İslam çocukların evlenmesine izin mi veriyor?

Peygamber eşi Ayşe

Sübyancılığı (haşa) İslama bulaştırmak isteyen sapık zihniyet örnek olarak Hazreti Ayşe’nin, Hz. Muhammed tarafından eş olarak istendiği zaman 6 yaşında olduğunu iddia etmektedir.

Bu iddiaların yanlışlığı Ömer Rıza Doğrul’un çalışmalarında ortaya konulmuştur.

Hz. Ayşe’nin doğumu, Hz. Muhammed’e peygamberliğinin bildirilişinden 4 yıl sonra değil,  6 yıl öncedir.

Hz. Muhammed’in Hz. Ayşe ile  evlenme isteğini ortaya koyduğu tarih, peygamberliğin gelişinden tam on yıl sonradır. Hazreti Muhammed bu isteğini, Ayşe’nin babası ve peygamberimizin yakın dostu Hz. Ebu Bekir’e açtığı zaman, Ebu Bekir ona şunu söylemiştir:

Ben, Ayşe’yi akrabamdan Mut’ım’in oğlu Cübeyr’e söz verdim. Eğer onlar bu isteklerinden vazgeçerlerse, Ayşe’nin sizinle evlenmesini ancak o zaman düşünebilirim.”

Mut’ım ailesi, Müslüman olmamış bir aileydi. Hz. Peygamber’e ve İslam’a karşı idiler. İslam öncesi dönemde kızını söz kestikleri Ebu Bekir, bu söz kesmenin sonrasında İslam’ın gelişi üzerine bu dine girmiş, Hz. Muhammed’in yakın dostları arasında yer almıştı.

Putperest kalmayı sürdüren Mut’ım Ailesi’nin hanımı, oğullarının Müslüman bir kızla evlenmesine karşı çıkıyor, şöyle diyordu:

Bu Müslüman kız evime girerse oğlumu dininden eder. Buna izin veremem.

Hz. Ebu Bekir’in, putperest akrabasına kızını gelin olarak vermeyi kabulünün, Ömer Rıza’nın da belirttiği gibi, onun İslam’a girişinden sonra olabileceğini kabul etmek  mümkün değildir. Ebu Bekir gibi bir peygamber dostunun, kızını bir putperest aileye gelin göndermesini düşünemeyiz. Zaten Mekke’de o zamanki ortam göz önüne alınığında putperest bir ailenin de Müslüman bir aileden kesinlikle gelin alması beklenemez.

O halde, Ayşe ile ilgili evlilik sözü, Ebu Bekir’in Müslümanlığı kabulünden öncedir ve bu da gösterir ki, Ayşe, daha babası Müslümanlığa girmeden, birileri tarafından gelin olarak istenecek bir yaştadır.

Ebu Bekir ailesi, putperest akrabalarına İslam öncesi devirde verdikleri sözün geçersiz kılınması için, akrabası Mut’ımın bir adım atmasını beklemiştir.

Ve o adım, Mut’ım ailesinin hanımı tarafından atılmış, Ayşe’nin sözünün bozularak serbest kalması bu sayede gerçekleşmiştir.

Buna göre Hz. Ayşe, Peygamber tarafından eş olarak istendiğinde, en az 14, 15 yaşındadır.

Hz. Ayşe’nin Peygamberle nikâhlanması, Peygamber tarafından istenmesinden üç yıl sonradır. Bu konuda İslam dünyasında görüş ayrılığı yoktur. O halde, Ayşe’nin, Peygamber evine eş olarak girdiği sırada 18-19 yaşlarında olması gerekiyor.

Ayrıca Hz. Ayşe ile ablası Hz. Esma arasında 10 yaş olduğu bilinir. Hz. Esma 10 yaş daha büyüktü. Hz. Esma’nın Hicret’in 73. yılında 100 yaşındayken vefat ettiği de kesin olarak bilinir. Buna göre Hicret sırasında Hz. Esma 27, Hz. Ayşe 17 yaşındadır. Hz. Ayşe, Medine’de Hicret’ten bir yıl sonra evlendiğinde yaşının 18 olduğu anlaşılır.

Kur’an’a göre evlenme yaşı

Kur’an ayetlerine göre evlenebilmek için reşit olmak şarttır. Kur’an’a göre reşit; işlerini düzgün yürüten, malını iyi koruyan, gereksiz harcamalardan ve israftan sakınan kişidir.

Yetimlere mallarını verin. Temizi pise değişmeyin. Yetimlerin mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Bunu yapmak gerçekten büyük bir vebaldir.” Nisâ 2

Yetimler konusunda adaleti koruyamayacağınızdan korkarsanız, sizin için temiz kılınan kadınlardan ikişer, üçer, dörder nikâhlayın. Eğer bu durumda adaleti gözetemeyeceğinizden korkarsanız, bir tek kadınla yahut yeminlerinizin/sağ ellerinizin sahip olduklarıyla yetinin. İşte bu, haksızlığa sapmamanız için en uygun yoldur.” Nisa 3

Kadınlara mehirlerini cömertçe verin, eğer ondan gönül hoşluğu ile size bir şey bağışlarlarsa onu da afiyetle yiyin.” Nisa 4

Evlenen erkek, eşine mehir adı altında bir mal verir. Mehri veren koca, alan kadındır. Kadın o mehirden kocasına bağışta da bulunabilir. Mehir vermek, almak ve bağışta bulunmak ancak reşit olanların yapabileceği iştir.

Yetimleri, nikâh çağına gelmelerine kadar gözetleyip deneyin. O zaman onlarda içinize sinecek bir olgunluk ve erginlik görürseniz, mallarını onlara geri verin. Büyüyecekler diye bu malları tez elden saçıp savurarak yemeyin. Zengin olan, iffetli davransın. Fakir olan ise örfün gerekli kıldığı oranda yesin. Mallarını kendilerine teslim ettiğiniz zaman yanlarında tanıklar bulundurun. Hesap sorucu olarak Allah yeter.” Nisa 6

Prof. Abdülaziz Bayındır’a göre Nisâ sûresinin 6. ayetinde yetimlerin nikah çağına girdiklerinde, yani rüşde erdiklerinde  mallarının kendilerine verilmesi emredilmektedir. Bu ayette yetimler için öğüt verilen “…hattâ izâ belagûn nikâh(nikâha)…nikâh çağına gelmelerine kadar…” ifadesi İslam’da nikah çağı, nikah yaşının varlığını gösterir.

Nisa 3. âyetinde kendileriyle evlenilmesi söz konusu olan yetimler Nisa 2. âyette malları kendilerine verilen, yani Nisa 6. âyete göre rüşde ermiş yetimlerdir.

Nisa 2. âyette yetimlerin mallarının kendilerine verilmesi emredilmekte olduğundan Nisa 3. ve 6. âyetlerle birlikte mütalaa edildiğinde mallarının kendilerine verilmesi gereken yetimlerin rüşde erenler olduğu anlaşılmaktadır

İslam’a göre evlenme yaşı

Kur’an’ın getirdiği bu hükümler, Hazreti Peygamber zamanında Arabistan’da sıcak iklim yüzünden  kızların günümüze göre daha erken yaşta reşit oldukları savıyla, sünnete delil getirilen Hazreti Peygamberin Hazreti Ayşe çocuk yaştayken evlendiği iddiasıyla, mesnet olarak, aşağıdaki Kur’an ayetleri saptırılarak çocuk yaşta evliliğin önü tamamen açılmıştır:

Âdetten kesilen kadınlarınızın iddet bekleme sürelerinde kuşkuya düşerseniz, onların iddetleri üç aydır..Vellâî yeisne minel mahîdı min nisâikum inirtebtum fe iddetuhunne selâsetu eşhurin vellâî lem yahıdn(yahıdne),” Talak 4

Genelde ayette geçen “lem yahıdne” adet görmeyen ifadesini henüz hayız görmemiş olanlar yani çocuklar olarak mütalaa edilip, âyeti küçüklerin iddetini düzenlemekte olduğunu, şer’an iddetin sebebi nikah olduğu için de küçüklerin evlendirilebilecekleri kabul edilmiştir.

İçinizden bekârları/dulları, bir de erkek hizmetçilerinizden ve halayıklarınızdan durumu uygun olanları evlendirin…Ve enkihûl eyâmâ minkum ves sâlihîne min ibâdikum ve imâikum,..” Nur 32

Bekarlar diye tercüme edilen “el-eyâmâ kelimesinin küçük ya da büyük, eşi olmayan kadınlar anlamına geldiği babanın küçük kız çocuğunu evlendirebileceği, baba ve dedenin küçükler üzerinde evlendirme velâyetinin sabit olduğu genelde kabul edilmiştir.

Bunları dört mezhep de caiz gördüğü için başta fıkıh kitapları olmak üzere konuyla doğrudan ya da dolaylı ilgili nerdeyse tüm eserler çocukların düğünlerle felakete sürüklenmelerine sebep olmuştur, olmaktadır. Emevilerle başlayıp Abbasilerle kemikleşen dini gelenekte bir çok konuda olduğu gibi bu konuda da Kur’an’ın yerini sünnet yorumlarıyla ulema almış durumdadır. 

Osmanlılar, 1917’de çıkardıkları Hukuk-ı Aile Kararnamesi’nde erkeklerin 12, kızların da 9 yaşını bitirmiş olmaları şartını getirmişlerdir.  Osmanlılar yaptıkları değişikliği,  evlenenlerin reşit olmalarını şart koşmayan İbni Şübrüme ve Ebubekir el-Esamm’a dayandırmışlardır.

– Beşik kertmesi,
– Kız çocuklarının evlendirilerek gerdeğe zorlanması,
– Başlık parası ile kızların alınıp satılır bir mal haline getirilmesi,
– Eşlerin birbirini görmeden evlendirilmeleri,
– Kızların, berdel adı altında mal gibi takas edilmeleri,
Allah’ın indirdiği dinin değil, insanların uydurduğu dinin uygulamalarıdır.

Kaynaklar:

Prof. Yaşar Nuri Öztürk. Asrı Saadetin Büyük Kadınları. Yeni Boyut. 1998. Sayfa 29-65.

Prof. Yaşar Nuri Öztürk Hürriyet Gazetesi . 7 Kasım 2008 Hz. Âişe Peygamberimizle kaç yaşında evlendi?

Nihat Hatipoğlu. Hürriyet Gazetesi . 29 Şubat 2008 İslam’daki kadın özgürlüğünün sembolü 

Kur’an ve Geleneğe Göre Küçüklerin Evlendirilmesi http://www.suleymaniyevakfi.org/kutsanan-gelenek-ve-kuran/kuran-ve-gelenege-gore-kucuklerin-evlendirilmesi.html

İslam çocuk yaşta evliliği yasaklar. Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır. Milliyet 30.7.2013 http://www.milliyet.com.tr/islam-cocuk-yasta-evliligi-yasaklar/gundem/detay/1743292/default.htm

Bülent Pakman, Kasım 2009. Son güncelleme Ekim 2015.  İzin alınmadan ve aktif link verilmeden kısmen veya tamamen alıntılanamaz.

IMG_2654Bülent Pakman kimdir   https://bpakman.wordpress.com/pakman/

Reklamlar

About bpakman

İnşaat Yüksek Mühendisi, evli.
Bu yazı İnanç içinde yayınlandı ve , , , , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s