafetler içinde kadın figürleri görüyoruz. İşte bugünün İran’ında da kadınların sosyal davranış açısından eski Pers kadınlarından çok farkı yok. İran’da 18. yüzyılda kurulmuş olan eski Kaçar Hanedanı döneminde İranlı kadınlar şöyle tasvir ediliyor: “Pers kadınlarının saçları çok gür ve asla kesmiyorlar. Neredeyse her zaman kızıla boyuyorlar, ancak doğal rengi parlak siyah. Sürmeli kahverengi göz bir kural gibi. Kaşlarsa kalın ve hemen her zaman boyalı…”

Kadim kültür özelliği

Gerçekten de İranlı kadınlar süslerine, makyajlarına o kadar düşkünler ki, kozmetik tüketimlerine ekonomik ambargo bile engel olamamış. Yıllardır Batılı ülkelerin ambargosu altında olan İran’da, ABD’lisinden Fransız’ına kadar istediğiniz her türlü kozmetik markasını anında bulabiliyorsunuz!

Yıllarca İran’da yaşamış olan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İran Uzmanı Doç. Dr. Osman Gazi Özgüdenli’ye göre İranlı kadınların estetik merakının hem tarihi hem de kültürel sebepleri var. Özgüdenli, İran toplumunun genel olarak anaerkil bir toplum olduğunu söylüyor: “İran’da bugün de, tarih boyunca da kadın hep çok ön planda olmuş. Bu da binlerce yıllık bir kültür ve gelenekten geliyor. Kadının özgüveni de buradan kaynaklanıyor. Toplumsal hayatta kadın hep çok aktif olmuş. Zaten şu andaki rejimde de hükümette önemli yerlere gelmiş, parlamentoya girmiş çok sayıda kadın var. Örneğin İran Dışişleri Sözcüsü bir kadın. Bunu pek çok Arap ülkesinde hayal bile edemezsiniz.
Ayrıca İran toplumu okuyan, düşünen, Batı’yı takip eden, dış dünyaya açık bir toplum. İran’da şiirin, edebiyatın, müziğin, sanatın çok önemli bir yeri var. Dolayısıyla da sadece kadınların değil, erkeklerin de ılımlı, estetik, yumuşak bir yapısı var. Örneğin İran’da şiir okurken ağlayan pek çok erkek görebilirsiniz. Bu, İran’ın kadim kültürünün bir özelliği.”

Artık karakola çekmiyorlar

Tıpkı ABD Başkanı Barack Obama gibi ‘değişim’ mottosuyla iktidara gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’den sonra İranlı kadınların sokaktaki özgürlüklerinde ve bireysel haklarında da rahatlamalar ve esnemeler olmuş. Konuştuğum İranlı kadınların çoğu Ruhani’yi ‘sakin ve güvenilir’ buluyor. “Ahmedinejad döneminde ortam çok gergindi, dışarı çıkmaya korkar olmuştuk, şimdi ahlak polisi yine var ama artık eskisi gibi kıyafetlerinden dolayı kadınları karakola çekmiyorlar” diyorlar.

Bir elinde tar, bir elinde fırça

Resimleri Tahran’ın sanat galerilerinde yüksek fiyatlardan alıcı bulan Golnaz Hasanzade, profesyonel ressamlığın dışında fotoğraf çekiyor, piyano ve tar çalıyor. Resimlerinde genellikle ‘kadının yalnızlığı’ temasını işliyor. “İran’da yalnız bir kadın olmak ve üstüne bir de kadın sanatçı olmak hâlâ zor. Aka eskiden kadın-erkek birlikte yürüyorsa ahlak polisi durdurup kimlik soruyordu. Karakola götürüp ceza veriyorlardı ya da gençlerin anne-babalarını arıyorlardı. Şimdi böyle bir şey kalmadı” diyor.

Çarşafsız Demir Leydi

Fatemeh Daneşvar (40), İran’ın en güçlü kadınlarından biri. Neden mi? Çünkü İran’ın ilk kadın girişimcisi, ayrıca İran Ticaret Odası’nda Etik Komisyonu Başkanı. 13 yıldır demir madenciliği yapan ve bu yüzden de İran’ın ‘Demir Leydisi’ olarak bilinen Daneşvar, İran’da kadınların son yıllarda elde ettikleri kazanımların simgelerinden biri gibi. En önemli özelliğiyse, İran’ın en güçlü siyasi ve toplumsal figürü olan Ruhani lider Ali Hamaney’in karşısına ilk kez çarşafsız ve resimde görülen turuncu mantosuyla çıkan kadın olması.

İpek Yezdani. Hürriyet 30 Mart 2014 http://www.hurriyet.com.tr/pazar/26112247.asp

Yorumsuz alıntıdır. Bülent Pakman. Mart 2014 

Twitter Widgets Facebook Widgets

OLYMPUS DIGITAL CAMERABülent Pakman kimdir? https://bpakman.wordpress.com/pakman/

Dünya içinde yayınlandı | Tagged , , , | 2 Yorum

Twitter mesajına 10 yıl hapis

Suudi Arabistan’da bir kişi, sosyal paylaşım sitesi Twitter’da yazdığı mesajlar nedeniyle 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’da yer alan habere göre, Twitter’da “idareciler, alimler ve devlet kurumları aleyhine mesajlar yazdığı” suçlamasıyla yargılanan bir internet kullanıcısı hakkında, 10 yıl hapis ve 100 bin riyal (yaklaşık 27 bin dolar) para cezası verildi.

Mahkeme ayrıca ismi açıklanmayan sanığın telefonuna el konulmasına ve serbest bırakıldıktan sonra 10 sene yurt dışına çıkış yasağı getirilmesine karar verdi.

Adalet Bakanı Sözcüsü Fahd bin Abdullah el-Bikran da sanığın, Twitter üzerinden idareciler, alimler ve devlet kurumları aleyhine yazılan mesajları takip ettiğini, gönderdiğini ve kopyaladığını ifade etti.

Sanığın, kendilerine “Reformcular” adını veren grupla irtibatlı olduğunu aktaran Bikran, Twitter’dan birtakım protesto eylemlerine katılmaları yönünde takipçilerine çağrılarda bulunduğunu, Kur’an ve sünnete aykırı şekilde “tekfirci” yöntemi benimsediğini ve katıldığı bir gösterinin fotoğraflarının bilgisayarında bulunduğunu kaydetti.

Suudi Arabistan’da dün de Twitter üzerinden gösteri çağrısında bulunmak ve devlet yöneticileriyle alay etmek suçlamasıyla yargılanan bir kişinin 8 yıl hapsine hükmedilmişti.

ALINTI: Sözcü Gazetesi 11 Mart 2014.  http://sozcu.com.tr/2014/dunya/twitter-mesajina-10-yil-hapis-468663/

Bülent Pakman. Mart 2014

Facebook WidgetsTwitter Widgets

IMG_2654Bülent Pakman kimdir: https://bpakman.wordpress.com/pakman/

Orta Doğu içinde yayınlandı | Tagged , , , , , | Yorum bırakın

Bağımsızlık ve Bayrak

Azerbaycan milliyetçisi, Sovyet döneminin rejim aleyhtarı Genceli Mir İsmail Seyitzade Hocanın “Bizi Ruslaştırmaya çalışıyorlar, evinizde Türkçe konuşun” tavsiyesi Sovyet döneminde tutulmuş, anadil unutulmamış, gizlice sürdürülmüş. Bu sayede Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra Türk Cumhuriyetleri içerisinde resmi ve konuşma dili olarak Türk lehçelerine geçişte en hızlısı ve başarılısı Azerbaycan olmuştur.

Bağımsızlık ve bayrağın önemi

İsmail Seyitzade Saryal ve  Ankara’da “Anıtkabir’de yatan nedeniyle buradayım” diyen oğlu Prof. Dr. Nuri Saryal’ın hikayeleri  “Gabakçada yahşıydı”, yani eskiden (Rusların zamanında) iyiydi diyen Azerbaycanlılara ithaf olunur.

index_04Prof. Dr. Nuri Saryal’ın Özgeçmişi

1929 Eylül 2. Bakü, Azerbaycan’da, Yük.Müh. İsmail ve Helena (doğ. Hoffmann) Seyitzade’nin’ oğlu olarak doğdu. Helena,1935’de islam dinine geçmesiyle Leyla oldu.
1931 Türkiye Cumhuriyeti tebasına geçiş ve soyadının “Saryal” olarak değiştirilmesi
1941 Ankara Türk Maarif Cemiyeti (TED) ilkokulunu bitirdi.
1947 Ankara Atatürk Lisesi’ni bitirdi.
1947-1948 Robert Kolej Mühendislik Okulu’nda (İstanbul) İngilizce dil öğrenimi.
1948-1952 Robert Kolej Mühendislik Okulu’nu şeref öğrencisi olarak bitirdi ve Makina Mühendisi diplomasını aldı.
1952-1953 Purdue (Indiana ABD) Üniversitesi’nden Yüksek Mühendis diploması aldı.
1953-1956 Berlin Teknik Üniversitesi’nden (Charlottenburg, Almanya) Doktor Mühendis diplomasını aldı. Doktora çalışmasının uluslararası patentini doktora bursu vermiş olan  AEG Firması aldı.
1956-1957 Yedek subaylık görevini Genel Kurmay Başkanlığı Bilimsel Araştırma-Geliştirme Dairesinde tamamladı ve çalışmaları için takdirmane aldı.
1958-1962 Bir yıl kadar kendi şirketini kurarak patentini aldığı imalat işinde çalıştı ve bir inşaat şirketinde beş NATO – Havaalanındaki çalışmalarda, ihalenin alınmasından kat’i teslim sürecinin sonuna kadar sorumlu başmühendis görevini yaptı.
1962 Haziran ayında Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Makina Mühendisliği  Bölümü’nde Yardımcı Doçent kadrosuyla çalışmaya başladı.
1963-1965 ODTÜ Mak.Müh. Bölümü Bölüm Başkanı seçildi.
1964-1969 ODTÜ Rektör Yardımcılığı görevine getirildi.
1966 Doçentliğe yükseltildi. Tez konusu:”Isıl Gerilimlerin Elektrik Analojisiyle Tesbiti”.
1970-1972 A.von Humboldt Vakfı bursiyeri olarak Almanya’da, Münih Teknik   Üniversitesi’nde ders verdi, araştırma yaptı, ders kitabı basıldı. Verilen dersin  adı: “Isı Transferi ve Isıl Gerilim Problemlerinin Elektrik Analojisi’yle çözümü”.
1975 ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü’nde profesörlük kadrosuna terfiyen atanması.
1977-1979 ODTÜ Rektörlüğüne atandı.
1979 Kendi isteğiyle rektörlükten ayrılarak Almanya Stuttgardt Teknik Ünivesitesinde üç aylık anlaşmayla seminer verdi.
1979-1980 Münih Teknik Üniversitesine davet edildi ve iki sömestre ders verdi, araştırma yaptı.
1980-1996 ODTÜ’de profesörlük görevine devam etti.
1992 Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı (Sn. Weizsäcker) tarafından birlnci sınıf “Yüksek Liyakat Nişanı” tevcih edildi.

Nuri Saryal’ın eşi Neriman  Saryal, Balkan, 1. Dünya savaşı ve Kurtuluş savaşı gazisi, Kuvayı Milliye kahramanı, İstiklal Madalyalı avukat Reşit Duranoğlu’nun kızıdır. Amcası Enver Paşa’nın dostu olup Sarıkamışta kaybolmuş. Videoda belirtilen Enver Paşa’nın yeğeni olduğu doğru değildir.

Kaynaklar:

AZTV yayını http://youtu.be/52eIqQwld1s

http://www.metu.edu.tr/~saryal/ozgecmis.html

https://www.facebook.com/pages/Neriman-Saryal-Durano%C4%9Flu/119542164768957

Bülent Pakman. Şubat 2014. İzin alınmadan ve aktif link verilmeden alıntı yapılamaz.

Twitter Widgets Facebook Widgets

22072010407Bülent Pakman kimdir?

Azerbaycan içinde yayınlandı | Tagged , , , , , , , , | Yorum bırakın

Suudi prenseslerden özgürlük çağrısı

Suudi Arabistan kralı Abdullah Bin Abdülaziz el Saud’un kızları Prenses Sahar ve Prenses Jawaher son 13 yıldır babalarının Cidde’deki sarayında zorla alıkonulduklarını iddia etti. İngiliz Sunday Times gazetesi 42 yaşındaki Sahar ve 38 yaşındaki Jawahir’in elektronik posta ve telefon yoluyla kendileriyle iletişime geçerek yardım istediğini açıkladı.

Gazete prenseslerin yolladıkları elektronik postada, “Yaşadığımız villada birbirimizin hayat enerjisinin tükenmesini izliyoruz. 39 yaşındaki kız kardeşimiz Hala bir başka villada esir tutuluyor. Yavaş yavaş aklını kaybediyor. 41 yaşındaki kız kardeşimiz Maha da bir başka villa da tek başına esir” diye yazdığını belirtti.

Sunday Times Sahar ve Jahawer’in, “tüm hayatlarının erkek kardeşleri tarafından kontrol edildiğini” söylediğini ve bazı prenslerin onlardan “gençliklerinde partilere gittikleri ve babalarına ülkedeki fakirlik ile ilgili sorular sordukları için nefret ettiğini” de söylediklerini  açıkladı.

Prenseslerin Kral Abdullah’tan boşandıktan sonra Londra’ya yerleşen annesi Alanoud el Fayez’in kızlarının esaretten kurtarılması için Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ajansı’na başvuruda bulunduğu da açıklandı.
El Fayez’in Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’ne (OHCHR) yazdığı mektupta “Kızım Hala’nın durumu giderek kötüleşiyor. O anoreksi hastası ve birçok psikolojik problemi var. Sarayda tıbbi bir merkez olmasına rağmen ona yardım alma imkânı tanınmıyor. İki yıl aradan sonra bana telefon etmeyi başardığında kendini öldürmek istediğini söyledi” dedi.

Psikoloji mezunu olan Hala, 1990’lı yılların sonunda çalıştığı akıl hastanesine hiçbir problemleri olmamasına rağmen “politik nedenlerle” kapatılan kişiler olduğunu iddia ederek Suudi Arabistan yönetiminin tepkisini çekmişti.
OHCHR el Fayez’in mektubunu Birleşmiş Milletler’in kadına karşı şiddet konularına bakan özel raportörü Rashida Manjoo’ya ilettiklerini açıkladı.

Birce BORA / LONDRA. Hürriyet gazetesi. 9 Mart 2014 http://www.hurriyet.com.tr/dunya/25971408.asp

Bülent Pakman. Mart 2014. İzin alınmadan ve aktif link verilmeden alıntılanamaz.

Suudi Arabistan ile ilgili yazılarımız:

Twitter Widgets Facebook Widgets

Viyana Parlamento BinasıBülent Pakman kimdir    https://bpakman.wordpress.com/pakman/

 

Orta Doğu içinde yayınlandı | Tagged , , , | Yorum bırakın

Soçi’nin öteki yüzü

Soçi’de düzenlenecek olan Kış Olimpiyat Oyunları tüm zamanların en pahalı organizasyonu oldu. Ancak pahalı projelerde çalışan işçilerin durumu ise madalyonun öteki yüzü.

2014 Kış Olimpiyat Oyunları’na iki haftadan az bir zaman kala olimpiyatlarla ilgili olumsuz haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Milyarlık yatırımların yapıldığı dev projeler, güvenlik konusundaki tereddütler, yapılan çalışmaların doğaya verdiği zarar derken son olarak da işçilerin kötü çalışma koşulları gündeme geldi.

Deutsche Welle ekibi yaptığı araştırmalar sonucunda Rusya’nın dev Kış Olimpiyatları projelerinde çalışan işçilerin sistematik bir biçimde sömürüldüğünü gösteriyor.

Olimpiyat işçileri mağdur

Aylarca süren hummalı çalışmaların ardından şantiyelerde yalnızca birkaç işçi kalmış. Her ne kadar işçiler ortadan yok olmuş gibi görünse de aslında bunun arkasında ciddi bir haksızlık yatıyor. Aylarca zor şartlar altında çalışan işçiler eşi benzeri görülmemiş bir haksızlığa maruz kaldı.

Araştırmamız Soçi’nin kenar mahallelerinden birinde başlıyor. Moskova’da bulunan Memorial İnsan Hakları Merkezi’nde çalışan Semyon Simonov da yanımızda. Simonov Soçi’de çalışan yaklaşık bin 500 işçinin sorunlarıyla yakından ilgilendiğinden, yaşanan sorunları teker teker sıralıyor:

“Olimpiyat şantiyelerinde çalışan işçilerin yüzde 90’ı ücretlerini kısmen ya da tamamen alamadı. Onların çalışmaları olmasaydı olimpiyatlar gerçekleşemezdi, fakat işçiler emeklerinin karşılığını alamadılar. Çalıştıklarına dair resmi bir belgeleri bile yok. Hatta diğer ülkelerden gelen bazı işçiler zorla sınır dışı edildi.”

İşçilerin çoğu göçmen

Simonov işçilerin uğradığı haksızlıkların pek de su yüzüne çıkmadığını ekliyor. Olimpiyat inaşaatlarında çalışan kyaklaşık 100 bin işçiden çoğu projeler için Orta Asya’dan gelmiş. Çoğu, işin bitmesi ile kendi ülkelerine geri dönmüş.

Rusya’ya çalışmak için gelen işçilerden çoğu Tacikistanlı. Afganistan ve Çin’e komşu olan ülkenin ekonomik durumu pek iç açıcı değil. Ülkedeki ortalama aylık gelir 200 euronun altında kalıyor. Dünya Bankası’nın açıkladığı verilere göre, ülkedeki vatandaşların yarısı yurt dışında çalışan aile fertlerinin gönderdiği dövizlerle geçimini sağlıyor.

Göçmen işçiler konuşmaya çekiniyor

Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’nin doğusundaki pazarlarda birçok işçiyle karşılaşıyoruz. Bunların çoğu Soçi’de çalıştıklarını fakat paralarını alamadıklarını söylüyor. İşçiler isimlerini vermekten ve bu durumu açık açık dile getirmekten çekiniyorlar.

Araştırmalarımız sürerken, başkente 2 saat uzaklıkta çalışan işçilerden biri konuşmayı kabul ediyor. 62 yaşındaki Golip Yunusov olimpiyatlar için hazırlanan konaklama tesislerinde çalışmış. 23 işçiye ustalık yapan Yunusov hakkı olan yaklaşık 455 bin rubleyi, yani yaklaşık 10 bin euroyu alamadığından şikâyetçi. Çalışma şartlarını kölelik olarak nitelendiren Yunusov ‘Bizim yaptığımız modern kölelikti. Bir gün bile izin alamıyorduk. 18 metrekare bir odada 8 kişi kalmak zorundaydık. Hastalandığımızda kimsenin umurunda olmuyordu. Sonunda paramızı da alamadık. Bu sömürülmekten başka bir şey değildi’ diyor.

Binlerce euro borç

Tacikistan’da konuştuğumuz işçilerin çoğu aylarca çalıştıktan sonra sınır dışı edildiklerini ve paralarını alamadıklarını söylüyorlar. Golip bizi arkadaşı Sobir ile tanıştırıyor. Sobir de Soçi’de usta olarak çalışmış. “Sanki tutuklu mahkûmlarmışız gibi bizi sömürdüler. 350 bin ruble, yani 7 bin euro borçları var bana” diyor Sobir.

Söze karışan bir başka işçi de ‘Kardeşimle birlikte Soçi’ye uçak bileti alabilmek için bankadan kredi almıştık. Şimdi paramızı alamadığımız gibi kredi borcunu da kapatamıyoruz’ diyor.

Moskova’da bulunan Memorial İnsan Hakları Merkezi’nden Semyon Simonov Soçi’de işçilerin maruz kaldığı haksızlığın sistematik olduğuna dikkat çekerek işçilerin parası verilmeyerek sonra da sınır dışı edildiklerinin altını çiziyor.

Rus işçiler de paralarını alamamış

Sadece göçmen işçiler değil, birçok Rus işçi de paralarını alamamaktan şikâyetçi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi konuyla ilgili mülakat vermeye yanaşmıyor. Komite’nin Alman Başkanı Thomas Bach ise meşgul olduğu gerekçesiyle görüşme talebimizi reddetti. Yalnızca yazılı bir açıklama yapan Komite, şu ana kadar ödenmemiş olan 6 milyon euro dolayındaki ücretin ödendiğini duyurdu. Ancak işçilerin çoğunun şirketlerde ne bir kaydı bulunduğu, ne de bir banka hesabına sahip olduğu, ayrıca çoktan ülkelerine geri döndüğü düşünüldüğünde, bu ödemenin nasıl yapıldığı sorusu akıllara geliyor.

ALINTI: © Deutsche Welle Türkçe Florian Bauer / Nalan Sipar Editör: Başak Özay

………………………

Bülent Pakman. Ocak 2014.

Facebook WidgetsTwitter Widgets

Abu Dhabi 2013

Bülent Pakman kimdir    https://bpakman.wordpress.com/pakman/

Dünya içinde yayınlandı | Tagged , , , , , | Yorum bırakın

İnşaat 2014 de Türkiye’den hızlı büyüyecek

2013’te kentsel dönüşüm, Mütekabiliyet Yasası ve orman vasfını yetirmiş arazilerin satışını düzenleyen 2B’ye kavuşan gayrimenkul sektörü hareketli bir yıl geçirdi. Yasal düzenlemelerle güç kazanan sektör, yeni yıla da umutlu girdi. Yılın ilk dokuz ayında Türkiye ekonomisi yüzde 4.4 büyürken, inşaat sektörü de yılı yüzde 7.5 gibi rekor bir performansla kapattı. Sektörün dev oyuncuları büyümenin 2014’te de ülke ekonomisinin önüne geçmesi hedefiyle çalışıyor. 2013’te önceki yıla kıyasla daha iyi performans gösteren konut sektörünün, yeni düzenlemelerle tüketicilere cazip fırsatlar sunması bekleniyor.

SATIŞLARDA PATLAMA YAŞANDI
Konut satışlarında 2013’te tam anlamıyla patlama yaşandı. 2012’yi 700 bin civarında satışla kapatan sektör, 2013’ün ilk 9 ayında bu rakamı 900 bin seviyelerine çıkardı. 2013 yılsonu satışlarının ise 1 milyonu geçmesi bekleniyor. Sektör temsilcileri, yılsonu kampanyalarının önemli bir etki yaratarak satışlara hareket kazandırdığını belirtti. 2013’ü değerlendiren yetkililer, “Her proje satılmadı. Ancak yer, büyüklük, konsept ve doğru fiyatlandırma yapılan projelerin satışında sıkıntı olmadı” değerlendirmesini yaptı.

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum
Emlak Konut GYO, 2013’ü satış rekoruyla tamamladı
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, geçen yıl gösterdiği başarılı performansla dikkat çekti. Genel Müdür Murat Kurum, “2013’te belirlediğimiz hedefleri gerçekleştirdik. Şirketimiz açısından kritik bir öneme sahip olan ikincil halka arz sürecini de başarıyla tamamlandık. Bizim için verimli bir yıl oldu” dedi. Kurum, şunları anlattı: “2013’te 19 başarılı ihale gerçekleştirdik. Ekim ayı itibarıyla 11 bin 298 adetlik satış rakamına ulaştık. Satşlarımız 4.66 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bu, gayrimenkul sektörü tarihinde şu ana kadar konut üreticisi şirketler bazında bir yıl içerisinde gerçekleştirilen en büyük ciro oldu. Sürdürdüğümüz bu ivmeyle birlikte, yılsonu için 15 bin adet olarak belirlediğimiz konut satış adedi hedefine gönül rahatlığıyla ulaştık” diye konuştu. Kurum, 2014 hedefleri için şunları anlattı: “Geçen yıl gösterdiğimiz başarıyı arkamıza alarak 2014’e umutla girdik. Daha inançlı bir şekilde ve çok daha büyük bir Emlak Konut olma hedefimiz var. Lider pozisyonumuzu daha da perçinlemek üzere, ikincil halka arzdan edinilen 3.25 milyar tutarındaki finansmanı en iyi yatırımları yapmakta kullanacağız.”

DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz
Dönüşüm sektöre büyük bir ivme kazandırıyor
DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, kentsel dönüşüm projelerinin inşaat sektöründe yeni alanlar açtığını belirtti. Ziya Yılmaz, geçen yıl geniş bir alana yayılan kentsel dönüşümün planlı bir şekilde yapılmasının sektöre ciddi bir ivme kazandırdığını söyledi. Yılmaz, yabancıya mülk satışıyla ilgili gerçekleşen düzenlemelerin de sektörde satışların ve istihdamın artmasını sağlayacağını vurguladı.

Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım
Gelişim istikrara bağlı
Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, 2014’te sektörünün yönünü ekonomik ve siyasi gelişmelerin tayin edeceğini söyledi. Bu yıl 150 ila 200 bin konutun satılabileceğinin altını çizen Umut Durbakayım, “Yerel seçimlerin süreci ve şekli ise bu hedefin gerçekleşmesinde kritik önem kazanacaktır” diye konuştu.

EgeYapı Group Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı
Yabancıya satışlar gündeme damga vurdu
EgeYapı Group Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, yılın en önemli olayının yabancıya mülk satışı olduğunu vurguladı. Kabadayı, “Sektörün bu yıl da büyüyeceğini düşünüyoruz. 2013’te atılan önemli adımların 2014 yılında meyvelerini vereceğini düşünüyoruz. Sektör büyümesinin Türkiye ekonomisinde oluşacak performansa paralel olacağını öngörüyoruz” dedi.

Avrupa Konutları Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya
Büyüme sürecek
Artaş Grubu ve Avrupa Konutları Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, 2013’ün ilk yarısında yüzde 3.7 oranında büyüme gösteren Türkiye ekonomisinde ekim ayında açıklanan Orta Vadeli Program’a göre 2013 yılsonunda yüzde 3.6, 2014 yılsonunda ise yüzde 4 oranında büyüme beklendiğini hatırlattı. İnşaat sektörüne bakıldığında ise 2013 yılının ilk yarısında yüzde 6.8 büyüme olduğunu ifade eden Çetinsaya, sektörün yılsonu büyümesinin de aynı sevyelerde olacağını anlattı. 2014’te ise sektörün yine ekonominin üstünde bir büyüme oranı sergileyeceği vurguladı. Çetinsaya, 2014’ün inşaat sektörünün gelişimini sürdüreceği bir yıl olarak göründüğünü kaydederek, şunları anlattı: “Sektörün daha da aktif olacağı alanlardan biri de kentsel dönüşüm projeleri olacak. Ayrıca 2014’te konut projeleri çevreye duyarlı ve tasarruflu olacak. Proje gelistiricileri için konutta markalaşmanın önemi daha da artacaktır.”

DKY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya
Dengeli bir yıl bekliyoruz
DKY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya, seçim yılı olmasına rağmen 2014’te kentsel dönüşüm projelerinin yoğun bir şekilde başlayacağını söyledi. Ali Dumankaya, sektörle ilgili 2014 beklentilerini şu sözlerle anlattı: “Merkezi lokasyonlardaki, doğru fiyatlama yapılmış projelerde satışlar iyi olacaktır. Genel olarak gayrimenkulde çıkan yeni yasaların da etkisiyle dengeli bir yıl bekliyorum” şeklinde ifade etti.

Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Dumankaya
En az yüzde 10 büyür
Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Dumankaya, sektör açısından 2013’ün olumlu geçtiğinin altını çizdi. Ekonomideki dengelenme çalışmaları neticesinde sektörün hızla büyüdüğünü söyleyen Dumankaya, “Bu model bize önümüzdeki yıllarda da yüzde 4-5’lik bir büyüme getirecek. Yabancıya gayrimenkul satışının önündeki engellerin kalkmasıyla birlikte yabancı konut alıcıları ülkemizdeki inşaat projelerine yoğun ilgi gösterdi. Sektör de bu gelişmeye paralel olarak yurtdışı çalışmalarına ağırlık vermeye başladı. 2013 sektör açısından pek çok ilkin gerçekleştiği bir yıl oldu” dedi. 2014 yılında inşaat sektöründeki büyümeyi kentsel dönüşümün tetikleyeceğini söyleyen Dumankaya, “Sadece İstanbul’da yaklaşık 300-400 bin konutluk dönüşüm projesi var. Bu konu da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl için sektörün önemli gündem maddelerinden biri olacak. 2014’te emlak sektörünün en az yüzde 10 oranında büyüyeceğini öngörüyoruz” diye konuştu.

Ağaoğlu Şirket ler Grubu CEO’su Hasan Rahvalı
Hedef yüzde 5 büyüme
Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO’su Hasan Rahvalı, yılın ilk 9 ayında sektörde önemli oranda hareketlilik yaşandığını belirtti. Rahvalı, “Bu yılı geçtiğimiz yılla kıyasladığımızda sektör için daha olumlu olduğunu görüyoruz” diye konuştu. Rahvalı, “2013’te artışa geçen konut talebinin 2014’te de süreceğini düşünüyoruz. Sektör, ekonomik gelişmelere paralel olarak yüzde 7.6 büyüme gerçekleştirdi. Bu yıl da yüzde 5’in üzerinde bir büyüme olacağını öngörüyoruz” dedi.

Viatrans-Meydanbey Ortak Girişimi İcra Kurulu Başkanı Haydar Özkan
Yeni konuta talep çok
Viatrans-Meydanbey Ortak Girişimi İcra Kurulu Başkanı Haydar Özkan, 2013’ün önceki yıla göre daha iyi geçtiğini söyledi. 2014’e de olumlu baktıklarını söyleyen Özkan, “İstanbul’da yeni konuta güçlü bir talep var” dedi. Özkan, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4.4 büyüyen Türkiye ekonomisinin büyümesini sürdüreceğini, sektörün de bu büyümeye olumlu katkı yapacağını öngördüklerini ifade etti.

GYODER Başkanı Aziz Torun
Her şey çok iyi olacak
GYODER Başkanı Aziz Torun, Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörleri arasında yer alan gayrimenkulün, ekonomik büyüme ve diğer göstergelere bakıldığında 2013 yılını iyi geçirdiğini vurguladı. Aziz Torun, “Son hafta yaşanan olaylar neticesinde, sektör açısından verimli geçirmemize rağmen yılı moral olarak iyi kapatmadık. Konut satışlarından yabancıya yapılanın ciddi payı olduğunu düşünürsek, son yaşanan gelişmelerin dışarıya da olumsuz yansıması kötü oldu” dedi. “2014 yılında ise siyasi ve ekonomik istikrarın devam edeceği, kurların düzeleceği, faizlerin de düşeceğine inanıyoruz” diyen Torun, algının iyi yönetilmesi gerektiğinin altını çizdi. Aziz Torun, “Türkiye genelinde yüzde 4, gayrimenkul sektöründe ise yüzde 5 ila 6 büyüme bekliyoruz” diye konuştu.

Fer Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ramadan Kumova
Olumlu hava sürecek
Fer Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ramadan Kumova, 2013’te arzın giderek arttığı gayrimenkul sektöründe projelerde talep yönünden bir sıkıntı yaşanmadığını söyledi. Kumova, sektörü etkileyen önemli gelişmeler arasında 3’üncü havalimanı ve 3. köprü inşaatı ve Marmaray projesi gibi önemli yatırımların bulunduğunu söyledi. Ramadan Kumova, 2013’te yakalanan olumlu havanın 2014’te de artarak süreceğine inandığını belirtti.

İş GYO Genel Müdürü Turgay Tanes
Başarılı bir yıl geçirdik
İş GYO Genel Müdürü Turgay Tanes, inşaat sektörünün başarılı ve beklentilere uygun bir yıl geçirdiğini söyledi. 2013’te ayrıca, konut kredisi faiz oranlarında yükseliş yaşandığını dile getiren Turgay Tanes, sektörle ilgili gelişmeleri şu şekilde özetledi: “Firmalar anlaşmalı oldukları bankalarla, aradaki artış miktarını müşteriye yansıtmamak adına çalışıyor. Hatta bu maliyetleri düşürme yönünde çeşitli görüşmeler yürütülüyor.”

ALINTI: http://emlak.sabah.com.tr/Haber/2014/01/01/turkiyeden-hizli-buyuyecek

Bülent Pakman. Ocak 2014 Twitter WidgetsFacebook Widgets

Bakü Ofis 2011Bülent Pakman kimdir    https://bpakman.wordpress.com/pakman/

İnşaat içinde yayınlandı | Tagged , , , , , | Yorum bırakın

Türkmenistan 2013

OCAK

12 Ocak: Polimeks İnşaat, 2 milyar 253 milyon dolar değerindeki Aşkabat Uluslararası Havaalanı projesinin anahtar teslimi ihalesini kazandı. Bu ihale, Türk müteahhit şirketlerinin yurtdışında tek kalemde aldığı en büyük iş oldu.

19 Ocak: Türkmenistan hükümeti, Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) üye olma kararı aldı.

ŞUBAT

13 Şubat: Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç, Türkmenistan’ı ziyaret etti.

16 Şubat: Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife Bin Zayed El Nahyan Türkmenistan’da resmi ziyarette bulundu.

21 Şubat: Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen, Türkmenistan’da resmi temaslarda bulundu.

MART

2 Mart: Türkmenistan’da zorunlu eğitim 12 yıla çıkartıldı. 2007 yılında zorunlu eğitim 9 yıldan 10 yıla çıkartmıştı. 6 yıldan sonra eğitim süresi 10 yıldan 12 yıla çıkartıldı.

20 Mart: Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Uluslararası Nevruz Etkinlikleri dolayısıyla Türkmenistan’ı ziyaret etti.

NİSAN

26 Nisan: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Türkmenistan’daki At Bayramı kutlamalarına katıldı.

30 Nisan: Türkmenistan’ın Ahal Teke atlarının genetiğini koruması projesini Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’na (TİKA) verildi. Bu konuda TİKA ile Türkmen Atları Devlet Birliği arasında işbirliği protokolü imzalandı.

MAYIS

11 Mayıs: Türkmenistan ile Kazakistan sınırını birleştiren demiryolu hattının açılış töreni gerçekleştirildi. Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ile Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev Bolaşak (Kazakistan) – Serhetyaka (Türkmenistan) demiryolu hattının açılışını yaptı.

14 Mayıs: Letonya Cumhurbaşkanı Andris Berzins, Türkmenistan’da resmi temaslarda bulundu.

29 Mayıs: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkmenistan’da üç günlük resmi temaslarda bulundu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e Türkmenistan’da hem görülmemiş karşılama hem de büyük jest yapıldı. ‘Doğanım’ diye hitap ettiği Cumhurbaşkanı Gül, Türkmenistan’ın en büyük Devlet Nişanı’nı takdim eden Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, “Arkadaş” adında Ahal Teke atı hediye etti.

HAZİRAN

06 Haziran: Türkmenistan-Afganistan-Tacikistan demiryolunun temeli, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman ve Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai’nin katılımıyla atıldı.

18 Haziran: Ashgabat Expo Build 2013 Yapı Fuarı, Türkiye Ekonomi Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirildi.

28 Haziran: Türkmenistan’ın Avaza turizm bölgesinde bir dizi açılışlar yapıldı. Açılışlar dolayısıyla düzenlenen konsere Jennifer Lopez ve Mustafa Sandal’ın da aralarında bulunduğu birçok ülkeden sanatçı katıldı.

TEMMUZ

08 Temmuz: Türkmenistan’nın , 2017 yılında 5. Kapalı Salon ve Savaş Sanatı Oyunları’na ev sahipliği yapması kararlaştırıldı. Güney Kore’de bu sene dördüncüsü yapılan Asya Oyunları sonrasında Asya Olimpiyat Konseyi bayrağı, Türkmenistan’a devredildi.

AĞUSTOS

03 Ağustos: Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, ülkesinde 1999 yılında başlatılan Kadir Gecesi affı olarak bilinen af kapsamında aralarında yabancıların da bulunduğu 1166 mahkumu affetti.

15 Ağustos: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Ağustos tarihinde Türkmenistan’ı günübirlik ziyaret etti.

EYLÜL

03 Eylül: Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Orta Asya ülkeleri kapsayan turu kapsamında Türkmenistan’ı ziyaret etti.

EKİM

24 Ekim: Türk tarihinde önemli yer tutan ‘Aksakallılar Kurultayı’ geleneği Türkmenistan’da halen yaşatılıyor. Aksakallılar toplantısı yapıldı.

26 Ekim: Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov 27 Ekim Bağımsızlık Günü dolayısıyla bin 2 mahkûmu serbest bıraktı.

27 Ekim: 22 yıl önce bağımsızlığını ilan eden Türkmenistan’da, 27 Ekim Bağımsız Bayramı’nın 22.yıl dönümünü, tüm yurtta coşkuyla kutlandı.

KASIM

05 Kasım: Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Türkmenistan’da temaslarda bulundu.

28 Kasım: 2017 Asya Oyunları’na hazırlanan Aşkabat’ta ilk defa Uluslararası Spor Medya Forumu düzenlendi.

30 Kasım: Türkmenistan’da faaliyet gösteren Uluslararası Türkmen-Türk Üniversitesi (UTTÜ) futbol takımı, Türkmenistan Süper Ligi’inde (Yokarı Liga) şampiyon oldu.

ARALIK

03 Aralık: Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bakanlar Konferansı’na ev sahipliği yaptı.

07 Aralık: 12 Aralık Tarafsızlık Bayramı dolayısıyla 630 mahkumu serbest bırakıldı.

15 Aralık: Demokratikleşme yönünde önemli adımların atıldığı Türkmenistan’da, bazı ilklerin yaşandığı parlamento seçimleri yapıldı.

TÜRK ŞİRKETLERİ ALTINI YILINI YAŞADI
Türk müteahhitlik sektörü, 2013 yılında Türkmenistan’da altın yılını yaşadı. Türk inşaat şirketleri, bu yıl Türkmenistan’da 10,6 milyar dolar müteahhitlik işi aldı. Türkmen yönetimi, ülkesindeki stratejik açıdan önemli olan projelerin yapımını Türk şirketlerine güvendi.

Türk müteahhitleri, dünyanın en büyük 10 havaalanı arasında girecek Aşkabat Uluslararası Havalimanı, Türkmenistan’ı Orta Asya’da lojistik üssü konumuna getirecek Türkmenbaşı uluslararası deniz limanı gibi altyapı ve üstyapı projelerine üslendi.
Ayrıca, 2013 yılı Türkmenistan ile Türkiye ilişkileri açısından da verimli bir yıl oldu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yanı sıra çeşitli programlar dolayısıyla birçok bakan Türkmenistan’ı ziyaret etti. Bunun yanı sıra Türk pop müziğinin ünlü simaları Mustafa Sandal, Ziynet Sali, Murat Boz, Mustafa Ceceli, Bengü ve Gülşen, Türkmenistan’da konser verdi.

ALINTI: Cemil Yıldız. Aşkabat. 30.12.2013 http://www.cihan.com.tr/news/Turkmenistan-da-2013-yilinda-one-cikanlar_0216-CHMTI0MDIxNi80

Bülent Pakman. Ocak 2014  Twitter WidgetsFacebook Widgets

Bakü Ofis 2011Bülent Pakman kimdir    https://bpakman.wordpress.com/pakman/

Dünya içinde yayınlandı | Tagged , , , , | Yorum bırakın

En çok istihdam inşaat sektöründe

Türkiye’den en fazla maaşı yıllık ortalama 350 bin TL ile mühendislik sektöründeki yöneticiler alıyor. En fazla istifanın yaşandığı sektör tekstil ve sanayi olurken, en çok istihdamı inşaat sektörü sağlıyor.

Türkiye son 10 yılda gösterdiği ekonomik başarı ile dünya liginde adından söz ettiren bir ülke konumuna geldi. Enflasyon ve faizlerin tek haneli rakamlara indiği son yıllarda işsizlikte tarihi dip noktaları görüyor. Türkiye’nin istihdam haritası incelendiğinde ise ilginç ayrıntılar göze çarpıyor. Örneğin Türkiye’de en iyi maaşı alan sektör mühendislik. Yıllık ortalama 350 bin TL maaş statüsüne sahip olan mühendislik sektörünü teknoloji, finans, sağlık ve bankacılık izliyor. Yenibiris.com, elemanonline.net ve michaelpage verilerine göre  Türkiye’deki orta ve üst düzey yönetici maaşları Avrupa ve dünya sıralamasına göre daha yüksek. Diğer taraftan sağlık sigortası, işsizlik sigortası, emeklilik gibi imkanlar diğer ülkelerde daha düşük. Ayrıca Türk yöneticilerin eğitim, yeterlilik, yabancı dil gibi unsurlarda diğer ülkelerden daha üstün olduğu ortaya çıkıyor. Ayrıca Türkiye’de maaşa ilave olarak bonus sistemi (prim) yaygın olarak görülüyor. Ayrıca maaş dışında araba ve ev gibi imkanların sunulduğu ülkelerin başında da Türkiye geliyor.

En çok istifanın yaşandığı sektör ise tekstil. Geçmiş yıllarda iş hayatında en fazla istifanın çağrı merkezlerinde olduğu görülürken, bu yıl istifa liginde ilk sırayı tekstil alıyor.

Az ücret istifaya zorluyor

Tekstil sektöründe her 5 çalışandan biri 6 ay dolmadan istifa ediyor.  Çalışanların en fazla istifa etme nedenleri arasında ilk sırayı ücret yetersizliği alıyor. Bunu; iş ortamında gelişme ve yükselme imkanı olmayışı, yöneticinin kötü davranışları gibi durumlar takip ediyor. Cinsiyet olarak bakıldığında ise erkeklerin yüzde 40’ı maaş yetersizliğinden istifa ederken, kadınların yüzde 38’i istifa gerekçelerini yükselme imkanının olmayışı olarak gösteriyor.

İnşaat işsizliğin ilacı

Son 10 yılda çok hızlı bir büyüme kaydeden inşaat sektörü işsizliğe de ciddi destek oluyor. Türkiye’de en fazla istihdam sağlayan sektörlere bakıldığında ilk sırada yer alan inşaat sektörünü sırasıyla, gıda ve bilişim izliyor. İnşaat sektörü Türkiye genelinde 3 milyona yakın insana iş imkanı sağlıyor. Sağlanan istihdamın yaş ortalaması ise 20-25 civarında. İstihdam edilenlerin yüzde 55’ini erkek yüzde 45’inin de kadınlar oluşturuyor.

Sektör            Maaş (Yıllık)

Mühendislik     350 bin TL

Bilgi teknoloji    340 bin TL

Finans             330 bin TL

Sağlık              300 bin TL

Perakende        240 bin TL

Not: Üst düzey yöneticiler baz alınmıştır

Alıntı: Kaan Zenginli, Star Gazete, 23 Aralık 2013  http://haber.stargazete.com/ekonomi/en-iyi-maas-muhendislikte-en-fazla-istifa-tekstilde/haber-819550

Bülent Pakman, Aralık 2013.

Uncategorized içinde yayınlandı | Tagged , | Yorum bırakın

İnşaat 2014’ün parlayacak sektörlerinden biri

Türk istihdam piyasası 2014′te bu yıldan daha hareketli bir yıl geçirecek. 2014 un parlayan sektörleri 2013′te de olduğu gibi bilişim, bilgi teknolojileri, e-ticaret, perakende, inşaat ve sağlık olacak.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde işsiz sayısı 2013 yılı Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 361 bin kişi artarak 2.806.000 kişiye yükseldi. İşsizlik oranı ise 1 puanlık artış ile % 9,8 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 1 puanlık artış ile  % 12.3, 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı ise 1.5 puanlık artış ile % 18.7 oldu.

İstihdam edilenlerin sayısı 2013 yılı Ağustos döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 593 bin kişi artarak 25.960.000 kişiye yükseldi. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 53 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 646 bin kişi arttı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütüne (OECD) göre, Türkiye 2014′te gelecek yıl en fazla istihdam artışının olacağı 3 ülkeden birisi olacak. OECD’nin raporuna göre istihdamın yüzdesel olarak en fazla artması beklenen ülkeler % 2,7 ile Meksika ve İsrail. Bu ülkeleri % 2,2 ile Türkiye takip ediyor.

Sağlık ve teknolojiye dikkat

2014′te yıldızının parlaması beklenen sektörlerin başında bilişim, bilgi teknolojileri, perakende ile yine yapı, inşaat ve sağlık geliyor. Özellikle bilişim sektöründe yerli şirketlerin önemli oranlarda büyüdüğü ve sayılarının arttığı gözlemleniyor. 2014′te satış (her kademede), yazılım mühendisi, üretim mühendisi ve sağlık personeli pozisyonlarına talep yüksek olacak.

Ayşegül Davutoğlu, HRM İstanbul Ofis Yöneticisi

Genel olarak bakıldığında 2013 yılında istihdam piyasasının durağanlık, hatta dönemsel olarak düşüşler gösterdi. ILO Küresel İstihdam Eğilimleri 2013 Raporu da bu gözlemi destekler nitelikte, ekonomik krizin ve işlerin sektörler arasında sergilediği kaymaların, işsizlik oranlarındaki yükselme eğilimini nasıl arttırdığını gözler önüne seriyor. Gelişmiş ekonomilerde bile yatırımlarda ve istihdamda belirgin toparlanma işaretleri görülmediği de raporda açıkça belirtiliyor.

Ülkemizde de özellikle ilaç ve sigorta sektörlerinde küçülmeye bağlı olarak yaşanan işten çıkarmalar da bu verileri destekliyor. Bununla birlikte 2013′te yerel istihdam piyasasına baktığımızda yapı ve inşaat, otomotiv, üretim ve sağlık sektörü en çok istihdam yaratan sektörler oldu.

En çok talep edilen pozisyonlar ise satış danışmam, satış mühendisi, müşteri hizmetleri personeli, sağlık personeli ve mühendis pozisyonları idi.

Bu yıl perakende, yapı ve inşaat ile sağlık sektörlerinin özelikle Anadolu’daki yatırımları dikkat çekiciydi. Enerji sektöründe de istihdam hareketliydi.

Yapılan yatırımlara bakıldığında sağlık ve teknoloji 2014′te parlayan iki sektör olacak. Bu anlamda öne çıkması içinde çözebilecek adalet birimleri / uzmanlıkları E-ticaret büyüyecek. Sağlık sektöründe yaşam süresinin uzaması, hastanede ve evde bakım hizmetlerinin gelişeceğini, hızla artan yaşlı nüfus, tıp ve diğer sağlık hizmetlerine talebin artacağını gösteriyor. Sağlık kuruluşları için yönetici kadroları da büyük talep göreceğe benziyor.

Geleceğin meslekleri

Ayşegül Davutoğlu’na göre geleceğin mesleklerinin sıralaması:

  • Sosyal medya ve sosyal ağlar iletişim uzmanlığı,

  • İnternet pazarlamacılığı,

  • Mobil uygulama yazılımcılığı,

  • E-ticaret yazılımcılığı ve girişimciliği,

  • Bilgi teknoloji (İT) uzmanlığı (özellikle veri madenciliği yazılımı uzmanı, veri analistive yazılım geliştirme mühendisleri, veritabanı yöneticileri)

  • Bilgi teknolojilerini kullanabilen insan kaynakları uzmanlığı

  • İç kontrol sistem uzmanlığı (risklerin erken teşhisi için)

  • Anlaşmazlıkların kanuna ve dışarıya yansımasını (marka değerine zararı) engelleyecek ve kendi içinde çözebilecek adalet birimleri ve uzmanlıkları

Tibet Eğrioğlu, Türkiye’de yılda 4.500 kişiyi işe yerleştiren Adecco Türkiye Genel Müdürü ve aynı zamanda Özel İstihdam Büroları Derneği Yönetim Kurulu Başkan Vekili

2014′te de perakende, enerji, inşaat sektörleri iç dinamikleri açısından çok aktif olacak. Diğer taraftan teknoloji ile bağlantılı e-ticaret firmaları 2013′te devam eden hızlı büyüme trendlerini ve yapılan yatırımların doğal sonuçlarını 2014′te de devam ettirecek ve ilgi görecek gibi gözüküyor. Mesleki anlamda parlayacak alanlara baktığımızda ise; perakende sektöründe yine büyük alımlar olurken sadece satış-mağaza danışmanı değil, yabancı dil bilen mağaza müdürlüğü pozisyonları, satınalma ve görsel düzenleme pozisyonları önem kazanacak. Perakende ile paralel ilerleyen AVM işletmeciliğinin yıldızı parlamaya devam edecek. İnşaatta proje yöneticileri, e-ticarette online pazarlama pozisyonlarının yanısıra yeni bir trend olarak sosyal medya yönetimi ve dijital pazarlama alanları 2014′te birçok sektör için yıldızı parlayacak bir meslek olarak karşımıza çıkacaktır.

Tolga Bilgin, Oxygen Consultancy Genel Müdürü

Anadolu’daki sağlık yatırımlarının artmasıyla sağlık sektöründeki personel talebinde artış oldu, 2014′te de özellikle Anadolu’da sağlık sektörünün yıldızının parlayacak.

Manpower Group tarafından her çeyrek hazırlanan Manpower İstihdama Genel Bakış Araştırması 2014 birinci çeyrek istihdam beklentileri

Türkiye’den de 1.001 temsilci işveren ile görüşme yapılarak gerçekleştirilen araştırmaya göre Türk işverenler ocak-mart dönemi için umut vaat eden işe alım planları bildiriyorlar. İşverenlerin % 25′i istihdam artışı beklerken %9′u düşüş öngörüyor ve % 65′i de herhangi bir değişiklik beklemediklerini ifade ediyor. Bunun sonucunda ise Türkiye’deki Net İstihdam Görünümü % 16′yı gösteriyor. (Net İstihdam Görünümü, toplam istihdamda artış öngören işverenlerin yüzdesinden, önümüzdeki çeyrekte iş yerlerinde istihdam düşüşü bekleyen işverenlerin yüzdesi çıkarılarak hesaplanıyor.). 4. çeyreğine kıyasla, görünüm % 2 puan düşüyor. Ancak önceki yılın aynı dönemine göre işe alım planları % 6 puan güçleniyor.

Gelecek çeyrekte elektrik, gaz ve su sektöründeki işverenler % 33′lük Net İstihdam Görünümüyle en iyimser işe alım planlarını bildiriyorlar. Kamu & Sosyal Hizmetler sektöründeki işverenler % 24′lük bir görünüm ile aktif bir işgücü pazarı öngörürken iki sektörde (finans, sigorta, emlak kurumsal hizmetler sektörü ve ilaç sektörü) görünümler % 2o’de kalıyor.

İşverenler hem ulaşım, depo & iletişim sektöründe hem de toptan & perakende ticaret sektöründe % 19 ile iyimser işe alım planları bildiriyorlar.

Manpower Türkiye Genel Müdürü Reha Hatipoğlu’nun birinci çeyrek öngörüleri değerlendirmesi  

Türkiye’nin görünümü ilaç ve toptan & perakende ticaret sektörlerindeki yıldan yıla gözlemlenen önemli iyileşmelerle ivme kazanıyor. Bunun yanı sıra, özelleştirmelerin devam ettiği, elektrik, gaz ve su sektöründeki işverenler birinci çeyrek için % 33′lük net istihdam görünümüyle en iyimser işe alım planlarını bildiriyorlar. Aktif bir sürece girmeye aday bir diğer sektör ise yaklaşan yerel seçimlerin de etkisiyle kamu & sosyal hizmetler sektörü. Bu sektördeki işverenler %24 ile hareketlenen bir işgücü pazarının sinyallerini veriyorlar.

Gaye Özcan, Human Group Genel Müdürü 

2014 yılında yerel seçimlere kadar istihdam piyasasında önemli hareketler olmayacak. Teknolojinin gelişimi, iletişimin artan önemi, online dünyanın giderek daha fazla hayatımıza girmesi nedeniyle telekomünikasyon, bilişim sektörlerinin önemi giderek artıyor. Aynı zamanda internet dünyasına ilişkin hizmet ve ürün üreten, halkla ilişkiler, reklam, medya gibi tüm sektörlerde buna dahil. Meslek olarak baktığımızda öne çıkan sektörler doğrultusunda bilgi teknolojileri uzmanları, yazılım uzmanları, iletişim ve sosyal medya uzmanları, yaratıcı meslekler (yazarlık, tasarım gibi), proje yöneticileri, halkla ilişkiler uzmanları, sağlıkla ilişkili tüm mesleklerin yıldızı parlayacaktır.

Eğitim sektörü yatırım fonlarının ilgisini çekiyor

2014′de yıldızı parlayacak bir diğer sektör de eğitim sektörü. Sektöre yatırım fonlarının talebi oldukça yüksek. Sektörün büyümesi ve kurumsallaşması için yönetim kademelerinde profesyonel yöneticilere ihtiyaç artacak.

Yenilenebilir enerji sektörü

Tüm dünyada çevre sorununun artması nedeniyle rüzgar enerjisi, güneş enerjisi gibi enerji kaynaklarını temsil eden yenilenebilir enerji sektörü de gelişecek. Bu alanda bilgi sahibi profesyonellere daha çok ihtiyaç duyulacak.

Otomotiv sektörü

Geçtiğimiz yıllarda küçülen otomotiv sektöründe 2013 yılı itibariyle yeniden büyüme ve canlanma yaşanıyor. Otomotiv ve otomotiv yan sanayi sektörünün üretim alanında eleman ihtiyacı bulunuyor. Özellikle üretim alanında kariyer yapmak isteyen meslek yüksek okulu mezunu tekniker adaylara bu sektörde oldukça ihtiyaç duyulacak.

Burcu Özçelik Sözer’in 15.12.2013 tarihli Hürriyet İnsan Kaynaklarındaki yazısından  derlenmiştir http://www.hurriyetinsankaynaklari.com/15-12-2013-pazar-hurriyet-ik.html

Bülent Pakman. Aralık 2013. İzin alınmadan ve aktif link verilmeden alıntılanamaz. Twitter WidgetsFacebook Widgets

Bakü Ofis 2011Bülent Pakman kimdir    https://bpakman.wordpress.com/pakman/

Yurdum içinde yayınlandı | Tagged , , , , | Yorum bırakın